"""ฺBlogนี้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ผู้ใดจะเอาความรู้ในนี้ไปใช้ก็ได้ เจ้าของลิขสิทธิ์ในBlogนี้ คือ คุณพ่อคุณแม่ ผู้เลี้ยงดูสั่งสอนเรามา ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่สอนสารพัดวิชา คุณคนนั้นผู้อยู่ในใจเสมอ และเพื่อนๆผู้คอยเสริมเติมแต่งสารพัน"""
 
พฤศจิกายน 2548
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
26 พฤศจิกายน 2548

ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา ชลบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ปฏิทินปฏิบัติธรรม ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พ.ศ.2566
อำนวยการปฏิบัติธรรมโดย พระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชาและ เจ้าอาวาสวัดเขาพุทธโคคม
คณะที่ปรึกษา พันโทไพโรจน์ พนารินทร์ พร้อมคณะวิทยากรและโยคี ผู้รับผิดชอบ ผู้ขออนุญาต ผู้ดำเนินงานและประสานงาน
คุณบุญเลิศ เปรมจิตและ อ.สุรชัย แซ่อิง โทรศัพท์สอบถาม 038-312608, 089-1098462
 
   ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมบำเพ็ญกุศลคล้ายวันมรณภาพครบรอบ 7 ปี พระมหาประโยชน์ ญาณโสภโณ ณ.ศาลาธรรมสันติ
ในวันพฤหัสบดีที่9มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา9.00น.เป็นต้นไป (วันพุธที่8มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา18.00น. มีสวดอภิธรรม)

   13-15 ม.ค. 66 (3วัน) การเจริญอริยมรรค วิทยากร พระอาจารย์คเชนทร์ สุนทโร
เจ้าภาพ คุณแม่ยี แซ่ห่าน และครอบครัวสิริสำราญนุกุล, บจก.วัชรทรัพย์ปีโตรเลียม
   17-19 ก.พ. 66 (3วัน) กรรมฐานพัฒนาชีวิตพิชิตกรรม วิทยากร อ.ผจล ศรีผาวงศ์ และคณะ
เจ้าภาพ พันโทไพโรจน์ พนารินทร์
   10-14 มี.ค. 66 (5วัน) การอบรมพัฒนาจิต วิทยากร พระครูภาวนาปัญญาสาร (พระอ.บัวรินทร์) และคณะ
เจ้าภาพ คุณแม่ยี แซ่ห่านและครอบครัวสิริสำราญนุกุล, คุณวัชราภรณ์ เมฆานุพักตร์
   13-15 เม.ย. 66 (3วัน) การอบรมพัฒนาจิต วิทยากร อ.สุรชัย แซ่อิง, อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์
เจ้าภาพพันโทไพโรจน์ พนารินทร์, บจก.สวีทเจ อินดัสทรี
   21-23 เม.ย. 66 (3วัน) กรรมฐานพัฒนาชีวิตพิชิตกรรม วิทยากร อ.ผจล ศรีผาวงศ์ และคณะ
เจ้าภาพ พันโทไพโรจน์ พนารินทร์
   29 เม.ย. 66-1 พ.ค. 66 (3วัน) การอบรมพัฒนาจิต วิทยากร อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์, อ.พันโทไพโรจน์ พนารินทร์
เจ้าภาพ พันโทไพโรจน์ พนารินทร์
   23-31 พ.ค. 66 (9วัน) พระวิปัสสนาจารย์ พระครูภาวนาสมณวัตร (พระอ.ประจาก สิริวณโณ), พระอ.สว่าง ติกขวีโร, พระอ.มหาทองมั่น สุทธจิตโต (**รับเข้าอบรมเฉพาะผู้ที่สามารถอยู่ได้ตลอด 9วัน ของการอบรมเท่านั้น**)
เจ้าภาพ พระภัทรศักดิ์ จตุพร, นพ.ไพจิตร์-พญ.ผกา วราชิตและคณะ, คุณวัชราภรณ์ เมฆานุพักตร์
   3-5 มิ.ย. 66 (3วัน) วิปัสสนาอริยสัจจ์ วิทยากร อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์, อ.ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์
 เจ้าภาพ บจก.ธนวัชรรัตนามงคลขนส่ง
   23-25 มิ.ย. 66 (3วัน) กรรมฐานพัฒนาชีวิตพิชิตกรรม วิทยากร อ.ผจล ศรีผาวงศ์ และคณะ
เจ้าภาพ พันโทไพโรจน์ พนารินทร์
   28-30 ก.ค. 66 (3วัน) การอบรมพัฒนาจิต ประธานโดยพระครูวิบูลปริยัติกิจ
เจ้าภาพ คุณนพรัตน์ กิ่งแก้ว และครอบครัว, คุณชญาดา ฤกษ์มงคล
   12-14 ส.ค. 66 (3วัน) การอบรมพัฒนาจิต วิทยากร อ.สุรชัย แซ่อิง, อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์
เจ้าภาพ บจก.สวีทเจ อินดัสทรี, พันโทไพโรจน์ พนารินทร์
   25-27 ส.ค. 66 (3วัน) กรรมฐานพัฒนาชีวิตพิชิตกรรม วิทยากร อ.ผจล ศรีผาวงศ์ และคณะ
เจ้าภาพ อ.ภาษอร พิมลไพบูล
   22-24 ก.ย. 66 (3วัน) กรรมฐานพัฒนาชีวิตพิชิตกรรม วิทยากร อ.ผจล ศรีผาวงศ์ และคณะ
เจ้าภาพ บจก.บุญธิชา เทรดดิ้ง (โตบุญ)
   13-15 ต.ค. 66 (3วัน) การอบรมพัฒนาจิต วิทยากร อ.ทิพยัรัตน์ เผ่าวิจารณ์ และคณะ
เจ้าภาพ คุณย่าสำรวย แซ่ดัน และครอบครัวเมฆานุพักตร์
   21-23 ต.ค. 66 (3วัน) วิปัสสนาอริยสัจจ์ วิทยากร อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์, อ.ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์
เจ้าภาพ คุณแม่ยี แซ่ห่านและครอบครัวสิริสำราญนุกุล, คุณวัชราภรณ์ เมฆานุพักตร์
   27-29 ต.ค. 66 (3วัน) การอบรมพัฒนาจิต วิทยากร อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์     เจ้าภาพพันโทไพโรจน์ พนารินทร์
 10-12 พ.ย. 66 (3วัน) การเจริญอริยมรรค วิทยากรพระอาจารย์คเชนทร์ สุนทโร
เจ้าภาพ คุณกรกฤช แสงทองสิทธิโชค, คุณละม่อม มีวงศ์อุโฆษ
   18-22 พ.ย. 66 (5วัน) วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4 วิทยากร อ.พ.ญ.ผกา วราชิต และคณะ
เจ้าภาพ ครอบครัวสันตโยดม และบุษราคัมตระกูล
   23-27 พ.ย. 66 (5วัน) วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4 วิทยากร อ.พ.ญ.ผกา วราชิต และคณะ
เจ้าภาพ ครอบครัวหัสดินวิชัยและญาติมิตร, ตรอ.ผาแดงตรวจสภาพ และ บจก.ส.เกียรติเจริญค้าของเก่า
   9-11 ธ.ค. 66 (3วัน) วิปัสสนาอริยสัจจ์ วิทยากร อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์, อ.ดร.ภัทรนิธิ วิสุทธิศักดิ์
เจ้าภาพ อ.ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์
   22-24 ธ.ค. 66 (3วัน) กรรมฐานพัฒนาชีวิตพิชิตกรรม วิทยากร อ.ผจล ศรีผาวงศ์ และคณะ
เจ้าภาพ พันโทไพโรจน์ พนารินทร์
   30 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67 (3วัน) การอบรมพัฒนาจิต -  สวดมนต์ข้ามปี ประธานโดยพระครูวิบูลปริยัติกิจ วิทยากรคณะพระภิกษุวัดเขาพุทธโคดม                เจ้าภาพ พันโทไพโรจน์ พนารินทร์, คุณเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญกุล
    

       ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสนับสนุนการปฏิบัติธรรมได้ที่
1.)โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยทุนปฏิบัติธรรม เลขที่บัญชี 208-0-62158-0
2.)ตู้เซฟที่กุฏิธุรการ และศาลาธรรมสันติ หรือที่พระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าอาวาสวัดเขาพุทธโคดม(ต้องการใบอนุโมทนาโปรดแจ้งด้วย)  
“หมายเหตุ ปฏิทินปฏิบัติธรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ควรโทรศัพท์สอบถามให้แน่นอนก่อนเดินทาง หรือเข้าbloggang.com ค้นหาวัดเขาพุทธโคดม หรือเฟซบุ๊กวัดเขาพุทธโคดม”

คำแนะนำ การสมัครเข้าปฏิบัติธรรม ณ.ศาลาธรรมสันติ 
    
           คำเตือนจากหลวงพ่อป.ญาณโสภโณ
1.ลูกโยคีที่มาปฏิบัติธรรม หวังบุญกุศล หวังสติปัญญา หวังพื้นฐานดี หวังหลุดพ้นในโอกาสต่อๆไป ไม่ควรออกนอกสถานที่ในยามวิกาล
2.ขอให้ทำตามปฏิญญาในใบสมัครอย่างเคร่งครัดด้วยเช่น ไม่พูดคุยมากถ้าทำได้จะได้ผลดีเกิดขึ้นเกินคุ้มเกินค่า
3.ของมีค่าขอท่านอย่าเอาติดตัวไปเลย เงินปัจจัยหลัก ค่ารถ ค่าเดินทาง ทำบุญตามศรัทธา ทำก่อน ระวังภัยคนจะมายืมของท่านไปใช้คืนชาติหน้า จะมาเป็นมหิงสะไถนาใช้คืนทุกชาติ จะยากจน โทรศัพท์มือถือห้ามใช้ ห้ามเอาไปด้วย (หากเอาไปจริงๆขอให้ฝากเจ้าหน้าที่ไว้ ไม่แน่ใจว่าจะมีใครรับฝากไหม) หนังสือห้ามอ่าน ใครบอกบุญไม่ต้องทำขอให้ไปทำด้วยศรัทธาตนเองที่เจ้าอาวาสหรือตู้เซฟ ตอนที่เงินยังไม่หาย “ปิดน้ำเมื่อเลิกใช้ ปิดไฟเมื่อเสร็จงาน”
 
