มีการศึกษา (Education) ไม่ได้แปลว่า มีความรู้ (Knowledge)
กระดาษหนึ่งแผ่น..ไม่ได้ทำให้คนฉลาดขึ้น การเรียนรู้..ไม่ได้มีอยู่แต่ในห้องเรียน
การต่อยอดจากสิ่งที่ดี ย่อมได้สิ่งที่ดีกว่า
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2551
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
22 ธันวาคม 2551
 
All Blogs
 

เชิญร่วมกิจกรรมผ้าป่าการศึกษา เพื่อจัดสร้างห้องสมุดและสนามเด็กเล่น

จากครั้งก่อนที่ผมได้เชิญชวนทุกท่าน บริจาคหนังสือเพื่อห้องสมุด โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ก็ปรากฎว่ามีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่าน ได้ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยการมอบหนังสือสำหรับเด็ก อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน เสื้อผ้า และเงินบริจาคจำนวนหนึ่ง และโดยเฉพาะคุณติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี ได้มอบเครื่องกรองน้ำระบบอาร์โอ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้เด็กๆ ได้มีน้ำสะอาดสำหรับดื่ม ซึ่งได้นำไปติดตั้งและส่งมอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่าน

ดูรายละเอียดในเรื่อง "ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี จากน้องๆ โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม"


แต่อย่างไรก็ดี ความช่วยเหลือดังกล่าวนั้น เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ที่สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ที่กว้างขึ้นสำหรับเด็กในถิ่นทุรกันดาร โครงการนี้จึงควรได้รับการสานต่อให้เสร็จสิ้น

ชมรมนักเรียนสาธิตเสริมสมอง

ดังนั้น ผมและเพื่อนๆ จากชมรมนักเรียนสาธิตเสริมสมอง จึงร่วมกันจัดกิจกรรม "ผ้าป่าการศึกษา เพื่อจัดสร้างห้องสมุดและสนามเด็กเล่น" ขึ้น เพื่อระดมทรัพยากรต่างๆ ไปดำเนินการจัดสร้างห้องสมุด และสนามเด็กเล่น ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านซับงูเหลือม โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ภาพรวมของโรงเรียนบ้านซับงูเหลือม

โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึง ป.6 มีนักเรียน 128 คน มีครู 7 คน ผอ. 1 คน อาคารเรียน (เก่าๆ) 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร) 1 หลัง และไม่มีสนามเด็กเล่นด้วยงบประมาณที่ได้รับอย่างจำกัด โรงเรียนจึงต้องพึ่งตนเอง โดยเอาพื้นที่ว่างด้านหลังโรงเรียน ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง น้อยหน่า ชะอม และพืชอื่นๆ ตามฤดูกาล เพื่อนำผลผลิตที่ได้ไปขาย และนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน โดยโรงเรียนได้จัดให้มีอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน แต่นักเรียนต้องเอาข้าวมาเองจากบ้าน

สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป เป็นภูเขา ไร่ นา นักเรียนมีสถานะทางบ้านยากจน บางคนมาเรียนเพื่อจะได้มีอาหารกลางวันกิน เด็กบางคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ เพราะพ่อแม่เดินทางไปทำงานต่างถิ่น บางคนต้องขาดเรียนเพื่อไปรับจ้างหารายได้พิเศษ

อาคารเรียนที่มีเพียง 7 ห้อง จึงไม่เพียงพอต่อการใช้สอย แต่ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ผอ.ชมนภัส มังกรแก้ว ทำให้การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละห้องถูกใช้อย่างเหมาะสม ห้องแรกถูกใช้เป็นห้องธุรการ ซึ่งเป็นทั้งห้องครูใหญ่ ครูน้อย ห้องประชุม ห้องรับแขก เบ็ดเสร็จในห้องเดียว แม้กระทั่งเป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กด้วย โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (ที่ได้รับการบริจาคมา) ในห้องธุรการ เป็นเครื่องที่สอนนักเรียน เรียกว่า ใช้ทั้งงานธุรการ และใช้สอนนักเรียนด้วย (ซึ่งมีเพียงแค่ 3 เครื่องเท่านั้น)

อนุบาล1 และอนุบาล2 เรียนรวมอยู่ในห้องเดียวกัน ไม่มีโต๊ะ-เก้าอี้ เด็กๆ จะนั่งเรียน-นอนเรียน อยู่กับพื้นห้อง นักเรียนชั้น ป.3 ไปอาศัยห้องเก็บของด้านหลังโรงอาหาร เป็นห้องเรียน และเนื่องจากในแต่ละระดับชั้นมีจำนวนนักเรียนไม่มาก ห้องเรียนจึงถูกแบ่งเป็นสองส่วน พื้นที่ 2/3 ถูกใช้เป็นห้องเรียน และพื้นที่ส่วนที่เหลือ 1/3 จะถูกใช้เพื่อการอื่นๆ เช่น ห้องพยาบาล, ห้องสมุด, ห้องเก็บของ โดยมีตู้หรือชั้นวางของ มาตั้งกั้นเป็นเขตแบ่งแนว
ผ้าป่าการศึกษาเพื่อจัดสร้างห้องสมุดและสนามเด็กเล่น

จากการสำรวจความต้องการของโรงเรียน ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือนั้น สามารถสรุปเป็นเรื่องๆ ได้ดังนี้

1. น้ำดื่มสะอาด เรื่องนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยความอนุเคราะห์ของ คุณติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี ดังที่แจ้งให้ทราบข้างต้น

2. ห้องสมุด จากการประชาสัมพันธ์ในครั้งก่อน ได้มีผู้บริจาคหนังสือหนังสือ ซีดีความรู้ และสารคดีต่างๆ จำนวนหนึ่ง ซึ่งผมได้ส่งมอบให้ทางโรงเรียนแล้ว (ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหมวดหมู่แยกประเภทหนังสือ) นอกจากนี้ยังได้รับเงินบริจาคอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งทางโรงเรียนจะนำไปจัดซื้อหนังสือเพิ่มเติม แต่ทั้งนี้ จำนวนหนังสือก็ยังไม่เพียงพอ

3. สนามเด็กเล่น โรงเรียนไม่มีสนามเด็กเล่น และเครื่องเล่นต่างๆ ที่จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางสรีระ จึงเห็นว่าเป็นความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีขึ้น

4. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โรงเรียนไม่มีห้องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้สอนนักเรียน ปัจจุบันมีเครื่องคอมเก่าๆ ที่ได้รับบริจาคมาจำนวน 3 เครื่อง ซึ่งใช้ในงานธุรการ แต่ทางโรงเรียนเห็นความจำเป็น ที่เด็กควรจะต้องเรียนรู้คอมพิวเตอร์ จึงให้เด็กมาเรียนในห้องธุรการ โดยใช้เครื่องที่มีอยู่ 3 เครื่องนั้น ให้เด็กได้ผลัดกันใช้

ดังนั้น ขอเรียนเชิญผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ได้ร่วมทำบุญทำกุศล โดยการบริจาคหนังสือเด็ก อุปกรณ์สนามเด็กเล่น สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา คอมพิวเตอร์เก่า เวชภัณฑ์ที่จำเป็น เครื่องมือการทำเกษตร เมล็ดพันธุ์ผัก ตลอดจนการบริจาคเงิน เพื่อนำไปจัดสร้างห้องสมุดและสนามเด็กเล่นภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


วิธีการบริจาค

1. กรณีบริจาคเป็นสิ่งของ

1.1 ส่งโดยตรงไปที่
โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม
ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130


1.2 หรือส่งไปที่
ชมรมนักเรียนสาธิตเสริมสมอง
5/480 หมู่ 8 ซ.ทุ่งเศรษฐีแยก 39 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250


1.3 ต้องการให้ไปรับของ
กรุณาโทรแจ้งสถานที่ ที่จะให้ไปรับของได้ที่
โทร. 087-717-4624 และ 081-423-9828
ทางชมรมฯ จะหาตัวแทนที่อยู่ใกล้ท่าน เข้าไปรับของ

2. กรณีบริจาคเป็นเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเซ็นทรัลรามอินทรา
เลขที่ 930-0-00274-9 ชื่อบัญชี นายสำเริง ยิ่งถาวรสุข


ท่านที่โอนเงินแล้ว รบกวนช่วยแจ้งชื่อและจำนวนเงินให้ทราบด้วย โดยโพสคอมเมนท์ที่นี่ หรือส่งเมล์ หรือโทรแจ้งก็ได้ ผมจะอัพเดตยอดเงินบริจาคไว้ในบล็อกนี้

ถ้าท่านใดต้องการให้ทางโรงเรียน ออกหลักฐานการรับเงิน (สามารถนำไปยื่นลดหย่อนภาษีได้) กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลจริง และที่อยู่มาด้วย ทางโรงเรียนจะส่งหลักฐานการรับเงินไปให้


3. กรณีจะร่วมเดินทางไปบริจาคด้วยตนเอง
เดินทางวันที่ 10 มกราคม 2552 (วันเด็ก) นัดรวมพลที่ปั๊มน้ำมัน ปตท.
ถ.วิภาวดีรังสิต (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย) เวลา 7:00 น.
กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า (จำนวนคน, ทะเบียนรถ) เพื่อความสะดวกในการประสานงาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 087-717-4624 (คุณตา) และ 081-423-9828 (ครูเอก)


อานิสงส์ บุญใด ไม่เทียบด้วย
ทำบุญช่วย ทางด้าน การศึกษา
เป็นการสร้าง คนดี มีวิชา
ล้ำเลิศกว่า การสร้าง อย่างใดใด
รายนามผู้บริจาค

