space
space
space
 
เมษายน 2560
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
space
space
14 เมษายน 2560
space
space
space

บริการขุดเจาะบาดาล เขตสาทร บางซื่อ จตุจัส บางคลองแหลม


ปัจจุบันปัญหาความแห้งแล้งของประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่ เขตสาทร บางซื่อ จตุจัส บางคลองแหลม ซึ่งเวลาหน้าฝนน้ำก็ท่วมเพียงไม่กี่เดือนหลังจากหน้าฝน น้ำกลับแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรา ทั้งในเรื่องการใช้น้ำอุปโภค บริโภค การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร 

ถ้าเราสังเกตุดีๆตอนฝนตก น้ำนอกจากจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้ว อีกส่วนหนึ่งจะซึ่มลงสู่ดิน

ซึ่งถ้าเราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยดูภายใต้พื้นดิน จะปรากฏเป็นสายน้ำใต้ดินซึ่งเราเรียกว่า น้ำบาดาล

การเจาะบาดาลจึงเป็นวิธีการน้ำจากใต้ดินมาใช้ โดยเรียกรถเจาะบาดาลในพื้นที่ เขตสาทร บางซื่อ จตุจัส บางคลองแหลม 
บริการรถเจาะน้ำบาดาล เขตสาทร บางซื่อ จตุจัส บางคลองแหลม 
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ใน เขตสาทร บางซื่อ จตุจัส บางคลองแหลม 
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัด เขตสาทร บางซื่อ จตุจัส บางคลองแหลม ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาล ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี

การมีหรือการเจาะบ่อบาดาล เขตสาทร บางซื่อ จตุจัส บางคลองแหลม และสูบน้ำออกมาได้ตามความมุ่งหมาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางของงานน้ำดาลที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน และการเจาะ บ่อบาดาลที่ดีจะต้องเป็นผลเนื่องมาจากการสำรวจและวางแผนได้ดี ใช้เครื่องเจาะถูกต้อง พัฒนาบ่อถูกหลักและนำน้ำขึ้นมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการด้านชลศาสตร์ของบ่อต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบ่อน้ำบาดาลเป็นเรื่อง ๆ ไปโดยย่อ


การเจาะน้ำบาดาลโดยช่างเจาะบาดาล เขตสาทร บางซื่อ จตุจัส บางคลองแหลม 
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน


************************

เขตสาทร

      - ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

      - ถนนพระรามที่ 4

      - ถนนสาทรใต้

      - ถนนเจริญกรุง

      - ถนนเจริญราษฎร์

      - ถนนจันทน์

      - ถนนนางลิ้นจี่

      - ย่านทางพิเศษศรีรัช

      - ถนนสวนพลู (สาทร 3)

      - ถนนเย็นจิต

      - ย่านซอยเจริญกรุง 57 (ดอนกุศล)

      - ย่านซอยสาทร 1 (อรรถการประสิทธิ์)

      - ย่านซอยจันทน์ 18/7 (เซนต์หลุยส์ 3)

      - ย่านซอยงามดูพลี

      - ย่านซอยสุวรรณสวัสดิ์

      - ย่านบ้าน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

      - ย่านบ้านหนังสือวัดดอน

      - ย่านวัดยานนาวา

      - ย่านวัดปรก

      - ย่านวัดวิษณุ

      - ย่านโบสถ์เซนต์หลุยส์

      - ย่านโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

      - ย่านโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

      - ย่านโรงเรียนพระแม่มารีสาทร

      - ย่านวัดบรมสถลศรีสุทธิโสภณรังสรรค์ (วัดดอน)

      - ย่านวัดลุ่มเจริญศรัทธา

      - ย่านวัดสุทธิวราราม

************************

เขตบางซื่อ

      - ถนนพิบูลสงคราม

      - ถนนประชาราษฎร์ สาย 1

      - ถนนประชาราษฎร์ สาย 2

      - ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี

      - ถนนรัชดาภิเษก

      - ถนนวงศ์สว่าง

      - ถนนประชาชื่น

      - ถนนเตชะวณิช

      - ถนนเทอดดำริ

      - ถนนริมคลองประปาฝั่งซ้าย

      - ถนนริมคลองประปาฝั่งขวา

      - ถนนรถไฟ

      - ถนนริมทางรถไฟสายใต้

      - ย่านซอยกรุงเทพฯ-นนทบุรี 5 (ประชานฤมิตร)

