Your are the final piece
of my JIGSAW
You make my life complete.
It's not just like only make life complete.
It's everyting to share ,
to spend life with last forover.
it's call..LOVE.
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2557
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
23 มีนาคม 2557
 
All Blogs
 

ครูกรุ๊ฟเป็นวิทยากรสอนแต่งหน้าให้กับผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาล มศว "การแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพ"

วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 ครูกรุ๊ฟได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอน
"การแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพ"
ให้กับนักศึกษาหลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์คะเก็บภาพหมู่ที่ระลึกคะ เย้

 

Create Date : 23 มีนาคม 2557
7 comments
Last Update : 23 มีนาคม 2557 12:42:39 น.
Counter : 2147 Pageviews.

 

Lawrence Fleming - Legend in Film making The complete background of the independent Film creating paints the apparent photograph which the entrepreneur as well as independent movie maker are constantly remaining out in chilly. These struggling in entire world now days, precisely such as they have analyzed that history knows about the method which was shut to them from quite starting and that even masterminds of program set it that way. Also the individuals who get foot in doorway expose glass ceilings on every level. These all commenced to alter in final ten years. These days, we, as the independents, require being aware that they are responsible for the shifting issues and equipment provided to us now that go away at no place for any kind of excuses. Lawrence Larry Fleming is aiding the independent movie makers for several years. "This is often a difficult job; hence you need to love it." He can never be well recognized as Hollywood celebrity or the famous directors in films that he directs, but he also keeps on pressing. He very well said that one should never give up his dreams, he say this several number of times to young movie makers who ask him for any kind of help or assistance. The procedure of taking a movie from concept to the screen can be a long time. You need to have undertaking which needs all or few factors of the impartial movies production. As saying goes on, "time flies", hence you require to have the eye on prize. Basically you are recording the online video for organization, creating a jingle; producing a new album or even if you are taking pictures of the movie. What so ever is your job, the studio is a place where everything will be alive. Moreover, unbiased movie requires specific and particular preparations in purchase to obtain wonderful results for the company presentation, advertising as well as marketing undertaking and the advertising movie and campaign or also musical. The unbiased or the fair movie creation calls for small down time hence the individuals that are there requires being completely involved in task with the specific task and obligations. Pals, household as well as spouses need to keep at residence thus you may get the best bang for buck. We wish you to have the productive as well as productive session. However, Courtesy in and all around the studio will go long way. It is also true that creativeness thrives and flourishes in arranged as well as committed atmosphere. These days, the opposition in workplace may be really intense. Many task call for the stepup in professional extremely high quality as well as presentation. Using the studio for impartial or fair movie production is certainly an outstanding start off to the equipment up for the massive get. The creative edge, the business appeal which showcased your creative recommendations of the model is significant. If you possess every aspect and you wish to create a successful manufacturing, then in such a case you will be all set to total the venture on time. Moreover, the Impartial or unbiased movie manufacturing studios is fantastic method or source to make objectives the fact. If you like this article and want to know more about Lawrence Fleming then please visit us and find out more.
????? ????? http://www.gardsjokultur.se/boende_13.html

 

โดย: ????? ????? IP: 157.7.205.214 6 สิงหาคม 2557 5:27:09 น.  

 

