มีการศึกษา (Education) ไม่ได้แปลว่า มีความรู้ (Knowledge)
กระดาษหนึ่งแผ่น..ไม่ได้ทำให้คนฉลาดขึ้น การเรียนรู้..ไม่ได้มีอยู่แต่ในห้องเรียน
การต่อยอดจากสิ่งที่ดี ย่อมได้สิ่งที่ดีกว่า
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2551
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
6 พฤษภาคม 2551
 
All Blogs
 

แบบทดสอบทักษะการใช้สูตรและฟังก์ชัน Excel

โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล (MS Excel) เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่มีผู้นิยมใช้กันมาก ในสำนักงานทั่วไป ด้วยความสามารถที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีฟังก์ชันสำเร็จรูปมากมาย ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเขียนสูตร เพื่อนำไปช่วยให้การทำงานต่างๆ สำเร็จลงได้ในเวลาอันรวดเร็ว

แต่มีหลายคนที่ยังมีความเข้าใจผิดๆ ว่า เอ็กเซลทำได้แค่การตีตาราง สร้างแบบฟอร์ม และใส่สูตร SUM เพื่อหาผลรวมได้เท่านั้น ดังนั้น คนที่ใส่สูตร SUM ได้ ก็จะคิดว่าตนเองใช้เอ็กเซลเป็นแล้ว เที่ยวเอาไปคุย หรือเอาไปใส่ในใบสมัครงาน ว่ามีความสามารถใช้เอ็กเซลเป็น (ฮา)

แต่ในการใช้งานจริงๆ นั้น เอ็กเซลทำอะไรได้มากกว่าที่คิด อีกทั้งวิวัฒนาการที่ผ่านมาจนถึงรุ่น 2007 นี้ เอ็กเซลยังมีเครื่องไม้เครื่องมืออีกเยอะแยะมากกมาย ที่หลายคนไม่เคยใช้ เช่น PivotTable, Conditional formatting, การอ่านข้อมูลจากภายนอก เช่น จากอินเทอร์เน็ต, การทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่น เช่น MS Word, ตลอดจนการใช้ Macro และ VBA เป็นต้น

เมื่อประมาณสองปีก่อนนี้ ผมเคยโพสแจกไฟล์ "แบบทดสอบทักษะการใช้สูตรและฟังก์ชัน Excel" ในเว็บพันทิป และมีคนสนใจขอไฟล์ไปทดสอบตนเอง และเพื่อนร่วมงาน นับพันกว่าคน โดยโจทย์ที่ทดสอบนั้น ก็เป็นตัวอย่างจากงานจริงๆ ที่มีผู้เคยสอบถามเข้ามา ผมจึงเห็นว่า ในลักษณะงานจริงนั้น ยังมีโจทย์อีกหลายกรณี ที่ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ทั้งๆ ที่ (ผมเห็นว่า) เป็นแค่เพียงการใช้ฟังก์ชันพื้นฐานเท่านั้น

ผมจึงรวบรวมโจทย์เหล่านั้นมาเป็นแบบทดสอบ ซึ่งปรากฏว่ามีหลายท่านเมล์กลับมายอมรับว่า "ทำไม่ได้" และเพิ่งรู้ว่า ทุกวันที่ใช้เอ็กเซลนั้น ยังใช้ได้ไม่ถึงแก่นเลย

วันนี้ผมขอนำแบบทดสอบดังกล่าว มาแนะนำกันตรงนี้อีกครั้ง และท่านที่สนใจ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อนำไปทดสอบกันได้ที่
//www.e-hrit.com/download_index.asp?id=070002
แบบทดสอบทักษะการใช้สูตรและฟังก์ชัน Excel

ข้อที่ 1
ในเงื่อนไขของการคำนวณ เงินสมทบผู้ประกันตน ที่จะต้องนำส่งประกันสังคม มีดังนี้
 1. ผู้ที่ได้รับค่าจ้างต่ำกว่า 1,650 บาท ให้คำนวณจาก 1,650 บาท และผู้ที่ได้รับค่าจ้างเกินกว่า 15,000 บาท ให้คำนวณจาก 15,000 บาท
 2. เงินสมทบแต่ละคน หากมีเศษสตางค์ตั้งแต่ 50 สตางค์ขึ้นไป ให้ปัดเป็น 1 บาท ถ้าน้อยกว่า 50 สตางค์ให้ปัดทิ้ง
 3. อัตราเงินสมทบปัจจุบัน อยู่ที่ 5%