      - ย่านซอยกรุงเทพฯ-นนทบุรี 13 (ไสวสุวรรณ)

      - ย่านซอยกรุงเทพฯ-นนทบุรี 44 (สุภาร่วม)

      - ย่านซอยประชาชื่น 2 แยก 1

      - ย่านซอยประชาชื่น 6 แยก 2 (ริมคลองประปา)

      - ย่านซอยประชาชื่น 4 แยก 1-4 (พ่วงทรัพย์)

      - ย่านสะพานพระราม 6

      - ย่านสะพานพระราม 7

************************

เขตจตุจักร

      - ถนนพหลโยธิน

      - ถนนวิภาวดีรังสิต

      - ถนนรัชดาภิเษก

      - ถนนลาดพร้าว

      - ถนนงามวงศ์วาน

      - ถนนประเสริฐมนูกิจ (เกษตร-นวมินทร์)

      - ถนนกำแพงเพชร

      - ถนนกำแพงเพชร 2

      - ย่านทางพิเศษศรีรัช

      - ย่านถนนเทศบาลสงเคราะห์

      - ย่านถนนเสนานิคม 1 (พหลโยธิน 32)

      - ย่านถนนกำแพงเพชร 1

      - ย่านถนนกำแพงเพชร 3

      - ย่านถนนกำแพงเพชร 4

      - ย่านถนนกำแพงเพชร 6

      - ย่านถนนหอวัง

      - ย่านถนนเทศบาลนฤมาน

      - ย่านถนนเทศบาลนิมิตเหนือ

      - ย่านถนนเทศบาลนิมิตใต้

      - ย่านถนนเทศบาลรังสรรเหนือ

      - ย่านถนนเทศบาลรังสรรใต้

      - ย่านถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ

      - ย่านถนนเทศบาลรังรักษ์ใต้

      - ย่านถนนเทศบาลรังสฤษฎ์เหนือ

      - ย่านถนนเทศบาลรังสฤษฎ์ใต้

      - ย่านถนนเลียบคลองบางเขน

      - ย่านซอยวิภาวดีรังสิต 3 (ร่วมศิริมิตร)

      - ย่านซอยวิภาวดีรังสิต 16 (โชคชัยร่วมมิตร)

************************

เขตบางคอแหลม

      - ถนนพระรามที่ 3

      - ถนนเจริญกรุง

      - ถนนเจริญราษฎร์

      - ถนนรัชดาภิเษก

      - ถนนมไหสวรรย์

      - ถนนจันทน์

      - ถนนสาธุประดิษฐ์

      - ถนนสุดประเสริฐ

      - ถนนแฉล้มนิมิตร

      - ย่านซอยสุดประเสริฐ 11 (บางขวาง)

      - ย่านซอยสุดประเสริฐ 9 (บ้านใหม่)

      - ย่านซอยเจริญกรุง 107

      - ย่านซอยเจริญราษฎร์ 7

      - ย่านซอยเจริญราษฎร์ 10 (ประดู่)

      - ย่านซอยเจริญราษฎร์ 5

      - ย่านซอยเจริญราษฎร์ 8 (อยู่ดี)

      - ย่านซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 35 (ราษฎร์อุทิศ 1)

      - ย่านซอยจันทน์ 43 (วัดไผ่เงิน)

      - ย่านวิหาร ๙ ยอด หลวงพ่อสุโขทัย วัดเรืองยศสุทธาราม

      - ย่านแท่นศิลาฤกษ์

      - ย่านรถรางสายบางคอแหลมคันสุดท้าย

      - ย่านวัดวรจรรยาวาส

      - ย่านวัดบางโคล่นอก

      - ย่านวัดลาดบัวขาว

      - ย่านเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

***************************************************
Create Date : 14 เมษายน 2560
Last Update : 14 เมษายน 2560 17:27:35 น. 0 comments
Counter : 173 Pageviews.

สมาชิกหมายเลข 2917780
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 2917780's blog to your web]
space
space
space
space
space