สิทธิบัตรทอง จ่าย 30 บาท ทำอะไรได้บ้าง?!


บัตรทอง 30 บาท
สมัครยังไง ใครใช้ได้บ้าง รักษาได้ทุกโรคจริงไหม?
เราตอบทุกคำถามไว้ให้ที่นี่แล้ว!   หลายคนอาจจะสงสัยว่าตอนนี้สิทธิ์บัตรทองยังมีอยู่ไหม สามารถใช้สิทธิ์ได้อยู่รึเปล่า พี่ promotion ต้องขอตอบก่อนเลยว่าในปัจจุบันยังคงมีการใช้บัตรทองกันอยู่นะ และมีการเพิ่มสิทธิการคุ้มครอง การรักษาพยาบาลมากขึ้นในทุกปีด้วย เราก็เลยจะพาทุกคนมาอัปเดตกันหน่อยว่าตอนนี้ สิทธิบัตรทองในปี 2562 นี้ ใครสามารถใช้ได้บ้าง คุ้มครองอาการเจ็บป่วยประเภทไหน แล้วต้องเสียค่าบริการแค่ 30 บาทจริงๆ หรอ ตามมาเล้ย!
พี่ โปรโมชัน พารู้จักบัตรทอง คืออะไร

   สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อของ "บัตรทอง" เป็นหนึ่งในประกันสุขภาพของภาครัฐที่มีขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 และยังคงใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้มากขึ้นนั่นเอง   ซึ่งสิทธิบัตรทองนี้มีขึ้นเพื่อบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่แรกเกิด เพียงแค่ลงมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และลงทะเบียนก็สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้แล้ว
ใครที่สามารถใช้สิทธิบัตรทอง-มีสัญชาติไทย

-มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

-คนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลใดๆ เช่น สิทธิ์สวัสดิการข้าราชการ, สิทธิ์ประกันสังคม, สิทธิ์สวัสดิการรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
ตัวอย่างคนที่สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิบัตรทองได้

-คนประกอบอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 40

-เด็กแรกเกิดที่ไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการของพ่อแม่

-หากไม่แน่ใจว่าตัวเองมีสิทธิ์การรักษาพยาบาลของรัฐอยู่หรือไม่ สามารถเข้าไปเช็คด้วยตนเองได้ที่

https://www.nhso.go.th/ หรือโทรสอบถามได้ที่ 1330

สมัครบัตรทอง 30 บาทได้ที่ไหน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขต ทั้ง 19 เขตในกรุงเทพฯ, สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร และจุดลงทะเบียนที่สถานีรถไฟหัวลำโพง


อาศัยอยู่ต่างจังหวัด

โรงพยาบาล, สถานีอนามัย หรือคลินิกชุมชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเอกสารที่ต้องใช้

แน่นอนว่าการใช้สิทธิบัตรทองต้องเตรียมเอกสารประกอบให้พร้อม ซึ่ง
พี่ โปร แนะนำว่าควรถ่านสำเนาจัดเก็บไว้คู่กับเอกสารฉบับจริงแล้วพกติดไว้ด้วยกัน

-บัตรประชาชน หากเป็นเด็กสามารถใช้สำเนาใบสูติบัตรได้

-สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีที่อยู่ปัจจุบันไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน ต้องใช้หนังสือรับรองการพักอาศัย

-แบบคำร้องขอลงทะเบียนสามารถขอได้ที่จุดลงทะเบียน หรือดาวน์โหลดได้ที่นี่ : https://bit.ly/33C2Q3j

สิทธิบัตรทองเข้ารับการรักษาที่ไหนได้บ้าง ?  สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ที่ "หน่วยบริการประจำ" หรือสถานพยาบาลที่เราเลือกไว้เมื่อตอนลงทะเบียนนั่นเอง เราสามารถเลือกหน่วยบริการได้จากโรงพยาบาล คลินิกชุมชน สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยให้บริการของสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วเท่านั้นขอบคุณ เพจ Phathavie Organic ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
เพื่อการ 
ปลูกผม ด้วยวิถีธรรมชาติ
สิทธิบัตรทอง คุ้มครองบริการอะไรบ้าง


