จัดสร้างพระเมรุมาศคืบหน้า 48% เร่งติดตั้งองค์ประกอบสถาปัตยกรรม

จัดสร้างพระเมรุมาศคืบหน้า 48% เร่งติดตั้งองค์ประกอบสถาปัตยกรรม
กรมศิลปากรเผยจัดสร้างพระเมรุมาศคืบหน้ากว่า 48% โครงสร้างพื้นชาลา บันได ลิฟต์แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างติดตั้งองค์ประกอบสถาปัตยกรรม ประติมากรรมเทวดาอัญเชิญฉัตร-บังแทรก 32 องค์ พิมพ์แล้วเสร็จ 100% เร่งปรับแก้รายละเอียดเครื่องทรงมหาเทพ ประดับกระจกพระมหาพิชัยราชรถแล้วเสร็จ 100%

วันนี้ (25 พ.ค.) นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยภายหลังนำสื่อมวลชนติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ

ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณสนามหลวงด้านทิศใต้ ว่า ขณะนี้พระเมรุมาศ ภาพรวมการก่อสร้างคืบหน้า 48.7% โดยโครงสร้างพื้นชาลา บันได และลิฟต์แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการปิดผิวและติดตั้งองค์ประกอบสถาปัตยกรรม (ฐานเทวดา เสา-รั้วราชวัติ ฐานสิงห์) บนฐานชาลาทั้งสามชั้น

พระที่นั่งทรงธรรม อยู่ระหว่างการมุงหลังคา กรุผนังและฝ้าเพดานภายนอกและภายในอาคาร ส่วนองค์ประกอบสถาปัตยกรรมอยู่ระหว่างการประกอบชิ้นส่วน และเริ่มส่งมาติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้าง ด้านงานภูมิสถาปัตยกรรม เริ่มปรับผิวดินภายในบริเวณมณฑลพิธี

และมีการประสานไปยังมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อขอยืมกังหันน้ำชัยพัฒนามาติดตั้ง และประสานขอความอนุเคราะห์ไม้ดัดอย่างไทยโบราณและเขามอจากวัดคลองเตยใน นอกจากนี้ ในส่วนของไม้ดอกสีเหลือง ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการหลวง โดย ม.จ.ภีศเดช รัชนี

สำหรับความคืบหน้าประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ เทวดานั่ง อัญเชิญฉัตรและอัญเชิญบังแทรก 32 องค์ ทำพิมพ์แล้วเสร็จ 100% และเขียนสีเสร็จแล้ว 4 องค์ เทวดายืนอัญเชิญฉัตรและอัญเชิญพุ่ม 12 องค์ อยู่ระหว่างปั้นแต่งเก็บรายละเอียดต้นแบบ มหาเทพ

ได้แก่ พระอิศวร (พระศิวะ) และพระอินทร์ อยู่ในระหว่างปรับแก้รายละเอียดเครื่องทรง พระนารายณ์ (พระวิษณุ) และพระพรหม อยู่ระหว่างดำเนินการเขียนสี ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ได้แก่ ท้าวเวสสุวรรณ ปั้นแล้วเสร็จ ท้าวธตรฐ อยู่ระหว่างจัดทำพิมพ์ยางซิลิโคน

ส่วนท้าววิรูปักษ์ และท้าววิรุฬหก อยู่ระหว่างปรับแก้รายละเอียดเครื่องทรง สัตว์ประจำทิศๆ ละ 1 คู่ ได้แก่ ช้าง ทิศเหนือ ดำเนินการปั้นแล้วเสร็จทั้ง 2 ตัว อยู่ระหว่างการประกอบ และดำเนินการปั้นส่วนฐานประกอบ ม้า ทิศตะวันตก และโค ทิศใต้ ดำเนินการเขียนสีแล้วเสร็จ 1 ตัว สิงห์ ทิศตะวันออก กำลังดำเนินการปั้นแต่งเก็บรายละเอียด และทำพิมพ์ยางซิลิโคน

ส่วนจิตรกรรมฉากบังเพลิง ดำเนินการขยายแบบขนาดเท่าจริง ลงสีบรรยากาศแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเขียนรายละเอียดภาพในส่วนภาพนารายณ์อวตารปางต่างๆ และส่วนเทพชุมนุม ภาพโครงการพระราชดำริ ดิน น้ำ ลม ไฟ อยู่ระหว่างเขียนรายละเอียด

ส่วนฉากบังเพลิงด้านในดำเนินการคัดลอกลวดลายเพื่อลงสีเขียนลาย ขณะที่จิตรกรรมโครงการพระราชดำริภายในพระที่นั่งทรงธรรม ดำเนินการโดย สำนักช่างสิบหมู่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง ได้มีการประชุมหารือรูปแบบวิธีการทำงาน และวางแผนการทำงานร่วมกันแล้ว

การจัดสร้างพระโกศจันทน์และช่อไม้จันทน์ ดำเนินการโกรกฉลุลวดลาย ประดับลวดลายบนหุ่นโครงสร้างหีบไม้จันทน์ และดำเนินการขึ้นหุ่นส่วนโครงสร้างพระโกศจันทน์ สำหรับการจัดสร้างพระโกศพระบรมอัฐิดำเนินการขึ้นหุ่นพระโกศแล้วเสร็จ ดำเนินการกลึงถ้ำศิลาและขัดผิวมัน ส่วนงานจัดสร้างเครื่องสังเค็ด ดำเนินการออกแบบและขยายแบบแล้วเสร็จ ทั้งพัดรอง ตู้หนังสือ ธรรมมาสน์ปาติโมกข์ และหีบพระปาติโมกข์

การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ พระมหาพิชัยราชรถ ดำเนินการประดับกระจกส่วนองค์ระฆังแล้วเสร็จ 100% ดำเนินการประดับกระจกส่วนสันตะเข้และประดับแววส่วนหลังคาบุษบก ประดับกระจกส่วนหน้ากระดานชั้นเกริน ชั้นที่ 1 ด้านหลัง และด้านหน้าแล้วเสร็จ 100%

ด้านพระที่นั่งราเชนทรยาน ช่างสิบหมู่ดำเนินการลอกผิวทองส่วนที่ชำรุดเสียหายออก สกัดลวดลายให้คมชัด และแกะลวดลายใหม่ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ดำเนินการทำพื้นรักเพื่อทำการปิดทอง ประดับกระจกส่วนหลังคาใหม่ตามลวดลายและสีเดิม เตรียมพื้นรักรอบสองในส่วนองค์ราเชนทรยานเพื่อดำเนินการปิดทองในลำดับต่อไป และเริ่มปิดทองในส่วนประกอบต่างๆ

นอกจากนี้ ในส่วนของพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย ดำเนินการจัดสร้างหุ่นโครงสร้างแล้วเสร็จ ขณะนี้เริ่มดำเนินการแกะสลักลายองค์ประกอบส่วนต่างๆ ส่วนราชรถปืนใหญ่ ดำเนินการจัดทำหุ่นไม้เข้าไปประกอบกับโครงสร้างราชรถปืนใหญ่ ทำการทดสอบการรับน้ำหนักของพระโกศจันทน์ แกะสลักและประกอบลวดลายไม้

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารมื้อเย็นทุกวันๆ ละ 500 กล่อง แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และจิตอาสาผู้ปฏิบัติงานพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งในพื้นที่ปฏิบัติงานท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ และสำนักช่างสิบหมู่ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 


จัดสร้างพระเมรุมาศคืบหน้า 48% เร่งติดตั้งองค์ประกอบสถาปัตยกรรม

จัดสร้างพระเมรุมาศคืบหน้า 48% เร่งติดตั้งองค์ประกอบสถาปัตยกรรม


จัดสร้างพระเมรุมาศคืบหน้า 48% เร่งติดตั้งองค์ประกอบสถาปัตยกรรม

จัดสร้างพระเมรุมาศคืบหน้า 48% เร่งติดตั้งองค์ประกอบสถาปัตยกรรม

จัดสร้างพระเมรุมาศคืบหน้า 48% เร่งติดตั้งองค์ประกอบสถาปัตยกรรม

จัดสร้างพระเมรุมาศคืบหน้า 48% เร่งติดตั้งองค์ประกอบสถาปัตยกรรม

จัดสร้างพระเมรุมาศคืบหน้า 48% เร่งติดตั้งองค์ประกอบสถาปัตยกรรม

จัดสร้างพระเมรุมาศคืบหน้า 48% เร่งติดตั้งองค์ประกอบสถาปัตยกรรม


ขอบคุณ MGR Online
Create Date : 25 พฤษภาคม 2560
Last Update : 25 พฤษภาคม 2560 13:45:06 น.
Counter : 1145 Pageviews.

0 comments
情人变婶婶 Qíngrén biàn shěnshen แฟนกลายเป็นอาสะใภ้ Kavanich96
(24 ธ.ค. 2564 02:48:23 น.)
早了解了 Zǎo liǎojiěle ฉันเข้าใจคุณมานานแล้ว Kavanich96
(14 ธ.ค. 2564 05:38:48 น.)
富豪与少女 Fùháo yǔ shàonǚ เศรษฐีกับสาวงาม Kavanich96
(5 ธ.ค. 2564 07:00:30 น.)
ฟัง-ดูโฆษณาในนิยายเสียงบ้างไหม? สมาชิกหมายเลข 5383279
(25 พ.ย. 2564 04:44:11 น.)

Letalia.BlogGang.com

Letalia
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]

บทความทั้งหมด