'สังฆราช' โปรดเรียบง่าย อยู่สมถะ รถก็ยังไม่มีใช้
โฆษกมหาเถรสมาคมเผย “สมเด็จพระมหามุนีวงศ์” ใช้ชีวิตเรียบง่ายสมถะ ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว ชอบปฏิบัติกรรมฐาน ด้าน “วิษณุ” แจงขั้นตอนสถาปนาพระสังฆราชองค์ที่ 20 ยึดรูปแบบ องค์ที่ 19

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เผยตราสัญลักษณ์ ประจำพระองค์สมเด็จพระสังฆราช ใช้อักษรย่อ “ออป” สีแดง เหลือง และฟ้าเทา แทนสีวันประสูติ สีอาสนะประจำตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช-สีของกาสาวพัสตร์ และสีประจำจังหวัดราชบุรี

ขณะที่กรมการศาสนาฎีกานิมนต์พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ ทั้งมหานิกายและธรรมยุต รวม 172 รูป ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชฯ

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกมาระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดฯสถาปนา “สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร)” เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็น “สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20” แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แล้วนั้น

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่วัดราชบพิธฯ เจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครมาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัด ขณะที่บริเวณตำหนักอรุณ ซึ่งเป็นกุฏิของสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าหน้าที่ของทางวัดได้ดำเนินการทำความสะอาด และทาสีใหม่ทั้งหมด

ส่วนสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ไม่ได้อยู่ที่กุฏิ ซึ่งจากการสอบถามพระลูกวัดทราบมาว่า สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ได้เข้าไปตรวจสุขภาพร่างกายที่โรงพยาบาลแต่ไม่ขอเปิดเผยชื่อโรงพยาบาล ขณะที่ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ กล่าวว่า

ทางวัดไม่ได้เตรียมการจัดพิธีอะไรมากมาย จะเน้นแบบเรียบง่าย ซึ่งช่วงนี้สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ต้องไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล และทางแพทย์อยากให้ท่านพักผ่อนมากๆด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัดราชบพิธฯได้ออกกำหนด การในโอกาสที่สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ได้รับพระราชโองการโปรดฯสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 โดยจะมีการจัดงาน 2 ช่วงในวันที่ 12ก.พ. ดังนี้

ช่วงเช้าเวลา 09.00 น. เป็นพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ ที่พระอุโบสถวัดราชบพิธฯ โดยมีสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เป็นประธาน

จากนั้นในช่วงเย็น เวลาประมาณ 18.30 น. จะเป็นกำหนดการรับเสด็จภายหลังพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์เป็นสมเด็จพระสังฆราช

ซึ่งใน พิธีรับเสด็จดังกล่าว พระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าวาสวัดราชบพิธฯ จะเป็นตัวแทนคณะสงฆ์วัดราชบพิธฯ เฝ้าถวายเครื่องสักการะ และกราบทูลแสดงภักดีจิต ที่พระอุโบสถวัดราชบพิธฯ

ต่อมาเมื่อเวลา 13.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ในวันที่ 12 ก.พ. ว่า

สำหรับพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ได้นำรูปแบบการสถาปนาเมื่อคราวสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มาเป็นแบบอย่าง โดยจะดำเนินการตามทุกขั้นตอน

หลังจากพระราชพิธีในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสร็จสิ้น พระบรมวงศานุวงศ์ ประธานองคมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี จะเข้าถวายสักการะ ณ ที่นั้น

ต่อจากนั้นสมเด็จพระสังฆราชจะเสด็จกลับวัด โดยธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมา เมื่อเสด็จกลับวัดจะมีพุทธศาสนิกชนไปรอเพื่อแสดงมุทิตาจิตและถวายสักการะ

ส่วนการใช้คำสำหรับพุทธศาสนิกชนที่รู้สึกยินดี ที่มีสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่จะใช้คำว่า ขอถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราช

รองนายกฯกล่าวอีกว่า สำหรับพระนามสมเด็จพระสังฆราช อาลักษณ์จะอ่านประกาศท่ามกลางที่ประชุมภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ในขณะที่คนทั่วไปเรียกสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นตำแหน่ง ส่วนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ เป็นชื่อและสกลมหาสังฆปรินายกเป็นหน้าที่ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ที่ปกครองบังคับบัญชาสังฆมณฑลทั่วประเทศ

และการปฏิบัติของบุคคลต้องใช้ราชาศัพท์ เรียกแทนตัวว่า เกล้ากระหม่อม และเรียกพระองค์ท่านว่า ฝ่าพระบาท

ด้านนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า

วันที่ 10 ก.พ.นี้ จะเดินทางไปกราบถวายสักการะ ถวายฎีกานิมนต์ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ในวันที่ 12 ก.พ. ณ พระอุโบสถ วัดพระ ศรีรัตนศาสดาราม

ส่วนขั้นตอนและรายละเอียดทางสำนักพระราชวัง เป็นผู้ดำเนินการและคงส่งเรื่องมาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเรียนให้นายกรัฐมนตรีรับทราบต่อไป

ในส่วนตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 นั้น นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ. สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า

สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์ ประจำพระองค์ สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 เสร็จแล้ว เป็นตราสัญลักษณ์ อักษรย่อ “ออป” มีความหมายดังนี้

