"""ฺBlogนี้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ผู้ใดจะเอาความรู้ในนี้ไปใช้ก็ได้ เจ้าของลิขสิทธิ์ในBlogนี้ คือ คุณพ่อคุณแม่ ผู้เลี้ยงดูสั่งสอนเรามา ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่สอนสารพัดวิชา คุณคนนั้นผู้อยู่ในใจเสมอ และเพื่อนๆผู้คอยเสริมเติมแต่งสารพัน"""
 
พฤศจิกายน 2548
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
26 พฤศจิกายน 2548

ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา ชลบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ปฏิทินการจัดปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี พ.ศ.2565
ณ.ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
อำนวยการปฏิบัติธรรมโดย พระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา และ  เจ้าอาวาสวัดเขาพุทธโคดม
คณะที่ปรึกษาพันโทไพโรจน์ พนารินทร์พร้อมคณะวิทยาการและโยคี
ผู้รับผิดชอบ ผู้ขออนุญาต ผู้ดำเนินงานและประสานงาน คุณบุญเลิศ เปรมจิต และ อ.สุรชัย แซ่อิง
โทรศัพท์สอบถาม 038-312608  ,  08-9109-8462

วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา09.00น.เป็นต้นไป
ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมบำเพ็ญกุศลคล้ายวันมรณภาพครบรอบ6ปี พระมหาประโยชน์ ญาณโสภโณ ณ.ศาลาธรรมสันติ

  ปฏิบัติตามชีวิตวิถีใหม่ ผู้เข้ารับการอบรมต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย2เข็ม และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการอบรม

     28-30 ม.ค.65(3วัน) การเจริญอริยมรรค วิทยากรพระอาจารย์คเชนทร์ สุนทฺโร  เจ้าภาพคุณแม่ยี แซ่ห่านและครอบครัวสิริสำราญนุกุล , อ.ภาษอร พิมลไพบูล , บจก.วัชรทรัพย์ปิโตรเลียม
18-20 ก.พ.65(3วัน) กรรมฐานพัฒนาชีวิตพิชิตกรรม วิทยากร อ.ผจล ศรีผาวงศ์และคณะ เจ้าภาพ พันโทไพโรจน์ พนารินทร์
     10-14 มี.ค.65(5วัน) การอบรมพัฒนาจิต วิทยากร พระครูภาวนาปัญญาสาร(พระอ.บัวรินทร์)และคณะ    เจ้าภาพคุณแม่ยี แซ่ห่านและครอบครัวสิริสำราญนุกุล , คุณวัชราภรณ์ เมฆานุพักตร์
13-15 เม.ย.65(3วัน) การอบรมพัฒนาจิต วิทยากร อ.สุรชัย แซ่อิง ,อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ เจ้าภาพ พันโทไพโรจน์ พนารินทร์ , บจก.สวีทเจ อินดัสทรี
     22-24 เม.ย.65(3วัน)กรรมฐานพัฒนาชีวิตพิชิตกรรม วิทยากร อ.ผจล ศรีผาวงศ์และคณะ เจ้าภาพ พันโทไพโรจน์ พนารินทร์
30เม.ย.-2พ.ค65(3วัน) วิปัสสนาอริยสัจจ์  วิทยากร อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ อ.ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ เจ้าภาพ  บจ.บุญทิชาเทรดดิ้ง(โตบุญ)
     14-16พ.ค.65(3วัน) การอบรมพัฒนาจิต วิทยากร อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ , อ.พันโทไพโรจน์ พนารินทร์ เจ้าภาพ พันโทไพโรจน์ พนารินทร์
*แก้ไข*23-31พ.ค.65(9วัน) พระวิปัสสนาจารย์ พระครูภาวนาสมณวัตร(พระอ.ประจาก สิริวณฺโณ) , พระอ.สว่าง ติกฺขวีโร , พระอ.มหาทองมั่น สุทธฺจิตโต รับเข้าอบรมเฉพาะผู้ที่สามารถอยู่ได้ตลอด8วันของการอบรมเท่านั้น
24-26 มิ.ย.65(3วัน) กรรมฐานพัฒนาชีวิตพิชิตกรรม วิทยากร อ.ผจล ศรีผาวงศ์และคณะ เจ้าภาพ พันโทไพโรจน์ พนารินทร์
     8-10 ก.ค.65(3วัน) ประธานโดยพระครูวิบูลปริยัติกิจ วิทยากรคณะพระภิกษุวัดเขาพุทธโคดม เจ้าภาพ พันโทไพโรจน์ พนารินทร์
     28-30 ก.ค. 65(3วัน)วิปัสสนาอริยสัจจ์  วิทยากร อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ อ.ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ เจ้าภาพคุณแม่ยี แซ่ห่าน  และครอบครัวสิริสำราญนุกุล ,  คุณชญาดา ฤกษ์มงคล ,  คุณย่าสำรวย แซ่ดั่นและครอบครัวเมฆานุพักตร์
12-14 ส.ค.65(3วัน) การอบรมพัฒนาจิต วิทยากร อ.สุรชัย แซ่อิง อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ เจ้าภาพ พันโทไพโรจน์ พนารินทร์ ,  บจก.สวีทเจอินดัสทรี
2-4 ก.ย.65(3วัน) การอบรมพัฒนาจิต วิทยากร อ.พันโทไพโรจน์ พนารินทร์ ,  อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ เจ้าภาพ พันโทไพโรจน์ พนารินทร์
     23-25 ก.ย.65(3วัน) กรรมฐานพัฒนาชีวิตพิชิตกรรม วิทยากร อ.ผจล ศรีผาวงศ์และคณะ เจ้าภาพ พันโทไพโรจน์ พนารินทร์
22-24 ต.ค.65(3วัน) การเจริญอริยมรรค วิทยากร พระอาจารย์คเชนทร์ สุนทฺโร เจ้าภาพคุณกรกฤช แสงทองสิทธิโชค
5-9 พ.ย.65(5วัน) วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน4 วิทยากร อ.พ.ญ.ผกา วราชิตและคณะ เจ้าภาพครอบครัวสันตโยดม และบุษราคัมตระกูล          
     10-14 พ.ย.65(5วัน) วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน4 วิทยากร อ.พ.ญ.ผกา วราชิตและคณะ เจ้าภาพครอบครัวหัสดินวิชัยและญาติมิตร
     25-27 พ.ย.65(3วัน) การอบรมพัฒนาจิต วิทยากร อ.ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์ และคณะ เจ้าภาพคุณสุมณฑา จาดประดิษฐ์ ,  คุณประมวล จันทคาม
10-12 ธ.ค.65(3วัน) วิปัสสนาอริยสัจจ์  วิทยากร อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์  ,  อ.ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ เจ้าภาพ อ.ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์
    30 ธ.ค.65-1 ม.ค.66(3วัน) ประธานโดยพระครูวิบูลปริยัติกิจ วิทยากร คณะพระภิกษุวัดเขาพุทธโคดม เจ้าภาพ พันโทไพโรจน์ พนารินทร์ , คุณเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญกุล

       ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสนับสนุนการปฏิบัติธรรมได้ที่
1.)โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยทุนปฏิบัติธรรม เลขที่บัญชี 208-0-62158-0
2.)ตู้เซฟที่กุฏิธุรการ และศาลาธรรมสันติ หรือที่พระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าอาวาสวัดเขาพุทธโคดม(ต้องการใบอนุโมทนาโปรดแจ้งด้วย)  
“หมายเหตุ ปฏิทินปฏิบัติธรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ควรโทรศัพท์สอบถามให้แน่นอนก่อนเดินทาง หรือเข้าbloggang.com ค้นหาวัดเขาพุทธโคดม หรือเฟซบุ๊กวัดเขาพุทธโคดม”

คำแนะนำ การสมัครเข้าปฏิบัติธรรม ณ.ศาลาธรรมสันติ 
    
           คำเตือนจากหลวงพ่อป.ญาณโสภโณ
1.ลูกโยคีที่มาปฏิบัติธรรม หวังบุญกุศล หวังสติปัญญา หวังพื้นฐานดี หวังหลุดพ้นในโอกาสต่อๆไป ไม่ควรออกนอกสถานที่ในยามวิกาล
2.ขอให้ทำตามปฏิญญาในใบสมัครอย่างเคร่งครัดด้วยเช่น ไม่พูดคุยมากถ้าทำได้จะได้ผลดีเกิดขึ้นเกินคุ้มเกินค่า
3.ของมีค่าขอท่านอย่าเอาติดตัวไปเลย เงินปัจจัยหลัก ค่ารถ ค่าเดินทาง ทำบุญตามศรัทธา ทำก่อน ระวังภัยคนจะมายืมของท่านไปใช้คืนชาติหน้า จะมาเป็นมหิงสะไถนาใช้คืนทุกชาติ จะยากจน โทรศัพท์มือถือห้ามใช้ ห้ามเอาไปด้วย (หากเอาไปจริงๆขอให้ฝากเจ้าหน้าที่ไว้ ไม่แน่ใจว่าจะมีใครรับฝากไหม) หนังสือห้ามอ่าน ใครบอกบุญไม่ต้องทำขอให้ไปทำด้วยศรัทธาตนเองที่เจ้าอาวาสหรือตู้เซฟ ตอนที่เงินยังไม่หาย “ปิดน้ำเมื่อเลิกใช้ ปิดไฟเมื่อเสร็จงาน”
 
