bloggang.com mainmenu search


เจอรูปงานเก่ากีฬานักเรียนนครราชสีมา น่าจะ 40 ปีที่แล้ว

เป๊นความรู้ใหม่ว่าเขาจะจัดงานที่สนามกีฬาโรงเรียนราชสีมามาตลอด

... ซึ่งที่เชียงใหม่จะจัดที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

? ที่โคราชไม่จัดที่สนามกีฬากลาง

... เพราะสมัยนั้นยังไม่มีสนามกีฬากลางนครราชสีมา

ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าสนามกีฬากลางสร้างเมื่อไหร่
งานกีฬานักเรียนตอนนั้นจัดที่สนามโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ยุคเสือดงจิระ
ปัจจุบัน คือสนามกีฬาทัพภาค 2 อยู่หน้าค่ายสุรนารี
เจ้าของรูปอยู่โรงเรียนวัดสระแก้ว

ใช้ตัวย่อ น.ม. 37

เปลี่ยนมาเป็น ส.ก. ราวปี 2512-13ตั้งขบวนที่วัดสระแก้ว
กองเชียร์โรงเรียนวัดสระแก้ว

นั่งตรงกลางคือครูใหญ่ คุณครูเกษมศรี ตันไชย
นักกรีฑาโรงเรียนวัดสระแก้วดุริยางค์ไม่ทราบว่า สุรนารี หรือ มารีย์วิทยา
หนุ่มนักเรียนถ่ายภาพดรัมเมเยอร์ ทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลังถ่ายย้อนไปทางทิศตะวันออก

ด้านตะวันออกมีอัฒจันทร์ไม่มีหลังคา

ป้ายโรงเรียนศิริวิทยากร ... และ ราชสีมาวิทยาลัยอัฒจัทนร์มีหลังคา ฝั่งทิศตะวันตกของสนาม
นักวิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดตอนนั้นคนข้าง ๆ ว่ารางวัลเยอะ

... จนชาวราชสีมาชอบว่าต้องเตรียมเข่งมาใส่

การละเล่น ไม่ทราบว่าเปิดหรือปิดงาน


Create Date :17 สิงหาคม 2554 Last Update :30 สิงหาคม 2554 13:24:36 น. Counter : Pageviews. Comments :39