Group Blog
 
<<
เมษายน 2549
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
7 เมษายน 2549
 
All Blogs
 
ฉีกบัตร : อริยะขัดขืน?, อยากดัง?, ขอคารวะ?, น่าด่า?, มีสติ?, ขาดสติ?, ตามกฎหมาย?, ผิดกฎหมาย? ฯลฯ

ตอนแรกกะว่าจะเขียน(วิจารณ์)ถึงสักหน่อย (ตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวแล้ว) แต่ก็ยังไม่เขียน ผมคิดอยู่อีกหลายวัน ในทีสุดก็คิดว่า ไม่เขียน(วิจารณ์)ถึงดีกว่า แต่ผมจะเอาภาพข่าวเหล่านี้มาเก็บไว้เป็นที่ระลึกละกัน

ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่จะจดจำไว้

เพราะเหตุการณ์นี้ สามารถมองได้หลายแง่หลายประเด็นมากครับ คงไม่ได้มีแค่เพียงว่า ถูก หรือ ผิด ซึ่งถ้าผมเขียนไปแนวใดแนวหนึ่งแล้วล่ะก็ แสดงว่าผมเริ่มมองเหตุการณ์นี้แบบ"ลำเอียง"แล้วล่ะครับ

ถ้ามองอย่างเป็นกลางแล้วเขียน หรือมองให้รอบด้านแล้วพิจารณา หรือลงมือเขียนเพื่อชี้นำอะไรบางอย่าง ก็แสดงว่าผมไม่ได้"เพ้อ"อยู่สิ

และผิดวัตถุประสงค์ของ "Group" Blog นี้ด้วย
.... เห็นภาพ(ข่าว)แล้ว(เพ้อ)เขียน ....

สรุปแล้ว ก็เลยตัดสินใจ นั่งมอง พินิจ พิจารณา ภาพข่าวประวัติศาสตร์ (ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549) นี้ไว้ โดยผมจะไม่วิจารณ์ต่อ

ทว่า จะขอฝาก คำบาลีไว้ครับ

สัพเพ ธรรมา นาลัง สุญญัง -> สิ่งใด ๆ ทั้งปวง ล้วนเป็นความว่างเปล่า

ตถตา -> ความเป็นเช่นนั้นเอง

หมายเหตุ ภาพเหล่านี้มาจากข่าวของ manager online
ลึกสุดใจกับรศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร ฉีกบัตรเลือกตั้ง-ต้านระบอบทักษิณ

โดย ผู้จัดการรายวัน 5 เมษายน 2549 15:15 น.
มาตรา 65 บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้คำแถงการณ์ต่อไปนี้ ผมนำมาจาก ThaiNGO.org ครับ

ผม นายไชยันต์ ไชยพร อายุ 47 ปี รับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯมา 14 ปี มีความยึดมั่นและพร่ำสอนให้ลูกศิษย์ได้เข้าใจและหวงแหนช่วยกันรักษาสิทธิเสรีภาพของตนในระบอบประชาธิปไตยมาโดยตลอดว่า เป็นระบอบที่ดียอมให้รัฐมีอำนาจจำกัดเท่าที่จำเป็น ส่วนการได้อำนาจและใช้อำนาจของผู้ปกครองนั้นก็จะถูกตรวจสอบควบคุมโดยสาธารณะอยู่ตลอดเวลา

มาบัดนี้ ระบอบทักษิณได้ยักยอกและยึดครองประชาธิปไตยไปโดยสิ้นเชิงแล้ว การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการบังคับให้ลงมติรับรองผู้นำเผด็จการเท่านั้น การยุบสภาที่เกิดขึ้นทำไปเพื่อประโยชน์ของคนคนเดียวที่ไม่ยอมรับการตรวจสอบปัญหาคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้กระทำไปด้วยความโลภโมโทสัน

ทุกวันนี้ ระบอบทักษิณยึดอำนาจบริหารไปครองอย่างเข้มแข็งยิ่งไม่ต่างจากระบบประธานาธิบดี แต่ระบบประธานาธิบดีนั้นก็ยังดีที่ฝ่ายบริหารยุบสภาไม่ได้ และมีกลไกตรวจสอบของสภา กับสื่อมวลชนอิสระที่เข้มแข็งคอยทัดทานอำนาจอยู่ การยินยอมให้ระบอบทักษิณยุบสภาหนีการตรวจสอบได้ ผนวกกับการแทรกแซงครอบงำสื่อมวลชนอย่างรุนแรงเช่นปัจจุบัน ย่อมเป็นการยอมให้เผด็จการจำแลงยึดครองประชาธิปไตย ยักยอกรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้ง ที่ผมไม่อาจยอมรับได้

ในสถานการณ์เผด็จการจำแลงเช่นนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้เล็งเห็น และให้สิทธิพื้นฐานแก่ชนชาวไทยไว้แล้ว ในมาตรา 65 ว่า หากมีการแสวงอำนาจรัฐโดยผิดวิถีทางของรัฐธรรมนูญพาประเทศเข้าสู่เผด็จการเมื่อใด คนไทยย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสงบได้ ไม่เป็นความผิด
เมื่อประชาธิปไตยไม่เป็นประชาธิปไตย เมื่อรัฐไม่เป็นรัฐของส่วนรวม การเลือกตั้งไม่ใช่การเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย องค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งไม่สามารถสร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ผมจึงขอใช้สิทธิต่อต้านตามมาตรา 65 “บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใดๆที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้”