บริจาคสิ่งของ
 1. บริษัท ซีพีออล จำกัด (มหาชน) โดยคุณสีปาน ด่านเจริญรุ่งเรือง (SSM รุ่น3) บริจาคหนังสือ และแผ่นซีดีสารคดีความรู้ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 8 ลัง
 2. คุณสายทอง อินสอน (SSM รุ่น4) และเพื่อนๆ บริษัท Bristol-Myers Squibb Thai บริจาคหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชน, หนังสือชุดนิทานอีสบ 2 ภาษา และหนังสืออื่นๆ รวม 76 เล่ม
 3. กลุ่มเอื้อธารา-แด่เพื่อนไทย มอบเครื่องคอมพิวเตอร์, เมล็ดพันธุ์ผัก, หนังสือ, เสื้อผ้า
 4. คุณพิรดา (เพื่อนคุณประสาน อังสนาวสิน SSM รุ่น5) มอบหนังสือ 1 ลัง
 5. คุณชาญชัย กฤตพรตพิศุทธิ์ (SSM รุ่น2) มอบชุดกระเป๋าหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน 130 ชุด
 6. บริษัท ไพลินบุ๊คเน็ต จำกัด มอบหนังสือเพื่อห้องสมุด 1 ลัง (ประมาณ 200 เล่ม)
 7. ดร.พัชรี ประเศรษฐสุต (SSM รุ่น4) บริจาคหนังสือจำนวน 16 เล่ม
 8. ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริจาคหนังสือจำนวน 9 เล่ม
 9. นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริจาคแฟ้มเอกสาร จำนวน 29 แฟ้ม
 10. คุณสายทิพย์ ท้วมจำรูญ บริจาค Computer 1 เครื่อง
 11. คุณ จันทนา ลิ่มสกุลและเพื่อนๆ บริจาคอุปกรณ์เครื่องเขียน(สมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด) จำนวน 132 ชุด และบริจาคหนังสืออีกจำนวนหนึ่ง
 12. คุณจิราภรณ์ ศิริบำรุงสุข (SSM รุ่น3) และเพื่อนๆ พนักงานบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด บริจาคหนังสือ เสื้อผ้า ของเล่นเด็กๆ
 13. คุณอมรรัตน์ มหาวันแจ่ม (SSM รุ่น2) และเพื่อนๆ บริษัท ทิปโก้ จำกัด บริจาคหนังสือ เครื่องเขียน ขนม และอุปกรณ์กีฬา
 14. คุณมัสยา นามแก่นท้าว และคุณมัตติกา โนนโพธิ์ บริจาคหนังสือ และอุปกรณ์กีฬา
 15. คุณมลฤดี อำนวยเวโรจน์ (SSM รุ่น15) บริจาคหนังสือ
 16. คุณสมศักดิ์ และเพื่อนๆ บริจาคขนมขบเคี้ยว 10 ถุงใหญ่ ลูกฟุตบอล 1 ลูก บาสเก็ตบอล 1 ลูก ตะกร้อ 1 ลูก ของเล่น 11 ชุด
 17. คุณสาคร - สุพิศ ภูผิวผา (SSM รุ่น1) หนังสืออ่านเล่นและหนังสือสรรสาระและอื่นๆ จำนวน 42+20 เล่ม
 18. คุณพิมประกา ภูผิวผา บริจาคขนมคุกกี้ 4 กิโลกรัม
 19. คุณสมจินตนา ธีระพงศ์ธาดา บริจาคหนังสือเรียน จำนวน 17 เล่ม
 20. คุณบุศดี วัฒนวันยู และครอบครัว บริจาคหนังสืออ่านเล่น 21 เล่ม และ vcd จำนวน 50 เเผ่น
 21. คุณอำภัย คันธวังอินทร์ (SSM รุ่น2) นมกล่องและขนมของว่างสำหรับเด็ก 150 ชุด (1,750.- บาท)
 22. ฝ่ายการบัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย บริจาคหนังสือและขนมแจกเด็กอีก 1 กล่องบริจาคเงิน
 1. ดร.มนธิรา ราโท (SSM รุ่น6) 6,500.- บาท (เพื่อซื้อสารานุกรม 26 เล่ม)
 2. คุณอัจฉรา ทาแก้ว (SSM รุ่น4) 1,000.- บาท
 3. คุณไก่ (Blog aitai) 500.- บาท + CD เสริมทักษะภาษาสำหรับเด็ก
 4. คุณป้ากุ๊กไก่ (Blog ร่มไม้เย็น) 400.- บาท
 5. คุณอาวร วงศ์คำถิ (SSM รุ่น4) 500.- บาท
 6. คุณไพฑูรย์ คุณวรรณสวย อัครสรวิชญ์ (SSM รุ่น1) และเพื่อน 3,000.- บาท และจะเพิ่มอีก 2,000.- บาทในวันงาน
 7. คุณแคท (Blog catt.&.cattleya..) 1,000.- บาท
 8. คุณพจมารร้าย (Blog พจมารร้าย) 505.- บาท
 9. คุณพิรดา (เพื่อนคุณประสาน อังสนาวสิน SSM รุ่น5) 600.- บาท
 10. คุณสิน (Blog yyswim) 900.99 บาท
 11. คุณดำรงค์ ปัญญา (SSM รุ่น1) และครอบครัว 500.- บาท
 12. คุณชาญชัย กฤตพรตพิศุทธิ์ (SSM รุ่น2) ในนามบริษัท Energy Conservation System (Thailand) จำกัด 15,000.- บาท
 13. กลุ่มเอื้อธารา-แด่เพื่อนไทย 4,000.- บาท
 14. คุณตรี (Blog มดทิพย์) 500.- บาท
 15. คุณลิตซ์ (Blog Litchi) 599.- บาท
 16. คุณถม (Blog พยัคฆ์ร้ายแห่งคลองบางหลวง) 500.- บาท
 17. คุณแฟนคลับของ Blog พยัคฆ์ร้ายแห่งคลองบางหลวง 1,111.- บาท
 18. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 200.- บาท
 19. คุณคำเพียร ตาลประเสริฐ (SSM รุ่น9) 2,000.- บาท
 20. คุณประสาน อังสนาวสิน (SSM รุ่น5) 1,000.- บาท
 21. คุณสุดารัตน์ เจริญศรี 500.- บาท
 22. คุณรุ่งฤดี อุ่นอร่ามวัฒน์ 200.- บาท
 23. คุณกัลย์รัตน์ เลิศจำรูญ 500.- บาท
 24. คุณวีระ เกียรติกุล 500.- บาท
 25. พ.ท.อธิป แก้วดวงใหญ่ (SSM รุ่น1) 1,000.- บาท
 26. คุณช่อผกา วิเลิศสัก (SSM รุ่น6) และครอบครัว 1,000.- บาท
 27. คุณวีระศักดิ์ เล็กสกุล 1,000.- บาท
 28. พนักงานบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด 1,500.- บาท
 29. คุณสาคร - สุพิศ ภูผิวผา (SSM รุ่น1) 1,000.- บาท
 30. คุณสมหมาย ศรีกอง 250.- บาท (เพื่อซื้อสารานุกรม 1 เล่ม)
 31. คุณวรรณา ศิริพรทรัพย์ 250.- บาท (เพื่อซื้อสารานุกรม 1 เล่ม)
 32. คุณประพฤติ์ และครอบครัว 500.- บาท (เพื่อซื้อสารานุกรม 2 เล่ม)
 33. คุณปิยะนารถ-คุณชาญณรงค์ จันทร์ศักดิ์ศรี 250.- บาท (เพื่อซื้อสารานุกรม 1 เล่ม)
 34. คุณไพลิน ชมเชยวงศ์ 250.- บาท (เพื่อซื้อสารานุกรม 1 เล่ม)
 35. คุณวาสนา - คุณสุรัตน์ 250.- บาท (เพื่อซื้อสารานุกรม 1 เล่ม)
 36. คุณประยูร - คุณลัดดา - น้องแพตตี้ กิตติปรีชานันท์ (SSM รุ่น1) 1,000.- บาท
 37. คุณทรงพล ตันศรีตรัง และครอบครัว 1,000.- บาท
 38. คุณกิตติพงษ์ ธนศานติ 500.- บาท
 39. คุณเอกภณ และครอบครัว 300.- บาท
 40. คุณณัฐพงษ์ ฐานะรุ่งไพศาลและครอบครัว 500.- บาท
 41. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500.- บาท
 42. คุณอำภัย คันธวังอินทร์ (SSM รุ่น2) และครอบครัว 1,000.- บาท
 43. คุณนาตยา บุญกิ่ง 1,240.- บาท
 44. คุณฐิติลักข์ ธรรมสัตย์ 1,000.- บาท
 45. คุณบุญเลิศ รจนากูล (SSM รุ่น3) 1,000.- บาท
 46. คุณพสิษฐ์ วิเศษพันธุ์ (SSM รุ่น1) 1,000.- บาท
 47. คุณศิริพัฒน์ วังการี ร้านเอื้องผึ้งฯ (เมืองทอง) 200.- บาท
 48. คุณสุนิตรา อุ่นกระมล 200.- บาท
 49. ฝ่ายการบัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย 7,930.- บาท
 50. คุณกนกกานต์ อิ่มใจ (SSM รุ่น2) และเพื่อนๆ ชาวโอมิค 1,670.- บาท
 51. คุณอภิชาติ แสงสิริ (SSM รุ่น4) 1,000.- บาท
 52. คุณพสิษฐ์ วิเศษพันธุ์ (SSM รุ่น1) 4,400.- บาท


***********************************

รวมเงินบริจาคทั้งสิ้น 77,105.99 บาท

***********************************
 

Create Date : 22 ธันวาคม 2551
52 comments
Last Update : 10 มกราคม 2552 0:51:05 น.
Counter : 4825 Pageviews.

 

แวะมาดู นอนเช้าเลยนะ

เดี๋ยวจะช่วยอีกทางที่บล๊อก

 

โดย: kai (aitai ) 22 ธันวาคม 2551 9:51:40 น.  

 

ขอบคุณที่แวะไปบอกข่าวเรื่องดีๆ นะคะครู
ช่วงนี้อาจจะงานยุ่งไปบ้าง
แต่จะช่วยกระจายข่าวนอกบล็อกให้ค่ะ

 

โดย: นางไม้หน้า3 22 ธันวาคม 2551 12:52:17 น.  

 

แล้วจะบอกอีกทีเน้อ

 

โดย: patra_vet 22 ธันวาคม 2551 16:29:27 น.  

 


ผมมาจากบล๊อกคุณไก่ครับ จะขอเข้าร่วมสบทบผ้าป่าการศึกษาด้วยคนครับ แต่กำลังตัดสินใจว่าควรจะมอบอะไร ผมจะแจ้งอีกทีนะครับ

 

โดย: yyswim 22 ธันวาคม 2551 20:54:17 น.  

 

สวัสดีค่ะมาอ่านลายละเอียดเดี๋ยวแจ้งอีกที่นะคะ

 

โดย: จากบล๊อกคุณไก่ (yoja ) 22 ธันวาคม 2551 21:35:58 น.  

 

มาจากบล็อกคุณไก่ค่ะ

โอนเงินแล้วจะแจ้งอีกที

อนุโมทนาบุญค่ะ

 

โดย: ร่มไม้เย็น 22 ธันวาคม 2551 22:25:41 น.  

 


สวัสดครับครูเอก
จำผมได้ป่าวครับที่ครูเอกและพี่ไก่ได้ไปร่วม
ทอดกฐินที่วัดหนองขาม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีไงครับ

แหม๋ช้าไปนิดหนึ่ง
ไม่งั้นจะประสานขอคอมพิวเตอร์ให้
พอดีที่สำนักงบประมาณเขา
โล๊ะคอมเกือบร้อยเครื่องแน่ะ
ยังใช้ได้ดีอยู่เลย
ไม่รู้ยังพอมีเหลืออยู่หรือป่าว
พี่เขาบอกว่าใครอยากได้ให้ทำหนังสือประสานมา

ครูเอกลองประสานดูนะครับ
เดี๋ยวผมจะลองถามพี่เขาให้อีกครั้ง
สำนักงบประมาณ แถวคลองประปา พญาไท อ่ะครับ


 

โดย: ฟ้าสดใส ทะเลสีคราม 22 ธันวาคม 2551 22:27:17 น.  

 

ลองติดต่อข้างบนด่วนเผื่อจะได้คอมอีกสัก4-5ตัว
นอนและ ฝันดีนะ

会いたい ね

 

โดย: kai (aitai ) 22 ธันวาคม 2551 23:30:27 น.  

 

...สนใจคร๊าบ...

 

โดย: Five IP: 58.8.83.252 23 ธันวาคม 2551 12:46:11 น.  

 

มาส่งข่าวค่ะครูเอกว่า รับทราบแล้วค่ะ
กำลังตักสินใจว่าจะไปด้วยหรือว่าหารถไปเองดีนะค่ะ พอดีเลยตรงกับวันเด็ก น้องมีนจะได้ไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนด้วยค่ะ

 

โดย: มดทิพย์ IP: 58.9.41.208 23 ธันวาคม 2551 14:57:58 น.  

 

ร่วมสมทบทุนด้วย

 

โดย: jaspalo IP: 124.121.107.183 23 ธันวาคม 2551 16:45:45 น.  

 

สู้สู้เพื่อเด็ก ๆ เป็นคุณครูที่น่ายกย่องค่ะ

พวกเขาจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป

 

โดย: SPIRIT_ME 24 ธันวาคม 2551 0:34:57 น.  

 

แวะเข้ามาดูรายละเอียดคะครูเอก แต่ปีหน้าอี๊ท่าจะงานเยอะไม่รู้จะไปด้วยได้รึเปล่า แต่อี๊มีไปทำบุญถวายพระประธานกะแม่อะคะ

 

โดย: คิตตี้น้อยสีชมพู 24 ธันวาคม 2551 11:23:45 น.  

 


merry X' mas and happy new year 2009

 

โดย: kai (aitai ) 24 ธันวาคม 2551 11:35:36 น.  

 

ไปด้วยยยยยยยยย

ได้คอมฯกี่เครื่องละ เดี๋ยวหาไปสบทบสัก 1 เครื่อง

หนังสืออีก 1 ลังใหญ่ๆ

เงินสดๆอีกนิดหน่อย กำลังตามหาผู้มีจิตศรัทธาอยู่

อาจมีรถร่วมขบวนไป 2-3 คัน

 

โดย: ไมรอน IP: 124.122.220.72 24 ธันวาคม 2551 19:02:43 น.  

 

...คุณน้าไมรอนฯ...จะไปโบสถ์มิใช่เร๊อะวันนี้?...
...ยังอุตส่าห์แว๊บมาซะงั้น...
...ว่าตะว่า...
...สรุปคุณครูสำเริงได้คอมฯ กี่เครื่องแล้วคร๊าบ...
...รถ 1 คันชัวร์ ๆ แล้วนะ...

 

โดย: Five IP: 58.8.83.252 24 ธันวาคม 2551 19:24:08 น.  

 

Glitter Graphics

Christmas GlitterMERRY CRISTMAS


ปีใหม่ เปลี่ยนปฏิทินใหม่ เปลี่ยน พ.ศ. ใหม่
ขอให้ สุขกาย สบายใจ ร่างกายแข็งแรง ก้าวหน้าปลอดภัยทั้งการงานการเงิน
เจริญยิ่งๆขึ้นทั้งวิถีโลกและวิถีธรรม
ประสงค์สิ่งใดในทางที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ขอให้สัมฤทธิผลจงทุกประการค่ะ
………………………………………….

ครูเอกคะ ป้าโอนเงินเมื่อช่วงบ่าย ผ่านตู้อัตโนมัติจำนวน 400 บาท ค่ะ
ลองเช็คดูนะคะ
………………………………………………….

ดูแลสุขภาพนะคะ


 

โดย: ร่มไม้เย็น 24 ธันวาคม 2551 19:27:23 น.  

 

หวัดดีค่ะ แวะมาเยี่ยมให้กำลังใจเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน(เจอที่บล็อกคุณgassman.a ค่ะ)

สู้ๆเพื่อเด็กและชาติต่อไป

 

โดย: kanni_m 24 ธันวาคม 2551 20:42:08 น.  

 

Merry christmas and a happy new year นะคะ

ครูเอก

 

โดย: พลอย,นอร์เวย์ IP: 213.167.96.196 25 ธันวาคม 2551 9:44:23 น.  

 

หายหน้าไปนานเลยค่ะ เหลืออีก 3 เดือนก็จะจบแล้วค่ะ ตอนนี้ก็กำลังวุ่นๆกับงานพรีเซนต์หลังปีใหม่ค่ะ ก่อนหน้านี้ไปติวสอบวัดระดับค่ะ

ขอบคุณนะคะที่แวะมาเยี่ยมเยียนที่บล็อกร้างๆ ^_^
ปีใหม่ที่จะถึงขอให้มีความสุขมากๆนะคะ ร่างกายแข็งแรง เศรษฐกิจการเงินไม่ฝืดเคืองค่ะ

แล้วจะแวะมาเรื่อยๆค่ะ ^0^


 

โดย: simple_xxx 25 ธันวาคม 2551 23:04:27 น.  

 

สุขสันต์วันคริสต์มาสจ้ะครูเอก

 

โดย: Opey 26 ธันวาคม 2551 4:33:52 น.  

 

ปีใหม่นี้พี่หมีขอให้ครเอกมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขกายสบายใจ พบแต่สิ่งดีๆคนดีๆตลอดไปนะคะemo

 

โดย: หมีสีชมพู 26 ธันวาคม 2551 12:25:38 น.  

 


แวะมาอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

 

โดย: อุ้มสี 26 ธันวาคม 2551 21:14:24 น.  