คำสั่ง
 1. จงคำนวณหาเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตน ลงในตารางด้านล่าง (กำหนดอัตราค่าจ้างเอง)
 2. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้าง เงินสมทบที่ได้ต้องเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ ภายใต้เงื่อนไขที่โจทย์กำหนด
 3. ให้มีข้อความเป็นตัวหนังสือ (อยู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บ) กำกับจำนวนเงินสมทบด้วย
 4. หากในช่อง "อัตราค่าจ้าง" ไม่มีการใส่ตัวเลข, ในช่อง "เงินสมทบ" และช่อง "ตัวหนังสือ" จะต้องไม่แสดงค่าหรือข้อความใดๆข้อที่ 2คำสั่ง
 1. จากตารางที่โจทย์กำหนด จงคำนวณหาอายุงานของแต่ละคน ณ วันปัจจุบัน โดยแสดงผลลัพธ์เป็นข้อความ "xx ปี xx เดือน xx วัน"
 2. เปิดไฟล์นี้ขึ้นมาดูเมื่อใด ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องอัพเดตอัตโนมัติถึง ณ วันนั้นๆ

ข้อที่ 3คำสั่ง
 1. จากตารางที่โจทย์กำหนด จงคำนวนหาจำนวนเงินที่ได้รับการปรับเพิ่ม และอัตราค่าจ้างใหม่ที่แต่ละคนจะได้รับ
 2. เศษสตางค์ของเงินที่ได้รับการปรับเพิ่ม ให้ปัดลง เพื่อให้เป็นตัวเลขที่ตรงกับค่าเงินจริง (0.00, 0.25, 0.50, 0.75) เช่น ถ้ามีเศษมากกว่า 0.25 แต่ไม่ถึง 0.50 ให้ปัดลงมาเป็น 0.25 เป็นต้น
 3. อัตราค่าจ้างใหม่ต้องปัดขึ้นเป็นเลขจำนวนเต็มไม่มีเศษสตางค์ และเมื่อปัดเศษขึ้นแล้ว เลขหลักหน่วยต้องลงท้ายด้วย 0 หรือ 5 เท่านั้น โดย
  1. ถ้าหลักหน่วยเป็นตัวเลขตั้งแต่ 1 - 4 ให้ปัดขึ้นเป็น 5
  2. ถ้าหลักหน่วยเป็นตัวเลขตั้งแต่ 6 - 9 ให้ปัดขึ้นเป็น 10 เช่น ถ้าอัตราค่าจ้างใหม่รวมแล้วเป็น 11,232.25 ให้ปัดขึ้นเป็น 11,235.00 เป็นต้น

ข้อที่ 4
บริษัทแห่งหนึ่ง มีนโยบายเกี่ยวกับการลากิจ และการลาพักผ่อนประจำปี ดังนี้

1. การลากิจ
 1. อายุงานไม่เกิน 1 ปี ลาได้ 7 วันทำงาน
 2. อายุงานเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ลาได้ 14 วันทำงาน
 3. อายุงานเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ลาได้ 21 วันทำงาน
 4. อายุงานเกิน 10 ปีขึ้นไป ลาได้ 30 วันทำงาน

2. การลาพักผ่อนประจำปี
 1. ทำงานครบ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 1 ปี ลาได้ 5 วันทำงาน
 2. อายุงาน 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี ลาได้ 10 วันทำงาน
 3. อายุงานเกิน 10 ปีขึ้นไป ลาได้ 15 วันทำงาน
 4. สามารถสะสมวันหยุดพักผ่อนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิไปใช้ในปีถัดไปได้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำงาน
 5. คนที่มีจำนวนวันหยุดพักผ่อนสะสมเกินกว่า 20 วัน จะถูกตัดทิ้งให้เหลือเพียง 20 วันโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ : อายุงาน 1 ปี หมายถึงนับจากวันเข้างาน จนถึงวันเข้างานในปีถัดไป

คำสั่ง
1. จงหาจำนวนวันลากิจ และวันลาพักผ่อนประจำปี ของพนักงานแต่ละคนตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนด ในตารางด้านล่างนี้


ข้อที่ 5
คุณได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้ทำตารางข้อมูลสรุป เพื่อแจ้งเตือนสถานะการทดลองงานของพนักงาน ที่เพิ่งเข้างานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ดังตารางข้างล่างคำสั่ง
 1. จงคำนวณหาวันที่จะครบกำหนดทดลองงานของพนักงานแต่ละคน (ระยะเวลาทดลองงาน ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน พรบ.แรงงาน ฉบับปัจจุบัน)
 2. ให้มีข้อความแสดงสถานะของพนักงานแต่ละคน ดังนี้
  1. หากวันปัจจุบัน เลยวันครบกำหนดทดลองงานมาแล้ว ให้แสดงข้อความว่า "เลยกำหนดทดลองงานมาแล้ว"
  2. หากวันปัจจุบันยังไม่ถึงวันครบกำหนดทดลองงาน ให้หาจำนวนวันที่เหลือ และแสดงข้อความว่า "เหลืออีก .... วันจะครบกำหนดทดลองงาน"
  3. หากวันปัจจุบัน ตรงกับวันครบกำหนดทดลองงานพอดี ให้แสดงข้อความว่า "ครบกำหนดทดลองงานในวันนี้"

ข้อที่ 6
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทแห่งหนึ่ง มีเงื่อนไขการให้คะแนนดังนี้
 1. คะแนนรวม 100 คะแนน ได้มาจาก คะแนนการมาปฏิบัติงาน 30 คะแนน และคะแนนจากการประเมินในหัวข้อต่างๆ โดยหัวหน้างาน 70 คะแนน
 2. คนที่มีคะแนนรวมน้อยกว่า 50 คะแนน ได้เกรด F
 3. คนที่ได้คะแนนตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 60 คะแนน ได้เกรด D
 4. คนที่ได้คะแนนตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 คะแนน ได้เกรด C
 5. คนที่ได้คะแนนตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 80 คะแนน ได้เกรด B
 6. คนที่ได้คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ได้เกรด A
คำสั่ง
จากตารางที่กำหนดให้นี้ จงหา
 1. คะแนนรวมของพนักงานแต่ละคน
 2. เกรดที่พนักงานแต่ละคนพึงได้ตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนด
 3. ในช่องคะแนนการมาปฏิบัติงาน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 30 คะแนนนั้น ให้กรอกตัวเลขได้ไม่เกิน 30 มิฉะนั้นจะมีข้อความเตือน และต้องกรอกคะแนนใหม่
 4. ในช่องคะแนนจากการประเมิน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 70 คะแนนนั้น ให้กรอกตัวเลขได้ไม่เกิน 70 มิฉะนั้นจะมีข้อความเตือน และต้องกรอกคะแนนใหม่
 5. คนที่มีคะแนนน้อยกว่า 50 คะแนนซึ่งจะได้เกรด F นั้น ให้แสดง คะแนนรวมและเกรดที่ได้ เป็นตัวอักษรสีแดง ตัวหนา

ลองทดสอบกันดูนะครับ และสำหรับท่านที่สนใจ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อนำไปทดสอบกันได้ที่
//www.e-hrit.com/download_index.asp?id=070002 แล้วผมจะมาเฉลยในโอกาสต่อไป
 

Create Date : 06 พฤษภาคม 2551
25 comments
Last Update : 1 กุมภาพันธ์ 2552 13:51:27 น.
Counter : 50158 Pageviews.

 

เข้ามาเยียมครูก่อนไปทำงานไว้กลับมาจะมาอ่าน
วันนี้การบ้านคงเยอะ ขอบคุณค่ะ

 

โดย: Opey 6 พฤษภาคม 2551 19:37:04 น.  

 

เคยใช้ excel แค่สองสามครั้งก็เลิกเพราะงง...
ใช้แต่ office word ในการแต่งเรื่องเพื่ออัพบล็อคในปัจจุบันนี้ครับ

 

โดย: ปรานทยา 6 พฤษภาคม 2551 23:29:07 น.  

 

ลองทำดูแล้วไม่ง่ายนะเนี่ย

 

โดย: ohoh IP: 125.24.61.88 7 พฤษภาคม 2551 0:18:12 น.  

 

เข้าเว็ปไม่ได้ค่ะ

 

โดย: คนนอก IP: 58.8.136.179 7 พฤษภาคม 2551 10:01:08 น.  

 

ขอบคุณที่มาเม้นนะคะ

เก่งExcel สิเนี่ย

 

โดย: NuOuiKa 9 พฤษภาคม 2551 0:19:35 น.  

 

น่าสนใจอ่า แต่ยากเหมือนกันนะคะเนี่ย
จำสูตรไม่ได้เลย
เวลาทำ ต้องเปิดสูตรตลอดเลย อิอิ

 

โดย: Sweetiiez - Kim Sam Su IP: 58.10.149.84 9 พฤษภาคม 2551 10:54:56 น.  

 

เข้ามาเอาความรู้ไปต่อยอดคะ อิอิ
ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะคุณครู

 

โดย: ลูกสมุน 9 พฤษภาคม 2551 12:24:30 น.  

 

โอ้ ได้ความรู้มากมายก่ายกองไว้เป็นที่ระลึกด้วย อิอิอิ เอ็กเซลยากเนอะ แต่จะพยายาม

 

โดย: cheegirl IP: 124.120.96.45 9 พฤษภาคม 2551 16:35:08 น.  

 

ลืมบอกว่า อย่าลืมมาอัพอีกน่ะ

 

โดย: --> (cheegirl ) 9 พฤษภาคม 2551 16:36:40 น.  

 
นู่เข้าอ่านคิดว่าฝึก อ่านแล้วตาชวนยายรึยายชวนตๅจะปิด
รู้ว่าคราวก่อนนานแล้วละครูให้ฝึกไร โอพีก็ทำนะเซฟไว้ด้วย
และก็ลืมละด้วยไมไหว ครูสบายดีนะค่ะ วันนี้คิดถึงเท่านี้ก่อนนะ บ๊าาาย

 

โดย: Opey 10 พฤษภาคม 2551 4:26:42 น.  

 

ปกติ ก็ใช้อยู่ แต่ใช้ สูตรง่ายๆ ทำรายรับ จ่าย และภาษีแค่นั้นค่ะ


ได้รู้อะไร เกี่ยวกะ Excel ขึ้น ครูเอกเก่งจังเลย ไว้ถ้าไม่ติดอะไร จะมาขอสมัครเรียนด้วยนะคะ


 

โดย: Farm Girl in High Sierra 10 พฤษภาคม 2551 10:40:32 น.  

 

เรื่อง วิวที่เห็นในบล็อค อยู่ที่อำเภอเล็กๆ ของลานนาตะวันออกค่ะ


ที่นั่น สงบ และ ความเจริญยังไปไม่ถึง
แต่ ผู้คนใจดี และวิถีชีวิต คล้ายๆ เมืองลาว


คนกรุง ส่วนใหญ่อยู่ไม่ค่อยได้ มันไม่สะดวกเหมือนเมืองกรุงค่ะ

 

โดย: Farm Girl in High Sierra 10 พฤษภาคม 2551 10:43:26 น.  

 

คนเก่ง Excel นี่น่าสรรเสริญมากๆค่ะ
แต่คนที่เอา Excel มาสอนให้มันเป็นเรื่องง่ายๆ นี่ น่าสรรเสริญมากกว่า

อิ อิ ขอบคุณนะคะ เดี๋ยวจะค่อยๆเรียนรู้ค่ะ

 

โดย: Shallow Grave 10 พฤษภาคม 2551 13:56:21 น.  

 

ขอบคุณค่ะคุณครู

 

โดย: ratchawan 12 พฤษภาคม 2551 14:46:38 น.  

 

อยากทราบคำตอบจังเลยค่ะ
จะเฉลยเมื่อไหร่คะ

 

โดย: koong IP: 203.113.23.194 13 พฤษภาคม 2551 17:29:08 น.  