โดยขอปฏิเสธหน้าที่พลเมืองที่กำหนดไว้ในกฎหมายเลือกตั้ง เพื่อรักษาสิทธิเสรีภาพของผมโดยฉีกบัตรเลือกตั้งของผมเองในวันนี้ ซึ่งผมเห็นว่าเป็นหนทางเดียวที่รักษาสิทธิของผมไว้ไม่ให้ถูกบิดเบือนไปเป็นอื่นได้

โดยขอฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งมาตรา 108 “ผู้ใดจงใจกระทำด้วยประการใด ๆ ให้บัตรเลือกตั้งชำรุดหรือเสียหายหรือกระทำด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดห้าปี”

คดีนี้ผมจะเรียนต่อเจ้าพนักงานว่า ผมขอสู้คดีในชั้นศาล โดยจะไม่ยอมรับการเปรียบเทียบปรับใดๆ โดยจะขอต่อสู้คดีนำสืบให้ศาลเห็นถึงการใช้อำนาจยุบสภาโดยบิดเบือนจากวิถีทางในรัฐธรรมนูญเป็นลำดับไป ทั้งหลักฐานการถือประโยชน์ทับซ้อนของนายกรัฐมนตรี หลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ว่าด้วยอำนาจยุบสภาของรัฐบาล กระบวนการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสเป็นธรรม รวมทั้งขบวนการปิดกันข่าวสารทั้งมวล เพื่อประมวลให้ศาลเห็นได้ว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นวิธีการแสวงหาอำนาจ รักษาอำนาจของเผด็จการจำแลงอย่างชัดเจน การต่อสู้คดีของผมในครั้งนี้จะมี ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับเป็นทนายความ มีอดีตสมาชิกวุฒิสภา แก้วสรร อติโพธิ และเพื่อนคณาจารย์ร่วมคณะรับเป็นที่ปรึกษาคดี

ขอเรียนย้ำว่า ผมไม่มีความเจ็บป่วยทางจิต ไม่มีความหลงโลภ หรือโกรธเข้าครอบงำ ผมเพียงแต่ไม่ยอมให้ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรและบริวาร พรากเสรีภาพที่ติดตัวผมและเป็นของผมมาแต่กำเนิดไป เท่านั้นเองจริงๆ

นายไชยันต์ ไชยพร
2 เมษายน 2549อย่าได้ดูแต่ภาพการกระทำนะครับ อ่านแถลงการณ์ดูเจตนาและวัตถุประสงค์ด้วยครับ ซึ่งอ่านแล้วชัดเจนดีครับสุดท้ายนี้ ขอให้มองอะไรทุกอย่างตามความเป็นจริงครับ อย่าติดยึดกับเปลือกต่าง ๆที่บดบังความจริง มองอะไร ก็ขอให้เห็นเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่ง ตาม หลัก "อิทัปปัจยตา" นะครับ

ทุกอย่างเป็น อนัตตา เป็น สุญญตา ครับ

เป็น "เช่นนั้นเอง"


Create Date : 07 เมษายน 2549
Last Update : 3 มกราคม 2550 18:35:40 น. 25 comments
Counter : 971 Pageviews.

 
ก็เข้ามาอ่านแล้วกัน .... ..... ผมไม่เห็นด้วย ไม่นิยม ... และขอให้เป็นไปตามกฎหมาย .... การที่นักกฎหมาย พยายามอธิบาย บิด ๆ เบี้ยว ๆ เพื่อช่วยเหลือการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ก็คงไม่ต่างจาก เนติบริการ ที่ช่วยเหลือ รัฐบาลนั่นแหละ ....


โดย: POL_US วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:12:07:56 น.  

 
ผมเองก็ไม่เห็นด้วยนะครับ พอดีผมจั่วไว้ตรงย่อหน้าที่สามว่า ถูก หรือ ผิด น่ะครับ

เพราะมีแต่คนพูดเรื่อง "ถูก"กฏหมาย "ผิด"กฏหมาย

ผมเลยข้ามประเด็นเรื่องนี้ไป และข้ามประเด็นเรื่อง "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" ไปด้วยน่ะครับ

ก็เลยไม่อยากเขียนว่า การกระทำนี้ดีหรือไม่ดี แต่ขอให้ดูเจตนา หรือ เหตุผลด้วย พอดีว่าในแถลงการณ์ของเขา ก็พูดได้ค่อนข้างชัดเจนดี

แต่ถ้าถามผมว่า ควรจะมีการช่วยเหลือให้รอดจากการลงโทษทางกฎหมายหรือไม่นั้น ผมคิดว่าไม่ควรครับ ควรจะให้ได้รับโทษทางกฎหมาย

และผมเชื่อว่า เขาเองก็คงไม่ปฎิเสธโทษนั้น (แม้จะให้สัมภาษณ์ว่ากลัวเข้าคุกอยู่เหมือนกัน)


