Group Blog
 
<<
เมษายน 2555
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
3 เมษายน 2555
 
All Blogs
 
เที่ยววัด @ อยุธยา

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ มีโอกาสไปไหว้พระที่อยุธยา ฝนตกทั้ง 2 ครั้ง

ไปครั้งแรกก็รูปมาไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ มีโอกาสกลับไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปแก้มือใหม่

 แต่สภาพอากาศก็ไม่ค่อยเป็นใจ หากมีโอกาสอีกก็อยากจะกลับไปอีกสักครั้งค่ะ
จริงๆ อยากจะไปให้ครบ 9 วัด แต่ด้วยเวลาไม่เอื้อเท่าไหร่ ได้มา 4 วัดเองค่ะ

วัดใหญ่ชัยมงคล  ถือว่าเป็นวัดมีความสำคัญทางประวัติศาตร์มากที่สุด

และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จึงเป็นธรรมดาที่จะพบเห็นนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมายังวัดแห่งนี้ 

จุดสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลนี้ คือเรื่องราวทางประวัติศาตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

 รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยา


ประวัติวัดใหญ่ชัยมงคล   เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่ง สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น
คือในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิปดีที่ 1 หรืออีกพระนามหนึ่งคือ สมเด็จพระเจ้าอู่ทองพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยา

ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อ พ.ศ.1900สมเด็จพระเจ้าอู่ทองได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ขุดศพเจ้าแก้ว

 ซึ่งทิวงคตด้วยอหิวาตกโรคขึ้นมาเผา ที่ปลงศพนั้นโปรดให้สถาปนาเป็น

พระอาราม นามว่า วัดป่าแก้ว

ต่อมาคณะสงฆ์สำนักวัดป่าแก้วบวชเรียนมา จากสำนักรัตนมหาเถระ ในประเทศศรีลังกา

คณะสงฆ์นี้ได้เป็นที่เคารพเลื่อมใสแก่ชาวกรุงศรีอยุธยาเป็นอันมาก ทำให้ผู้คนต่างมาบวชเรียน

ในสำนักสงฆ์คณะป่าแก้วมากขึ้น สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง จึงทรงตั้งอธิบดีสงฆ์นิกายนี้

เป็นสมเด็จพระวันรัตน มีตำแหน่งเป็นพระสังฆราชฝ่ายขวาคู่กับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

ซึ่งมีตำแหน่งเป็นสังฆราชฝ่ายคันถธุระ

วิหารพระพุทธไสยาสน์


รูปแบบอาคารเป็นลักษณะวิหาร สันนิษฐานว่ามีประตูทางเข้าอยู่ 2 ช่องทาง

ด้านทิศเหนือ(ปัจจุบันได้สูญสิ้นหมดแล้ว) ภายในอาคารมีหน้าต่างสี่เหลี่ยมเพียง 4 บาน

 เสาของอาคารเป็นลักษณะกลมปรากฏร่องรอยบัวหัวเสาที่ประดับอยู่บนยอด 

องค์พระประธานของวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอันเป็นด้านหน้าของวัด 

ภายหลังได้รับการปฏิสังขรณ์

เจดีย์ชัยมงคล


อนุสรณ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ทรงรบชนะ มังกะยอชวาพระมหาอุปราชของหงษาวดี ที่ต.หนองสาหร่าย จ.สุพรรณบุรี

ในครั้งนั้นพม่าได้ยกทัพเข้ามาในขอบขันฑสีมา สมเด็จพระนเรศวรฯ และ

สมเด็จพระเอกาทศรถผู้เป็นพระอนุชาจึงได้นำทัพไปรับศึก และได้ขับช้าง

เข้าไปอยู่ในวงล้อมของข้าศึกที่คอยระดมยิงปืนเข้าใส่พระและพระคชาธาร

 โดยที่เหล่าแม่ทัพนายกองวิ่งตามพระองค์มาไม่ทัน

พระองค์จึงประกาศด้วยพระสุรเสียงอันดังว่า พระเจ้าพี่เราจะยืนอยู่ไยในร่มไม้เล่า

เชิญออกมาทำยุทธหัตถีด้วยกัน ให้เป็นเกียรติยศไว้ในแผ่นดินเถิด 

ภายหน้าไปไม่มีกษัตริย์ที่จะได้ยุทธหัตถีแล้ว พระอุปราชของพม่า

จึงไสยช้างออกมากระยุทธถีด้วยกันในการทำยุทธหัตถีครั้งนั้น

สมเด็จพระนเรศวรได้ทรงใช้พระแสงพลผ่ายฟาดฟันพระอุปราชขาดตะพายแล่ง


เมื่อกลับมาสู่พระนครแล้ว พระองค์ก็จะลงโทษเหล่าทหารที่ตาม

ไปไม่ทันตอนกระทำศึกยุทธหัตถี ซึ่งมากฏระะเบียบแล้วต้องโทษ

ถึงขึ้นประหารชีวิต ช่วงเวลาที่รออาญาสมเด็จพระพันรัตน 

พระสังฆราชพร้อมด้วยพระสงฆ์ 25 รูปได้ขอให้พระนเรศวร

พระราชทานอภัยยกเว้นโทษให้กับทหารเหล่านั้น โดยให้เหตุผลว่า

พระองค์เปรียบดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แวดล้อมด้วยหมู่มารก่อนที่จะตรัสรู้

 เป็นการประกาศเกียรติและบารมีความกล้าหาญและเก่งกาจของพระองค์

ให้ขจรกระจายไปทั่วแคว้นทั่วแผ่นดิน

สมเด็จพระนเรศวรจึงโปรดให้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์

แห่งชัยชนะและความมีน้ำพระทัยของพระองค์ ที่มีต่อเหล่าทหารเหล่านั้น


และพระะราชทานนามว่า “เจดีย์ชัยมงคล”


เดินขึ้นไปบนเจดีย์มองเห็นวิวสวยๆ รอบๆ ค่ะ ไม่ได้ถ่ายด้านในเจดีย์มาเพราะคนเยอะมากๆ


เดินอ้อมไปด้านหลังกันดีกว่าค่ะวัดไชยวัฒนาราม 
 ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งก็ตั้งอยู่ริม แม่น้ำเจ้าพระยา

 

ทางฝั่งตะวันตกของเกาะเมือง วัดไชยวัฒนาราม เป็นวัดหนึ่ง ที่มีสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง

ไม่เหมือนวัดอื่นๆ ใน อยุธยา และเนื่องจากกรมศิลปากรได้ดำเนินการบูรณะตลอดมาจนปัจจุบัน


วัดไชยวัฒนารามสร้างบนพื้นที่ 160 เมตรยาว 310 เมตร โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก

กล่าวได้ว่าวัดนี้ตั้งตรงกับทิศทางคตินิยมในการสร้างวัดที่ปฏิบัติเป็นประเพณีสืบกันมา

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับเหตุการณ์ในพุทธประวัติที่กล่าวว่า พระโพธิสัตว์ทรงประทับ

ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกสู่แม่น้ำเนรัญชรา 

ทรงบำเพ็ญสมาธิจนบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ พระพุทธรูปซึ่งเป็นหลักของวัด 

ก็สร้างแทนองค์ประพุทธเจ้าคือพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ 

ซึ่งเป็นปางที่แสดงเหตุการณ์ตอนพระพุทธองค์ตรัสรู้


ประวัติ
วัดไชยวัฒนาราม  บางครั้งเรียกว่า “วัดไชยยาราม” และ “วัดไชยชนะทาราม”

เป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยา ซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

 โปรดให้สถาปนาขึ้นเป็นวัดอรัญวาศรี ณ บริเวณที่ดินซึ่งเป็นนิวาสสถานของพระราชชนนี

ในปีที่ขึ้นครองราชย์ คือปีมะเมีย พ.ศ.2173 สันนิษฐานว่าเป็นวัดประจำรัชกาล

ด้วยต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้ใช้วัดนี้ในฐานะเป็นวัดฝ่ายอรัญวาสี

สำหรับพระราชทานเพลิงศพของพระราชวงศ์และขุนนางผู้สูงศักดิ์ 
ในปี พ.ศ.2299

 กรมพระราชวังบวรสถานมงคล เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร (เจ้าฟ้ากุ้ง)กวีเอกสมัยอยุธยาตอนปลาย

 ได้ถูกกล่าวโทษว่าเสด็จเข้ามาทำชู้กับเจ้าฟ้าสังวาลย์ในพระราชวังหลายครั้ง

 สืบสวนได้ความเป็นสัตย์จริง จึงลงพระราชอาญาเฆี่ยนทั้งสองพระองค์จนดับสูญ

แล้วนำศพไปฝังไว้ ณ วัดไชยวัฒนารามทั้งสองพระองค์

 

 

ปรางค์ประธาน   ตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของพื้นที่ ฐานประทักษิณ ซึ่งฐานประทักษิณ

ได้ยกสูงขึ้นมา จากพื้น 1.5 เมตร มีลักษณะเป็นปรางค์ จัตุรมุข(มีมุขยื่นออกมาทั้ง4ด้าน)

ในส่วน ของมุขด้านตะวันออก จะเจาะมุขทะลุเข้าสู่เรือนธาตุ ซึ่งภายในจะประดิษฐาน


พระพุทธรุปนั่ง (ปัจจุบันไม่พบแล้ว) ยอดขององค์ปรางค์ ทำเป็นรัดประคดซ้อนกัน 7 ชั้น

แต่ละชั้น เป็นลวดลาย ใบขนุน กลีบขนุน ส่วนบนสุดเป็นทรงดอกบัวตูม ปรางค์แบบนี้

มีลักษณะเหมือน ปรางค์ในสมัย อยุธยาตอนต้น ซึ่ง วัดไชยวัฒนารามนั้น สร้างในสมัย

อยุธยาตอนกลาง จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการนำเอาพระปรางค์ที่นิยมสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นมาก่อสร้างอีกครั้งหนึ่ง
วัดพนัญเชิง  เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของอยุธยา มีชื่อเสียงระบือไปทั่วประเทศ
โดยเฉพาะหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อซำปอกงที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจี
ต่างให้ความเคารพนับถือมาช้านาน เมื่อมายังวัดแห่งนี้จะไม่แปลกที่จะต้อง
พบเจอผู้คนจำนวนมากที่ไหลเวียนมานมัสการหลวงพ่อโตกันอย่างเนืองแน่นประวัติ วัดพนัญเชิง  เป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนาน ก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา
และไม่ปรากฎหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง ตามหนังสือพงศาวดารเหนือกล่าวว่
พระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้าง และพระราชทานนามว่า วัดเจ้าพระนางเชิง

และในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวไว้ว่า ได้มีการสถาปนาพระพุทธรูปพุทธชื่อ”พระเจ้าพแนงเชิง”
 เมื่อปี พ.ศ. ๑๘๖๗ ซึ่งก่อนพระเจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง ๒๖ ปี

หลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายก

พระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลาย ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ
 ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๔.๒๐ เมตร สูง ๑๙.๒๐ เมตร 
วัสดุ ปูนปั้นลงรักปิดทองหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายก หรือพระโตของชาวอยุธยาองค์นี้
 ถือกันว่าเป็นพระโบราณคู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยามาแต่แรกสร้างกรุง พงศาวดารกรุงเก่า
ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ระบุว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๖๘ หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ สถาปนากรุงศรีอยุธยา ๒๖ ปี
และเมื่อกรุงศรีอยุธยาใกล้จะแตกปรากฏในคำให้การขาวกรุงเก่าว่าพระปฏิมากรใหญ่ที่วัดพนัญเชิงมีน้ำพระเนตรไหลเป็นที่อัศจรรย์

