น ก ก ร ะ จิ บ เ ล่ า เ รื่ อ ง
ธรรมะเป็นคำตอบของคนหนุ่มสาว
Group Blog
 
All Blogs
 

~ ~ ~ ก ลั บ บ้ า น ~ ~ ~

การตัดสินใจ .... ความใคร่ครวญ
เส้นทางชีวิตของคนบางคน ....
ดั้นด้น ค้นหา จุดหมาย

ปลายทาง ...
อาจจะเป็นขอบฟ้า สายรุ้ง
สัมผัส แตะต้อง ไม่ได้
เป็นเพียงแค่ ค ว า ม ฝั น

ระหว่างทาง ...
เก็บแบก เรื่องราว
สะสม ความดีงาม ความผิดเลว ความมุ่งหวัง
สารพัดวิธีการ
เพื่อไปให้ถึง จุ ด ห ม า ย ป ล า ย ฝั น


ไ ข ว่ ค ว้ า ...
เส้นขอบฟ้า อาจเป็นเพียง ก ำ ลั ง ใ จ
แต่ใจก็ไปยึด ไปคว้าไว้
เสมือนมี ตั ว ต น

เดินทาง
ใครๆ มักเปรียบเทียบว่า ชีวิตคือ ก า ร เ ดิ น ท า ง
แต่ระหว่างทางของแต่ละคน ย่อม แตกต่างกัน

ฉันเคยใฝ่ เคยฝัน
ฉันเคยครุ่น เคยคิด
ฉันเคยไขว่ เคยคว้า

ใ น ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง ...
หลายสิ่งไม่ใช่เกิดจากการกำหนดเองของเรา

โขดหิน ... กลีบกุหลาบ ... ขวากหนาม ... เศษแก้ว ... ดอกไม้ ... ก้อนหิน ... พายุ ... สายฝน ... สายลม ... แดดอุ่น และอื่นๆ อีกมากมาย ในระหว่างทาง
มิใช่เกิดจากการกำหนดของเรา

เตรียมร่มไว้ ... แต่ฝนไม่ตก
ปะทะพายุพัดแรง จนร่มพัง

เตรียมรองเท้าแข็งๆ เอาไว้
แต่ไม่เจอกระเบื้องหรือขวากหนาม
เหยียบย่ำเอากลีบกุหลาบบอบบาง

ว่าด้วยเรื่องของการเดินทาง ...
เป็นเรื่องยากสำหรับการเตรียมความพร้อม

ฉัน จึง ตัดสินใจ ก ลั บ บ้ า น
ไม่ใช่ เพียงเพราะ เหนื่อย หน่าย
ไม่ใช่ เพียงเพราะ ปลด ปลง
ไม่ใช่ เพียงเพราะ อ่อน ล้า
ไม่ใช่ เพียงเพราะ ผิด พลั้ง
ไม่ใช่ เพียงเพราะ ความไม่แน่นอน

แต่แน่นอน ...
นั่นเป็นเพราะ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ

ขอเป็นเพียง ผู้ ดู
ดู บ ท บ า ท
ดู บ ท โ ล ก
หมุนเวียน เปลี่ยนแปร แปรปรวน

ดู นิ่ง ...
พักอยู่ ณ จุ ด เ ดิ ม
นิ่ง พอ จะเห็น ค ว า ม เ ป็ น ไ ป

เพราะ โ ล ก ไ ม่ นิ่ ง
ฉันจึงต้อง อยู่อย่าง นิ่ ง ... นิ่ ง
เพื่อจะได้เห็นความ ไ ม่ นิ่ ง ของ โ ล ก ใ บ นี้

ฉัน จึง ก ลั บ บ้ า น ...
มิใช่ เพียงเพราะ ไ ม่ อ า จ ห า ญ
มิใช่ เพียงเพราะ สิ้ น ห วั ง
มิใช่ เพียงเพราะ จุ ด ห ม า ย ไ ม่ มี จ ริง
มิใช่ เพียงเพราะ ห ม ด แ รง

แต่แน่นอน ...
นั่นเป็นเพราะ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
<แดดเช้า - บันทึก เมื่อวัน เดินทางกลับบ้าน>
 

Create Date : 14 พฤษภาคม 2548    
Last Update : 17 พฤษภาคม 2548 11:34:18 น.
Counter : 319 Pageviews.  

_||_สมดุลแห่งต้นไม้_||_

รากหยั่ง ฝังรากแน่น
แขนงแทน ฐานปักกล้า
ลำต้น เติบตนมา
ขยายใบ เป็นพุ่มงาม

แขนงราก เท่ากับก้าน
ขยายฐาน ไม่ผลีผลาม
อาศัย แดด ลม ทาม
อาบยอดใบ ให้งามดี

ลำต้น ต้องทนแรง
จึงจะแกร่ง สมศักดิ์ศรี
คนล้ำ งามบารมี
ต้องมีหลัก ปักมั่นคง

แขนงราก เท่ากับก้าน
โคนเป็นฐาน ไม่พาลหลง
ภูมิเดิม ที่ดำรง
ขยายส่ง บารมี

ลำต้น เติบตนสร้าง
ปูแบบอย่าง เสริมศักดิ์ศรี
ต้านฝน - ลม โถมทวี
เป็นหลักเลี่ยม ปักเปี่ยมใจ

แหละนี่ .... คือชีวิต
ต้องตั้งจิต มั่นคงได้
แดดร้อน มิอ่อนไหว
ลมท้าทาย ย่อมต้านลม

คุมต้น คุมสติ
คุมศักดิ์ศรี ก่อนใบถม
เป็นปุ๋ย ให้รากชม
เลี้ยงต้นใบ ให้แผ่ตน

คุมกาย คุมชีวิต
คุมดวงจิต บังเหียนต้น
เดินทาง อย่างอดทน
เพื่อดำรง หนุนชีวิต

รากหยั่ง ฝังปักแน่น
เป็นสิ่งแทน แห่งดวงจิต
ฝังราก ลึกมิดชิด
แผ่ชีวิต ขยายใจ

เติบต้น ต้องเติบโต
อย่าอ่อนโผ ตามลมไหว
รองก้าน รับกิ่งใบ
เป็นหลักใหญ่ แห่งชีวิต

ขยายราก ขยายใจ
ขยายใบ พุ่มประดิษฐ์
เสริมสร้าง มั่นสิ่งคิด
ดำรงสติ ทุกทิศทาง

จึงเป็นต้น ที่สมต้น
งามทุกท่าม ทุกท่วงย่าง
บารมี คุ้มใจวาง
เป็นหลักใจ เป็นหลักคน

เติบตน ต้องเติบใหญ่
เน้นหลักชัย ที่ลำต้น
พุ่มใหญ่ สำคัญตน
ลำต้นต้อง พร้อมรับแรง

แหละนี่ .. คือชีวิต
ที่ลิขิต ตามกรรมแฝง
ลำต้น ที่แสนแพง
ล้วนแต่ตน ตั้งตนมา

ขยายราก จนเป็นหลัก
ขยายรัก ดอก - ผล กล้า
ขยายบารมี ใบก้านพา
แต่หลักต้น เป็นหลักจริง : )


วันนี้ แดดเช้าเพิ่งกลับจากจันทบุรี
แดดเช้าติดตามครูบาอาจารย์ไปอยู่ที่นั่น
หลวงปู่ท่านจะกลับไปอยู่จันทบุรีทุกๆ ปี ปีละ 3-4 วัน

ตอนกลับจากจันทบุรี
ท่านสอนว่า ถ้าเป็นต้นไม้ เป็นต้นไม้ที่มีพุ่มใหญ่ๆ มีใบหนาๆ
ลำต้นต้องมั่นคงด้วย มิเช่นนั้น จะมิอาจรองรับใบไม้หนาๆ บนลำต้นได้

แดดเช้าเก็บมาคิดเนิ่นนาน .....
รากที่หยั่งลงไปในดิน แขนงรากต้องเท่ากับพุ่มไม้
เพื่อที่จะรับอาหารไปเลี้ยงต้นได้

แต่ถ้าลำต้นผอมแห้ง รับแรงลมไม่ได้ รับพุ่มไม้ไม่ไหว
ต้นไม้ก็คงไม่สง่างาม ....

บารมีของคน เหมือนพุ่มไม้
เป็นร่มเงาให้ใครๆ ได้
แต่ถ้าฐานไม่ดี ....
รากที่อยู่ใต้ดินไม่อาจแผ่แขนงไปได้ไกลๆ ไปดูดซึมอาหารได้
ต้นไม้นั้น ก็จะขาดสารอาหาร
ใบก็จะเล็กลง บารมีก็ไม่มาก

แต่สำคัญที่ลำต้น ...
ถ้าลำต้นเล็ก
รากกว้างเพียงใด ใบมากเพียงใด
ก็ไม่อาจจะทรงตัวอยู่ได้

สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ
ต้นไม้ไม่อาจเป็นหลักให้ใครๆ ได้

จึงจำเป็นต้องสร้างหลักให้กับตัวเอง
หลักของตัวเองก็คือ การดำรงสติให้มั่นๆ
แม้จะมีฝน มีลม มีแดดร้อน มีอะไรมากระทบ
สติต้องมั่นคง
ต้นไม้จึงมั่นคง

ต้องสร้างฐานชีวิตให้กับตัวเอง
นั่นก็คือราก
ฐานนี้อาจจะเกิดจากบุญ บาป นำแต่ง
และเกิดจากตัวรากเองที่ตั้งใจแสวงหา

เหมือนๆ กับที่เขาบอกว่า
คนเรามีทั้ง พรสวรรค์ และ พรแสวง นั่นแหละ
นั่นคือ ราก สำคัญ
เป็นสิ่งที่ได้รับประทานมา จากกรรมในอดีต จากบารมีของเราที่เร่งสะสม

พุ่มใบ .... ภาพลักษณ์ของต้นไม้
บารมีมาก พุ่มใบก็มาก
นกกาก็หวังพึ่งพิง
คนก็หวังพักอาศัย
ใครๆ ก็หวังจะพึ่งพา

แต่ถ้า "ต้น" ไม่มั่นซะแล้ว
แค่นกมาเกาะกิ่งนิดเดียว
ต้นก็ไหวเอน

ฝนกระทบนิดเดียว
ก็ซวนเซจะเป็นจะตาย

ลมพัดมาหน่อยเดียว
ก็เอนไหว

ใครจะกล้ามาพึ่งใบบารมี?

เรามาฝึก "ลำต้น" ของชีวิตให้เข้มแข็งกันดีกว่า
ฝึกสติที่กายให้มั่นคง
อย่าหวั่นไหวกับสิ่งใดๆ
ไม่ว่าจะเป็น แดด ลม ฝน ที่หล่อเลี้ยงต้นไม้ (คือคำสรรเสริญ ลาภ ยศ สักการะ ความสุขทั้งหลายทั้งปวงทางโลก)
หรือ แดดเผา ลมพายุ ฝนกระหน่ำ ที่โหมหักต้นไม้ (คือคำติเตียน การสูญเสีย ความเสื่อมเสีย และความทุกข์โศกทั้งหลายทั้งปวงที่โลกจะซัดกระหน่ำมอบให้กับเรา)
ดูแลกาย กับ จิต ให้ดีๆ
เพื่อที่ว่า จะได้เป็นต้นไม้ที่มีบารมีมากๆ
เป็นที่พึ่งพา ที่พักพิง ของบุคคลต่างๆ
และเป็นหลักมั่นคง

อนุโมทนาบุญหลวงปู่เจ้าค่ะ ....
ได้ธรรมะจากท่านมา แล้วมาเผยแพร่เป็นธรรมทาน
เพื่อจะได้ประกาศพระศาสนา ประกาศคำสอนของพระพุทธองค์
ประกาศธรรมะ คือ ประกาศความจริงให้โลกรู้
และนำพาข้อปฏิบัติให้ผู้คนลองนำไปใช้ให้ได้ผล
เกิดประโยชน์ต่อโลก สังคม ชีวิต และจิตใจของคนทั่วๆ ไป

เจตนารมณ์นี้ ขอให้สัมฤทธิผลด้วยอานุภาพคุณพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ค่ะ : )
 

Create Date : 02 พฤษภาคม 2548    
Last Update : 2 พฤษภาคม 2548 18:43:49 น.
Counter : 225 Pageviews.  

..... เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม กว้างไกลสุดสายตา ......

มหัศจรรย์แห่งห้วงฟ้า
ฟ้ากว้าง กว่า กว้าง ...
ผู้คนต่าง คว้าเงาฝัน
คว้าดิน คว้าดาว- จันทร์
หมายเป็นเด่น เช่นดอกไม้

ฟ้ากว้าง กว่า กว้าง
ใจคนคว้าง ต่างฝันใฝ่
ไขว่คว้า สิ่งพึงใจ
และผลักใส สิ่งชิงชัง

ฟ้ากว้าง กว่า กว้าง
ขอบใจคว้าง ด้วยความหวัง
คับแคบ แทบภินท์พัง
สร้างกรอบฟ้า มาครอบใจ

ฟ้ากว้าง กว่า กว้าง
ใจผู้สร้าง ย่อมยิ่งใหญ่
ขยายจิต แสนกว้างไกล
ไม่หมายใฝ่ ครอบครองฟ้า

ขยายรัก จนเต็มรัก
เพื่อพิงพัก ความหนัก-ล้า
ขยายเอื้อ เพื่อเมตตา
ขยายใจ ไร้ขอบแดน

ฟ้ากว้าง กว่า กว้าง
หากใจกว้าง ไกลสุดแสน
ไม่หวังครอบ สร้างกรอบแทน
สันติล้ำ ย่อมอำไพ

ฟ้ากว้าง ย่อม กว้างกว่า
หากไม่คว้า สิ่งฝันใฝ่
ดิน ดาว พราวดอกไม้
จันทร์ ตะวัน ล้วนไม่แท้

แท้สุด อยู่ที่จิต
นิรมิต ความผันแปร
นิ่งแนบ ตั้งใจแล
ดูความแท้ คือ แปรปรวน

ฟ้ากว้าง ย่อม กว้างกว่า
ความเศร้า ล้า ย่อมผันผวน
ดี-ชั่ว ทั่วใจรวน
ล้วนจิตสั่ง ไปครอบฟ้า

ขยายใจ ให้หลุดบ่วง
กว้างกว่าห้วง แห่งเวหา
ฟ้ากว้าง เท่าใจพา
สุดขอบฟ้า ใจเบิกบาน : )


เขียนบทกวีนี้ขึ้นมา .... เพื่อเชิญชวนให้มองท้องฟ้ากัน

เมื่อเรานึกถึงท้องฟ้า จิตใจของเราจะเบาสบาย
เราจะเห็นความกว้างไกล ผ่อนคลาย
และเราจะพบความสุข เบิกบาน

เราจะได้ขยายใจ ขยายความปรารถนาดี
ขยายความรักที่อยู่ในใจ
แทนที่เราจะมุ่งรักเพียงตัวเรา คนใกล้ตัวเรา คนรู้จักเรา คนเกี่ยวข้องกับเรา
เราขยายความรักไปให้สุดขอบฟ้า เราจะพบความรักที่ยิ่งใหญ่กว่า

เราจะไม่ยึดมั่นครอบครองสิ่งใดๆ มาเป็นของเรา
เพราะฟ้ากว้าง กว่า กว้าง
เกินใจของเราจะล้อมกรอบให้ฟ้าคับแคบลง

เวลาเราเหงาใจ ...
เพราะจิตใจเราหมกมุ่น คิดเพียงลำพังในสิ่งที่คับแคบลงมา
ขยายใจออกไปกว้างๆ แล้วเราจะหายเหงา

โลกกว้าง .... อบอุ่น ไม่เคว้งคว้าง
แต่โลกแคบในโลกส่วนตัว เหงานัก
มารู้จักความมหัศจรรย์ของท้องฟ้ากันดีกว่า
แล้วคุณจะรู้จักความมหัศจรรย์ภายในใจ ภายในจิต ของคุณเอง

เชิญให้มานั่งดูท้องฟ้าด้วยกัน : )
 

Create Date : 23 เมษายน 2548    
Last Update : 23 เมษายน 2548 23:26:26 น.
Counter : 366 Pageviews.  

~ ~ ~ เปลือกของสายน้ำ ~ ~ ~

ฉันเคยคิดถาม...
สายน้ำงดงาม มีเปลือกไหม?
หรือเปลือกห่อหุ้ม ลึกเกินใจ
เกินเห็นเปลือกไหวไหว ของสายน้ำ

ตามแต่เส้นทางเดิน...
น้ำปรับตัวเก่งเกิน ขุ่น ใส ฉ่ำ
ร้อนฉ่า หนาวเหน็บ เจ็บเกินคำ
น้ำคงนำ ความลื่นไหล ไหวตามแรง

ฉันเคยคิดถาม...
มนุษย์ทุกรูปนาม มีเปลือกแข็ง
ห่อหุ้ม ดี-ชั่ว กลัว-กล้า ตาม-แย้ง
หล่อหลอมสีสันแห่ง ความเป็น "คน"

ตามแต่สภาวะประสบ...
ทุกสิ่งพานพบ วุ่นวาย สับสน
หลอมทุกสิ่ง กระทบ เป็นเปลือกปน
ยากค้น จิตจริง ที่อิงกาย

ฉันเคยคิดถาม ...
ถึงนิยาม กระแสน้ำ ฉ่ำเป็นสาย
เปลือกหุ้ม ห้อมน้ำ งามประกาย
พยับแดดแสดกราย คล้ายภาพเจียร

น้ำขุ่นข้นหม่น บนทางไหล
ในขวดแก้วสีใส ดังภาพเขียน
ในอ่างต่างภาชนะ ที่วาดเวียน
เป็นเม็ดเทียนเป็นหยาดฝน หล่นซบดิน

หากสายน้ำมีเปลือก..
คงเลือก เกลือกกลิ้ง แตกเปราะสิ้น
เสียงน้ำ .. คงฉ่ำฉ่าให้ได้ยิน
เป็นความดิ้น ความโหย ของสายน้ำ

ฉันเคยคิดถาม...
หากคนข้าม เปลือกหุ้ม ขยุ้มขยำ
กระเทาะออก ปอกปรารถนา ความทรงจำ
ถลอกชอกช้ำ ชื่นใจ ในวันวาน

หากข้ามเปลือกปรารถนา ...
ความต้องการแรงกล้า อันแสนหวาน
ถึงความงามงด อนาคตกาล
ถึงตัวตน ผลงาน การณ์ชีวิต

หากข้ามเปลือก ตัวตน
คงพ้น ความคับข้อง ขุ่นหมองจิต
เป็นเหมือนน้ำ ฉ่ำใส ในห้วงคิด
จะสถิตแห่งใด ก็ใสเย็น

ไม่อึดอัด คับข้อง
ไหลนอง ตามทาง อย่างที่เห็น
ไหลลึก ตามห้วงน้ำ เท่าที่เป็น
ไหลนิ่ง ตามสิ่งเร้น ที่วางเรียง

ฉันเคยคิดถาม ....
ความงดงาม แห่งจิต ไร้สรรพเสียง
ไร้เปลือกหุ้ม ปรับตัว ตามการณ์เพียง
ไหวไปตามความไม่เที่ยง แห่งเหตุการณ์

ฉันจึงมีคำตอบ ...
สายน้ำคล้ายบางบอบ แห่งสสาร
เป็นบทเรียนเขียนวาดร่องรอยวาร
เป็นผลงาน การหลุดพ้น เปลือกใดใด : )


เพราะ "น้ำ" ไม่มีเปลือก
น้ำถึงอยู่ได้อย่างสบายๆ

เราเป็นคน
เราติดเปลือกสังคม เราก็เลยลำบากหน่อย
เราก็เลยต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
ทำให้เราปรับตัวกับสิ่งต่างๆ ได้ไม่ดีเท่าไหร่

เรามีเปลือกความคิด
เรามีเปลือกที่หุ้มเราว่า เราเป็นใคร
เรามีเปลือกความดี ความชั่ว
เรามีเปลือกของกฎเกณฑ์
เรามีเปลือกของกรอบความคิด
เรามีเปลือกของบทบาทหน้าที่
สมมุติตัวตนของเรา
สารพัดเปลือกที่เราจะสวมใส่

แต่ถ้าเราถอดเปลือกออกซะ
เราอยู่กับสภาวะที่เราเป็นเหมือนน้ำที่ไม่มีเปลือกที่อยู่ในภาชนะใดก็ได้
เราจะสบายแค่ไหนกันนะ
เราคงจะปรับตัวง่ายๆ แม้ในสภาวะที่เราไม่อยากพบ
ในสภาวะที่เราไม่พึงพอใจ
เราคงสบายดี เราคงพบความสุขแท้ที่อยู่ "จิต" ไร้เปลือกหุ้มใดๆ

นั่นสิ... เป็นเรื่องที่แดดเช้าคิดเสมอมา
คุณคิดแบบแดดเช้าบ้างไหม?
 

Create Date : 20 เมษายน 2548    
Last Update : 20 เมษายน 2548 9:58:18 น.
Counter : 259 Pageviews.  

ลาจันทร์

สลัวลาง สร่างซา เปิดหล้าแจ้ง
ขอบฟ้าแฝง แสงเงิน-ทอง ส่องขอบหล้า
น้ำตาดาว พราวพร่าง น้ำค้างคา
ซับใบไม้ มายาผวา คราผ่านคืน

ค่ำคืน ... ยาวนาน
ฝันหวาน ฝันชม ฝันขมขื่น
ฝันเคลิ้ม หลับใหล คล้ายเงากลืน
แช่มชื่น เพียงหลง ในวงเงา

ลาจันทร์
ถึงกาลวัน เช้าใหม่ คลายหวั่นเศร้า
หลงสุข กับโศก โลกมัวเมา
หลงเหงา ความมัว สลัวมน

หลงปรารถนา ...
ขอพรฟ้า ดวงดาว พราวเวหน
หลงคิด เคลิ้มเพลิน เกินใจค้น
หลงวน ว่ายสุข เคลือบครอบใจ

ลาจันทร์ ...
ฟ้าเพรียกดวงตะวัน เมื่อวันใหม่
หวังแจ้งโลก คลายโศกปลอม ย้อมภายใน
กระจ่างใส ณ แสงทอง คลายหมองมัว

ลาดวงดาว
ร่วงพราว สกาวสุข ทุกแสงสลัว
โลกที่แจ้ง ใจที่พบ ทั่วตนตัว
รู้ถ้วนทั่ว แจ่มปัญญา มายาสร่างไป

ลาความเขลา
ความหลงเงา ราตรี ที่หลับใหล
ตื่น เบิกบาน อบอุ่น หนุนแรงใจ
เบิกฟ้าใหม่ เปิดโลกชัด สัจธรรม

แดดเช้า ...
ย่างเข้า เงาร้าย มลายย่ำ
ชะความเจ็บ ล้างเหน็บหนาว คราวคืนช้ำ
เพื่อก้าวย้ำ ความสว่าง ห่างมัวเมา

ใกล้รุ่ง ...
วันพรุ่ง มาสร่าง ล้างความเขลา
เบิกจิตรับ สดับเสียง เพียงบรรเทา
ทุกข์-เศร้า เมื่อชั่วคืน ย่อมตื่นใจ

เราต่างหลงอยู่ในห้วง ราตรีสลัว
เราต่างกลัว ช่วงมืดมน จะหล่นไหว
เราต่างติด ความเคลิ้มฝัน อันยาวไกล
เราต่างยึด ความสลัวไว้ เป็นของเรา

ลาจันทร์ ...
เปิดสายฝัน แห่งปัญญา ชะขลาดเขลา
เพื่อ "พุทธะ" ตื่นสงบ สยบเงา
แสงแห่งธรรม สาดเข้า เคล้าหัวใจ


เช้านี้ของคุณสดใสดีหรือเปล่าคะ?
ขอความสดชื่น ความเบิกบาน ความตื่นใจ ความสงบสบาย ความรอบรู้ นำมาสู่หัวใจของคุณ

แดดเช้าเคยอ่านเรื่อง พระนางอุษาเทวี
แล้วรู้สึกชอบแม่นางคนนี้มากๆ

พระนางอุษาเทวี หรือ ออโรร่า ของทางตะวันตก
เป็นแสงเงินแสงทองยามเช้า
เธอจะนำโชคดีที่เป็นมงคลมาสู่ผู้ที่ตื่นขึ้นมาพบกับเธอยามเช้า

โบราณว่าไว้เช่นนี้...
เพื่อจุดประสงค์ให้เราเริ่มต้นชีวิต เร่งทำมาหากินแต่เช้า
อธิษฐานยามเช้า แล้วจะสมปรารถนา

แต่ปรัชญาที่แทรกไว้ในบทกวี "ลาจันทร์"
นั่นก็คือ ช่วงกลางคืน เป็นช่วงเวลาที่เราหลงใหล คิดว่าความสลัวลางเป็นสิ่งงดงาม
แต่เมื่อเช้ามาถึง ...
เราจะพบว่า สิ่งงดงามและความชัดแจ้ง จริงแท้ของท้องฟ้านั่นก็คือช่วงเวลากลางวันมากกว่ากลางคืน
กลางคืนเป็นมายาการ

ลาจันทร์ ... กันสักทีเถอะนะคะ
เพื่อที่ว่า เราจะเข้าถึงสัจธรรม
เข้าใจโลกและชีวิต ของเรา

โลกก็กว้าง ทางก็ไกล ใจก็ลึก
ตรึก ตรึก ตรองสติ ให้มั่นค่า
วันรุ่ง คือวันงาม กระจ่างตา
อย่าหลับใหล หลงเพียง เสียงราตรี : )

 

Create Date : 19 เมษายน 2548    
Last Update : 19 เมษายน 2548 1:26:39 น.
Counter : 332 Pageviews.  

1  2  3  4  5  

แดดเช้า
Location :
พัทลุง Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
[จะเป็นสะพานพาคนให้พ้นทุกข์]
...........................................................
หวังเกื้อกูลพระศาสนา
จึงตั้งค่าการหยั่งรู้ สู่มรรคผล
เพื่อรู้แจ้ง แห่งสัจธรรม นำใจคน
พาหลุดพ้น เป็นคันฉ่อง ครรลองธรรม : )

เกิดตายมาหลายหนจนนับไม่ถ้วน
ชาติหน้า หน่ายแล้ว ไม่อยากเกิดอีกแล้ว )

..............................................................
นาม ฉันนั้นแดดเช้า ........... ทอทอง
รูป แจ่มสดใสมอง ................ สุขล้ำ
จุดหมาย ดั่งครรลอง ............. หวังวาด
คติ แน่นในเนื้อน้ำ .......... ดิ่งซึ้งรสธรรม

หวัง นำชนสู่เป้า ................... แดนฝัน
กิจ ที่อธิษฐานพลัน ............... หยั่งรู้
ใน ชีวิตคิดสรรค์ .................... สร้างโลก
ธรรม สถิตมั่นสู้ ........... ปราบสิ้นกิเลสมาร

สานชีวิตแดดเช้า .................... หยาดอรุณ
มองโลกเพื่อเจือจุน ................. แหล่งหล้า
อาบอุ่นประกายคุณ .............. ไตรรัตน์
เพียงนบสนองแกล้วกล้า ..... แจ่มแจ้งปัญญา

ค่าแห่งอุดมคติเน้น .............. ตรงธรรม
ประกาศศาสน์น้อมนำ ........ อริยะแจ้ง
ฉุดผองเหล่าชนถลำ ............ จมทุกข์
ชี้ฝั่งให้เห็นแห้ง ......... แห่งห้วงทะเลกรรม

จึงบำเพ็ญตบะกล้า ......... ทางใจ
เพื่อมรรคผลอำไพ ........... จิตแจ้ง
เห็นอริยสัจจ์สว่างใส...... ทุกข์ปลด
แล้วจึ่งล้างขัดแย้ง .......... เบิกฟ้าสันติธรรม

หวังนำคุณพระแพร้ว......... ชี้ทาง
สถิตจิตในสิ่งวาง ............. มั่นเข้า
แผ่คุณเมตตาถาง .............. อุปสรรค
สู่ทุกจิตค่ำเช้า ........... พบแผ้วผ่องใส.

Friends' blogs
[Add แดดเช้า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.