bloggang.com mainmenu search
[Main : กลับ หน้ารวมเรื่องบ้าน DYI.]

      วันนี้เป็นภาคต่อจาก โคมฟลูออเรสเซนต์ ในภาค 1 จะนำเสนอให้ดูประเภทของโคมไฟ แบ่งตามการติดตั้งในบริเวณที่ต่าง ๆ กัน
เช่นในบ้าน นอกบ้าน หรือสนามเป็นต้นจ้า

1. โคมไฟช่อ โคมไฟเพดาน ติดเพดาน ห้อยลงมา
โคมไฟช่อ ไฟเพดาน

โคมไฟ เพดาน
2. โคมกิ่งใน ไฟผนัง ไฟกิ่ง ติดผนังในบ้าน เช่น หัวเตียง มุมห้อง หน้าห้องน้ำ
ไฟกิ่ง ไฟผนัง

ไฟกิ่ง

3. โคมกิ่งนอก ไฟกิ่ง ติดผนังนอกบ้าน
ไฟกิ่ง โคมไฟกิ่ง ติดผนัง นอกบ้าน

4. โคมหัวเสา ไฟหัวเสา ก็ติดบนหัว เสารั้ว
โคมหัวเสา ไฟหัวเสา

5. ไฟเพดาน โคมไฟ เป็นแบบ ติดเพดาน ไม่มีก้านห้อยลงมาน่ะครับ รวมถึงโคม 32W. เรื่องก่อนนี้ด้วย
ไฟช่อ ไฟเพดาน

โคมไฟเพดาน

ไฟเพดาน


จบตอนที่สองจ้า
Last Update : 26 กุมภาพันธ์ 2549 10:43:55 น.

[Main : กลับ หน้ารวมเรื่องบ้าน DYI.]
Create Date :26 กุมภาพันธ์ 2549 Last Update :20 ตุลาคม 2550 16:34:10 น. Counter : Pageviews. Comments :71