         @ การเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐาน  โดย พระครูภาวนาสมณวัตร และคณะ
ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ที่สามารถอยู่ได้ตลอด 8 วัน
โดยวันแรกต้องมาให้ทันตั้งแต่การปฐมนิเทศเริ่มเวลา 11.45 น.
ในการเข้าอบรมนั้นถ้าท่านไม่ได้เข้าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย ท่านเองจะเสียประโยชน์ที่ไม่ได้ฟังธรรมบรรยายและไม่ได้ส่งอารมณ์ครบถ้วน ทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งจำเป็นยิ่งต่อการปฏิบัติ รวมทั้งช่วงเวลาที่น้อยการเจริญสติจึงไม่ต่อเนื่องนานพอที่จะทำให้เกิดสมาธิและปัญญาญาณได้ นอกจากนี้การที่มีคนจำนวนมากเข้าๆออกฯระหว่างการอบรมเป็นการรบกวนบรรยากาศความสงบเงียบ ซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติธรรมของคนส่วนใหญ่
    สำหรับท่านที่มีเวลาน้อยหรือคนใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าปฏิบัติกับพระอาจารย์มาก่อน ขอแนะนำให้ท่านลองเข้ากรรมฐาน 5 วันโดยมีอาจารย์ พ.ญ.ผกา วราชิต เป็นวิทยากร ซึ่งจัดตารางปฏิบัติธรรมแบบเดียวกัน ปฏิบัติเข้มไม่ใช่การบวชชีพราหมณ์(ไม่มีสวดมนต์)ท่านจะได้ทราบแนวทางวิธีการปฏิบัติ และประเมินตนเองได้ว่าพร้อมที่จะมาเข้าอบรมแบบ 8 วันหรือไม่
        @ การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดย อาจารย์ พ.ญ.ผกา วราชิต
วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน4 / 2คอร์สติดกัน(จะมาคอร์สเดียว หรือ2คอร์สก็ได้ แต่ต้องอยู่เต็มคอร์ส
วันเสาร์ที่ 5 - พุธที่ 9 พ.ย.65 และ พฤหัสที่ 10 - จันทร์ที่ 14 พ.ย.65
วันแรกเริ่มเวลา09.00น.วันสุดท้ายปิดเวลา12.00น.
จุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านที่ต้องการอยู่ปฏิบัตินานกว่า 5 วัน (5-10วัน)
ทุกท่านต้องเข้าอบรมตั้งแต่วันแรก (09.00น.)ของแต่ละคอร์ส/และต้องอยู่ปฏิบัติอย่างน้อย 5 วัน เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น
 
          @ วิปัสสนาอริยสัจจ์  โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ และ อ.ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์
วันแรกเริ่มเวลา09.00น.วันสุดท้ายปิดเวลา12.00น.
วัตถุประสงค์ เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ทราบวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
   วิธีการ เน้นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สวดมนต์ และฟังธรรมเทศนา
          @ การเจริญอริยมรรค  โดย พระอาจารย์ คเชนทร์ สุนฺทโร
 วันแรกเริ่มเวลา10.00น.วันสุดท้ายปิดเวลา12.00น.
          @ กรรมฐานพัฒนาชีวิตพิชิตกรรม  โดย อ.ผจล ศรีผาวงศ์ และคณะ
 วันแรกเริ่มเวลา09.30น. วันสุดท้ายปิดเวลา15.30น.
           @ การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข วันแรกเริ่มเวลา10.00น.วันสุดท้ายปิดเวลา12.00น.
 ลงทะเบียนที่กุฎิธุรการส่วนบนวันแรกเริ่มเวลา08.30น.
 

ปฏิบัติตามชีวิตวิถีใหม่ ผู้เข้ารับการอบรมต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย2เข็ม และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการอบรม

 
คำเตือนสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ณ ศาลาธรรมสันติ
@ ลูกโยคีที่มาปฏิบัติ ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม หวังบุญกุศล หวังสติปัญญา หวังพื้นฐานดี
หวังหลุดพ้นในโอกาสต่อๆไป ไม่ควรออกนอกสถานที่ปฏิบัติในยามวิกาล
@ ขอให้ทำตามปฏิญญาในใบสมัครอย่างเคร่งครัดด้วย เช่น ไม่พูดคุยมาก ถ้าทำได้ จะได้ผลดีเกิดขึ้นเกินคุ้มเกินค่า
@ ของมีค่า ขอท่านอย่าเอาติดตัวไปเลย เงินปัจจัยหลัก ค่ารถ-ค่าเดินทาง ทำบุญตามศรัทธา ทำก่อน
ระวังภัยคนจะมายืมของท่านไปใช้คืนชาติหน้า จะมาเป็นมหิงสาไถนาใช้คืนทุกชาติจะยากจนตลอดไป
โทรศัพท์มือถือห้ามใช้ ไม่ควรเอาไปด้วย หนังสือห้ามอ่าน (โทรศัพท์หากเอาไปจริงๆ ขอให้ฝากเจ้าหน้าที่ไว้ ไม่แน่ว่าจะมีใครรับฝากไหม) ใครบอกบุญไม่ต้องทำ...
ขอให้ไปด้วยศรัทธาตนเองที่ตู้เซฟฯ กุฏิธุรการ+ศาลาธรรมสันติ ตอนที่เงินยังไม่หาย... "ปิดน้ำเมื่อเลิกใช้ ปิดไฟเมื่อเสร็จงาน"
@ การบำบัด-การจำหน่ายสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ใดๆ ทางวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในผลข้างเคียงที่อาจเกิดต่อสุขภาพของท่าน
( พระป. ญาณโสภโณ )

 

 

คำแนะนำการสมัครเข้ารับการอบรมในคอร์สต่างๆ

 

วิปัสสนาโดยอริยะสัจจ์ โดยอาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (อ.วัลลภ ชวนปัญโญ)และคณะ

วัตถุประสงค์ เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ทราบวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

วิธีการ เน้นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สวดมนต์และฟังธรรมเทศนา

 

การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดยพระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ และคณะ

ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ที่สามารถอยู่ได้ตลอด ๑๐ วันโดยวันแรกต้องมาให้ทันตั้งแต่การปฐมนิเทศเวลา ๑๑.๔๕ น.

ในการเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานนั้นถ้าท่านไม่ได้เข้าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายท่านเองจะเสียผลประโยชน์ที่ไม่ได้ฟังธรรมบรรยายและไม่ได้ส่งอารมณ์โดยครบถ้วนทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งจำเป็นยิ่งต่อการปฏิบัติรวมทั้งช่วงเวลาที่น้อยการเจริญสติจึงไม่ต่อเนื่องนานพอที่จะทำให้เกิดสมาธิและปัญญาญาณได้ นอกจากนี้การที่มีคนจำนวนมากเข้าๆออกๆระหว่างการอบรมเป็นการรบกวนบรรยากาศความสงบเงียบซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติของคนส่วนใหญ่

ดังนั้น จึงใคร่ขอร้องว่าในการอบรมกับพระอาจารย์ประจากและคณะนั้นขอให้ท่านอยู่ปฏิบัติให้ครบตลอด ๑๐ วัน

สำหรับท่านที่มีเวลาน้อยหรือคนใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าปฏิบัติกับพระอาจารย์มาก่อนขอแนะนำให้ท่านลองเข้ากรรมฐาน ๕ วัน ซึ่งจัดตารางการปฏิบัติธรรมแบบเดียวกันพญ.ผกาเป็นวิทยากรจะได้ทราบแนวทางวิธีการปฏิบัติและประเมินตนเองได้ว่าท่านพร้อมที่จะมาเข้าอบรมแบบ๑๐ วันหรือไม่

 

--- ระยะเวลาการเข้าอบรมแต่ละคอร์ส ---

- พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ และคณะฯ วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๓๐น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐น.

- วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔ พญ.ผกา วราชิต วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๖.๐๐ น.

- กรรมฐานประยุกต์ธรรมชาติบำบัดโรค อ.สุทธิวัสส์ คำภา วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๕.๐๐ น.

- วิปัสสนาโดยปรมัตถ์และอริยสัจจ์ อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ วันแรกเริ่มเวลา๐๙.๐๐ น วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.

- พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ วันแรกเริ่มเวลา๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.

- พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.

- อ.ทิพยรัตน์ เผ่าวิจารณ์ และคณะ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ฺน.

- วันสงกรานต์,วันแม่แห่งชาติ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๑..๐๐ น.

- พระมหาประธาน จนฺทสาโร วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา๑๒.๐๐ น.

- อ.แม่ชีนราศรี จตุพร และคณะ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๕.๐๐ น.

- พระครูภาวนาปัญญาสาร วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา๑๒.๐๐น.

- การเจริญสติสัมปชัญญะตามแนว รศ.จำเนียร ช่วงโชติ วันแรกเริ่มเวลา ๙.๓๐น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๓.๐๐น.

