เวบถาม-ตอบปัญหา Excel http://www.snasui.com/
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2551
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 
24 กุมภาพันธ์ 2551
 
All Blogs
 
วัน เวลา ใน Excel

จั่วหัวเรื่องวันเวลาเป็นเรื่องที่น่าสนใจและไม่ใช่เรื่อง สำหรับเราชาวพลพรรค Excel เพราะจะต้องเข้าใจตามหัวข้อเหล่านี้เป็นตัวอย่าง

1. วัน เวลา ถูกเก็บอยู่ในรูปแบบตัวเลข


2. Excel จะเริ่มรับรู้วันแรกคือ 01/01/1900 ซึ่งเริ่มนับลำดับ 1 สำหรับวันปัจจุบันเป็นลำดับที่เท่าไร ทดสอบง่ายๆ คือในเซลล์ใดๆ คีย์ =Today() แล้วจัดรูปแบบเซลล์เป็น General


3. การนำวัน เวลามาบวกลบกันสามารถทำได้เหมือนตัวเลขธรรมดา แต่หากนำวันที่ที่น้อยกว่าตั้ง หักวันที่ที่มากกว่า Excel จะแสดงเครื่องหมาย # จนเต็มความกว้างเซลล์ อย่าเพิ่งตกใจ เพราะนี่เกิดจากการที่ Excel จำรูปแบบที่เป็นวันที่ เมื่อบวกลบกันแล้วก็จะจัดรูปแบบเป็นวันที่ให้เลย หากต้องการให้แสดงเป็นตัวเลขธรรมดา สามารถจัดรูปแบบเป็น General ได้


สมมุติ A1=01/01/2008, A2=05/02/2008 หากอยากทราบผลต่างของวันกรณีนำวันทีที่น้อยกว่า ลบ วันที่ที่มากกว่าและไม่ต้องการให้แสดง # จนเต็มความกว้างเซลล์ ให้คลิกขวาที่เซลล์ผลลัพธ์ > Format Cells > แถบ Number > General เป็นอันเรียบร้อย


4. การทำวันเดือนปีที่เป็น พ.ศ.ให้เป็น ค.ศ. สามารถนำตัวเลข 198327 ไปหักออกได้ เช่นมีวันที่ที่เป็น พ.ศ. อยู่ที่คอลัมน์ A และต้องการเปลี่ยนให้เป็นค.ศ. ทั้งหมด สามารถคีย์ 198327 ไว้ที่เซลล์ใดๆ > คลิกขวา > Copy > คลุมข้อมูลในคอลัมน์ A > คลิกขวา > Paste Special > Value > Subtract > OK สังเกตผลลัพธ์ที่ได้


แต่หากข้อมูลมีความหลากหลาย การหักด้วย 198327 จะพบว่าวันที่จะคลาดเคลื่อนไปได้ในบางช่วงของบางปี แต่สามารถประยุกต์ 198327 มาใช้ได้ ยกตัวอย่างเช่น ต้องการปรับวันที่ที่คีย์เป็น พ.ศ. ให้เป็น ค.ศ. โดยสมมุติ A1:A65536 คือเซลล์ที่ต้องการแปลงวันที่


  4.1) ใช้ Datedif

  =Datedif(A1-198327,A1,"md")+A1-198327

  Enter > Copy ลงด้านล่าง

การใช้สูตรนี้ เมื่อแปลงเป็น ค.ศ. แล้ว ปีใดเดือน ก.พ. มี 29 วัน วันที่ 1 ของเดือน มี.ค.จะถูกละไว้ ซึ่งจะเป็นการ Run วันที่ให้ใหม่ ไม่ต้องหาว่าปีใดเดือน ก.พ.มี 29 วัน


  4.2) หากต้องการวัน เดือน ตรงกับวันที่ที่ต้องการแปลง ไม่สนใจเรื่อง 29 วันแต่ต้องการให้วันและเดือนตรงกัน ใช้ฟังก์ชั่น Date

  =Date(Year(A1)-543,Month(A1),Day(A1))

  Enter แล้ว Copy ลงด้านล่าง

การใช้สูตรนี้ หากเดือน ก.พ.ของ "ปีต้องการแปลง" มี 29 วัน แต่เดือน ก.พ.ของ "ปีที่แปลงมาเป็น" มีแค่ 28 วัน วันที่ 1 มี.ค. จะซ้ำ 2 ครั้ง เช่นปี พ.ศ. ...2504, 2508, 2512, 2516, 2520 ฯลฯ


  4.3) ตัวอย่างสูตรการแปลงวันที่ในคอลัมน์ A โดยไม่เอาค่าซ้ำ

  =(Text(A1,"d/m/")&Text(A,"yyyy")-543)+0

  Enter แล้ว Copy ลงด้านล่าง

สูตรนี้หากแปลงมาเป็นวันที่ที่ไม่มีอยู่จริงจะเิกิดค่าผิดพลาด ซึ่งสามารถประยุกต์ค่าผิดพลาดเป็นค่าใด ๆ ตามต้องการ


  4.4) กรณีวันที่ต้องการแปลงอยู่ในช่วงปี 2499 ถึง 2562 สามารถใช้สูตร

  =A1-198327+(Day(A1-198327)<>Day(A1))

และหากต้องการทำวันเวลาที่เป็น ค.ศ.ให้เป็น พ.ศ.ทำอย่างไร? อย่าเพิ่งดีใจ จะบอกว่าเอา 198327 ไปบวกใช่ไหม ผิด! การคีย์วันที่ควรคีย์เป็น ค.ศ. หากต้องการเป็น พ.ศ. ให้จัดรูปแบบเอาครับพี่น้องครับ ไม่ใช่ไปบวกด้วย 198327 ครับ


โปรดคำนึงว่าการแปลงวันที่ที่เป็น พ.ศ. ให้เป็น ค.ศ. นี่คือการแก้ไข เพราะวันที่ควรคีย์เป็น ค.ศ. และการนำ 198327 มาใช้แล้ว ได้วันที่ที่ตรงกันหรือไม่ ปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ตัวเลข 198327 แต่โอกาสที่นำ 198327 ไปหักแล้วได้วันที่ที่ตรงกันนั้นมีมาก สำคัญที่การประยุกต์ใช้ เช่นถ้าได้วันที่ที่ไม่ตรงแล้วจะทำอย่างไร ใช้สูตรหรือฟังก์ชั่นใดช่วยได้ และ้ถ้าใช้ 198327 หักแล้วได้วันที่ตรงกันก็ไม่จำเป็นต้องไปคิดฟังก์ชั่นให้ซับซ้อน


5. มาในเรื่องของเวลาบ้างใน 1 วันหรือ 24 ชม. แทนด้วยเลข 1 หรือก็คือ 24/24 หากคีย์ 1/24 แล้วจัดรูปแบบเป็นเวลาจะได้ 1:00:00 ทดลองคีย์เลขอื่นๆ สังเกตดูผล


  ทบทวนกันหน่อย
  1 วัน 24 ชม.
  1 ชม. 60 นาที
  1 นาที 60 วินาที
  1 วัน 1440 นาที (24 ชม. * 60 นาที)
  1 วัน 86400 วินาที (24 ชม. * 60 นาที * 60 วินาที)

6. การคีย์เวลาต้องคีย์ตัวเลขคั่นด้วย : เสมอ เมื่อคีย์เวลาแล้วอยากรู้ว่าเป็นเลข Serial ใดก็ให้จัดรูปแบบเป็น General


7. การรวมเวลาที่เกิน 24 ชม. ต้องจัดรูปแบบของเซลล์ผลลัพธ์เป็น [h]:mm:ss หากไม่เอาส่วนที่เป็นนาที วินาที สามารถละไว้ได้