 
ขอส่งท้ายในปีที่แสนสุข
วันสุดท้ายในปีที่สนุก
จะไม่หยุดวันสุดท้ายที่สนุกของทุกปี


คงเป็นคอมเม้นสุดท้ายในปี 2551 ค่ะ
ขอให้เพื่อนเพื่อนมีอดีตที่ดีไว้จดจำ
ขอให้เพื่อนเพื่อนเจอสิ่งดีดีที่จดจำ
ขอให้เพื่อนเพื่อนลืมอดีตที่เป็นทุกข์

ลาทีปีเก่า..ที่ได้เจอแต่ไม่ขอลาจาก
ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีดีในปีใหม่ 2552
รักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะค่ะ
ร่างกายแข็งแรง จิตใจแข็งแกร่ง
ทรัพย์สินเงินทอง มากล้นนะค่ะ
*************
ปีใหม่นี้พรใดที่ศักดิ์สิทธิ์.
สำแดงฤทธิ์ส่งจิตให้เป็นผล
เหมือนต้องมนต์ตามคิดในบัดดล
ดังที่สมปราถนาไม่อาทร.....มิตรแสนดี

มีความสุขทุกคนนะค่ะ
เจอกันปีหน้าค่ะ

cattleya..เดินทางปลอดภัยนะค่ะ..อยากไปด้วยนะค่ะแต่ไกลจัง

 

โดย: catt.&.cattleya.. 29 ธันวาคม 2551 22:21:36 น.  

 


Happy New Year 2009 ครับครูเอก

ขอให้ครูเอก มีสุขภาพที่ดี มีเหงื่อออกบ่อยๆ ทานผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งนะครับ


 

โดย: yyswim 31 ธันวาคม 2551 23:43:10 น.  

 

ผมโอนเงินไปแล้วครับครูเอก เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2552 เวลา 10.11 น.

 

โดย: yyswim 1 มกราคม 2552 18:55:41 น.  

 ให้โอกาสดีๆ เข้ามาหา
ส่งความสุขถึงปีหน้าบังเกิดผล
ให้สุขให้สมหวังดังใจตน
คิดสิ่งใดสัมฤทธิ์ผลทุกประการ...

...Happy New Year...ค่ะ...คุณครูเอก...
ทราบข่าวจากบล๊อคพี่ไก่ ไว้ยังไงจะแจ้งให้ทราบค่ะ...

 

โดย: ลิตช์ (Litchi ) 2 มกราคม 2552 4:13:30 น.  

 


 

โดย: patra_vet 3 มกราคม 2552 15:32:24 น.  

 ขอบคุณมากค่ะมิตรน่ารัก..ทีเยื่อนทักทายพร้อมพรปีใหม่
ปีนี้ขอให้เจอสิ่งที่ดีกว่าปีที่แล้วนะค่ะ

พรใดที่มอบให้บ้าน..cattleya..และตัวเรา
ขอมอบกลับมิตรแสนดีเช่นกันด้วยนะค่ะ
ระลึกและคิดถึงเสมอมิเคยลืม..

cattleya..ถึงห่างหายใช่ดวงใจจะห่างเหิน
ยังดำเนินเยือนมิตรแนบสนิท

สุดซาบซึ้งตรึงจิตให้คิดถึง
ว่าหนึ่งหล้าโลกนี้มีมิตรดี
ให้จดจำตรึงใจมิรู้ลืม..
มีความสุขตลอดกาลนานชั่วนี้ทุกปีใหม่

ขอให้สิ่งดีที่คุณทำครั้งนี้ประสบพบแต่ความสุขนะค่ะ
คุณครูเอก
 

โดย: catt.. (catt.&.cattleya.. ) 3 มกราคม 2552 17:22:18 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ..

หยุดหลายวัน ครูเอกไปทัศนศึกษาที่ไหนค่ะ..

เล่าให้ฟังได้ไหมค่ะ..

แต่ถ้าเหนื่อยจากการเดินทาง ต้องพักผ่อนก่อนนะค่ะ


Recados e Imagens - Fofas - Orkut 

โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) 4 มกราคม 2552 13:41:36 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ มายังครู ที่ทำหน้าที่ครูอยู่เสมอๆ ไม่ว่าจะเคยเห็นศิษย์หรือไม่ก็ตาม ขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับผม...

 

โดย: mitrapap 4 มกราคม 2552 15:59:01 น.  

 พรอันใดเป็นเลิศ..ประเสริฐในหล้า
ขอพรนั้นจงมา...คุ้มครองท่าน
ให้พบโชคสิริ...ทุกเชื่อวัน
เกษมสันต์...สุขีปีใหม่เทอญ

 

โดย: I_sabai 5 มกราคม 2552 10:09:54 น.  

 

แวะมาเข้ามา..อยากร่วมทำบุญด้วยคนค่า

 

โดย: FreeBird IP: 222.123.125.38 5 มกราคม 2552 10:44:58 น.  

 

ขอบคุณครูเอกมากมายเลยนะค่ะ

ที่ได้มอบบทเพลงเตือนใจและเตือนสติ เราสองคนแม่ลูกนะค่ะ

วันนี้ม๊ายังลุกขึ้นไม่ได้ แต่อีกหน่อยก็คงจะลุกขึ้นได้เองล่ะค่ะ

ขอให้ครูเอกและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะค่ะ

 

โดย: นางมารร้ายจีจี้ 5 มกราคม 2552 15:23:32 น.  

 

มาสวัสดีปีใหม่ตอนนี้จะช้าไปไม๊น๊อ อิๆ

ขอให้มีความสุข การงานดี การเงินดี
สุขภาพแข็ง...แรง น๊ะจ๊ะ


 

โดย: kai (aitai ) 5 มกราคม 2552 18:15:02 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ค่ะครูเอก
ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งสุขภาพกายและใจนะคะ

ปีนี้ขอให้ครูเอกมีงานทำน้อยๆ แต่ได้เงินเยอะๆค่ะ
ขอให้ร่ำรวย ไม่เจ็บ ไม่จนค่ะ

จะเป็นกำลังใจให้ครูเอกทำงานเพื่อสังคมตลอดไปค่ะ

สวัสดีปีวัว ค่ะครูเอก

 

โดย: Shallow Grave 6 มกราคม 2552 8:16:03 น.  