วัดมหาธาตุ   กรุงศรีอยุธยา เป็น ๑ ในวัดที่จัดอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญที่สุดในกรุงศรีอยุธยา เพราะนอกจากเป็นที่ประดิษฐาน

พระบรมธาตุกลางเมืองแล้ว ยังเป็นที่พำนักของ สมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายคามวาสีอีกด้วย

วัดแห่งนี้จึงได้รับการก่อสร้าง และ ดูแลตลอดเวลา
ประวัติ
สันนิษฐานว่าวัดนี้ได้ริเริ่มสร้างองค์พระมหาธาตุขึ้นในแผ่นดินสมเด็จบรมราชาธิราชที่ ๑

(ขุนหลวงพระงั่ว) แต่อาจจะยังไม่สำเร็จในรัชกาลของพระองค์ จนถึงรัชกาของสมเด็จ

พระราเมศวรจึงทรงสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จบริบูรณ์เป็นพระอาราม แล้วขนานนามว่า”วัดมหาธาตุ”

ในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ.๒๑๕๓-๒๑๗๑)พระปรางค์เคยพังลงมา

เกือบครึ่งองค์ถึงชั้นครุฑ ต่อมาสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงบูรณะใหม่

โดยเสริมพระมหาธาตุให้สูงยิ่งขึ้น รวมเป็นความสูง 25 วา ดังปรากฏในพงศาวดารฉบับ

พระราชหัตถเลขาว่า“ศักราช ๙๙๕ (พ.ศ.๒๑๗๖) ปีระกา เบญจศก ทรงพระกรุณาให้สถาปนา

พระปรางค์วัดพระมหาธาตุอันทำลายลง เก่าเดิมในองค์สูง ๑๙ วายอดนภศูลสูง ๓ วาจึงดำรัสว่า

ทรงเก่าล่ำนัก ให้ก่อใหม่ไห้องค์สูงเส้น ๒ วายอดนภศูลคงไว้ เข้ากันเป็นเส้น ๕ วา (๕๐เมตร)

ก่อแล้วเห็นเพรียวอยู่ ให้เอาไว้มะค่ามาแทรก ตามอิฐเอาปูนบวก ๙ เดือนสำเร็จให้กระทำ

การฉลองเป็นอันมาก”หลังจากรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแล้ว ก็ไม่ปรากฏเรื่องราวของวัดมหาธาตุอีกเลย

ครั้นเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่ข้าศึกครั้งหลังใน พ.ศ.๒๓๑๐ ในคราวนั้นวัดมหาธาตุถูกไฟไหม้

เสียหายมาก พระอุโบสถและวิหาร ตลอดจนกุฏิสงฆ์ถูกเผาผลาญยับเยิน คงเหลือแต่ซากผนัง

และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วัดมหาธาตุก็ได้กลายเป็นวัดร้าง จนกระทั่งพระยาไชยวิชิต (เผือก)

ผู้รักษาการกรุงศรีอยุธยา ในรัชกาลที่๓ทำการซ่อมวัดหน้าพระเมรุที่ริมครองสระบัวขึ้นใหม่หมด

ทั้งวัด จึงได้เชิญพระพุทธรูปองค์นั่งห้องพระบาทไปประดิษฐานไว้ในวิหารน้อย ซึ่งอยู่ใน

วัดหน้าพระเมรุจนบัดนี้ปัจจุบันกรมศิลปากรได้พยายามบูรณะไว้ตามสภาพ


ถ่ายมาหลายๆ แบบค่ะ ไป 2 ครั้งแต่ละครั้งก็ได้ไม่เหมือนกันมาค่ะ
ที่มา : //watboran.wordpress.com/category

ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่แวะมาเยี่ยมชมนะคะ


Create Date : 03 เมษายน 2555
Last Update : 4 เมษายน 2555 0:50:23 น. 46 comments
Counter : 2459 Pageviews.

 
อยุธยา เนี่ย ผมแวะไปถ่ายภาพบ่อย เพราะ เดินทางจากบ้านสะดวกมาก แบบว่า ตื่นมาวันไหน ท้องฟ้าใส ก้อมุ่งหน้าไปได้เลย แต่ ตอนหลังส่วนมากจะแวะไปวัดไชยวัฒนาราม วัดวรเชษฐาราม และ วัดโลกยสุทธาเป็นหลักครับ ..... วัดใหญ่ชัยมงคล เนี่ยไม่ได้แวะไปนานแล้วโดย: Hidden Rhino วันที่: 3 เมษายน 2555 เวลา:22:20:21 น.  

 
อนุโมทนาบุญด้วยค่ะคุณลักษณ์


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Rinsa Yoyolive Food Blog ดู Blog
luckyfarm6662 Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 3 เมษายน 2555 เวลา:22:30:15 น.  

 
สวัสดีตอนดึกๆครับคุณลักษณ์ .....

คุ้นๆ ว่าตอนคุณลักษณ์ไปพระราชวังบางปะอิน ก็ดูเหมือนอากาศจะไม่สดใสเท่าไหร่ มาคราวนี้ไปเที่ยววัด ฟ้าก็ดันไม่แจ่มซะอีก เสียดายจริงๆ สงสัยต้องเลือกไปหน้าหนาวจะได้ฟ้าสวยๆ แต่ต้องเป็นหน้าหนาวที่น้ำไม่ท่วมนะ .....

ปล. หน้าบล็อกนี้ของคุณลักษณ์ ดูกับจอผมมันจะยืดๆ ผิดปกติมากเลยนะครับ ไม่รู้เป็นเพราะใช้เครื่องมือช่วยเขียนบล็อกแบบใหม่หรือเปล่า .....โดย: NET-MANIA วันที่: 3 เมษายน 2555 เวลา:23:06:03 น.  

 
อ้าว ..... พอกดเม้นท์เสร็จ load หน้าบล็อกกลับมาอีกที่ หน้าบล็อกเป็นปกติไม่ยืดแล้วครับ .....โดย: NET-MANIA วันที่: 3 เมษายน 2555 เวลา:23:07:40 น.  

 
ขอบคุณค่ะคุณลักษณ์

ฝันดีค่ะ

โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 4 เมษายน 2555 เวลา:1:34:10 น.  

 
มาไหว้พระครับ คุณลักษณ์โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 4 เมษายน 2555 เวลา:12:31:26 น.  

 
สวัสดีครับ .... ขอบคุณที่กรุณาแวะไปชมภาพนะครับ


ภาพยักษ์ นั้น ผมถ่ายมาแบบมุมด้านข้าง แล้วทำการ crop + ทำฝาแฝด โดยใช้ rotate canvas ใน PS ช่วย .... วิธีทำตาม //topicstock.pantip.com/camera/topicstock/2010/07/O9481907/O9481907.html เลยครับโดย: Hidden Rhino วันที่: 4 เมษายน 2555 เวลา:14:27:05 น.  

 
ส่วนภาพยักษ์ ที่เป็น Panorama แบบวงกลม วิธีทำ และ ตัวอย่าง อยู่ใน //topicstock.pantip.com/camera/topicstock/2011/06/O10711465/O10711465.html และ //topicstock.pantip.com/camera/topicstock/2011/06/O10733651/O10733651.html นะครับ


โดย: Hidden Rhino วันที่: 4 เมษายน 2555 เวลา:14:38:05 น.  

 
สวยงามมากๆครับ

โหวตภาพถ่ายให้ทันทีเลยครับผม อิอิ

เดี๋ยวมาชมละเอียดอีกรอบนะครับ


โดย: วนารักษ์ วันที่: 4 เมษายน 2555 เวลา:16:35:14 น.  

 

เคยไปวัดมหาธาตุครั้งนึงค่ะ แต่หาทางเข้าไม่เจอ เฟอะฟะมาก ยังไม่เห็นพระพุทธรูปที่เป็นภาพ unseen เลยค่ะ

วัดไชยวัฒนารามก็ยังไม่ได้ไปค่ะ แต่วัดพนัญเชิงไปหลายครั้งแล้ว คุณลักษณ์ไปวันธรรมดารึป่าวคะ ไม่ค่อยมีคนเลย

เขียนบล็อกแบบใหม่ใช่มั้ยคะ ดูีมีสีสันมากขึ้น อยากใช้เหมือนกัน แต่เค้าเหมือนบงคับให้เราฝากรูปเนาะ ถ้าเอารูปจากเครื่องลงเลย ฟ้องตลอดเกิน 150 kb ก็งงๆ กับเค้า เพราะไม่เกินแน่นอน
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 4 เมษายน 2555 เวลา:17:22:39 น.  

 
สวยมากค่ะคุณลักษณ์ ขอบคุณมากเลยนะคะที่เอาภาพสวยๆมาฝากกันเสมอ

วันนี้มาแบบรีบๆนะคะเพราะพรุ่งนี้เช้าต้องบินแล้วค่ะ หนีไปเที่ยวสักหนึ่งอาทิตย์ค่ะ


ยกมาการองมาฝากค่ะ อร่อยๆ


โดย: LoveParadise วันที่: 4 เมษายน 2555 เวลา:17:22:52 น.  

 
สวยงามมากๆค่ะ
แม้ฟ้าไม่เป็นใจแต่ไม่ทำให้ความสวยน้อยลงเลย
เห็นแล้วนึกภาพตอนน้ำท่วมไม่ออกเลยค่ะ

ขอบคุณที่แวะไปเที่ยวด้วยกันนะคะ


โดย: AdrenalineRush วันที่: 4 เมษายน 2555 เวลา:22:50:38 น.  

 
สวัสดียามเช้า.....

ตามมาเที่ยวเมืองเก่าด้วยค่ะโดย: Calla Lily วันที่: 5 เมษายน 2555 เวลา:7:59:58 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
luckyfarm6662 Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ชื่นชมความงามอลังการณ์ของภาพเช่นเคยครับคุณลักษณ์


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 5 เมษายน 2555 เวลา:9:29:50 น.  

 
สวัสดียามเย็นค่ะ

ถ่ายรูปสวยมากค่ะ อยากถ่ายรูปเป็นบ้างค่ะ

วัดใหญ่ชัยมงคล เคยไปมาแล้ว แต่ก็ยังอยากไปอีกสักครั้งค่ะ

ทั้งที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯเลย

ว่าแต่หยุดยาวไปเที่ยวไหนคะ


โดย: maitip@kettip วันที่: 5 เมษายน 2555 เวลา:16:30:39 น.  

 
ไปเที่ยวอยุธยามาหรือครับ................
อ่านแล้วได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์เพิ่มอีกเยอะเลน
รูปเศียรพระพุทธรูปนี้เผยแพร่ไปทั่วโลกเลยนะครับ
สวยและน่าทึ่งที่สุดเลยครับ


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 5 เมษายน 2555 เวลา:22:31:20 น.  

 
มากราบพระด้วยค่ะ...


โดย: namfaseefoon วันที่: 6 เมษายน 2555 เวลา:23:46:23 น.  

 
สวัสดีเจ้าาาา พี่สาวเชียงใหม่


โดย: SweetBlue วันที่: 7 เมษายน 2555 เวลา:2:17:57 น.  

 
ตามไปเที่ยวอยุธยาด้วยค่ะ

ขอบคุณที่โหวตให้นะคะพรุ่งนี้จะมาโหวตให้ค่ะ


โดย: พรไม้หอม วันที่: 7 เมษายน 2555 เวลา:8:10:56 น.  

 
ดูภาพเจดีย์ โบราณสถานที่เห็น อิฐสีแดง ดูสวย
นึกถึง ศรัทธาของคนสมัยก่อนแล้ว เขามีศรัทธา
ความเชื่อเยอะ จึงสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้แบบนี้

แต่ก็วิตก แสง น้ำ ลมจะทำลาย อิฐให้เสื่อมสลาย
ไปตามกาลเวลา จะนำสีเมนต์ไปฉาบ ก็คงไม่ได้
ไม่เหมาะ ทำไงดีครับ แหะ ๆ ผมถามทั่ว ๆ ไปนะ
มันหาคำตอบที่ ยาก หรือเขามีน้ำยาอะไรไปเคลือบ
ให้มันคงทนได้บ้างนะ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 7 เมษายน 2555 เวลา:9:29:49 น.  

 

โดย: พรไม้หอม วันที่: 8 เมษายน 2555 เวลา:7:58:15 น.  

 
ไปทั้งสองครั้งฟ้าไม่เป็นใจทั้งสองครั้ง ไม่เป็นไร ครั้งที่สามน่าจะมีโชคแระนะ ^^ สู้ สู้


โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 8 เมษายน 2555 เวลา:9:57:49 น.  

 
มาไหว้พระ กรุงเก่าครับ คุณลักษณ์


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 9 เมษายน 2555 เวลา:0:23:36 น.  

 


โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 9 เมษายน 2555 เวลา:0:23:42 น.  

 


โดย: Lika ka วันที่: 9 เมษายน 2555 เวลา:10:06:19 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณลักษณ์


มีโปรแกรมเข้ามากรุงเทพฯ ถ่ายภาพงานถวายพระเพลิง รึป่าวคะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 9 เมษายน 2555 เวลา:12:50:22 น.  

 
หวัดดีค่าคุณลักษณ์

เสียดายภาพวัดใหญ่นะคะ เจดีย์ชัยมงคล ฟ้าหมองเลยอะ
รินไปนอกเมืองฟ้าหม่นหมอง

แต่พอไปในเมืองฟ้ากลับใสฟ้าเป็นฟ้า ก็แปลกเหมือนกันค่ะ


วัดไชยวนารามสวยมาก ๆเลยมุมมองคุณลักษณ์
สวยเฉียบขาดเหมือนเดิม


ไปทีเที่ยวหลายวัดเลยนะคะ อิอิโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 9 เมษายน 2555 เวลา:17:16:32 น.  

 


สวัสดียามเช้าค่ะ..^^


สงกรานต์ไปเที่ยวไหนค่ะ??โดย: Lika ka วันที่: 10 เมษายน 2555 เวลา:8:16:34 น.  

 
สวัสดีตอนบ่ายวันอังคารค่ะ
สงกรานต์นี้มีแพลนไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าคะ
ยังไงเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะ

สวัสดีวันปีใหม่ไทย
สนุกสนาน สุข สดชื่น รับวันปีใหม่นะคะ


โดย: maitip@kettip วันที่: 10 เมษายน 2555 เวลา:13:09:32 น.  

 

สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะคุณลักษณ์


หยุดหลายวัน คุณลักษณ์มีภาพสวยๆ มาฝากอีกแน่เลยค่ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 12 เมษายน 2555 เวลา:9:45:17 น.  

 
จะต้องหาโอกาสไปให้ได้ซักครั้งนึงค่ะ อยากไปมานานแล้วโดย: ภูผา กะ วาริน วันที่: 12 เมษายน 2555 เวลา:14:23:40 น.  

 
มาชมโดยละเอียดเลยครับวันนี้ อิอิ

คิดถึงหนังการ์ตูนก้านกล้วยนะครับมีฉากรบกันแล้วชนะพระมหาอุปราชด้วย แต่พระนเรศวรจังสร้างภาคสุดท้ายไปไม่ถึงครับ

เคยไปวันพนัญเชิง วันหน้าพระลาน วัดใหญ่ชัยมงคลครับ สามวัด แหะๆ

พรุ่งนี้สงกรานต์แล้วนะครับ
ขอให้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสนุกสนานรื่นเริง
สดชื่นแจ่มใส เดินทางไปกลับด้วยความปลอดภัยกันนะครับ ^^

โดย: วนารักษ์ วันที่: 12 เมษายน 2555 เวลา:16:08:10 น.  

 


โดย: อสูรกายไทฟอน วันที่: 12 เมษายน 2555 เวลา:21:37:18 น.  

 

มีสามตอนค่ะคุณลักษณ์ ภาพอาจจะซ้ำบ้าง อยากเก็บไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์นะคะ


สุขสันต์วันมหาสงกรานต์ค่ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 13 เมษายน 2555 เวลา:8:02:02 น.  

 ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงค่ะ


โดย: พรไม้หอม วันที่: 13 เมษายน 2555 เวลา:10:46:49 น.  

 
แวะมาสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ
มีความสุขมากมายในวันสงกรานต์ค่ะ


โดย: phusanapas วันที่: 13 เมษายน 2555 เวลา:17:15:13 น.  

 
สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ
มีความสุขมาก ๆ นะคะ


โดย: AppleWi วันที่: 13 เมษายน 2555 เวลา:18:46:12 น.  

 
สวัสดีวันสงกรานต์จ้าผ้าปูที่นอน


โดย: เพื่อนปราจีน วันที่: 14 เมษายน 2555 เวลา:21:31:07 น.  

 ขอให้มีความสุขเย็นกายเย็นใจเหมือนน้ำค่ะ


โดย: พรไม้หอม วันที่: 15 เมษายน 2555 เวลา:14:47:29 น.  

 
สวัสดี วันเถลิงศก .... ขอให้มีความสุขมากๆ นะครับ ^_^โดย: Hidden Rhino วันที่: 15 เมษายน 2555 เวลา:18:12:19 น.  

 
สวัสดีตอนดึกๆ ครับคุณลักษณ์ .....

สงกรานต์ไปเที่ยวไหนหรือเปล่าครับ ของผมไม่ได้ไปไหนเลย เพราะติดงาน และอีกอย่างผมไม่ชอบเที่ยวช่วงสงกรานต์ด้วย เพราะนอกจากรถจะติดแล้ว อากาศยังร้อน และอาจเปียกจากการเล่นสงกรานต์ด้วย นอนตากแอร์อยู่บ้านสบายกว่ากันเยอะ.....

อยู่ว่างๆ ก็นั่งท่องเวปไปเรื่อย ได้เข้าไปดูภาพชุด "นกจาบคาหัวเขียว" ของคุณลักษณ์ที่ post ในห้องกล้องด้วย สวยเชียว .....โดย: NET-MANIA วันที่: 15 เมษายน 2555 เวลา:23:37:10 น.  

 


สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ
ขอให้สุขภาพแข็งแรง มีความสุขมากๆนะคะ


โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 16 เมษายน 2555 เวลา:1:07:24 น.  

 
แวะมาสวัสดีปีใหม่แบบไทยค่ะ
มีความสุขมากๆนะคะ


โดย: phusanapas วันที่: 16 เมษายน 2555 เวลา:15:52:26 น.  

 
สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ

นำภาพเล่นน้ำสงกรานต์ในกรุงย่างกุ้งพม่า มาฝากให้ดู

เล่นเย็นใจค่ะโดย: พรไม้หอม วันที่: 16 เมษายน 2555 เวลา:18:43:35 น.  

 

สวัสดีวันสีชมพูค่ะคุณลักษณ์

มีภาพสวยๆ ช่วงสงกรานต์มาฝากรึป่าวคะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 17 เมษายน 2555 เวลา:12:14:33 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ไทยย้อนหลังครับคุณลักษณ์


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 17 เมษายน 2555 เวลา:12:17:19 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

luckyfarm6662
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add luckyfarm6662's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.