images by free.in.th
"
Group Blog
 
All blogs
 

การพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบ Monozukuri

เป็นอย่างไรกันบ้าง ผ่านปีใหม่มาได้เกือบเดือนแล้ว ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ แต่ตอนนี้เราก็ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มาได้จะครบ 1 เดือนแล้วเช่นกัน 

เมื่อพูดถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรามักจะนึกถึงศักยภาพในการแข่งขันระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะหากมองในด้านอุตสาหกรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งประเทศแล้ว  แม้ว่า ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยจะยังมีจุดแข็งที่ค่อนข้างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีแรงงานมีฝีมือเป็นที่ยอมรับเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ จึงทำให้ไทยยังคงครองแชมป์เป็นฐานการผลิตรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอันดับ 1 ในอาเซียน

แต่ประเทศอย่างอินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย ซึ่งมีความได้เปรียบในด้านอื่น ๆ อาทิ มาตรการส่งเสริมการลงทุนและโลจิสติกส์ ก็กำลังรอจังหวะที่จะกวดแซงหน้าไทยชนิดหายใจรดต้นคอเช่นกัน 

ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมของไทยจึงต้องเร่งเดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้ล้ำหน้ากว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เรื่องนี้เป็นจริงได้ก็คือแรงงาน หรือบุคลากรที่อยู่ในภาคการผลิต  

แม้ว่าที่ผ่านมา ผู้ประกอบการส่วนมากก็ตระหนักถึงเรื่องนี้ดี จึงพยายามยกระดับความสามารถและคุณภาพของบุคลากร ด้วยการฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง รวมถึงให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการควบคุมคุณภาพทั้งหลาย เช่น กิจกรรม 5ส, กิจกรรมไคเซ็น, TPM (กิจกรรมการบำรุงรักษาแบบทุกคนมีส่วนร่วม), กิจกรรมควบคุมคุณภาพ QCC เป็นต้น 

แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ทั้งนี้เพราะการพัฒนาบุคลากรส่วนใหญ่ที่ทำอยู่เป็นการจัดการโดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งไม่มีความเข้าใจลักษณะงานในภาคการผลิตอย่างแท้จริง ว่ามีความแตกต่างจากงานในสำนักงานทั่วไปมาก ผลที่ได้จึงเป็นการจัดฝึกอบรมแบบทำตาม ๆ กัน ขาดการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ เป็นการให้ความรู้แบบแยกส่วน และขาดการส่งเสริมให้นำไปใช้จริง อีกทั้งไม่มีเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรแต่ละระดับอย่างชัดเจน สุดท้ายจึงไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีทั้งจากตัวพนักงานเองและผู้เกี่ยวข้อง

หากคุณเองก็อยู่ในแวดวงโรงงานหรือสถานประกอบการ และกำลังปวดหัวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ไม่สัมฤทธิ์ผลเช่นนี้  อยากให้ลองนำประสบการณ์จริงของคุณ Toshimichi  Hata ที่เขียนแนะนำไว้ในหนังสือ “การพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบ Monozukuri” ไปใช้ดูการพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบ Monozukuri

เขียนโดย Toshimichi Hata           

แปลโดย ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์

ขนาด 17 x 23 cm

จำนวนหน้า 216 หน้า

ดูตัวอย่างเนื้อหา


เนื้อหาในเล่มจะอธิบาย วิธีวางแผนพัฒนาบุคลากรที่หน้างานการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม มีรายละเอียดการสอนงาน และแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นลำดับขั้น ตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกของคนทำงานที่หน้างาน ตั้งแต่ระดับพนักงานใหม่ สูงขึ้นมาเป็นหัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน และผู้จัดการแผนก

ครอบคลุมทั้งเรื่องการพัฒนาทักษะฝีมือที่เกี่ยวข้องกับคนทำงานแต่ละระดับรวมถึงการบ่มเพาะให้มีจิตวิญญาณที่คำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมการผลิตของญี่ปุ่นที่เรียกว่า “Monozukuri (โมโนซุคุริ)” 

