เดินเที่ยวแก่งคอย 1 วัน

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเทศบาลเมืองแก่งคอย

              เทศบาลเมืองแก่งคอยมีขนาดพื้นที่ 4.05 ตร.กม.ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรีไปทางทิศตะวันออกระยะทาง 12 กม.  ในพื้นที่มีสถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมระบบราง (เทศบาลเมืองแก่งคอย, 2565) จากการสำรวจข้อมูลจากเวบไซต์แนะนำแหล่งท่องเที่ยว พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนทำให้มีการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแบบจีนตามเทศกาลอยู่  เทศกาลสำคัญของเมืองแก่งคอยได้แก่ ประเพณีห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์ศรีป่าสัก  ประเพณีการทำบุญและงานย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทุกวันที่ 2 เมษายนของทุกปี งานแห่เจ้าพ่อปุ่นเถ่ากงม่า  งานแห่ท้าวมหาพรหม และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่เทศบาลเมืองแก่งคอย (เรื่อยเปื่อย, 2564)  
การเดินทางมาแก่งคอย สามารถเดินทางได้โดยรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สามารถตรวจสอบกำหนดเวลาเดินรถได้จากลิ้งของ รฟท. https://www.railway.co.th/Station/StationList   

ภายในตัวเมืองแก่งคอยมีขนาดไม่ใหญ่มาก สามารถเดินเที่ยวชมได้ 

1381. วัดแก่งคอย เดิมชื่อวัดจมูสโมสรตามประวัติของวัดบันทึกว่าตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2330 ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักด้านทิศเหนือเป็นที่ตั้งของแก่งหินใหญ่สันนิษฐานว่าเป็นที่มาของชื่อตำบล บริเวณวัดมีสถาปัตยกรรมและศาสนสถานสำคัญ วิหารหลวงพ่อลา พระเกจิอาจารย์ชื่อดังสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2   เป็นที่เคารพนับถือของชาวแก่งคอย  นอกจากนี้ในวัดยังมีศาสนสถานสำหรับชาวพุทธได้สักการะบูชา  อาทิเช่น  พระมหาธาตุเจดีย์ศรีป่าสัก วิหารพระนอน เจดีย์อินทร์ประทาน และถ้ำนาคา  1382. อนุสรณ์ผู้ประสบภัยทางอากาศ เป็นอนุสาวรีย์รูปลูกระเบิด สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงผู้ประสบภัยทางอากาศสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 2 เมษายน 2488  1383. อนุสาวรีย์ชาวนาญี่ปุ่น สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชาวนาญี่ปุ่นที่อพยพมาทำงานในประเทศไทยและเสียชีวิตลงเมื่อปี พ.ศ. 2439 138 4. ศาลเจ้าพ่อปึงเถ่ากงม่า ตามประวัติที่บันทึก เป็นสิ่งศักดิสิทธิ์ที่ชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในแก่งคอยได้นำมาจากศาลเจ้าที่บ้านเกิด มีความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ช่วยคุ้มครองชาวตลาดแก่งคอย ทำให้เป็นที่เคารพของชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวแก่งคอย  


138 5. วิหารท้าวมหาพรหม พระพุทธรูปหลวงปู่พรหม ท้าวมหาพรหม พระพิฆเณศวร และท้าวธรรมวิมล สถาปัตยกรรมเป็นแบบศาลเจ้าจีน ด้านหลังเป็นจุดชมวิวแม่น้ำป่าสัก  

138 6. สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยและอาคารโรงรถจักรแก่งคอย สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยเป็นชุมทางขนาดใหญ่ไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคเหนือ บริเวณย่านด้านเหนือเป็นที่ตั้งอาคารซ่อมโรงรถจักรโครงสร้างไม้ของการรถไฟที่มีความสวยงามจนได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมยอดเยี่ยมจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์   

1387. ศาลเจ้าพ่อกกกระเชาและท่าน้ำโรงสูบ ในอดีตเมื่อเดินเรือผ่านบริเวณท่าน้ำโรงสูบ ชาวเรือจะมองเห็นต้นกระเชาสูงใหญ่ตรงกลางต้นเป็นโพรงไม้ด้านในมีรูปทรงคล้ายเทวดา ชาวเรือให้ความเคารพ   นอกจากนี้บริเวณท่าน้ำแห่งนี้ยังเป็นจุดที่ตั้งของชุมชนตลาดแก่งคอยแห่งแรก เป็นจุดพักแพซุงที่ล่องมาจากเพชรบูรณ์ บริเวณท่าน้ำมีแก่งหินตาโม่เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ ด้านเหนือเป็นแก่งหินมีความยาวกว่า 1 กม. เรือแพที่เดินทางมาถึงบริเวณนี้ในหน้าแล้งจะต้องจอดเรือรอคอยเพื่อนำเรือผ่านร่องน้ำแก่งคอย      
             
1388. โรงสีกาแฟ ร้านอาหารร่วมสมัยตั้งอยู่ในโรงสีเก่าแก่ที่ยังเหลืออยู่แห่งเดียวของแก่งคอย เป็นอาชีพที่สำคัญของคนแก่งคอยในอดีต นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมข้าวเปลือก ข้าวโพด ของป่า ที่ส่งมาจากบริเวณโดยรอบส่งไปยังกรุงเทพมหานคร แก่งคอยจึงมีโรงสี ยุ้งเก็บข้าวโพดและข้าวเปลือก กระจัดกระจายอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก  1389. พิพิธภัณฑ์เมืองแก่งคอย จัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาอำเภอแก่งคอยที่สำคัญ ได้แก่ การก่อสร้างทางรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเสด็จประพาสและตรวจงานการก่อสร้างทางรถไฟ ณ ผาเสด็จพัก ภาพจำลองภาพนูนต่ำสมัยทวาราวดีที่ถ้ำพระโพธิสัตว์ ต.ทับกวาง และจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์โบราณจากแหล่งโบราณคดีบ้านน้ำริน ต.หินซ้อน และจ้ดเก็บเครื่องใช้พื้นบ้าน  สำหรับการเข้าชมกรุณาติดต่อล่วงหน้าได้ที่เทศบาลเมืองแก่งคอย  13810.เส้นทางชมสตรีทอาร์ตแก่งคอย กลุ่มหอการค้าแก่งคอยนำศิลปินวาดภาพศิลปะแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์สและวิถีชีวิตของคนแก่งคอย จำนวน 13 ภาพ รอบพื้นที่ย่านเศรษฐกิจของเมือง  
 
วัดแก่งคอย (2562) ประวัติวัดแก่งคอย
มิวเซียมไทยแลนด์. (ม.ป.ป.) พิพิธภัณฑ์เมืองแก่งคอย website Museum Thailand. https://www.museumthailand.com/th/museum/Kaengkhoi-Museum
ม่วงมหากาฬ(2563) 10 จุดกินเที่ยว “แก่งคอย” สระบุรี https://pantip.com/topic/40309822
เรื่อยเปื่อย (2021,กันยายน) รีวิวที่เที่ยว On day Trip@เมืองแก่งคอย  website TrueID.net  https://travel.trueid.net/detail/7VKzzAw7WwOy
เรื่อยเปื่อย. (2564, กันยายน 25). เที่ยวเมืองแก่งคอย เที่ยวได้ทั้งวัน website TrueID.net  https://intrend.trueid.net/post/206660
สำนักพัฒนาการท่องเที่ยว (2557.) แนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว สำนักพัฒนาการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

 Create Date : 31 ธันวาคม 2565
Last Update : 31 ธันวาคม 2565 15:31:49 น.
Counter : 1560 Pageviews.

2 comments

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณThe Kop Civil, คุณสองแผ่นดิน

  
ตามป้าเที่ยวค่ะ
โดย: อุ้มสี วันที่: 3 มกราคม 2566 เวลา:11:38:37 น.
  
ไม่เคยแวะเข้าแก่งคอยเลยค่ะ ผ่านไป ผ่านมาเอง
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 17 มกราคม 2566 เวลา:14:41:11 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ป้าทุยบ้านทุ่ง
Location :
สระบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]บ้านฉันอยู่กลางทุ่งนา มีปู่ มีย่า มีหมา มีควาย เอิงเงย
New Comments
ธันวาคม 2565

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
  •  Bloggang.com