-การป้องกัน และควบคุมโรค เช่น ฉีดวัคซีนป้องกันโรค, ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด, ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม เป็นต้น

-การตรวจวินิจฉัย และการรักษา ตั้งแต่โรคทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรัง และโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เอดส์ เป็นต้น

-บริการด้านทันตกรรม เช่น ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ทำฟันปลอมฐานพลาสติก เป็นต้น

-การคลอดบุตร สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

-คุ้มครองค่าอาหาร ค่าห้องพยาบาล ค่ายา และเวชภัณฑ์

-บริการแพทย์แผนไทย

-การฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อการรักษาตามคำสั่งแพทย์ เช่น กายภาพบำบัด จิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด


 บริการที่ไม่อยู่ในความคุ้มครองของบัตรทอง


-การผสมเทียมเพื่อมีบุตร

-การแปลงเพศ

-การบำบัด และรักษาผู้ติดสารเสพติด

-การศัลยกรรมเพื่อความงาม

-การรักษาที่อยู่ระหว่างการทดลองหรือวิจัย

-การปลูกถ่ายอวัยวะ


ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาที่หน่วยบริการที่ใกล้ที่สุดก่อนได้ ตามความจำเป็นโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
สิทธิบัตรทอง ต้องจ่ายค่าบริการไหม?   หากเป็นเมื่อก่อนสามารถเข้ารับการรักษาได้ฟรี แต่ในปัจจุบันนี้ เราต้องจ่ายค่าบริการครั้งละ 30 บาทเมื่อเข้ารับการรักษา และได้รับยา ตามนโยบาย "โครงการร่วมจ่ายค่าธรรมเนียมบริการ 30 บาท" ให้กับโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับชุมชนขึ้นไปที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ (แหม๊ะเรียกว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก และคุ้มค่าซ่ะยิ่งกว่าการซื้อสินค้า ลดราคา จริงๆ) ยกเว้นแต่ว่าเป็นบุคคล 21 กลุ่มตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ไม่ต้องเสียค่าบริการ แต่ถ้าเราไม่ต้องการจ่ายค่าบริการ 30 บาท ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่หน่วยบริการได้ ปันโปรสรุปให้

-เมื่อต้องการใช้สิทธิ์บัตรทอง อย่าลืมแจ้งกับสถานพยาบาลก่อนนะ

-อย่าลืมว่าก่อนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ เราต้องไม่ใช่ผู้ประกันตนของประกันสังคม หรือมีสิทธิสวัสดิการของข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจน้า สามารถเช็คได้ที่นี่เล้ย : https://www.nhso.go.th/

-ถ้าออกจากงานและขาดการส่งเงินสมทบประกันสังคม ระบบจะเปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษาพยาบาลของเราให้เป็นสิทธิบัตรทองโดยอัตโนมัติ


ขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก เว็บ ปันโปร
เว็บแจ้งข้อมูล 
promotions และ สินค้า sale  มาให้คุณ

 Create Date : 02 มกราคม 2563
Last Update : 2 มกราคม 2563 16:02:54 น.
Counter : 177 Pageviews.

0 comments
(โหวต blog นี้) 
วัดภาวนาโซล ประเทศเกาหลีใต้ จัดโครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม นานาชาติโทชิหงิญี่ปุ่น Turtle Came to See Me
(13 มี.ค. 2562 20:11:50 น.)
หักเหลี่ยมร้ายซ่อนลายรัก (เปิดจองรูปเล่ม) lovereason
(20 ก.พ. 2562 09:02:30 น.)
:: ฉันเห็น :: กะว่าก๋า
(15 มี.ค. 2562 07:14:59 น.)
พระแก้วนาคสวาท : พระแก้วในรัชกาลที่ 3 ผู้ชายในสายลมหนาว
(17 ก.พ. 2562 12:00:03 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Punpromotion.BlogGang.com

สมาชิกหมายเลข 5504973
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด