Group Blog
 
All blogs
 
รู้เขา-รู้เรา / รู้จักเป้าหมาย-รู้จักตัวเรา
คราวก่อนได้พูดถึงเรื่องการบรรลุความสำเร็จโดยอาศัยแนวคิดแบบซุนวูที่ว่า รู้เขา-รู้เรา ไปแล้ว โดยเปรียบเทียบ 7 ประเด็นที่ต้องพิจารณาในสงคราม มาเป็น 7 ประเด็นในการบรรลุความสำเร็จทั่วไป

และที่ต้องการเน้นในเรื่องของ รู้เขา-รู้เรา นี้ให้มากและตรงประเด็นขึ้นอีกนิดก็เนื่องจาก หากเราได้นำหลักรู้เขา-รู้เรานี้ไปคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วก็จะพบว่าเป็นหลักที่มีความจริงแท้อยู่มาก จนอาจเรียกได้ว่าเป็นหลักเบื้องต้นแห่งการบรรลุความสำเร็จก็ว่าได้

แต่แม้จะรู้ เวลาเราจะต้องการจะประสบความสำเร็จในอะไรสักอย่าง เรากลับไม่เคยนำหลักนี้ไปใช้อย่างจริงจังเลย เราไม่เคยศึกษาหลักในการประสบความสำเร็จ เราไม่เคยพิจารณาและเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง และเราไม่เคยพยายามศึกษาการประสบความสำเร็จ และปัจจัยแห่งความสำเร็จของคนที่บรรลุความสำเร็จไปก่อนหน้าเราอย่างแท้จริง ความสำเร็จจึงบรรลุได้ยาก เพราะเราทั้งไม่รู้เขา และไม่รู้เรา

และเนื่องจาก 7 ประเด็นเปรียบเทียบของซุนวูที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ ยังมีสิ่งที่แตกต่างบางประการระหว่างการสงครามและทหาร กับความสำเร็จในชีวิตจริง (เช่น การมีศัตรูและคู่แข่ง หรือการทำงานแบบกองทัพ ฯลฯ) ซึ่งอาจไม่เหมือนกัน โดยจะยึดเพียงหลัก รู้เขา-รู้เราไว้เป็นแนวคิด ซึ่งจะนำมาปรับใช้ได้ตรงประเด็นกว่าดังนี้

ก่อนที่เราจะรู้เขา แท้ที่จริงแล้ว เราจำเป็นที่จะต้องรู้เราก่อนที่จะรู้เขาเสียอีก เราจำเป็นที่จะต้องรู้จักนิสัยของตัวเอง และปัจจัยแวดล้อมของตัวเอง ก่อนที่จะวางเป้าหมายเสียอีก เพราะมิฉะนั้นแล้ว หากเราตั้งเป้าหมายตามใจนึก โดยไม่พิจารณาดูปัจจัยของตัวเองแล้ว ก็จะเป็นการตั้งเป้าหมายที่ยากแก่การบรรลุได้จริง เพราะปัจจัยไม่เอื้ออำนวยเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อเราจะต้องรู้เราก่อน ก็มาดูกันว่า อะไรบ้างที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้จักเกี่ยวกับตัวเรา

รู้เรา

1. ความต้องการและแรงผลักดันของเรา
อะไรคือเป้าหมายหรือความต้องการที่แท้จริงของเรา และเรามีแรงผลักดันหรือความมุ่งมั่นระดับใดที่จะพิชิตเป้าหมายนั้น หลายครั้งที่เราคิดว่าเราอยากเป็นนั่น อยากได้นี่ แต่เราไม่เคยรู้ว่า แท้จริงแล้ว เรายังไม่มีแรงผลักดันหรือความปรารถนาที่มากพอ ซึ่งจะทำให้เกิดความพยายาม หรือความทุ่มเท ยอมเหนื่อย ยอมอาย ฯลฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้น และสิ่งนี้อาจเป็นปัจจัยหลักก็ว่าได้ที่ทำให้หลายคนไม่สามารถบรรลุความปรารถนาได้ เพราะมีแรงผลักดันไม่เพียงพอที่จะเอาชนะอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้า

2. นิสัยของเรา
คนเรามีนิสัยติดตัวมาบางอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการถูกเลี้ยงดูมาอย่างไร ซึ่งมักเปลี่ยนได้ยาก การเลือกงานและเป้าหมายที่เหมาะกับเรา ก็เป็นกลยุทธ์การบรรลุความสำเร็จที่ดีกว่า(เพราะนิสัยเปลี่ยนได้ยากกว่า) และนิสัยบางอย่างอาจไม่เหมาะกับงานอย่างหนึ่ง แต่อาจเหมาะกับงานอีกอย่างหนึ่งก็ได้ เช่น ผู้ที่ชอบความเที่ยงตรงเรียบร้อย อายเหมาะกับงานบัญชี มากกว่างานที่ต้องอาศัยการอยู่นอกกรอบ เช่น งานครีเอทีฟโฆษณา

3. การสนับสนุน
บางคนแรงผลักดันในตัวเองมีน้อย แต่การสนับสนุนมีมาก ก็อาจสามารถบรรลุความปรารถนาได้ แต่การสนับสนุนก็อาจได้จากหลายทาง ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นครอบครัวเสมอไป การมีเพื่อนที่ดี มีผู้บังคับบัญชาที่ดี ก็อาจช่วยให้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีมากขึ้นได้

4. ความรู้ของเรา
ความรู้เฉพาะทางของเรา ทั้งจากการศึกษาที่มีใบปริญญา แ ละความรู้ที่เกิดจากความสนใจส่วนตัว ย่อมเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จได้

5. ปัจจัยอื่นๆ ของเรา
ซึ่งต้องไปดูเงื่อนไขข้อที่ 5 ของการรู้เขา (เป้าหมาย) แล้วจึงกลับมาพิจารณาดูว่าเรามีปัจจัยเหล่านั้นอยู่บ้างหรือไม่ และจะหามาได้อย่างไร

รู้เขา(เป้าหมาย)

1. รู้ว่างานนั้นต้องทำอะไรบ้าง
นี่อาจเป็นจุดผิดพลาดของหลายๆ คน คือมองเห็นแต่ด้านที่ดูดีของงานๆ หนึ่ง แล้วคิดว่าชอบ คิดว่าตัวเองเหมาะกับงานๆ นั้น ซึ่งหลายๆ ครั้ง ในงานดังกล่าวนั้นก็ย่อมมีข้อเสีย หรือมีส่วนที่เราอาจไม่ชอบปนอยู่ และไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำได้ การรู้ภาพรวมทั้งหมดของงานจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ผมเชื่อว่านักศึกษาส่วนใหญ่ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย และได้เลือกเส้นทางของตนแล้ว บางคนก็ยังไม่รู้ว่า งานที่ตนจะต้องจบออกไปทำนั้น มีรายละเอียดอย่างไร และการเรียนในมหาวิทยาลัย ก็ให้ภาพเพียงด้านเดียวเท่านั้น

2. รู้ว่างานหรืออาชีพเป้าหมายนั้นต้องการความสามารถพื้นฐานอะไรเป็นเบื้องต้น
เมื่อเรารู้ว่าการทำงานและประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นๆ ต้องทำอะไรบ้าง เราก็ย่อมจะต้องรู้ว่า ทักษะหรือความสามารถอะไรบ้างที่อาชีพนั้นต้องการ เช่น การเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ อาจต้องมีความสามารถมากกว่าการเพียงแค่ชอบที่จะวางพล๊อตเรื่อง การวางอารมณ์ของหนังว่าจะเป็นอย่างไร แต่ต้องมีความเป็นผู้นำ ที่สามารถประสานงานคนในส่วนต่างๆ ให้งานเดินหน้าไปได้ หลายครั้ง การไม่ศึกษางานจริง จึงทำให้เกิดภาพที่ไม่ชัดเจน และสุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝันได้

3. รู้ว่าคนที่เหมาะสมกับงานนี้ ควรจะมีบุคลิกอย่างไร
เป็นการรู้ว่าจุดเด่นเราเหมาะหรือไม่ และจุดด้อยของเรานั้นเป็นตัวสกัดกั้นความสำเร็จระดับไหน ต้องแก้ไขมากน้อยเพียงไร บางครั้ง คนที่เราเห็นเป็นแบบอย่างและเราชื่นชอบ แต่เราก็ไม่อาจเป็นเหมือนเขาได้เสมอไป เราไม่สามารถเลือกให้ตัวเรามีบุคลิกอย่างที่เราต้องการจะเปลี่ยนได้เสมอไป

4. ใครที่จะช่วยสนับสนุนให้คุณประสบความสำเร็จได้
ความช่วยเหลือนั้น เป็นตัวช่วยให้อะไรง่ายขึ้นกว่าการที่เราต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมด การที่เราได้รู้จักกับผู้ที่จะสามารถช่วยเหลือเราได้ ทั้งด้านความรู้ คำแนะนำ หรือแม้กระทั่งการสนับสนุนด้านอื่นๆ ก็จะช่วยเราได้มาก

5. ปัจจัยเงื่อนไขอื่นๆ ที่เป้าหมายนั้นต้องการ
เช่น การมีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามความต้องการของอาชีพ ก็ย่อมจะทำให้การบรรลุเป้าหมายง่ายขึ้น และหากเป็นการทำธุรกิจก็จำเป็นที่จะต้องหาแหล่งเงินทุน หรือต้องรู้จักสะสมเงินทุนเพื่อนำมาทำธุรกิจ หรือหากต้องการเป็นนักแสดง จำเป็นต้องมีหน้าตา(ซึ่งคงเลือกไม่ได้)ที่เหมาะสมตรงกับตัวแสดงที่เราอยากเล่น


จริงๆ เรื่องการประยุกต์ศาสตร์รู้เขา-รู้เรานี้มาใช้กับการบรรลุความสำเร็จในสิ่งอื่นๆ นี้ มีรายละเอียดอีกมาก ซึ่งน่าเรียนรู้ แต่ขอเอาเพียงคร่าวๆ เท่านี้ก่อนนะครับ อย่างไรก็คิดว่าเพียงเท่านี้ก็คงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยครับ

*ต่อจากนี้ไป เรื่องวิเคราะห์(Jimmy's Analysis) จะมีทุกวันอังคาร และเรื่องกลยุทธ์ (Jimmy's Strategies) จะมีทุกวันพุธนะครับ


Create Date : 06 กุมภาพันธ์ 2551
Last Update : 20 กุมภาพันธ์ 2551 15:43:17 น. 4 comments
Counter : 4135 Pageviews.

 


โดย: my_oom วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:9:34:07 น.  

 
บทความดี มีประโยชน์ทั้งนั้นเลย

ตามอ่านมาหลายเรื่องแล้วค่ะ


โดย: MARON CREAM วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:10:38:11 น.  

 
ขอบคุณครับ


โดย: MiraSport IP: 203.170.231.233 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:11:13:36 น.  

 
อ่านมาทั้งหมดแล้วค่ะ ชวนคนข้างๆอ่านด้วย เยี่ยมมากเลยค่ะ ได้ข้อคิดดีดี


โดย: amporn IP: 124.121.32.60 วันที่: 12 มีนาคม 2551 เวลา:11:40:50 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Jimmy Walker
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 12 คน [?]
จากทักษะของการเป็นนักคิด นักวิเคราะห์ บวกกับความสนใจใน"กระบวนการ"และ"ปัจจัย"ที่ก่อให้เกิดเป็นความสำเร็จ ที่ทำให้ผมศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับความสำเร็จและความล้มเหลวจำนวนมาก จนเชี่ยวชาญในองค์ความรู้พอที่จะขอเรียกตัวเองว่า "ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งความสำเร็จ"
Friends' blogs
[Add Jimmy Walker's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.