 

คำเตือนสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ณ ศาลาธรรมสันติ

- ลูกโยคีที่มาปฏิบัติ ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดมหากท่านหวังบุญกุศลหวังสติปัญญา หวังพื้นฐานดี หวังหลุดพ้นในโอกาสต่อๆไปท่านไม่ควรออกนอกสถานที่ปฏิบัติฯในยามวิกาล

- ขอให้ทำตามปฏิญญาในใบสมัครอย่างเคร่งครัดด้วย เช่นไม่พูดคุยมากถ้าทำได้จะได้ผลดีเกิดขึ้นเกินคุ้มเกินค่า

- ของมีค่า ขอท่านอย่าเอาติดตัวไปเลย ให้นำมาแค่เงินปัจจัยหลัก ค่ารถ,ค่าเดินทางทำบุญตามศรัทธา

- ระวังภัยคนอื่นจะมายืมของท่านไปใช้คืนชาติหน้าจะมาเป็นมหิงสาไถนาใช้คืนทุกชาติจะยากจน โทรศัพท์มือถือห้ามใช้หนังสือห้ามอ่านโทรศัพท์หากเอาไปขอให้ฝากเจ้าหน้าที่ไว้ ไม่แน่ว่าจะมีใครรับฝากไหม

- ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ใครบอกบุญไม่ต้องทำ หากจะทำบุญขอให้ไปทำด้วยศรัทธาตนเองที่กุฏิธุรการตอนที่เงินยังไม่หาย

- การบำบัด การจำหน่ายสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ใดๆ ทางวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของท่าน

 

ปิดน้ำเมื่อเลิกใช้,ปิดไฟเมื่อเสร็จงาน

 

 

 

คำแนะนำ~การเดินทาง~อื่นๆ

 

 

กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรคตามธรรมชาติ โดย อ. สุทธิวัสส์ คำภา เพื่อประโยชน์สูงสุดควรอยู่ครบ ๓ วัน

 

การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน โดย รศ.จำเนียร ช่วงโชติ รับจำกัดเพียง ๖๐ท่าน ,ควรสมัครล่วงหน้า อายุ๑๗ปีขึ้นไป ต้องอยู่ครบ ๔ วัน วันแรกเริ่ม ๐๘.๓๐ น. ผู้หญิงให้สวมกางเกง หากมาสาย อยู่ไม่ครบ ๔ วันต้องไปปฏิบัติกับอาจารย์ท่านอื่นที่อื่นแทน

 

การอบรม วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน ๔ โดย พญ. ผกา วราชิต สามารถอยู่ปฏิบัติธรรมได้ ๑๐ วัน ๙ คืน ,มีความตั้งใจ มีสัจจะมีความเพียรในการปฏิบัติโดยไม่เลิกกลางคัน ,เดินจงกรมนั่งสมาธิบัลลังก์ละ ๑ ชั่วโมง ,เปิดใจน้อมรับวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์สอนโดยไม่ใช้วิธีอื่นตลอดการอบรม งดพูดตลอดการอบรม

 

 

 

ควรเตรียมชุดขาวมาเท่าจำนวนวัน หากไม่มีชุดไม่เป็นไรวัดมีชุดขาวซักสะอาดให้ยืม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้หญิงใส่กางเกงได้

ควรอยู่ปฏิบัติให้ครบทุกวัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง

มาพักก่อนวันปฏิบัติได้ แต่ควรแจ้งล่วงหน้า / ควรมาถึงก่อน ๙.๐๐ น.ของวันเริ่มปฏิบัติ

 

ทรัพย์สินมีค่า ติดตัวมาเท่าที่จำเป็น ต้องใช้ระวังคนจะมายืมใช้โดยไม่บอกกล่าว

 

 

วัดเขาพุทธโคดม อยู่ถนนสุขุมวิท กม.ที่ ๑๑๙+๑๐๐ ม.(เสา กม.มองยาก) ฝั่งซ้ายขาออกจาก กทม. เลยค่ายลูกเสือวชิราวุธประมาณ ๒ กิโลเมตร ,เลยโรบินสันศรีราชาไฟแดงที่สามพอดี หรือ เลยตึกคอมศรีราชา ประมาณ ๕๐๐ เมตร หน้าวัดมีปั้มน้ำมันESSOและปั้มปตท.(JETเก่า)ประกบอยู่ ทางเข้าวัดอยู่กลางมีสัญญาณไฟหน้าวัด

 

เลี้ยวซ้าย เข้าวัด ตรงมาประมาณ ๑๐๐ เมตร เลี้ยวขวาตามถนน ขึ้นเขา ประมาณ๓๐๐ เมตร พบลานจอดรถ จอดรถได้เลย ไปกุฏิธุรการ เพื่อลงทะเบียนต่อไป(ดูแผนผังประกอบ)

รถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น๑ (ป.๑) มีทั้งจากหมอชิต เอกมัย และสายใต้ ค่ารถประมาณ๑๐๐ บาท นั่งรถผ่านชลบุรี หนองมน บางพระ ลงรถที่ตึกคอม ศรีราชา นั่งสามล้อ ๖๐-๘๐ บาท บอกให้ไปส่งวัดเขาพุทธโคดม ”””ด้านบนเขา””” อย่าลืมบอกไม่งั้นเดินเมื่อยล่ะ

