Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2554
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
30 สิงหาคม 2554
 
All Blogs
 
พระราชวังบางปะอิน

อยากจะไปอยุธยาหลายๆ ครั้ง แต่ไม่ค่อยมีโอกาสเลยค่ะ พอดีมีธุระต้องขึ้นๆ ล่องๆ เชียงใหม่ - กรุงเทพ มีวันว่างวันนึงถือโอกาสไปซะเลยค่ะ แต่ที่น่าเสียดายคือวันที่ไปครึ้มฟ้าครึ้มฝนซะงั้น ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านั้นฟ้าใสกิ๊กเชียว ไม่เป็นไรถือซะว่าไปหามุมไว้ก่อน มีโอกาสจะไปแก้มือใหม่ค่ะ


พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในอำเภอบางปะอินซึ่งอยู่ห่างจากเกาะเมืองมาทางทิศใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางที่แยกจากเจดีย์วัดสามปลื้มผ่านวัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิง ไปยังบางปะอิน หากมาจากกรุงเทพฯ ตามถนนพหลโยธิน จะมีทางแยกซ้ายบริเวณกิโลเมตรที่ 35 ไปพระราชวังบางปะอินเป็นระยะทางอีก 7 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีบริการรถโดยสารจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ และรถไฟจากสถานีรถไฟหังลำโพงมายังอำเภอบางปะอินทุกวันพระราชวังบางปะอินเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 30บาท นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 50 บาท


พระราชวังบางปะอิน พระราชวังบางปะอิน มีประวัติความเป็นมาตามพระราชพงศาวดารครั้งกรุงศรีอยุธยาว่า " พระเจ้าปราสาททองหรือพระศรีสรรเพ็ชญ์ที่ 5 ( พ.ศ. 2172-2199 ) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นบนเกาะบ้านเลนในลำแม่น้ำเจ้าพระยา"

........ ตามพระราชพงศาวดารกล่าวว่า พระเจ้าปราสาททองเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรถประสูติแต่หญิงชาวบ้าน ซึ่งพระองค์ทรงพบเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่งแล้วเกิดล่มลงตรงเกาะบางปะอิน เมื่อพระเจ้าปราสาททองขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 2173 แล้วต่อมาในปี พ.ศ. 2175 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งบนเกาะบางปะอินตรงบริเวณเคหสถานเดิมของพระมารดา พระราชทานชื่อว่า " วัดชุมพลนิกายาราม " และให้ขุดสระน้ำสร้างพระราชนิเวศน์สถานขึ้นกลางเกาะเป็นที่สำหรับเสด็จประพาส แล้วสร้างพระที่นั่งองค์หนึ่งขึ้นริมสระน้ำนั้น พระราชทานนามว่า " พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ " พระราชวังแห่งนี้คงเป็นที่ประพาสสำราญพระราชหฤทัยของพระเจ้าแผ่นดินในสมัยกรุงศรีอยุธยาตลอดมา และคงรกร้างทรุดโทรมไปแต่ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2310 เป็นต้นมา

พระราชวังบางปะอิน ได้รับการบูรณะฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งองค์หนึ่งสำหรับเป็นที่ประทับ มีเรือนแถวสำหรับฝ่ายในและมีพลับพลาริมน้ำ เป็นต้น ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์โปรดที่จะเสด็จประพาสพระราชวังบางปะอินอยู่เสมอ ด้วยทรงปรารภว่าเป็นเกาะอยู่กลางน้ำ เงียบสงบ ร่มรื่น และเคยเป็นที่ประทับประพาสของสมเด็จพระบรมชนกนาถมาก่อน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ขึ้น ดังที่ปรากฎให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งยังคงใช้เป็นที่ประทับต้อนรับพระราชอาคันตุกะ และพระราชทานเลี้ยงรับรองในโอกาสต่างๆ เป็นครั้งคราว

แวะดูแผนที่ก่อนค่ะ

ถ้าขี้เกียจเดินก็มีรถบริการค่ะ แต่วันนี้อยากจะออกกำลังกาย เดินไปเองดีกว่า

พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ เป็นพระที่นั่งปราสาทโถงทรงจตุรมุขอยู่กลางสระน้ำ รูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างเมื่อพ.ศ.2419 โดย
จำลองแบบมาจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทในพระบรมมหาราชวังที่กรุงเทพฯและพระราขทานนาม
“ไอศวรรย์ทิพยอาสน์” ตามพระที่นั่งองค์แรกซึ่งพระเจ้าปราสาทโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เดิมพระที่นั่งสร้าง
ด้วยไม้ทั้งองค์ ต่อมารัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนเสาและพื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด
ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปหล่อสัมฤทธิ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฉลอง
พระองค์เต็มยศจอมพลทหารบก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้
สร้างขึ้น

หอเหมมณเฑียรเทวราช เป็นปรางค์ศิลาจำลองแบบจากปรางค์ขอม พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างเมื่อ พ.ศ.2423 เพื่อทรงอุทิศถวายแด่พระเจ้าปราสาททองกษัตริย์
กรุงศรีอยุธยา ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าปราสาททองหอวิฑูรทัศนา เป็นพระที่นั่งหอสูงยอดมน ตั้งอยู่กลางเกาะน้อยในสวนเขตพระราชวังชั้นใน
ระหว่างพระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียรกับพระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ เป็นพระที่นั่ง 3 ชั้น มีบันไดเวียน เป็นหอส่อง
กล้องชมภูมิประเทศบ้านเมืองโดยรอบ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2424
อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ หรือเรียกเป็นสามัญว่า อนุสาวรีย์พระนางเรือล่ม
ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระราชวัง ก่อสร้างด้วยหินอ่อนก่อเป็นแท่ง 6 เหลี่ยม สูง 3 เมตร บรรจุ
พระสริรังคารของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งจารึกคำไว้อาลัยที่ทรงพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เองไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
อนุสาวรีย์พระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์และเจ้าฟ้าสามพระองค์หรืออนุสาวรีย์
ราชานุสรณ์ ในปี พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเศร้าโศกเสียพระทัยเป็นอย่าง
ยิ่งอีกครั้งหนึ่ง ด้วยทรงสูญเสียพระอัครชายาเธอฯ พระราชโอรส และพระราชธิดาถึง 3 พระองค์ ในปี
เดียวกัน คือ สมเด็จเจ้าฟ้าสิริราชกกุธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2430 พระอัครชายาเธอ
พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2430 สมเด็จเจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย เมื่อวันที่
27 สิงหาคม พ.ศ. 2430 และสมเด็จเจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธำรง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2430 ดังนั้นใน
ปี พ.ศ. 2431 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอนุสาวรีย์ที่ระลึกทำด้วยหินอ่อนแกะสลักพระรูป
เหมือนไว้ใกล้กับอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ พระที่นั่งองค์นี้มีนามเป็นภาษาจีนว่า “เทียน เม่ง เต้ย” (เทียน=เวหา, เม่ง
=จำรูญ,เต้ย=พระที่นั่ง) พระยาโชดึกราชเศรษฐี(ฟัก)เป็นนายงานสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีพ.ศ.2432 เพื่อเป็นพระที่นั่งสำหรับประทับในฤดูหนาว พระที่นั่งนี้เคยใช้เป็นที่
รับรองเจ้านายต่างประเทศหลายคราวในสมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนมีลวดลาย
แกะสลักงดงามวิจิตรยิ่ง โถงด้านหน้าปูด้วยกระเบื้องแบบกังไสเขียนด้วยมือทุกชิ้น
เก๋งบุปผาประพาส เป็นตำหนักเก๋งเล็กอยู่กลางสวนริมสระน้ำในเขตพระราชวังชั้นใน สร้างในสมัยรัชกาลที่
5 เมื่อปี พ.ศ. 2424

มองจากมุมสูงบนหอวิฑูรทัศนาค่ะ
พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร อยู่ทางทิศตะวันออกตรงข้ามกับสระน้ำ เป็นพระที่นั่งเรือนไม้หมู่ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง มีเฉลียงตามแบบชาเลต์ของสวิส ทาสีเขียวอ่อนแก่สลับกันด้วยงานช่างที่ประณีตสิ่งประดับตกแต่งภายใน ประกอบด้วยเครื่องไม้มะฮอกกานีจัดสลับลายทองทับที่สั่งจากยุโรปทั้งสิ้น นอกนั้นเป็นสิ่งของหายากในประเทศอันเป็นเครื่องราชบรรณาการจากหัวเมืองต่างๆทั่วราชอาณาเขตรอบๆ มีสวนดอกไม้สวยงาม เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียรได้เกิดเพลิงไหม้ขณะที่มีการซ่อมรักษาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2481 ทำให้พระที่นั่งถูกทำลายไปกับกองเพลิงหมดสิ้นทั้งองค์คงเหลือแต่หอน้ำ ปัจจุบันได้สร้างขึ้นใหม่ตามแบบเดิมทุกประการแต่เปลี่ยนวัสดุจากไม้เป็นอาคารคอนกรีตแทน
ก่อนเดินจากมาขออีกซักรูปค่ะพระที่นั่งวโรภาษพิมาน เป็นท้องพระโรงอยู่ทางตอนเหนือ ของ “สะพานเสด็จ” ซึ่งเป็นท่าน้ำสำหรับเสด็จพระราชดำเนินขึ้นลงเดิมเป็นเรือนไม้สองชั้น เป็นที่ตั้งประทับและท้องพระโรงร่วมกันต่อมารัชกาลที่ 5 โปรดฯให้รื้อสร้างใหม่เป็นอาคารทรงวิหารกรีกแบบคอรินเธียออร์เดอร์ ใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกขุนนางในงานพระราชพิธี สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2419 เคยเป็นที่รับรองแขกเมืองหลายครั้ง เช่นปี พ.ศ. 2436 รับรองพระเจ้าชาร์นิโคลัส แห่งประเทศรัสเซีย ปี พ.ศ. 2436 รับรองมองซิเออร์ปาวีร์ ฑูตฝรั่งเศส และปี พ.ศ. 2452 รับรองดุ๊กและดัชเชสโยฮันเบรตแห่งเมืองบรันทวีท แห่งประเทศเยอรมัน ถึงในปัจจุบันก็ยังใช้เป็นที่รับรองแขกเมืองสำคัญอยู่เสมอ สิ่งสำคัญในพระที่นั่งเป็นภาพชุดพระราชพงศาวดาร กับภาพเรื่องอิเหนา พระอภัยมณีและรามเกียรติ์

เก็บความประทับใจไว้ก่อนจะเดินจากมาค่ะ


เดินเลาะไปริมแม่น้ำเพื่อจะถ่ายตึกนี้ค่ะ

สุดท้ายล่ะค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่มาแวะชมนะคะ


ขอบคุณคนขับรถที่ใจดีไม่เคยบ่น แม้จะต้องทั้งขับรถ แบกกระเป๋ากล้อง ช่วยถือของให้อีกด้วย


และขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ค่ะ
ที่มา : //www.guidetourthailand.com/ayutthaya/places-paratchawang-bangphra-in.php
และ //www.hamanan.com/tour/ayutthaya/bangpainpalace.html
Create Date : 30 สิงหาคม 2554
Last Update : 30 สิงหาคม 2554 8:19:18 น. 52 comments
Counter : 1426 Pageviews.

 
สวยมากครับ ไปช่วงนี้คงเจอฝนตก ไปช่วงไม่มีฝนก็ร้อนสะอีก 555


โดย: andycarroll วันที่: 30 สิงหาคม 2554 เวลา:9:03:58 น.  

 
สวยทุกภาพ..
โดยเฉพาะภาพสุดท้าย
ที่สวย(มากๆ)ตรงความน่ารัก..อิอิ..

ขอบคุณสำหรับการทักทายนะคะ


โดย: ในความอ่อนไหว วันที่: 30 สิงหาคม 2554 เวลา:9:11:50 น.  

 
สวัสดีตอนสายๆ ครับ .....

มุมมองสวยมากครับคุณลักษณ์ น่าเสียดายที่ภาพช่วงหลังๆ ฟ้าไม่แจ่ม ....

ถ้าได้ฟ้าสีฟ้าสดล่ะก็จะสุดยอดมาก อย่างนี้ถ้าไปหน้าหนาวก็น่าจะดีเน๊อะ ได้ทั้งฟ้าแจ่มๆ แล้วอากาศก็อาจจะไม่ร้อนมาก .....

พระราชวังบางปะอิน ผมเคยไปนานมากแล้ว ตั้งแต่ยังไม่มีลูก ไว้หมดหน้าฝน ฟ้าแจ่มๆ ต้องหาโอกาสไปถ่ายภาพที่นี่บ้างล่ะครับ .....โดย: NET-MANIA วันที่: 30 สิงหาคม 2554 เวลา:10:07:01 น.  

 
ที่นี่ยังน่าเที่ยว น่าไปถ่ายภาพเสมอ
ไปกี่ครั้งๆ ก้อไม่เบื่อครับ


โดย: wicsir วันที่: 30 สิงหาคม 2554 เวลา:10:11:00 น.  

 
แวะมาชมค่ะ


โดย: นู๋ที วันที่: 30 สิงหาคม 2554 เวลา:11:36:04 น.  

 
ไม่ต้องแก้ตัวใหม่แล้วละครับ เพราะภาพถ่ายทั้งหมด แหล่มๆทั้งนั้นเลยนะครับ


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 30 สิงหาคม 2554 เวลา:11:47:51 น.  

 
แสงสวย มุมกล้องดีครับ แต่สงสัยจะร้อนน่าดู

ทำให้นึกถึง นักแสดงของไทยที่ใส่สูทเดินเล่น
ในฉาก สงสารจริง ๆ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 30 สิงหาคม 2554 เวลา:13:34:23 น.  

 
สวัสดีค่ะ..
รูปแม่-ลูกที่เพื่อนๆ ส่งเข้ามา..
ประทับใจอ้อมแอ้มทุกๆ รูปเลยค่ะ
เลือกไม่ถูก เลยขอลงมติเป็นว่า..
จะให้เพื่อนๆในบล็อคลงคะแนนเลือกกันเอง
แบบโหวตคะแนนเลือกรูปที่ประทับใจ
เพื่อนคนหนึ่ง เลือกได้ 3 ครั้งหรือ 3 รูป
หรือจะเทคะแนนให้รูปเดียว 3 คะแนนเลย
ก็ตามแต่เพื่อนๆจะตัดสินกันค่ะ
หมดเขตสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะค่ะ
แล้วเรามารวมคะแนนกัน
จะส่งคะแนนทางหลังไมค์ก็ได้นะค่ะ


Lucky Number รูปแม่-ลูกชุดสุดท้ายค่ะ
คือรูปย่าดากะลูกสาว เป็นBG.13นะค่ะ
บล็อคของย่าดา..ถ่ายรูปสวยมากๆค่ะ
ฝีมือย่าดาระดับพระกาฬเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นภาพดอกไม้ วิว ผู้คน
ถ่ายภาพออกมาได้อารมณ์สุดๆเชียว
รักย่าดา โหวตให้ย่าดานะค่ะโดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 30 สิงหาคม 2554 เวลา:14:52:58 น.  

 
คุณลักษณ์เปลี่ยนบล็อกแล้ว มางานนี้ได้บรรยากาสแบบวิวสวยๆนะครับ

มุมมองงามมากๆครับ จำแล้วก็จำอีก จะได้ไปถ่ายได้สวยๆอย่างนี้บ้าง 555++

ชอบพระที่นั่งรูปที่สาม สะท้อนเงาน้ำสวยมาๆครับ ภาพอื่นๆก็สวยมีเส้นนำสายตา สวยๆ แล้วก็ชอบภาพสุดท้ายด้วยครับ หล่อมากๆ เอิ๊กๆๆ ^^

อ้อ ชมภาพสะพานเหล็กแล้วน้ำเยอะมากๆนะครับ เกือบถึงตัวสะพานเลย ดูภาพบรรยากาศตอนกลางคืนสวยไปอีกแบบนะครับ น้ำก็ดูเว้งว้างจัง

ขอบคุณที่ช่วยแนะนำภาพให้นะครับ แสดงว่าภาพสามนี้หลังเบลอใช้ได้แล้ว อิอิจะได้จำไว้ครับ ^^แม่น้ำปราจีนที่หน้า ร.พ. ถ่ายไว้หลายวันแล้วน้ำเยอะเลย

โดย: วนารักษ์ วันที่: 30 สิงหาคม 2554 เวลา:16:28:04 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณลักษณ์

เห็นคนใจดีของคุณลักษณ์... สงสัยคุณลักษณ์เป็นน้องพี่หลายปีอยู่นะ ขอเป็นพี่นะคะ

วันที่คุณลักษณ์ไป คนไม่เยอะเลยเนอะ พี่เคยไปเจอนักเรียนมาทัศนศึิกษาหลายคันรถบัสเลย ถ่ายรูปยากมาก...ไม่ได้แวะวัดนิเวศธรรมประวัติด้วยเหรอคะ พี่เองถ้ามีโอกาสจะไปใหม่เหมือนกันค่ะ มุมสวยๆ เยอะ ไปกี่ทีก็ไม่เบื่อ แต่ลูกๆ บ่นค่ะ ร้อน เดินๆ อย่างเดียว


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 30 สิงหาคม 2554 เวลา:17:05:52 น.  

 
เคยได้ิยินมาพักนึงแล้วที่นี่ สวยน่าไปเดินเล่นมากๆๆ อยู่ใกล้ๆแค่นี้คงจะได้แวะไปแน่เลย เพราะมีเพื่อนรอให้ไปเยี่ยมอยู่ด้วยที่อยุธยา ...


โดย: SweetBlue วันที่: 30 สิงหาคม 2554 เวลา:19:43:37 น.  

 
สถานที่น่ะ เขาสวยงามมากๆยู่แล้วละ
แต่มุมมองและฝีมือคนถ่าย นี่มันเพิ่มคุณค่าให้สถานที่เป็นทวีคูณ.....
สวยมากจริงๆ....
โดยเฉพาะ รูปที่ 7 นี่ชอบที่สุดในชุดนี้เลยนะครับ มันสวยซึ้งใจของพายุสุริยะ....ยังไงก็ไม่รู้..อิ อิ
ต้องก็อปเอาใว้เป็นวอลเปเปอร์หน้าคอมเลยก็แล้วกัน จะบอกให้....


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 30 สิงหาคม 2554 เวลา:21:30:21 น.  

 
ภาพงามสีสดหวานมากเลยค่ะ


โดย: ริวคิ-mawin-maji-minic วันที่: 31 สิงหาคม 2554 เวลา:2:47:49 น.  

 
all of your pictures are really nice. They look like postcards.... well done. P.S. I've never been to this place before.. would you believe it?


โดย: kittiya IP: 98.238.220.252 วันที่: 31 สิงหาคม 2554 เวลา:4:08:14 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่าคุณลักษณ์

สถา่นที่สวยๆแบบนี้พอได้คนถ่ายรูปดีๆนี่ยิ่งทำให้รูปสถานที่ดูสวยเข้าไปใหญ่เลยค่ะ ที่นี่แน๋วไปมา 3 รอบ แต่ไม่เคยถ่ายรูปเลยซักรอบ แค่เดินอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วค่ะ แหะๆ


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 31 สิงหาคม 2554 เวลา:6:13:59 น.  

 


โดย: Kavanich96 วันที่: 31 สิงหาคม 2554 เวลา:7:29:50 น.  

 
kittiya :- ขอบคุณมากๆ ค่ะ
อยู่ต่างประเทศใช่มั้ยคะ ไม่เจอตั้งนาน สบายดีมั้ยคะ ที่นี่ก็เพิ่งเคยไปครั้งแรกเหมือนกันค่ะ


โดย: luckyfarm6662 วันที่: 31 สิงหาคม 2554 เวลา:7:31:30 น.  

 
มุมกล้องสวยงามมากครับ ดูเต็มตาเลย สวยมาก ๆ ชอบครับชอบมาก ๆ ข้อมูลละเอียด


โดย: Patteera วันที่: 31 สิงหาคม 2554 เวลา:8:46:20 น.  

 
อิอิ ขนาดไม่ค่อยลงตัวนะครับ ^^ คุณลักษณ์ถ่อมตัวจังเลยนะครับ

น้ำกำลังขึ้นครับไหลเร็วเชียวช่วงนี้แต่ถามต้นน้ำที่กบินทร์ก็บอกว่ายังไม่ขึ้นครับ

แม่น้ำปราจีนเป็นต้นน้ำของแม่น้ำบางประกงครับ ช่วงฉะเชิงเทราใหญ่กว่านี้มาก แต่น้ำจะกร่อยนะครับ เลยปราจีนไปน้ำก็กร่อยแล้ว กินไม่ได้

ขอบคุณที่ให้คำแนะนำนะครับ มีมาให้ชมอีกสามภาพครับ ภาพเล็กๆนี้เอาไว้เวลาไปบ้านคนอื่นบางทีเกรงใจ ก็จะเอาภาพเล็กๆไปแทนครับผม

โดย: วนารักษ์ วันที่: 31 สิงหาคม 2554 เวลา:11:48:15 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณลักษณ์(ขออนุญาตเรียกชื่อนะคะ)

ภาพสวยทุกๆภาพเลยค่ะ แม้ฟ้าไม่เป็นใจแต่คุณลักษณ์ก็เก็บภาพมาได้สวยจริงๆ เราชอบนะคะเวลาแชะภาพวิวแล้วคนไม่เยอะแบบนี้ค่ะ

เห็นแบบนี้แล้วไว้กลับเมืองไทยถ้ามีโอกาสเราอยากจะแวะไปเก็บภาพบ้างจังค่ะ อยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯด้วยเน๊าะ ภาพสุดท้ายคนใจดีน่ารักจังค่ะ

ตอนนี้ลูกสาวตัวไม่ร้อนแล้ว แต่นํ้ามูกยังมีนิดหน่อยค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แวะไปทักทายเสมอและล่องเรือชมทะเลสาบด้วยกัน ช่วงที่ไปอากาศแย่มากๆฝนตกเกือบทุกวันจริงๆ ภาพที่ได้เลยไม่ค่อยแจ่มนักค่ะ

มีความสุขในวันทำงานนะคะวันนี้


โดย: LoveParadise วันที่: 31 สิงหาคม 2554 เวลา:13:24:20 น.  

 
ยินดีค่าคุณลักษณ์ ยังลงวิธีไดคัทยังไม่ครบเลยค่ะ แต่เดี๋ยวจะโหลดรูปกันนานก็เลยแบ่งไว้บล็อกหน้าอีกบล็อกนึงค่ะ อิอิ

มื้อเย็นวันนี้ทำข้าวต้มหมูใส่ไข่ค่ะ ถ่ายรูปมาเสร็จละเรียบร้อย แต่....เกิดขี้เกียจขึ้นมาค่ะ ก็เลยไม่ได้เอารูปออกจากกล้อง 55555+


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 31 สิงหาคม 2554 เวลา:20:03:54 น.  

 
รูปได้มาแล้วค่ะ 5555+ พยายามสลัดตัวขี้เกียจออกไป
โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 31 สิงหาคม 2554 เวลา:20:27:09 น.  

 
แวะมาทักทายด้วยค่ะ ขอตามมาเที่ยวพระราชวังบางปะอินด้วยคนค่ะ เคยไปมาก็ตั้งหลายครั้ง แต่ไม่เคยได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะ เห็นบรรยากาศจากภาพในวันนี้แล้วก็อยากจะกลับไปอีก^^


โดย: namfaseefoon วันที่: 31 สิงหาคม 2554 เวลา:21:56:19 น.  

 
คนขับรถ หล่อชะมัด อิอิ

ภาพสวยมากครับโดย: อสูรกายไทฟอน วันที่: 31 สิงหาคม 2554 เวลา:22:28:30 น.  

 
สวัสดีค่ะ พระราชวังบางปะอินน่าไปเที่ยวมากเลยค่ะ ภาพที่ถายออกมาสวยใสทุกภาพเลยค่ะ

เคยขับรถผ่านไปมาไม่เคยได้แวะสักที สงสัยต้องจัดทรปหนึ่งวันไปเที่ยวบ้างแล้วค่ะ

ขอบคุณที่แวะไปเที่ยวเกาะด้วยกันค่ะ


โดย: Maew-Tua-Lek วันที่: 31 สิงหาคม 2554 เวลา:22:31:09 น.  

 
รูปสวยมากๆเลยค่ะ ไปดูจริงๆคงไม่สวยเท่าอ่ะนะ

เด๋วไปโหวตให้ก่อน สวยมากค่ะ


โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 1 กันยายน 2554 เวลา:2:54:51 น.  

 
แวะมาอรุณสวัสดิ์ค่าาาาาคุณลักษณ์โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 1 กันยายน 2554 เวลา:5:50:37 น.  

 


สวัสดีบ่ายวันพฤหัสค่ะคุณลักษณ์


ถ้ามีโอกาสไปเถอะค่ะ วัดนิเวศธรรมประวัติ คุณลักษณ์ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 1 กันยายน 2554 เวลา:14:58:58 น.  

 
คุณลักษณ์คะ อยากบอกว่า ภาพสวยมุมมองคุณลักษณ์สวยมาก เลยคะ นับถือๆ

รินไม่เคยถ่ายมุมอย่างนี้มาเลย

รินก็ไปเมื่อ 2 เดือนก่อนอัำพบ,ล็อกไปเหมือนกัน

หอวิทูรย์ฯ ลมเย็นมาก ๆ ชอบค่ะ

นอกจากคุณลักษณ์จะถ่ายมาโครได้สวยเก๋กู๊ดแล้ว

วิวและมุมกล้องต่างๆ ก็ทำได้ดีเลยค่ะ

ชื่นชม ๆ ^^


อ้าว ลืมแนะนำตัว

รินมาประจำการบล็อกแกงค์แล้วค่ะคุณลักษณ์...
ขอบคุณสำหรับกำลังใจดีดีนะคะ แม้จะหายไป 2 อาทิตย์ ก็พร้อมที่จะอัพบล็อกขอบคุณเพื่อนพี่น้องทุก ๆคนแล้วค่ะ

นับจากนี้จะเห็นรินวนเวียน วิ่งเล่นในบล็อกเช่นเดิมค่ะคุณลักษณ์

โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 1 กันยายน 2554 เวลา:18:05:34 น.  

 
สวัสดีครับคุณลักษณ์วันนี้ยุ่งเลยมาสายหน่อยครับ

นึกว่าคุณลักษณ์เดินทางแล้ว อิอิ ที่แท้เราไม่ได้เขาไปดูกระทู้เก่าให้หมดนี่เอง

ขอบคุณนะครับ อิอิ เดี๋ยวลองไปดูบัวดินว่ามีแนวขวางไหมครับจำไม่ได้ซะแล้ว เกสรไม่ชัดจริงๆด้วยซิ ผมมองแต่อันยาวๆสั้นๆรอบไม่ได้มองครับ

จะคอยติดตาม บางปะอินเวอร์ชั่นสองครับ อิอิ ^^

วันนี้ไม่ได้เอารูปมาครับ ห้องฟันใกล้ปิดแล้วยังเยี่ยมบ้านเพื่อนไม่ครบเลยครับ 555+++


โดย: วนารักษ์ วันที่: 1 กันยายน 2554 เวลา:19:45:14 น.  

 
เมื่อเย็นทำเส้นหมี่ผัดไข่แดงเค็มหมูสับค่ะ แต่รูปยังอยู่ในกล้อง ก็เลยเอาของมื้อกลางวันมาฝากคุณลักษณ์แทนนะคะ อิอิ เป็นเส้นหมี่ผัดหอยลายค่าโดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 1 กันยายน 2554 เวลา:20:53:25 น.  

 
ช่วงนี้อากาศที่บ้านฝนก็ตกทุกวันค่ะคุณลักษณื ยังกะฟ้ารั่วน่ะค่ะ

ดอกไม้เซ็ตนี้กลัวว่าจะเป็นเซ็ตสุดท้ายก่อนจะหมดหน้าร้อนค่ะคุณลักษณ์ เลยแชะเก็บไว้ก่อนที่จะชํ้าไปมากกว่านี้ค่ะ

ปล รักษาสุขภาพเช่นกันนะคะ


โดย: LoveParadise วันที่: 1 กันยายน 2554 เวลา:21:08:58 น.  

 
วันนี้ทำขนมค่ะโดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 2 กันยายน 2554 เวลา:0:18:10 น.  

 
ขอบคุณนะคะที่ไปเที่ยวด้วยกัน

วันนี้เลยได้มาเที่ยวพระราชวังบางปะอินทร์
สวยงาม เต็มอิ่ม ครบเหมือนได้ไปเดินเองเลยค่ะ


โดย: AdrenalineRush วันที่: 2 กันยายน 2554 เวลา:1:52:25 น.  

 
เย็นนี้มีแน่ครับกับข้าว อย่าลืมแว่บมาดูนะคุณลักษณ์


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 2 กันยายน 2554 เวลา:11:47:19 น.  

 
แหมคุณลักษณ์เม๊นท์ได้ดีทีเดียวครับ

ใช่แล้วครับเราไปยึดติดความไม่ธรรมดาไว้ พอไม่เป็นธรรมดาก็เป็นทุกข์ คมชัดลึกมากๆครับ ^^

บัวดินยังไม่ได้ไปหาเลยครับ นึกว่าอัพโหลดแล้วแต่ไม่เห็น แหะๆ

ดอกหญ้าขาวนี่ถ่ายแล้วจัดองค์ประกอบยากครับ มันไม่ค่อยเป็นกลุ่ม แถมถ่ายแล้วยังเบลออีก แสดงว่าที่ผมถ่ายมาก็พอใช้ได้แล้วใช่ไหมครับ อิอิสรุปเอาเองเลยดีกว่า ^^

พรุ่งนี้จะได้ไปสวนอีกแล้ว ไม่รู้จะได้ภาพหรือเปล่าฝนตกทั้งวันเลย อาทิตย์นี้คุณลักษณ์เดินทางหรือเปล่าเจอกันวันจันทร์นะครับ ^^


โดย: วนารักษ์ วันที่: 2 กันยายน 2554 เวลา:12:02:44 น.  

 

สวัสดีวันศุกร์ค่ะคุณลักษณ์


สุข...สุขสันต์ค่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 2 กันยายน 2554 เวลา:15:41:26 น.  

 
สำหรับที่นี่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปเลย แต่เห็นหลายๆ คนรีวิวแล้วน่าไปมาก

จะว่าไปค่าเช่ารถดูเหมือนจะแพงกว่าค่าเข้าชมมากเลยนะครับ เดินเองดีกว่า อิอิ

+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 2 กันยายน 2554 เวลา:15:59:27 น.  

 
ยืนยัน
จริงๆ ค่ะคุณลักษณ์ มุมมองดีจริงๆ

ทำให้ได้แนวคิดหลายอย่างเลยเมื่อมองภาพคุณลักษณ์

พรุ่งนี้รินจะไปเกาะล้านบ้าง

ไม่รู้จะได้ภาพทะเลเอียงกระเท่เร่มาอะป่าวนะ 555
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 2 กันยายน 2554 เวลา:23:32:53 น.  

 
โห ว้าว กว้างงงงงดีจังเลย

ฟ้าก็สวยด้วยอ่ะ

อยากได้เลนส์มุมกว้างอย่างนี้บ้าง สะสมกิเลสเข้าไว้ อิอิ


โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 2 กันยายน 2554 เวลา:23:35:42 น.  

 
ทักทายสวัสดีกันยามเช้าครับ
ได้ชมภาพเหมือนได้เดินตามไปเที่ยวชมด้วยเลยครับ
มุมภาพสวยๆ ทุกๆ ภาพเลยครับ


โดย: ถปรร วันที่: 3 กันยายน 2554 เวลา:8:53:51 น.  

 
สวยครับ ชมกันจุใจเลยครับ คุณลักษณ์


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 4 กันยายน 2554 เวลา:2:43:59 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณลักษณ์..

ที่ลงโหวตรูปแม่-ลูกสุดประทับใจ

อย่าลืมแวะเข้าไปดูรายชื่อผู้โชคดีด้วยนะค่ะ..

อาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีนั้น..โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 4 กันยายน 2554 เวลา:11:30:39 น.  

 
สวัสดีครับคุณลักษณ์ อาทิตย์นี้ได้เดินทางหรือเปล่าครับ ^^ พักผ่อนบ้างก็ดีนะครับ หวัดจะได้หายสนิท

ไปสวนมาแล้วแต่ลุยเข้าไปไม่ได้น้ำขังเต็มเลยครับเป็นี้โคลน เลยไม่ได้ภาพอะไรมาได้มาแต่ต้นไม้หน้าบ้านนิดเดียว

ปราจีนในเมืองท่วมแล้วก็สูบน้ำออกครับเพราะแม่น้ำผ่านกลางเมืองเลย ท่วมทุกปีแต่ปีนี้จะมากหน่อยแต่ไม่เคยท่วมทั้งวัน แต่ปีนี้ก็ไม่แน่ว่าน้ำจะล้นเขื่อนหรือเปล่า น้ำเยอะจริงๆครับ

ขอบคุณที่ชมนะครับดอกบัวทำตามที่น้องแน๋วแนะนำครับ อาทิตย์นี้ก็ว่าจะเอาภาพที่ทำไว้มาเป็นบล็อกใหม่เสียเลยครับ

เอาภาพบัวดินแนวขวางมาให้คุณลักษณ์ แต่ว่าทำไมข้างหลังไม่มีสีเหลืองเยอะๆก็ไม่รู้ อิอิ สงสัยมุมมันบังคับเลยโผล่มานิดเดียวครับโดย: วนารักษ์ วันที่: 5 กันยายน 2554 เวลา:11:27:38 น.  

 
หวัดดีคะคุณลักษณ์

2 วันก่อนรินลองปรับใช้ WB ดูค่ะคุณลักษณ์
รินว่าภาพมุมเดิมมันแปลก ๆ ดี โหมดที่เป็นหลอดไฟนีออนนะคะ
รินเอาถ่ายกลางแจ้งสว่่างจ้าเลยค่ะ
ภาพเลยออกมาแปลกดี ตะก่อนรินใชี้ WB Auto ตลอดเลย
เพิ่งมานึกอย่างเปลี่ยนตรงนี้เอง

ไ่ม่ทราบว่าคุณลักษณ์เลือปรับด้วยหรือป่าวค่ะ
เพราะสังเกตุเห็นภาพวิวคุณลักษณ์ดูภาพนุ่มมากค่ะ
คือเหมือนจริง สีไม่ฉูดฉาดเลย

คุณลักษณ์เก็บเป็น file RAW หรือป่าวคะ
เห็นตากล้องส่วนใหญ่เก็บเป็นแบบนี้กันหมด อิอิ
รินแบบขี้เกียจค่ะ Jpeg ตลอดเลย


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 5 กันยายน 2554 เวลา:11:46:29 น.  

 
วัดหลวงพ่อใหญ่ คนเยอะตลอดครับ
สวัสดีพักเที่ยงครับ คุณลักษณ์


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 5 กันยายน 2554 เวลา:12:37:48 น.  

 


ทักทายเย็นวันจันทร์ค่ะคุณลักษณ์


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 5 กันยายน 2554 เวลา:17:12:06 น.  

 
ม่ายเคยไปเลย ที่นี่ สักวันคงได้พบพาน

วันนี้มาเก็บมุมกล้องไว้ เผื่อมีโอกาสจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหามุม อิอิ

ดอกไม่เล็ก ๆที่บล็อค ถามไว้นั้น ก็ไม่รู้ว่าดอกอะไร มันเป็นดอกหญ้า ดอกเล็กมาก มากประมาณหัวเข็มหมุดได้


โดย: tiensongsang วันที่: 5 กันยายน 2554 เวลา:22:23:44 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าจากอังกฤษค่ะ รูปสวยมากกกเลยค่ะ มุมกล้องกว้างๆสวยมาก ไม่เคยไปเที่ยวเลยค่ะที่นี่ คงต้องเก็บไว้ในโปรแกรมตอนกลับเมืองไทยแล้วล่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: อ้อมกอด ขุนเขา กับเงาตัวเอง วันที่: 6 กันยายน 2554 เวลา:13:54:25 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปหาค๊าโดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 6 กันยายน 2554 เวลา:14:42:08 น.  

 
สวัสดีค่าคุณลักษณ์ แอบแวะมาทักทายค่า


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 6 กันยายน 2554 เวลา:15:17:51 น.  

 
กลับมาดูอีกครั้ง ก็ยังสวยประทับใจ สำหรับรูปของคุณ lucky ชุดนี้ วินิจ รังผึ้ง ของ อสท.เห็นแล้วยังทึ่งเลยนะนี่
ไประยองคราวใด อย่าลืมเชียวนะ
ร้านอาหารต่อให้จัดสวยอย่างไร แต่ถ้าฝีมือไม่เอาใหน ก็ไปไม่รอด แต่ที่นี่เขาอร่อยจริงๆ รูปนี้ถ่ายมาให้เฉพาะคุณ lucky ได้ดูคนเดียวเลยนะ อิ อิ
สองอย่างนี้สุดยอดจริงๆครับ
เห็นแล้วน้ำลายสอเลย....


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 6 กันยายน 2554 เวลา:17:21:30 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

luckyfarm6662
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add luckyfarm6662's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.