         @ การเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐาน  โดย พระครูภาวนาสมณวัตร และคณะ
ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ที่สามารถอยู่ได้ตลอด 8 วัน
โดยวันแรกต้องมาให้ทันตั้งแต่การปฐมนิเทศเริ่มเวลา 11.45 น.
ในการเข้าอบรมนั้นถ้าท่านไม่ได้เข้าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย ท่านเองจะเสียประโยชน์ที่ไม่ได้ฟังธรรมบรรยายและไม่ได้ส่งอารมณ์ครบถ้วน ทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งจำเป็นยิ่งต่อการปฏิบัติ รวมทั้งช่วงเวลาที่น้อยการเจริญสติจึงไม่ต่อเนื่องนานพอที่จะทำให้เกิดสมาธิและปัญญาญาณได้ นอกจากนี้การที่มีคนจำนวนมากเข้าๆออกฯระหว่างการอบรมเป็นการรบกวนบรรยากาศความสงบเงียบ ซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติธรรมของคนส่วนใหญ่
    สำหรับท่านที่มีเวลาน้อยหรือคนใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าปฏิบัติกับพระอาจารย์มาก่อน ขอแนะนำให้ท่านลองเข้ากรรมฐาน 5 วันโดยมีอาจารย์ พ.ญ.ผกา วราชิต เป็นวิทยากร ซึ่งจัดตารางปฏิบัติธรรมแบบเดียวกัน ปฏิบัติเข้มไม่ใช่การบวชชีพราหมณ์(ไม่มีสวดมนต์)ท่านจะได้ทราบแนวทางวิธีการปฏิบัติ และประเมินตนเองได้ว่าพร้อมที่จะมาเข้าอบรมแบบ 8 วันหรือไม่
        @ การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดย อาจารย์ พ.ญ.ผกา วราชิต
วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน4 / 2คอร์สติดกัน(จะมาคอร์สเดียว หรือ2คอร์สก็ได้ แต่ต้องอยู่เต็มคอร์ส
วันเสาร์ที่ 5 - พุธที่ 9 พ.ย.65 และ พฤหัสที่ 10 - จันทร์ที่ 14 พ.ย.65
วันแรกเริ่มเวลา09.00น.วันสุดท้ายปิดเวลา12.00น.
จุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านที่ต้องการอยู่ปฏิบัตินานกว่า 5 วัน (5-10วัน)
ทุกท่านต้องเข้าอบรมตั้งแต่วันแรก (09.00น.)ของแต่ละคอร์ส/และต้องอยู่ปฏิบัติอย่างน้อย 5 วัน เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น
 
          @ วิปัสสนาอริยสัจจ์  โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ และ อ.ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์
วันแรกเริ่มเวลา09.00น.วันสุดท้ายปิดเวลา12.00น.
วัตถุประสงค์ เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ทราบวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
   วิธีการ เน้นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สวดมนต์ และฟังธรรมเทศนา
          @ การเจริญอริยมรรค  โดย พระอาจารย์ คเชนทร์ สุนฺทโร
 วันแรกเริ่มเวลา10.00น.วันสุดท้ายปิดเวลา12.00น.
          @ กรรมฐานพัฒนาชีวิตพิชิตกรรม  โดย อ.ผจล ศรีผาวงศ์ และคณะ
 วันแรกเริ่มเวลา09.30น. วันสุดท้ายปิดเวลา15.30น.
           @ การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข วันแรกเริ่มเวลา10.00น.วันสุดท้ายปิดเวลา12.00น.
 ลงทะเบียนที่กุฎิธุรการส่วนบนวันแรกเริ่มเวลา08.30น.
 

