Group Blog
 
<<
มีนาคม 2556
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
21 มีนาคม 2556
 
All Blogs
 

O ชั่วฟ้าดินดับ .. 2 O

O แสงเช้า, รูปชาติเชื้อ - - - เชิญโฉม
เผยพักตร์เพรียกภพ, โหม - - - สวาดิห้อม
อ่อนไหวอ่อนหวานโลม - - - ลูบอก
พรากเงียบเหงาหล่นล้อม - - - แหล่งหล้าตราบสลาย ฯ

O คงกรรมพาเกี่ยวข้อง - - - พบกัน
สบเนตร, จึง-เนตรบรร - - - จบ-รู้
เอ็นดู, ขัดเขิน-ขวัญ - - - ฝากเลศ รอเนอ
รอ-บอกชายบอกชู้ - - - ชื่นแล้วช่วยเฉลย ฯ

O เช้านี้, รูปนิ่มเนื้อ - - - ประนังตน
ล้อมโลกให้ดิ้นรน - - - รับรู้
โลกเช้าที่รอบกุศล - - - สืบบท
ถ้วน-บทชื่นบทชู้ - - - ชั่วชม้ายเนตรผสาน ฯ

O ตาเหลือบตอบเลศ-เชื้อ - - - เชิญใจ
แววสื่อหวานซึ้ง-ไหว - - - วาบ, พร้อม-
อกชายอิ่มเอมไพ- - - - บูลย์บท
จน-บทนิ่มเนื้อน้อม - - - รูปน้อยชุลีลา ฯ

O พิมพ์ดวงเจ้าอ่อนด้อย - - - เดียงสา
ตื่น, รับรู้-รมยา - - - ยั่วเย้า
รูปชาย, เลศชู้-ปรา- - - - กฎเยี่ยง บ่วงเนอ
ล่ามรัดใจรุมเร้า - - - เร่งเชื้อนิวรณ์โฉม ฯ

O รูปน้อย, จิตน้อมแนบ - - - จินตนา
ครวญเลศ-ครั้งชุลีลา, - - - เลศนั้น-
สื่อบอก, เท่าทัน-อา- - - - รมณ์ซุก ซ่อนฤๅ
จึ่งส่งหวานล้อมกั้น - - - กักละห้อยให้กระเหิม ฯ

O ลมเฉื่อยรื่นฉ่ำ-น้อม - - - นำคะนึง-
ย้อนสู่ยามแสงตรึง - - - ตรู่เช้า
จากหวัง-จวบถวิลถึง - - - ทอดบท
บท-ไขว่คว้า, ใฝ่เฝ้า - - - ฝากไว้ประคองหวัง ฯ

O วิญญาณจักขุพ้อง - - - รูปพรรณ
สัมผัส, สมภพ-นัน- - - - ทิ, พร้อม-
แผ่ซ่านผ่านทรวง-ฝัน - - - ใฝ่คู่ เคียงนา
พิมพ์-พักตร์, พฤติ-แวดล้อม - - - อยู่เลี้ยงอาลัย ฯ

O รูปชาติเมื่อชดช้อย - - - ชม้ายเมิน
อีกท่วงท่าอุทธัจ-เขิน - - - ขัด-นั้น
เพรียก-รมย์รื่นจำเริญ - - - รุมอก
คอยบีบเค้นบีบคั้น - - - ค่ำเช้าใฝ่ถวิล ฯ

O ริ้วเลือดเรื่อก่ำไล้ - - - โลมปราง
ตอบตื่นอารมณ์ขนาง - - - อ่อนน้อย
หลัง-ตาสบตากลาง - - - กุศลบท
ล่มทุกบท, เพียงละห้อย - - - ห่วงล้น .. ที่เหลือ ฯ

O ตาชายเมื่อโอบไล้ - - - โลมองค์
เยี่ยงแดดเช้าทอดลง - - - โอบหล้า
อ่อนโยนอย่างบรรจง - - - จบรูป พักตร์เนอ
นิ่งนึกพร้อมแก้มหน้า - - - อุ่นร้อนแรงภิรมย์ ฯ

O ซบหน้าเกลือกหน้าแนบ - - - แขนนวล
อึกทึกในอก, ครวญ - - - คร่ำชู้
แตกตื่นดั่งถูกตรวน - - - ตรึงล่าม จิตเนอ
ล่ามรัดให้รับรู้ - - - รสซึ้งระรึงทรวง ฯ

O แรกแสงศศินะขึ้น - - - ไขสี
นกคร่ำเสียง, ลมวี - - - แวดล้อม
เรไรกล่อมธาษตรี - - - ต่างพาทย์ เพลงนา
นึก-กรุ่นเนื้อ-กลางอ้อม - - - อกน้อมอุ่นถนอม ฯ

O วงจันทร์จำรัสห้อง - - - หนหาว
เนื้อนิ่มเนตรต่างดาว - - - ประดับฟ้า
ห่วงเมื่อนิทราคราว - - - อยู่เดี่ยว นะแม่
จักวุ่นวายเหว่ว้า - - - หว่างละห้อยคอยไฉน ฯ

O ยามดึกสงัดสิ้น - - - เสียงคน
แว่วแต่เสียงอึงอล - - - อกนี้
พร้อมภาพหนึ่งไหววน - - - หว่างช่วง คะนึงนา
ไหวอยู่คอยช่วงชี้ - - - ชื่นล้ำบำเรอ ฯ

O แพงทองแม่ผ่องเนื้อ - - - นพคุณ
ราวปกด้วยใบบุญ - - - บ่มไว้
เรื่อปรางยิ่งเรื่ออรุณ - - - ยามแรก
งามจักงามเหมือนได้ - - - ดั่งนี้มีหรือ ฯ

O บงโอฆอากาศล้วน - - - ลมบน
ตระหลบล้อมสากล - - - ก่ายฟ้า
คะนึงนึกรูปนฤมล - - - เมื่อสบ
ตระหลบล้อมรูปหน้า - - - ต่อหน้าเลือนไฉน ฯ

O ขวัญเมืองพิมพ์มาศแม้น - - - เหมือนโฉม แม่ฤๅ
แต่เมื่อเผยรูปโลม - - - โลกนี้
ก็หยัดหยั่งรอบโสม- - - - นัสต่อ โลกแน
หมองหม่นคาบก่อนกี้ - - - แต่ล้วนสูญสลาย ฯ

O คะนึงมวลแชล่มน้อย - - - นงคราญ
เคลื่อนผ่านส่ำเสียงสนาน - - - เสนาะแท้
แต่รูปหนึ่งรำบาญ - - - เบียด-อก เรียมนา
สักหนึ่งคราญอาจแก้ - - - กลบได้สิ้นหรือ ฯ

O จันทร์พ้นอุรภาคเพี้ยง - - - ภินทนา
หมายรูปรอยปรารถนา - - - นิทรแล้ว
นึกแพรแถบพัสตรา - - - คลี่ห่ม เนื้อเนอ
ใดอาจอุ่นเนื้อแก้ว - - - ดุจอ้อมทรวงเรียม ฯ

O ผ่านคืนเรียมคิดด้วย - - - อาดูร
มาเลศลักษณ์กำลูน - - - ลับแล้ว
โกสุมเมื่อมาสูญ - - - สลายกลิ่น
ยังแต่ความผ่องแผ้ว - - - ฝากไว้รองถวิล ฯ

O สุริเยนทรบทเบื้อง - - - บรรพตา
อีกฝั่งโลกดาริกา - - - เลื่อนล้อม
หลับฝันท่ามสิเนหา - - - ห้อมอยู่ นะแม่
เมื่อตื่นตาจักพร้อม - - - พากย์ร้อยคอยประโลม ฯ

O พระเอยสะโสชท้อง - - - ชลธาร
โอนฤทธิ์มอบสิทธิ์ขาน - - - ข่าวชู้
เบิกความบ่มใจคราญ - - - ครวญคร่ำ อยู่เนอ
เช้าจดค่ำเพียงรู้ - - - แต่ละห้อยคอยเรียม ฯพศ. 2026ภาพจำลองพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยา ..
ที่มาของภาพ ปลาทองสยองเมือง .. ขออนุญาตเจ้าของภาพไว้ ณ ที่นี้


ต่อไปนี้เขียนล้อโคลงกำสรวลสมุทร.

(โคลงทั้ง 3 คือ ยวนพ่าย .. ทวาทศมาส .. กำสรวลสมุทร (ที่ชอบเรียกกันผิดๆว่า กำสรวลศรีปราชญ์ ) มีข้อสันนิษฐานจากนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ที่น่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลเดิม .. ว่าน่าจะเป็นพระนิพนธ์ใน "สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3" พระโอรสองค์โตในสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ซึ่งเป็นพี่ชายต่างมารดาของ "สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2-พระเชษฐาธิราช ที่มีพระราชมารดาเป็นเจ้าหญิงของราชวงศ์สุโขทัย" ..

พ. ณ ประมวญมารค (หม่อมเจ้าจันทร์จิรายุ รัชนี - ท่านจันทร์) ได้เสนอว่าโคลงดั้นทั้ง ๓ คือ ..
- ยวนพ่าย (แต่งประมาณ พ.ศ.2017-2025)
- กำสรวลสมุทร (แต่งประมาณ พ.ศ.2025-2030 (หรือ 34))
- ทวาทศมาส (แต่งประมาณ พ.ศ.2027-2031)

และเป็นข้อสันนิษฐานที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด.. พรายพรายพระธาตุเจ้า - - จยรจนนทร แจ่มแฮ
ไตรโลกยเลงคือโคม - - ค่ำเช้า
พิหารรเบียงบรร - - รุจิเรข เรืองแฮ
ทุกแห่งห้องพระเจ้า - - น่งงเนือง ฯ

O พรายพรายพระธาตุเจ้า - - - เจียรสูรย์ แจ่มแฮ
สามโลกรับจำรูญ - - - ค่ำเช้า
เจดีย์ยอดชี้ปูน - - - โปรดสัตว์
บอกมรรคาทวนเศร้า - - - โศกร้อนกร่อนระรุม ฯ

.. ศาลาอเนขสร้าง - - แสนเสา โสดแฮ
ธรรมาศจูงใจเมือง - - สู่ฟ้า
พิหารย่อมฉลักเฉลา - - ฉลุแผ่น ไส่นา
พระมาศเลื่อมเลื่อมหล้า - - หล่อแสง ฯ

