bloggang.com mainmenu search

วันนี้พาไปเที่ยว จ.ตราด
ข้ามแม่น้ำเวฬุ เส้นแบ่งจันทบุรี และตราด
สัญญลักษณ์ของตราด ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตราด คือ เสากระโดงเรือ และงอบ
แยกแสนตุ้ง ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง ตราด

ทางเลี้ยงขวาไปท่าอากาศยานตราด และท่าเรือเฟอรี่ไปเกาะช้าง
ทางไปตราดสวยจริง
ก่อนถึงแยกไป อ.คลองใหญ่ เลี้ยวขวาเข้าข้างโชว์รูมคอนเซบท์เฟอร์นิเจอร์ ไปวัดบุปผาราม
วัดบุปผาราม

คือ อารามแห่งดอกไม้

หลวงเมือง คหบดีชาวบ้านเกาะกันเกรา คิดสร้างวัด

ได้ร่วมกับชาวบ้านเสาะหาพื้นที่

จนถึงตรงบริเวณนี้ต่างได้กลิ่นดอกไม้หอมตลบอลอวล แต่หาต้นกำเนิดไม่พบ

เชื่อว่านี่เป็นนิมิตหลายอันดี พร้อมทั้งพื้นที่ก็ตั้งอยู่บนเนิน จึงทำการสร้างวัดขึ้น


หรือเรียกว่า

วัดปากทาง เพราะช่วงต้นของเส้นทางไปทำสวนพริกไทย


หรือเรียกว่า

วัดเนินหย่อง เพราะเดิมใกล้ๆวัดมีต้นหย่องขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก


หรือเรียกว่า

วัดปลายคลอง เพราะตั้งอยู่หมู่บ้านปลายคลองบางพระ
สร้างขึ้น พ.ศ. 2195 ตรงกับรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2225 ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช

เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดใน จ.ตราด

ท่านพระครูคุณสารพิสุทธิ์ (หลวงพ่อโห) อดีตเจ้าอาวาสในสมัยรัชกาลที่ 5

ได้บูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะถาวรวัตถุในวัด จวบจนปัจจุบัน
โบราณสถานและโบราณวัตถุ จึงศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 24-25

มุมนี้เป็นทิศตะวันตก ... เป็นด้านหลังของวิหารและโบสถ์
อาคารหลัก จากซ้ายไปขวา วิหารฝากระดาน วิหารพระพุทธไสยาสน์ และอุโบสถ
ในส่วนของโบราณสถาน จากซ้ายสุด

วิหารพระพุทธบาท ด้านข้างทางทิศเหนือของวิหารฝากระดาน
วิหารฝากระดาน เป็นอุโบสถหลังเก่า

ก่ออิฐ ถือปูน หลังคากระเบื้องเกล็ดเต่าดินเผา ผนังเป็นไม้
ภายในมีพระประธานมีจารึก ทำให้ทราบว่าอุโบสถมีมาก่อน พ.ศ. 2313
วิหารพระพุทธบาท ด้านข้างทางทิศใต้ของวิหารฝากระดาน

วิหารพระนอน

หลังคาชั้นเดียวมีพาไล (โถง) ด้านหน้า

ก่อด้วยศิลาแลงถือปูน หน้าบันด้วยเครื่องถ้วยจีนและเครื่องถ้วยยุโรป

ประตูทางเข้าด้านทิศตะวันตก
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์

หันพระเศียรไปทางทิศตะวันออก

โดยหันพระพักตร์ ไปทางเหนือ

วิหารบูรณะใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2533


เพดานมีภาพเขียนสีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

เขียนภาพลายดอกไม้ ลายสัตว์ มีนก และอักษรจีน
มังกรคู่ ?
ผนังเขียนลายนก นกอะไร ? ... ดูคล้ายนกขุนแผน

และลายดอกไม้ ดอกพุดตาน และดอกลำดวน
เจดีย์ราย หลังวิหารพระนอน
เจดีย์ทรงปรางค์ที่เป็นโบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของวัดบุปผาราม

เป็นศิลปกรรมที่นิยมสร้างมากในสมัยรัตนโกสินทร์ พังทลายลงในสมัยรัชกาลที่ 5

หลวงพ่อโห้จึงได้สร้างมณฑปขึ้นใหม่บนฐานของเจดีย์ จะเห็นว่าอยู่สูงกว่าสิ่งก่อสร้างอื่น
เรียกวิหารมณฑปท่านพ่อโห้
เข้าใจว่าเดิมประดิษฐาน พระพุทธรูปปางทุกกรกิริยา

สร้างโดยพระอาจารย์โห เมื่อปี พ.ศ. 2439

ปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของวัด
ดังคำจารึกที่ปรากฏบนฐาน

ด้านหน้าซ้ายว่า มณฑปนี้ยกเมื่อ ... ค่ำปีกุญ พุทธศักราชล่วงได้ ๒๔๔๒

ด้านหน้าขวาสุดว่า

พระทุกขกิริยานี้หล่อเมื่อปีวอก พุทธศักราชลวง ๒๔๓๙ พรรษา มูลค่า ๔ ชั่ง ๑๐ ตำลึง
สวยแต่ทรุดโทรม น่าเสียดายก็ต้องทำใจ
จิตรกรรมฝาผนัง
โบสถ์ไม่ได้เข้าไป

ประดิษฐานหลวงพ่อโตพระประธาน

และจิตรกรรมฝาผนังน่าสนใจ
สระน้ำเก่าของวัด
หอสวดมนต์ อยู่ข้างหอระฆัง

เป็นศาลาไม้ยกพื้นสูง หลังคามุงกระเบื้องเคลือบชั้นเดียว

ชายคาปีกนก หน้าบันไม้จำหลักปิดทองลายเทพนม ฝาประกน

ประดิษฐานพระพุทธรูปไม้
หมู่กุฏิเล็กทรงไทย

สร้างถูกต้องตามพระวินัยบัญญัติ

มีขนาดพอแค่ภิกษุอยู่ได้รูปเดียวเท่านั้น

คนในท้องถิ่นเมื่อให้ลูกหลานบวชเรียนที่วัดก็จะสร้างกุฏิให้พร้อม

เสร็จแล้วช่วยกันหามแห่มาที่วัดในวันทำพิธีบวช
หลังจากพระเจ้าตากตีเมืองจันทบุรีได้ และจัดการเมืองจันทบุรีได้เรียบร้อย

จึงยกกองทัพเรือไปยังเมืองตราด พวกกรมการและราษฎรยอมอ่อนน้อมโดยดี

แต่สำเภาจีน มาทอดอยู่ที่ปากน้ำเมืองตราดขัดขืน

พระเจ้าตากตีได้เรือสำเภาจีนสำเร็จ จัดการเมืองตราดเรียบร้อยแล้ว

ก็กลับขึ้นมาตั้ง อยู่ ณ เมืองจันทบุรี
สวยสมกับที่ได้รางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น
Create Date :15 ธันวาคม 2559 Last Update :15 ธันวาคม 2559 9:07:11 น. Counter : 3792 Pageviews. Comments :12