8. การแปลงเวลาในรูปแบบทศนิยมให้เป็นรูปแบบเวลา ยกตัวอย่างเช่น


  A1=1.5 ต้องการแปลงเป็น 1:30 ใช้สูตรดังนี้

  =Int(A1)/24+(A1-Int(A1))*60/1440

ที่ต้องนำส่วนของนาทีคูณด้วย 60 ก่อนเพราะว่า 0.5 คือครึ่งหนึ่งของชม. เทียบบัญญัติไตรยางค์ได้ดังนี้


  1 ชม. เท่ากับ 60 นาที
  0.5 ชม. เท่ากับ 60/1*0.5 นาที ผลลัพธ์ คือ 30 นาที

การทำนาทีให้เป็นวัน ก็ขึ้นไปอ่านจากหัวข้อที่ 5 ก็จะทราบว่าต้องนำ 1440 ไปหาร ก็เป็นอันเรียบร้อย


เอ๋า...เอาเข้าไป ก็ในเมื่อรู้ว่า 1 วัน คือ 24/24 และรู้ว่า 1 ชม. คือ 1/24 แล้วทำไมไม่รู้ว่า 1.50 ชม. นั่นก็คือ 1.50/24 ไปทำให้ยากทำไมครับท่านผู้ชมครับ


แล้วถ้า 1.30 ชม.ล่ะ จะแปลงเป็น 1:30 ชม. ได้อย่างไร?


ง่ายมาก ก็เปลี่ยน . ให้เป็น : ครับ มาดูตัวอย่างกัน


  =Substitute(Text(A1,"0.00"),".",":")+0 หรือ

  =Int(A1)/24+(A1-Int(A1))*100/1440

เนื่องจากเราทราบว่า 0.30 คือ 30 นาที ก็นำ 100 ไปคูณเพื่อให้เป็น 30 จากนั้นก็ทำให้เป็นวันโดยการหารด้วย 1440
สังเกตเห็นอะไรไหมหนอ? 1. ถ้าไม่เห็นก็โปรดสังเกตว่า ส่วนของชม.เราก็ทำให้เป็นวัน ส่วนของนาทีเราก็ทำให้เป็นวัน
 2. หลังจากคำนวณได้แล้วต้องจัดรูปแบบเป็นเวลา9. ฟังก์ชั่นที่ควรศึกษาเกี่ยวกับวันเวลาได้แก่

Datedif(), Hour(), Minute(), Secound(), Weekday(), Day(), Today(), Date(), Month(), Year() เป็นต้นCreate Date : 24 กุมภาพันธ์ 2551
Last Update : 1 มีนาคม 2556 21:44:30 น. 37 comments
Counter : 16176 Pageviews.

 
ผมอยากให้ช่วยครับ..07/07 บวก 30 เดือน จะได้เท่าไร (เดือนและปีอะไร)จะต้องใช้สูตรอะไรครับ


โดย: auan IP: 124.157.213.217 วันที่: 23 มีนาคม 2553 เวลา:11:21:27 น.  

 
mr.kumron@hotmail.com ขอบคุณครับ


โดย: auan IP: 124.157.213.217 วันที่: 23 มีนาคม 2553 เวลา:11:22:18 น.  

 
สวัสดีครับคุณ auan

07/07 คือ เดือน/ปี ใช่ไหมครับ

หากใช่ ลองตามนี้ครับ

1. คีย์ 1/07/07 ที่เซลล์ A1
2. ที่เซลล์ A2 คีย์

=Date(Year(A1),Month(A1)+30,Day(A1))

Enter > สังเกตผลลัพธ์ที่ได้

ผมเปิด Forum ไว้ที่ //www.snasui.com/ สามารถแนบภาพ แนบไฟล์ได้เพื่อความสะดวกในการตอบโดย: คนควน วันที่: 23 มีนาคม 2553 เวลา:18:59:42 น.  

 
คุณคนควนครับ
ถ้า 1:30 ชม จะแปลงเป็น 1.30 ชม.(ปกติต้องได้ 1.5ชม.)
ได้มั้ยครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ


โดย: pik IP: 203.193.47.2 วันที่: 15 มิถุนายน 2553 เวลา:17:09:32 น.  