และที่ผมสรุปว่า ทุกอย่างก็เช่นนั้นเอง เป็นสุญญตาก็เพราะว่า ผมคิดว่า เราไม่ควรยึดมั่น หรือ เอาประเด็นเรื่องการฉีกบัตรนี้ไปเถียงกัน หรือจะไปฉีกบ้าง

ซึ่งเมื่อเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาแล้ว ก็ขอให้ถือเป็นโอกาสให้ทุกคนมานั่งพิจารณากันว่ามันเป็นเพราะอะไร ก็ให้มอง ให้พิจารณาอะไรตามเหตุปัจจัย พยายามเข้าใจว่า "เขา"ทำเรื่องแบบนี้ทำไม และคนอื่น ๆ คิดอะไรเพราะอะไร

และมันถูกต้องหรือไม่ที่เขาอ้างมาตรา 65 ว่าเป็น civil disobedience

และถูกหรือไม่ที่การเลือกตั้งนี้ไม่เป็นธรรม

ก็ต้องพิจารณากันครับ

พอดีผมไม่ชอบมองข้อเสียของคนครับ บางที่เขาอาจจะพยายามกระตุ้นให้คน เริ่มนั่งคิดทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นมาก็ได้

ผมดูเจตนาครับ ผมไม่ดูแค่การกระทำ แต่กฎหมายก็คือกฎหมาย

เอ๊ะ เราพูดวนไปมาหรือเปล่านะนี่โดย: Plin, :-p วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:14:31:31 น.  

 


โดย: Plin, :-p วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:15:05:14 น.  

 
ผมพอจะเข้าใจต่อการกระทำของอาจารย์
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ขอละไว้
อยากให้คดีขึ้นศาล
ว่ากันในชั้นนั้นเลย


โดย: เฒ่าน้อย ไม่ได้ล็อคอิน IP: 203.144.160.246 วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:18:22:38 น.  

 
คิดเหมือนคุณ เฒ่าน้อยนะครับ ว่าอยากให้ขึ้นศาลเลย เพราะว่า ไม่เพียงแต่ต้องพิจารณาว่า ทำผิดกฏหมายเลือกตั้งมาตรา 108 เท่านั้น

แต่ต้องพิจารณาว่า ที่ อ ไชยันต์ อ้างว่า กำลังต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง (ซึ่งถ้าไม่ถูกต้องจริง รัฐธรรมนูญมาตรา 65 ก็รับรอง) นั้น มันไม่ถูกอย่างไร จริงตามนั้นหรือไม่

ก็ขอให้พิจารณาไปด้วยกัน

เอามันทุกประเด็นเลย พิจารณาในศาล ถ้าจะพิจารณาความผิดของ อ ไชยันต์ ก็ต้องพิจารณาว่า การเลือกตั้งนี้ถูกหรือผิดตามกล่าวอ้างหรือไม่ การตั้งคูหาผิดจริงหรือไม่ การกระทำของทักษิณผิดจริงหรือไม่

เพราะเรื่องเหล่านี้ไม่เคยถูกนำมาพิจารณาเลย

แน่นอน อ ไชยันต์ ทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง แต่ถ้าอ้างว่าทำไปเพื่อต่อต้านสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพื่อพิสูจน์คำพูดนั้น ก็ต้องพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ข้างต้นด้วย
ส่วนที่ผมกล่าวว่า "ผมไม่เห็นด้วย" นั้น ผมหมายถึงอย่างนี้ครับ

การที่กล่าวอ้างว่า ใครคนหนึ่งทำเรื่องที่ไม่ถูกกฎหมาย ก็ไม่ควรทำเรื่องที่ไม่ถูกกฎหมายด้วย ผมเลยไม่เห็นด้วย
แต่ทว่า ผมอ่านเจตนาดู เขาอ้างว่าการเลือกตั้งนี้จะลิดรอนเสรีภาพ(สำหรับเขา) เพราะเขา "คิดว่า" การเลือกตั้งนี้มาจากการยุบสภาที่ไม่บริสุทธิ์ และเขา "เชื่อว่า" การฉีกบัตร คือการแสดงออกว่า ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้ง และมองว่าทำแบบนี้จะรักษาเสรีภาพได้

เหตุผลเหมือนข้าง ๆ คู แต่ดูอีกที ก็เป็นเหตุผลที่เป็น "ระบบ" อยู่เหมือนกัน

ถ้าพูดเหตุผลไม่ได้ ผมจะบอกว่าเป็นความ "คะนอง" เท่านั้น แต่นี่เขาสามารถแจกแจงเหตุผลได้ ผมจึงไม่กล้าออกความเห็นหรือวิจารณ์ไปตรง ๆ ว่า ดี หรือ ไม่ดี เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย

แต่ขอให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งเชื่อว่า เขา อ ไชยันต์ ต้องการแบบนั้นอยู่แล้ว และขอให้ทุกคนเฝ้าดูด้วยครับ


โดย: Plin, :-p วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:23:19:56 น.  

 
เสรีภาพมาพร้อมกับสิทธิ
แล้วสิทธิก็มาพร้อมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
.....

การกระทำใด ๆ ทำให้เกิดผลจากการกระทำนั้นทุกประการ
และเมื่อคิดไตร่ตรองไว้ก่อนแล้ว
ก็ยิ่งจะต้องรับผลแห่งการกระทำนั้นยิ่งกว่าเดิม

(***กลัว ไม่กล้าวิจารณ์มาก เพราะกลัวถูกวิพากย์วิจารณ์กลับแล้วจะเหนื่อยมาวิพากย์กลับไปอีกรอบ
ถ้าหายไปไม่กลับมา แสดงว่ากลัวจัดนะคะ)


โดย: หมาเลี้ยงแกะ วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:1:05:24 น.  

 
ถ้าถามในประเด็นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยซึ่งเจ้าของบล็อคไม่ได้ถามแต่อยากตอบคือไม่เห็นด้วยกับการผ่าผืนกฎหมายซะเอง แต่ผมชื่นชมในความกล้าที่จะหยัดยืนในอุดมการณ์ของอาจารย์ไชยยันต์มากๆครับ ไม่เห็นด้วยแต่นับถือการกระทำจากก้นบึ้งหัวใจเลย

บังเอิญเคยได้มีโอกาสสนทนากับอาจารย์ ยืนยันว่าไม่เพี้ยนและเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือครับ

ว่าแล้วก้ไปประชาไทไปให้กำลังใจอาจารย์โลด...


โดย: นายเบียร์ วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:3:03:35 น.  

 
ใช้ครับคุณเบียร์ คือตอนนี้ความรู้สึกผมประมาณนั้นล่ะครับ ไม่เห็นด้วย แต่นับถือ


โดย: Plin, :-p วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:7:15:29 น.  

 
ถามคุณ POL_US...

เห็นเรียนกฎหมาย... เลยอยากถามว่า....กฎหมายมาจากอะไร?

หล่นมาจากฟ้า เป็นเทวดาเสกให้ วิเศษเสียนี่กระไร ไม่มีใครได้เปลี่ยนแปลง?

เราจะเชื่อได้ไหมว่ากฎหมายถูกต้องถาวร เปลี่ยนแปลงไม่ได้? ถ้าเป็นอย่างนั้น ทำไมกฎหมายสมัยพระเจ้าฮัมมูราบี ที่บอกว่า ตาแทนตา ฟันแทนฟัน ถึงไม่หลงเหลืออยู่ในทุกวันนี้

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่า กฎหมายเป็นผลผลิตของสังคม......

กฎหมายก็คือกฎหมาย คือผลผลิตของสังคม กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ.. อาจเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ.. หรือค่อย ๆ เปลี่ยน.. ก็ขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการของแต่ละสังคม

แม้แต่นักกฎหมายเองก็เหอะ.. ถ้าคิดว่ากฎหมายวิเศษนัก.. แล้วจะมีทนายทำไม... กฎหมายฉบับเดียวกัน หลักฐานก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอ... แล้วทำไมทนายคนละคนกันจึงมีอิทธิพลต่อการวินิจฉัยของศาล? มันเกี่ยวข้องกับการหาข้อมูลและข้อโต้แย้งมาหักล้างกันใช่ไหม...

..............

ในห้องเรียนที่เราไปนั่งเรียนกับอาจารย์ไชยันต์ แกเคยสอนเรา... น่าจะมาจากรีพับลิกนะ.. ถ้าเราจำไม่ผิด.. ก็สิบปีแล้วนี่หน่า..

อาจารย์แกบอกว่า... โสเครติสถามว่า.. ความยุติธรรมคืออะไร... มีโซฟิสคนหนึ่งตอบว่า.. ความยุติธรรมคือผลประโยชน์ของผู้มีกำลัง...แล้วโสเครติสก็ถามกลับว่า งั้นสเต๊กเนื้อคือความยุติธรรมน่ะสิ เพราะคนที่มีกำลัง.. เห็นเค้าแข็งแรงเป็นบ้าเลย.. ที่อยู่แถว ๆ บ้านผม.. เค้าชอบกินเนื้อเสต๊ก... ความกวนประสาทของโสเครติสเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เค้าถูกตัดสินประหารชีวิต...

แต่มันสะท้อนให้เห็นว่ามีคนในสังคมอยู่มากมายที่หลงเชื่อ ยอมตามสิ่งที่สังคมยกย่องเชิดชูว่าเป็นกฎหมาย โดยปราศจากอุดมคติ จินตนาการ และอุดมการณ์

.....
ตามความเห็นของเรา
เราชื่นชมอาจารย์... เพราะเราไม่กล้าทำอย่างอาจารย์หรอก... เราเป็นเพตี้ บูจัวซ์ธรรมดาที่กลัวกับการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน.. และถึงที่สุดแล้วเราคงจะยอมให้กับอำนาจ... ตาม ๆ น้ำไป...เพราะถึงที่สุดแล้ว พวกเราไม่ใช่พวกอริสโตแครตที่จะกล้าเสี่ยงกับการสูญเสียสถานภาพในสังคม...เพราะพวกเขาเห็นว่ามันมีบางอย่างที่ใหญ่กว่า "ชีวิต"

