แบรนด์ ซันโทรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งสำนักงานใหญ่นานาชาติในกรุงเทพฯ


แบรนด์ ซันโทรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งสำนักงานใหญ่นานาชาติในกรุงเทพฯ

แสดงถึงความมั่นใจในรัฐบาลและเศรษฐกิจของไทย

Group Photo of Official HQ Opening ceremony's attendees_resize

แบรนด์ ซันโทรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (BRSI) ประกาศเริ่มดำเนินการของสำนักใหญ่นานาชาติในกรุงเทพฯตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 นี้

          แบรนด์ ซันโทรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นส่วนหนึ่งของเครือกลุ่มบริษัท ซันโทรี่ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ในธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย และได้รับความไว้วางใจทั่วโลก มียอดขายโดยรวมของกลุ่มบริษัทซันโทรี่ เบฟเวอร์เรจ แอนด์ ฟูดส์ ปีละกว่า 12,800 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 435,000 ล้านบาทสำหรับกลุ่มบริษัทแบรนด์ ซันโทรี่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันที่จะมีการเติบโตอย่างยั่งยืนมีคุณธรรม ด้วยการเป็นบริษัทฯที่ได้รับความเชื่อถือและวางใจในเรื่องธรรมภิบาลขององค์กร การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง การบริหารที่โปร่งใสรวมทั้งการมีความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มบริษัทแบรนด์ ซันโทรี่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อพนักงาน ลูกค้า และหุ้นส่วนทางธุรกิจและสังคมที่บริษัทฯทำธุรกิจอยู่

กลุ่มแบรนด์ ซันโทรี่ เป็นผู้นำในตลาดอาหารเสริมสุขภาพในเอเซีย ผู้ผลิตชื่อดังรายใหญ่ของโลกภายใต้ตราผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดและแบรด์รังนกแท้ ปัจจุบันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเพื่อส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ด้วยการลงทุนกว่า 5,000 ล้านบาท สามารถผลิตแบรนด์ได้ 350 ล้านขวดต่อปีเพื่อส่งออกไปยัง 19 ประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทยผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดและแบรนด์รังนกแท้ได้มีการจัดจำหน่ายมากว่า 42 ปี แบรนด์จึงมีความภูมิใจที่ได้ผลิตสินค้าอาหารเสริมที่มีคุณภาพระดับโลกเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนไทยตามเจตจำนงค์ที่แน่วแน่ของบริษัทฯ

Mr Gen Saito, Chief Executive Officer, BRAND’S Suntory International-05

         นายเก็น ไซโตะ ประธานกรรมการคณะบริหาร (CEO) ของ แบรนด์ ซันโทรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า การก่อตั้งสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความมั่นใจที่บริษัทฯ มีต่อรัฐบาลและเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมทั้งโครงสร้างทางพื้นฐานทางธุรกิจซึ่งช่วยเอื้ออำนวยในการประกอบธุรกิจที่นี่ การเปิดสำนักงานใหญ่ที่นี่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจคล่องตัวขึ้น มีความร่วมมือใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจในไทย รัฐบาลไทยมีการส่งเสริมบริษัทต่างๆมาตั้งสำนักงานใหญ่นานาชาติในประเทศไทยรวมทั้งใช้ไทยเป็นฐานผลิตเพื่อการส่งออก  ดังเช่นธุรกิจแบรนด์ซุปไก่สกัด และแบรนด์รังนกแท้ของเราที่ได้เติบโต ผลิตและส่งออกจากไทยไปยัง 19 ประเทศทั่วโลก เรามั่นใจว่าแรงงานที่มีคุณภาพและทักษะของไทยจะได้ประโยชน์อีกมากจากเราต่อไป

          สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ให้การสนับสนุนและการต้อนรับในการก่อตั้งสำนักงานใหญ่นานาชาติในครั้งนี้เป็นอย่างดี ซึ่งการมาตั้งสำนักงานใหญ่ในประเทศไทยบริษัทฯจะมีส่วนช่วยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯยังวางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการผลิตต่างๆที่จำเป็นเพื่อรักษาความเติบโตที่เพิ่มด้วยสำนักงานใหญ่ของแบรนด์ ซันโทรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล แห่งนี้มีผู้บริหารกว่า 40 คน ช่วยวางกลยุทธ์เป็นผู้นำให้กับธุรกิจอาหารเสริมของแบรนด์ทั่วโลก

          ด้วยเหตุที่ประเทศไทยเป็นตลาดหลักของแบรนด์ เมื่อเร็วๆนี้บริษัทแบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทย ได้เพิ่มทีมพนักงานขายเป็นกว่า 900 คน โดยบริษัทฯได้มีการลงทุนในประเทศไทยมากว่า 42 ปี ปัจจุบันบริษัทฯมีโรงงานที่จังหวัดชลบุรีถึง 3 แห่ง มีพนักงานบริษัทแบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทยรวมทั้งสิ้นกว่า 1,500 คน

          เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาในครั้งนี้ บริษัทสาขาของเรา คือ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น แบรนด์ ซันโตรี่ ประเทศไทย จำกัด ทั้งนี้กลุ่มบริษัทแบนรด์ ซันโทรี่ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างสุขภาพที่ดีแก่ชาวไทยอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป

----------------------------------

 รายละเอียดเกี่ยวกับ แบรนด์ ซันโทรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขที่ 140/1 ชั้น 17 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ถนนวิทยุ ลุมพินี กรุงเทพมหานคร 10330

Website: //www.brandsworld.com

กลุ่มแบรนด์ ซันโทรี่ เป็นองค์กรผู้นำด้านอาหารเสริมสุขภาพของเอเชีย และเป็นแผนกหนึ่งของ Suntory Beverage and Food Asia Pte Ltd ทำการตลาดภายใต้เครื่องหมายการค้า แบรนด์ (BRAND’S®) ที่เป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภคมากว่า 180 ปีว่ามีส่วนช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดีมาหลายชั่วอายุคนภายใต้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดและแบรนด์รังนกแท้ โดยมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายไป 19 ประเทศ ซึ่งมีตลาดหลักอยู่ที่ประเทศไทย ไต้หวัน สิงค์โปร์ ฮ่องกง และมาเลเซีย สำหรับแบรนด์เราภูมิใจในความมุ่งมั่นด้านนวัตกรรมตามเจตจำนงค์ที่แน่วแน่ของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับ SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED

Legal Name:  Suntory Beverage & Food Limited

Legal Address:
TOKYO SQUARE GARDEN, 3-1-1 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031, Japan

Website: //www.suntory.com/softdrink/index.html

ซันโทรี่ เบฟเวอร์เรจ แอนด์ ฟูดส์ (SBF) เป็นบริษัทฯทางด้านอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายที่ได้รับความไว้วางใจทั่วโลก บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ของโลกภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและมีคุณค่า บริษัทฯจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556

ซันโทรี่ โฮลดิ้ง จำกัด (Suntory Holdings Limited) เป็นบริษัทแม่ ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2442 เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกด้านสินค้าอุปโภคบริโภค มีรายได้รวมต่อปี 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 817,000 ล้านบาท)  ซันโทรี่ เบฟเวอร์เรจ แอนด์ ฟูดส์ (SBF) มีปรัชญาการดำเนินธุรกิจ และวิสัยทัศน์ตามแบบอย่างของซันโทรี่ และมุ่งมั่นในการค้นคว้ารสชาติและคุณภาพที่ดีที่สุดเพื่อนำมาซึ่งความสุขและสุขภาพที่ดีในทุกๆวัน

13/6/17 (18.50)


***สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด โทร.0-2718-3800 ต่อ 131

คนึงนิตย์ อุรัตน์ 085-826-8222, นิรมล ประชุมชน 083-122-9066
Create Date : 23 มิถุนายน 2560
Last Update : 23 มิถุนายน 2560 18:37:47 น.
Counter : 1199 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Prnewsonline.BlogGang.com

สมาชิกหมายเลข 3876554
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด