*~หัวใจพระศาสนา~*


ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

การไม่กล่าวร้าย ๑

การไม่ทำร้าย ๑

ความสำรวมในพระปาติโมกข์ ๑

ความเป็นผู้รู้ประมาณในภัตตาหาร ๑

ที่นอนที่นั่งอันสงัด ๑

การประกอบความเพียรในอธิจิต ๑

หกอย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

โอวาทปาติโมกข์

หมายถึง
หลักคำสอนคำสำคัญของพระพุทธศาสนาอันเป็นไปเพื่อ
ป้องกันและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตเป็นไปเพื่อความหลุดพ้น
หรือคำสอนอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา

หลักธรรมประกอบด้วย
หลักการ ๓ อุดมการณ์ ๔ วิธีการ ๖ ดังนี้

หลักการ ๓

๑. การไม่ทำบาปทั้งปวง
ได้แก่
การงดเว้น การลด ละเลิก ทำบาปทั้งปวง
ซึ่งได้แก่ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ทางแห่งความชั่ว มีสิบประการ
อันเป็นความชั่วทางกาย ทางวาจา และทางใจ

ความชั่วทางกาย
ได้แก่

การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม

ความชั่วทางวาจา
ได้แก่

การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดเพ้อเจ้อ

ความชั่วทางใจ
ได้แก่
การอยากได้สมบัติของผู้อื่น การผูกพยาบาท
และความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม๒. การทำกุศลให้ถึงพร้อม
ได้แก่
การทำความดี ทุกอย่างซึ่งได้แก่ กุศลกรรมบถ ๑๐
เป็นแบบของการทำฝ่ายดีมี ๑๐ อย่าง
อันเป็นความดีทางกาย ทางวาจาและทางใจ

การทำความดีทางกาย
ได้แก่


การไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ทำร้ายเบียดเบียน ผู้อื่นมีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

การไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ มาเป็นของตน

มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการไม่ประพฤติผิดในกาม

การทำความดีทางวาจา
ได้แก่


การไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบ

และไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่คำจริง พูดคำอ่อนหวาน

พูดคำให้เกิดความสามัคคีและพูดถูกกาลเทศะ

การทำความดีทางใจ
ได้แก่

การไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นมีแต่คิดเสียสละ

การไม่ผูกอาฆาตพยาบาทมีแต่คิดเมตตาและปรารถนาดี

และมีความเห็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

เช่น เห็นว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว๓. การทำจิตให้บริสุทธิ์
ได้แก่
การทำจิตของตนให้ผ่องใส ปราศจากนิวรณ์

ซึ่งเป็นเครื่องขัดขวางจิตไม่ให้เข้าถึงความสงบ มี ๕ ประการ ได้แก่

๑). ความพอใจในกาม (กามฉันทะ)

๒). ความอาฆาตพยาบาท (พยาบาท)

๓). ความหดหู่ท้อแท้ ง่วงเหงาหาวนอน (ถีนะมิทธะ)

๔). ความฟุ้งซ่าน รำคาญ (อุทธัจจะกุกกุจจะ) และ

๕). ความลังเลสงสัย (วิกิจฉา)

เช่น สงสัยในการทำความดี ความชั่วว่ามีผลจริงหรือไม่


อุดมการณ์ ๔

๑. ความอดทน
ได้แก่
ความอดกลั้น ไม่ทำบาปทั้งทางกายวาจา ใจ

๒. ความไม่เบียดเบียน
ได้แก่
การงดเว้นจากการทำร้ายรบกวน หรือ เบียดเบียนผู้อื่น

๓. ความสงบ
ได้แก่
ปฏิบัติตนให้สงบทั้งทางกาย ทางวาจาและทางใจ

๔. นิพพาน
ได้แก่
การดับทุกข์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา
เกิดขึ้นได้จาการดำเนินชีวิตตามมรรคมีองค์ ๘
วิธีการ ๖

๑. ไม่ว่าร้าย
ได้แก่

ไม่กล่าวให้ร้ายหรือ กล่าวโจมตีใคร

๒. ไม่ทำร้าย
ได้แก่

ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

๓. สำรวมในปาติโมกข์
ได้แก่

ความเคารพระเบียบวินัย กฎ กติกา กฎหมาย
รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคม

๔. รู้จักประมาณ
ได้แก่

รู้จักความพอดีในการบริโภคอาหาร หรือการใช้สอยสิ่งต่าง ๆ

๕. อยู่ในสถานที่ที่สงัด
ได้แก่

อยู่ในสถานที่สงบมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

๖. ฝึกหัดจิตใจให้สงบ
ได้แก่

ฝึกหัดชำระจิตให้สงบมีสุขภาพ คุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีCreate Date : 28 พฤศจิกายน 2554
Last Update : 28 พฤศจิกายน 2554 15:58:21 น.
Counter : 4272 Pageviews.

44 comments
84.พิจารณาชีวิต เพื่อความไม่ประมาทในชีวิต ตอนที่ 1 chancamp
(20 พ.ย. 2564 06:24:54 น.)
: Way of Life 3 : กะว่าก๋า
(13 พ.ย. 2564 06:37:39 น.)
การเสียสละ **mp5**
(12 พ.ย. 2564 04:53:01 น.)
*~ เอาบุญมาฝาก ~* *~ต้นกล้า...ของหัวใจ~*
(11 พ.ย. 2564 11:11:15 น.)
  
อยากให้มี
มีในใจทุกคน
มากบ้าง น้อยบ้าง ตามแต่
อยากจะมีนะครับ
โดย: panwat วันที่: 28 พฤศจิกายน 2554 เวลา:18:27:22 น.
  
โดย: อัสติสะ วันที่: 28 พฤศจิกายน 2554 เวลา:20:06:47 น.
  
กำลังพยายามอย่างสุดกำลังอยู่ค่ะ ได้สักเสี้ยวของข้างบนคงดีเน๊อะ ฝึกไปเรื่อย ๆ ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
โดย: คมไผ่ วันที่: 28 พฤศจิกายน 2554 เวลา:22:45:07 น.
  
อรุณสวัสดิ์ค่ะ...

โดย: Lika ka วันที่: 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา:8:24:29 น.
  
สวัสดีค่ะคุณต้นกล้า


โดย: pantawan วันที่: 1 ธันวาคม 2554 เวลา:21:26:48 น.
  
ไม่ได้แวะเข้ามาเลย.. ทักทายครับ
โดย: sirimas_m วันที่: 4 ธันวาคม 2554 เวลา:15:36:23 น.
  
สวัสดีวันพ่อ แวะมาหา ด้วยความคิดถึง
โดย: อบอุ่นในหัวใจ วันที่: 5 ธันวาคม 2554 เวลา:12:56:18 น.
  
มีความสุขในวันพ่อนะคะ
โดย: คมไผ่ วันที่: 5 ธันวาคม 2554 เวลา:15:06:53 น.
  
แวะมาทักทายวันสาย ๆ ที่อากาศดี ๆค่ะ
โดย: คมไผ่ วันที่: 6 ธันวาคม 2554 เวลา:10:26:38 น.
  
คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ
โดย: คมไผ่ วันที่: 6 ธันวาคม 2554 เวลา:23:41:29 น.
  
ดูเป็นธรรมะง่ายๆ แต่หลายข้อบางครั้งก็ดันจะปฏิบัติไม่ได้ซะนี่
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 7 ธันวาคม 2554 เวลา:16:00:03 น.
  
เข้ามาทักทายและก็ขอบคุณครับ อยากจะแวะมาบ่อย ๆ แต่ด้วยการงานช่วงนี้วุ่น ทำให้ไม่ค่อยอัพเดท (แม้กระทั่งบล็อกตัวเอง) ฮา
โดย: sirimas_m วันที่: 8 ธันวาคม 2554 เวลา:19:21:17 น.
  
๏ ไมตรีจิต พี่น้อง ............ นำพร
วันเกิดนกผี วอน ............. กวิแก้ว
ร้อยลักษณ์อักษร กลอน ...โคลงกาพย์ ฉันท์เอย
จินตกวี ผ่องแผ้ว ............. เลิศล้ำจิตนาการ

๏ อาหารอาชีพ ทั้ง .......... อารมณ์
สุขภาพสมบูรณ์ สม ......... สุขพร้อม
ประสงค์ทรัพย์ อุดม ......... มีโชค ชัยแล
วิหคนกป่า น้อม .............. จอกน้ำใจมา-มอบตอบแทนน้ำใจ *~ต้นกล้า...ของหัวใจ~* พ่อเอยบารนี ๚ะ๛
โดย: นกโก๊ก วันที่: 9 ธันวาคม 2554 เวลา:10:01:48 น.
  
