Group Blog
 
All blogs
 

เล่าเรื่องพื้นๆ (พื้นออนบีม)

เล่าเรื่องพื้นๆ (พื้นออนบีม)

พื้นออนบีม

เล่าเรื่องพื้นๆ คราวนี้จะเล่าเรื่องพื้นสำหรับใช้ในการออกแบบโครงสร้างว่าควรเลือกใช้ยังไง เช่น พื้นคอนกรีตออนบีม ออนกราวน์ พื้นสำเร็จ พื้นโพส ฯลฯ คงมี ผู้ออกแบบหลายคน สงสัยว่าการก่อสร้างอาคารๆนึง มีพื้นให้เลือกตั้งหลายแบบ แต่ละแบบเป็นยังไงและควรเลือกใช้ยังไงวันนี้จะเล่าคร่าวๆ ให้ฟังครับเพื่อที่จะนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และเพื่อความประหยัดครับ พื้นเป็นโครงสร้างที่สำคัญมีหลายแบบหลายวัสดุ ผมจะขอแยกประเภทไว้คร่าวๆดังนี้ แล้วจะเล่าที่ละอันให้ฟังครับ

1. พื้นคอนกรีตหล่อกับที่
1.1 พื้นคอนกรีตออนบีม
1.2 พื้นคอนกรีตออนกราวน์

1. พื้นคอนกรีตหล่อกับที่

ก็ตามชื่อที่บอกแหละครับ คือพื้นที่หล่อเอง ทำแบบหล่อเอง วางเหล็กเทปูนเอง ไม่ได้หล่อจากที่อื่นแลล้วยกมาวาง ผมขอแยกเป็น 3 แบบ

1.1 พื้นคอนกรีตออนบีม

น่าจะเป็นพื้นที่นิยมใช้มากที่สุด เพราะช่างไทยคุ้นเคย และมีประสบการณ์ในการทำพื้นมาแทบจะเรียกได้ว่าหลับตาทำก็ ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับว่า ออนบีม มันก็แปลอยู่แล้วว่าวางอยู่บนคาน คือมีการถ่ายน้ำหนักจากพื้นไปสู่คาน โดยอาจแบ่งวิธีการถ่ายน้ำหนักของพื้นได้สองแบบ คือ พื้นทางเดียว กับพื้นสองทาง ทีนี้ถามว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าป็นพื้นทางเดียวหรือพื้น สองทาง ตอบคือ วิธีการตรวจสอบ ถ้าเอาความยาวของพื้นด้านสั้นไปหาร ความยาวของพื้นด้านยาว แล้วได้ค่ามากกว่า 0.5 แล้วแสดงว่า เป็นพื้นสองทางน้ำหนักของพื้นและน้ำหนักที่อยู่บนพื้นจะถ่ายไปยังคานตามลูกศรชี้คือในกรณีของพื้นสองทาง น้ำหนักของพื้นในพื้นที่สีน้ำเงินจะถูกไปยังคานสีน้ำเงิน พื้นสีเขียวจะถูกถ่ายไปยังคานสีเขียว ส่วนพื้นสองทางการถ่ายน้ำหนักจะแบ่งครึ่งกันไปยังคานแต่ละฝั่งเท่าๆกันครับ ข้อดีของพื้นออนบีมคือ ข้อแรก พื้นจะไม่ทรุดเหมือนพื้นออนกราวน์ครับเพราะการถ่ายน้ำหนักของพื้นจะไปอยู่บนคานและคานจะถ่ายน้ำหนักไปยังเสาอีกที แต่พื้นออนกราวน์นั้น อยู่ในสมมุติฐานว่าน้ำหนักทั้งหมด ถ่ายไปยังดินโดยตรงไม่ได้วางบนคาน

ข้อดีอีกข้อหนึ่งของพื้นออนบีม คือ ในกรณีที่ใช้เป็นพื้นชั้น 2 จะไม่มีปัญหารั่วซึมของน้ำครับ เห็นได้ว่า แบบบ้านทั่วๆไปที่เป็นพื้นสำเร็จรูปวาง วิศวกรจะหลีกเลี่ยงการวางพื้นสำเร็จบนพื้นห้องน้ำ และพื้นระเบียงเพื่อป้องกันปัญหาการรั้วซึมของน้ำ แต่ขอย้ำไว้หน่อยนะครับ คุณสมบัติพื้นฐานของคอนกรีตเป็นวัสดุที่ไม่สามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้ครับ ดังนั้น การป้องกันการรั่วซึมจะสามารถกันได้ระดับหนึ่งเท่านั้น ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์

สำหรับข้อควรรู้อีกข้อหนึ่งสำหรับพื้นคอนกรีตออนบีมอีกเรื่องหนึ่งคือ ระยะเวลาการถอดค้ำยันของพื้นครับ เพราะว่าการที่คอนกรีตจะรับกำลังได้เต็ม 100 % นั้นคือ ระยะเวลา 28 วัน ดังนั้นเวลาการที่จะสามารถถอดค้ำยันได้อย่างน้อยๆคือ 14 วันครับ เพราะเป็นระยะเวลาที่คอนกรีตพื้นสามารถรับกำลังได้แล้วเกิน 70% แต่ก็ต้องค้ำยันด้วยเสาไม้ไว้เป็นช่วงๆคือ ทำเป็นไม้ป็อบค้ำไว้ จนกว่าจะครบ 28 วันคอนกรีตจึงจะสามารถรับน้ำหนักไว้เต็มที่ ดังนั้น ในการเลือกที่จะใช้คอนกรีตออนบีม เรื่องที่ควรพิจารณาคือ แผนการก่อสร้างครับ คือสมมุติว่าพื้นที่เทคอนกรีตออนบีมไว้นั้นเป้นพื้นที่ไม่ได้อยู่ชั้นล่าง อาจอยู่ชั้นสอง ชั้นสาม จำเป็นต้องรอเวลาถึง 14 วันหลังเทคอนกรีตจึงจะสามารถถอดแบบหล่อคอนกรีตด้านล่างได้ ดังนั้นในช่วงเวลาการรอ 14 วันช่างจะไม่สามารถทำงานก่ออิฐหรืองานอื่นๆได้เลย ทำให้ผู้รับเหมาส่วนใหญ่ จึงอยากหลีกเลี่ยงพื้นออนบีม ไปใช้พื้นสำเร็จกัน อีกอย่างคือเรื่องต้นทุนของการวางพื้นสำเร็จ ก็อาจถูกกว่าเมื่อเทียบกับ พื้นหล่อกับที่ ในเรื่องของไม้แบบ และเรื่องของ ระยะเวลาการก่อสร้าง

