ฮวงจุ้ยกับตู้ปลา (ต่อ)
ชาวจีนมีความเชื่อกันว่า ธาตุน้ำนั้นจะนำมาซึ่งความร่ำรวย เพราะที่ใดมีน้ำที่นั่นย่อมมีชีวิตชีวา น้ำจึงถูกเปรียบเสมือนเงินทองที่ไหลมาเทมานั่นเอง

จึงพบเห็นได้บ่อยในศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยว่ามีการนำธาตุน้ำมาใช้ตกแต่งอาคารบ้านเรือนบริษัทห้างร้านกันอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะการจัดวางตู้ปลา หรือบ่อเลี้ยงปลานั้นเอง


ดังนั้นในฉบับนี้ก็จะว่าถึงการจัดตู้ปลาหรือบ่อน้ำให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อกระตุ้นธาตุน้ำอันเป็นธาตุแห่งความร่ำรวย ให้เกิดขึ้นภายในอาคารบ้านเรือน บริษัทห้างร้านของท่าน โดยควรจะเป็นดังนี้


 1. รูปร่างของตู้ปลา หรือบ่อน้ำ


การเลือกตู้ปลาที่ดีนั้นควรเลือกตู้ปลาหรือบ่อน้ำที่ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับธาตุน้ำ เช่นควรเลือกตู้ปลาที่มีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพราะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นเป็นรูปทางเรขาคณิตของธาตุไม้ อันเป็นธาตุลุกของธาตุน้ำ โดยทางหลักฮวงจุ้ยเชื่อกันว่าธาตุน้ำนั้นจะส่งเสริมธาตุไม้ให้เจริญเติบโต


ควรเลือกตู้ปลาหรือบ่อน้ำให้มีรูปร่างเป็นทรงกลม หรือที่มีรูปร่างโค้งไร้เหลี่ยม เพราะถือว่าเป็นรูปร่างทางเรขาคณิตของธาตุน้ำ


ควรเลือกตู้ปลาหรือบ่อน้ำให้มีรูปครึ่งวงกลม หรือ หกเหลี่ยม หรือ แปดเหลี่ยม เพราะถือว่าเป็นรูปทางเรขาคณิตของธาตุทอง อันเป็นธาตุที่ส่งเสริมก่อเกิดธาตุน้ำ


ไม่ควรเลือกตู้ปลาหรือบ่อน้ำที่มีลักษณะสามเหลี่ยม เพราะเป็นรูปทางเรขาคณิตของธาตุไฟอันจะถูกธาตุน้ำทำลาย และไม่ควรเลือกตู้ปลาหรือบ่อน้ำที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส เพราะเป็นรูปทรงทางเรขาคณิตของธาตุดิน อันจะมาทำลายหรือลดกำลังของธาตุน้ำ


ที่สำคัญควรเลือกตู้ปลาหรือบ่อน้ำที่มีขนาดสัมพันธ์กับขนาดของตัวบ้านตัวห้างร้านของท่านด้วย เพราะถ้าเล็กไปใหญ่ไปจะทำให้เกิดความไม่สมดุลขึ้นมาได้2. การตกแต่ตู้ปลาหรือบ่อน้ำการตกแต่งตู้ปลาหรือบ่อน้ำนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องในการช่วยกระตุ้นธาตุน้ำ เมื่อเราทราบแล้วว่าธาตุที่มีสัมพันธ์ดีกับธาตุน้ำคือธาตุไม้และธาตุทอง ส่วนธาตุที่มีสัมพันธ์ไม่ดีกับธาตุน้ำก็คือธาตุดินและธาตุไฟ (ธาตุดินนั้นถือว่าเป็นธาตุกลาง จึงสามารถนำมาใช้ร่วมกับธาตุน้ำได้แต่ต้องใช้ในขนาดที่พอเหมาะเท่านั้น อย่าให้มากเกินไป) เราก็ควรเลือกวัสดุที่จะมาตกแต่งตู้ปลาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับธาตุน้ำด้วยการเลือกหินที่ใช้โรยปูพื้นตู้ปลา ควรเลือกหินที่มีลักษณะกลมมน และควรเป็นหินที่มีสีขาว สีดำ ไม่ควรเลือกหินที่มีลักษณะแหลมคม หรือ มีสีแดงของที่นำมาแต่งตู้ปลาควรจะเป็นต้นไม้ เพราะต้นไม้นั้นจะมีการเจริญเติมโตอยู่เสมอ อันเป็นการบ่งบอกว่าธาตุน้ำนั้นกำลังทำงานอยู่และไม่หยุดนิ่ง เป็นน้ำที่เสีย