สวัสดีตอนบ่ายค่ะ

คิดถึงเสมอนะคะ

โดย: jamaica วันที่: 10 ธันวาคม 2554 เวลา:16:47:56 น.
  
ขอบคุณมากที่แต่งกลอนเป็นของขวัญวันเกิดให้นะคะ พรดี ๆ ที่ให้มาก็ขอให้ย้อนกลับมาหาจขบ.หลายเท่าทวีคูณเลยค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักกันนะคะ


โดย: haiku วันที่: 10 ธันวาคม 2554 เวลา:22:16:26 น.
  
แวะมาทักทายค่ะ
โดย: นกหลากสี วันที่: 11 ธันวาคม 2554 เวลา:7:49:07 น.
  
ขอบคุณที่ไปอวยพรวันเกิดด้วยกลอนเพราะพริ้ง

ขอให้คุณต้นกล้าได้สิ่งดีๆกลับไปด้วยค่ะ
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 11 ธันวาคม 2554 เวลา:14:22:12 น.
  
สวัสดีตอนเช้าค่ะ

โดย: jamaica วันที่: 15 ธันวาคม 2554 เวลา:7:22:11 น.
  
แวะมาสาธุอีกที
โดย: คมไผ่ วันที่: 15 ธันวาคม 2554 เวลา:19:38:44 น.
  
ขอบคุณธรรมมะดีดีที่แบ่งกันอ่านค่ะ
โดย: มิลเม วันที่: 17 ธันวาคม 2554 เวลา:12:59:21 น.
  


ป้าต้องขอโทษ ที่มาขอบคุณช้า ไปหน่อย
ขอบคุณ ที่กรุณาไปอวยพรวันเกิดป้า
ด้วยพรร้อยกรองเพราะๆ
ขอบคุณอย่างสุดซึ้ง ที่ยังจำ...
“ป้าหู้ อ้วง ดาม จายดี” คนนี้ได้น่ะค่ะ
ขอให้พรใดๆ ที่ให้ป้ามา จงกลับสู่
"คุณต้นกล้า"และครอบครัวเป็น...
สิบเท่า พันทวี เลยนะคะ
รักน้า...จู๊ฟ...จู๊ฟ...


โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 17 ธันวาคม 2554 เวลา:16:38:20 น.
  
โดย: muster (muster ) วันที่: 21 ธันวาคม 2554 เวลา:3:05:12 น.
  


ขอบคุณนะคะสำหรับพรวันเกิด ขอให้มีแต่ความสุข สมปรารถนาเช่นกันค่ะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 22 ธันวาคม 2554 เวลา:20:39:32 น.
  
images by free.in.th
------------------------------
ขอบคุณที่ไปอวยพรวันเกิดให้นะคะคุณแตน และน้องต้นกล้า
โดย: เกศสุริยง วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:11:15:47 น.
  
ก๊อกๆ

อยู่หรือป่าวคะ

โดย: อบอุ่นในหัวใจ วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:18:19:26 น.
  
ขอบคุณที่ไปอวยพรวันเกิดให้นะคะ ขอให้มีความสุขในสิ่งดีดีเช่นเดียวกัน
โดย: sawkitty วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:18:56:02 น.
  
สวัสดีตอนเช้าค่ะ
แม่หมูแวะมาเยี่ยมนะคะ


โดย: jamaica วันที่: 24 ธันวาคม 2554 เวลา:9:51:31 น.
  
สวัสดีค่ะ
สุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: pantawan วันที่: 25 ธันวาคม 2554 เวลา:14:20:03 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ร่ำรวยความรัก ร่ำรวยความสุข ร่ำรวยสุขภาพดี ร่ำรวยเงินทอง ร่ำรวยๆมหาศาลตลอดปีและตลอดไปนะคะ
โดย: หัวใจแก้ว วันที่: 30 ธันวาคม 2554 เวลา:14:09:06 น.
  
สวัสดีปีใหม่ 2555 ค่ะ
ปีกว่าๆกับการรู้จัก Bloggang ทำให้ได้พบกับมิตรภาพดีดี
ที่นี่เสมอ ขอบคุณที่มาทักทายกันน่ะค่ะ
และหวังว่าเราจะเป็นอย่างนี้ต่อไปนานๆ
มีความสุขมากๆน่ะค่ะ
..............ภูผา กะ วาริน.............

โดย: ภูผา กะ วาริน วันที่: 30 ธันวาคม 2554 เวลา:19:10:39 น.
  


สวัสดีปีใหม่ 2012 ค่ะ....
ขอให้มีความสุข สดชื่น สมหวัง
สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยๆ นะคะ

โดย: nootikky วันที่: 31 ธันวาคม 2554 เวลา:16:59:04 น.
  
สวัสดีปีใหม่นะคะ
โดย: Nissan_n วันที่: 31 ธันวาคม 2554 เวลา:23:49:32 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

สวัสดีปีใหม่นะคะ
โดย: อบอุ่นในหัวใจ วันที่: 1 มกราคม 2555 เวลา:9:59:14 น.
  
แวะมาทักทายยามค่ำครับ จะถามว่า
แปะเม้นท์สุขสันต์วันเกิดให้ผม ผิดบ้าน
หรือเปล่าครับ กลัวคนควรได้จะไม่ได้
รับน่ะครับ ผมไม่ได้เกิดวันนี้

โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) วันที่: 12 มกราคม 2555 เวลา:20:58:08 น.
  
พรวันเกิด ถูกใจพี่มากเลยจ้า
โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 12 มกราคม 2555 เวลา:21:50:13 น.
  
ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคำอวยพพรดีๆ

โดย: มี๊เก๋&ซีทะเล (kae+aoe ) วันที่: 13 มกราคม 2555 เวลา:8:28:12 น.
  
อรุณสวัสดิ์ค่ะ มีความสุขมากๆในวันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะ
ชีวิตพอเพียง และเพียงพอ เป็นสิ่งที่ปรารถนาเชช่นกันค่ะ
โดย: นักเดินทางพเนจร (นักเดินทางพเนจร ) วันที่: 13 มกราคม 2555 เวลา:10:09:47 น.
  
โฮ่ โฮ่ โฮ่ ขำตัวเองครับ เกิดมาเพิ่งเคยเห็นวลีน่าเอ็นดูนี้
ไม่ทันดูให้ดีเลยกลัวว่าจะไปรับของใครเค้ามา อิอิ
ขออภัยและขอบคุณครับ ขอลากลับไป โฮ่ โฮ่ โฮ่ ต่อครับ

โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) วันที่: 13 มกราคม 2555 เวลา:12:34:29 น.
  
ทำได้ครบจะเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ ค่ะ
ขอบคุณที่แวะไปทักทายนะคะ
เอาดอกไม้มาฝากค่ะ

โดย: เนินน้ำ วันที่: 13 มกราคม 2555 เวลา:14:03:04 น.
  
ขอบคุณครับ อนุโมทนาสาธุครับ
โดย: shadee829 วันที่: 13 มกราคม 2555 เวลา:18:09:34 น.
  
สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้รู้จัก ขอบคุณค่ะที่แวะมาทักทายกันโดย: LittleDaimon วันที่: 13 มกราคม 2555 เวลา:20:53:18 น.
  
จุ๊บๆ

มาส่งจูบ...ให้เจ้าของบ้าน

อยู่รึเปล่าเอ่ย..??
โดย: อบอุ่นในหัวใจ วันที่: 14 มกราคม 2555 เวลา:5:56:39 น.
  
อุภินฺนมตฺถํ จรติ อตฺตโน จ ปรสฺส จ
ปรํ สงฺกุปิตํ ญตฺวา โย สโต อุปสมฺมติ

ผู้ใดรู้ว่าคนอื่นโกรธแล้ว มีสติ ระงับได้ ผู้นั้นชื่อว่า
บำเพ็ญประโยชน์แก่คนถึง ๒ คน คือ ทั้งแก่ตนเอง และแก่คนอื่นนั้น

มีความสุขในการบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 16 มกราคม 2555 เวลา:10:55:19 น.
  
ขอบคุณที่มาเยี่ยมชมนะคะ แวะมาทักทายค่ะ
โดย: ~BliSsO NiCe ~ วันที่: 16 มกราคม 2555 เวลา:11:43:59 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Tonkla-aee.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#17*~ต้นกล้า...ของหัวใจ~*
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]

บทความทั้งหมด