Group Blog
 
All blogs
 
หลักการเรียนรู้ จงเรียนจากผู้รู้จริง

ไม่ได้เข้าไปตอบกระทู้ที่เวบบอร์ด(ห้องสีลม)พักใหญ่ เนื่องด้วยปัจจัยหลายประการ ซึ่งหนึ่งในเหตุผลสำคัญก็คือ “ไม่รู้จะตอบอะไร” เพราะกระทู้ถามส่วนใหญ่จะเป็นการถามในประเด็นย่อยแบบ micro หรือแบบจุลภาคที่คนในเฉพาะวงการเท่านั้นที่น่าจะตอบได้ดี ส่วนกระทู้ถามแบบหลักการ หรือแบบภาพกว้างๆ ที่เป็น macro ซึ่งผมน่าจะถนัดกว่า เพราะศึกษามามาก ก็มีคนตอบหลากหลายมุมมอง หลากหลายประสบการณ์

ซึ่งหากมองแบบทั่วไป มันก็น่าจะดีอยู่ที่มีหลากหลายมุมมอง หากเป็นเรื่องของความคิดเห็นมันก็น่าจะโอเค แต่ผู้ตั้งกระทู้ถามก็ต้องกลับไปคิดพิจารณาเอาเอง ซึ่งปัญหามันก็จะมีอยู่แล้ว หากเมื่อผู้ถามเป็นผู้ที่ยังมีความรู้ไม่มาก หรือมีพื้นฐานวิธีคิดไม่ถูกวิธี แล้วการเลือกของพวกเขา จะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะเลือกคำตอบที่ถูกไปใช้


ยิ่งกว่านั้น ในคำถามที่ต้องการความเห็นเหล่านั้น บางครั้งมันย่อมสอดแทรกด้วยองค์ความรู้ ที่หมายถึงการรู้จริง แนวทางคำตอบจึงจะออกมาอย่างถูกต้อง การตอบโดยใช้คอมมอนเซนส์ของผู้ตอบ จึงมักจะทำให้ผู้ถามเดินทางผิดได้ง่ายๆ คนเรามักจะคิดว่าตนรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่มักจะมีความถนัด หรือองค์ความรู้เฉพาะทางบางอย่างเท่านั้นที่พวกเขารู้จริง

นักธุรกิจเมื่อไปเล่นการเมือง จึงมักล้มเหลว เพราะตลอดชีวิต พวกเขาทำแต่ธุรกิจ โอกาสที่จะสนใจเบื้องลึกในเรื่องการเมืองจึงน้อย หรือความถนัดในเกมการเมืองอาจจะน้อยกว่าคนที่สนใจในด้านการเมืองมาแต่แรกเริ่ม ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร หรือศึกษามาเรื่องการบริหาร อาจจะตอบเรื่องการบริหารไปแบบผิดๆ ได้ ผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การทำธุรกิจอาจจะตอบเรื่องการทำธุรกิจแบบผิดๆ ได้เช่นกัน หรือแม้กระทั่งว่า ผู้ที่อยู่ในธุรกิจสายหนึ่งและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี อาจจะให้คำแนะนำที่ผิดๆ กับผู้ที่กำลังสนใจจะทำธุรกิจในอีกสายธุรกิจหนึ่ง เพราะแต่ละธุรกิจล้วนมีรายละเอียดไม่เหมือนกันหากสนใจจะรู้เรื่องมหภาค คุณต้องไปถามคนที่รู้เรื่องมหภาค หรือสนใจเรื่องมหภาค (คนที่ประสบความสำเร็จในระดับจุลภาค ไม่ได้หมายความว่า เขาจะเข้าใจมหภาค หรือหลักการของทั้งหมดนะครับ) หากคุณกำลังต้องการความรู้ในเชิงลึกของสายธุรกิจ คุณก็ต้องเลือกดูก่อนว่าคนๆ นั้นอยู่ในสายธุรกิจนั้นจริง และเขาประสบความสำเร็จมาจากฝีมือ หรือการรู้จริง (บางคนประสบความสำเร็จ เพราะอาศัยเส้นสายก็มี)

นี่หลักการของการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ในโลกนี้ ทุกๆ วงการ หรือทุกๆ แขนงความรู้นั้น มีคนเพียงไม่กี่คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงที่สุด แต่คนทั่วไปนั้น อาจรู้เพียงผิวเผิน หรือไม่รู้จริง
หากคุณกำลังอยากจะศึกษาวิชาการบริหารที่ดี แน่นอนว่า คุณควรจะไปศึกษากับนักบริหารฝีมือยอด หรือไปหาอ่านตำราที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญที่ทำวิจัยศึกษามาอย่างดี ไม่ใช่ไปถามคนทั่วๆ ไป หรือเพียงไปถามคนที่อายุมากกว่า

ฉะนั้น มองในแง่หนึ่งแล้ว การเรียนรู้ที่ดี หรือดีที่สุด (หากมีโอกาส) ก็คือการเรียนรู้จากคนที่รู้จริงเพียงคนเดียว จะดีกว่าการเรียนรู้จากคนจำนวนมากที่ไม่ได้รู้จริง หากจะหาอาจารย์ ก็จงหาอาจารย์ที่ดีที่สุด ที่เก่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งท่านเหล่านั้นจะให้ข้อคิดที่ดีกับคุณมากกว่าคนอีกนับร้อยนับพัน

แต่แน่นอนที่ท่านเหล่านี้ก็ไม่ได้รู้ไปเสียซะทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกเรื่อง ในแต่ละเรื่องที่เราอยากรู้ เราก็จึงควรจะมีอาจารย์แยกออกไปในแต่ละแขนง นั่นแหละ ที่จะทำให้คุณเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุด เร็วที่สุด ซึ่งต้องขอบบอกตรงๆ ว่ามักจะหาไม่ได้จากเวบบอร์ด (จำไว้ว่า คนเก่งจริงๆ มักจะมีงานยุ่งมากเสมอ หรือคนเก่งจริงๆ มักจะชอบสังคมที่เต็มไปด้วยคนเก่งๆ ด้วยกัน เพราะมันสนุกกว่า)


การถามคำถามในเวบบอร์ดที่ดี จึงควรจะรู้ว่าผู้ตอบมีคุณวุฒิหรือความเชี่ยวชาญเรื่องอะไรเป็นพื้นฐาน และมีการอธิบายให้เห็นภาพ หรือให้เหตุผลว่า เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น(ให้หลักการ) ไม่ใช่การให้แต่ตัวคำตอบห้วนๆ ซึ่งไม่ได้ทำให้เราเข้าใจ หรือนำไปปรับใช้ได้ในระยะยาว

ส่วนคนตอบ ก็ควรจะตอบเฉพาะเรื่องที่คิดว่าตัวเองรู้จริง หรือมีประสบการณ์ที่ยาวนาน ไม่ใช่การตอบสะเปะสะปะในเรื่อย ในทุกๆ เรื่องแน่นอนว่า แนวคิดแบบนี้ อาจจะทำให้ Traffic หรือความหนาแน่นในการตอบของแต่ละกระทู้น้อยลง ซึ่งอาจไม่ใช่สิ่งที่เจ้าของเวบต้องการ แต่มันก็จะทำให้เราทุกคนเข้าสู่แนวคิดที่ถูกต้องของการแสวงหาความรู้ และการแสดงความรู้ บนหลักของ”ความเชี่ยวชาญ” ซึ่งหมายถึงเชิงลึก อันตรงข้ามกับเชิงกว้าง (อุปสรรคประการหนึ่งของการพัฒนา ก็คือการที่เราคิดว่ารู้ ในสิ่งที่เราไม่รู้ หรือเราไม่ได้เชี่ยวชาญ) เป็นการจัดการความรู้ที่ถูกต้องอย่างหนึ่ง

หลักการนี้จะไปตรงกับหลักการบริหารที่มีผลการวิจัยและพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิผลดีที่สุด นั่นคือ การ Put the right man to the right job ซึ่งหมายถึงการตัดสินใจในแต่ละเรื่อง หรือแต่ละส่วนนั้น อาจจะอาศัยความรู้จริงของคนๆ เดียวที่ดูแลแผนกนั้นขององค์กรเท่านั้น ไม่ใช่การนำทุกเรื่องเข้าที่ประชุมที่มีคนนับร้อยๆ แล้วจะได้คำตอบที่ดีเสมอไป (คนเรารู้จริงเพียงบางเรื่องเท่านั้น เสมอ) แต่สำคัญที่สุดก็คือ คนที่มีหน้าที่ที่จะ Put คนนั้น ต้องรู้จักตัวเอง และ Put ตัวเองให้ไปอยู่ถูกที่เสียก่อน เพราะการอ่านคนและเลือกคน มันก็เป็นศาสตร์ๆ หนึ่งที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญอยู่เหมือนกัน

จงมุ่งศึกษาจากคนที่รู้จริง และจงมุ่งทำตนให้เป็นคนที่รู้จริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วโอกาสในการประสบความสำเร็จจะสูงขึ้นครับ


Create Date : 21 กรกฎาคม 2552
Last Update : 23 กรกฎาคม 2552 14:46:32 น. 2 comments
Counter : 4232 Pageviews.

 ขอบคุณสำหรับบทความดีๆนะครับ


โดย: นายแมมมอส วันที่: 21 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:11:48 น.  

 
เข้ามาให้กำลังใจ

ยังไม่อยากให้เบื่อ กับการ ให้ความรู้ ถึงเเม้จะมีเรื่องให้ไม่สบายใจ บทความของคุณ มีความรู้เอามากๆ


โดย: fourbot IP: 58.64.113.184 วันที่: 21 สิงหาคม 2552 เวลา:9:02:38 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Jimmy Walker
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 12 คน [?]


ผู้ติดตามบล็อก : 12 คน [?]
จากทักษะของการเป็นนักคิด นักวิเคราะห์ บวกกับความสนใจใน"กระบวนการ"และ"ปัจจัย"ที่ก่อให้เกิดเป็นความสำเร็จ ที่ทำให้ผมศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับความสำเร็จและความล้มเหลวจำนวนมาก จนเชี่ยวชาญในองค์ความรู้พอที่จะขอเรียกตัวเองว่า "ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งความสำเร็จ"
Friends' blogs
[Add Jimmy Walker's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.