bloggang.com mainmenu search
นำข่าวงานบุญจากเวป ลานธรรมฯ มาฝาก เป็นโครงการที่ 2 ของทัพอากาศ ดูโครงการที่ 1 ได้ที่นี่ โครงการปรับปรุงพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล แอบกระซิบมาจากทอ. ว่ามีคนรู้และสนใจข่าวงานเหล่านี้น้อย ช่วยกันนะ ช่วยบอกต่อก็ได้

กองทัพอากาศขอเชิญร่วมโครงการบูรณะพระอุโบสถและพระเจดีย์ศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อปีพุทธศักราช 2484 รัฐบาลไทยได้จัดสร้างวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร ประดิษฐานพระเจดีย์มหาธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากต้นเดิมและดินสังเวชนียสถาน 4 ตำบล จากประเทศอินเดียซึ่งมีความสัมพันธ์กับกองทัพอากาศ โดยเป็นฌาปนสถานกองทัพอากาศ และเป็นบุญเขตของกองทัพอากาศมาโดยตลอด

ในปัจจุบันอุโบสถและพระเจดีย์ศรีมหาธาตุมีสภาพทรุดโทรมไปมากแล้วตามกาล จึงเห็นสมควรแก่การบูรณปฏิสังขรณ์ให้มีสภาพสมบูรณ์ สง่างาม สมเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให้

คณะกรรมการโครงการบูรณะพระอุโบสถ และพระเจดีย์ศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเฉลิมพระเกียรติฯ จัดทำโครงการบูรณะพระอุโบสถและพระเจดีย์ศรีมหาธาตุเฉลิมพระเกียรติขึ้น ระหว่างเดือนมีนาคม 2550 ถึงเดือนพฤษภาคม 2551 รวม 14 เดือน

กองทัพอากาศ ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ ครอบครัวทหารอากาศ ตลอดจนพี่น้องประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บริจาคเงินสมทบในการบูรณะพระอุโบสถ และพระเจดีย์ศรีมหาธาตุฯ ได้ที่

1 แผนกเงินนอกงบประมาณ กองการเงิน กรมการเงินทหารอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ 10210 โทร 02-5341752, 02-5342295
2 โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
สาขากองบัญชาการกองทัพอากาศ
ชื่อบัญชี“กองทุนบูรณะพระอุโบสถและพระเจดีย์ศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุฯ”
หมายเลขบัญชี 057 - 2 - 26033- 9
หลังโอนเงินแล้วกรุณาส่งเอกสารการโอนเงินไปที่โทรสารหมายเลข 02-5341677

รายละเอียดการดำเนินการบูรณะ พระอุโบสถและพระเจดีย์ศรีมหาธาตุ

พระอุโบสถ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
พระอุโบสถ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระอุโบสถ
- สภาพปัจจุบัน หลังคาช่อฟ้า ใบระกาหน้าบันฝาผนังทั้งภายในและภายนอก ประตู หน้าต่าง ฯลฯ อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่สง่างาม (มีการบูรณะครั้งล่าสุด ปี พ.ศ.2529)
- แนวทางการบูรณะ ดำเนินการซ่อมโครงสร้างหลังคาเปลี่ยนกระเบื้องบางส่วน ซ่อมช่อฟ้า ใบระกา หน้าบัน โดยลงรักปิดทอง กรุกระจกใหม่สีทองล้างทำความสะอาดฝาผนังทั้งภายในและภายนอก ทาสีลงรักปิดทอง กรุกระจกเปลี่ยนพรมปูพื้น พระอุโบสถ
- ใช้งบประมาณดำเนินการในวงเงินประมาณ 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท)

พระเจดีย์ศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
พระเจดีย์ศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระเจดีย์ศรีมหาธาตุ
- สภาพปัจจุบัน รอบ ๆ องค์พระเจดีย์มีรอยร้าว ฐานปูนแตกชำรุดเป็นบางส่วน (มีการบูรณะครั้งล่าสุด ปี พ.ศ. 2539)
- แนวทางการบุรณะดำเนินการล้างทำความสะอาด ทาสีองค์พระเจดีย์กรุกระเบื้องสีทองที่ปล้องไฉนกับหอระฆังด้านล่าง, ซ่อมประตูหน้าต่างโดยลงรักปิดทอง กรุกระจก(กันนก) ทำบานเหล็กภายนอก ซ่อมตอหม้อใต้ฐานพระเจดีย์ด้านใน โดยปูพื้นหินอ่อน, ซ่อมปูพื้นหินกระเบื้องภายนอก และรื้อสิ่งปลูกสร้างภายนอกที่ไม่เรียบร้อย และปิดบังทัศนียภาพองค์พระเจดีย์

แผนที่เดินทางไปวัด

ที่มา เวปลานธรรมฯ, กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองประชาสัมพันธ์
โทร 02-5341542 โทรสาร 02-5341608

Create Date :31 พฤษภาคม 2550 Last Update :22 กันยายน 2552 17:20:20 น. Counter : Pageviews. Comments :16