"""ฺBlogนี้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ผู้ใดจะเอาความรู้ในนี้ไปใช้ก็ได้ เจ้าของลิขสิทธิ์ในBlogนี้ คือ คุณพ่อคุณแม่ ผู้เลี้ยงดูสั่งสอนเรามา ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่สอนสารพัดวิชา คุณคนนั้นผู้อยู่ในใจเสมอ และเพื่อนๆผู้คอยเสริมเติมแต่งสารพัน"""
 
พฤศจิกายน 2548
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
26 พฤศจิกายน 2548

ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา ชลบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐(ที่เหลือ) พ.ศ.๒๕๖๑ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา ชลบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๘-๗๗๒-๑๓๒ ๐๓๘-๗๗๒-๙๔๔ ,๐๓๘-๓๑๒-๖๐๘

ทำตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย

คุณบุญเลิศ เปรมจิต ,คุณสุรชัย แซ่อิง ผู้ขออนุญาต-รับผิดชอบ ดำเนินงานและประสานงาน

คำค้นในอินเตอร์เนต "ปฏิทินปฏิบัติธรรม" "เขาพุทธโคดม" "ต้นโพธิ์ต้นไทร"

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=watkhaobhuddakodom

***ขอเชิญผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติธรรม

ติดต่อที่ 08-1159-9789 , 08-3585-8148ปฏิทินปฏิบัติธรรมปี พ.ศ.๒๕๖๐

อาจมีเปลี่ยนแปลงได้โปรดตรวจสอบอีกครั้ง

วันที่-วิทยากร


ธันวาคม


๓๐ธ.ค.-๑ม.ค.๖๑ (๓ วัน) อ.แม่ชีนราศรี จตุพร อ.สุทธิวัสส์ คำภา กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค

เจ้าภาพ-คณะศิษย์หลวงพ่อป.ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา ชลบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๘-๗๗๒-๑๓๒ , ๐๓๘-๗๗๒-๙๔๔ ,๐๓๘-๓๑๒-๖๐๘
ทำตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
คุณบุญเลิศ เปรมจิต , คุณสุรชัย แซ่อิง ผู้ขออนุญาต-รับผิดชอบ ดำเนินงานและประสานงาน


คำค้นในอินเตอร์เนต "ปฏิทินปฏิบัติธรรม""เขาพุทธโคดม"
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=watkhaobhuddakodom
ปฏิทินฯอาจมีเปลี่ยนแปลงได้โปรดตรวจสอบอีกครั้ง


***ขอเชิญผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบุญเป็นเจ้าภาพค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติธรรม ติดต่อที่ 08-3585-8148


วันที่-วิทยากร

    ๑๙-๒๓ มกราคม(๕วัน) พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร การเจริญอริยมรรค

เจ้าภาพ คุณเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญกุล และ คุณกุลนาถ ไพรศรี๒-๔ กุมภาพันธ์(๓วัน) อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ , ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ วิปัสสนาอริยสัจจ์
เจ้าภาพ นส.สปันนา ตั้งประภาชัยกุล และครอบครัว + บจก.ไอคอนเพอเฟค

๙-๑๑ กุมภาพันธ์(๓วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา , อ.แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค
เจ้าภาพ ...

๒๓-๒๗ กุมภาพันธ์(๕วัน) พระมหาประธาน จนฺทสาโร +พระอ.รุ่งอรุณ ถิรจิตฺโต วิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน๔
เจ้าภาพ คุณนิติพัฒน์ ตั้งประภาชัยกุลและครอบครัว + บจก.เดคคอร์สตูดิโอ + บ.ไชยโชคชนะ

๓-๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่

   พระอาจารย์มหาประโยชน์ ญาณโสภโณ 
   ณ ศาลาธรรมสันติ

๙-๑๑ มีนาคม(๓วัน) อาจารย์ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์, และคณะ การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
เจ้าภาพ บจก.ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง

๑๒-๑๘ มีนาคม(๗ วัน) พระครูภาวนาปัญญาสาร และคณะการอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
เจ้าภาพ คุณภัคจิรา ทองเขาอ่อน + ทรายแก้ววิลล่า๒

๒๔-๒๘ มีนาคม(๕ วัน) พญ.ผกา วราชิต วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔
เจ้าภาพ ครอบครัวสันตโยดม + ครอบครัวบุษราคัมตระกูล


๑๓-๑๕ เมษายน(๓ วัน) วันสงกรานต์ อ.สุรชัย แซ่อิง, อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์
เจ้าภาพใหญ่-บจก.สวีทเจ. อินดัสทรี

๒๐-๒๒ เมษายน(๓ วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา, อ.แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค
เจ้าภาพ --- ครอบครัวพุทธเจริญ สมุทรปราการ


๔-๖ พฤษภาคม(๓ วัน) อาจารย์วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
เจ้าภาพ คุณย่าสำรวย แซ่ตั๋น และครอบครัวเมฆานุพักตร์

๑๑-๑๓ พฤษภาคม(๓ วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา, อ.แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค
เจ้าภาพ คุณมาลี คุณะเพิ่มศิริ

๒๓พค.-๑มิย. (๑๐วัน)พระครูภาวนาสมณวัตร(พระอาจารย์ประจาก สิริวณฺโณ), พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร, พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
“รับเข้าอบรมเฉพาะผู้ที่สามารถอยู่ได้ตลอด ๑๐วันของการอบรมเท่านั้น”(ดูรายละเอียดด้านล่าง)
เจ้าภาพ ---


๘-๑๐ มิถุนายน(๓ วัน) อ.แม่ชีนราศรี จตุพร, อ.สุทธิวัสส์ คำภา กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค
เจ้าภาพ คุณวลัญชนา เจียรธีรางกูล และครอบครัว๑๓-๑๕ กรกฎาคม(๓ วัน) อาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา , อ.แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค
เจ้าภาพ บจก.สมุนไพรคณฑี(เพียงฟ้า)

๒๗-๒๙ กรกฎาคม(๓ วัน) อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ , ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ วิปัสสนาอริยสัจจ์
เจ้าภาพ คุณแก้วมณี แช่มชื่น


๑๐-๑๒ สิงหาคม(๓ วัน) วันแม่แห่งชาติ อ.สุรชัย แซ่อิง , อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์
เจ้าภาพใหญ่-บจก. สวีทเจ. อินดัสทรี

๒๔-๒๖ สิงหาคม(๓ วัน) คณะศิษย์ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติเพื่อพัฒนาตน
เจ้าภาพ คุณชินภูมิ โชติกิจนุสรณ์


๗-๙ กันยายน(๓ วัน) อาจารย์วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะการอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
เจ้าภาพ ครอบครัวพุทธเจริญ สมุทรปราการ

๑๔-๑๖ กันยายน(๓ วัน) อาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา , อ.แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค
เจ้าภาพ พระภัทรศักดิ์ และครอบครัวจตุพร ลพบุรี


๕-๗ ตุลาคม(๓ วัน) อาจารย์ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์ , และคณะการอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
เจ้าภาพ บจก.วัชรทรัพย์ปิโตรเลี่ยม

๑๓-๑๕ ตุลาคม(๓วัน) อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ , ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ วิปัสสนาอริยสัจจ์
เจ้าภาพ คุณบุษรินทร์ อิชิดะ และครอบครัว

๒๖-๓๐ ตุลาคม(๕ วัน) พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร การเจริญอริยมรรค
เจ้าภาพ คุณเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญกุล , คุณวันดี ครอบครัวเย็นมี๓-๗ พฤศจิกายน(๕ วัน) พญ.ผกา วราชิต วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔
เจ้าภาพ ครอบครัวหัสดินวิชัยและญาติมิตร

๙-๑๑ พฤศจิกายน(๓ วัน) อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.สุทธิวัสส์ คำภา กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค
เจ้าภาพ ---

๑๖-๒๐ พฤศจิกายน(๕ วัน) พระมหาประธาน จนฺทสาโร +พระอ.รุ่งอรุณ ถิรจิตฺโต วิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน๔
เจ้าภาพ บจก.ส.เกียรติเจริญค้าของเก่า + บจก.ผาแดง ตรอ.

๓๐พย.-๒ธค.(๓วัน)อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.สุทธิวัสส์ คำภา กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค
เจ้าภาพ ---


๘-๑๐ ธันวาคม(๓วัน) อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ , ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ วิปัสสนาอริยสัจจ์
เจ้าภาพ คณะแม่ครัวศาลาธรรมสันติ


๓๐ธ.ค.-๑ม.ค.๖๒ (๓ วัน) อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.สุทธิวัสส์ คำภา กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค
เจ้าภาพ คุณอาภรณ์ คุณวุฒิศักดิ์ เมธีพลกุล คุณบรรเจิด ชีวิทยากร คุณอาภรเพชร เพ็จรุจิ และครอบครัว


คำแนะนำการสมัครเข้ารับการอบรมในคอร์สต่างๆ

วิปัสสนาโดยอริยะสัจจ์ โดยอาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (อ.วัลลภ ชวนปัญโญ)และคณะ

วัตถุประสงค์ เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ทราบวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

วิธีการ เน้นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สวดมนต์และฟังธรรมเทศนา

การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดยพระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ และคณะ

ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ที่สามารถอยู่ได้ตลอด ๑๐ วันโดยวันแรกต้องมาให้ทันตั้งแต่การปฐมนิเทศเวลา ๑๑.๔๕ น.

ในการเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานนั้นถ้าท่านไม่ได้เข้าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายท่านเองจะเสียผลประโยชน์ที่ไม่ได้ฟังธรรมบรรยายและไม่ได้ส่งอารมณ์โดยครบถ้วนทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งจำเป็นยิ่งต่อการปฏิบัติรวมทั้งช่วงเวลาที่น้อยการเจริญสติจึงไม่ต่อเนื่องนานพอที่จะทำให้เกิดสมาธิและปัญญาญาณได้ นอกจากนี้การที่มีคนจำนวนมากเข้าๆออกๆระหว่างการอบรมเป็นการรบกวนบรรยากาศความสงบเงียบซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติของคนส่วนใหญ่

ดังนั้น จึงใคร่ขอร้องว่าในการอบรมกับพระอาจารย์ประจากและคณะนั้นขอให้ท่านอยู่ปฏิบัติให้ครบตลอด ๑๐ วัน

สำหรับท่านที่มีเวลาน้อยหรือคนใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าปฏิบัติกับพระอาจารย์มาก่อนขอแนะนำให้ท่านลองเข้ากรรมฐาน ๕ วัน ซึ่งจัดตารางการปฏิบัติธรรมแบบเดียวกันพญ.ผกาเป็นวิทยากรจะได้ทราบแนวทางวิธีการปฏิบัติและประเมินตนเองได้ว่าท่านพร้อมที่จะมาเข้าอบรมแบบ๑๐ วันหรือไม่

--- ระยะเวลาการเข้าอบรมแต่ละคอร์ส ---

- พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ และคณะฯ วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๓๐น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐น.

- วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔ พญ.ผกา วราชิต วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๖.๐๐ น.

- กรรมฐานประยุกต์ธรรมชาติบำบัดโรค อ.สุทธิวัสส์ คำภา วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๕.๐๐ น.

- วิปัสสนาโดยปรมัตถ์และอริยสัจจ์ อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ วันแรกเริ่มเวลา๐๙.๐๐ น วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.

- พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ วันแรกเริ่มเวลา๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.

- พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.

- อ.ทิพยรัตน์ เผ่าวิจารณ์ และคณะ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ฺน.

- วันสงกรานต์,วันแม่แห่งชาติ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๑..๐๐ น.

- พระมหาประธาน จนฺทสาโร วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา๑๒.๐๐ น.

- อ.แม่ชีนราศรี จตุพร และคณะ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๕.๐๐ น.

- พระครูภาวนาปัญญาสาร วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา๑๒.๐๐น.

- การเจริญสติสัมปชัญญะตามแนว รศ.จำเนียร ช่วงโชติ วันแรกเริ่มเวลา ๙.๓๐น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๓.๐๐น.

คำเตือนสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ณ ศาลาธรรมสันติ

- ลูกโยคีที่มาปฏิบัติ ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดมหากท่านหวังบุญกุศลหวังสติปัญญา หวังพื้นฐานดี หวังหลุดพ้นในโอกาสต่อๆไปท่านไม่ควรออกนอกสถานที่ปฏิบัติฯในยามวิกาล

- ขอให้ทำตามปฏิญญาในใบสมัครอย่างเคร่งครัดด้วย เช่นไม่พูดคุยมากถ้าทำได้จะได้ผลดีเกิดขึ้นเกินคุ้มเกินค่า

- ของมีค่า ขอท่านอย่าเอาติดตัวไปเลย ให้นำมาแค่เงินปัจจัยหลัก ค่ารถ,ค่าเดินทางทำบุญตามศรัทธา

- ระวังภัยคนอื่นจะมายืมของท่านไปใช้คืนชาติหน้าจะมาเป็นมหิงสาไถนาใช้คืนทุกชาติจะยากจนโทรศัพท์มือถือห้ามใช้หนังสือห้ามอ่านโทรศัพท์หากเอาไปขอให้ฝากเจ้าหน้าที่ไว้ ไม่แน่ว่าจะมีใครรับฝากไหม

- ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ใครบอกบุญไม่ต้องทำ หากจะทำบุญขอให้ไปทำด้วยศรัทธาตนเองที่กุฏิธุรการตอนที่เงินยังไม่หาย

- การบำบัด การจำหน่ายสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ใดๆ ทางวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของท่าน

ปิดน้ำเมื่อเลิกใช้,ปิดไฟเมื่อเสร็จงาน

คำแนะนำ~การเดินทาง~อื่นๆ

กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรคตามธรรมชาติ โดย อ. สุทธิวัสส์ คำภา เพื่อประโยชน์สูงสุดควรอยู่ครบ ๓ วัน

การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน โดย รศ.จำเนียร ช่วงโชติ รับจำกัดเพียง ๖๐ท่าน ,ควรสมัครล่วงหน้า อายุ๑๗ปีขึ้นไป ต้องอยู่ครบ ๔ วัน วันแรกเริ่ม ๐๘.๓๐ น. ผู้หญิงให้สวมกางเกง หากมาสาย อยู่ไม่ครบ ๔ วันต้องไปปฏิบัติกับอาจารย์ท่านอื่นที่อื่นแทน

การอบรม วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน ๔ โดย พญ. ผกา วราชิต สามารถอยู่ปฏิบัติธรรมได้ ๑๐ วัน ๙ คืน ,มีความตั้งใจ มีสัจจะมีความเพียรในการปฏิบัติโดยไม่เลิกกลางคัน ,เดินจงกรมนั่งสมาธิบัลลังก์ละ ๑ ชั่วโมง ,เปิดใจน้อมรับวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์สอนโดยไม่ใช้วิธีอื่นตลอดการอบรม งดพูดตลอดการอบรม

ควรเตรียมชุดขาวมาเท่าจำนวนวัน หากไม่มีชุดไม่เป็นไรวัดมีชุดขาวซักสะอาดให้ยืม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้หญิงใส่กางเกงได้

ควรอยู่ปฏิบัติให้ครบทุกวัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง

มาพักก่อนวันปฏิบัติได้ แต่ควรแจ้งล่วงหน้า / ควรมาถึงก่อน ๙.๐๐ น.ของวันเริ่มปฏิบัติ

ทรัพย์สินมีค่า ติดตัวมาเท่าที่จำเป็น ต้องใช้ระวังคนจะมายืมใช้โดยไม่บอกกล่าว

วัดเขาพุทธโคดม อยู่ถนนสุขุมวิท กม.ที่ ๑๑๙+๑๐๐ ม.(เสา กม.มองยาก) ฝั่งซ้ายขาออกจาก กทม. เลยค่ายลูกเสือวชิราวุธประมาณ ๒ กิโลเมตร ,เลยโรบินสันศรีราชาไฟแดงที่สามพอดีหรือ เลยตึกคอมศรีราชา ประมาณ ๕๐๐ เมตร หน้าวัดมีปั้มน้ำมันESSOและปั้มปตท.(JETเก่า)ประกบอยู่ ทางเข้าวัดอยู่กลางมีสัญญาณไฟหน้าวัด

เลี้ยวซ้าย เข้าวัด ตรงมาประมาณ ๑๐๐ เมตร เลี้ยวขวาตามถนน ขึ้นเขา ประมาณ๓๐๐ เมตร พบลานจอดรถ จอดรถได้เลย ไปกุฏิธุรการ เพื่อลงทะเบียนต่อไป(ดูแผนผังประกอบ)

รถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น๑ (ป.๑) มีทั้งจากหมอชิต เอกมัย และสายใต้ ค่ารถประมาณ๑๐๐ บาท ไม่แนะนำให้นั่ง ป.๒ เพราะช้า จอดนานน่ารำคาญ นั่งรถผ่านชลบุรี หนองมนบางพระ ลงรถที่ตึกคอม ศรีราชา นั่งสามล้อ ๕๐-๖๐ บาท บอกให้ไปส่งวัดเขาพุทธโคดม ”””ด้านบนเขา””” อย่าลืมบอกไม่งั้นเดินเมื่อยล่ะ

หากนั่งรถตู้มาจากกรุงเทพ ต้นทางออกจากขนส่งเอกมัย,หมอชิตใหม่ขาเข้า ต้องนั่งรถตู้ปลายทางศรีราชา แหลมฉบัง พัทยา หรือสัตหีบ บอกลง “วัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา” รถตู้จะส่งถึงหน้าวัดเลย

หน้าวัดมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดเรียกมาให้ไปส่งบนเขาที่ศาลาธรรมสันติสถานที่ปฏิบัติธรรมได้

เครื่องนอนพร้อม อาหารเลี้ยงฟรี เป็นมังสวิรัติ แต่รสดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ผู้ใดมีปัญหาสุขภาพรับศีล ๘ ไม่ได้ให้บอก รับศีล ๕ แทนจะได้เตรียมอาหารเย็นไว้ให้

ห้ามบอกบุญเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้น จะทำบุญให้ไปที่กุฏิธุรการเท่านั้นห้ามทรงเจ้าเข้าผี,งดพูดมาก

สอนตามแนวทาง คุณแม่ สิริ กรินชัย

ทำเพื่อการกุศลอย่างแท้จริงไม่มีธุรกิจใดๆแอบแฝง*


แผนที่


เห็นป้ายนี้ เตรียมตัวเลี้ยวซ้าย ถัดจากปั๊ม ESSO

ไปที่ศาลาธรรมสันติ ตามแผนผังหรือ ไปตามรูป

เข้าวัด ๑๐๐(หนึ่งร้อย)เมตร จะเจอแยกนี้ ให้เลี้ยวขวาขึ้นไปเลย ไม่ต้องจอด


ทางขึ้นเขา ๓๐๐เมตร รถขึ้นได้สบาย


เห็นพระพุทธรูปองค์นี้ ให้จอดรถ โดยอาจจอดที่ลานองค์พระ หรือเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็ได้ มีที่จอดรถได้ทั้งหมดประมาณ๖๐-๘๐คัน


แล้วไปที่กุฏิธุรการ

ทางขึ้นกุฏิธุรการ บันไดแดง ไม่กี่ขั้น เลี้ยวซ้ายศาลาที่ปฏิบัติธรรม ชื่อศาลาธรรมสันติ

แทบทุกสิ่งในการปฏิบัติ รวมอยู่ที่นี่ ยกเว้นที่พักชายแต่ก็ไม่ไกลจากอาคารนี้

Create Date : 26 พฤศจิกายน 2548
Last Update : 21 ธันวาคม 2560 20:03:23 น. 34 comments
Counter : 47222 Pageviews.  

 
ไว้มีโอกาสจะไปปฏิบัติธรรมที่ชลบุรีค่ะ
อนุโมทนา


โดย: woodchippath วันที่: 27 พฤศจิกายน 2548 เวลา:10:17:58 น.  

 
หวังว่าคุณเจ้าหญิงจอมแก่นหลังไมค์ เกี่ยวกับ blog ไปหาแล้วนะคะ

ดีใจค่ะที่มีคนที่ชอบเรื่องศาสนา แล้วนำมาเผยแพร่ เป็นกุศลมากค่ะ


โดย: joycandles วันที่: 27 พฤศจิกายน 2548 เวลา:22:43:13 น.  

 
เย้ เย้ ในที่สุดพี่ก็อ่านวิธีทำที่นุชส่งให้รู้เรื่อง เก่งจังค่ะ กลัวว่าที่ทำให้จะไม่ละเอียด กลัวจะยิ่งทำให้พี่งง เข้าไปใหญ่

ขอบคุณที่เอาบุญมาเผยแพร่ แต่ นู๋ง่ะ เข้าวัดแล้วตัวร้อนผ่าวๆๆ แบว่ากิเลสหนาง่ะค่ะ นั่งสมาธิไม่ได้ แล้วก็ถ้าชีวิตนี้ไม่ได้พูด ซัก10 นาที แบบว่า อกจะแตกตาย

คงทำได้แต่ทำบุญ ปล่อยนก ปล่อยปลา นู่ใจไม่เย็นพอ นั่งอยู่เฉยๆนานๆไม่ได้อ่ะค่ะ เข้ามาอนุโมธนา สาธุด้วยค่ะ ปฏิบัติธรรมเสร็จ แผ่เมตตามาให้นู่ด้วยนะเจ้าค่ะ


โดย: เจ้าหญิงจอมแก่น IP: 202.139.223.18 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2548 เวลา:0:13:26 น.  

 
ตอบคุณต้นโพธิ์ต้นไทรในทู้นี้>>
ศูนย์ชื่อ Dhamma Pakasa ณ รัฐอิลลิหน่อย อเมริกาค่ะ


โดย: วัดชีพพุทธ (woodchippath ) วันที่: 28 พฤศจิกายน 2548 เวลา:8:42:53 น.  

 
น่าไปปฎิบัติธรรมมากค่ะ

ขอบคุณนะคที่แวะไปเยี่ยม


โดย: รักดี วันที่: 3 ธันวาคม 2548 เวลา:6:24:30 น.  

 
สาธุ ทำบุญกับปฎิบัติธรรมได้ เยี่ยมมากค่ะ


โดย: ทำไม่ได้ แต่ชื่นชมค่ะ (Farm Girl in High Sierra ) วันที่: 3 ธันวาคม 2548 เวลา:16:23:21 น.  

 
เข้ามาชมค่ะ


โดย: คนจีนตัวน้อย วันที่: 15 ธันวาคม 2548 เวลา:17:42:43 น.  

 
อยู่ศรี'ชา เหมือนกันครับ
เคยหลงเข้าไปที่วัดเขาพุทธโคดมหนนึง ตอนย้ายมาใหม่ๆ
กะจะไปถวายสังฆทาน แต่ไม่ได้ทำ หลวงพี่ที่กวาดลานบอกอะไรไม่รู้ งงงง
เลยได้แต่ทำบุญกะไหว้พระที่โบสถ์
อยากได้คำแนะนำเรื่องถวายสังฆทานที่วัดเขาด้วยครับ


โดย: SamCommander วันที่: 28 ธันวาคม 2548 เวลา:11:42:44 น.  

 
ขอบคุณที่แนะนำครับ ไปมาเรียบร้อย พบพระอาจารย์ด้วยครับ


โดย: SamCommander IP: 193.69.116.92 วันที่: 2 มกราคม 2549 เวลา:19:39:17 น.  

 
เคยไปครั้งแรกช่วงปีใหม่3วัน ..น้อยไปหน่อย
แค่คราวต่อ ไปจะพาลูกไปด้วยช่วง7วัน
อนุโมทนาสาธุ..ด้วยนะคะที่บอกบุญทางออนไลน์


โดย: nun IP: 203.188.12.17 วันที่: 13 มกราคม 2549 เวลา:15:40:48 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ ว่าจะไปๆยังนานแล้วยังไม่ได้ไปสักที แต่ถึงอย่างไรก็ต้องไปอยู่แล้วล่ะ

อนุโมทนาด้วยนะค่ะที่เปิดเว็ปออนไลน์แบบนี้สะดวกขึ้นเยอะเลยค่ะ


โดย: พิศุทธิ์ IP: 58.10.128.135 วันที่: 26 มกราคม 2549 เวลา:12:53:36 น.  

 
ชอบมากคะ จะไปวันสองวันนี้คะรบกวนด้วยนะคะ
ตอนนี้กำลังสับสนในชีวิตคะ


โดย: กร IP: 203.107.194.233 วันที่: 21 มีนาคม 2549 เวลา:7:11:25 น.  

 
ดีจังคะที่เอาตารางมาลง
หาอยู่เพราะลืมหยิบเอามาด้วยจากที่หลวงพ่อ ป. แจก

อนุโมทนาบุญด้วยคะ


โดย: cherokee IP: 61.19.229.138 วันที่: 26 มีนาคม 2549 เวลา:19:35:09 น.  

 
ขอขอบคุณ รายการ งานเรื่องจิต
เป็นนิมิต ชนชื่น ตื่นจากหลง
สมาธิ วิปัสสนา พาใจตรง
ดั่งหนามบ่ง กิเลส เหตุร้ายรา....

โดย: ดอกสารภี IP: 202.28.25.183 วันที่: 31 มีนาคม 2549 เวลา:11:26:46 น.  

 
ขอบคุณมากนะคะที่เอามาลง กำลังหาอยู่พอดีค่ะ ไม่ได้หยิบตารางปฏิบัติธรรมมาด้วย

อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ


โดย: เอ๋ IP: 58.8.72.185 วันที่: 15 มิถุนายน 2549 เวลา:10:44:35 น.  

 
มาหาข้อมูลค่ะ


โดย: คนจีนตัวน้อย วันที่: 19 มิถุนายน 2549 เวลา:11:51:14 น.  

 
อยากทราบสถานที่ติดต่ออาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา มากค่ะ รบกวนใครทราบ กรุณาเมล์บอกที่ aonbut.02uraiwan@hotmail.com ด้วยนะค่ะ เป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งค่ะ

โดย: ผู้รอความหวัง IP: 61.7.144.24 วันที่: 28 มิถุนายน 2549 เวลา:9:03:05 น.  

 
กำลังหาเวลาไปทำจิตใจให้สงบอยู่ค่ะ


โดย: virada_p19@hotmail.com IP: 203.156.185.76 วันที่: 29 มิถุนายน 2549 เวลา:18:51:24 น.  

 
กำลังหาเวลาไปทำจิตใจให้สงบอยู่ค่ะ


โดย: virada_p19@hotmail.com IP: 203.156.185.76 วันที่: 29 มิถุนายน 2549 เวลา:18:53:56 น.  

 
I miss every things at " Wat Khao "

Hope everyone sabay dee

Especially Laung Porr Por na kub


โดย: thee @ Sydney IP: 220.245.178.136 วันที่: 24 กรกฎาคม 2549 เวลา:7:29:18 น.  

 
okอ๊ะ


โดย: ต้นโพธิ์ฯ IP: 203.114.106.160 วันที่: 24 กรกฎาคม 2549 เวลา:22:23:28 น.  

 


โดย: งูเห่า IP: 61.47.22.8 วันที่: 8 ตุลาคม 2549 เวลา:18:05:58 น.  

 
ช่วงนี้ต้นโพธิ์ ต้นไทร คงมีภาระเยอะ เผยแผ่ทางเน็ต ฯ ดูท่าจะเวอร์ค


โดย: ช็อบ ช็อบ ช็อบ IP: 203.121.131.3 วันที่: 8 ตุลาคม 2549 เวลา:18:16:11 น.  

 


โดย: เบิ้มนาแก IP: 124.157.229.231 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2549 เวลา:16:28:26 น.  

 
มาเที่ยวค่ะ


โดย: ยุ้ย IP: 124.120.199.105 วันที่: 13 ธันวาคม 2549 เวลา:9:03:29 น.  

 
น่าสนใจค่ะ แล้วจะดูวันที่พร้อมนะคะ

ขอบคุณมาก ๆค่ะ


โดย: เอ็ม(mti) IP: 203.188.35.216 วันที่: 23 ธันวาคม 2549 เวลา:21:26:02 น.  

 
ตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรมก่อนปีใหม่ค่ะ ช่วง 29-31 แนะนำด้วยค่ะ ถ้าไม่เข้าตามคอร์สที่กำหนด จะต้องทำไงบ้างคะ
ขอบคุณมากค่ะ nok_pru@yahoo.co.th


โดย: nok IP: 202.142.199.44 วันที่: 25 ธันวาคม 2549 เวลา:10:46:41 น.  

 
มาบอกช้าไปรึเปล่าหว่า

มาได้ครับ ช่วงคอร์สปีใหม่นี่มาวันไหนก็ได้

มาสวดมนต์ตอนคืนวันที่31ธค. ตอน4ทุ่มก็ได้ครับ


โดย: ต้นโพธิ์ฯ IP: 125.25.26.246 วันที่: 30 ธันวาคม 2549 เวลา:21:01:23 น.  

 
จะไปหลังหรือก่อนสอบวิทยานิพนธ์ดีเนี่ย อยากไปๆ สอบปลาย พค.


โดย: ดาด้า IP: 203.131.209.66 วันที่: 29 มีนาคม 2550 เวลา:18:08:02 น.  

 
สวัสดีค่ะ เหงาไหม


โดย: VIP IP: 58.9.127.121 วันที่: 1 เมษายน 2550 เวลา:21:27:34 น.  

 
สงกรานต์ ปีใหม่คนเยอะน๊ะ

ขอบอก

ไม่สะดวกหลายๆประการ

แต่ที่วัดก็รับได้

พึงพิจารณา


โดย: ต้นโพธิ์ฯ (ต้นโพธิ์ต้นไทร ) วันที่: 2 เมษายน 2550 เวลา:21:15:52 น.  

 
ขอเชิญร่วมทำบุญหล่อพระพุทธรูปปรางประธานพร องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เชิญบริจาคเงินได้ที่ เจ้าอาวาสวัดหนองพลับ หมู่ที่ ๒ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 รับรองได้บุญแน่นอนวัตถุประสงค์ดี เจ้าอาวาสฉันมื้อเดียว ไม่เคยจับเงินเลย ตั้งแต่บวชมา มีลูกศิษย์ กรรมการวัดเป็นผู้ดำเนินการเชิญไปพิสูจน์ได้ ขอบอกบุญมา ณ ที่นี้ จากผู้มีจิตศรัทธาคนหนึ่ง


โดย: ชวนเชิญ IP: 125.25.51.186 วันที่: 5 มิถุนายน 2550 เวลา:9:09:45 น.  

 
ผมก็เป็นคนที่เคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดเขาฯมารักวัดเขาฯมากใครทำwebนี้ขึ้นมาสิ่งใดที่เป็นความเจริญที่เป็นกุศลขอความเจริญนั้นพึงมีแก่เจ้าของwebด้วยครับ


โดย: บอย IP: 58.9.57.253 วันที่: 10 มิถุนายน 2550 เวลา:9:47:21 น.  

 
เป็นคนพื้นที่ศรีราชาค่ะ ไม่เคยไปวิปัสสนาเลย เคยแต่ไปถวายสังฆทาน สนใจมากๆ จะต้องหาโอกาสไปให้ได้ค่ะ


โดย: วาง-ว่าง-ว้า IP: 202.142.208.181 วันที่: 20 มิถุนายน 2550 เวลา:10:45:35 น.  

Valentine's Month


 
ต้นโพธิ์ต้นไทร
Location :
ชลบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 69 คน [?]
[Add ต้นโพธิ์ต้นไทร's blog to your web]