ปฏิบัติตามชีวิตวิถีใหม่ ผู้เข้ารับการอบรมต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย2เข็ม และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการอบรม

 
คำเตือนสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ณ ศาลาธรรมสันติ
@ ลูกโยคีที่มาปฏิบัติ ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม หวังบุญกุศล หวังสติปัญญา หวังพื้นฐานดี
หวังหลุดพ้นในโอกาสต่อๆไป ไม่ควรออกนอกสถานที่ปฏิบัติในยามวิกาล
@ ขอให้ทำตามปฏิญญาในใบสมัครอย่างเคร่งครัดด้วย เช่น ไม่พูดคุยมาก ถ้าทำได้ จะได้ผลดีเกิดขึ้นเกินคุ้มเกินค่า
@ ของมีค่า ขอท่านอย่าเอาติดตัวไปเลย เงินปัจจัยหลัก ค่ารถ-ค่าเดินทาง ทำบุญตามศรัทธา ทำก่อน
ระวังภัยคนจะมายืมของท่านไปใช้คืนชาติหน้า จะมาเป็นมหิงสาไถนาใช้คืนทุกชาติจะยากจนตลอดไป
โทรศัพท์มือถือห้ามใช้ ไม่ควรเอาไปด้วย หนังสือห้ามอ่าน (โทรศัพท์หากเอาไปจริงๆ ขอให้ฝากเจ้าหน้าที่ไว้ ไม่แน่ว่าจะมีใครรับฝากไหม) ใครบอกบุญไม่ต้องทำ...
ขอให้ไปด้วยศรัทธาตนเองที่ตู้เซฟฯ กุฏิธุรการ+ศาลาธรรมสันติ ตอนที่เงินยังไม่หาย... "ปิดน้ำเมื่อเลิกใช้ ปิดไฟเมื่อเสร็จงาน"
@ การบำบัด-การจำหน่ายสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ใดๆ ทางวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในผลข้างเคียงที่อาจเกิดต่อสุขภาพของท่าน
( พระป. ญาณโสภโณ )

 

 

คำแนะนำการสมัครเข้ารับการอบรมในคอร์สต่างๆ

 

วิปัสสนาโดยอริยะสัจจ์ โดยอาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (อ.วัลลภ ชวนปัญโญ)และคณะ

วัตถุประสงค์ เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ทราบวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

วิธีการ เน้นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สวดมนต์และฟังธรรมเทศนา

 

การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดยพระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ และคณะ

ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ที่สามารถอยู่ได้ตลอด ๑๐ วันโดยวันแรกต้องมาให้ทันตั้งแต่การปฐมนิเทศเวลา ๑๑.๔๕ น.

ในการเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานนั้นถ้าท่านไม่ได้เข้าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายท่านเองจะเสียผลประโยชน์ที่ไม่ได้ฟังธรรมบรรยายและไม่ได้ส่งอารมณ์โดยครบถ้วนทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งจำเป็นยิ่งต่อการปฏิบัติรวมทั้งช่วงเวลาที่น้อยการเจริญสติจึงไม่ต่อเนื่องนานพอที่จะทำให้เกิดสมาธิและปัญญาญาณได้ นอกจากนี้การที่มีคนจำนวนมากเข้าๆออกๆระหว่างการอบรมเป็นการรบกวนบรรยากาศความสงบเงียบซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติของคนส่วนใหญ่

ดังนั้น จึงใคร่ขอร้องว่าในการอบรมกับพระอาจารย์ประจากและคณะนั้นขอให้ท่านอยู่ปฏิบัติให้ครบตลอด ๑๐ วัน

สำหรับท่านที่มีเวลาน้อยหรือคนใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าปฏิบัติกับพระอาจารย์มาก่อนขอแนะนำให้ท่านลองเข้ากรรมฐาน ๕ วัน ซึ่งจัดตารางการปฏิบัติธรรมแบบเดียวกันพญ.ผกาเป็นวิทยากรจะได้ทราบแนวทางวิธีการปฏิบัติและประเมินตนเองได้ว่าท่านพร้อมที่จะมาเข้าอบรมแบบ๑๐ วันหรือไม่

 

--- ระยะเวลาการเข้าอบรมแต่ละคอร์ส ---

- พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ และคณะฯ วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๓๐น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐น.

- วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔ พญ.ผกา วราชิต วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๖.๐๐ น.

- กรรมฐานประยุกต์ธรรมชาติบำบัดโรค อ.สุทธิวัสส์ คำภา วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๕.๐๐ น.

- วิปัสสนาโดยปรมัตถ์และอริยสัจจ์ อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ วันแรกเริ่มเวลา๐๙.๐๐ น วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.

- พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ วันแรกเริ่มเวลา๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.

- พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.

- อ.ทิพยรัตน์ เผ่าวิจารณ์ และคณะ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ฺน.

- วันสงกรานต์,วันแม่แห่งชาติ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๑..๐๐ น.

- พระมหาประธาน จนฺทสาโร วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา๑๒.๐๐ น.

- อ.แม่ชีนราศรี จตุพร และคณะ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๕.๐๐ น.

- พระครูภาวนาปัญญาสาร วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา๑๒.๐๐น.

- การเจริญสติสัมปชัญญะตามแนว รศ.จำเนียร ช่วงโชติ วันแรกเริ่มเวลา ๙.๓๐น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๓.๐๐น.

 

คำเตือนสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ณ ศาลาธรรมสันติ

- ลูกโยคีที่มาปฏิบัติ ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดมหากท่านหวังบุญกุศลหวังสติปัญญา หวังพื้นฐานดี หวังหลุดพ้นในโอกาสต่อๆไปท่านไม่ควรออกนอกสถานที่ปฏิบัติฯในยามวิกาล

- ขอให้ทำตามปฏิญญาในใบสมัครอย่างเคร่งครัดด้วย เช่นไม่พูดคุยมากถ้าทำได้จะได้ผลดีเกิดขึ้นเกินคุ้มเกินค่า

- ของมีค่า ขอท่านอย่าเอาติดตัวไปเลย ให้นำมาแค่เงินปัจจัยหลัก ค่ารถ,ค่าเดินทางทำบุญตามศรัทธา

- ระวังภัยคนอื่นจะมายืมของท่านไปใช้คืนชาติหน้าจะมาเป็นมหิงสาไถนาใช้คืนทุกชาติจะยากจน โทรศัพท์มือถือห้ามใช้หนังสือห้ามอ่านโทรศัพท์หากเอาไปขอให้ฝากเจ้าหน้าที่ไว้ ไม่แน่ว่าจะมีใครรับฝากไหม

- ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ใครบอกบุญไม่ต้องทำ หากจะทำบุญขอให้ไปทำด้วยศรัทธาตนเองที่กุฏิธุรการตอนที่เงินยังไม่หาย

- การบำบัด การจำหน่ายสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ใดๆ ทางวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของท่าน

 

ปิดน้ำเมื่อเลิกใช้,ปิดไฟเมื่อเสร็จงาน

 

 

 

คำแนะนำ~การเดินทาง~อื่นๆ

 

 

กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรคตามธรรมชาติ โดย อ. สุทธิวัสส์ คำภา เพื่อประโยชน์สูงสุดควรอยู่ครบ ๓ วัน

 

การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน โดย รศ.จำเนียร ช่วงโชติ รับจำกัดเพียง ๖๐ท่าน ,ควรสมัครล่วงหน้า อายุ๑๗ปีขึ้นไป ต้องอยู่ครบ ๔ วัน วันแรกเริ่ม ๐๘.๓๐ น. ผู้หญิงให้สวมกางเกง หากมาสาย อยู่ไม่ครบ ๔ วันต้องไปปฏิบัติกับอาจารย์ท่านอื่นที่อื่นแทน

 

การอบรม วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน ๔ โดย พญ. ผกา วราชิต สามารถอยู่ปฏิบัติธรรมได้ ๑๐ วัน ๙ คืน ,มีความตั้งใจ มีสัจจะมีความเพียรในการปฏิบัติโดยไม่เลิกกลางคัน ,เดินจงกรมนั่งสมาธิบัลลังก์ละ ๑ ชั่วโมง ,เปิดใจน้อมรับวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์สอนโดยไม่ใช้วิธีอื่นตลอดการอบรม งดพูดตลอดการอบรม

 

 

 

ควรเตรียมชุดขาวมาเท่าจำนวนวัน หากไม่มีชุดไม่เป็นไรวัดมีชุดขาวซักสะอาดให้ยืม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้หญิงใส่กางเกงได้

ควรอยู่ปฏิบัติให้ครบทุกวัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง

มาพักก่อนวันปฏิบัติได้ แต่ควรแจ้งล่วงหน้า / ควรมาถึงก่อน ๙.๐๐ น.ของวันเริ่มปฏิบัติ

 

ทรัพย์สินมีค่า ติดตัวมาเท่าที่จำเป็น ต้องใช้ระวังคนจะมายืมใช้โดยไม่บอกกล่าว

 

 

วัดเขาพุทธโคดม อยู่ถนนสุขุมวิท กม.ที่ ๑๑๙+๑๐๐ ม.(เสา กม.มองยาก) ฝั่งซ้ายขาออกจาก กทม. เลยค่ายลูกเสือวชิราวุธประมาณ ๒ กิโลเมตร ,เลยโรบินสันศรีราชาไฟแดงที่สามพอดี หรือ เลยตึกคอมศรีราชา ประมาณ ๕๐๐ เมตร หน้าวัดมีปั้มน้ำมันESSOและปั้มปตท.(JETเก่า)ประกบอยู่ ทางเข้าวัดอยู่กลางมีสัญญาณไฟหน้าวัด

 

เลี้ยวซ้าย เข้าวัด ตรงมาประมาณ ๑๐๐ เมตร เลี้ยวขวาตามถนน ขึ้นเขา ประมาณ๓๐๐ เมตร พบลานจอดรถ จอดรถได้เลย ไปกุฏิธุรการ เพื่อลงทะเบียนต่อไป(ดูแผนผังประกอบ)

รถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น๑ (ป.๑) มีทั้งจากหมอชิต เอกมัย และสายใต้ ค่ารถประมาณ๑๐๐ บาท นั่งรถผ่านชลบุรี หนองมน บางพระ ลงรถที่ตึกคอม ศรีราชา นั่งสามล้อ ๖๐-๘๐ บาท บอกให้ไปส่งวัดเขาพุทธโคดม ”””ด้านบนเขา””” อย่าลืมบอกไม่งั้นเดินเมื่อยล่ะ

หากนั่งรถตู้มาจากกรุงเทพ ต้นทางออกจากขนส่งเอกมัย,หมอชิตใหม่ขาเข้า ต้องนั่งรถตู้ปลายทางศรีราชา แหลมฉบัง พัทยา หรือสัตหีบ บอกลง วัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา” รถตู้จะส่งถึงหน้าวัดเลย

 

หน้าวัดมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดเรียกมาให้ไปส่งบนเขาที่ศาลาธรรมสันติ สถานที่ปฏิบัติธรรมได้

 

 

เครื่องนอนพร้อม อาหารเลี้ยงฟรี เป็นมังสวิรัติ แต่รสดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ผู้ใดมีปัญหาสุขภาพรับศีล ๘ ไม่ได้ให้บอก รับศีล ๕ แทนจะได้เตรียมอาหารเย็นไว้ให้

ห้ามบอกบุญเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้น จะทำบุญให้ไปที่กุฏิธุรการเท่านั้นห้ามทรงเจ้าเข้าผี,งดพูดมาก

สอนตามแนวทาง คุณแม่ สิริ กรินชัย

 

ทำเพื่อการกุศลอย่างแท้จริงไม่มีธุรกิจใดๆแอบแฝง*

 

 

 

 

 

 

แผนที่

 

 

 

 

 

 

เห็นป้ายนี้ เตรียมตัวเลี้ยวซ้าย ถัดจากปั๊ม ESSO

ไปที่ศาลาธรรมสันติ ตามแผนผัง

หรือ ไปตามรูป

เข้าวัด ๑๐๐(หนึ่งร้อย)เมตร จะเจอแยกนี้ ให้เลี้ยวขวาขึ้นไปเลย ไม่ต้องจอด

 

 

 

 

ทางขึ้นเขา ๓๐๐เมตร รถขึ้นได้สบาย

 

 

 

 

เห็นพระพุทธรูปองค์นี้ ให้จอดรถ โดยอาจจอดที่ลานองค์พระ หรือเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็ได้ มีที่จอดรถได้ทั้งหมดประมาณ๖๐-๘๐คัน

แล้วไปที่กุฏิธุรการ

 

 

 

 

ทางขึ้นกุฏิธุรการ บันไดแดง ไม่กี่ขั้น เลี้ยวซ้าย

 

 

 

 

 

ศาลาที่ปฏิบัติธรรม ชื่อศาลาธรรมสันติ

 

 

 

 

แทบทุกสิ่งในการปฏิบัติ รวมอยู่ที่นี่ ยกเว้นที่พักชายแต่ก็ไม่ไกลจากอาคารนี้

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 

Create Date : 26 พฤศจิกายน 2548
34 comments
Last Update : 9 กุมภาพันธ์ 2566 15:00:11 น.
Counter : 52698 Pageviews.

 

ไว้มีโอกาสจะไปปฏิบัติธรรมที่ชลบุรีค่ะ
อนุโมทนา

 

โดย: woodchippath 27 พฤศจิกายน 2548 10:17:58 น.  

 

หวังว่าคุณเจ้าหญิงจอมแก่นหลังไมค์ เกี่ยวกับ blog ไปหาแล้วนะคะ

ดีใจค่ะที่มีคนที่ชอบเรื่องศาสนา แล้วนำมาเผยแพร่ เป็นกุศลมากค่ะ

 

โดย: joycandles 27 พฤศจิกายน 2548 22:43:13 น.  

 

เย้ เย้ ในที่สุดพี่ก็อ่านวิธีทำที่นุชส่งให้รู้เรื่อง เก่งจังค่ะ กลัวว่าที่ทำให้จะไม่ละเอียด กลัวจะยิ่งทำให้พี่งง เข้าไปใหญ่

ขอบคุณที่เอาบุญมาเผยแพร่ แต่ นู๋ง่ะ เข้าวัดแล้วตัวร้อนผ่าวๆๆ แบว่ากิเลสหนาง่ะค่ะ นั่งสมาธิไม่ได้ แล้วก็ถ้าชีวิตนี้ไม่ได้พูด ซัก10 นาที แบบว่า อกจะแตกตาย

คงทำได้แต่ทำบุญ ปล่อยนก ปล่อยปลา นู่ใจไม่เย็นพอ นั่งอยู่เฉยๆนานๆไม่ได้อ่ะค่ะ เข้ามาอนุโมธนา สาธุด้วยค่ะ ปฏิบัติธรรมเสร็จ แผ่เมตตามาให้นู่ด้วยนะเจ้าค่ะ

 

โดย: เจ้าหญิงจอมแก่น IP: 202.139.223.18 28 พฤศจิกายน 2548 0:13:26 น.  

 

ตอบคุณต้นโพธิ์ต้นไทรในทู้นี้>>
ศูนย์ชื่อ Dhamma Pakasa ณ รัฐอิลลิหน่อย อเมริกาค่ะ

 

โดย: วัดชีพพุทธ (woodchippath ) 28 พฤศจิกายน 2548 8:42:53 น.  

 

น่าไปปฎิบัติธรรมมากค่ะ

ขอบคุณนะคที่แวะไปเยี่ยม

 

โดย: รักดี 3 ธันวาคม 2548 6:24:30 น.  

 

สาธุ ทำบุญกับปฎิบัติธรรมได้ เยี่ยมมากค่ะ

 

โดย: ทำไม่ได้ แต่ชื่นชมค่ะ (Farm Girl in High Sierra ) 3 ธันวาคม 2548 16:23:21 น.  

 

เข้ามาชมค่ะ

 

โดย: คนจีนตัวน้อย 15 ธันวาคม 2548 17:42:43 น.  

 

อยู่ศรี'ชา เหมือนกันครับ
เคยหลงเข้าไปที่วัดเขาพุทธโคดมหนนึง ตอนย้ายมาใหม่ๆ
กะจะไปถวายสังฆทาน แต่ไม่ได้ทำ หลวงพี่ที่กวาดลานบอกอะไรไม่รู้ งงงง
เลยได้แต่ทำบุญกะไหว้พระที่โบสถ์
อยากได้คำแนะนำเรื่องถวายสังฆทานที่วัดเขาด้วยครับ

 

โดย: SamCommander 28 ธันวาคม 2548 11:42:44 น.  

 

ขอบคุณที่แนะนำครับ ไปมาเรียบร้อย พบพระอาจารย์ด้วยครับ

 

โดย: SamCommander IP: 193.69.116.92 2 มกราคม 2549 19:39:17 น.  

 

เคยไปครั้งแรกช่วงปีใหม่3วัน ..น้อยไปหน่อย
แค่คราวต่อ ไปจะพาลูกไปด้วยช่วง7วัน
อนุโมทนาสาธุ..ด้วยนะคะที่บอกบุญทางออนไลน์

 

โดย: nun IP: 203.188.12.17 13 มกราคม 2549 15:40:48 น.  

 

ขอบคุณมากค่ะ ว่าจะไปๆยังนานแล้วยังไม่ได้ไปสักที แต่ถึงอย่างไรก็ต้องไปอยู่แล้วล่ะ

อนุโมทนาด้วยนะค่ะที่เปิดเว็ปออนไลน์แบบนี้สะดวกขึ้นเยอะเลยค่ะ

 

โดย: พิศุทธิ์ IP: 58.10.128.135 26 มกราคม 2549 12:53:36 น.  

 

ชอบมากคะ จะไปวันสองวันนี้คะรบกวนด้วยนะคะ
ตอนนี้กำลังสับสนในชีวิตคะ

 

โดย: กร IP: 203.107.194.233 21 มีนาคม 2549 7:11:25 น.  

 

ดีจังคะที่เอาตารางมาลง
หาอยู่เพราะลืมหยิบเอามาด้วยจากที่หลวงพ่อ ป. แจก

อนุโมทนาบุญด้วยคะ

 

โดย: cherokee IP: 61.19.229.138 26 มีนาคม 2549 19:35:09 น.  

 

ขอขอบคุณ รายการ งานเรื่องจิต
เป็นนิมิต ชนชื่น ตื่นจากหลง
สมาธิ วิปัสสนา พาใจตรง
ดั่งหนามบ่ง กิเลส เหตุร้ายรา.... 

โดย: ดอกสารภี IP: 202.28.25.183 31 มีนาคม 2549 11:26:46 น.  

 

ขอบคุณมากนะคะที่เอามาลง กำลังหาอยู่พอดีค่ะ ไม่ได้หยิบตารางปฏิบัติธรรมมาด้วย

อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

 

โดย: เอ๋ IP: 58.8.72.185 15 มิถุนายน 2549 10:44:35 น.  

 

มาหาข้อมูลค่ะ

 

โดย: คนจีนตัวน้อย 19 มิถุนายน 2549 11:51:14 น.  

 

อยากทราบสถานที่ติดต่ออาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา มากค่ะ รบกวนใครทราบ กรุณาเมล์บอกที่ aonbut.02uraiwan@hotmail.com ด้วยนะค่ะ เป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งค่ะ

 

โดย: ผู้รอความหวัง IP: 61.7.144.24 28 มิถุนายน 2549 9:03:05 น.  

 

กำลังหาเวลาไปทำจิตใจให้สงบอยู่ค่ะ

 

โดย: virada_p19@hotmail.com IP: 203.156.185.76 29 มิถุนายน 2549 18:51:24 น.  

 

กำลังหาเวลาไปทำจิตใจให้สงบอยู่ค่ะ

 

โดย: virada_p19@hotmail.com IP: 203.156.185.76 29 มิถุนายน 2549 18:53:56 น.  

 

I miss every things at " Wat Khao "

Hope everyone sabay dee

Especially Laung Porr Por na kub

 

โดย: thee @ Sydney IP: 220.245.178.136 24 กรกฎาคม 2549 7:29:18 น.  

 

okอ๊ะ

 

โดย: ต้นโพธิ์ฯ IP: 203.114.106.160 24 กรกฎาคม 2549 22:23:28 น.  

 

 

โดย: งูเห่า IP: 61.47.22.8 8 ตุลาคม 2549 18:05:58 น.  

 

ช่วงนี้ต้นโพธิ์ ต้นไทร คงมีภาระเยอะ เผยแผ่ทางเน็ต ฯ ดูท่าจะเวอร์ค

 

โดย: ช็อบ ช็อบ ช็อบ IP: 203.121.131.3 8 ตุลาคม 2549 18:16:11 น.  

 

 

โดย: เบิ้มนาแก IP: 124.157.229.231 23 พฤศจิกายน 2549 16:28:26 น.  

 

มาเที่ยวค่ะ

 

โดย: ยุ้ย IP: 124.120.199.105 13 ธันวาคม 2549 9:03:29 น.  

 

น่าสนใจค่ะ แล้วจะดูวันที่พร้อมนะคะ

ขอบคุณมาก ๆค่ะ

 

โดย: เอ็ม(mti) IP: 203.188.35.216 23 ธันวาคม 2549 21:26:02 น.  

 

ตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรมก่อนปีใหม่ค่ะ ช่วง 29-31 แนะนำด้วยค่ะ ถ้าไม่เข้าตามคอร์สที่กำหนด จะต้องทำไงบ้างคะ
ขอบคุณมากค่ะ nok_pru@yahoo.co.th

 

โดย: nok IP: 202.142.199.44 25 ธันวาคม 2549 10:46:41 น.  

 

มาบอกช้าไปรึเปล่าหว่า

มาได้ครับ ช่วงคอร์สปีใหม่นี่มาวันไหนก็ได้

มาสวดมนต์ตอนคืนวันที่31ธค. ตอน4ทุ่มก็ได้ครับ

 

โดย: ต้นโพธิ์ฯ IP: 125.25.26.246 30 ธันวาคม 2549 21:01:23 น.  

 

จะไปหลังหรือก่อนสอบวิทยานิพนธ์ดีเนี่ย อยากไปๆ สอบปลาย พค.

 

โดย: ดาด้า IP: 203.131.209.66 29 มีนาคม 2550 18:08:02 น.  

 

สวัสดีค่ะ เหงาไหม

 

โดย: VIP IP: 58.9.127.121 1 เมษายน 2550 21:27:34 น.  

 

สงกรานต์ ปีใหม่คนเยอะน๊ะ

ขอบอก

ไม่สะดวกหลายๆประการ

แต่ที่วัดก็รับได้

พึงพิจารณา

 

โดย: ต้นโพธิ์ฯ (ต้นโพธิ์ต้นไทร ) 2 เมษายน 2550 21:15:52 น.  

 

ขอเชิญร่วมทำบุญหล่อพระพุทธรูปปรางประธานพร องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เชิญบริจาคเงินได้ที่ เจ้าอาวาสวัดหนองพลับ หมู่ที่ ๒ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 รับรองได้บุญแน่นอนวัตถุประสงค์ดี เจ้าอาวาสฉันมื้อเดียว ไม่เคยจับเงินเลย ตั้งแต่บวชมา มีลูกศิษย์ กรรมการวัดเป็นผู้ดำเนินการเชิญไปพิสูจน์ได้ ขอบอกบุญมา ณ ที่นี้ จากผู้มีจิตศรัทธาคนหนึ่ง

 

โดย: ชวนเชิญ IP: 125.25.51.186 5 มิถุนายน 2550 9:09:45 น.  

 

ผมก็เป็นคนที่เคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดเขาฯมารักวัดเขาฯมากใครทำwebนี้ขึ้นมาสิ่งใดที่เป็นความเจริญที่เป็นกุศลขอความเจริญนั้นพึงมีแก่เจ้าของwebด้วยครับ

 

โดย: บอย IP: 58.9.57.253 10 มิถุนายน 2550 9:47:21 น.  

 

เป็นคนพื้นที่ศรีราชาค่ะ ไม่เคยไปวิปัสสนาเลย เคยแต่ไปถวายสังฆทาน สนใจมากๆ จะต้องหาโอกาสไปให้ได้ค่ะ

 

โดย: วาง-ว่าง-ว้า IP: 202.142.208.181 20 มิถุนายน 2550 10:45:35 น.  


ต้นโพธิ์ต้นไทร
Location :
ชลบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 75 คน [?]
[Add ต้นโพธิ์ต้นไทร's blog to your web]