bloggang.com mainmenu search
91 Charity Help for Kids แบ่งปัน ความสุข ช่วยเด็กอีกกว่า 100 ชีวิต ที่บ้าน โฮมฮัก


สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สวพ.FM 91 Traffic Pro คลื่นเพื่อข่าวสารความปลอดภัย และจราจร กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมแบ่งบันความช่วยเหลือ เพื่อเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้ง ถูกทารุณกรรม ขาดที่พึ่ง ติดเชื้อเอดส์ (HIV) จากพ่อ และแม่ หรือแม้แต่เด็กที่ถูกข่มขืน จนติดเชื้อเอดส์ (HIV) ทั้งสิ้น 106 คน ปัจจุบันนี้ พักอาศัยอยู่ร่วมกัน ณ บ้านโฮมฮัก จังหวัดยโสธร

ภายใต้ความดูแลของ ครูติ๋ว หรือที่เด็ก ๆ เรียกกัน “แม่ติ๋ว” สุธาสินี น้อยอินทร์ ซึ่งปัจจุบันนี้ “แม่ติ๋ว” ของเด็ก ๆ บ้านโฮมฮัก กำลังป่วยเป็น โรคมะเร็ง ระยะสุดท้าย

ที่ผ่านมา “แม่ติ๋ว” ขายมรดก ทรัพย์สินมีค่า ของนอกกาย นำเงินที่ได้มาจุลเจือ จัดซื้ออาหาร เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก 106 คน มีชีวิตอยู่รอด

บ้าน โฮมฮัก สภาพที่พบเห็น ยังขาดแคลน ทุนทรัพย์ ครูพี่เลี้ยง อาสาสมัครดูแลเด็ก อาหาร ยารักษาโรค (ยาต้านไวรัสเอดส์) เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า สำหรับเด็ก ๆ ทั้ง 106 คน

และเพื่อเป็นการต่อลมหายใจ ให้โอกาสเด็ก ๆ ทั้ง 106 คน ที่บ้านโฮมฮัก ขอเชิญทุกท่าน ร่วมบริจาค ทุนทรัพย์ ผ่านโครงการ 91 Charity Help for Kids เพื่อบ้านครูติ๋ว ผ่าน....
บัญชี กองทุนเหรียญสลึง (เพื่อบ้านครูติ๋ว) เลขที่ 284-1-19191-1 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนรัชดาภิเษก (โอลิมเปียไทย ทาวด์)
หลังโอนเงินผ่านบัญชีเรียบร้อย กรุณาแฟ็กซ์ สลิปใบโอน มาที่หมายเลข 0-2579-0451 ร่วมแบ่งปัน ความสุข ช่วยเด็กที่บ้าน โฮมฮัก ไปกับเรา สวพ.FM 91 Traffic Pro ในโครงการ 91 Charity Help for Kids เพื่อบ้านครูติ๋ว

ข้อมูลโดยศูนย์รวมข่าว 91 เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย ศูนย์รวมข่าว 91 เมื่อวันที่ 26-6-2550
Create Date :16 มกราคม 2551 Last Update :16 มกราคม 2551 17:02:45 น. Counter : Pageviews. Comments :1