bloggang.com mainmenu search
รถวีลแชร์ และ รถสามล้อโยก มีเพียงพอสำหรับทุกท่านที่ติดต่อเข้ามา
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย (สพท.) ร่วมกับ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว (สพค.)
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงส่งเอกสาร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
2. สำเนาบัติประจำตัวประชาชน พร้อมเซ้นรับรองสำเนา
3. สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ พร้อมเซ้นรับรองสำเนา
4. รูปถ่ายเต็มตัวเห็นสภาพความพิการชัดเจน 1 รูป
5. ให้ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมเบอร์โทร์ศัพท์ (ถ้ามี)

มาที่
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
73/7-8 ซ.ติวานนท์8 ถ.ติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-9510445, 02-5843993, 02-9510447
โทรสาร 02-9510567
หรือ
สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว
802/410 ม.12 หมู่บ้าน วังทองริเวอร์ปาร์ค ซ.10/4
ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
มือถือ 081-7352316, 081-3724201
โทรสาร 02-9900331
ช่วยกันกระจายข่าวนะครับ
Create Date :19 มีนาคม 2550 Last Update :22 กันยายน 2552 17:22:22 น. Counter : Pageviews. Comments :3