 
ลองตามนี้ครับ

สมมุติตัวเลขเวลาอยู่ที่ A1 คือ 1:30

ที่ิ B1 คีย์สูตรดังนี้ครับ

=Hour(A1)+Minute(A1)/100

Enter


โดย: คนควน วันที่: 15 มิถุนายน 2553 เวลา:18:55:35 น.  

 
ได้ตามอย่างที่คุณคนควนบอกครับ
แต่ถ้าเกิน 24:30 มันกลายเป็น 0.30 ครับ
มีสูตรอื่นช่วยอีกมั้ยครับ

ขอบคุณครับ


โดย: pik IP: 203.193.47.2 วันที่: 16 มิถุนายน 2553 เวลา:11:22:51 น.  

 
ได้แล้วครับพอดีหาใน google ไปเจอทีคุณคนควนแนะนำไว้ในกระทู้พันธ์ทิพย์พอดี เลยเอามาลองทำดูครับ

=(TEXT(A1,"[h]")+0)+MINUTE(A1)/100

ยังไงก็ขอบคุณอีกรอบครับ


โดย: pik IP: 203.193.47.2 วันที่: 16 มิถุนายน 2553 เวลา:11:38:59 น.  

 
ยินดีด้วยครับ


โดย: คนควน วันที่: 16 มิถุนายน 2553 เวลา:12:58:35 น.  

 
รบกวนคุณคนควน ทำสูตรหาข้อมูลที่ซ้ำกันของข้อมูล 2 ชุด ข้อมูลชุดที่ 1 มีำจำนวน 2,000 ชื่อ (ชื่อหมู่บ้าน) และชุดที่ 2 มี 150 ชื่อเป็นชื่อหมู่บ้านเหมือนกันแต่อยู่คนละ sheet โดยให้แสดงรายการซ้ำอยู่ที่ข้อมูลชุดที่ 2 รบกวนด้วยนะค่ะ


โดย: tookta IP: 110.168.72.77 วันที่: 25 กันยายน 2553 เวลา:22:42:36 น.  

 
สวัสดีครับ

ส่งไฟล์ตัวอย่างไปที่ //www.snasui.com/ จะช่วยดูให้ครับ

อ้อ...สมัครสมาชิก (ฟรี) ก่อนถึงจะโพสต์ได้ครับ


โดย: คนควน วันที่: 26 กันยายน 2553 เวลา:17:51:31 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณควน

มีเรื่องอยากรบกวนคุณควนหน่อยค่ะ
ถ้าต้องการบวกเลขนาทีกับวินาที แล้วให้ผลลัพท์ออกมาเป็นนาทีกับวินาทีต้องทำอย่างไรค่ะ

เช่น 1.39 (นาที.วินาที) บวกกับ 1.44 ผลที่ออกมา = 2.83 ต้องเขียนสูตรอย่างไรค่ะที่จะให้ผลลัพท์ที่ออกมาเท่ากับ 3 นาที 23 วินาทีค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ยิ้ม


โดย: ยิ้ม IP: 13.192.4.6, 203.116.234.242 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:50:25 น.  

 
สวัสดีครับ สมมุติ A1 = 1.39 และ B1 = 1.44

ที่เซลล์ใด ๆ คีย์

=sumproduct((substitute("0:"&a1:b1,".",":")+0)

Enter > จัดรูปแบบให้เป็นเวลา

การจัดรูปแบบให้เป็นเวลาให้คลิกขวาที่เซลล์เป้าหมาย > Format Cells > แถบ Number เลือก Time > เลือกรูปแบบเวลาที่ต้องการ


โดย: คนควน วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:15:55 น.  

 
ทำได้แล้วค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

ยิ้ม


โดย: ยิ้ม IP: 13.192.4.6, 203.116.234.242 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:00:45 น.  

 
อยากทราบวิธีคำนวณเวลาในการแข่งขันกีฬา เช่น คนที่ 1 ใช้เวลา 2 นาที 30 วินาที กรรมการขานเวลา 2:30:81
คนที่ 2 เวลา 2:45:67
คนที่ 2 ใช้เวลาต่างจากคนที่ 1 เท่าไหร่ จะมีวิธีการคำนวณอย่างไรคะ


โดย: kun IP: 61.19.164.142 วันที่: 23 มีนาคม 2554 เวลา:19:29:03 น.  

 
ลองตามนี้ครับ

ที่เซลล์ A1 คีย์ 02:30.81
ที่เซลล์ A2 คีย์ 02:45.67
ที่เซลล์ A3 คีย์ =A2-A1

จากนั้นคลุม A1:A3 แล้วคลิกขวา > Format Cells > ที่ช่อง Type: กรอก 0 เพิ่มเป็น mm:ss.00


โดย: คนควน วันที่: 26 มีนาคม 2554 เวลา:19:24:15 น.  

 
รบกวนสอบถามด้วยค่ะ
พอดี อยากทำไฟล์ Excel สำหรับเก็บเวลาเข้า ออกงา นของตนเองค่ะ
เช่น วันนี้มา 8.30 น. ออกงาน 17.30 น. อยากให้รวมเวลาที่ทำงานของวันนี้น่ะค่ะ (ปล. ทำงานในวันเดียวกัน ไม่มีข้ามัวนค่ะ) ขอบคุณค่ะ


โดย: โอมเพี้ยง IP: 58.181.174.199 วันที่: 3 เมษายน 2554 เวลา:9:41:38 น.  

 
สวัสดีครับคุณโอมเพี้ยง วัน เวลา สามารถหักกันตามปกติครับ จากที่ถามมา หากเวลาเข้าอยู่ที่ A1 เวลาออกอยู่ที่ B1 ที่เซลล์ C1 คีย์

=B1-A1

Enter


โดย: คนควน วันที่: 8 เมษายน 2554 เวลา:0:10:25 น.  

 
มีคำถามเดียวกับ คุณโอมเพี้ยง เลยค่ะ คือ เริ่มทำงาน 08.00 น. เลิกทำงาน 16.00 น. แล้วในช่องอ่ะค่ะ เราพิมพ์ น. ไปด้วย พอคีย์ =B1-A1 มันเลยไม่คำนวณอ่ะ มีวิธีแก้มั๊ยค่ะ :((


ปล.ที่เราต้องคีย์ น. ไปด้วยเพราะ ถ้าไม่คีย์กำกับ มันจะพิมพ์ .00 ไม่ได้


โดย: กำลังเครียด IP: 115.87.100.190 วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:0:13:42 น.  

 
สวัสดีครับคุณกำลังเครียด วัน เวลา เป็น Number ครับ การคีย์ น. เพื่อจะคีย์ .00 เข้าไปด้วยนั้นจะทำให้กลายเป็น Text ซึ่งนำมาบวกลบกันไม่ได้อยู่แล้วครับ ไม่ทราบว่าต้องการให้ Format ค่าเวลาเป็นอย่างไรครับ การคีย์เวลาใน Excel จะไม่คั่นด้วย . แต่จะคั่นด้วย : เสมอครับ

เพื่อให้ง่ายต่อการถามตอบ สามารถโพสต์ได้ที่ //www.snasui.com/ สามารถแนบภาพ แนบไฟล์ได้ ซึ่งผมจะดูที่นั่นเป็นหลัก สามารถตอบได้เร็วกว่าที่นี่มากครับ


โดย: คนควน วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:19:36:58 น.  

 
รบกวนหน่อยครับ
ผมจับปริมาณการใช้เชื้อเพลิงคับ
เริ่มจับ 12:50
หยุดจับ 12:10 ของอีกวันครับ
อยากทราบว่าต้องใช้สูตรไหนครับ


โดย: jae IP: 124.122.217.8 วันที่: 14 กรกฎาคม 2554 เวลา:15:20:32 น.  

 
อยากทราบว่าต้องใช้สูตรไหนครับ ถึงจะทราบว่าใช้เวลาทั้งหมดกี่ ชม.กี่นาที ครับ


โดย: jae IP: 124.122.217.8 วันที่: 14 กรกฎาคม 2554 เวลา:15:22:50 น.  

 
ติดตามคำตอบได้ที่นี่ครับ //www.snasui.com/viewtopic.php?f=3&t=1268


โดย: คนควน วันที่: 14 กรกฎาคม 2554 เวลา:19:24:21 น.  

 
อยากทราบการแปลงเวลาจาก 1:17 เป็น 77 นาทีทำอย่างไรค่ะ


โดย: เอ๋ IP: 124.120.81.254 วันที่: 20 กันยายน 2554 เวลา:13:04:26 น.  

 
สวัสดีครับ สมมุติ A1 คือเวลาที่ต้องการแปลง

สามารถเขียนสูตรได้ดังนี้ครับ

=Text(A1,"[mm]")+0

Enterโดย: คนควน วันที่: 20 กันยายน 2554 เวลา:19:34:03 น.  

 
40826 อยากให้โชว์เป็นวันที่ 10/10/2011 ทำงัยคะ


โดย: นู๋ IP: 202.93.62.2 วันที่: 14 ตุลาคม 2554 เวลา:14:36:46 น.  

 
ลองตามนี้ครับ

1. คลิกเซลล์ที่มีค่า 40826
2. กดแป้น Ctrl+1
3. เลือก Date แล้วเลือกรูปแบบที่ต้องการ หรือ เลือก Custom ที่ช่อง Type: คีย์ dd/mm/yyyy

----
เวบถามตอบปัญหา Excel ==> //www.snasui.com/


โดย: คนควน วันที่: 15 ตุลาคม 2554 เวลา:13:31:11 น.  

 


พวกที่ดึงค่ามาแล้วเป็น #N/A อยากให้เป็น 0 ทำงัยคะ


โดย: นู๋ IP: 202.93.62.2 วันที่: 21 ตุลาคม 2554 เวลา:14:00:39 น.  

 
สามารถใช้ฟังก์ชั่น If มาช่วยได้ครับ เช่น

=If(Isna(...),0,...)

เครื่องหมาย ... แทนสูตรเดิมหรือตำแหน่งเซลล์เป้าหมาย


โดย: คนควน วันที่: 21 ตุลาคม 2554 เวลา:21:13:24 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: นู๋ IP: 202.93.62.2 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2554 เวลา:13:44:48 น.  

 
สวัสดีครับ

มีเรื่องอยากรบกวนหน่อยครับ
ถ้าต้องการบวกเลขนาทีกับวินาที แล้วให้ผลลัพท์ออกมาเป็นนาทีกับวินาทีต้องทำอย่างไรครับ(กรณีมีหลายๆเซลล์)

เช่น 1.39 (นาที.วินาที) บวกกับ 1.44 ผลที่ออกมา = 2.83 ต้องเขียนสูตรอย่างไรครับที่จะให้ผลลัพท์ที่ออกมาเท่ากับ 3 นาที 23 วินาทีครับ
ขอบคุณครับ
เอก


โดย: เอก IP: 180.214.212.148 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2554 เวลา:19:01:41 น.  

 
ขออภ้ยคุณเอกที่ไม่ได้เข้ามาดูนานแล้วครับ กรณีมีคำถามเกียวกับ Excel ให้ถามที่ //www.snasui.com/ แทนที่นี่ครับ

จากที่ถามมาสมมุติข้อมูลอยู่ที่ A1:A2 ที่เซลล์ใด ๆ คีย์

=TEXT(SUMPRODUCT(INT(A1:A2)*60+MOD(A1:A2,1)*100)/1440,"[h].mm")+0

Enter


โดย: คนควน วันที่: 17 ธันวาคม 2554 เวลา:18:17:50 น.  

 
มีเรื่องรบกวนให้ช่วยหน่อยคะ
ต้องการลบเวลาคะ
ตัวอย่างนะคะ คีย์ 24:40 ไปแต่ผลออกมาเปง 00:40 ต้องการลบกับ 22:05 พอลบแล้วผลออกมาเปง #####เต็มไปหมดคะต้องทำยังไงคะ


โดย: บางอ้อ IP: 125.24.41.131 วันที่: 8 สิงหาคม 2555 เวลา:11:47:21 น.  

 
ตัวตั้งคือ 24:40 (แม้จะเห็นด้วยตาว่าเป็น 00:40 ก็ตาม) มีค่ามากกว่าตัวหักคือ 22:05 ย่อมต้องไม่แสดง # จนเต็มความกว้างเซลล์ครับ

สามารถแนบไฟล์ตัวอย่างถามได้ที่ //www.snasui.com ครับ


โดย: คนควน วันที่: 8 สิงหาคม 2555 เวลา:18:54:41 น.  

 
อยากทราบว่าต้องการรวมชม.อบรมใน Excel เช่น 1.30ชม 00.30 ชม 2.30 ชม. 3.30 ชม


โดย: ไพเราะ งามเจริญ IP: 110.77.138.96 วันที่: 11 ตุลาคม 2555 เวลา:16:03:27 น.  

 
คีย์เวลาให้คั่นด้วย : แทน . แล้วรวมกันปกติครับ

กรณีมีปัญหาการใช้งาน Excel สอบถามได้ที่ //www.snasui.com/ ครับ


โดย: คนควน วันที่: 13 ตุลาคม 2555 เวลา:16:04:44 น.  

 
ถามด้วยคนค่ะ
เรากำหนดวันที่เริ่มต้นไว้ แล้วอยากรู้ว่าอีก 20,30 หรือ 60 วันต่อไปจะเป็นวันอะไร พอมีสูตรมั้ยคะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: อิน IP: 58.8.213.11 วันที่: 12 ธันวาคม 2555 เวลา:9:40:07 น.  

 
สามารถบวกค่าเข้าไปในวันเริ่มต้นได้เลยครับ

เช่น

A1 = 12/12/2012
B1 = 20
C1 =A1+B1 <== ผลลัพธ์

สำหรับปัญหา Excel ถามที่ //www.snasui.com/ จะได้คำตอบที่รวดเร็วกว่ามากครับ


โดย: คนควน วันที่: 26 ธันวาคม 2555 เวลา:13:58:11 น.  

คนควน
Location :
สงขลา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 27 คน [?]

MVP ExcelMOS Expert in Excel 2003
MOS Specialist in Excel 2003คนควน เป็นคน อ.สะเดา จ.สงขลา จบการศึกษาทางด้านการบัญชีระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความถนัดหลายด้าน ทั้งเรื่อง ศิลปะ ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์ จากการที่ได้คลุกคลีกับโปรแกรมชุด Microsoft Office จึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้งานต่าง ๆ โดยเฉพาะ Excel จะมีความถนัดเป็นพิเศษ เนื่องจากใช้เป็นส่วนใหญ่ในการทำงานประจำวัน ได้รับ MOS Cetificate (Microsoft Office Specialist) ทั้ง Specialist และ Expert อีกทั้งเป็นคนชอบศึกษาค้นคว้าทดลองและชอบแบ่งปัน จึงได้เขียน Blog เพื่อเผยแพร่เทคนิคการใช้งาน Excel เพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจจะได้มีแหล่งศึกษา นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับงานของตนเองต่อไป
เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2553 ได้เปิด Forum เพื่อถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับ Excel ทั้งเป็นแหล่งศึกษาให้กับผู้สนใจทั่วไป สามารถคลิกภาพด้านบนเพื่อไปยัง Forum ได้ครับข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง เจ้าของ Blog มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใด ๆ ทั้งไม่ร่วมรับผิดชอบต่อความคิดเห็นของบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น


Statistics Hits
New Comments
Friends' blogs
[Add คนควน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.