bloggang.com mainmenu search
นำข่าวงานบุญจากเวป ลานธรรมฯ มาบอกเพื่อนๆ

พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดลและพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่เป็นความภูมิใจ ของชาวทหารอากาศและปวงชนชาวไทยที่ร่วมใจกันสร้างปูชนียสถานสำคัญไว้บนยอดดอยอินทนนท์ อันเป็นดอยที่สูงที่สุดของประเทศไทย เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปี 2534 ตามลำดับ ซึ่งส่วนที่สูงที่สุดของพระมหาธาตุเจดีย์ทั้งสององค์ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกามาประดิษฐานไว้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะน้อมระลึกถึงพระคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า


ภายในห้องโถงพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประธานพร แกะสลักด้วยหินแกรนิตสีเขียวจากประเทศอินโดนีเซีย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า “พระพุทธสิริกิติ ทีฆายุมงคล” ในปัจจุบัน พระมหาธาตุเจดีย์ทั้งสององค์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมาจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางไปเยี่ยมชมพระมหาธาตุเจดีย์ทั้ง 2 องค์ ปีละหลายแสนคน ซึ่งทำให้เกิดรายได้เพิ่มต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่บริเวณข้างเคียงเป็นอย่างมาก

พระมหาธาตุเจดีย์เมทนีดล
พระมหาธาตุเจดีย์เมทนีดล

มหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล จะมีอายุครบ 18 ปี ในปี 2550 ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และการที่พระมหาธาตุเจดีย์นี้สร้างอยู่ในบริเวณที่มีสภาพภูมิอากาศมีเมฆปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี ในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นและรุนแรง ทำให้วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งพื้นผิวทั้งภายนอกและภายในเกิดการหลุดร่อนเร็วกว่าปกติ นอกจากนั้นสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงอยู่เกือบตลอดเวลา ทำให้เกิดเชื้อราและมอสขึ้นตามรอยต่อของแผ่นโมเสก รอยต่อของภาพปั้นดินเผาที่ตกแต่งไว้ทั้งภายนอกและภายในองค์เจดีย์

พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ
พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ

และในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา กองทัพอากาศจึงได้จัดทำ “โครงการปรับปรุงพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล” ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และทำนุบำรุงรักษาองค์พระมหาธาตุเจดีย์ให้สวยงาม และสมพระเกียรติอยู่ตลอดเวลา ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก

จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสร้างกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ที่

1 แผนกเงินนอกงบประมาณ กองการเงิน กรมการเงินทหารอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ 10210 โทร 02-5341752, 02-5342295
2 โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
สาขากองบัญชาการกองทัพอากาศ
ชื่อบัญชี “มูลนิธิพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ”
หมายเลขบัญชี 057 - 2 - 17337 - 5
หลังโอนเงินแล้วกรุณาส่งเอกสารการโอนเงินไปที่โทรสารหมายเลข 02-5341677
Create Date :29 พฤษภาคม 2550 Last Update :22 กันยายน 2552 17:20:55 น. Counter : Pageviews. Comments :7