Be Adventurous And Get A Tattoo The New Year was merely a few weeks ago and this would certainly represent for some an adjustment in lifestyle or a change in the way they live their lives. Some want to enhance their habits while others want to be a lot more active and adventurous. For couples, the exact same additionally applies. Relationships tend to come to be inactive or even uninteresting, the much longer your relationship lasts. Occasionally, all of us require something to bring back a dull partnership and rejuvenate the impressive and fun times you once had. And since it's Valentine's month, this is the best possibility to present something new in your partnership. Right here's a few concepts that you can easily try to present some fun and new things in a couple's life. Harsh enjoyable can easily always obtain the blood pumping. Attempt taking place a couple's sky diving or wild water rafting task. These thrilling and absolutely unheard of kinds of valentine dates will encourage the couple to be a lot more adventurous and may also open up brandnew opportunities of fun tasks for you and your unique somebody. While this might appear to be too much for some couples, those that give it a try will certainly find that it actually helps improve their relationship because of the distinct encounter that they are providing together. var CasaleArgs new Object;CasaleArgs.version 2;CasaleArgs.adUnits "6,4";CasaleArgs.casaleID 129019; An enjoyable idea would certainly be knowing how to dance salsa. As numerous have actually stated, salsa is the dance of enthusiasm, intimacy and love. Salsa is a sort of dancing for couples and needs that you dance very close with your companion. It's additionally all about assisting your companion and producing a smooth rhythm between the two of you. Dance is a great way to create a brandnew spark with your loved one since you utilize your body language to transmit enthusiasm and passion. Moreover, women naturally love to dance, and when a guy takes that extra initiative to know a complicated dance design like salsa, it reveals resolution, guts, and dedication. These are two very attractive high qualities to females. If exercisings are not your point, an oneofakind suggestion that you and your partner can do this Valentine's Day is obtaining couples tattoos! A lot of tattoo stores have many recommendations about the different possibilities for tattoo. In fact, you don't even need to be matching tattoos. The encounter alone of obtaining tattoos together is a fun and entirely stimulating task. If you're uncomfortable with obtaining tattoos as a result of the pain, there are now desensitizing cream for tattoos that you can purchase overthecounter. You apply the numbing cream straight on the area of the skin where the tattoo will be put and permit it the cream work after many minutes. Ache will not be a problem and now you may get that couples tattoo you want! There are many different activities you can do with your loved one on Valentine's Day other than the usual dinner and a film established. Be adventurous and try something new. This simply might be the exact point you need to take your relationship to the next degree! To understand much more on just how numbing tattoo cream functions, Justine Keeley is an online publisher of lots of wellness, leisure and health and fitness connected websites.

 

โดย: http://www.edstam.se/index_3.html IP: 218.251.113.57 19 สิงหาคม 2557 15:46:45 น.  

 

What is a Custom Tattoo Stencil And Why Are They Important A custom tattoo stencil is the basic tool for a tattoo artist to draw the outline for a tattoo on his client's skin. It is not used for the entire duration of the tattoo application but is applied temporarily to the client's skin as a template before the design is permanent. Stencils can therefore be seen as an artist's blueprint for any tattoo design that guide him on rendering the design perfect with the right line thicknesses and nuances of shading. These blueprints usually contain many basic features of the design but not all its details. Not all artists use stenciled outlines since they prefer to design the tattoo on to the client's skin freehand. An artist has to have the particular skill of using this technique of applying the pattern directly onto one's skin. If he doesn't, he will use a stenciled outline. Tattoo lovers, tattoo freaks and artists generally all love stencils, though not all artists use them. It's preferable to use a custom tattoo stencil for your tattoo than any other type of stencil for reasons given below. One of the many benefits of the artist using a tattoo stencil is that it makes the design drawing process far simpler than one can imagine. To understand this, you should put yourself in the artist's place and consider how you would feel if you had to work on a tattoo design without an outline. Obviously, it would mean that you draw from scratch without an outline to help you along, which only makes your job all the more difficult. A stenciled outline does make an artist's job simpler. If it takes less time for the artist to ink on the client's body, it also takes less time for the customer to spend with the artista very important factor for clients. In fact, time is a big consideration for artists, too. If you compare the amount of time an artist spends by using a stencil and compare it with the time taken without using it, you can see the time difference between the two. This will explain the advantages of using a custom tattoo stencil. Besides saving time for the customer, using a custom stencil design also means getting a perfect designin fact, just the one you want. If you are all set to have a permanent tattoo, this is bound to be a major consideration for you. One final advantage for both the artist and the client is that with a custom tattoo stencil, you can get the assurance that the lines and curves of the design are outlined and etched perfectly and are just what you want. There are all kinds of people in this world and all levels of fussiness that they will reach to get the kind of detailing in their tattoos that they want. Taking the above factors into consideration, you will realize that using a custom tattoo stencil to outline a tattoo design works well for both tattoo artist and client. Kristen Dunn is a tattoo enthusiast and professional tattoo designer who has created thousands of thought provoking, elegant, and funky tattoos for her clients. She has a vast collection of custom designs to her credit. Winner of several awards and accolades, Kristen is now a founding member of the world's largest custom tattoo design community at CreateMyTattoo. View her tattoo collection or read more on her blog here.

 

โดย: http://www.gustafhellstrom.se/aktuelt.htm IP: 218.251.113.57 22 สิงหาคม 2557 0:49:48 น.  

 

้happy birthday

 

โดย: cyberlifenlearn 26 สิงหาคม 2557 12:56:39 น.  

 

Lip Piercing And Tattoo How To Get Started The popularity of lip piercing and tattoo is increasing a great deal worldwide. These kinds of things are becoming extremely popular with the younger set of kids in recent times. These days piercing shops are becoming quite famous due to this reason. Tattoo artists are known to craft body art that clients cherish for the rest of their life. The momentary pain of getting a special tattoo is nothing in front of the satisfaction that they get. It really takes detailed planning to start a tattoo and piercing store. You really need to put in a lot of hard work in order to own a lip piercing and tattoo store. Now, let us talk about how to get started with lip piercing and tattoo business. Make sure you go through the below mentioned points carefully in order to generate the best possible results. a. You need to get started by writing down a simple business plan. You should put your all ideas together in order to craft a proper business plan. You should also visualize an expert vision for your store. This business plan will really help you in the future to gather monetary funds for your lip piercing and tattoo store. b. Now, you need to research various locations. Make sure you look out for high traffic regions, including commercial locations such as colleges, boutiques and malls. This is done so that you are able to enjoy the benefit of flow of customers. c. The next thing that you need to do is to get in touch with your local health department in order to learn about the medical restrictions and regulations in your area for opening lip piercing and tattoo shop. You should also ask about various steps that need to be taken in order to sanitize the equipments properly. d. Another important thing is to apply for a suitable tax ID number through the IRS. For this purpose, you need to open a professional business account. e. Now, you got to hire licensed tattoo artists to work in your store. Place advertisements on several newspapers and journals in order to attract workers from all over the city. f. At last, you must market your business properly. Advertise in all kinds of piercing magazines and distribute fliers at local events. Well, you need to develop an overall marketing plan for your business. These are a few essential tips that you must follow when it comes to starting your own lip piercing and tattoo shop. Don't forget to read the above mentioned instructions carefully. Club Tattoo is the best tattoo parlor and quality piercing studios at clubtattoom in Arizona and Las Vegas. It offers a wide selection of men's and women's apparel and accessories for every occasion. For more information on best tattoo parlor and quality piercing kindly click here.

 

โดย: http://www.mycology.or.kr/pgreal07.html IP: 157.7.205.214 8 กันยายน 2557 19:12:12 น.  

 

We Will Rock You Tickets Have A Kind of Magic Fans of the group are no longer able to see the original lineup perform, but by buying We Will Rock You tickets, it is possible to experience these songs in a live setting once again. There is something magical about being in the audience of a live performance of songs you know and love and this is something that the We Will Rock You show provides for everyone that is in the audience. In fact, it would be easy to say that We Will Rock You tickets have 'a kind of magic' which enables people to see and hear these songs once again in theatrical fashion! The sad and untimely passing of Freddie Mercury robbed the showbiz world of one of its most enigmatic performers and there is no doubt that the frontman would have been tickled at the thought of his music forming the basis for a stageshow. There were few performers who could put on a better show than Freddie Mercury and this show acts as a lasting tribute to his majesty on stage. It is not as though the music of Queen was all about one man though, as Brian May, Roger Taylor and John Deacon were all involved in creating the songs that people love! Brian May and Roger Taylor are also heavily involved in the creation of the We Will Rock You stage show and it was their dream and perseverance that has led to the show being such a major hit today, all around the world. No matter where it is performed, We Will Rock You tickets are always in high demand, indicating the popularity of the show and the songs on offer. There is a great excitement about going to the theatre for a show but not everyone enjoys this form of entertainment. Some people instinctively think that the theatre is boring and dull but then a show like We Will Rock You comes along to change people's perceptions. There are many great shows of a classical style to enjoy but people who prefer their musicals to be more lively and modern; this is the type of show that will appeal. We Will Rock You tickets have helped modernise the theatre for many people, giving them the chance to see a musical that they will enjoy. We Will Rock You tickets have been selling to such a wide audience; it is an indication that musical theatre can be enjoyed by everyone. The mass popularity of Queen no doubt plays a big role in so many people being desperate to snap up tickets but it does indicate that people will give the theatre a try if they think they will like it. The mixture of plotline and music works so well, it is no wonder that many people start to develop a wider appreciation of stage shows after witnessing We Will Rock You. Ensure that your time in London is as exciting, enjoyable and productive as possible. To get more information, please visit our website at bmyconciergem
????? ????? ????? http://www.asungvalve.com/make/adidas_sneaker-51.html