สิ่งที่ใหญ่กว่าชีวิต...เป็นสิ่งที่คนชั้นกลางไม่อาจจะคิดหรือเข้าใจได้

ถ้ายอมตามสังคมไปเรื่อย ๆ ... ก็แค่มีความสุขอยู่ในโลกนี้...โลกแคบๆ ที่มีค่าเหลือเกินของเพตี้บูจัวซ์

.....
คุยกับคุณผลิต
อย่าเพิ่งพูดว่าอาจารย์ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง.. เพราะอาจารย์ยังไม่ได้เข้ากระบวนการทางการศาล...
และอย่าเพิ่งพูดว่าอาจารย์ทำผิดกฎหมาย... เพราะกฎหมายเลือกตั้งนี้อาจผิดกับรัฐธรรมนูญ.. เรายังไม่ได้เอาการเลือกตั้งครั้งนี้เข้าศาลรัฐธรรมนูญ

ใช้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย.. ก็ดีอยู่แล้ว


โดย: ผอยกองกี IP: 203.120.68.70 วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:10:14:15 น.  

 
ถ้ารู้ว่าไม่ถูกต้อง ทำไมคนเป็นถึงครูบาอาจารย์ที่จะต้องสั่งสอนเด็กรุ่นหลังให้ทำในสิ่งที่ดีที่เหมาะควร ไม่ทำในสิ่งที่สร้างสรรกว่านี้
แล้วจะมีวิชากฎหมาย วิชารัฐศาสตร์มาเพื่ออะไร เพราะแม้แต่คนที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดวิชายังสอนแต่ปาก แต่ไม่ลงมือปฎิบัติ


โดย: คนไม่ได้เป็นดร. IP: 203.188.49.32 วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:14:10:49 น.  

 
ผมไม่ตอบโต้หรอก ...คิดอย่างไร ทำอย่างนั้น... ผมคิดอย่างนี้ ก็คงเป็นเอกสิทธิ์ของผมเช่นเดียวกัน

กฎหมาย มีหลายมิติ ...แน่นอนที่สุดในด้านหนึ่ง คือ กฎหมายคือ สิ่งที่ใช้เป็นกลไก ในการควบคุมความประพฤติของคนในสังคม ที่ต้องอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีระบบระเบียบ.... เพราะ หากคนคิดจะอยู่ร่วมกันเป็นสังคมแล้ว ก็คงจะคิดทำอะไรตามใจชอบไม่ได้ ไม่งั้นสังคม ก็วุ่นวาย

กลับมาเรื่องกฎหมายเลือกตั้งนี่ รัฐธรรมนูญเราเป็นกฎหมายสูงสุด มีกฎหมายเลือกตั้งเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ออกมารองรับ เพื่อให้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มันเป็นรูปธรรม มีแนวทางปฏิบัติชัดเจน ... การกำหนดให้เลือกตั้งตามกลไกในรัฐธรรมนูญไว้ ไม่มีอะไรที่จะขัดรัฐธรรมนูญไปได้

กฎหมายที่จะขัดรัฐธรรมนูญโดยทั่วไป จะต้องเข้าองค์ประกอบตามมาตรา ๒๙ คือ กระทบในสารัตถะแห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (Fundamental Rights) เช่น สิทธิและเสรีภาพในการดำเนินชีวิต ในเรื่องครอบครัว ศาสนา หรือเสรีภาพอื่น ๆ ที่เกินขอบเขตความจำเป็นของการอยู่ร่วมกันเป็นรัฐ (State) การที่รัฐออกกฎหมายอะไรมาก็ตาม หากจำกัดสิทธิ์และเสรีภาพ โดยไม่มีขอบเขต ย่อมขัดรัฐธรรมนูญ (Unconstitutionality)

กฎหมายเลือกตั้ง เรื่องการห้ามฉีกบัตรนี้ ก็ออกมาเพื่อให้รัฐธรรมนูญ ที่กำหนดให้ประเทศไทยมีการเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนได้สะท้อนความคิดเห็นของตน ผ่านระบบผู้แทน มีผลเป็นจริงในทางปฏิบัติ .... การห้ามฉีกบัตรเลือกตั้ง ไม่เห็นมีอะไรที่เกินเลยกว่าความจำเป็น ไม่มีอะไรเกินเลยหลักสัดส่วน ไม่ได้กระทบสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของความเป็นคน ..... แม้นักกฎหมายที่ปัญญาอ่อนที่สุด ก็ต้องบอกว่า "ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ" ครับ

เอาเป็นว่า ผมปล่อยให้ศาลท่านตัดสินเอง ใครเชื่อว่าคุณไชยันต์ ...ไม่ขอเรียกว่าเป็นอาจารย์ ...ก็เชื่อไป ผมไม่บังอาจ ไปบังคับให้เห็นเช่นเดียวกับผม

ปล. กฎหมายไม่ใช่สิ่งวิเศษมาจาก ฟ้าหรือสวรรค์ แต่กฎหมาย ต้องเป็นกฎหมาย ตราบใดที่ไม่ถูกยกเลิก และ กฎหมายนั้น ไม่ได้ บัญญัติไว้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เช่น กำหนดให้ ชาย ต้องตั้งครรภ์แทนหญิง หรือ กำหนดให้คนใช้หัวเดินแทนการใช้ ส้นเท้า.... เป็นต้น ตราบนั้น กฎหมายก็ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตาม ใครไม่ปฏิบัติตาม ก็สมควรได้รับการลงโทษ ...ไม่ยกย่อง เชิดชู คนไม่เคารพกฎหมาย ... ครับโดย: POL_US วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:14:46:04 น.  

 
เอ ก็เค้ามีช่องให้กาไม่ลงคะแนน ก็น่าจะไปใช้สิทธิ์ตรงนั้นนะ แล้วการกระทำเช่นนี้ จะทำให้เด็กยึดเป็นมาตรฐานได้ไงอาจารย์ เป็นถึงคณะบดี ทำเช่นนี้ ทำไมไม่นึกถึงข้อกฎหมายบ้าง


โดย: ไม่ใช่ลูกศิษย์ค่ะ IP: 202.57.183.23 วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:15:45:50 น.  

 
เขียนเหมือนเดิมแต่เขียนให้ยาวขึ้น ก็จะตอบเหมือนเดิม แต่ตอบสั้น ๆ กว่าเดิมนะคะ..

"สิ่งที่ใหญ่กว่าชีวิต...เป็นสิ่งที่คนชั้นกลางไม่อาจจะคิดหรือเข้าใจได้"โดย: ผีตัวเดิม (ผีกองกอย ) วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:16:53:21 น.  

 
"...การที่ข้าพเจ้ามิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่นั้น มิใช่เพราะข้าพเจ้าไม่เคารพกฎหมายบ้านเมือง แต่เป็นเพราะข้าพเจ้าต้องการปฏิบัติตามคำสั่งที่สูงยิ่งไปกว่านั้น นั่นคือ คำสั่งแห่งความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดี..."
(มหาตมะ คานธี/คำให้การต่อศาลอินเดีย)

อารยะขัดขืน

อารยะ ขัดขืน ยืนขึ้นสู้
ยืนหยัดอยู่ สู้ด้วยธรรม นำกฎหมาย
จริยธรรม โดนหยามเหยียด เบียดทำลาย
อ้างกฎหมาย ทำลายล้าง สร้างอธรรม

กฎหมายดี มีหลายสิ่ง ควรเคารพ
มันเป็นกฎ กติกา สมานฉันท์
มีเอาไว้ ให้สังคม ร่มเย็นกัน
ผู้ใช้มัน ธรรมต้องอยู่ คู่กันไป

ใช่ว่าเห็น เป็นเครื่องมือ ถือประโยชน์
ยามเมื่อโกรธ ใช้ลงทัณฑ์ นั่นฉิบหาย
ยุติธรรม แห้งเหือด เดือดมลาย
เปลี่ยนผู้ร้าย เป็นผู้ดี ผีเป็นคน

มโนสำนึก คุณธรรม ต้องนำหน้า
ใช่แต่ว่า อ้างกฎหมาย ไปทุกหน
หลักปกครอง ต้องหมองมัว ชั่วเพราะคน
อย่าสับสน บ่นกฎหมาย ร้ายไม่ดี

พระบรมราโชวาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า
“มีคำพูดหนึ่งที่พูดถึงนักกฎหมายอยู่อย่างหนึ่ง คนที่ทำงานกับกฎหมายมาก ๆ มักจะติดตัวบทกฎหมาย คำพูดอย่างนี้ดูจะไม่ใช่คำชม หากเป็นคำติติงนักกฎหมายบางคนที่ถือแต่ตัวบทกฎหมายเป็นหลักการ ในการธำรงรักษาความยุติธรรมหรือความเป็นธรรม จึงควรระมัดระวังให้มาก คือควรจะได้ทำความเข้าใจให้แน่ชัดว่ากฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรม เป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งสำหรับใช้ในการรักษาและอำนวยความยุติธรรมเท่านั้น การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้เพื่อรักษาความยุติธรรม ไม่ใช่เพื่อรักษาตัวบทของกฎหมายเอง และการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินมิได้มีวงแคบอยู่แต่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย หากต้องขยายออกไปถึงศีลธรรมจรรยา ตลอดจนเหตุผลพอตามความเป็นจริง”
จึงอาจกล่าวได้ว่า “ความยุติธรรมมาก่อนกฎหมายและอยู่เหนือกฎหมาย”

คนไม่เข้าใจก็ปล่อยเค้าไปเถอะ


โดย: ผีกองกอยลอกเขามาค่ะ IP: 192.169.41.37 วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:20:36:32 น.  

 
ต่อไปคนควฉีกบัตรเลือกตั้ง ก็คงอ้าง แบบเดียวกับ ไชยันต์ ระวัเถิดไชยันต์เอ๋ย ความไม่ชอบธรรมของรัฐบาล ยังไม่ยุติกันที่ศาล คุณเอาความรู้สึกมาตัดสิน เหมือนพวกม๊อบ กวนชาติ คุกรอคุณอยู่ข้างหน้าแล้ว ไอ้เพี๊ยน


โดย: กาสิน IP: 124.121.2.50 วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:21:59:47 น.  

 
ประเด็นเรื่องกฎหมายต้องยุติธรรมนี้ เป็นเรื่องถูกต้องล้านเปอร์เซ็นต์ครับ ไม่มีใครไม่เห็นทางนั้นหรอกครับ ..... เพราะกฎหมายที่มันไม่ยุติธรรมนี่ มันจะอยู่ไม่นาน คนส่วนใหญ่ในสังคม จะไม่ปฏิบัติตาม ทำให้กฎหมายมันไร้ผล เพราะขัดต่อความรู้สึก ...

คนที่อ้างว่า กฎหมายเลือกตั้งไม่ยุติธรรม .... บอกยกมาตรา ตัวบท หรือ อะไรที่เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งมาพูดซิว่า ....มันไม่ยุติธรรม ขัดศีลธรรม อย่างไร .... อย่าเอาเรื่องอื่นมาปนเรื่องกฎหมายนะครับ ไม่เกี่ยวกันเลย

การห้ามฉีกบัตรเลือกตั้ง .... ไม่ยุติธรรมอย่างไร ... ไม่ใช่เครื่องมือนำไปสู่ความยุติธรรม หรือ ความสงบสุข ของสังคม หรือ กติกาการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างไร ... หรือว่า คุณไชยันต์ คือ คนส่วนใหญ่ของสังคม ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย แล้ว คนอีกเกือบ ๑๐ ล้านคนที่ไปเลือกตั้ง กาช่องไม่เลือกตั้ง กับอีกกว่า ๑๖ ล้าน ที่กาเลือกพรรคการเมือง คือ คนส่วนน้อยของสังคม ที่เห็นว่า กฎหมายมันใช้ได้ เลยปฏิบัติตามละครับ ...


โดย: POL_US วันที่: 9 เมษายน 2549 เวลา:1:52:02 น.  

 
แก้วสรรมันยังไม่เห็นฉีกเลย มันยุอย่างเดียวแต่ไม่ทำหรอก เพราะผิดชัดเจน เอาง่ายๆว่า คำว่าสันติวิธีน่ะ มันต้องไม่ใช่การกระทำที่ผิดกฎหมายแน่นอน เป็นอาจารย์ได้ยังไงฟ่ะ.. ถ้าไม่บ้าก็คงเมายาค้างแน่เลย


โดย: สัดเอ้ย IP: 221.128.113.60 วันที่: 9 เมษายน 2549 เวลา:2:07:22 น.  

 
สั่งล่วงหน้าให้กล้องตามถ่ายตั้งแต่เขช้าไปเช็คชื้อ เซ็นชื่อรับบัตร แล้วก้ฉีกต่อหน้ากล้อง ถ้าอุดมการณ์ไม่ตอ้งเรียกกล้องไปตามถ่ายเป็นหนังชุดมาออกหรอก
แต่นี่มันอยากดัง แล้วก้กะจะเล่นการเมืองครับ ไอ้พวกฉวยโอกาสสร้างชื่อทางเน่าๆ เพื่อเล่นการเมือง


โดย: พงษ์ IP: 58.64.101.220 วันที่: 9 เมษายน 2549 เวลา:2:12:14 น.  

 
ขอดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆละกันค่ะ
no comments


โดย: Memorybee (Memorybee ) วันที่: 9 เมษายน 2549 เวลา:3:37:47 น.  

 
ผมเห็นต่างจากคุณ plin นิดนึงครับ ที่บอกว่า

"และผมเชื่อว่า เขาเองก็คงไม่ปฎิเสธโทษนั้น (แม้จะให้สัมภาษณ์ว่ากลัวเข้าคุกอยู่เหมือนกัน)"

ผมเขื่อว่าก่อนที่ทำ อ.ไชยันต์ ได้คิดสะระตะแล้วว่าแทบไม่มีความเสี่ยงเลย และ อ. ได้คุยกับทีมนักกฎหมายเอาไว้ก่อนแล้ว (ถึงแม้ว่าการคาดการณ์ของ อ. และทีมนักกฎหมายไม่จำเป็นต้องถูกร้อยเปอร์เซ็นต์"

ผมจึงไม่คิดว่าการกระทำนี้ต้องการความกล้าหาญอะไรมากนัก

ส่วนเรื่องสาเหตุหรือแรงจูงใจนั้น ตัวผมไม่รู้จัก อ.ไชยันต์ ก็เลยให้ความเห็นได้ยากว่าอะไรคือแรงจูงใจหลักๆ ของอาจารย์

แต่ค่อนไปในทางเห็นด้วยกับคำวิจารณ์ของ อ.สมศักดิ์ใน ม.เที่ยงคืนในกรณีนี้ (ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยกับสมศักดิ์ในอีกหลายเรื่องก็ตาม)


โดย: คนแถวนี้* IP: 124.120.133.47 วันที่: 9 เมษายน 2549 เวลา:6:57:14 น.  

 
"มาตรา 65 บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้"

ผมแปลกใจมากที่ อ.ไชยันต์อ้างมาตรานี้
เพราะ (ถ้าผมตีความไม่ผิด) สิ่งที่ อ. +พันธมิตร กำลังทำคือล้มการเลือกตั้งและขอนายกพระราชทาน ซึ่งเป็นวิธีที่ "มิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้" (อย่างน้อยก็ในเรื่องเจตนารมณ์) โดยอ้าง ม.7 ซึ่งผมเห็นว่าเป็นการตีความแบบข้างๆ คูๆ ถ้าอ่านบทความของ อ.นิธิ ก็จะเจอความเห็นที่ตีความว่า ม.7 นั้นเป็นคนละเรื่องกับนายกพระราชทานเลยโดย: คนแถวนี้* IP: 124.120.133.47 วันที่: 9 เมษายน 2549 เวลา:7:05:01 น.  

 
คุณผีกองกอย

"สิ่งที่ใหญ่กว่าชีวิต...เป็นสิ่งที่คนชั้นกลางไม่อาจจะคิดหรือเข้าใจได้"

กำลังจะบอกว่านี่คือปัญหาของคนที่ร่วมชุมนุมกับพันธมิตรทั้งหลาย (ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นคนชั้นกลาง) หรือเปล่าครับโดย: คนแถวนี้* IP: 124.120.133.47 วันที่: 9 เมษายน 2549 เวลา:7:13:06 น.  

 
สัพเพ ธรรมา นาลัง สุญญัง -> สิ่งใด ๆ ทั้งปวง ล้วนเป็นความว่างเปล่า

ผมไม่ใซ่มหาอี้ หรือ มหาอั๊ม นะ, แต่ฝากความเห็นไว้อย่างนี้ (คุย/สนทนากับ มนุษย์อย่าง เจ้าของปรากฏการณ์นี้ ต้องพูดกับท่านยังงี้ครับ)

"ปรากฏการณ์ทั้งปวงในหมู่มนุษย์ ล้วนเป็นเพียงแค่บทสนทนากันระหว่างคนเรา เท่านั้น" มันผ่านมา แล้วก็ผ่านไป จะหาแก่นสาร สาระ ความหมายใด ๆ ได้ไม่?

หาก "ความคิดหลังเขาสมัยใหม่ " เช่นนี้เป็นจริง
ด้านที่สามของเหรียญ กรณีตัวอย่างนี้ คือ

"บทสนทนา ด้านกฎหมาย" ที่ว่างเปล่า หาแก่นสาร สาระ ความหมายใด ๆ มิได้


ฮ่วย ห้วย หนอง คลอง บึง บางโดย: a_somjai วันที่: 9 เมษายน 2549 เวลา:9:26:28 น.  

 
1. ใช่ค่ะ.. อาจารย์แกเตรียมไว้ก่อนแล้ว... แกไม่ได้อยากดังในนาม "ไชยยันต์ ไชยพร" ค่ะ.. แค่เท่านี้เราก็คิดว่า ในแวดวงแกแล้วเนี่ย... ไม่มีใครไม่รู้จักหรือไม่อ้างงานแก....แต่แกอยากให้ประเด็นมันดังขึ้นมา.. เพื่อที่จะได้เป็น ท๊อค ออฟ เดอะ ทาวน์

2. คุณ POL_US มีจุดยืนที่แข็งแรงดีค่ะ.. ดิฉันเข้าใจแล้ว ขอบคุณมากค่ะ

3. เปล่าค่ะ .. คุณแถวนี้... เราไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น.. แต่คำถามของคุณมันนำไปสู่กระบวนการคิดที่กว้างใหญ่และเยอะแยะได้เลยค่ะ... เราไม่รู้ว่าหากตอบไปแล้วจะตรงกับสิ่งที่คุณสงสัยหรือเปล่า.. แต่ถ้าให้แค่ตอบสั้น ๆ คือ.. "ไม่ใช่ค่ะ"


โดย: ผีกองกอย วันที่: 9 เมษายน 2549 เวลา:17:00:30 น.  

 
ผมก็เดาว่าไม่ใช่นะครับ (เดาต่อว่าตอนที่เขียนคุณคงกำลังตอบบางท่านในหน้านี้อยู่) ก็เลยอดสงสัยไม่ได้เพราะนัยของข้อความที่คุณยกสามารถ imply เช่นกันว่า ถ้าข้อความที่ว่าเป็นจริงแล้วไซร้ ฝ่ายพันธมิตรก็คง in big trouble

ส่วนตัวผมคิดว่า พันธมิตรกำลังอยู่ใน (และสร้าง) big trouble อยู่เหมือนกัน (ขอแนะนำเพื่อนๆ ให้ลองอ่านบทความคุณสุภลักษณ์ในประชาไทดู)


โดย: คนแถวนี้* IP: 124.120.135.68 วันที่: 9 เมษายน 2549 เวลา:22:29:15 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Plin, :-p
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]

Instagram


บันทึก ท่องเที่ยว เวียดนาม


e-mail : rethinker@hotmail.com


Friends' blogs
[Add Plin, :-p's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.