ติดตาม twitter ได้ที่ @karnoi กด
ติดตามข้อมูลเว็บทาง FaceBook กด

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม 2558 ถึ

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม 2558 ถึง 12 มกราคม 2559

"กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม 2558 ถึง 12 มกราคม 2559

กรมการค้าต่างประเทศ
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังนี้
1 ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ. แล้ว
(3) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี


2 ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป แล้ว
(3) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

3 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
(2) เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป แล้ว
(3) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

ช่องทางการรับสมัคร : สมัครทาง website https://dft.job.thai.com/
วันที่เปิดเปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ"
 

Create Date : 16 ธันวาคม 2558   
Last Update : 16 ธันวาคม 2558 12:24:02 น.   
Counter : 718 Pageviews.  

เงินเดือน 18,000 ( วุฒิ ป.ตรี ) สำนักงานธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิด

เงินเดือน 18,000 ( วุฒิ ป.ตรี ) สำนักงานธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 - 28 ธันวาคม 2558

"สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี การบัญชี เศรษศาสตร์ การคลัง การบริหาร กฏหมาย หรือรัฐศาสตร์


วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธารักษ์พื้นที่ตาก ศาลากลางหลังเก่า ชั้น 1 ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก
วันที่เปิดรับสมัคร : 22 - 28 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ"

 

Create Date : 16 ธันวาคม 2558   
Last Update : 16 ธันวาคม 2558 12:23:11 น.   
Counter : 208 Pageviews.  

กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานประจำสำนักงาน วุฒิ- ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัครต้งแต่วัน

กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานประจำสำนักงาน วุฒิ- ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัครต้งแต่วันที่ 21 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558


"กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานประจำสำนักงาน วุฒิ- ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัครต้งแต่วันที่ 21 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
- ปวช.
- ปวท.
- ปวส.
- อนุปริญญา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือ
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทางเดียวกัน หรือ
3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทางเดียวกัน และ
4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office

วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง เลขที่ 45 ถ.ชลรุอะ ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ"
 

Create Date : 16 ธันวาคม 2558   
Last Update : 16 ธันวาคม 2558 12:22:33 น.   
Counter : 228 Pageviews.  

เงินเดือน 18,000 ( วุฒิ ป.ตรี ) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสม

เงินเดือน 18,000 ( วุฒิ ป.ตรี ) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558


"เงินเดือน 18,000 ( วุฒิ ป.ตรี ) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี

วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ"

งานราชการอื่น ๆ //thaikorpor.blogspot.com
 

Create Date : 15 ธันวาคม 2558   
Last Update : 15 ธันวาคม 2558 8:54:55 น.   
Counter : 243 Pageviews.  

เงินเดือน 18,000 บาท (ป.ตรี ทุกสาขา) มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการท

เงินเดือน 18,000 บาท (ป.ตรี ทุกสาขา) มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8-25 ธันวาคม 2558

"ประกาศมหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไปดงนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา

วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตตานี อำเภอเมือง จังหวดปตตานี 94000
วันที่เปิดรับสมัคร : 8 - 25 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ"

งานราชการอื่น ๆ //thaikorpor.blogspot.com
 

Create Date : 15 ธันวาคม 2558   
Last Update : 15 ธันวาคม 2558 8:54:21 น.   
Counter : 200 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  

zulander
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 77 คน [?]
หวยซอง เลขเด็ด
หวยซอง เลขเด็ด หวยซองแม่นๆ หวยซองดัง รวมหวยซอง


ติดตามข้อมูลของเว็บทาง twitter ได้ที่ @karnoi กด
ติดตามข้อมูลเว็บทาง FaceBook กดOnline Users


New Comments
[Add zulander's blog to your web]