การตกแต่งตู้ปลาหรือบ่อน้ำนั้น ไม่ควรจะทำให้เกิดการหยุดนิ่งของธาตุน้ำ เพราะน้ำที่นิ่งนั้น ตามหลักฮวงจุ้ยถือว่าเป็นน้ำที่ตาย จะเกิดการเน่าเสียและปล่อยพลังที่ร้ายออกมาได้ ดังนั้นจึงควรทำให้น้ำในตู้ปลาหรือในบ่อน้ำเกิดการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ


ด้วยการติดเครื่องทำออกซิเจนให้น้ำนั้นมีอากาศหมุนเวียนอยู่เสมอ หรือ การนำปลามาเลี้ยงไว้ในตู้ปลาหรือบ่อน้ำ เพราะปลานั้นจะว่ายน้ำและหายใจอยู่ตลอดเวลา อันจะช่วยกระตุ้นให้ธาตุน้ำนั้นเกิดการเคลื่อนตัวไปด้วย


3. ตำแหน่งการจัดวางตู้ปลาหรือบ่อเลี้ยงปลา


การจัดวางตู้ปลาหรือบ่อน้ำที่ดีนั้นควรจัดวางในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะถ้าตรงกับประตูใหญ่แล้วถือว่าจะเป็นมงคลยิ่ง เพราะประตูใหญ่นั้นถือว่าเป็นปากทางเข้าของโชคลาภความร่ำรวย ดังนั้นเมื่อตู้ปลาหรือบ่อปลามาตรงกับประตูใหญ่ย่อมเป็นการช่วยกระตุ้นโชคลาภเงินทองให้เพิ่มพูนมากขึ้นกว่าเก่า


อีกอย่างถ้าหน้าตัวอาคารบ้านเรือน หรือบริษัทห้างร้านนั้น มีลักษณะร้ายหรือลักษณะคุกคามทางฮวงจุ้ยแล้ว ตู้ปลาหรือบ่อปลานั้นจะสามารถช่วยสลายพลังร้ายนั้นได้ แต่ท่านต้องกระตุ้นน้ำในบ่อนั้นให้ทำงานอยู่ตลอดเวลา ด้วยการติดน้ำพุ หรือทำให้น้ำนั้นเคลื่อนไหวอยู่ตลอด


อย่าจัดวางตู้ปลาหรือบ่อน้ำไว้ในบริเวณที่อับทึบ เพราะนั่นเท่ากับเป็นการกักขังโชคลาภให้เกิดอับเฉา และอีกอย่างจะทำให้น้ำในตู้ปลาหรือบ่อน้ำนั้นเกิดการเน่าเสียได้ง่าย อันจะทำให้เกิดภัยจากธาตุน้ำได้ แทนที่จะเกิดโชคดี


4. ปลาที่จะนำมาเลี้ยงในตู้ปลาการนำปลามาเลี้ยงในตู้ปลาเพื่อเสริมฮวงจุ้ยเพิ่มโชคลาภนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่หลายท่านมองข้ามกันไป ซึ่งควรเลือกปลาที่มีลักษณะดังนี้


ไม่ควรเลือกปลาที่มีลักษณะดุร้ายหรือลักษณะคุกคามมาเลี้ยงไว้ภายในตู้ปลา เพราะการเลี้ยงปลาที่มีลักษณะคุกคามนั้นจะเปรียบเสมือนการไล่โชคลาภออกจากบ้าน ดังนั้นจึงควรเลี้ยงปลาที่มีลักาณะสวยงามหรือเป็นมงคลจะดีกว่า


สีของปลานั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งปลาสวยงามในบ้านเรานั้นจะมีด้วยกันหลายสีให้เลือกเลี้ยง แต่ถ้าจะเลือกเลี้ยงปลาเพื่อกระตุ้นโชคลาภทางฮวงจุ้ยแล้ว ขอแนะนำให้เลี้ยงปลาที่มีสีทอง สีขาว (ธาตุทอง), สีดำ (ธาตุน้ำ), ปลาที่มีหลายสีในตัวเดียว (ธาตุไม้) จะดีที่สุด ปลาที่ไม่ควรนำมาเลี้ยงไว้ในตู้ปลาเพื่อเสริมฮวงจุ้ยก็คือปลาที่มีสีแดงสด อันเป็นสีแห่งธาตุไฟซึ่งจะถูกธาตุน้ำทำลาย


 


การกล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่า ธาตุน้ำนั้นหมายถึงการมาของ โชคลาภ เงินทอง ความร่ำรวย ส่วนปลานั้นก็จะหมายถึง ผลที่ได้รับจากโชคลาภ ผลกำไร การเหลือกินเหลือเก็บ ดังนั้นจึงไม่ควรให้การมาของโชคลาภมาทำลายผลดีที่เราจะได้รับนั่นเอง


จำนวนปลาที่จะนำมาเลี้ยงก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งด้วย โดยทางศาสตร์ฮวงจุ้ยเชื่อว่า จำนวนปลา 1 ตัวและ 6 ตัว จะเป็นจำนวนของธาตุน้ำ, ปลาจำนวน 4 ตัวและ 9 ตัวจะเป็นจำนวนของธาตุทอง, จำนวนปลา 3 ตัวและ 8 ตัวจะเป็นจำนวนของธาตุไม้ ซึ่งถือว่าเป็นธาตุที่ให้คุณกับธาตุน้ำ


ส่วนปลาจำนวน 2 ตัวและ 7 ตัวนั้นทางศาสตร์ฮวงจุ้ยจะไม่ค่อยนิยมให้เลี้ยงกัน เพราะเป็นจำนวนของธาตุไฟ ซึ่งจะถูกธาตุน้ำทำลายหรือพิฆาตได้ และจำนวน 5 ตัวและ 10 ตัวนั้นจะเป็นจำนวนของธาตุดิน แม้ธาตุดินนั้นจะพิฆาตธาตุไม้ แต่ก้ถือว่าพออนุโลมได้บ้าง เพราะถือว่าธาตุดินนั้นเป็นธาตุประธานหรือธาตุกลาง แต่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรเลี้ยงในจำนวนเท่านี้ ถ้าต้องการเลี้ยงปลาเป็นจำนวนมากในตู้ปลาแล้ว ขอแนะนำให้เลี้ยงมากกว่า 10 ตัวต่อ 1 ตู้ขึ้นไปเลยจะดีกว่า เพราะนั่นจะหมายความถึง โชคลาภที่มากมายเกินกว่าจะประมาณได้นั่นเองโดย เสือขาว นิตยสารโหรามหาเวทย์


ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก (เจ้าเดิม) //www.horamahawed.com


Free TextEditorCreate Date : 24 สิงหาคม 2553
Last Update : 24 สิงหาคม 2553 13:27:06 น.
Counter : 2427 Pageviews.

0 comments
ไม้มงคลและไม้แปลกๆที่บ้านป่ามี ภาวิดา คนบ้านป่า
(27 พ.ย. 2564 13:05:43 น.)
ข้างบ้าน ปลายฝน 2 สองแผ่นดิน
(21 พ.ย. 2564 23:35:08 น.)
โซฟาผ้า แบบ L-Shape ของ Index Livingmall Emmy Journey พากิน พาเที่ยว
(18 พ.ย. 2564 09:44:59 น.)
ข้างบ้าน ปลายฝน สองแผ่นดิน
(10 พ.ย. 2564 22:25:39 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Luckybuilding.BlogGang.com

:: เมเม๊ ลิทึม
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด