*~..ขอบคุณ วันเวลา...ทุกสิ่ง นำทางให้เราได้พบกัน..~* ............ *~ Keep on walking with my heart ~* ............
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2556
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
10 พฤษภาคม 2556
 
All Blogs
 

*~กรณียเมตตสูตร~**~กรณียเมตตสูตร~*

กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ
สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ
สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี
สันตุสสะโก จะสุภะโร จะ
อัปปะกิจโจ จะสัลละหุกะวุตติ
สันตินทริโย จะ นิปะโก จะ


อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ
นะจะขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง
สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ สัพเพ สัตตา ภุวันตุ สุขิตัตตา
เยเกจิ ปาณะภูตัตถิ
ตะสาวา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา
ทีฆา วา เย มะหันตา วา มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา
ทิฏฐา วาเย จะอะทิฏฐา


เยจะ ทูเรวะสันติ อะวิทูเร
ภูตา วา สัมภะเวสี วา
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา
นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ
นาติ มัญเญะกะ กัตถะจิ นังกิญจิ
พยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา นาญญะ มัญญัสสะ ทุขะมิจเฉยยะ


มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข
เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
อุทธัง อะโธ จะติริยัญจะ
อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง
ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา


สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
เอตัง สะติง อะทิฏเฐยยะ
พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
ทิฏฐิญจะ อะนุปคัมมะ สีละวา
ทัสสะเนนะ สัมปันโน
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตี ติฯในพระไตรปิฏกก็มีบันทึกเกี่ยวกับความเป็นมาของบทสวดนี้เช่นกัน


เรื่องมีว่า
สมัยหนึ่งจวนเข้าพรรษา
ภิกษุจำนวนหนึ่งกราบทูลลาพระพุทธเจ้า
เพื่อไปอยู่จำพรรษา ในป่าลึกแห่งหนึ่ง

เหล่ารุกขเทวดาคิดว่า
พระคุณเจ้าคงพักชั่วคราว ไม่กี่วันก็จะไป
จึงพากันลงมาอยู่บนพื้นดินเพื่อถวายความเคารพแก่พระสงฆ์

แต่เมื่อรู้ว่าพระคุณเจ้าจะอยู่ที่ป่านี้ตลอดพรรษา
จึงปรึกษากันว่าพวกเราเห็นจะต้อง"ไล่" พระท่านไป
ไม่เช่นนั้นจะลำบากมากที่จะต้องมาอยู่บนพื้นดินอย่างนี้

จึงพร้อมใจกันหลอกหลอนภิกษุ
ที่ไปนั่งกรรมฐานอยู่ใต้ต้นไม้บ้าง ในถ้ำบ้าง
จนท่านอยู่ไม่เป็นสุข พระก็กลัวผี ว่าอย่างนั้นเถอะ
จึงตกลงกันกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้า
กราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบ

พระพุทธองค์ตรัสว่า

"พวกเธอมิได้เอาอาวุธติดตัวไปด้วย จึงถูกผีหลอกหลอน"

เมื่อกราบทูลถามว่า อาวุธชนิดไหน

พระองค์ก็ตรัสว่า "อาวุธ" คือ ความเมตตา

ว่าแล้วก็ทรงบอก บทกรณียเมตตสูตร ให้ฟัง แล้วมีพุทธบัญชา
ให้กลับไปยังป่านั้นอีก ให้ท่องมนต์ทันทีที่เดินเข้าป่า และท่องทุกวัน
ภิกษุเหล่านั้นก็ทำตามพุทธโอวาท


บรรดาผีสางทั้งหลายได้ยินบทพุทธมนต์นี้
ก็มีจิตใจอ่อนโยน รักใคร่ในพระสงฆ์ ไม่หลอกหลอน

ทำให้ท่านสามารถอยู่ในป่าได้อย่างผาสุก
พระภิกษุได้สัปปายะ เจริญธรรม...สำเร็จอรหันตผลถ้วนทั่วกัน


ฟังเสียงได้ที่่


https://www.youtube.com/watch?v=c8RPGiNqO5w

อ.สุภีร์ ทุมทองhttps://www.youtube.com/watch?v=7Z28YnAvDS4

ประกอบดนตรีแบบอินเดีย
"ถ้าอ๊อกซิเจนทำชีวิตนี้ดำรงอยู่ได้ . . .
ความรักก็ทำให้การมีชีวิตนั้นมีความหมายมากยิ่งขึ้น"


..HappY BrightDaY.. 

Create Date : 10 พฤษภาคม 2556
36 comments
Last Update : 11 พฤษภาคม 2556 17:48:28 น.
Counter : 4558 Pageviews.

 

แวะมาขอบคุณที่ไปเยี่ยมเยียนกันครับ

 

โดย: 3KKK 10 พฤษภาคม 2556 16:54:41 น.  

 


มาทักทาย สบายดีไหมคะ

พุทธประวัติ ได้ปัญญา เมตตาบารมีทาน

อิ่มบุญในบุญ ขอบคุณนะคะ

 

โดย: เขมอนันท์ 10 พฤษภาคม 2556 17:25:37 น.  

 

สวัสดีครับ

ขอบคุณกับบทพระคาถากรณียเมตตสูตร ก็เลยขอร่วมโมทนาบุญเอาคำแปลมาฝากให้ด้วยครับ


กะระณียะเมตตะสูตร

กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ
กิจอันใด อันพระอริยเจ้าบรรลุบทอันกระทำแล้ว กิจอันนั้นกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงกระทำ
สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ
กุลบุตรนั้นพึงเป็นผู้อาจหาญ และซื่อตรงดี
สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี
เป็นผู้ว่าง่าย อ่อนโยน ไม่มีอติมานะ

สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ
เป็นผู้สันโดษ เลี้ยงง่าย
อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ
เป็นผู้มีธุรกิจน้อย ประพฤติเบากายจิต

สันตินทริโย จะ นิปะโก จะ
มีอินทรีย์อันระงับแล้ว มีปัญญา
อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ
เป็นผู้ไม่คะนอง ไม่พัวพันในสกุลทั้งหลาย

นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง
วิญญูชนติเตียนชนทั้งหลายอื่นด้วยกรรมอันใด ไม่พึงประพฤติกรรมอันนั้นเลย

สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา
ขอสัตว์ทั้งปวง จงเป็นผู้มีสุข มีความเกษม มีตนถึงความสุขเถิด

เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ
สัตว์มีชีวิตทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่
ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา
ยังเป็นผู้สะดุ้ง ( คือมีตัณหา ) หรือเป็นผู้มั่นคง ( ไม่มีตัณหา ) ทั้งหมดไม่เหลือ

ทีฆา วา เย มะหันตา วา มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา
เหล่าใดยาวหรือใหญ่ หรือปานกลางหรือสั้นหรือผอมพี

ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา
เหล่าใดที่เราเห็นแล้ว หรือมิได้เห็น
เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร
เหล่าใดอยู่ในที่ไกลหรือที่ไม่ไกล

ภูตา วา สัมภะเวสี วา
ที่เกิดแล้ว หรือแสวงหาภพก็ดี
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา
ขอสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้น จงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิด

นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ
สัตว์อื่นอย่างพึงข่มเหงสัตว์อื่น
นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ
อย่าพึงดูหมิ่นอะไรๆ เขา ในที่ไรๆ เลย

พยาโรสะนา ปะฏิฆะสัญญา นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ
ไม่ควรปรารถนาทุกข์แก่กันและกัน เพราะความกริ้วโกรธด้วยความคับแค้นใจ

มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข
มารดาถนอลูกคนเดียว ผู้เกดในตนด้วยยอมพร่าชีวิตได้ฉันใด

เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
ุพึงเจริญเมตตา มีในใจ ไม่มีประมาณในสัตว์ฉันนั้น

เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
บุคคลพึงเจริญเมตตา มีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้น

อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ
ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ำ เบื้องเฉียง
อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง
เป็นธรรมอันไม่คับแคบ ไม่มีเวร ไม่มีศัตรู

ติฎฐัญจะรัง นิสินโน วา
ผู้เจริญเมตตาจิตนั้น ยืนอยู่ก็ดี เดินไปก็ดี นั่งแล้วก็ดี
สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
นอนแล้วก็ดี เป็นผู้ปราศจากความง่วงนอนเพียงใด

เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ
ก็ตั้งสติอันนั้นไว้เพียงนั้น
พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
ับัณฑิตทั้งหลาย กล่าวกิริยาอันนี้ว่า เป็นพรหมวิหาร ในพระศาสนานี้

ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีสะวา
บุคคลที่มีเมตตา ไม่เข้าถึงทิฏฐิ เป็นผู้มีศีล
ทัสสะเนนะ สัมปันโน
ถึงพร้อมแล้วด้วยทัศนะ ( คือโสดาปัตติมรรค)

กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง
นำความหมกมุ่นในกามทั้งหลายออก
นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติฯ
ย่อมไม่ถึงความนอน ( เกิด) ในครรภ์อีก โดยแท้ทีเดียว


 

โดย: find me pr 10 พฤษภาคม 2556 17:57:00 น.  

 

อ่านแล้วก็นึกถึงพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
โลกนี้คงจะน่าอยู่กว่านี้ถ้าทุกคนอยู่กันด้วยความรักมีเมตตาต่อกัน

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยม และนำเสนอสิ่งดี ๆ นะคะ

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 10 พฤษภาคม 2556 18:17:53 น.  

