น ก ก ร ะ จิ บ เ ล่ า เ รื่ อ ง
ธรรมะเป็นคำตอบของคนหนุ่มสาว
Group Blog
 
All Blogs
 

สาขาก้านแผ่ขยายกว้าง เพียงใด ... รากย่อมชอนไชหยั่งลึก เพียงนั้นปราชญ์สักคนเคยค้นพบ
แนวคิดรากหยั่งพิภพกับกิ่งก้าน
สาขาไม้ใหญ่แผ่ออก ดอกผลบาน
รากย่อมสานลึกเท่านั้น ... เท่าก้านยืน

อาการกาย อาการจิต ใช่ปิดปก
สะท้อนรกเรื้อรังรากฝังฝืน
ยิ้ม หัวร่อ ต่อกระซิก ร้องไห้ กล้ำกลืน
สื่อสารคืนทุกอาการอ่านใจคน

หากถอดถอนรากเหง้าเถากิเลส
ย่อมวิเศษสติเกิดเปิดเผยผล
อาการงามยามยืนเดินนั่งบันดล
สะท้อนตนไร้รากเน่าแห่งเงาบัง

จึงยืนต้นคงที่ที่กายจิต
เพื่อพิชิตรากขยะจะฝากฝัง
เพื่อกิ่งก้านลำต้นมั่นขวัญยืนยัง
คลายกลัว-หวังหวาดหวั่นอันตราย

ปราชญ์สักคนค้นคิดทฤษฎีต้น
รากหยั่งลึกย่อมบอกผลก้านขยาย
อาการคนดลบอกเหมือนออกลาย
ย่อมผลิผายเมื่อรากลึกตรึกแน่นล้ำ.ด้วยคงที่ ที่กาย และที่จิต
น้อมนิมิต กว้างสว่าง ทั้งสูงต่ำ
จึงเห็นรากขยะรกกระทำ
ที่ลึกล้ำสร้างอาการให้พล่านพลั้ง

ถางถอดถอนรากชอนไชให้ที่สุด
เพื่อล้างจุด ความถือตน ยโส โอหัง
มารยา อวดโอ้ โอ้ ... น่าชัง
อาการบ้าคลุ้มคลั่ง เอาแต่ใจ

ต้นไม้แห่งแรงใจแรงชีวิต
ย่อมเผยรากหลงผิดที่ยิ่งใหญ่
ถอนต้นเหตุสับสนจนหลุดไป
ขยายก้านไกว หยั่งรากลึก ตรึกมั่นดี

ความคงที่ที่กายจิต สติเกิด
ฉายแรงเปิดยิ่งใหญ่ในศักดิ์ศรี
พ้นอบายทลายล่วงทะลวงอินทรีย์
เห็นชัดที่ความแปรปรวนทบทวนกรรม

คือความจริงอันประเสริฐย่อมเปิดเผย
ที่ไม่เคยพบความงามยามคืนค่ำ
อรุณเบิกฟ้าใหม่ได้หนุนนำ
เห็นชัดธรรมความจริงสิ่งแจ่มใจ : )

 

Create Date : 27 มกราคม 2549    
Last Update : 27 มกราคม 2549 10:50:48 น.
Counter : 2867 Pageviews.  

..... เพียงผู้รับรู้ .....ในขณะที่โลกเริงระบำ ตัวละครรำเต้น
ฉันเป็นเพียง "ผู้ดู-ผู้เห็น" เท่านั้น
แม้กับตัวละครในห้วงสำนึก ความรู้สึกและความฝัน
ฉันยังคงมั่น ดูทุกสิ่งแปรผัน ทั้งภายนอกและภายใน


แผ่การรับรู้ "การดู-การเห็น" ออกไปกว้างสุดกว้าง
ซึมซับทั้งความแตกต่าง สิ่งเสมือน และความหลงใหล
โลกยังวน วิ่งวุ่น หมุนไป
ชีวิตเคลื่อนไหวไปตามกาลเวลา


ฉันยังคง "คงที่" ที่กายที่จิต
มีสติรู้ถูกผิดแปรเปลี่ยนหน้า
ยิ้ม ร้องไห้ หัวร่อ ต่อความเป็นมา
พิศมองมายาด้วยใจเป็นกลาง


รอบกายขยายการรับรู้ให้ทั่วทุกทิศ
ดวงจิตยังแนบนิ่งมิขยับร่าง
จึงเข้าถึงกฎความแปรเปลี่ยนอำพราง
ทุกข์ทุกอย่างย่างกรายความหมายมี


ทั้งเห็นความเป็นตน ไม่ใช่ตน
อารมณ์วนวุ่นวายนิ่ง หยิ่งศักดิ์ศรี
เท่าที่ยึดแนบแน่นในสันดานอินทรีย์
ครองความยินดีเพลิดเพลินกับความเป็นไป


ในขณะที่โลกกำลังเต้นเร่า เคล้าจังหวะท่วงทำนอง
สอดคล้องกับใจเบิกบานผ่องใส
สว่าง กระจ่าง แจ่มแจ้ง ทันใด
ใครจะเคลื่อนไหว ใจร่มเย็น "คงที่" เป็นพอ.

 

Create Date : 17 มกราคม 2549    
Last Update : 17 มกราคม 2549 11:24:26 น.
Counter : 715 Pageviews.  

ปรับ-ปรุง


ปรับ กลายสิ่งชั่วช้า ............ กลับดี
ปรับ หยาบโหดท่าที ............ ละเมียดซึ้ง
ปรับ คับแคบคลายสี ........... เปิดสว่าง
ปรับ มืดเป็นกว้างบึ้ง .......... เบิกห้วงใจสวย

ปรุง ด้วยสิ่งแต่งแต้ม ......... เต็มฝัน
ปรุง รสรับรู้สรร ................. เสกสร้าง
ปรุง กลิ่นสัมผัสผัน ............ หอมกรุ่น
ปรุง เปี่ยมมารยาทพร่าง ...... เพริศด้วยใจงาม

ปรับปรุง ตามเหตุแจ้ง ........ แจ่มตา
ปรุงปรับ ภาพมายา ............ แช่มช้อย
ปรับปรุง เพื่อวาจา ............. พริ้งเพราะ
ปรุงปรับ ในจิตคล้อย ......... ลึกซึ้งงามจริง

สิ่งจริตจก้านปรับให้ ........... ดูดี
มิแต่งแต้มเกินที ................ ท่าแท้
ธรรมชาติเท่าที่มี ............... งามนัก
จึงปรับปรุงกันแก้ ............. เหตุให้ถูกทาง

ปรับ ทุกย่างก้าวคิด ............. ดำเนิน
ปรุง ทุกอย่างไม่เกิน ............ ขาดด้อย
ปรับ ใจไม่เฉยเมิน ............... ต่อกิจ
ปรุง บทบาทไม่น้อย ............. มากกล้ำกลืนเกลียว

เฉลียวฉลาดปราดเปรื่องให้ ... รู้ทาง
รู้กิจรู้เหตุผลวาง ................. บทแจ้ง
รู้กาลแห่งโลกกลาง .............. ประมาณจิต
รู้ลึกตนขัดแย้ง ................... ปรับแล้วที่ใจ

สังคมใดเช่นนั้น .................. รู้เรียน
จึงปรับเข้าสังเวียน .............. หมู่พ้อง
แล้วรู้จักคนเพียร ................ คิดอ่าน
จึงปรับปรุงมิต้อง ............... เรียกร้องใครแล

ปรับ ธาตุแท้สู่ห้วง.............. เหตุการณ์
ปรุง แต่งพอดีงาน ............. ชัดแจ้ง
ปรับ ตนปรับใจสาน ............ กิจลุ ล่วงเอย
ปรุง จิตคลายใจแย้ง ........... สงบล้ำสุขเหลือ.
 

