ธันวาคม 2564

 
 
 
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
ประวัติโรงเรียนสหายหญิง
ประวัติโรงเรียนสหายหญิง - สหายชาย สระบุรี

               
ภาพอาคารวไลยอลงกรณ์ สถานที่ตั้งเดิมของโรงเรียนสหายหญิง สร้างในปี พ.ศ.2466 ปัจจุบันคือสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสระบุรี  
ภาพอาคาร 1 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 

                โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งอยู่เลขที่ 532 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 มีเนื้อที่ 54 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
                โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสระบุรี มีความเป็นมาและเรื่องราวในอดีตสืบเนื่องมามากกว่า 100 ปี ด้วยการรวมสถานศึกษา 2 สถาบัน เข้าด้วยกัน คือ “โรงเรียนประจำจังหวัดสระบุรี” หรือ โรงเรียนสระบุรี หรือ (ส.บ. 1) กับ “โรงเรียนสหายหญิง” หรือโรงเรียนสตรีสระบุรี “สหายหญิง” (ส.บ. 2)
                สำหรับโรงเรียนประจำจังหวัดสระบุรี หรือโรงเรียนสระบุรี (ส.บ. 1) เริ่มก่อตั้งโดย       พระปลัดบุญ เจ้าอาวาสวัดศาลาแดง และเป็นครูใหญ่คนแรก เปิดทำการเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2445 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนศาลาแดง” พ.ศ. 2456 ได้ย้ายจากวัดศาลาแดงไปอยู่ปากเพรียว (วัดศรีบุรีรัตนาราม) เพราะสถานที่เดิมคับแคบ และให้ชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนวัดปากเพรียว” จากนั้นเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนประจำจังหวัดสระบุรี” (ต่อมาเรียกโรงเรียนสระบุรี) เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาประจำจังหวัด หลังจากนั้นจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น สถานที่คับแคบจึงมีการย้ายสถานที่อีก 2 ครั้ง คือในปี พ.ศ. 2481 ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ในปัจจุบัน และอีกครั้งในปี พ.ศ. 2499 คือที่ปัจจุบัน เลขที่ 532 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร ได้อุทิศเงินซื้อที่ดินให้จำนวน 18 ไร่ 80 ตารางวา ต่อมาได้งบประมาณซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 13 ไร 1 งาน 14 ตารางวา และสร้างอาคารคอนกรีต 2 ชั้น หลังคาทรงไทย จำนวน        32 ห้องเรียนให้โรงเรียนสหายหญิงใช้ 16 ห้อง ขณะรองบประมาณในการสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนสหายหญิง ที่จะสร้างในฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนสระบุรี
                โรงเรียนสหายหญิง หรือ โรงเรียนสตรีสระบุรี “สหายหญิง” (ส.บ. 2) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่       15 สิงหาคม 2463 อาศัยบ้านพักปลัดจังหวัดสระบุรีเป็นที่เรียนครั้งแรกมีครูกรองทรัพย์  สุนทรนนท์ (กิจสุวรรณ) เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมา พ.ศ. 2466 สมเด็จพระราชปิตุฉาเจ้า เจ้าฟ้าวไลยลงกรณ์  กรมหลวงเพชรบุรีราชสรินทร พร้อมด้วย สมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนและพระราชทานทรัพย์  ส่วนพระองค์ ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีต บ้านพักครู และอุปกรณ์ทางการศึกษา ณ ที่ดินหมู่ที่ 5 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่แห่งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2466 และได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าว่า “โรงเรียนสหายหญิง” (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสระบุรี) เปิดรับนักเรียนชาย – หญิง เรียนประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษารับเฉพาะนักเรียนหญิง กระทั่งปี พ.ศ. 2491 ยุบชั้นเรียนประถมศึกษาทั้งหมด คงมีเฉพาะชั้น ม.1 – ม.6 เมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น สถานที่คับแคบ จึงต้องมีการขยายพื้นที่ ในปี พ.ศ. 2500 พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร ได้อุทิศที่ดินให้ก่อสร้างโรงเรียนใหม่ จำนวน 16 ไร่ และได้รับเงินงบประมาณซื้อเพิ่มอีก 6 ไร่เศษ รวมมีเนื้อที่ 23 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา ซึ่งสถานที่ดังกล่าวอยู่ตรงข้ามกับ “โรงเรียนประจำจังหวัดสระบุรี” โดยมีถนนพหลโยธินขั้นกลาง สถานที่เดิมได้ยกให้โรงเรียนอนุบาลสระบุรี และในขณะที่รอการก่อสร้างอาคารเรียนในสถานที่แห่งใหม่ได้ไปอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนสระบุรี (อาคาร 32 ห้องเรียน) เป็นการชั่วคราว ขณะที่รองบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนอยู่นั้น ได้มีผู้ปกครองและครูร่วมกันก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูสหายหญิง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2505 โดยมีนายสิริ ปากเพรียว เป็นนายกสมาคม ประกอบด้วยกรรมการอีก 25 ท่าน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อจัดหาทุนในการก่อสร้างโรงเรียนให้สัมฤทธิ์ผล และในปี พ.ศ. 2509 จึงได้งบจากรัฐบาลรวมกับของสมาคมฯ สมทบก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีต 2 ชั้น 18 ห้อง ห้องน้ำ ห้องส้วม บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง หอประชุม และอื่นๆ สมบูรณ์แบบในปี พ.ศ. 2511 และได้ทยอยเปิดการเรียนการสอนเรื่อยมา
                ปีพ.ศ. 2515 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อวงการศึกษาจังหวัดสระบุรี กล่าวคือ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2515 กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้รวมโรงเรียนสหายหญิง กับโรงเรียนสระบุรี บริหารโรงเรียนแบบสหศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการศึกษา โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม” และใช้โรงเรียนสระบุรีเป็นสถานที่จัดการศึกษา ระดับมัธยมประจำจังหวัด มีนายเจตน์ แก้วโชติ เป็นผู้บริหารโรงเรียน ส่วนโรงเรียนสหายหญิงที่อยู่ตรงข้ามโรงเรียนสระบุรี มอบให้เป็นโรงเรียนอนุบาลสระบุรี จนถึงปัจจุบันนี้
                วันที่ 6 กรกฎาคม 2546 ยุบกรมสามัญศึกษาโรงเรียนจึงเข้าสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในวันที่ 7 กรกฎาคม 2546
 
ข้อมูลจากเว็บไซต์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม   https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1019600300&page=history 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-11-23 20:05:56 น. Create Date : 06 ธันวาคม 2564
Last Update : 6 ธันวาคม 2564 18:14:21 น.
Counter : 605 Pageviews.

3 comments

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณ**mp5**

  
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจครับ
โดย: **mp5** วันที่: 22 ธันวาคม 2564 เวลา:16:16:42 น.
  
สวัสดีปีเสือนะคะ
ขอให้ปีนี้เป็นทีของเสือของคุณค่ะ
มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะ
โดย: อุ้มสี วันที่: 1 มกราคม 2565 เวลา:11:57:40 น.
  โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 1 มกราคม 2565 เวลา:17:05:41 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ป้าทุยบ้านทุ่ง
Location :
สระบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]บ้านฉันอยู่กลางทุ่งนา มีปู่ มีย่า มีหมา มีควาย เอิงเงย
New Comments