หากนั่งรถตู้มาจากกรุงเทพ ต้นทางออกจากขนส่งเอกมัย,หมอชิตใหม่ขาเข้า ต้องนั่งรถตู้ปลายทางศรีราชา แหลมฉบัง พัทยา หรือสัตหีบ บอกลง วัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา” รถตู้จะส่งถึงหน้าวัดเลย

 

หน้าวัดมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดเรียกมาให้ไปส่งบนเขาที่ศาลาธรรมสันติ สถานที่ปฏิบัติธรรมได้

 

 

เครื่องนอนพร้อม อาหารเลี้ยงฟรี เป็นมังสวิรัติ แต่รสดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ผู้ใดมีปัญหาสุขภาพรับศีล ๘ ไม่ได้ให้บอก รับศีล ๕ แทนจะได้เตรียมอาหารเย็นไว้ให้

ห้ามบอกบุญเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้น จะทำบุญให้ไปที่กุฏิธุรการเท่านั้นห้ามทรงเจ้าเข้าผี,งดพูดมาก

สอนตามแนวทาง คุณแม่ สิริ กรินชัย

 

ทำเพื่อการกุศลอย่างแท้จริงไม่มีธุรกิจใดๆแอบแฝง*

 

 

 

 

 

 

แผนที่

 

 

 

 

 

 

เห็นป้ายนี้ เตรียมตัวเลี้ยวซ้าย ถัดจากปั๊ม ESSO

ไปที่ศาลาธรรมสันติ ตามแผนผัง

หรือ ไปตามรูป

เข้าวัด ๑๐๐(หนึ่งร้อย)เมตร จะเจอแยกนี้ ให้เลี้ยวขวาขึ้นไปเลย ไม่ต้องจอด

 

 

 

 

ทางขึ้นเขา ๓๐๐เมตร รถขึ้นได้สบาย

 

 

 

 

เห็นพระพุทธรูปองค์นี้ ให้จอดรถ โดยอาจจอดที่ลานองค์พระ หรือเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็ได้ มีที่จอดรถได้ทั้งหมดประมาณ๖๐-๘๐คัน

แล้วไปที่กุฏิธุรการ

 

 

 

 

ทางขึ้นกุฏิธุรการ บันไดแดง ไม่กี่ขั้น เลี้ยวซ้าย

 

 

 

 

 

ศาลาที่ปฏิบัติธรรม ชื่อศาลาธรรมสันติ

 

 

 

 

แทบทุกสิ่งในการปฏิบัติ รวมอยู่ที่นี่ ยกเว้นที่พักชายแต่ก็ไม่ไกลจากอาคารนี้

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 

Create Date : 26 พฤศจิกายน 2548
34 comments
Last Update : 7 กุมภาพันธ์ 2565 22:22:00 น.
Counter : 51641 Pageviews.

 

ไว้มีโอกาสจะไปปฏิบัติธรรมที่ชลบุรีค่ะ
อนุโมทนา

 

โดย: woodchippath 27 พฤศจิกายน 2548 10:17:58 น.  

 

หวังว่าคุณเจ้าหญิงจอมแก่นหลังไมค์ เกี่ยวกับ blog ไปหาแล้วนะคะ

ดีใจค่ะที่มีคนที่ชอบเรื่องศาสนา แล้วนำมาเผยแพร่ เป็นกุศลมากค่ะ

 

โดย: joycandles 27 พฤศจิกายน 2548 22:43:13 น.  

 

เย้ เย้ ในที่สุดพี่ก็อ่านวิธีทำที่นุชส่งให้รู้เรื่อง เก่งจังค่ะ กลัวว่าที่ทำให้จะไม่ละเอียด กลัวจะยิ่งทำให้พี่งง เข้าไปใหญ่

ขอบคุณที่เอาบุญมาเผยแพร่ แต่ นู๋ง่ะ เข้าวัดแล้วตัวร้อนผ่าวๆๆ แบว่ากิเลสหนาง่ะค่ะ นั่งสมาธิไม่ได้ แล้วก็ถ้าชีวิตนี้ไม่ได้พูด ซัก10 นาที แบบว่า อกจะแตกตาย

คงทำได้แต่ทำบุญ ปล่อยนก ปล่อยปลา นู่ใจไม่เย็นพอ นั่งอยู่เฉยๆนานๆไม่ได้อ่ะค่ะ เข้ามาอนุโมธนา สาธุด้วยค่ะ ปฏิบัติธรรมเสร็จ แผ่เมตตามาให้นู่ด้วยนะเจ้าค่ะ

 

โดย: เจ้าหญิงจอมแก่น IP: 202.139.223.18 28 พฤศจิกายน 2548 0:13:26 น.  

 

ตอบคุณต้นโพธิ์ต้นไทรในทู้นี้>>
ศูนย์ชื่อ Dhamma Pakasa ณ รัฐอิลลิหน่อย อเมริกาค่ะ

 

โดย: วัดชีพพุทธ (woodchippath ) 28 พฤศจิกายน 2548 8:42:53 น.  

 

น่าไปปฎิบัติธรรมมากค่ะ

ขอบคุณนะคที่แวะไปเยี่ยม

 

โดย: รักดี 3 ธันวาคม 2548 6:24:30 น.  

 

สาธุ ทำบุญกับปฎิบัติธรรมได้ เยี่ยมมากค่ะ

 

โดย: ทำไม่ได้ แต่ชื่นชมค่ะ (Farm Girl in High Sierra ) 3 ธันวาคม 2548 16:23:21 น.  

 

เข้ามาชมค่ะ

 

โดย: คนจีนตัวน้อย 15 ธันวาคม 2548 17:42:43 น.  

 

อยู่ศรี'ชา เหมือนกันครับ
เคยหลงเข้าไปที่วัดเขาพุทธโคดมหนนึง ตอนย้ายมาใหม่ๆ
กะจะไปถวายสังฆทาน แต่ไม่ได้ทำ หลวงพี่ที่กวาดลานบอกอะไรไม่รู้ งงงง
เลยได้แต่ทำบุญกะไหว้พระที่โบสถ์
อยากได้คำแนะนำเรื่องถวายสังฆทานที่วัดเขาด้วยครับ

 

โดย: SamCommander 28 ธันวาคม 2548 11:42:44 น.  

 

ขอบคุณที่แนะนำครับ ไปมาเรียบร้อย พบพระอาจารย์ด้วยครับ

 

โดย: SamCommander IP: 193.69.116.92 2 มกราคม 2549 19:39:17 น.  

 

เคยไปครั้งแรกช่วงปีใหม่3วัน ..น้อยไปหน่อย
แค่คราวต่อ ไปจะพาลูกไปด้วยช่วง7วัน
อนุโมทนาสาธุ..ด้วยนะคะที่บอกบุญทางออนไลน์

 

โดย: nun IP: 203.188.12.17 13 มกราคม 2549 15:40:48 น.  

 

ขอบคุณมากค่ะ ว่าจะไปๆยังนานแล้วยังไม่ได้ไปสักที แต่ถึงอย่างไรก็ต้องไปอยู่แล้วล่ะ

อนุโมทนาด้วยนะค่ะที่เปิดเว็ปออนไลน์แบบนี้สะดวกขึ้นเยอะเลยค่ะ

 

โดย: พิศุทธิ์ IP: 58.10.128.135 26 มกราคม 2549 12:53:36 น.  

 

ชอบมากคะ จะไปวันสองวันนี้คะรบกวนด้วยนะคะ
ตอนนี้กำลังสับสนในชีวิตคะ

 

โดย: กร IP: 203.107.194.233 21 มีนาคม 2549 7:11:25 น.  

 

ดีจังคะที่เอาตารางมาลง
หาอยู่เพราะลืมหยิบเอามาด้วยจากที่หลวงพ่อ ป. แจก

อนุโมทนาบุญด้วยคะ

 

โดย: cherokee IP: 61.19.229.138 26 มีนาคม 2549 19:35:09 น.  

 

ขอขอบคุณ รายการ งานเรื่องจิต
เป็นนิมิต ชนชื่น ตื่นจากหลง
สมาธิ วิปัสสนา พาใจตรง
ดั่งหนามบ่ง กิเลส เหตุร้ายรา.... 

โดย: ดอกสารภี IP: 202.28.25.183 31 มีนาคม 2549 11:26:46 น.  

 

ขอบคุณมากนะคะที่เอามาลง กำลังหาอยู่พอดีค่ะ ไม่ได้หยิบตารางปฏิบัติธรรมมาด้วย

อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

 

โดย: เอ๋ IP: 58.8.72.185 15 มิถุนายน 2549 10:44:35 น.  

 

มาหาข้อมูลค่ะ

 

โดย: คนจีนตัวน้อย 19 มิถุนายน 2549 11:51:14 น.  

 

อยากทราบสถานที่ติดต่ออาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา มากค่ะ รบกวนใครทราบ กรุณาเมล์บอกที่ aonbut.02uraiwan@hotmail.com ด้วยนะค่ะ เป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งค่ะ

 

โดย: ผู้รอความหวัง IP: 61.7.144.24 28 มิถุนายน 2549 9:03:05 น.  

 

กำลังหาเวลาไปทำจิตใจให้สงบอยู่ค่ะ

 

โดย: virada_p19@hotmail.com IP: 203.156.185.76 29 มิถุนายน 2549 18:51:24 น.  

 

กำลังหาเวลาไปทำจิตใจให้สงบอยู่ค่ะ

 

โดย: virada_p19@hotmail.com IP: 203.156.185.76 29 มิถุนายน 2549 18:53:56 น.  

 

I miss every things at " Wat Khao "

Hope everyone sabay dee

Especially Laung Porr Por na kub

 

โดย: thee @ Sydney IP: 220.245.178.136 24 กรกฎาคม 2549 7:29:18 น.  

 

okอ๊ะ

 

โดย: ต้นโพธิ์ฯ IP: 203.114.106.160 24 กรกฎาคม 2549 22:23:28 น.  

 

 

โดย: งูเห่า IP: 61.47.22.8 8 ตุลาคม 2549 18:05:58 น.  

 

ช่วงนี้ต้นโพธิ์ ต้นไทร คงมีภาระเยอะ เผยแผ่ทางเน็ต ฯ ดูท่าจะเวอร์ค

 

โดย: ช็อบ ช็อบ ช็อบ IP: 203.121.131.3 8 ตุลาคม 2549 18:16:11 น.  

 

 

โดย: เบิ้มนาแก IP: 124.157.229.231 23 พฤศจิกายน 2549 16:28:26 น.  

 

มาเที่ยวค่ะ

 

โดย: ยุ้ย IP: 124.120.199.105 13 ธันวาคม 2549 9:03:29 น.  

 

น่าสนใจค่ะ แล้วจะดูวันที่พร้อมนะคะ

ขอบคุณมาก ๆค่ะ

 

โดย: เอ็ม(mti) IP: 203.188.35.216 23 ธันวาคม 2549 21:26:02 น.  

 

ตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรมก่อนปีใหม่ค่ะ ช่วง 29-31 แนะนำด้วยค่ะ ถ้าไม่เข้าตามคอร์สที่กำหนด จะต้องทำไงบ้างคะ
ขอบคุณมากค่ะ nok_pru@yahoo.co.th

 

โดย: nok IP: 202.142.199.44 25 ธันวาคม 2549 10:46:41 น.  

 

มาบอกช้าไปรึเปล่าหว่า

มาได้ครับ ช่วงคอร์สปีใหม่นี่มาวันไหนก็ได้

มาสวดมนต์ตอนคืนวันที่31ธค. ตอน4ทุ่มก็ได้ครับ

 

โดย: ต้นโพธิ์ฯ IP: 125.25.26.246 30 ธันวาคม 2549 21:01:23 น.  

 

จะไปหลังหรือก่อนสอบวิทยานิพนธ์ดีเนี่ย อยากไปๆ สอบปลาย พค.

 

โดย: ดาด้า IP: 203.131.209.66 29 มีนาคม 2550 18:08:02 น.  

 

สวัสดีค่ะ เหงาไหม

 

โดย: VIP IP: 58.9.127.121 1 เมษายน 2550 21:27:34 น.  

 

สงกรานต์ ปีใหม่คนเยอะน๊ะ

ขอบอก

ไม่สะดวกหลายๆประการ

แต่ที่วัดก็รับได้

พึงพิจารณา

 

โดย: ต้นโพธิ์ฯ (ต้นโพธิ์ต้นไทร ) 2 เมษายน 2550 21:15:52 น.  

 

ขอเชิญร่วมทำบุญหล่อพระพุทธรูปปรางประธานพร องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เชิญบริจาคเงินได้ที่ เจ้าอาวาสวัดหนองพลับ หมู่ที่ ๒ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 รับรองได้บุญแน่นอนวัตถุประสงค์ดี เจ้าอาวาสฉันมื้อเดียว ไม่เคยจับเงินเลย ตั้งแต่บวชมา มีลูกศิษย์ กรรมการวัดเป็นผู้ดำเนินการเชิญไปพิสูจน์ได้ ขอบอกบุญมา ณ ที่นี้ จากผู้มีจิตศรัทธาคนหนึ่ง

 

โดย: ชวนเชิญ IP: 125.25.51.186 5 มิถุนายน 2550 9:09:45 น.  

 

ผมก็เป็นคนที่เคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดเขาฯมารักวัดเขาฯมากใครทำwebนี้ขึ้นมาสิ่งใดที่เป็นความเจริญที่เป็นกุศลขอความเจริญนั้นพึงมีแก่เจ้าของwebด้วยครับ

 

โดย: บอย IP: 58.9.57.253 10 มิถุนายน 2550 9:47:21 น.  

 

เป็นคนพื้นที่ศรีราชาค่ะ ไม่เคยไปวิปัสสนาเลย เคยแต่ไปถวายสังฆทาน สนใจมากๆ จะต้องหาโอกาสไปให้ได้ค่ะ

 

โดย: วาง-ว่าง-ว้า IP: 202.142.208.181 20 มิถุนายน 2550 10:45:35 น.  


ต้นโพธิ์ต้นไทร
Location :
ชลบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 74 คน [?]
[Add ต้นโพธิ์ต้นไทร's blog to your web]