1.2 พื้นคอนกรีตออนกราวน์

การที่จะเลือกใช้พื้นคอนกรีตออนกราวน์นี้ จะใช้ในกรณีเป็นพื้นชั้นล่างเท่านั้น เพราะชื่อมันบอกว่าออนกราวน์ มันก็ต้องอยู่ข้างล่างจริงมั๊ย

โดยทั่วไปการที่เลือกใช้เป็นพื้นออนก ราวน์ เหตุผลคือ ประหยัดครับ เพราะการถ่ายน้ำหนักของพื้นออนกราวน์ที่ว่าเป็นการถ่ายน้ำหนักไปยังดินโดย ตรง สามารถลดน้ำหนักที่กระทำไปยังคานและเสาได้ ทำให้สามารถลดขนาดของคาน ขนาดของเสาลงไปได้ และไหนจะตัวพื้นเองที่เสริมเหล็กน้อย ความหนาก็ไม่มาก

ดังนั้นพื้นออนกราวน์ที่อยู่ได้ คือ การบดอัดของดินที่อยู่ใต้พื้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับ (สำคัญกว่าตัวพื้นเองด้วยซ้ำ)เพราะถ้าหากดินหรือทรายที่อยู่ใต้พื้นคอนกรีต ออนกราวน์นั้นทรุด คอนกรีตก็จะเกิดการแตกร้าวได้อย่างไม่ต้องสงสัย อีกเรื่องที่อยากจะบอกคือ เรื่องเหล็กเสริมในพื้นออนกราวน์นั้นจะเป็นเพียงแค่ เหล็กเสริมกันร้าวเนื่องจากอุณหภูมิเท่านั้น ไม่ได้เป็นเหล็กเสริมที่จะออกแบบไว้สำหรับกำลังโดยตรง ดังนั้น เหล็กเสริมที่จะใช้อาจเป็นเพียงเหล็ก 6 มิล วางเป็นตะแกรง 25 เซนติเมตร ,20 เซนติเมตร หรือเป็นเหล็ก wire mesh 4 มิล หรืออาจจะเป็นเพียงแค่ไม้ไผ่ผ่าซีกก็ได้ ข้อควรระวังอีกเรื่องของพื้นคอนกรีตออนกราวน์ที่ควรรู้คือเรื่องรอยต่อ ระหว่างพื้นกับคานครับ ควรที่จะต้องเป็นรอยต่อที่แยกกันอย่างสิ้นเชิงในแง่ของโครงสร้างครับ ดูรูปเพราะว่าถ้าเราทำการออกแบบพื้นให้เป็นพื้นคอนกรีตออนกราวน์แล้ว แต่ตัวพื้นยังวางอยู่บนคานตามรูปที่สอง พื้นที่ว่าจะกลายเป็นพื้นที่ถ่ายน้ำหนักของตัวพื้นเองลงไปยังคานที่อยู่ด้าน ใต้ทำให้พฤติกรรมของโครงสร้างผิดๆปจากที่ได้ออกแบบคำนวณไว้กลายเป็นพื้นออ นบีมทันที ภายหลังปัญหาก็จะตามมาว่าพื้นนั้นไม่สามารถรับน้ำหนักได้เนื่องจากมีคานยัน อยู่ด้านใต้ แต่ตัวพื้นเองไม่ได้ออกแบบเสริมเหล็กไว้เพียงพอที่จะรับน้ำหนัก มีเหล็กเป็นเพียงเสริมกันร้าวเนื่องจากอุณหภูมิเท่านั้น และปัญหาอีกเรื่องนึงคือ ถ้าโครงสร้าง ทั้งคาน เสาตอม่อ และฐานรากไม่ได้ออกแบบเผื่อน้ำหนัก สำหรับพื้นออนกราวน์ไว้ มันอาจมีน้ำหนักมากไปกว่าที่ควรเป็นครับ เพราะการถ่ายน้ำหนักผิดไปจากที่วิศวกรคำนวณไว้คือดันมีคานไปรับน้ำหนักพื้น

ที่มา : //7-artist.com
 

Create Date : 24 สิงหาคม 2553    
Last Update : 24 สิงหาคม 2553 9:48:14 น.
Counter : 1084 Pageviews.  

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับระบบปรับอากาศ

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับระบบปรับอากาศ

หน้าร้อนทีไร ทำไมแอร์ไม่เย็นเมื่ออากาศร้อน เครื่องปรับอากาศจะมีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนลดลง ภาระการทำความเย็นในหน้าร้อนเพิ่มขึ้น ในหน้าร้อน และวันที่อากาศร้อนสูงเกิน40 องศา และแอร์เย็นน้อยลงบ้าง(อยู่ที26 องศา)เป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าร้อนขนาดนี้แล้ว แอร์ยังเย็นเจี๊ยบ(23 องศา)แสดงว่า ในวันที่อุณหภูมิปกติคือ30-35 องศา แอร์อาจจะใหญ่เกินไปด้วยซ้ำ และอาจจะกินไฟมากเกินไป

จะทำให้แอร์ในหน้าร้อน เย็นขึ้นได้อย่างไร

เคยได้ยินโครงการ?ล้างแอร์ช่วยชาติ?ไหม การล้างแอร์ช่วยให้ การไหลเวียนของอากาศดีขึ้น แผงคอยล์สะอาด ทำให้การถ่ายเทความร้อนดี จะช่วยให้ได้ความเย็นมากขึ้น อาจจะถึง10-15% เชียวนะ การล้างแอร์ยังช่วยลดเชื้อโรคที่หมักหมม เป็นผลดีกับสุขภาพด้วย แผงคอยล์ร้อนที่เครื่องระบายความร้อน มักจะมีฝุ่นหรือผงดินจับ โดยเฉพาะเมื่อตั้งกับพื้นดิน จึงควรทำความสะอาดด้วยการฉีดน้ำ รดน้ำต้นไม้แล้วฉีดน้ำล้างแผงคอยล์ด้วยนะ แต่ระวังอย่าไปฉีดส่วนที่เป็นกล่องไฟฟ้า ฉีดล้างเฉพาะที่แผงคอยล์ก็พอ หากยังรู้สึกว่าแอร์เย็นไม่พอ ใช้พัดลมเสริม ก็ไม่ผิดกติกาแต่ประการใด ประหยัดไฟดี ไม่จำเป็นต้องติดแอร์ใหญ่เข้าไว้ก่อน เพราะเจอค่าไฟแพงแล้วจะรู้สึก

อุณหภูมิของห้องปรับอากาศที่เหมาะสม ควรจะเป็นเท่าไรอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับห้องปรับอากาศ โดยทั่วไปควรจะเป็นประมาณ25 องศา หรือสำหรับห้องนอนเมื่อใช้งานในตอนกลางคืน ควรจะเป็นประมาณ26 องศา เพราะในขณะที่นอน การทำงานของร่างกายจะลดลง และไม่ควรใช้ผ้าห่มที่เป็นผ้านวมหนาๆ เพราะจะทำให้ต้องปรับอากาศที่อุณหภูมิต่ำเกินจำเป็น สุดท้ายก็เปลืองไฟอีกนั้นแหละ

แอร์ฝังดีไหมสำหรับบ้านเศรษฐี สถาปนิกมักจะออกแบบให้แอร์ฝัง เพื่อให้สวยงาม โดยหารู้ไม่ว่า เป็นการสร้างปัญหาให้กับการปรับอากาศ และเจ้าของบ้านในอนาคต แอร์ฝัง ติดตั้งยาก ล้างยาก ฝ้าเพดานที่ฝังรั่วทำให้แอร์รั่ว ฝ้าเพดานร้อนทำให้แอร์ไม่เย็น สกปรกทำให้เกิดเชื้อโรค และทำให้เจ้าของบ้านเป็นโรคภูมิแพ้ แอร์สมัยนี้ ออกแบบมาสวยตั้งหลายแบบ ติดแอร์ตามที่เขาผลิตมา ดีที่สุด

พัดลมระบายอากาศมีไว้ทำไมพัดลมระบายอากาศ ส่วนใหญ่ผลิตมาสำหรับใช้กับห้องน้ำ ห้องครัว และติดตั้งกับผนังหรือเพดาน ในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องมีการระบายอากาศเสีย หรือกลิ่นเหม็น ห้องน้ำที่ติดกับผนังนอกอาคาร หากเปิดหน้าต่างได้ก็ไม่ต้องใช้พัดลม จะได้ไม่เปลืองไฟ และพัดลมพวกนี้ ถ้าใช้งานต่อเนื่องตลอดเวลา ส่วนใหญ่ไม่ถึง5 ปีก็เสียแล้วห้องปรับอากาศทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีพัดลมระบายอากาศ เพราะจะทำให้ห้องชื้น มีฝุ่นมาก และเปลืองแอร์

ประตูห้องน้ำ ควรเป็นบานเกล็ดหรือเปล่าถ้ามีการถามว่า ประตูห้องน้ำทำไมต้องเป็นบานเกล็ด มักจะพบว่าไม่มีใครตอบเหตุผลที่ชัดเจนได้ เป็นการทำตามความเคยชินซะมากกว่า สมัยก่อน ห้องน้ำอยู่ต่างหากจากบ้าน การทำช่องระบายอากาศจึงมีเหตุผล แต่ในปัจจุบันห้องน้ำมักจะอยู่ในบ้าน พอประตูมีเกล็ดระบายอากาศ กลิ่นและความชื้นจากห้องน้ำจึงระบายเข้ามาในบ้าน แถมความเป็นส่วนตัวยังหายไปด้วย ห้องน้ำควรจัดให้มีการระบายอากาศออกนอกบ้าน ถ้าทำได้อย่างนี้ ประตูห้องน้ำ ควรจะเป็นบานทึบ

แอร์เบอร์5 ดีอย่างไรแอร์เบอร์5 คือแอร์ที่ผ่านการรับรองแล้วว่ากินไฟน้อย หรือมีค่าEER 10.6 บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์ ทำให้ผู้ซื้อสามารถเปรียบเทียบและเลือกซื้อเครื่องแอร์ที่กินไฟน้อย ในปัจจุบัน ผู้ผลิตส่วนใหญ่ก็มีแอร์เบอร์5 ให้เลือกซื้อหลายรุ่น บางรายไปถึงแอร์เบอร์6 ก็มี ในอนาคต เครื่องแอร์ที่ขายในท้องตลาดจะต้องเป็นแอร์เบอร์4 หรือมีค่าEER 9.6 บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์ เป็นอย่างน้อย

ห้องนอนขนาด20 ตารางเมตร ใช้แอร์ขนาดไหนดีโดยทั่วไป ควรจะใช้ขนาดไม่เกิน1 ตันความเย็นหรือ12000 บีทียู/ชั่วโมง การที่ใช้เครื่องที่โตเกินไป นอกจากจะกินไฟแล้ว ความเย็นยังไม่สม่ำเสมอด้วย เพราะเครื่องจะตัดต่อบ่อย และความชื้นในห้องจะสูง การเลือกเครื่องแอร์สำหรับห้องนอน ควรให้ความสำคัญกับการใช้งานในตอนกลางคืนมากกว่ากลางวัน เพราะส่วนใหญ่เราใช้งานตอนกลางคืน เพื่อให้เครื่องมีขนาดพอดี ทำให้อุณหภูมิและความชื้นในขณะนอนพอดี เราก็หลับสบาย หากห้องนอนขนาดนี้ ใช้แอร์1 ตันความเย็นแล้ว ไม่เย็นเลย สงสัยต้องไปตรวจสอบแล้วหละว่า ว่าควรจะป้องกันความร้อนและทำฉนวนป้องกันความร้อนอย่างไร

แอร์ที่มีเครื่องฟอกอากาศในตัวดีหรือเปล่าการแข่งขันในตลาดเครื่องปรับอากาศนั้นสูงมาก ผู้ผลิตยี่ห้อต่างๆจึงต้องงัดเอากลยุทธใหม่ๆ ออกมานำเสนอให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยนี้ ประชาชนให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศจึงจับจุดเครื่องฟอกอากาศนี้มาเป็นจุดขาย เพราะไปเห็นสถิติว่าเครื่องฟอกอากาศขายดี เลยเอาเครื่องฟอกอากาศมาบวกกับแอร์เสียเลย เรื่องนี้ ในฐานะผู้ซื้ออย่าไปซีเรียสมาก คิดว่าอีกซักพัก คงจะซาลงไปเอง เหมือนเรื่องเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ ที่ใช้ไปสักพัก ก็ใช้ไม่ได้ และไม่เห็นข้อแตกต่างทางด้านสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างไร

อลูมิเนียมฟอยล์ช่วยป้องกันความร้อนได้จริงหรือไม่

การติดตั้งอลูมิเนียมฟอยล์ใต้กะเบื้องซีเพค ช่วยลดความร้อนได้ส่วนหนึ่ง เนื่องจากการสะท้อนความร้อน และการที่เกิดช่อว่างอากาศระหว่างแผ่นฟอยล์และแผ่นกระเบื้อง โดยยังได้อานิสงในการลดปัญหาหลังคารั่ว เนื่องจากแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์กันน้ำ อย่างไรก็ตาม การป้องกันความร้อนจากหลังคาที่ดีที่สุดคือการใช้ฉนวนใยแก้วที่หุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์หนาสัก3 นิ้วติดตั้งที่ฝ้าเพดาน อย่างนี้ ชัวร์กว่าเยอะ

แอร์นอกกับแอร์ที่ผลิตในประเทศ อย่างไหนดีกว่ากันโปรดทราบว่า เครื่องแอร์ที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดไม่ว่าจะมียี่ห้อเป็นญี่ปุ่น หรืออเมริกัน ล้วนแล้วแต่ผลิตในประเทศทั้งสิ้น ยี่ห้อเป็นญี่ปุ่นบางยี่ห้อ ไม่มีในญี่ปุ่นครับ มีแต่ในประเทศไทย ยี่ห้ออเมริกันบางยี่ห้อ ในอมริกาก็ไม่มีแล้ว มีแต่ในประเทศไทยครับ ในปัจจุบัน ประเทศไทยส่งออกเครื่องปรับอากาศหลายหมื่นล้านบาทต่อปีแอร์ไทยดี และมีมาตรฐานสูง สนับสนุนแอร์ไทยกันเถอะ

คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่ดีอย่างไรแอร์ทุกเครื่องมีคอมเพรสเซอร์ในตัว สมัยก่อน คอมเพรสเซอร์มีแต่ชนิดลูกสูบ แต่ในปัจจุบัน มีชนิดโรตารี่ และสครอล โดยทั่วไป คอมเพรสเซอร์ชนิดโรตารี่จะเดินเงียบและกินไฟน้อยกว่า จึงได้รับความนิยมมากขึ้น แต่จะมีขนาดจำกัด ส่วนสครอลเป็นคอมเพรสเซอร์รุ่นใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม และมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นคอมเพรสเซอร์รุ่นใหม่ๆยังมักจะออกแบบให้ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ปรับรอบหรืออินเวอร์เตอร์ด้วย

แอร์ที่ใช้อินเวอร์เตอร์ดีอย่างไรสมัยก่อน การทำงานของคอมเพรสเซอร์ ควบคุมด้วยเทอร์โมสตัทที่จะสั่งให้คอมเพรสเซอร์ตัดหรือต่อ การทำงานในลักษณะนี้ ทำให้ช่วงการควบคุมอุณหภูมิอยู่ในช่วงประมาณ2 องศา และการตัดหรือต่อของคอมเพรสเซอร์เกิดการกระชากของไฟ ดังนั้น จึงเกิดเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าอินเวอร์เตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์โดยการปรับรอบของคอมเพรสเซอร์ ทำให้การควบคุมอุณหภูมิสม่ำเสมอขึ้น และไม่เกิดไฟกระชาก ทำให้ประหยัดไฟ สกว ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสร้างระบบอินเวอร์เตอร์ในประเทศไทยด้วย เพื่อให้เราสามารถพึ่งตนเองได้

เครื่องฟอกอากาศดีหรือไม่เครื่องฟอกอากาศ มีประโยชน์ในการลดฝุ่นละอองอันเป็นสาเหตุของการสะสมเชื้อโรค กลิ่น อันเป็นสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ และโรคภูมิแพ้ เนื่องจากมลภาวะในอากาศสูงขึ้น โดยเฉพาะในเมือง เครื่องฟอกอากาศจึงมีความจำเป็นมากขึ้นสำหรับที่อยู่อาศัยในเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษ อย่างไรก็ตาม เครื่องฟอกอากาศมีข้อจำกัดที่ขนาดของพื้นที่ใช้งาน และจะต้องหมั่นเปลี่ยนแผงกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ

ควรทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศบ่อยแค่ไหนการทำความสะอาดแผงกรองอากาศ ควรทำเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตัวเอง และควรล้างแผงคอยล์เป็นประจำอย่างน้อยทุก6 เดือน จะทำให้แอร์เย็น กินไฟน้อย และไม่เป็นที่หมักหมมของเชื้อโรค

แอร์พัดลมน้ำดีหรือไม่บางครั้ง เวลาเราไปเดินชมสินค้าตามงานโฮม โชว์ จะเห็นคนขายพัดลมน้ำ เวลาเดินผ่านก็รู้สึกเย็นดี ราคาก็ถูก น่าใช้ พัดลมน้ำพวกนี้ไม่น่าใช้ครับ ที่เรารู้สึกเย็นในงานโฮม โชว์ เพราะในงานติดแอร์อยู่แล้ว พัดลมน้ำ เมื่อนำมาใช้ในบ้าน จะทำให้บ้านชื้น ดีไม่ดี เชื้อราจะตามมาอีกด้วย

ระวังอย่าให้แอร์เป่าโดนตัวโดยตรงลมที่เป่าออกจากหน้ากากแอร์ โดยปกติจะมีอุณหภูมิ12-13 องศา ซึ่งเป็นลมเย็นจัด จึงไม่ควรให้เป่าโดนตัวโดยตรง จะไม่สบายเอาง่ายๆ การออกแบบระบบแอร์ที่ดี หน้ากากแอร์จะเป่าลมเย็นให้ผสมกับอากาศในห้องก่อนจึงจะกระทบตัวคน

ระวังละอองน้ำจากCooling Towerละอองน้ำจากCooling Towerที่ใช้ในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ จะมีแบททีเรียชนิดหนึ่งที่เรียกว่า?ลีเจียแนร่า?ซึ่งทำให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจได้ หากถึงขั้นรุนแรง ก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้น จึงควรระมัดระวัง และไม่ควรเข้าใกล้ หรือหายใจละอองน้ำนี้เข้าไป วิศวกรจะต้องระวังในการติดตั้ง เพื่อไม่ให้ละอองน้ำเข้าสู่อาคารได้

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

Create Date : 23 สิงหาคม 2553    
Last Update : 23 สิงหาคม 2553 9:53:48 น.
Counter : 680 Pageviews.  

การจัดแต่งบ้านสไตล์ Modern

การจัดแต่งบ้านสไตล์ Modern

"ไม้"
คือวัสดุตกแต่งบ้านยอดนิยมตลอดกาล โดยเฉพาะสำหรับคนไทย เพราะเราอยู่บ้านไม้มาตั้งแต่ไหนแต่ไร แต่ด้วยรูปแบบการดำเนินชีวิตและอิทธิพลจากประเทศตะวันตก ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนหน้าตาบ้านเรือนของเรา ให้เข้ากับยุคสมัย บ้านรูปทรงเรียบๆดูโมเดิร์นจึงเข้ามาแทนที่บ้านไทย และมีวัสดุแปลกๆใหม่ๆผลิตออกมาเป็น ทางเลือกมากมาย แต่สำหรับผู้ที่ยังชอบสัมผัสธรรมชาติที่อบอุ่นของ "ไม้" การผสมผสานไม้ให้เข้ากับบ้านโมเดิร์นก็ทำได้ไม่ยาก และรับรองว่าดูดีไม่แพ้วัสดุทันสมัยใดๆเลย

ไอเดีย 1 ผนัง
กรุผนังด้วยไม้ตามแนวขวางโดยเลือกผสมไม้ที่ต่างชนิดกันเช่น ไม้โอ๊ก ไม้แอช และไม้สัก หรือเลือกย้อมให้มีเข้ม-อ่อนแตกต่างกันเล็กน้อย ทำให้เกิดสีเหลือบที่ดูน่าสนใจ อาจปูต่อเนื่องมาจนถึงพื้น เข้ากันได้ดีเฟอร์นิเจอร์หรืออ่างอาบน้ำรูปทรงเรียบเท่ทันสมัย

ไอเดีย 2 ฝ้าเพดาน
ลองใช้วีเนียร์ไม้ลายที่ชอบปิดทับบนแผ่นไม้อัดมากรุทับฝ้าเพดาน จะช่วยให้ฝ้าเรียบๆดูเก๋ไก๋ขึ้นได้ หรืออาจจะออกแบบให้มีการเล่นจังหวะของฝ้า โดยตีฝ้าแบบซิกแซ็ก แล้วค่อยกรุตามด้วยวีเนียร์ก็จะเพิ่มความน่าสนใจได้มากทีเดียว

ไอเดีย 3 ไม้สีเดียวกัน
การปูพื้นไม้เป็นเรื่องที่นิยมทำกันอยู่แล้ว แต่ลองใช้ไม้สีเดียวกันปูพื้นเรื่อยไปจนถึงบันได วงกบประตู และอาจรวมถึงเฟอร์นิเจอร์บิลท์อินด้วย จะช่วยให้บ้านไม้ของคุณดูกลมกลืน เรียบเกลี้ยงคล้ายกับบ้านสไตล์ญี่ปุ่นได้

ไอเดีย 4 ประตู
ลองใช้วีเนียร์ไม้ปิดที่บานประตูแทนการใช้ประตูบานลูกฟัก โดยอาจติดเป็นช่วงๆตามแนวขวาง แล้วตีเส้นคั่นด้วยสเตนเลสสตีล ทำมือจับให้มีขนาดใหญ่ เป็นเส้นตรงเรียบๆทำด้วยสเตนเลสสตีลเช่นกัน แค่นี้ประตูไม้ก็ดูโมเดิร์นขึ้นมาได้มาก อาจลองใช้คู่กับเสาที่หุ้มด้วยสเตนเลสสตีล และผนังทาสีสดอย่างในรูป ช่วยให้บ้านไม้ดูสดใสขึ้น

ไอเดีย 5 ยกพื้น
การยกพื้นเพื่อกำหนดพื้นที่ใช้งานเป็นสิ่งที่นิยมทำกันมากในบ้านเรือนไทย เราอาจประยุกต์นำมาใช้ในส่วนห้องนอนแทนเตียงก็ได้ เพื่อให้มีกลิ่นอายของบ้านไทย โดยปูพื้นไม้ให้ต่อเนื่องกันทั้งสองระดับ ให้ดูเรียบๆตามสไตล์บ้านโมเดิร์น ได้บรรยากาศสบายแบบบ้านไทยด้วย

ไอเดีย 6 รั้ว
รั้วไม้อาจดูสวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติ แต่ก็ผุพังง่ายเพราะต้องตากแดดตากฝน การเลือกทำรั้วก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี แล้วนำไม้จริงมาประดับในบางส่วน ก็ช่วยให้รั้วบ้านดูโมเดิร์น ขณะเดียวกันก็ยังได้สัมผัสของไม้รับกับต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่ใกล้เคียง โดยอาจเลือกซื้อไม้เก่าที่มีร่องรอยผ่านกาลเวลามาใช้ ก็ได้อารมณ์ดิบๆดี

ไอเดีย 7 ไม้ไผ่โมเดิร์น
ไม้ไผ่ก็เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่คนไทยใช้สร้างที่อยู่อาศัยกันมาเนิ่นนาน ซึ่งสามารถนำมาตกแต่งบ้านให้ดูทันสมัยได้ไม่ต่างจากไม้ชนิดอื่น โดยนำไม้ไผ่มาผูกเรียงกันให้แข็งแรง ทำเป็นฝ้าหรือผนังในส่วนที่ต้องการบรรยากาศแบบธรรมชาติ เช่นห้องน้ำกลางแจ้ง แต่ต้องวางลำไผ่เรียงกันให้เป็นระเบียบ และลดทอนรายละเอียดขององค์ประกอบข้างเคียง เช่น ใช้คู่กับผนังซีเมนต์ขัดมัน และเฟอร์นิเจอร์รูปทรงเรียบๆเพื่อให้คงอารมณ์แบบบ้านโมเดิร์นไว้

Tips
1.ท่องให้ขึ้นใจว่าองค์ประกอบของบ้านสไตล์โมเดิร์นก็คือเส้นสายตรง เรียบง่าย เน้นรูปแบบที่เรียบๆ รายละเอียดน้อยๆเข้าไว้ ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบใดๆในบ้าน รวมถึงการโชว์เนื้อแท้ของวัสดุอย่างตรงไปตรงมา

2.การเลือกแต่งบ้านด้วยไม้ซึ่งมีลวดลายธรรมชาติไม่เป็นระเบียบ ให้ดูโมเดิร์น สามารถทำได้โดย ซอยไม้เป็นแผ่นเล็กๆให้เห็นแนวรอยต่อของไม้ที่เป็นเส้นตรง โดยอาจตีเว้นร่องหรือไม่ก็ได้
ผสมวัสดุใหม่ทันสมัยอย่าง สเตนเลสสตีล อะลูมิเนียม กระจก หินสังเคราะห์
หรือพื้นผิวของซีเมนต์ขัดมัน เข้าไปตกแต่งประกอบกับไม้
พื้นไม้ที่มีพื้นที่กว้างๆควรเบรกสายตาด้วยพรมชิ้นสีเรียบๆ
หรือลวดลายโมเดิร์นเพื่อไม่ให้มองเห็นไม้มากเกินไป
ในซอกหลืบหรือมุมที่ไม้มาชนกัน ทำให้ดูมืดเป็นมุมอับ
อาจแก้ไขโดยซ่อนไฟไว้ในหลืบ หรือเว้นช่องไว้แล้วซ่อนไฟจะช่วยให้บรรยากาศดูโมเดิร์นขึ้น

3.บัวพื้นหรือบัวเพดานเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในบ้านโมเดิร์น หากจำเป็นต้องมีควรเลือกแบบที่เรียบที่สุด
4.สมัยนี้ไม้จริงหายากและราคาแพง อาจเลือกใช้วีเนียร์ไม้ในการตกแต่งส่วนที่ไม่ต้องใช้งานหนัก อย่างเช่น ผนัง เพดานและหน้าบานตู้แทนไม้จริงก็ได้ (วีเนียร์ไม้คือแผ่นไม้บางๆที่ฝาน ปอก หรือเลื่อยออกจากไม้ซุง แล้วนำไปปิดบนแผ่นไม้อัดเพื่อให้แข็งแรงเมื่อจะนำมาใช้งาน โดยอาจนำไปกรุผนัง หรือทำเฟอร์นิเจอร์ วีเนียร์มีลวดลายและสีสันให้เลือกมากมาย รวมถึงลายของไม้จากต่างประเทศที่หาไม่ได้ในบ้านเรา ปัจจุบันมีการทำลวดลายวีเนียร์เลียนแบบไม้ธรรมชาติ เนื่องจากหาได้ยากและราคาแพง

ที่มา : Decorholic
 

Create Date : 19 สิงหาคม 2553    
Last Update : 19 สิงหาคม 2553 9:49:41 น.
Counter : 503 Pageviews.  

บ้านที่ทำจากขวด

บ้านที่ทำจากขวด

ประวัติการสร้างบ้านขวดนั้น ตำนานของฝรั่งเล่ากันว่า บ้านที่ใช้ขวดเบียร์สร้างขึ้นเป็นหลังแรก มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1902 โดยนาย William F. Peck ที่อยู่ในเมือง Tonopah, NV ใช้ขวดไปทั้งหมด 10,000 ใบ แต่ถูกรื้อทิ้งไปเมื่อต้นปีค.ศ. 1980 นี่เอง อยู่มาได้ตั้ง 80 กว่าปี


บ้านของ Tom Kelly ปัจจุบันที่ทาง Paramount มาซ่อม เปลี่ยนหลังคาใหม่แล้วต่อมาในปี 1905 นาย Tom Kelly ก็สร้างบ้านขวดขึ้นมาบ้างในเมือง Rhyolite, NV โดยใช้ขวดเบียร์ถึง 51,000 ใบ ใช้ดินเป็นตัวก่อ โดยรวบรวมมาจากบาร์เกือบ 50 แห่งในเมืองนี้ ซึ่งเป็นเมืองในยุคตื่นทอง เขาใช้เวลาสร้างบ้านหลังนี้เพียง 6 เดือน แต่หลังยุคตื่นทอง เมืองทั้งเมืองก็ถูกทิ้งร้าง เป็นเมืองผีสิงไป ต่อมาในปี 1925 Paramount Pictures ได้มาค้นพบเมืองนี้และซ่อมบ้านขวดหลังนี้เพื่อใช้เป็นฉากถ่ายหนัง ซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไป

ในปีค.ศ. 1871 John J. Makinen Sr. ในเมือง Kaleva, MI ได้สร้างบ้านขวดโดยใช้ขวดจากบริษัทผลิตขวดของเขาเอง ถึง 60,000 ใบ แต่ใช้เวลาสร้างอยู่นาน มาเสร็จเอาปีค.ศ.1941 แล้วเจ้าตัวก็ตายเสียก่อนที่จะย้ายเข้าบ้านที่อุตส่าห์บรรจงสร้าง หลังจากนั้นจึงมี Kaleva Historical Museum ได้เข้ามารับซื้อเมื่อปีค.ศ. 1981 เพื่อเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ และได้ขึ้นทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติไปแล้วการใช้ขวดต่างสี ก็ให้ความรู้สึกที่สดใส มีชีวิตชีวาสามารถสลับลวดลาย หรือเล่นเป็นตัวอักษรก็ได้การเลือกขวดมาใช้ ต่างประเทศเขาว่าใช้ขวดแชมเปญจะแข็งแรงที่สุด ของเราคงหายาก มีน้อย มีแต่ขวดเหล้า ขวดเบียร์และขวดลิโพนี่แหละ ที่หาง่ายที่สุด จะใช้แบบสีเดียวชนิดเดียวกันหมดก็ได้ หรือจะใช้สลับเพื่อสร้างลวดลายในตัวก็ได้ ถ้ามีหัวออกแบบได้หน่อย แต่ก็ต้องรวบรวมสะสมกันสักพัก โดยต้องคำนวณปริมาณขวดที่จะใช้ให้พอเพียง งานก่อสร้างจะได้ไม่ชะงักถ้าเกิดขวดไม่พอ ได้มาแล้วก็ต้องมาคัดแยกและล้างฉลากออกก่อน สำหรับบ้านหลังนี้ ออกแบบได้สวยเป็นพิเศษ แต่ถ้าจะทำบ้างก็ต้องอาศัยประสบการณ์พอสมควร ไม่ถึงกับจะต้องเป็นสถาปนิก (สถาปนิกบางคนก็ยังทำไม่ได้แบบนี้) แต่ก็น่าจะต้องเป็นศิลปินในแขนงใดแขนงหนึ่ง เช่น ประติมากร หรือจิตรกร ทีเดียวการออกแบบบ้านนั้น ก็ใช้หลักการออกแบบบ้านทั่วไป ผสมผสานกับวัสดุอื่นๆด้วย ถ้าใช้หลักการของการออกแบบบ้านธรรมชาติได้ก็ยิ่งดี

ความรู้สึกของการอยู่บ้านขวดแก้วนี่จะต่างจากบ้านดินมาก เพราะลักษณะบ้านดินนั้นเป็นระบบผนังรับน้ำหนัก จะไม่ค่อยมีการเปิดช่องหน้าต่าง ประตูมากนัก เพราะขัดกับลักษณะโครงสร้าง ส่วนบ้านขวดนั้นใช้ได้กับระบบโครงสร้างทั้ง สองแบบ ที่สำคัญและแตกต่างมากๆ คือคุณสมบัติของแก้วที่โปร่งแสง ทำให้ได้รับแสงผ่านจากขวดเข้าสู่ภายในได้ทั้งผนัง แม้ผนังจะทึบไม่มีช่องหน้าต่างก็ตาม แต่ก็ยังได้ความรู้สึกโปร่ง โล่ง ไม่อึดอัด ถ้าออกแบบดีๆด้วยแล้ว จะได้ effect ของแสงที่สวยงาม สร้างจินตนาการได้เลิศลอยเลยทีเดียว ซึ่งผมหาตัวอย่างมาให้ดูเป็นไอเดียแล้ว คนไทยเราก็มีหัวศิลป์อยู่แล้ว ไม่น่าจะยากเกินความสามารถไปได้นะครับ บ้านขวด และโบสถ์ขวดโบสถ์ขวดหลังนี้ ใช้ประกอบพิธีแต่งงานให้นักท่องเที่ยวมาหลายคู่แล้วปราสาทขวดสุดท้าย บ้านขวดจัดอยู่ในประเภทบ้าน recycle จึงไม่ได้จำกัดขนาดของมัน จะสร้างบ้านใหญ่หรือสร้างเป็นอะไรก็ได้ เช่นเป็นโบสถ์ เป็นเจดีย์ เป็นปราสาท อะไรก็ได้ทั้งนั้น สร้างอาคารยิ่งขนาดใหญ่ ก็ยิ่งลดการใช้วัสดุก่อสร้างจากระบบอุตสาหกรรมได้มาก ประหยัดพลังงาน และช่วยลดมลภาวะให้สิ่งแวดล้อม คือหัวใจสำคัญ


ที่มา : dek-d.com
 

Create Date : 18 สิงหาคม 2553    
Last Update : 18 สิงหาคม 2553 8:50:49 น.
Counter : 843 Pageviews.  

อิทธิพลงานกราฟิกในงานตกแต่งภายใน

อิทธิพลงานกราฟิกในงานตกแต่งภายใน

ศิลปะทุกแขนงจึงผูกเรื่องเข้าหากัน ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม บรรยากาศงานตกแต่งภายใน ประเภทงานกราฟิกต่างๆ ตั้งแต่โลโก้, นามบัตร, โบว์ชัวร์, ป้ายสัญลักษณ์ ต่างๆ ไปจนถึงศิลปะสิ่งทอและแฟชั่น เอาเป็นว่าทุกแขนงเลยก็ว่าได้

ดังนั้น การสร้างธีม เนื้อหาของงานออกแบบขึ้นมาเฉพาะจึงจำเป็นมาก เพื่อทำให้งานออกแบบโครงการมีความเป็นเอกภาพ มีจุดเชื่อมโยง ถือว่าเป็นโครงการที่ได้คุณภาพ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สะท้อนบุคลิกและความเป็นมืออาชีพในการบริหารโครงการ

กลุ่มประเภทกราฟิกดีไซน์ในปัจจุบัน มีอิทธิพลมากต่อการตกแต่งภายใน ที่สามารถสร้างเนื้อหาสาระในงานออกแบบและสร้างความสมบูรณ์ในการสื่อสารต่อผู้ใช้งานได้เป็นอย่าง

งานกราฟิกที่มีพลังจึงจำเป็นต้องได้รับการออกแบบที่ดี มีจุดเด่น บางโครงการอาจจำเป็นต้องใส่อารมณ์ขันเข้าไปบ้าง เพื่อสร้างความสนุกให้แก่ผลงาน ประเภทของงานกราฟฟิก จึงสะท้อนออกมาในรูปแบบประเภทต่างๆ ดังนี้


1.การออกแบบสัญลักษณ์

การออกแบบฉบับย่อให้มองง่าย มีความเป็นสากลในการสื่อสาร เช่น ป้ายบอกทางการจราจร สัญลักษณ์ ชาย-หญิง หน้าห้องน้ำ เครื่องหมายสัญลักษณ์ในการใช้งานประเภทต่างๆ

การออกแบบลักษณะนี้มีหลักคิด คือ ให้มองง่าย เข้าใจง่าย มีความเป็นสากลทุกชาติทุกภาษาเข้าใจคือเป็นภาษาหนึ่งในการสื่อสาร ตัดทอนให้ง่าย ไม่เน้นรูปร่าง รูปทรงที่เทอะทะ รุงรัง เห็นได้ในระยะไกลสอดคล้องกับรูปแบบ, ไอเดียและบรรยากาศโครงการ


2.การออกแบบกราฟิก ลวดลายต่างๆ ในวัสดุ

เป็นการออกแบบเพื่อการตกแต่งภายใน เช่น ลายผ้าบุโซฟา, เก้าอี้ ลวดลายสวยงามบนผิว วอลล์เปเปอร์ หรือ เป็นการพิมพ์ลายลงบนแผ่นระนาบต่างๆ เช่นลามิเนต, หนังเทียม, ไฟเบอร์ซีเมนต์, กระดาษต่างๆ หรือแม้กระทั่งบนกระจกก็สามารถทำได้

งานลักษณะนี้จะสะท้อนอยู่ในผลงานของนักออกแบบที่สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้ หลากหลายผลงาน เช่น ผลงานของคาริม ราชิด นักออกแบบระดับโลกที่โดดเด่นด้วยการนำกราฟิกมาใช้อย่างมีคุณค่ามากที่สุด และกลายเป็นจุดเด่นของเขาไปด้วยการออกแบบลวดลายกราฟิกที่พิมพ์บนหน้าบานของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เช่น ครัวตู้เสื้อผ้า, ตู้เก็บของที่มีดีไซน์

การออกแบบเหล่านี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วมาก จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีบทบาทมากขึ้นและแรงขึ้น มิติของงานจึงขยายวงกว้างด้วยเทคนิคไม่จำกัด


3. การออกแบบกราฟิกในงานศิลปะสื่อผสม และศิลปะประยุกต์

เนื่องจากการออกแบบขยายวงกว้างมากขึ้น ทำให้ศิลปะมีความไร้พรมแดนมากเข้าไปอีก โดยเฉพาะงานกราฟฟิกที่นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะต่างๆ กลายเป็นผลงานที่อาจจะเป็นชิ้นเดียวในโลกที่มีคุณค่าประเมินค่าไม่ได้ การออกแบบให้เป็นงานศิลปะชั้นเยี่ยมจึงมีบทบาทมากในการตกแต่งภายใน เป็นการเพิ่มมูลค่าโครงการด้วยงบประมาณจำกัด แต่ได้ผลมากมายมหาศาล

การออกแบบเพื่องานศิลปะเป็นการประยุกต์ศิลปะเพื่อการพาณิชย์อย่างมีชั้นเชิง เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ศิลปะเหล่านั้น กระจายสู่สังคมในวงกว้างมากขึ้น มีองค์ประกอบและความงดงามจาก 2 มิติสู่ 3 มิติ เป็นองค์รวมทั้งโครงการ

บทบาทของงานกราฟฟิกจึงขยายวงกว้างสู่งานออกแบบทั้งสถาปัตยกรรม ที่สร้างสีสันและพื้นผิวงานให้มีคุณค่า และงดงาม งานตกแต่งภายในที่ลงลึกในทุกส่วนที่เป็นระนาบรอบตัว งานออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยเสริมสร้างมูลค่าสินค้า ให้มากทีวีคูณ การสื่อสารด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ตราสินค้าที่โดดเด่น แพ็กเกจจิ้งที่สวยงามดึงดูดสายตา และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเทศกาล กระแสแฟชั่น เทรนด์การออกแบบในแต่ละยุคสมัย

การออกแบบที่บูรณาการศาสตร์ และศิลป์เข้าด้วยกันอย่างงดงามร้อยเรื่องราวเนื้อหาให้เกิดความเป็นเอกภาพ จึงเป็นเสน่ห์สุดๆ ของการออกแบบโครงการ


ที่มา : //www.komchadluek.net
 

Create Date : 16 สิงหาคม 2553    
Last Update : 16 สิงหาคม 2553 8:53:36 น.
Counter : 691 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

teemgroup
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
แนะนำตัว มิสมอนเจอร์ อย่างเป็นทางการ

สวัสดีค่ะ ขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะคะ ดิชั้นชื่อ นางสาว มอนเจอร์ เดคอรัส ดิชั้นทำหน้าที่เป็น PR ให้กับ บริษัท ธีมสตูดิโอ หรือเรียกว่าเป็นคนเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร อัพเดทผลงานและคอยตอบกระทู้ในเว็บไซด์
เอาเป็นว่าตอนนี้ทุกคนรู้จัก มอนเจอร์ เดคอรัส เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ หากใครมีข่าวสารใหม่ๆ ต้องการให้อัพเดท หรือคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Miss Monger ได้ที่


http://www.teemgroup.com
http://teemgroup.blogspot.com/
http://teemgroup.multiply.com/

ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
มอนเจอร์ เดคอรัส
(Public Relation)
Teemgroup.com
Blogspot
Multiply
Bloggang
Twitter
Facebook
ยินดีต้อนรับ สู่ Bloggang Teem Group ค่ะ
Friends' blogs
[Add teemgroup's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.