 

สวัสดียามค่ำจ้าคุณต้นกล้า

มีความสุขในวันเวลาดีๆนะคะ

 

โดย: กาปอมซ่า 10 พฤษภาคม 2556 19:58:41 น.  

 

บทนี้ดีมากๆ เลยค่ะ
เป็นบทที่เมตตาสูงมากเชียว
สวดอยู่บ่อยครั้ง บางทีก็ฟังบทสวดค่ะ

เจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปนะค่ะ

 

โดย: Pikake 10 พฤษภาคม 2556 20:27:43 น.  

 

เป็นบทสวดที่ดีมากๆนะครับ

เวลาไปสมัครงานต้องการให้สอบสัมภาษณ์ผ่านเขาก็ใช้กัน หรือเจอผู้ใหญ่ให้ท่านรักก็ใช้ได้นะครับผม

เคยไปสถานเด็กกำพร้า เด็กตัวแคระแกร็น จนท.เขาบอกว่าเด็กได้อาหารดีแต่ไม่ได้ความรักเลยไม่โต

อ่าน นสพ.เร็วๆนี้เขาบอกว่าอยากให้เด็กตัวโตให้กอดบ่อยๆ ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนทำให้ตัวโตด้วยครับ จะจริงเท็จแค่ไหนยังไม่ได้ตามต่อนะครับผม อิอิ

ขอบคุณที่แวะมาทักทายกันนะครับคุณต้นกล้า ^^


 

โดย: วนารักษ์ 10 พฤษภาคม 2556 21:37:56 น.  

 

เมตตาธรรมค้ำจุ้นโลก

 

โดย: Don't try this at home. 10 พฤษภาคม 2556 21:48:42 น.  

 

แวะมารับธรรมะและข้อคิดดี ๆ ก่อนนอนค่ะ วันนี้แวะมาดึก ส่งคุณต้นกล้าเข้านอนเลยละกัน หลับฝันดีค่า

 

โดย: haiku 10 พฤษภาคม 2556 23:56:46 น.  

 

แวะมารับธรรมะและข้อคิดดี ๆ ก่อนนอนค่ะ วันนี้แวะมาดึก ส่งคุณต้นกล้าเข้านอนเลยละกัน หลับฝันดีค่า

 

โดย: haiku 10 พฤษภาคม 2556 23:56:46 น.  

 

ขอบคุณคุณต้นกล้าฯที่แวะทักทาย
พร้อมฝากภาพสวยและข้อคิดให้นะคะ
กด like สำหรับ "กรณียเมตตสูตร" ด้วยค่ะมีความสุขตลอดวันนะคะ

 

โดย: Sweet_pills 11 พฤษภาคม 2556 14:56:21 น.  

 

ขอบคุณสำหรับพรวันเกิดน้าค้า

สวัสดีเย็นวันเสาร์ค่าพี่ต้นกล้า

 

โดย: tayya tatar 11 พฤษภาคม 2556 16:46:17 น.  

 

แวะมาเยี่ยมค่า

มีความสุขมากๆนะคะ

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 12 พฤษภาคม 2556 1:05:25 น.  

 

ขอบคุณคุณต้นกล้าฯที่แวะทักทายอีกวันค่ะ
มีอาหารจานง่ายมาเสิร์ฟค่ะสุขสดชื่นตลอดวันนะคะ

 

โดย: Sweet_pills 12 พฤษภาคม 2556 11:45:21 น.  

 

ขอบคุณที่แวะไปทักทายกันนะคะ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

โดย: ดาวริมทะเล 12 พฤษภาคม 2556 15:09:36 น.  

 


ขอบคุณที่แวะมาทักทายนะคะ 

โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ 13 พฤษภาคม 2556 8:06:33 น.  

 


กล้วแต่ว่า พอเริ่มสวดจะแวะมาเป็นโขยงน่ะสิ

 

โดย: inmemoir 13 พฤษภาคม 2556 17:20:13 น.  

 

เพิ่งทานข้าวเย็นเสร็จ เลยแวะมาเยี่ยมค่ะ

 

โดย: sawkitty 13 พฤษภาคม 2556 18:37:14 น.  

 

ขอบคุณมากค่ะที่เล่าเรื่องราวเดี่ยวกับ
บทกรณียเมตตสูตร ให้อ่าน
ไม่เคยทราบเลยค่ะว่ามีความเป็นมาแบบนี้

และขอบคุณมากนะคะที่แวะไปเยี่ยมและทักทาย
มีความสุขและนอนหลับฝันดีค่ะ

 

โดย: ฝากเธอ 13 พฤษภาคม 2556 20:42:00 น.  

 

สวัสดีครับคุณต้นกล้าฯ

มาอ่านคาถากันผีหลอก ที่แท้ก็คือ "เมตตา" นั่นเอง

ปล.ขอบคุณที่แวะไปทักทาย วันนี้มีภาพจากบล็อกตอนใหม่มาฝาก อาจจะดูน่ากลัวไปหน่อยต้องขออภัยครับ

 

โดย: ทองกาญจนา 14 พฤษภาคม 2556 10:33:24 น.  

 

ขอบคุณคุณต้นกล้าที่แวะทักทายค่ะ
นอนหลับฝันดีนะคะ

 

โดย: AppleWi 14 พฤษภาคม 2556 23:50:29 น.  

 

เคยสวดอยู่เหมือนกันค่ะบทนี้

ได้ฟังเรื่องเล่าก่อนสวดด้วย แต่จำไม่ได้ว่างานไหนแล้วค่ะ

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 15 พฤษภาคม 2556 11:04:42 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณต้นกล้า
แวะมาขอบคุณสำหรับ
คำอวยพรวันเกิดค่ะ

 

โดย: My dog Buddy 15 พฤษภาคม 2556 11:44:22 น.  

 

แวะมาทักทายยามเย็นๆ ค่ะ
ภาพประกอบสวยจังเลยค่ะ ส่วนความรัก ไม่ว่าใครก็ยังคงต้องการเสมอ เฮ้อ รักหนอรัก

 

โดย: ประกายพรึก 16 พฤษภาคม 2556 19:05:48 น.  

 

สวัสดีค่ะ
เข้ามาขอบคุณที่แวะไปอวยพรวันเกิดให้กันนะคะ 

โดย: ปังปอนด์ (พอใจไชโย ) 18 พฤษภาคม 2556 10:30:33 น.  

 

มีภาพสวยๆมาฝากค่ะ

 

โดย: ดาวริมทะเล 18 พฤษภาคม 2556 19:06:05 น.  

 

สวัสดีค่ะ
ขอบคุณนะคะที่นำสิ่งดีๆมาฝากกัน
"อาวุธ" คือ ความเมตตา
จะนำมาปฏิบัติค่ะ
มีความสุขทุกวันนะคะ

 

โดย: blueberryblossom 19 พฤษภาคม 2556 22:06:14 น.  

 

ขอบคุณที่แวะไปอวยพรวันเกิดนะคะ..

 

โดย: simplyusana 22 พฤษภาคม 2556 5:08:52 น.  

 

ขอบคุณที่แวะไปทักทายกันนะคะ ไผ่ไม่ได้เข้าบล็อคนานไปหน่อยเลยเพิ่งได้ตอบค่ะ เข้ามาอ่านเนื้อหาในบล็อคแล้ว ถือเป็นอีกเรื่องที่เพิ่งทราบที่มาที่ไปนะคะเนี๊ยะ เพราะจะว่าไปแล้ว ทุกวันนี้เราก็ยังรู้เฉพาะเรื่องเฉพาะส่วนของพระพุทธศาสนากันอยู่เยอะ

ขอบคุณที่เอามาลงให้ได้อ่านกันค่ะ

คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ

 

โดย: คมไผ่ 22 พฤษภาคม 2556 22:00:18 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณต้นกล้า
แวะมาเยี่ยม สบายดีนะคะ

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

 

โดย: pantawan 29 พฤษภาคม 2556 14:43:39 น.  

 สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะ
มีความสุขมากๆตลอดวันนี้นะคะ

 

โดย: Sweet_pills 2 มิถุนายน 2556 10:52:30 น.  

 

สวัสดีครับ

มาเยี่ยมในวันหยุดนะครับ

 

โดย: find me pr 2 มิถุนายน 2556 15:40:20 น.  

 สุขสันต์วันศุกร์ค่ะ

 

โดย: Sweet_pills 14 มิถุนายน 2556 11:57:47 น.  

 

สวัสดีครับ

เอากุหลาบมาเยี่ยมให้มีความสุขมาก ๆนะครับ

 

โดย: find me pr 15 มิถุนายน 2556 13:02:52 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณต้นกล้า
แวะมาเยี่ยม
สุขสันต์วันหยุดค่ะ

 

โดย: pantawan 22 มิถุนายน 2556 22:13:36 น.  

 สวัสดีค่ะ
หวังว่าคงสบายดีนะคะ

 

โดย: Sweet_pills 29 มิถุนายน 2556 12:05:31 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


BlogGang Popular Award#17


 
*~ต้นกล้า...ของหัวใจ~*
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

คือ ต้นกล้า ผลิใบ เพื่อแทนคุณ แผ่นดิน

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Friends' blogs
[Add *~ต้นกล้า...ของหัวใจ~*'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.