O ศาลาเอนกสร้าง - - - แสนเสา โสดแฮ
ธรรมข่มใจมืดเมา - - - หมดสิ้น
พระมาศเลื่อมเลื่อมเงา - - - งำอก ใจเอย
งำอกใจเดือดดิ้น - - - ดับร้อนทารุณ ฯ

.. ตระการหน้าวัดแหว้น - - วงงพระ
บำบวงหญิงชายแชรง - - ชื่นไหว้
บูรรพาท่านสรรคสระ - - สรงโสรด
ดวงดอกไม้ไม้แก้ว - - แบ่งบาล ฯ

O ตระการหน้าวัดแหว้น - - - วังพระ
บวงบำรุงสัจจะ - - - จบไหว้
ร่มธรรมรูปพุทธะ - - - สถิตอยู่
จิตต่างดวงดอกไม้ - - - เพ่งน้อมประนอมคะนึง ฯ

.. กุฎีดูโชติช้อย - - อาศํร
เต็มร่ำสวรรคฤาปาง - - แผ่นเผ้า
เรือนรัตนพิรํยปราง - - สูรยปราสาท
แสนยอดแย้มแก้วเก้า - - เฉกโฉม ฯ

O กุฎียกยอดช้อย - - - ชูทาง
บอกวัตรเข้าขัด, ขวาง - - - ขวากร้อน
เรือนรัตน์ภิรมย์ปรางค์ - - - ปราสาท
เหลื่อมระยับแสงย้อน - - - เยี่ยมท้าทรมาน ฯ

.. อยุทธยายศโยกฟ้า - - ฟากดิน
ผาดดินพิภพดยว - - ดอกฟ้า
แสนโกฎบยลยิน - - หยาดเยื่อ
ไตรรัตนเรืองรุ่งหล้า - - หลากสวรรค์ ฯ

O อยุธยายศท่วมทั้ง - - - ธานินทร์
งามดั่งนาครอินทร์ - - - เอี่ยมฟ้า
แสนโกฏโสตอาจยิน - - - เสียงอยู่
ธรรมเปล่งเสียงกล่อมหล้า - - - หล่อล้อมใจเมือง ฯ

.. อยุทธยาไพโรชไต้ - - ตรีบูร
ทวารรุจิรยงหอ - - สรหล้าย
อยุทธยายิ่งแมนสูร - - สุระโลก รงงแฮ
ถนัดดุจสวรรคคล้ายคล้าย - - แก่ตา ฯ

O อยุธยาไพโรจน์ไต้ - - - ตรีบูร
ไตรรัตน์จำรัสจรูญ - - - ร่วมพ้อง
บัลลังก์ร่มไพบูลย์ - - - บาลบ่ม ชนแฮ
เย็นศิระอุระต้อง - - - ตอบรู้อภิรมย์ ฯ

.. ยามพลบสยงกึกก้อง - - กาหล แม่ฮา
สยงแฉ่งสยงสาวทรอ - - ข่าวชู้
อยุทธยายิ่งเมืองทล - - มาโนช กูเอย
เขตรตระหลบข่าวรู้ - - ข่าวยาม ฯ

O ยามพลบเสียงกึกก้อง - - - กาหล แม่ฮา
ซอ, กรับ, รับฉิ่งปรน - - - โสตรู้
โคลงกลอนกาพย์ระคน - - - ครวญขับ
ขับกล่อมทรวง, กล่อมชู้ - - - ชื่นล้ำคำเกษม ฯ

.. ปารนี้แก้วข้าตื่น - - ฤาหลับ อรเออย
นอนน่งงฉนนใดดู - - ด่งงนี้
ยอมือบนนทับอก - - โดยแม่ กูเออย
เจ็บยิ่งล้ำพ้นผี้ - - หมื่นทวีแสนทวี ฯ

O ป่านนี้แก้วข้าตื่น - - - ฤๅหลับ อรเอย
นอนนั่งฉันใด, พรับ - - - เนตรเฝ้า-
คอยเรียมวกย้อนกลับ - - - คืนสู่
คอย-สู่, อยู่ค่ำเช้า - - - อาจรู้ฤๅสมร ฯ

.. ปารนี้อรเช้าแม่ - - เกลาองค์ อยู่ฤา
ต่างกรดานจตุรงคมยง - - ม่ายม้า
ฤาวางสกาลง - - ทายบาท
ฤากล่าวคำหลวงอ้า - - อ่อนแกล้งเกลาฉนนท ฯ

O ป่านนี้รูปแน่งน้อย - - - เกลาองค์ อยู่ฤๅ
ตั้งกระดานชนวนลง - - - จดถ้อย
ฤๅมุ่งเพลาะผ้าผจง - - - จับจีบ
ใจเล่าเจ้าจักคล้อย - - - อยู่ข้างเรียมไฉน ฯ

.. ดวงดยวบววมาศแพ้ - - พิมทอง พี่เออย
รยมบหลับใหลหา - - ค่ำเคี้ย
ดวงดยวแม่มองหน - - หาพี่ พู้นแม่
ใครช่วยชูเกล้าเกลี้ย - - กล่อมแถง ฯ

