หลักฮวงจุ้ยของการสร้างบันได

ในศาสตร์ฮวงจุ้ยถือว่าการขึ้น – ลงของบันไดนั้น  ไม่ได้เป็นเพียงการขึ้น – ลงของคนภายในบ้านเท่านั้น


แต่ยังมีผลต่อการขึ้นลงของโชคชะตาผู้ที่อยู่อาศัยด้วยเช่นกัน ซึ่งบันไดนั้นเมื่อมีการขึ้น – ลงย่อมก่อให้เกิดกระแสลมและน้ำไหลเวียนภายในบ้านอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นหลักแห่งการจัดวางฮวงจุ้ยของบันไดจึงต้องสร้างให้ถูกหลักการดังนี้


 ฮวงจุ้ย


1. บันไดบ้านนั้นควรจะต้องมีแสงสว่างเพียงพอเพื่อเป็นการกระตุ้นฮวงจุ้ยที่ดีและขจัดฮวงจุ้ยที่ร้าย ถ้าพูดในหลักวิทยาศาสตร์ก็คือ ถ้าบันได้บ้านนั้นมีแสงสว่างไม่เพียงพอดูมืด อาจจะทำให้ผู้ที่พักอาศัยพลัดตกบันไดได้ หรือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์อันไม่พึงปรารถนาได้


 


ดังนั้นบันไดบ้านจึงควรจะต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอ อันจะทำให้ไม่เกิดพลังหรือจุดอับที่ชั่วร้าย อีกทั้งไม่ควรนำสิ่งของใดๆ มาวางบนบันไดให้เกะกะ อันจะทำให้การไหลเวียนของฮวงจุยนั้นเกิดการสะดุดอีกด้วย


 


2. บันไดบ้านนั้นไม่ควรที่จะพุ่งขึ้นสูงชันจนเกินไป ถ้าจุดเชื่อมต่อระหว่างแต่ละชั้นนั้นสูง ก็ควรที่จะมีการทำขั้นพักไว้ให้สมดุลกับความสูงของบันได ซึ่งถ้าเปรียบบันไดนั้นเป็นดั่งน้ำตก ถ้าน้ำตกนั้นสูงโดยไม่มีจุดพักรับน้ำ กระแสน้ำที่พุ่งลงมาย่อมจะเป็นกระแสน้ำที่แรง มีพลังในการทำลายล้างสูง ดังนั้นจึงควรทำจุดพักน้ำไว้เป็นระยะเพื่อชะลอกระแสน้ำที่เชี่ยวกราดให้เกิดความสมดุลของการไหล


 


เมื่อเราทำขั้นที่พักบันไดแล้ว ตรงจุดนั้นย่อมถือว่าเป็นจุดที่กระแสน้ำจะไหลเวียนวนชะลอตัวกักเก็บพลังงานของตัวบ้านอยู่บริเวณนั้น ก็ควรมีการเพิ่มโชคลาภให้แก่ตัวบ้านด้วยการปลูกต้นไม้ไว้บริเวณขั้นพักบันได้ด้วย เพื่อเป็นการกระตุ้นพลังงานภายในตัวบ้านให้เกิดความเจริญงอกงาม


 


3. ทางลงของบันไดไม่ควรพุ่งออกตรงมายังประตูหน้าบ้าน เรื่องนี้ทางศาสตร์ฮวงจุ้ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะบันไดนั้นถือว่าเป็นเส้นทางของโชคลาภ เมื่อบันไดนั้นพุ่งออกไปนอกตัวบ้านย่อมเท่ากับเงินทองและโชคลาภของท่านจะไม่สามารถกักเก็บไว้ได้ มีเท่าไรก็ไหลออกหมด อีกทั้งลูกน้องบริวารจะไม่จงรักภักดีและนำเรื่องเสียหายมาสู่ท่านได้


 


อีกทั้งถ้าหน้าบ้านของท่านมีลักษณะคุกคาม พลังงานที่ชั่วร้ายจากภายนอกก็จะพุ่งเข้าสู่ตัวบ้านของท่านได้อย่างทันทีทันใด อันจะทำให้สุขภาพและความสัมพันธ์ในบ้านเรือนของท่านมีปัญหาเกิดขึ้นต่างๆ นานา


 


ถ้าบ้านของท่านมีบันไดที่พุ่งออกตรงมายังประตูหน้าบ้านอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องไปทุบบันไดทิ้งให้สิ้นเปลืองนะครับ เพียงแต่ให้ท่านนั้นทำฉากมาปิดเปลี่ยนทิศทางของกระแสฮวงจุ้นที่พุ่งตรงออกให้หักมุมไปก็พอแล้ว