อ. ย่อมาจาก อัมพร พระนามของพระองค์ ใช้ตัวอักษรเป็นสีแดง ซึ่งเป็นสีวันประสูติคือ วันอาทิตย์

ขณะที่ อ.ตัวที่สอง ย่อมาจาก อมฺพโร คือฉายาของพระองค์ ใช้ตัวอักษรเป็นสีเหลืองหมายถึง สีอาสนะประจำตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช และสีของกาสาวพัสตร์

และอักษร ป. ย่อมาจาก ประสัตถพงศ์ หมายถึง นามสกุลของพระองค์ ใช้ตัวอักษรเป็นสีฟ้าเทา เป็นสีประจำจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นชาติภูมิ


โดยด้านบนของตัวอักษรทั้งสาม ประดับด้วยฉัตรขาว 3 ชั้น หมายถึง พระอิสริยยศ สมเด็จพระสังฆราช

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากพระพรหมเมธี (จำนงค์ ธัมมจารี) โฆษกและกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวถึงสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ว่า

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ท่านชอบสนทนาธรรมกับพระสายวิปัสสนากรรมฐาน โดยในวัยหนุ่มท่านได้เดินทางไปสักการะและสนทนาธรรมกับหลวงปู่ฝั้น หลวงปู่ดุลย์ หลวงปู่ขาว หลวงปู่เทศก์ พระสายวิปัสสนากรรมฐานชื่อดังเป็นประจำ

ทั้งยังมีเรื่องเล่าว่า เวลาท่านเดินทางไปยังภาคอีสาน ท่านจะฉันในบาตรเพียงมื้อเดียว เหมือนสายพระป่า และชอบปฏิบัติกรรมฐาน โดยใช้ชีวิตเรียบง่ายสมถะ

ที่สำคัญท่านไม่มีรถยนต์ส่วนตัวเลย เวลาเดินทาง พศ.ก็จะจัดรถยนต์ถวาย ถือว่าเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มีวัตรปฏิบัติที่เรียบง่าย

ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า ในวันที่ 9 ก.พ.จะมี พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ในเวลา 10.49 น. ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำหรับพระสุพรรณบัฏนั้น เป็นแผ่นทองคำ แผ่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดประมาณ 11 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร

โดยพระสุพรรณบัฏนี้ จะจารึก พระนามสมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าถวาย

นอกจากนี้ ในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช วันที่ 12 ก.พ.นี้ กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา ได้มีฎีกานิมนต์พระสงฆ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด ฝ่ายมหานิกาย และเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุต จากทั่วประเทศ

เจริญชัยมงคลคาถาในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 ในวันที่ 12 ก.พ.ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เวลา 16.30 น.

ประกอบด้วยกรรมการมหาเถรสมาคม 18 รูป เจ้าคณะใหญ่และเจ้าคณะภาค 20 รูป เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายมหานิกาย 76 รูป เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุต 58 รูป รวมทั้งหมด 172 รูป

วันเดียวกัน นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ออกมาแสดงความคิดเห็น ในฐานะอดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ถึงกรณีสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชองค์ที่ 20 ว่า

เป็นข่าวมหามงคลของคนไทย และเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ถือได้ว่าเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีจริยวัตรงดงาม ยึดมั่นในพระธรรมวินัยและไม่มีข้อด่างพร้อย

ตามคุณสมบัติการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯได้เคยพูดไว้ 3 ข้อ คือ

1.มีความอาวุโส
2.มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
3.มีร่างกายที่แข็งแรง

ซึ่งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์นั้น แม้จะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในด้านความอาวุโสที่สูงที่สุด และมีพระพลานามัยที่แข็งแรง แต่ก็มีข้อครหาจากกรณีครอบครองรถเบนซ์ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งคดีกำลังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)

ถือเป็น ความหวังในการขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากวงการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย และยังเป็นความหวังของการผลักดันการปฏิรูปแนวทางกิจการพระพุทธศาสนา ให้กลับมาอยู่ในหลักของพระธรรมวินัย

ซึ่งในช่วงปลายเดือน ก.พ. ถึงช่วงต้นเดือน มี.ค. ตนจะเสนอข้อเสนอการปฏิรูปต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) และทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อให้บัญญัติเป็นกฎหมายอีกครั้ง

และจะเสนอข้อเสนอไปยังมหาเถรสมาคม (มส.) เพื่อนำเรียนไปถึงสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นประธานมหาเถรสมาคมให้พิจารณาด้วย

ขอบคุณ ไทยรัฐออนไลน์
Create Date : 09 กุมภาพันธ์ 2560
Last Update : 9 กุมภาพันธ์ 2560 14:14:15 น.
Counter : 1251 Pageviews.

0 comments
ไดอารี่ได้ศัพท์ Ep.18 อวยพรวันเกิด toor36
(5 พ.ค. 2565 13:13:51 น.)
数学 Shùxué คณิตศาสตร์ Kavanich96
(14 เม.ย. 2565 04:54:50 น.)
ผิดแล้วผิดเลย toor36
(6 เม.ย. 2565 00:17:50 น.)
赵本山和范伟 Zhàoběnshān hé fàn wěi จ้าวเปิ่นซานกับฝ้านเหว่ย Kavanich96
(3 เม.ย. 2565 16:43:55 น.)

Letalia.BlogGang.com

Letalia
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]

บทความทั้งหมด