Monozukuri (โมโนซุคุริมีวิธีบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ใส่ใจในทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่การออกแบบจนถึงหลังการขาย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นที่พอใจของลูกค้า อันเป็นจุดแข็งที่ทำให้บริษัทผู้ผลิตของญี่ปุ่นมีความสามารถสูงในการดำเนินการผลิตเชิงอุตสาหกรรมสมัยใหม่ องค์กรมีความแข็งแกร่ง และประสบความสำเร็จในเวทีโลก


เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับสถานประกอบการไทย ช่วยขจัดปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ เพิ่มอัตราการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า และลดต้นทุนอย่างได้ผล ทำให้มีศักยภาพหนีห่างคู่แข่งทั้งภายในและภายนอกประเทศในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญความท้าทายหลายด้านได้เป็นอย่างดี


สอบถามเพิ่มเติม: book4u@tpa.or.th

ติดตามหนังสือออกใหม่และกิจกรรม

หรือหนังสือหมวดเทคโนโลยีเครื่องยนต์ วิศวกรรม และอื่น ๆ ได้ที่นี่
 

Create Date : 27 มกราคม 2559    
Last Update : 28 มกราคม 2559 8:37:34 น.
Counter : 2449 Pageviews.  

7 จุดบอดแฝงที่ขัดขวางการเพิ่มผลผลิตของโรงงาน


ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ไหนจะข่าวเลิกจ้าง ไหนจะแรงงาน AEC

ที่เห็นหน้าตาคุ้นบ้างไม่คุ้นบ้าง เดินกันให้ขวักไขว่ จนแทบจะชนกันอยู่ในบ้านเรา

แล้วยังภาวะกดดันภายในบริษัทเอง ที่ต้องทำให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ในแต่ละปีอีก Smiley

อย่างเช่น ปีนี้โรงงานจะ “เพิ่มผลผลิตให้ได้สูงขึ้น 25% และลดลีดไทม์การผลิตลงครึ่งหนึ่ง”

โอยยย...แค่คิดก็เครียดแล้ว!!!!!!

Smiley

แต่เป้าหมายเหล่านี้ นอกจากจะทำเพื่อปรับปรุงผลิตภาพของโรงงานให้ดีขึ้นแล้ว

ยังทำเพื่อตอบสนองข้อเรียกร้องของลูกค้าด้วย ไม่ว่าจะเป็น...

การร้องขอให้ลดราคาลงจากเดิม 3-8% หรือขอให้ลดเวลาส่งมอบสินค้าลงจาก 2 สัปดาห์ เป็น 1 สัปดาห์ Smiley

หรือบางกรณี ขอให้ส่งมอบสินค้าในวันถัดไปก็ยังมี  Smiley Smiley


ถ้าหากโรงงานไม่ปรับตัว และยังคงทำการผลิตในรูปแบบเดิม ๆ

ที่ไม่สร้างผลกำไร แต่ก็ไม่ขาดทุน คงไม่สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ 

เพราะฉะนั้น สิ่งที่ทุก ๆ โรงงานผลิตต้องทำคืออะไร

ลดปริมาณของเสียลง กำจัดข้อร้องเรียนของลูกค้า เพิ่มอัตราการเดินเครื่องจักร Smiley

นำระบบคัมบัง, 5ส, ISO9001 และอีกสารพัดวิธีการมาใช้

เพื่อเพิ่มผลผลิตของโรงงานให้ได้มากกว่าเดิม Smiley


แต่ทำไมหลาย ๆ โรงงาน ยิ่งทำแล้วกลับยิ่งแย่ ยิ่งปรับปรุงก็ยิ่งไม่พัฒนา ยิ่งลงทุนก็ยิ่งขาดทุน Smiley

อะไรคือจุดบอดที่แฝงอยู่ในวิธีการเหล่านั้น ขั้นตอนใดคือการปฏิบัติงานที่ไม่เกิดมูลค่า Smiley

ความเข้าใจผิดที่คิดว่าจะช่วยให้งานเร็วขึ้น และอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นคืออะไร Smiley

ลองมาดูกัน!!!! Smiley Smiley


ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของ "จุดบอดแฝง" ที่คิดเอาเองว่า "ใช่" แต่ความจริงแล้ว "ไม่ใช่" 

ยังไงกันล่ะเนี่ย ?? Smiley
จากหนังสือ “7 จุดบอดแฝงที่ขัดขวางการเพิ่มผลผลิตของโรงงาน”

โดย Kenichi Omi และ Yoshikazu Omi 

ได้ชี้ให้เห็นถึงจุดบอดที่แฝงอยู่ในสายงานการผลิต และบอกเทคนิค-วิธีในการปรับปรุงแก้ไข

โดยใช้มุมมองที่แตกต่างออกไป แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่สุดคือ

“ผู้จัดการและหัวหน้างาน” ต้องเป็นผู้นำในการค้นหาจุดบอดที่แฝงอยู่ในสายงานการผลิตนั้น

ยิ่งเจอได้เร็วเท่าไร เท่ากับลดการสูญเสียได้มากเท่านั้น

เมื่อสูญเสียน้อยลง กำไรและผลิตภาพของโรงงานก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย
7 จุดบอดแฝงที่ขัดขวางการเพิ่มผลผลิตของโรงงาน

แปล รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร

หนา 200 หน้า ราคา 195 บาท

ขนาดรูปเล่ม Pocketbook

ดูตัวอย่างเนื้อหาและสารบัญได้ที่นี่


พบหนังสือเล่มนี้ และอีกมากมายได้ใน

"งานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20"

บูทสำนักพิมพ์ ส.ส.ท. N 40 Zone C1ติดตามหนังสือออกใหม่และกิจกรรมได้ที่นี่

หรือหนังสือหมวดเทคโนโลยี เครื่องยนต์ วิศวกรรม และอื่น ๆ ได้ที่นี่


สอบถามเพิ่มเติม : book4u@tpa.or.th
 

Create Date : 20 ตุลาคม 2558    
Last Update : 21 ตุลาคม 2558 13:53:10 น.
Counter : 1233 Pageviews.  

คู่มือวิศวกรไฟฟ้า ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1


คู่มือวิศวกรไฟฟ้าฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

หนังสือที่ได้รับรางวัล “หนังสือยอดนิยม” ของ ..ที่มียอดขายมากกว่า 10,000 เล่ม

"คู่มือวิศวกรไฟฟ้า" ฉบับปรับปรุง เล่มนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ..2556 ที่มีการปรับปรุงใหม่

และยังคงเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่าง เอาไว้แบบครบถ้วนสมบูรณ์

รวบรวมข้อมูล และตารางที่จำเป็นต้องใช้ในงานออกแบบ งานติดตั้ง

และการควบคุมงาน ที่วิศวกรไฟฟ้าต้องใช้งานบ่อย ไว้ในเล่มเดียวกัน

เพื่อความสะดวกในการค้นหาและพกติดตัว เป็นข้อมูลที่ทันสมัย สามารถใช้อ้างอิงได้

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

• สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า การแปลงหน่วย และมาตรฐาน IEC 

• การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

• ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้องกันฟ้าผ่า

• ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

• เครื่องป้องกันกระแสเกิน กระแสลัดวงจร

• การต่อลงดิน

สำหรับใช้เป็นคู่มือประกอบการทำงานของวิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า และผู้ที่สนใจ

--------------------

ผู้เขียน :  ลือชัย ทองนิล

จำนวนหน้า : 300 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 18.5 x 26.0 cm


สอบถามเพิ่มเติม

book4u@tpa.or.th

ดูตัวอย่างหนังสือ

//bit.ly/1fR3vhM

ติดตามหนังสือออกใหม่

//www.facebook.com/technologybook
 

Create Date : 24 มีนาคม 2558    
Last Update : 25 มีนาคม 2558 17:28:12 น.
Counter : 1982 Pageviews.  

เทคนิคการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์
เทคนิคการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์

โดยใช้กล่องโครงสร้างมาตรฐานที่ผู้เขียนได้ประยุกต์และพัฒนาขึ้น

ในหนังสือเล่มนี้

จะช่วยเพิ่มทักษะการเขียนภาพให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ

เพราะเครื่องมือนี้จะช่วยในการกำหนดขนาดเริ่มต้นของการวางภาพ

ที่เป็นเส้นกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสในลักษณะ มิติแบบทัศนียภาพ

นอกจากนี้กรอบโครงสร้างนี้ยังช่วยถอดขนาดเพื่อนำมาเขียนภาพด้าน2 มิติ

ซึ่งเมื่อนำมาสร้างชิ้นงานต้นแบบจะได้ชิ้นงานที่มีขนาดสัดส่วน

ตรงกับภาพ มิติที่นำเสนอไว้


เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

- เทคนิคการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์ 

โดยใช้กล่องโครงสร้างมาตรฐานช่วยกำหนดภาพ

- เทคนิคการใช้กล่องโครงสร้างมาตรฐานในการกำหนดพื้นที่ใช้สอย

เพื่อการออกแบบจัดวางผลิตภัณฑ์

- การวาดภาพคนเพื่อสร้างมโนภาพประกอบในการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์

- เทคนิคการฝึกอ่านแบบในภาพ 2 และ 3 มิติ

- การจัดวางระบบกลไกพื้นฐานเพื่อการออกแบบการสร้างโมลด์แม่แบบ 

การถอดทำพิมพ์รวมทั้งการให้สีตัวผลิตภัณฑ์

- ภาพร่างแนวคิดทางการออกแบบผลิตภัณฑ์

พร้อมตัวอย่างภาพแนวคิดการออกแบบหลายร้อยภาพ


----------

ผู้เขียน : ผศ. ดร.รัฐไท พรเจริญ

จำนวนหน้า : 296 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 18.5 x 26.0 cm


สอบถามเพิ่มเติม

book4u@tpa.or.th


ดูตัวอย่างหนังสือ

//bit.ly/1fR3vhM

ติดตามหนังสือออกใหม่

//www.facebook.com/technologybook
 

Create Date : 24 มีนาคม 2558    
Last Update : 24 มีนาคม 2558 22:04:11 น.
Counter : 1014 Pageviews.  

แนะนำหนังสือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ALTERNATOR)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ALTERNATOR)

โดย ไชยชาญ หินเกิด

978-974-443-604-7

ราคา 180 บาท หนา 156 หน้า

หนังสือ "เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ALTERNATOR)"


เล่มนี้ รหัสวิชา 2104-2105 ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง....


* โครงสร้าง และหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

* วิธีการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1เฟส และ 3 เฟส

* การควบคุมแรงดันไฟฟ้า และการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

* การบำรุงรักษา และถอดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ


เหมาะสำหรับ

นักศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาเรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ


ดูตัวอย่างเนื้อหาหนังสือได้ที่นี่ 

ดูตัวอย่างหนังสืออื่น ๆ 

ติดตามข้อมูลหนังสือใหม่ทางแฟนเพจ 

 

Create Date : 05 มกราคม 2558    
Last Update : 5 มกราคม 2558 13:28:04 น.
Counter : 2171 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  

textbook
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 20 คน [?]
สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. สรรค์สร้างสาระสู่สังคม
มุ่งมั่นผลิตตำราวิชาการและหนังสือเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ การบริหารจัดการ ด้านส่งเสริมการศึกษา เพื่อการพัฒนาตนเองและองค์กร สำหรับภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม
Instagram
Friends' blogs
[Add textbook's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.