images by free.in.th
"
Group Blog
 
All blogs
 
คิดอย่างมีกลยุทธ์ : ลับคมความคิดกลยุทธ์อย่างมืออาชีพ

คิดอย่างมีกลยุทธ์
ผู้แต่ง: Yoshinori Saito
แปลโดย: ประวัติ เพียรเจริญ
ขนาด: 145 x 210 mm.
จำนวนหน้า: 352 หน้า
ISBN: 9789744433879

วันนี้ขอแนะนำหนังสือเล่มใหม่ของสำนักพิมพ์ ส.ส.ท. โดยขอนำคำนำของผู้แปล คุณประวัติ เพียรเจริญ ที่จะสื่อสารเนื้อหาภายในเล่มออกมาให้คุณผู้อ่านได้อย่างชัดเจนที่สุดนะคะ
------
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน เรามักจะพบกับสถานการณ์ที่ต้องแก้ปัญหาอยู่เสมอ บ่อยครั้งที่เราอาจรู้สึกทึ่งกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน หรือคนใกล้ตัวบางคนที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถแจกแจงประเด็นปัญหาออกมาอย่างมีระบบ ทำให้แก้ปัญหาได้ตรงจุด และยังสามารถถ่ายทอดความคิดของตนให้คนรอบข้างเข้าใจได้อย่างชัดเจนอีกด้วย คนที่สามารถคิดได้อย่างมีระบบเช่นนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ซึ่งทักษะแบบนี้เป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในโลกของธุรกิจที่ต้องปรับตัวอยู่ ตลอดเวลาภายใต้สภาพแวดล้อมและการแข่งขันที่มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็วมากขึ้นในทุก ๆ วัน

ตอนนี้เราทราบแล้วว่าการคิดเชิงกลยุทธ์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการ ทำงาน แต่เมื่อชายตามองไปรอบตัวกลับพบว่าไม่ค่อยมีบทความ ตำรา หรือหนังสือเล่มใดที่จะสามารถอธิบาย “การคิดเชิงกลยุทธ์” ให้เข้าใจง่าย มองเห็นภาพชัดเจน ทั้งยังสามารถนำไปฝึกฝนได้ด้วยตนเองมากเท่าใดนัก ส่วนใหญ่มักจะพูดถึงการคิดเชิงกลยุทธ์ในแง่ของนามธรรมมากเกินไป หรือไม่ก็อธิบายเรื่องการคิดเชิงกลยุทธ์ในเชิงเศรษฐศาสตร์โดยอาศัยทฤษฎีเกม (Game Theory) หรือทฤษฎีอื่น ๆ เป็นเครื่องมือ ทำให้คนทั่วไปเข้าใจผิดว่าการคิดเชิงกลยุทธ์เป็นทักษะหรือศาสตร์สำหรับผู้ บริหารระดับสูงที่นั่งประชุมกันในวอร์รูมของบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้น ส่วนตำราด้านการจัดการหรือการตลาดก็มักจะหยิบยกแบบจำลอง (Model) หรือกรอบความคิด (Framework) ด้านการจัดการต่าง ๆ ที่นำเสนอโดยกูรูที่มีชื่อเสียงของโลกมาอธิบายการคิดเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบของ กระบวนการ (Process) จนนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจหลายคนเข้าใจผิดว่าแบบจำลองหรือกรอบความคิดดัง กล่าวเป็นสูตรสำเร็จในการวิเคราะห์ตลาดหรืออุตสาหกรรมที่สามารถนำไปใช้กำหนด นโยบายธุรกิจได้แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร

จนกระทั่งวันหนึ่งผมได้มีโอกาสพบกับหนังสือเล่มนี้ระหว่างเดินทางไปบรรยาย ที่มหาวิทยาลัยนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้ว สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผมเป็นอันดับแรกคือ หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือของค่ายตะวันตกทั้งหลายตรงที่ไม่ยึดติดกับ แบบจำลอง (Management Model) หรือกรอบความคิดด้านการจัดการ (Management Framework) ใด ๆ แต่กลับแจกแจง “วิธีการคิดเชิงกลยุทธ์” ออกมาเป็นทักษะการคิดแบบง่าย ๆ 4 ประการ คือ
ผู้แต่งเริ่มต้นจากการชูสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ผู้บริโภคอย่างเรา ๆ ได้มีโอกาสสัมผัสอย่างใกล้ชิดในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเครื่องดื่ม ร้านอาหาร และธุรกิจขนส่งพัสดุขึ้นมา เพื่อจะบอกว่าประเด็นปัญหาในทางธุรกิจทั้งหลายล้วนแต่เป็นเรื่องของการกำหนด กลุ่มลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์เป้าหมาย การค้นหาแนวคิดที่แหวกแนวและชัดเจน การคิดอย่างสมเหตุสมผล มีที่มาที่ไป รวมถึงการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์หรือบริการในใจของผู้บริโภคทั้งสิ้น และการที่บริษัทใด ๆ จะประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจผ่านการวางกลยุทธ์ที่แยบยลได้ ก็ต้องเริ่มจากการมีทักษะการคิดในเรื่องดังกล่าวที่ดีเลิศนั่นเอง จากนั้นผู้แต่งจะค่อย ๆ อธิบายทักษะข้างต้นจากพื้นฐานไปทีละขั้น โดยยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ บริการ หรือบริษัทในตลาด รวมทั้งผลของการนำกลยุทธ์ที่เกิดจากการใช้ทักษะการคิดดังกล่าวไปปฏิบัติ ประกอบอยู่ตลอดเวลา และในตอนท้าย ผู้แต่งได้นำเอาทักษะพื้นฐานทั้ง 4 มาประสานและร้อยเรียงกันเป็น “วิธีการคิดเชิงกลยุทธ์” ที่นำไปสู่ “กลยุทธ์” หรือ “วิธีแก้ปัญหา” ที่ตรงจุด สร้างสรรค์ สมเหตุสมผล มีที่มาที่ไป และได้เปรียบในเชิงการแข่งขันได้อย่างน่าทึ่ง


สิ่งที่น่าสนใจสำหรับหนังสือเล่มนี้คือ การอธิบาย “ทักษะการคิด” ซึ่งปกติเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพและเข้าใจได้ง่าย ๆ โดยอาศัยข้อมูลจริงในตลาด มีกรณีศึกษาที่ทั้งอ่านสนุกและเข้าใจง่าย รวมทั้งภาพประกอบมากมายตลอดทั้งเล่ม ทั้งนี้แม้ว่ากรณีศึกษาดังกล่าวจะเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือบริษัทในประเทศญี่ปุ่นซึ่งผู้อ่านบางท่านอาจจะรู้สึกไม่ค่อยคุ้นเคย เท่าไรนัก เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมได้ปรึกษากับกองบรรณาธิการและได้หาข้อมูลเพื่ออธิบาย เพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุของแต่ละบทรวมทั้งในภาคผนวกรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของญี่ปุ่นและเข้าใจ นัยยะของสิ่งที่ผู้แต่งต้องการจะสื่อสารให้ทราบได้ง่ายยิ่งขึ้น

จากนี้ไป การคิดเชิงกลยุทธ์คงจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่หลายคนเคยคิด และผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยจุดประกายให้ผู้อ่านได้หันมาศึกษาและนำ ทักษะการคิดพื้นฐานทั้ง 4 ประการนี้ไปฝึกปฏิบัติจริง เพื่อปูทางไปสู่ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ และนำไปใช้แก้ปัญหาหรือวางกลยุทธ์ในชีวิตการทำงานจริงอย่างได้ผลต่อไป...
----

ดูตัวอย่างเนื้อหาและหนังสือออกใหม่ของสำนักพิมพ์ ส.ส.ท. คลิกที่นี่


Create Date : 23 มิถุนายน 2552
Last Update : 8 เมษายน 2554 11:36:44 น. 4 comments
Counter : 2017 Pageviews.

 
ว้าว...หนังสือใหม่อีกแล้วอ่ะ..เคยอ่านหนังสือแนวนี้แค่เล่มเดียวเองอ่ะ รู้สึกว่าจะชื่อ "พ่อรวยสอนลูก" เด่วจะลองหาซื้อดูนะ^^


โดย: finalmix7172 วันที่: 23 มิถุนายน 2552 เวลา:19:41:18 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณ finalmix7172

ขอบคุณนะคะที่สนใจหนังสือ เล่มนี้รับรองค่ะว่าสนุก ถึงตัวอย่างสินค้าจะเป็นของญี่ปุ่น แต่ก็เป็นสินค้าทั่วไปที่พอจะทำความเข้าใจได้ง่าย ๆ ค่ะ

จะว่าไปที่คุณ finalmix7172 พูดถึงเล่ม "พ่อรวยสอนลูก" จริง ๆ เนื้อหาไม่เหมือนกันนะคะ พ่อรวยสอนลูกจะเป็นการ "ใช้เงินทำงาน" แต่ "คิดอย่างมีกลยุทธ์" จะเป็นการ "ใช้หัวทำเงิน" น่ะค่ะ
แล้วอย่าลืมลองหาอ่านดูนะคะ


^__^


โดย: textbook วันที่: 26 มิถุนายน 2552 เวลา:9:55:31 น.  

 
มันหมดครับ สั่งซื้อยังไงครับ


โดย: จิณณ์ IP: 182.52.61.185 วันที่: 8 มกราคม 2557 เวลา:15:03:52 น.  

 
หนังสือหมดครับ จะสั่งซื้อยังไงดีครับ
รบกวนส่งรายละเอียจ new_jeng@hotmail.com


โดย: จิณณ์ IP: 182.52.61.185 วันที่: 8 มกราคม 2557 เวลา:15:04:48 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

textbook
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 20 คน [?]
สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. สรรค์สร้างสาระสู่สังคม
มุ่งมั่นผลิตตำราวิชาการและหนังสือเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ การบริหารจัดการ ด้านส่งเสริมการศึกษา เพื่อการพัฒนาตนเองและองค์กร สำหรับภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม
Instagram
Friends' blogs
[Add textbook's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.