O ดวงเดียวบัวมาศแพ้ - - - พิมทอง พี่เอย
เรียมบ่หลับไหลครอง - - - ค่ำนี้
หวังเดียวแม่, แม่มอง - - - หาอยู่
อยู่ออดอ้อนชวนชี้ - - - ชิดเนื้อโอบถนอม ฯ

.. โกกิลกรวิกษอ้ยง - - ยูงยาง
จับกิ่งยูงยางเยาว - - เพื่อนพร้อง
พละลบกัลโหยลาง - - โลมลูบ
จับกิ่งยางแล้วร้อง - - ไร่เฌอ ฯ

O โกกิลกรวิกเอื้อน - - - ออกเสียง
จับกิ่งยูงยางเพียง - - - พร่ำร้อง
พระลบกัลโหยเคียง - - - แขรูป เคียวนา
จับม่านหม่นคลี่คล้อง - - - ขอบฟ้าคลุมฝัน ฯ

.. ศรีมาพิโยคพื้น - - รัตนภูม
ถนัดดุจพระภูมผจง - - แผ่นแผ้ว
เล็งแลเยียฟ้าฟูม - - ชลเนตร
เพราะพี่เจ็บเจ้าแคล้ว - - คลาศไกล ฯ

O เรียมมาพิโยคพื้น - - - รัตนภูมิ
แผ่นอกเป็นแผ่นปูม - - - จดร้อย
หมึกจารจากนัยน์ฟูม - - - น้ำหลั่ง
บอกหนึ่งผู้แน่งน้อย - - - แน่วรู้ - คอยรอ ฯ

.. จากมาสายสวาดิไว้ - - อยุทธยา แลนา
อกเปล่าอกสายสินธุ์ - - หากรู้
ลุะดานกนนชาววา - - ลวงใหญ่ แล้วแฮ
วาลยิ่งสารสับสู้ - - เสริฐชล ฯ

O มุ่งมาสายสวาดิเนื้อ - - - เนาทรวง
ตามสิทธิ์คำสัตย์บวง - - - บอกไว้
วอนเทพประเทียบทวง - - - ฤทธิ์กล่อม แม่นา
กล่อมแม่, ทรวงแม่ให้ - - - ห่วงรู้คอยเรียม ฯ

.. จรลิวไต้ฟ้าต่ำ - - เตือนยาม
โหยบเหนสายใจ - - จรคล้าย
บลุแม่เมากาม - - กาเมศ กูเออย
ลพี่หว้ายน้ำหน้า - - มืดเมา ฯ

O จรลิ่วไต้ฟ้าต่ำ - - - เตือนยาม
โหยบ่เห็นหน้าทราม- - - - สวาทแก้ว
เลือดตายิ่งฝนลาม - - - หล่นโลก แม่เอย
ท่วมจิตจมมิดแล้ว - - - จากร้อนแรงถวิล ฯ

.. รฦกเนื้อกรรเกษสร้อย - - สาวสวรรค กูเออย
กรกอดหมอนเหมือนนาง - - ร่ำไห้
รฦกกำจรจนนทน์ - - อายโอษฐ พู้นฦา
ทรงกรรแสงไจ้ไจ้ - - จั่นจวญ ฯ

O อาสูรศรีสวัสดิ์สร้อย - - - สาวสวรรค์ กูเอย
ใคร่จักกล่อมทรวงขวัญ - - - ฝากอ้อน
เรียมใฝ่รอบกัปกัลป์ - - - เวียนกลับ แม่แม่
ใฝ่รอบกาลกลับย้อน - - - เยี่ยมหน้าพะนอนวล ฯ

.. ระฦกรศน้องไน่ - - ในตา พี่แม่
เออสมุทรอยงกาม - - กล่อมเหน้า
เยียแลลนนลุงมา - - บางค่อม
ถนัดค่อมน้อยข้าเจ้า - - ส่งงจนนทน์ ฯ

O เวียนรำลึกแล้วหลับ - - - ใหลฝัน รูปเนอ
ย่อมรูปสมบูรณ์จันทร์ - - - แจ่มหน้า
ละเมอรับรองขวัญ - - - ฝากสวาดิ
ดื่มด่ำด้วยรสฟ้า - - - สั่งฟ้าโรยริน ฯ

.. เยียมาม่ายน้องขวล - - ขวายแด แลแม่
นอนน่งงฤากวนกาม - - แกว่งไส้
ลุกยืนวงงเวงแล - - ลิวโลด
คืนน่งงลห้อยไห้ - - บ่ำบวง ฯ

O หลังมองโฉมแม่แต้ม - - - ติดตา
รูปพักตร์นงโพธพา - - - ผ่าวไส้
ดาลระลอกกระแสกา - - - เมศมุ่ง ขวัญเฮย
มุ่งกระเวนทรวงไหม้ - - - หมื่นร้อนทรมาน ฯ

.. ฝ่ายสยงสุโนกไห้ - - หานาง แม่ฮา
รยมทนนทึงแทงโลม - - ลิ่นเล้า
มาดลบำรุะคราง - - ครวญสวาสดิ
ให้บำรุะหน้าเหน้า - - จอดใจ ฯ

O คำนึงฤๅว่างเว้น - - - นาที
จวบรอบสุริเยศลี - - - ลาศคล้อย
เสนาะเสียงสุโนกมี - - - มากล่อม
กลว่าเสียงแน่งน้อย - - - เอ่ยน้อมประนอมนัย ฯพศ. 2556


O อยุธยายศภาคพู้น - - พังภินทน์
เหลือซากปูนอิฐหิน - - หัก..ร้าง
ยอเกียรติรัตนโกสินทร์ - - ขึ้นสืบ ต่อนา
ทิ้งหม่นหมองอ้างว้าง - - หยัดฟื้นใจสยาม ฯ

O กรุงเทพนคเรศเบื้อง - - ปัจจุบัน
ไตรรัตน์รสธรรมบรร- - - เจิดล้อม
ร่มฉัตรประเทียบบัล- - - ลังก์ราช ตระหง่านเนอ
ชนทั่วเขตคามพร้อม - - ร่วมฟ้าดินเดียว ฯ

O พุทธธรรมพุทธทาสเจ้า - - จอมสงฆ์
ร่วมสืบพรหมจรรย์, ณรงค์ - - เล่ห์ส้อน
บรรสารสื่อสวัสดิมง- - - คลคู่ เมืองนา
ปลดเท็จปรุงแท้ป้อน - - ป่นถ้อยเดียรถีย์ ฯ

O โอภาสธรรมพุทธะเรื้อง - - โรยทาง
ขนสัตว์ข้ามโอฆะ, ถาง- - - ทุกข์ร้อน
เพียงบัวเชิดดอกกลาง - - ชลเบ่ง บานนา
รอสบลำแสงย้อน - - เยี่ยมหล้ามาประโลม ฯ

O สมบูรณ์สมบัติเจ้า - - จักรพาฬ
สองกึ่งสหัสวรรษบาล - - บ่มไข้
จิตใจทั่วทิศาศาน- - - ติร่ม เย็นนา
เรียงระเบียบมาลย์ไว้ - - หว่างน้อมใจคะนึง ฯ

O แถลงยามนงโพธิน้อย - - แนมนวล
แซมสุขอภิรมย์อวล - - อบแต้ม
ร่ำรอคาบยามจวน - - จบรูป
เรียวโอษฐ์, เนตรจักแย้ม - - ยั่วเย้าสิเนหา ฯ

O แผงอกเฝ้าอาจเอื้อม - - อรเดียว พี่แม่
กรจักโอบรูปเปรียว - - ประเนื้อ
จนนิลเนตรเหลือบเหลียว - - รับเลศ
เลศย่อมโอบ-อกเอื้อ - - อุ่นล้ำเข้าประโลม ฯ

O อรเดียวดินฟ้าชื่น - - โฉมหอม แม่เอย
แม้นว่ากิ่งฟ้ายอม - - ยื่นย้อย
ฤๅอาจแมกขวัญถนอม - - เนารูป-
อยู่ร่ำรอด้วยละห้อย - - ห่วงไห้คอยเห็น ฯ

O เจาะจอมเมรุแมกน้อง - - นงพาล เล่านา
ตรึก -กริ่งจตุเทพชาญ - - เชี่ยวรู้
เอาศรีแทรกบุญทาน - - ถนอมซ่อน รูปนา
หวั่นนิมิตหัตถ์พรหมกู้ - - กลับพ้นพาสนา ฯ

O โฉมนุชเนาเหมาะได้ - - โดยสถาน ใดนา
ฤๅทิฏฐิบรรสาร - - ซ่อนพ้น
อสูรเทพเหล่าพลมาร - - เมื่อสบ
เกรงลอบเร้นเสาะค้น - - รูปเชื้อประคองโฉม ฯ

O โฉมแม่ควรฝากด้วย - - ดวงใจ แม่นา
พันเหนี่ยวด้วยเยื่อใย - - ยึดล้อม
แฝงอุ่นฝากอาลัย - - ถวิลโอบ รูปแม่
ฝากผ่านคำนึงน้อม - - อยู่พร้อมกล่อมขวัญ ฯ

O นึก-เนื้อนิ่มแน่งน้อย - - เนาเรือน
เหลือบเนตรเลศนัยเตือน - - ตอบรู้
อ้อมอกย่อมโอบเหมือน - - มอบอุ่น ไอแม่
ห้อมห่มยามห่างชู้ - - ช่วงใช้ถนอมโฉม ฯ

O ยามจบย่อมแจ่มรู้ - - รูปถวิล
หมายอบร่ำหอมริน - - ร่วมเนื้อ
เนิ่นนานแนบในจิน- - - ตนะภาพ
จนหัตถ์ทิพท่านเอื้อ- - - ฤทธิ์โน้มคะนึงนวล ฯ

O หวั่นเสียงจักคร่ำไห้ - - ครวญกระหึม
ยามพรากเช่นฟ้าครึม - - คร่ำน้ำ
นึก-หยาดอัสสุชลซึม - - ซาบเนตร นั้นเอย
โศกจะแทรกทรวงช้ำ - - ชอกไห้ละห้อยเห็น ฯ

O ศรีศรีสิทธิฤกษ์แผ้ว - - ภุมวาร
ในนิทราสนิทนาน - - เนิ่นนั้น
สุบินเถิดเยาวมาลย์ - - ตราบเมื่อ ตื่นแม่
จักแจ่มใจดุจกั้น - - เกลศร้อนทอนสลาย ฯ

O ครึ้มครึ้มเมฆหม่นล้อม - - ลมปลิว ปัดเฮย
ครืนครั่นวิชชุลิว - - ล่องฟ้า
นึก-เนื้อนิ่มนวลผิว - - ผุดผ่อง แม่เอย
ครวญคร่ำแต่ไขว่คว้า - - สวาดิน้องประคองถนอม ฯ

O คืนเพ็ญ, เพ็ญพักตร์แผ้ว - - ผิวขวัญ แม่เอย
เพ็ญหนึ่งสมบูรณ์จันทร์ - - แจ่มฟ้า
เพ็ญหนึ่งเลื่อนรูปผัน - - ผายแทรก ทรวงเนอ
เพ็ญใช่เพ็ญถ้วนหน้า - - หากหน้านางเดียว ฯ

O คืนเพ็ญ, เพ็ญพักตร์แต้ม - - ตาชาย
เพ็ญยิ่งเพ็ญจันทร์ฉาย - - ฉาบฟ้า
โอ้พักตร์รูปเพ็ญผาย - - เผยยั่ว หยอกเนอ
แต่ชมดชม้อยหน้า - - สักหน้าฤๅเสมือน ฯ

O อรเอยอย่าเอ่ยอ้อน - - อาดูร
ขวัญจักฝากใจพูน - - เพิ่มเศร้า
รอนเถิดทุกข์ไพบูลย์ - - ควรบ่ง
คำจักคอยกล่อมเกล้า - - ก่อนอ้อมอก-แขน ฯ

O เจิมใจแจ่มพักตร์แผ้ว - - พิมพ์แข
สูงส่งเกินปรับแปร - - เปลี่ยนได้
พันหมื่นเพ่งตาแล - - เล็งรูป นั้นนา
หวงพ่างแหวกทรวงไว้ - - แทรกน้องในทรวง ฯ

O ไตรตรึงษ์ตรีเทพแสร้ง - - เสกสรร อรฤๅ
พิศรูปเพียงรูปฝัน - - ฝากชู้
ท่วงทีอิริยาผัน - - ผายร่าง นั้นนา
ผายผ่านนัยน์ตารู้ - - แต่รู้-ยากเลือน ฯ

O ต่างแดนต่างกรอบห้วง - - เพ-ลา
ต่างค่ำคืนดาริกา - - เกลื่อนห้อม
ต่างร้อนต่างหนาวภา- - - วะต่าง ต่างแม่
ต่างเพื่อนต่างเภทล้อม - - แต่เว้นนิวรณ์ถวิล ฯ

O คิดศรีเสาวภาคพร้อง - - พจมาน
พากย์พร่ำเพียงพวงมาลย์ - - มอบคล้อง
อบร่ำรสหอมละลาน - - รื่นสู่ ใจแม่
หมายรื่นห้วงอกต้อง - - เตรียบซึ้งตรึงภิรมย์ ฯ

O รวยรวยลมเรื่อยริ้ว - - รัญจวน ใจนา
นึกรูปเนื้อรอยนวล - - อ่อนน้อง
รื่นรสพัสตราอวล - - กลิ่นอบ นั้นนา
รอยแม่ห่มไว้ป้อง - - ปกเนื้อยังหอม ฯ

O ดึกเดือนจะดับคล้อย - - คลอดาว
นึก-โอบรูปป้องหนาว - - เหน็บเนื้อ
อ้อมอกกับเนตรวาว - - วามเลศ นัยแม่
อุ่นจักค่อยโชนเชื้อ - - ฝ่าเชื้อเชิญสมร ฯ

O นึก-โฉมละม่อมเนื้อ - - นวลนาง พี่เอย
จะตื่นแต่ตรู่สาง - - โสรจน้ำ
อบร่ำกลิ่นหอมพลาง - - เตรียบพากย์ ตอบฤๅ
พากย์แต่งความตอบย้ำ - - สวาดิรู้รับรอง ฯ

O อ้าอรเจิมจิตหล้า - - เล็งฉงน
ฤๅรูปทิพพิมานบน - - แบ่งหน้า
องค์พิษณุกรรมดล - - ดาลรูป มาฤๅ
มากระหวัดใจว้า- - - วุ่นละห้อยคอยเห็น ฯ

O ในนารวงข้าวลู่ - - เขียวสลอน
ลมผ่านริ้วอรชร - - เชิดต้น
นึก-พิมพ์รูปอัปสร - - สายสวาดิ กูเฮย
จักออดอ้อนเหลือล้น - - กับอ้อมแขนไฉน ฯ

O สั่งสมศีลแม่พร้อม - - พรั่งบุญ มาฤๅ
จึงแวดล้อมเอื้อคุณ - - ช่วยค้ำ
รังรูปละเมียดละมุน - - เต็มเมต ตาเอย
หอมพฤติอิริยาล้ำ - - ยิ่งล้ำเคยหอม ฯ