Create Date : 01 ธันวาคม 2548    
Last Update : 1 ธันวาคม 2548 12:36:51 น.
Counter : 501 Pageviews.  

เนื้อ นา บุญ

หว่าน เมล็ดบุญก่อเกื้อ ............ งอกงาม
พืช ผุดผลิเน้นนาม ................. แน่นเนื้อ
หวัง เบิกสู่เส้นงาม .................. ธรรมเกิด
ผล เบ่งบานโอบเอื้อ ................ แจ่มแจ้งใจชน

ผืน ดินทนเหือดแห้ง ............... ห่างธรรม
นา แหล่งโทรมทรุดดำ .............. หม่นเศร้า
แห่ง พรรณพืชเก็บชำ ............. เพาะปลูก
บุญ ส่งหนุนเสกเข้า ................. หยั่งเหง้าผลิผล

เนื้อ ดินดลภาคพื้น ................. สมบูรณ์
นา แผ่นใครเพิ่มพูน ................ สืบสร้าง
บุญ ผลิแผ่จำรูญ ................... ขยายก่อ
โลก แหล่งหล้ามิร้าง ................ แผ่นพื้นขยายกุศล

แห่ง หนใดอริยะเจ้า ................. เกิดแดน
พระ เมตตาผลิแกน ................. แก่นแท้
รัตนะ แห่งไตรโลกแสน ............. สุขซ่าน
ตรัย ลักษณ์ตระหนักแก้ ............ กล่อมก้าวมรรคผล

เพียร ค้นตบะแน่นเน้น .............. บารมี
พบ อริยสัจศักดิ์ศรี ................. เพิ่มพร้อม
อริยะ ประจักษ์สักขี ................. แห่งโลก
ธรรม สบค้ำจุนล้อม ................ โลกล้ำแดนบุญ

รับ กรรมหนุนเก่าสร้าง ............ เวียนตาย
กรรมเก่า เข้าเรียงราย ............. รอบล้อม
ก่อ กรรมใช่เปล่าดาย .............. ผลลัพท์
กรรมใหม่ ย่อมรับห้อม ............ แห่งห้วงผลกรรม

ปริยัติ จำจัดต้อง ................... แม่นยำ
ปฏิบัติ ถูกทางนำ .................... แน่นเน้น
ปฏิเวธ ชะเก่ากรรม ................. ตระหนัก
ปฏิวัติ วัตรซ่อนเร้น .................สะอาดกว้างเบิกบาน

สืบ สานทางพระพุทธเจ้า............ ชินวงศ์
สร้าง ทุกทิศธรรมทรง .............. แน่วย้ำ
ทาง บุญเบิกบรรจง ................. แจ้งจิต
สิ้นทุกข์ ตายเกิดกล้ำ ............... แก่ไข้สลายสูญ

คือ เพิ่มพูนเนื้อที่ .................... แผ่บุญ
เนื้อ แหล่งนากว้างจุน .............. พืชแพร้ว
นา แผ่สะอาดสมบูรณ์ .............. เผยผลิ
บุญ สืบสร้างสามแก้ว .............. สุขเอื้อใจชน.
 

Create Date : 27 พฤศจิกายน 2548    
Last Update : 27 พฤศจิกายน 2548 23:15:50 น.
Counter : 561 Pageviews.  

แต่งแต้ม

ใสไร้สีแสงใดไร้ปรุงแต่ง
ไร้น้ำหนัก เบา-แรงไร้สีสัน
คือ "จิต" แท้ กายสิทธิ์ธาตุ พิลาสพรรณ
อันอุปาทานขันธ์ ไม่มั่นครอง

ขลาด-เขลา-โง่-โอ่อวด แผลงลวดลาย
ตบแต่งกรายกุมแสงสีคลื่นขุ่นข้อง
อาจบางที .. งดงามตามครรลอง
และบางที .. สอดคล้องคล้ายต้องใจ

นฤมิตสีจิตวิจิตรภาพ
ฟุ้งปรุงทาบทอถัก รัก-ชัง ไขว่
สรรค์สีสันวรรณะประจักษ์นัย
อาจสุกใส-ข้องขุ่น .. นิ่ง-วุ่นวาย

เราจึงไม่เห็นใสแท้แนบในจิต
ด้วยนฤมิตหลากสีมีหลากหลาย
เราจึงต้องข้องเวียนวนจนเจียนตาย
และคล้ายคล้ายจะติดบ่วง ห่วงชัง-รัก

สิ่งปรุงแต่งตบตาให้บ้าหลง
ใช่สิ่งแน่มั่นคงลึกลงหลัก
ใช้แน่นนิ่งไม่ติงไหวเพ่งทายทัก
จึงรู้จักแจ้งจริงถึงสิ่งคลอน

ใสไร้สีแสงใดไร้ปรุงแต่ง
ความเปลี่ยนแปลงปรวนแปรแท้เร้นซ่อน
"ยึดมั่น" ยืน คืนคลาย วายขาดรอน
ตัดขั้นตอนภูมิภพ ... จบเกิดตาย.

 

Create Date : 28 กันยายน 2548    
Last Update : 28 กันยายน 2548 19:32:57 น.
Counter : 1424 Pageviews.  

1  2  3  4  5  

แดดเช้า
Location :
พัทลุง Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]


ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
[จะเป็นสะพานพาคนให้พ้นทุกข์]
...........................................................
หวังเกื้อกูลพระศาสนา
จึงตั้งค่าการหยั่งรู้ สู่มรรคผล
เพื่อรู้แจ้ง แห่งสัจธรรม นำใจคน
พาหลุดพ้น เป็นคันฉ่อง ครรลองธรรม : )

เกิดตายมาหลายหนจนนับไม่ถ้วน
ชาติหน้า หน่ายแล้ว ไม่อยากเกิดอีกแล้ว )

..............................................................
นาม ฉันนั้นแดดเช้า ........... ทอทอง
รูป แจ่มสดใสมอง ................ สุขล้ำ
จุดหมาย ดั่งครรลอง ............. หวังวาด
คติ แน่นในเนื้อน้ำ .......... ดิ่งซึ้งรสธรรม

หวัง นำชนสู่เป้า ................... แดนฝัน
กิจ ที่อธิษฐานพลัน ............... หยั่งรู้
ใน ชีวิตคิดสรรค์ .................... สร้างโลก
ธรรม สถิตมั่นสู้ ........... ปราบสิ้นกิเลสมาร

สานชีวิตแดดเช้า .................... หยาดอรุณ
มองโลกเพื่อเจือจุน ................. แหล่งหล้า
อาบอุ่นประกายคุณ .............. ไตรรัตน์
เพียงนบสนองแกล้วกล้า ..... แจ่มแจ้งปัญญา

ค่าแห่งอุดมคติเน้น .............. ตรงธรรม
ประกาศศาสน์น้อมนำ ........ อริยะแจ้ง
ฉุดผองเหล่าชนถลำ ............ จมทุกข์
ชี้ฝั่งให้เห็นแห้ง ......... แห่งห้วงทะเลกรรม

จึงบำเพ็ญตบะกล้า ......... ทางใจ
เพื่อมรรคผลอำไพ ........... จิตแจ้ง
เห็นอริยสัจจ์สว่างใส...... ทุกข์ปลด
แล้วจึ่งล้างขัดแย้ง .......... เบิกฟ้าสันติธรรม

หวังนำคุณพระแพร้ว......... ชี้ทาง
สถิตจิตในสิ่งวาง ............. มั่นเข้า
แผ่คุณเมตตาถาง .............. อุปสรรค
สู่ทุกจิตค่ำเช้า ........... พบแผ้วผ่องใส.

Friends' blogs
[Add แดดเช้า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.