 

...กลุ่มเอื้อธาราฯ...

1. เงินบริจาค 2,000.00 บาท
2. หนังสือสวดมนต์สำหรับเยาวชน 50 เล่ม
3. Case Computer 1 เครื่อง (กำลังหาจอ วันเสาร์คงมีครบ ใครมีคอมฯ ไม่ใช้จอบอกด้วย)
4. พันธุ์พืช (ผักบุ้ง) สำหรับโครงการอาหารกลางวัน
5. อื่น ๆ (เสื้อผ้า, การ์ตูน, หนังสือ)
6. รถ 2 คัน (ไม่ได้บริจาค แต่ไปร่วมด้วย) ปิดท้ายขบวนให้ที่ 09.00 น. น๊า

...แล้วจะ Up มาเป็นระยะ ๆ คร๊าบผม...

 

โดย: Five IP: 58.8.83.194 6 มกราคม 2552 18:59:00 น.  

 

...กลุ่มเอื้อธาราฯ...
1. เงินบริจาคเพิ่มเป็น 3.000.00 บาท (ได้รับแล้วยังไม่ได้โอนนะ อยู่ต่างจังหวัดอยู่เลย)

 

โดย: Five IP: 58.8.83.194 6 มกราคม 2552 19:45:15 น.  

 

เพื่อนที่ทำงานไปร่วมด้วยช่วยกันรถอีก 1 คัน 2 คนฮะ

เด๋วไปหาเงินบริจาคเพิ่มก่อน...

 

โดย: ไมรอน IP: 202.90.6.36 7 มกราคม 2552 16:01:35 น.  

 

แผนที่ไป รร.มีมั้ยคร๊าบบบบบ

 

โดย: ไมรอน IP: 124.121.72.81 7 มกราคม 2552 20:05:58 น.  

 

ฝ่ายการบัญชี แบงค์ชาติ ร่วมบริจาคสบทบกับกลุ่มเอื้อธาราฯ อีกจำนวนหนึ่งครับ แต่ยังไม่สรุปยอด..(มีเพิ่มเรื่อยๆ)

ส่วนท่านที่ต้องการให้ รร.ออกหลักฐานการรับเงิน เอาชื่อ-นามสกุลไปมอบให้ที่ รร. วันเสาร์เลย จะทันมั้ยฮะ

 

โดย: ไมรอน IP: 202.90.6.36 8 มกราคม 2552 9:25:59 น.  

 

ตอบ คุณไมรอน
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่านด้วยครับ

1. สำหรับแผนที่ ผมส่งไปให้ทางอีเมล์แล้วนะครับ
2. ชื่อ-นามสกุล สามารถนำไปให้ที่โรงเรียนได้ครับ เพราะยังงัย ทางโรงเรียนก็จะต้องส่งเอกสาร ตามไปทีหลังอยู่แล้วครับ

 

โดย: ครูเอก 8 มกราคม 2552 10:31:24 น.  

 

อุ๊ยเพิ่งเห็นเกิดไรขึ้นจ๊ะ บีจีสีชมพุเลยนะ
ไปแอบมีความรักที่ไหนหรอ หุๆ

 

โดย: kai (aitai ) 8 มกราคม 2552 17:20:01 น.  

 

...กลุ่มเอื้อธาราฯ...
...ขอเปลี่ยนยอดเงินบริจาคจากเดิม 3,000.00 บาทเป็น 4,000.00 บาทครับผม...
...(ยังไม่รวมกับกลุ่มบัญชีแบงค์ชาติครับผม)...

...ส่งมอบเงินสดให้ได้ที่ร้านมีแฮง รัชโยธิน เย็นวันศุกร์กับคุณน้าไมรอนนะคร๊าบ...(ไม่สะดวกโอนจริง ๆ น๊า)...

 

โดย: Five IP: 58.8.84.50 8 มกราคม 2552 17:56:24 น.  

 

อยากไปด้วยจังค่ะ.....
แต่คราวนี้ไม่พร้อม....
จัดกันอีกนะคะ จะได้ไปช่วยลงแรงด้วยค่ะ.....

ขอบคุณที่มีโครงการดี ดี แบบนี้นะคะ...

 

โดย: ภิรดา เพื่อนคุณประสาน SSM #5 IP: 58.137.197.230 9 มกราคม 2552 8:57:07 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ค่ะครูเอก
ต้องขอโทษด้วยนะคะที่แวะมาสวัสดีช้าไปนิ๊ด
แต่ยังไงก็ตั้งใจมาค่ะ ปีใหม่นี้ขอให้ครูเอกและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา
ขอให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง พบเจอแต่สิ่งดี ๆ
และเป็นที่รักของทุกคนตลอดไปค่ะ

 

โดย: เราสองคน (ฝากเธอ ) 9 มกราคม 2552 12:43:58 น.  

 

ยอดรวมเงินบริจาคของ ฝ่ายบัญชี แบงค์ชาติ สมทบกับกลุ่มเอื้อธาราฯอีก 7,930 ครับ

 

โดย: ไมรอน IP: 202.90.6.36 9 มกราคม 2552 14:53:24 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

กู๊ดไนท์ค่ะ

 

โดย: Opey 10 มกราคม 2552 3:56:21 น.  

 

สวัสดีค่ะครูเอก... กลับมากันหรือยังค่ะเห็นแรงใจที่ช่วย
กันแล้วปลื้มจัง
เสียดายที่ที่ไม่ได้ไปด้วยติดขัดหลายอย่าง วันเด็กยังไม่ได้พาน้องมีนไปไหนเลยค่ะ รอชมภาพบรรยากาศที่โรงเรียนนะค่ะ

 

โดย: มดทิพย์ 10 มกราคม 2552 21:58:33 น.  

 

สวัสดีครับพี่เอก

งวดนี้ขอส่งแรงใจมาช่วยก่อนนะครับ เนื่องจากติดภาระการงานหลายอย่าง อีกทั้งต้องไปมหาวิทยาลัยเตรียมรับแผ่นกระดาษน่ะครับ เลยยังไม่ได้ช่วยเหลือด้านปัจจัยใด ๆ

ขอให้ความสุขความเจริญเกิดขึ้นกับทุกท่านในบุญกุศลที่ได้ทำร่วมกันครั้งนี้ครับ

 

โดย: คนควน 11 มกราคม 2552 8:59:22 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

บีจีสวยจัง

 

โดย: Opey 11 มกราคม 2552 9:27:58 น.  

 

โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้องขอความเมตตาจากผู้ใจบุญทุกท่านช่วยบริจาคสนามเด็กเล่นให้แก่เด็กเพื่อเป็นการพัฒนาด้านร่างกายของเด็ก ซึ่งนักเรียนรอคอยมาเป็นเวลานานถึง5ปีแล้วแต่โรงเรียนไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการจัดสร้างจึงขอความเมตามายังท่าน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีเบอร์ผอ. 089-0794643

 

โดย: จักรวาลวิจิตร IP: 182.93.187.205 13 กันยายน 2555 10:50:23 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


ครูเอก
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 109 คน [?]
เนื้อหาบทความ ภาพประกอบ ไฟล์ตัวอย่าง ทั้งหมดใน blog นี้ "สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช ๒๕๓๗" อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ได้ โดยต้องระบุแหล่งที่มาของเนื้อหาให้ชัดเจน เพื่อแสดงถึงการรับรู้ในความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ไม่อนุญาตในการนำไปใช้เพื่อการแสวงหาผลกำไรทางธุรกิจ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

ส่งข้อความหลังไมค์ถึงครูเอก
MSN : ysamroeng@hotmail.com
ชมรมนักเรียนสาธิตเสริมสมอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กิตติกรรมประกาศ

ผมใช้คอมพิวเตอร์ครั้งแรก โดยมีหนังสือชื่อ "เรียน DBASE III PLUS ด้วยตนเอง" ของ พ.ต.ประพัฒน์ อุทโยภาศ เป็นเสมือนอาจารย์ และมี บร.โรเบิร์ต ปาแนสโต (ซดบ.) เป็นผู้ให้โอกาส และ้คำแนะนำ ถือเป็นก้าวแรก ที่้ผมจับคอมพิวเตอร์ และสนใจเรียนรู้ มาตั้งแต่วันนั้น นอกจากเรื่อง "การเขียนโปรแกรมด้วย Clipper" แล้ว ผมไม่เคย ไปเรียนคอมพิวเตอร์ จากสถาบันใด อาศัยที่เป็น คนชอบอ่านหนังสือ และซื้อหนังสือเยอะมาก บวกกับลงทุน ซื้อเครื่องไว้ใช้งานเอง (เครื่องแรก Intel 386DX-40) จึงได้ฝึกฝน เรียนรู้ ต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้
มีของมาขาย

1. หนังสือ "Excel for HR"


การใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซล ในงาน HR แบบมืออาชีพ พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นหนังสือที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ จากงานจริงๆ มาเป็นวัตถุดิบ เป็นหนังสือคอมพิวเตอร์เล่มแรก ที่เขียนขึ้นมาเพื่อ นักบริการทรัพยากรมนุษย์ (HR) โดยเฉพาะ เป็นตัวอย่างของการใช้โปรแกรม MS Excel ในงานประจำวันของ HR หาซื้อได้ที่ ร้านซีเอ็ดบุ๊ค ทุกสาขา, HR Center, ศูนย์หนังสือ สสท., ศูนย์หนังสือจุฬา, Thailand Book Tower, B2S เป็นต้น
หรือสั่งซื้อโดยตรงได้ที่ 02-347-1066, 081-423-9828
ราคาเล่มละ 200 บาท จัดส่งฟรี

2. CD รวมไฟล์ตัวอย่าง Excel จากงานจริง


มีไฟล์ตัวอย่างมากที่สุด สามารถนำไปใช้งานได้ทันที หรือใช้ศึกษาเทคนิคการเขียนสูตร Excel อัพเดตใหม่ทุกสัปดาห์
ของแท้ไม่มีวางจำหน่ายที่ไหน
สนใจสั่งซื้อโดยตรงที่ 02-347-1066, 081-423-9828
ราคาแผ่นละ 200 บาท ค่าจัดส่งฟรี

หมายเหตุ : ปัจจุบันมีจำหน่ายทั้งสิ้น 3 ชุด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://sites.google.com/site/excel4hr/product
กิจกรรมของพวกเราที่ผ่านมา

โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง รร.บ้านซับงูเหลือม จ.ลพบุรี

โครงการห้องสมุดเพื่อคนพิการ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ปากเกร็ด
รูปภาพหรือข้อความแสดงความเห็น เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ ของบุคคลทั่วไป และถูกส่งขึ้นแสดงในหน้า blog โดยอัตโนมัติ เจ้าของ blog มิได้มีส่วนรู้เห็น หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งไม่จำเป็นต้องร่วมรับผิดชอบ ต่อทุกความคิดเห็นใดๆ
Friends' blogs
[Add ครูเอก's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.