O รอนพรรณภาณุมาศเศร้า - - เสื่อมแสนย์
เมื่อโลกต่ำหมุนแกน - - กลับข้าง
ให้จันทร์เลื่อนดวงแหน - - ห้อมห่ม หาวเนอ
มืดหม่นบนอ้างว้าง - - หว่างเฝ้าคะนึงขวัญ ฯ

O อาสูรสุดสวาดิสร้อย - - เสาวคนธ์
จักเงียบเหงาห่วงระคน - - อยู่ห้อง
ถวิลทิพย์สุดาดล - - ดาลรูป มาแม่
จักตระกองกรป้อง - - ปกเนื้อนวลถนอม ฯ

O จงกลกรรณิเกศแก้ว - - กรองมาลย์
ตามประทีปอธิษฐาน - - ประเทียบถ้อย
จนรอบสุริยะกาล - - เคลื่อนผ่าน นั้นแม่
อ้อมอกอุ่นจักคล้อย - - เคลื่อนห้อมโอบขวัญ ฯ

O บูชาอัญชลิตเบื้อง - - สรวงบน
สวมสอดบุษบาดล - - ดอกสร้อย
หอมรูปรสเสาวคนธ์ - - ควรอบ ร่ำแม่
ควร-ศัพท์เสียงร่ำร้อย - - ผ่านรู้ปรารมภ์ ฯ

O โคมทองประทีปแก้ว - - ชัชวาล
แต่งกอปรกรองอธิษฐาน - - ทิพไท้
พึงดลจิตรูปคราญ - - ครวญแต่ ถวิลนา
ถวิลแต่อกเรียมให้ - - โอบเนื้อพะนอนวล
 

Create Date : 21 มีนาคม 2556
8 comments
Last Update : 2 มกราคม 2557 22:07:20 น.
Counter : 2212 Pageviews.

 

อรุณสวัสดิ์ค่ะ

งดงาม....รออ่านต่อนะคะ

 

โดย: วลีลักษณา 24 มีนาคม 2556 6:33:34 น.  

 

สวัสดีครับคุณวลี

เหลืออีกยาวครับ

 

โดย: สดายุ... 25 มีนาคม 2556 6:03:51 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณศดายุ

O คะนึงมวลแชล่มน้อย - - - นงคราญ
เคลื่อนผ่านส่ำเสียงสนาน - - - เสนาะแท้
แต่รูปหนึ่งรำบาญ - - - เบียด-อก เรียมนา
สักหนึ่งคราญอาจแก้ - - - กลบได้สิ้นหรือ ฯ

แวะมาดื่มด่ำกับความงดงามของคำประพันธ์ค่ะ

 

โดย: วลีลักษณา 31 มีนาคม 2556 8:21:07 น.  

 

สวัสดีครับคุณวลี ฯ

ตั้งใจว่าจะแช่หน้านี้กันจนเปื่อยไปข้างครับ .. อิๆๆ

ลูกหลานอำมาตย์ขอมเขมรนั้นเป็นรากเหง้าเดียวกันกับราชวงศ์ละโว้อโยธยา(พระเจ้าอู่ทอง พระราเมศวร พระยาราม) แห่งเมืองลพบุรี .. และเรื่องกำลังจะนำไปสู่ต้นตระกูลของศรีสุดาจันทร์ต่อไป

มันเกี่ยวพันกับมหากาพย์มหาภารตะยุทธมากกว่า ..

ไปงานสัปดาห์หนังสือมาหรือยังครับ ..
ผมคงไปทันวันสุดท้าย ..

 

โดย: สดายุ... 31 มีนาคม 2556 14:52:07 น.  

 


สวัสดีค่ะ...

มาอ่านโคลง ไพเราะๆค่ะ...

 

โดย: น้องเล็ก IP: 118.172.117.112 3 เมษายน 2556 12:44:45 น.  

 

สวัสดีเจ้าค่ะน้องเล็ก ..

โคลงนี้พี่จะเขียนข้ามปีค่ะ
คิดว่าหลัง"กลับจากทะเล"โคลงจะไหลลื่นกว่านี้ ค่ะ

 

โดย: สดายุ... 3 เมษายน 2556 16:07:49 น.  

 

Like ให้เป็นคนที่ 3 สุดยอด
ขอนุญาตเก็บภาพและลิงค์ไว้ให้โหวตน่ะค่ะ
ขอบคุณนะคะ

 

โดย: อุ้มสี 29 กันยายน 2556 14:30:42 น.  

 

สวัสดีค่ะ
โคลงไพเราะมากค่ะ

 

โดย: อิงดาว พราวฟ้า (สมาชิกหมายเลข 1088060 ) 24 พฤศจิกายน 2556 19:59:32 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

สดายุ...
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 65 คน [?]


O ทาสที่ปล่อยไม่ไป .. O

O จะแช่แข็งประเทศไทย .. !
น้ำลายไหล .. แผดเสียง-บอกเดียงสา ?
อีกครั้งของชีวะ .. ใต้กะลา
ส่งเสียงกลางวรรษา .. เย้ยฟ้าดิน !
O จะแช่แข็ง .. ประเทศชาติ ?
คล้าย-เสียงทาส .. รันทดไม่หมดสิ้น
ถูกปลดปล่อย .. ไปแล้ว-ยังแว่วยิน-
น้ำตารินร่ำไห้ – อาลัยนาย !

O พร้อม .. แสงฟ้าวาบไหว .. น้ำไหลหล่น
คือ-กบน้อยอลวน เฝ้าขวนขวาย-
แซ่เสียงอย่างสับสน .. รับฝนปลาย
ขณะซุ่มซ่อนกาย .. อยู่ใต้กะลา !
O แม้นเส้นแสงวาบไหวอยู่ในสรวง
จะยังช่วงโชนแต้ม-ความแจ่มจ้า
หากกบน้อยริมธาร .. ฤๅ-ผ่านตา-
เมื่อเบื้องหน้า .. กะลาครอบอยู่รอบตัว ?
O ขณะรอบริมธาร .. มีลานหญ้า-
พร้อมพืชพรรณผืนป่า .. รับ-ฟ้ารั่ว
น้ำจากฟ้าร่วงหล่น .. ภาพหม่นมัว-
แผ่บังพราง .. เกลือกกลั้ว .. อยู่ทั่วแดน
O ท่ามกลางโลกเบื้องนอก .. ปวงดอกไม้-
หยุดกลิ่นไอรื่นฉม .. รอลมแล่น
ความฉ่ำชื้นโดยรอบก็ตอบแทน-
เสียงแห่แหน .. แซดล้อมอยู่พร้อมกัน
O หากใต้กะโหลกกะลาครอบ,
ร่างที่หมอบลงราบ .. กำซาบฝัน
สรรพ-เสียง .. แสงโชนช่วงแห่งดวงวัน
ทั้งพืชพรรณมวลไม้ .. ฤๅได้พบ ?
O มืดจริงหนอโลกครอบอยู่รอบตน
มืดเสียจนกักล้อมให้ยอมสยบ
ครั้น-ขยับ .. ก็ปะทะ .. ก็กระทบ-
นึกว่ารู้ครันครบ .. ทั้งภพพื้น !
O ฝนยังคงปร่าโปรยอยู่โดยรอบ
เพรียกกบในกะลาครอบ .. ให้ตอบตื่น
สายฟ้าเลื้อยเส้นโถมเสียงโครมครืน-
ก็เร้าความครึกครื่นให้ตื่นตัว
O หาก-ในกะลาครอบที่หมอบอยู่
ฤๅอาจรู้ .. เห็นระลอกการหยอกยั่ว-
ของลม .. ฝน .. ไม้พรรณ .. การสั่นรัว-
การเกลือกกลั้วกลิ่นไอ .. ร่มใบบัง
O อีกทั้งในกะลาครอบ, การนอบน้อม-
เป็น .. อยู่ .. พร้อม - ภพชาติ .. ผู้วาดหวัง
คอยขับเสียงกล่อมยาม .. ให้ตามฟัง-
วาทกรรมคลุ้มคลั่ง .. ริมฝั่งน้ำ
O อีกทั้งในกะลาครอบ .. การหมอบกราบ-
แต่ล้วนคราบไคลโศกสุมโลกต่ำ
ด้วยสังขารปรุงแต่งสำแดง .. ทำ-
ให้โลกปวงขบขำ .. เหยียบย่ำ .. เยาะ !
O ในสังคมงมงายหลากหลายชีพ-
เดินตัวลีบ .. ปากพูด .. ไว้ดูด .. เกาะ-
เกี่ยว-กับอำนาจใหญ่ .. อย่างไพเราะ
หวังบ่ม .. เพาะสัมพันธ์ .. ผูกกันไป
O พล่ามพูดด้วยความคิดที่ติดคอก
แววกลับกลอกในตาก็พร่าไหว
พูดอย่างและคิดอย่างอวดอ้างไป
เพียงเพื่อให้เชื่องเชื่อ .. คอยเชื่อตาม
O ซึ่งย่อมเป็น .. วาทกรรมอันธรรมดา
เมื่อบอดบ้าจำเริญจนเกินล่าม
ย่อมแหงนเงย แลบลิ้นล้อมถิ่นคาม
ให้ฟังพล่ามสาไถยอยู่ในวัน
O ซึ่งย่อมเป็นวาทกรรมแห่งจำอวด
กับความปวดร้าว .. เจ็บ .. เกินเก็บ .. กลั้น
เพื่อ-จัดการบ้านเมือง .. อย่าง-เบื้องบรรพ์
ป้อง-ชนชั้น .. ผู้ดี .. อยู่ - จีรัง !

O เส้นไฟยังวาบวนอยู่บนสรวง
คำพล่าม .. ปวง-พจน์ภาพ .. ก็ปลาบปลั่ง
แข่งเสียงฟ้าคำรน - เสียงคนดัง-
แผด, คลุ้มคลั่ง .. เสียงตอบ .. จาก-ครอบกะลา !
O จะแช่แข็งประเทศไทย ..
ฝนตกขี้หมูไหล .. จำได้ว่า-
คนจัญไรพบกัน .. แต่นั้นมา-
ก็เปิดครอบกะโหลกกะลา .. ร่วมฮาเฮ !

free counters

Friends' blogs
[Add สดายุ...'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.