 

โดย: ????? ????? ????? IP: 157.7.205.214 11 กันยายน 2557 7:31:20 น.  

 

Is Laser Tattoo Removal Painful? Ultimately, our Chicago studio will tell anyone that pain is dependent upon the individual. We know that having a tiny needle poke you thousands of times to achieve decorative skin is painful. We also know that laser tattoo removal is not painless. However, we can tell you that most people say that getting a tattoo hurts much worse than having laser treatments done. There is a difference in pain between the getting a tattoo and having one removed. When you get a tattoo, it typically does not take more than two sessions to complete a piece assuming you outline it in black to start and come back to get it filled in with color. On the other hand, laser ink removal procedures include multiple treatments where the pain will be the same unless you begin to build your tolerance for the pain between sessions. Most often, the removal of tattoos is compared to someone snapping your skin with a rubber band over and over. This sensation is due to the ink removal laser using its light to burn at the skin and remove the ink. One the plus side, laser tattoo removal take seconds in each section as opposed to the several hours it takes to have ink put on. Our studio in Oak Brook would love to be able to tell you that tattoo removal methods are painless, however there are many different factors that come into play like the size of the tattoo, the location of the tattoo, the colors used in the tattoo, etc. Fortunately and unfortunately, everyone has a different levels for tolerating pain. We would like to comfort you by telling you that similar to getting a piercing, the part being pierced hurts for a second. This is also true for laser tattoo removal. The short bursts of laser light remove the ink by burning the skin and a quick and rapid rate. Not only that, but if you choose ERASE for ink removal, we can offer our patients the R20 removal procedure which packs as many as four treatments into one session. If you have any questions about ERASE's procedures, please contact us today! ERASE is a laser tattoo removal studio in Chicagoland specializing in the R20 laser removal procedure. Chicago Laser Tattoo Removal

 

โดย: http://www.asungvalve.com/make/adidas_sneaker-51.html IP: 157.7.205.214 12 กันยายน 2557 0:56:26 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Groof&Jeab
Location :
นครปฐม Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]ไม่รู้จะแนะนำเจ้าของ Blog ยังไงอ่ะ
ก่อนอื่น ขอบคุณที่มาเยี่ยมชมนะค่ะ มาแล้วก้อช่วย comment ให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ อยากรู้จักทุกคนที่หลงเข้ามา หุหุ
ก้อมีเรื่องราวของเราสองคน สุขบ้างทุกข์บ้างไปตามประสา
วันมหัศจรรย์คือวันแต่งงานของเรา รวมเรื่องราวการเตรียมงานแต่งงานจ้า
ครอบครัวเราชอบเที่ยว ชอบช็อปปิ้ง ชอบปาร์ตี้ เราเลยเรียกว่า ครอบครัวหรรษา
ชอบไปเที่ยวแบบเสียตังค์น้อยๆๆ อิอิ คุ้มค่า ทุกบาททุกสตางค์
อยากเป็นช่างแต่งหน้า เลยไปเรียนที่ MTI ขอได้ทำอะไรแหมจะไม่ได้ดั่งฝัน แต่เริ่มก้าวเดินไม่ย้ำอยู่กับที่
ตอนนี้กำลังคลั่งถักนิตติ้งมากๆ ภูมิใจจัง
อยากมีลูกแต่ไม่มี ตอนนี้เลี้ยงจิกซอว์ไปก่อน **เค้าว่าบางแก้วดุช่ายมิเคอะ**
ใครอาจจะมองว่าบ้านสีสันจัดจ้าน ฟ้า-ส้ม ควรไปปลูกที่บ้านเขมร ก้อไม่สนใจ แต่ก้อชอบนะ กลายเป็นชื่อเรียกกันในหมู่เพื่อนฝูงไปแล้ว "เจอกันบ้านเขมร" อ่ะ เป็นอันรู้กัน ฮี่ฮี่
ทำตัวสวย กรุสมบัติ จิปาถะ ไม่รู้จะไปหมวดไหนดี ก้อมาแปะๆๆไว้ตรงแถวนี้แหล่ะ คิกๆ
ก้อเป็นเรื่องของแม่ศรีเรือนเอาใจสามีสุดรัก คิกๆ ป่าวเป็น ผีบ้านผีเรือนนะเฟร้ย
ลูกหลานเหลนโหลน เป็นบรรดาหลานๆ ลูกของเพื่อนๆ พี่ๆ ยังไม่มีของตัวเองเป็นตัวเป็นตน ขอยืมของคนอื่นเอ็นดูไปก่อนแล้วกัน เนอะ
ตกหลุมรัก เป็นเรื่องราวของเราก่อนแต่งงานกัน มีสุขมีเศร้า เราได้ไปที่ต่างๆ มันคือความทรงจำอันล้ำค่า
คุยไป บ่นไป จริง ๆ ก้อไม่เชิงเป็นไดอารี่หรอกนะ เราขี้เกียจอ่ะ แฮะๆ แต่แค่มาเล่าเรื่องที่อยากเล่าก้อแล้นกัน ถือว่าเก็บไว้เป็นความทรงจำยามแก่มี คน มาเยี่ยมชมค่ะ เปิดตัวบล็อก 07/07/07

free counter

สาว LSQ

พี่นู๋หน่อย

สาวผิงจอมกวน

หนูใหม่

แม่เหมียวพ่อมด

น้องส้มซ่า

สาวโรส

 โอ๊ตตี้

สาวแป๋ม

แหม่มหมาฝ้าย

สมอุ๋ย

พี่พิม

พี่นู๋นัท

เพื่อนแอ๊พ

ป้ากบ

เนเน่

พี่พู่น้อย

นู๋โอ้ย

สาวพิกกี้

น้องแอน

ไดอารี่ของเพื่อน 

ไดพี่นู๋หน่อย

ไดแม่บี

ไดหลานข้าว

แม่แอนพ่อหนุ่ม

ไดยัยมีน

ไดพี่หนมบิ๋ม

ไดมิสโอดะ

ไดยัยอุ๊กเอ๋

ไดยัยต่าย

ไดพี่นู๋นัท

ไดพี่เอ๋

ไดยัยจอย

ไดสาวก้อ

ไดพี่นู๊ป

ไดสาวพิงค์

ไดสาวมิกิ

ไดสาวแนน

งานฝีมือ 

 ครูพี่แบม

คุณกุ้งกลม

คุณฮิปโปวดี

คุณ fozzil

คุณสิมา

คุณ febie

 คุณขวัญใจ

บล็อกความงาม 

คุณรำเพย

sushiboy69

คุณพลอย

คุณจ้อย..ยย

คุณจีนJebun

คุณเดอะ กั้ง

คุณn_nicky

คุณชฎาแหลม

 Mrs.Wright

 คุณลูกแม่ดอกบัว

คุณลิเซิ่ล

 คุณ cuccy

คุณ soopara

คุณ pingpii

คุณ CinnamonGal

คุณ Phoebe Buffay

 คุณเปรี้ยวMTI

 คุณตูนน์

คุณทราย

สอนแต่งบล็อก 

ป้ามด

คุณ paradijs

PS_PRINCESS

คุณ lozocat

 คุณกุ๊กกิ

คุณเนยสีฟ้า

คุณแค่ฟ้ามีดาว

คุณรักษ์บ้านเกิด

ดอกหญ้าเมืองเลย

คุณเด็กหัดเดิน

คุณพลอยสีรุ้ง

คุณยอดสน

คุณ CandyDolls

คุณ แพรวขวัญ

คุณ Pk12th

บล็อกแต่งบ้าน 

คุณ nature-delight

คุณ Wineglass

คุณ Paninee

คุณ janeko


สร้าง Playlist ของคุณได้ที่นี่
New Comments
Friends' blogs
[Add Groof&Jeab's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.