 

ครูเดินทางไปไหนจ๊ะ บล็อกเงียบจังมีแต่คนเค้ามารอคำตอบ
ไปทำบุญวันวิสาขบูชา ที่ไหนจ๊ะ ทำเผื่อโอพีด้วยน้าาา

 

โดย: Opey 18 พฤษภาคม 2551 10:22:31 น.  

 

นี่เลย..ที่อยากรู้
ความสามารถของ ms excel
มองหาหนังสืออยู่เหมือนกัน (บางเวลา)
แต่ส่วนมากจะเจอแบบ ไม่ใช่การเริ่มต้นสูตร พอจะมีคำแนะนำไหมคะ หรือ มีการสอนผ่านบล็อคอยู่แล้ว พอดีพึ่งได้แวะมา ยังไงก็ขอบคุณนะคะ ที่ให้โจทย์ ว่าจะลองทำดูซะหน่อย

 

โดย: ตัวดำ (ning-tg ) 26 พฤษภาคม 2551 11:41:30 น.  

 

จะสั่งซื้อหนังสือคะ พยายามเข้าไปสมัครสมาชิก ไม่สำเร็จสักที มีวิธีอื่นอีกมั๊ยคะ อยากได้หนังสือจริง ๆ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณมากคะ

ปล.โจทย์ที่ให้ไว้ ทำได้ข้อ 1 ข้อเดียว ไม่รู้ว่ถูกหรือเปล่าด้วยซ้ำ เหมือนเคยมีใครสอนไว้ เสียดายยังศึกษาได้ไม่เท่าไหร่ เค้าก็ไปสอนคนอื่นซะ....

 

โดย: ning-tg 31 พฤษภาคม 2551 15:34:03 น.  

 

สวัสดีครับ คุณ ning-tg
ผมส่งข้อความหลังไมค์เกี่ยวกับการสั่งซื้อหนังสือ หากไม่ได้รับ ก็เมล์มาคุยกันได้ครับ

ส่วนการบ้านข้อ 1 ส่งมาตรวจคำตอบได้เลยครับ

 

โดย: ครูเอก 31 พฤษภาคม 2551 15:50:32 น.  

 

มีแนวข้อสอบ excel แบบตัวเลือก มั้ยคะ จะนำมาเป็นแบบทดสอบพนักงานที่มาสัมภาษณ์งานค่ะ
ถ้ามีรบกวนขอ Link หน่อยค่ะ

 

โดย: เด็กบัญชี IP: 223.205.60.240 10 ตุลาคม 2553 16:32:59 น.  

 

ลองทำดูแล้วอ่ะค่ะ แต่ข้อ4 ทำไงก็ไม่เค้าใจ ใช้สูตรไหนหรอค่ะ
ทำไม่ได้เลยค่ะ

 

โดย: คนไม่เก่ง IP: 203.158.239.253 20 กุมภาพันธ์ 2555 10:55:37 น.  

 

ยากจัง ทำไม่ได้

 

โดย: papui ka IP: 171.7.193.123 29 กันยายน 2555 0:32:09 น.  

 

โหลดไม่ได้คะ แก้ไขให้ด้วย

แค่เห็นโจทย์ก็รู้แล้วว่าหนูคงทำไม่ได้

ขอบคุณที่นำความรู้มาเผยแพร่นะคะ

 

โดย: Yel/Econ IP: 223.205.148.52 19 ตุลาคม 2555 11:26:29 น.  

 

ผมทำข้อ 1 กว่าจะได้ใช้เวลาไป 5 ชั่วโมง งมตั้งนาน อิอิ สำเร็จแล้วครับ ใครอยากรู้ทำไง เมล์มาได้ครับ jakkitaas@yahoo.co.th

 

โดย: F IP: 182.53.170.221 6 ธันวาคม 2555 4:23:43 น.  

 

ไม่มีเฉลยหรอครับยากมากเลยลองทำดู ได้แค่ข้อ1-3 เอง มันขั้นเทพมากเลยครับ รอดูเฉลยนะครับเพราะไม่รู้เลยที่ลองทำถูกหรือป่าวเอามาใช้ในงานได้มากเลยครับ

 

โดย: จูเนียร IP: 58.8.26.190 29 มกราคม 2556 21:22:57 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


ครูเอก
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 112 คน [?]
เนื้อหาบทความ ภาพประกอบ ไฟล์ตัวอย่าง ทั้งหมดใน blog นี้ "สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช ๒๕๓๗" อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ได้ โดยต้องระบุแหล่งที่มาของเนื้อหาให้ชัดเจน เพื่อแสดงถึงการรับรู้ในความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ไม่อนุญาตในการนำไปใช้เพื่อการแสวงหาผลกำไรทางธุรกิจ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

ส่งข้อความหลังไมค์ถึงครูเอก
MSN : ysamroeng@hotmail.com
ชมรมนักเรียนสาธิตเสริมสมอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กิตติกรรมประกาศ

ผมใช้คอมพิวเตอร์ครั้งแรก โดยมีหนังสือชื่อ "เรียน DBASE III PLUS ด้วยตนเอง" ของ พ.ต.ประพัฒน์ อุทโยภาศ เป็นเสมือนอาจารย์ และมี บร.โรเบิร์ต ปาแนสโต (ซดบ.) เป็นผู้ให้โอกาส และ้คำแนะนำ ถือเป็นก้าวแรก ที่้ผมจับคอมพิวเตอร์ และสนใจเรียนรู้ มาตั้งแต่วันนั้น นอกจากเรื่อง "การเขียนโปรแกรมด้วย Clipper" แล้ว ผมไม่เคย ไปเรียนคอมพิวเตอร์ จากสถาบันใด อาศัยที่เป็น คนชอบอ่านหนังสือ และซื้อหนังสือเยอะมาก บวกกับลงทุน ซื้อเครื่องไว้ใช้งานเอง (เครื่องแรก Intel 386DX-40) จึงได้ฝึกฝน เรียนรู้ ต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้
มีของมาขาย

1. หนังสือ "Excel for HR"


การใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซล ในงาน HR แบบมืออาชีพ พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นหนังสือที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ จากงานจริงๆ มาเป็นวัตถุดิบ เป็นหนังสือคอมพิวเตอร์เล่มแรก ที่เขียนขึ้นมาเพื่อ นักบริการทรัพยากรมนุษย์ (HR) โดยเฉพาะ เป็นตัวอย่างของการใช้โปรแกรม MS Excel ในงานประจำวันของ HR หาซื้อได้ที่ ร้านซีเอ็ดบุ๊ค ทุกสาขา, HR Center, ศูนย์หนังสือ สสท., ศูนย์หนังสือจุฬา, Thailand Book Tower, B2S เป็นต้น
หรือสั่งซื้อโดยตรงได้ที่ 02-347-1066, 081-423-9828
ราคาเล่มละ 200 บาท จัดส่งฟรี

2. CD รวมไฟล์ตัวอย่าง Excel จากงานจริง


มีไฟล์ตัวอย่างมากที่สุด สามารถนำไปใช้งานได้ทันที หรือใช้ศึกษาเทคนิคการเขียนสูตร Excel อัพเดตใหม่ทุกสัปดาห์
ของแท้ไม่มีวางจำหน่ายที่ไหน
สนใจสั่งซื้อโดยตรงที่ 02-347-1066, 081-423-9828
ราคาแผ่นละ 200 บาท ค่าจัดส่งฟรี

หมายเหตุ : ปัจจุบันมีจำหน่ายทั้งสิ้น 3 ชุด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://sites.google.com/site/excel4hr/product
กิจกรรมของพวกเราที่ผ่านมา

โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง รร.บ้านซับงูเหลือม จ.ลพบุรี

โครงการห้องสมุดเพื่อคนพิการ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ปากเกร็ด
รูปภาพหรือข้อความแสดงความเห็น เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ ของบุคคลทั่วไป และถูกส่งขึ้นแสดงในหน้า blog โดยอัตโนมัติ เจ้าของ blog มิได้มีส่วนรู้เห็น หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งไม่จำเป็นต้องร่วมรับผิดชอบ ต่อทุกความคิดเห็นใดๆ
Friends' blogs
[Add ครูเอก's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.