 


4. ขนาดของบันไดบ้านนั้นควรมีขนาดที่เหมาะสมกับตัวบ้าน ไม่ควรแคบจนเกินไป หรือมีขั้นถี่ชันจนเกินไป เพราะถ้าบันไดนั้นใหญ่หรือเล็กไม่เหมาะสมกับตัวบ้านย่อมเท่ากับพลังงานที่ไหลเวียนภายในตัวบ้านของท่านก็จะเกิดความไม่สมดุลตามไปด้วย อีกทั้งถ้าขั้นบันไดนั้นมีความถี่และชันจนเกินไป


 


ย่อมจะทำให้เกิดการไหลเวียนของพลังที่รุนแรงมาก ยามดีก็ดีใจหาย ยามร้ายก็จะร้ายขาดใจ ดังนั้นในเวลาที่สร้างบ้าน ท่านก็ควรต้องคำนึงถึงความถี่ชันของบันไดบ้านของท่านด้วย เพราะถ้าสร้างไปแล้วนั้นย่อมยากแก่การแก้ไขในภายหลัง


 


5. บันไดบ้านนั้นไม่ควรทำเป็นบันไดวน ซึ่งแม้บันไดแบบนี้จะดูทันสมัยประหยัดเนื้อที่ก็ตาม เพราะตามศาสตร์ฮวงจุ้ยแล้วถือว่าบันไดวนนั้นเปรียบได้กับดอกสว่าน ที่จะมีกระแสพุ่งลงตลอดเวลา อันจะทำให้โชคลาภการเงินของท่านไหลออกอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน


 


ดังนั้นถ้าบ้านของท่านมีบันไดวนอยู่ภายในตัวบ้าน ห้องที่มีบันไดวนลงไปนั้น วิธีแก้ไขควรจะต้องทำเป็นห้องที่มีการปิดประตูไว้อยู่เสมอเพื่อป้องกันการไหลออกของกระแสโชคลาภอันเกิดจากบันไดวนนั้น และยังเป็นการช่วยกักเก็บโชคลาภของท่านได้อีกด้วย หรือถ้าต้องการสร้างบันไดวนก็ควรจะสร้างในจุดที่อับลับตาหน่อย อย่าให้อยู่ในบริเวณที่พบเห็นได้ง่าย


 


6. บันไดบ้านนั้นไม่ควรเทออกจากประตูห้องน้ำ ซึ่งในยุคปัจจุบันการสร้างบ้านเรือนเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยเยอะ มีบางบ้านนิยมสร้างห้องน้ำไว้ตรงกับบันได คือ เมื่อเปิดประตูห้องน้ำมาก็เจอบันไดเลย ซึ่งทางศาสตร์ฮวงจุ้ยถือว่าเป็นอัปมงคลมาก


 


ห้องน้ำนั้นถือว่าเป็นห้องที่เราใช้ขับถ่ายชะล้างของเสียออกจากร่างกาย เมื่อมาอยู่ตรงกับบันไดซึ่งเป็นเส้นทางไหลเวียนของโชคลาภย่อมเท่ากับจะนำเรื่องร้ายๆ และโรคภัยมาสู่คนในครอบครัวของท่านได้ จึงไม่ควรสร้างห้องน้ำให้ตรงกับทางเดินจองบันไดอย่างเด็ดขาด


 


7. บันไดหลักของตัวบ้านโดยเฉพาะในชั้นล่างสุดไม่ควรมีมากกว่า 1 แห่ง เพราะบันไดบ้านในชั้นล่างนั้นถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของพลังงานทั้งหมดในตัวบ้าน การสร้างบันไดชั้นล่างไว้หลายแห่งนั้นย่อมทำให้พลังงานของตัวบ้านกระจัดกระจายไหลเวียนสับสน ทางศาสตร์ฮวงจุ้ยเชื่อกันว่าการสร้างบันไดในชั้นล่างของตัวบ้านเกิน 1 แห่งนั้นจะทำให้ผู้คนภายในบ้านเกิดความไม่ปรองดอง อีกทั้งยังทำให้คู่สามีภรรยาที่อาศัยภายในบ้านนั้นเกิดความคิดนอกใจกันได้


 


8. บันไดบ้านที่เมื่อท่านเปิดประตูบ้านเข้ามาแล้ว พบว่าบันไดบ้านทอดตัวลงมาชิดรับกับประตูพอดี หรือ บันไดบ้านที่ทอดตัวลงมาอยู่ตรงกลางของบ้าน หรือทอดตัวลงมายังพื้นบ้านที่เล่นระดับ ถือว่าไม่เป็นมงคล เป็นบันไดที่จะทำลายโชคลาภของท่านนั่นเอง


 


9. บันไดบ้านนั้นควรที่จะมีจำนวนขั้นในแต่ละชั้นเป็นเลขคี่ จะถือว่าเป็นบันไดที่ก่อให้เกิดความเป็นมงคล เพราะเมื่อเราก้าวเท้าข้างใดขึ้นบันไดที่เป็นจำนวนเลขคี่ เมื่อขึ้นไปจนถึงขั้นสุดท้ายเราก็จะมาจบลงที่การก้าวเท้าอีกข้างหนึ่งของเรา อันถือว่าเป็นการก้าวย่างที่ลงตัวสมบูรณ์อันจะนำมงคลมาให้


แล้วคนโบราณท่านยังถืออีกว่าบันไดที่มีจำนวนขั้นเป็นเลขคู่นั้น ถือว่าเป็นบันไดผี ซึ่งพวกวิญญาณหรือสิ่งชั่วร้ายต่างๆ นานาใช้ก้าวข้ามมาสู่โลกมนุษย์นั่นเอง จึงไม่ควรสร้างขั้นบันไดในแต่ละชั้นให้เป็นจำนวนเลขคู่


 


10. บันไดของบ้านนั้น ถ้าท่านหันหน้าออกสู่ภายนอกอาคาร บันไดควรจะต้องอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพราะทางศาสตร์ฮวงจุ้ยถือว่าด้านซ้ายมือของท่านที่หันหน้าออกสู่ภายนอกจะเป็นฝั่งของมังกรเขียว ที่จะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา จึงถือว่าเป็นฝั่งที่เหมาะที่สุดที่จะสร้างบันไดเพราะบันไดนั้นก็มีการขึ้น – ลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน
แต่ถ้าพื้นที่ไม่อำนวย หรือมีการสร้างบันไดไว้ฝั่งขวาของตัวบ้านเมื่อท่านหันหน้าออกสู่ภายนอกตัวอาคาร ซึ่งถือว่าเป็นฝั่งของเสือขาวก็ถือว่าไม่เสียหายมากนัก แต่ควรทำบันไดฝั่งนั้นให้มิดชิดสักหน่อย เพราะในฝั่งเสือขาวนั้นจะเป็นฝั่งที่เน้นการหยุดนิ่งสะสมพลังของตัวบ้าน และยังถือว่าบ้านที่มีบันไดในฝั่งนี้สตรีที่อยู่อาศัยภายในตัวบ้านจะเป็นใหญ่กว่าบุรุษด้วย


 


จะอย่างไรก็แล้วแต่  ก็นำมาฝากไว้เป็นอีกแนวคิดนึงนะค่ะ    การสร้างบ้านของเพียงให้สะดวกต่อการใช้งาน มั่นคงแข็งแรงก็คงเพียงพอแล้ว ถึงบ้านใครไม่เข้าหลักฮวงจุ้ยที่นำมาเสนอวันนี้  ก็ไม่ต้องตกใจค่ะ  สิริมงคงทุกอย่างอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลค่ะ   Smiley


 


 


ขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จาก //horamahawed.com


 


 


Free TextEditorCreate Date : 25 สิงหาคม 2553
Last Update : 25 สิงหาคม 2553 18:05:26 น.
Counter : 2076 Pageviews.

3 comments
ดูไบ มิราเคิล การ์เด้น สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก คนเคยผ่านมหาสมุทร
(21 พ.ย. 2564 10:12:37 น.)
ข้างบ้าน ปลายฝน สองแผ่นดิน
(10 พ.ย. 2564 22:25:39 น.)
9 พย 64 - ม่อนแจ่ม mcayenne94
(9 พ.ย. 2564 19:51:11 น.)
🌸 Euphorbia Ritchiei - ว่านพญานาคราชด่าง - How to เลี้ยง 🌸 PinkyPrettyPatty
(29 ต.ค. 2564 11:30:05 น.)
  
ขอบคุณค่ะ
กำลังทำบันไดบ้านพอดีค่ะ
โดย: pimmalee IP: 125.26.214.253 วันที่: 25 สิงหาคม 2553 เวลา:22:40:31 น.
  
ขอบคุณนะคะ อ่านเพลินเลยทีเดียว
โดย: ppth วันที่: 26 สิงหาคม 2553 เวลา:8:31:56 น.
  
ดีใจที่ มีคนอ่าน แล้วชอบ นะค่ะ
โดย: :: เมเม๊ ลิทึม วันที่: 28 สิงหาคม 2553 เวลา:18:11:18 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Luckybuilding.BlogGang.com

:: เมเม๊ ลิทึม
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด