กุมภาพันธ์ 2551
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 
10 กุมภาพันธ์ 2551
 
 
รู้จักประเทศญี่ปุ่น
日本国
นิฮงโกะกุ/นิปปงโกะกุ
ประเทศญี่ปุ่น

** ประวัติในประเทศญี่ปุ่น_ประเทศญี่ปุ่น (日本 , นิฮง , แปลว่า "ถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์") เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิก และทางตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลี ชื่อในภาษาญี่ปุ่นที่มักจะแปลว่า "ดินแดนอาทิตย์อุทัย (The Land of the Rising Sun)" มาจากประเทศจีน โดยอ้างถึงที่ตั้งของประเทศญี่ปุ่น คือ ตั้งไปทางทิศตะวันออกเมื่อเทียบกับทวีปเอเชีย ก่อนหน้าที่ญี่ปุ่นจะมีความสัมพันธ์กับจีน ก็ได้เรียกตัวเองว่า ยะมะโตะ (大和) ส่วนวา (倭) เป็นชื่อที่ชาวจีนยุคแรกใช้เรียกญี่ปุ่นในช่วงยุคสามก๊กประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วยเกาะจำนวนมาก โดยมีเกาะใหญ่ๆ จากทางเหนือไปทางใต้ คือ ฮอกไกโด (北海道) , ฮอนชู (本州 , เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด) , ชิโกกุ (四国) , และคิวชู (九州)

** คำขวัญของญี่ปุ่น_

** เพลงชาติของญี่ปุ่น_คิมิกะโยะ (君が代)

** เชื้อชาติ_ญี่ปุ่น

** ศาสนา_มีศาสนาใหญ่ๆ มี 2 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ และศาสนาชินโต

** เมืองหลวงของญี่ปุ่น_โตเกียว

** เมืองที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น_โตเกียว

** เมืองสำคัญ_โตเกียว โยโกฮามา โอซากา นาโกยา โกเบ ฟูกูโอกะ คาวาซากิ ฮิโรชิมา

** ภาษาราชการที่ใช้_ภาษาญี่ปุ่น

** การศึกษา_ภาคบังคับ 9 ปี (ประถมศึกษา 6 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี)

** รัฐบาลของญี่ปุ่น_Constitutional monarchy

** จักรพรรดิของญี่ปุ่น_สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ

** นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น_จุนอิชิโร โคะอิซุมิ

** เนื้อที่ทั้งหมดของญี่ปุ่น_377,835 กม. (อยู่ในอันดับที่ 60)

** ประชากรล่าสุดของของญี่ปุ่น_127,417244 (อยู่ในอันดับ 10)

** สกุลเงินที่ใช้_เยน (¥) , (JPY)

** เขตเวลา_JST (UTC+9)

** เวลา_เร็วกว่าไทย 2 ชั่งโมง

** รหัสอินเทอร์เน็ต_.jp

** รหัสโทรศัพท์_+81

** ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ_สหรัฐฯ จีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง เยอรมนี และไทย

** ภูมิอากาศ_มี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ , ฤดูร้อน , ฤดูใบไม้ร่วง , ฤดูหนาว

** ประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น_ประวัติศาสตร์ตามที่บันทึกไว้ใน "นิฮงโชะกิ" (日本書紀 , Nihonshoki) หนังสือเล่มแรกของญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 660 ปีก่อนคริสตกาล (ตามปฏิทินแบบเก่า) โดย คะมุยะมะโตะอิวะเระฮิโกะ (หรือเรียกตามชื่อรัชกาลว่า จักรพรรดิจินมุ) อย่างไรก็ดี มีความเชื่อว่าจักรพรรดิจินมุไม่ได้เป็นบุคคลจริง หรือมีความเชื่อว่าอาจจะถูกเพิ่มเข้ามาภายหลัง ในช่วงที่มีการแก้ไขนิฮงโชะคิ คาดกันว่าเริ่มใช้ชื่อประเทศว่า นิฮง (日本 , Nihon) เหมือนในปัจจุบัน ในช่วงครึ่งหลังคริสต์ศตวรรษที่ 7 โดยพบหลักฐานในหนังสือของสาสน์ของทูตใน พ.ศ.1244 (ค.ศ.701) ความหมายของคำว่า นิฮง มาจากการถือว่า "เป็นต้นกำเนิดของพระอาทิตย์เมื่อมองจากแผ่นดินใหญ่ของจีน" และโดยการทูตแล้ว ในสมัยนั้นถือว่าญี่ปุ่นมีฐานะเท่าเทียมกับแผ่นดินใหญ่ และมี เฮโจวเกียว เมืองหลวงในจังหวัดนาราและ เฮอังเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นโตเกียว เป็นเมืองหลวงนานถึง 1074 ปี

** การเมืองในญี่ปุ่น_ประเทศญี่ปุ่นปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย โดยมีสมเด็จพระจักรพรรดิทรงเป็นประมุข มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าของคณะรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีได้รับเลือกจากสมาชิกรัฐสภา รัฐสภา (国会 , Kokkai) ประกอบด้วย 2 สภา คือ สภาผู้แทนราษฎร (衆議院 , Shugi - in) และ วุฒิสภา (参議院 , Sangi - in) สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิก 480 คน มีวาระ 4 ปี วุฒิสภามีสมาชิก 247 คน มีวาระ 6 ปี สมาชิกทั้งสองสภามาจากการเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่สำคัญ คือ พรรคเสรีประชาธิปไตย (自由民主党 , Jiyuuminshutou เรียกย่อๆ ว่า 自民党 , Jimintou , Liberal Democrat Partyหรือ LDP) ซึ่งครองอำนาจ และบริหารประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ.2498 (ค.ศ.1955) (เว้นไปช่วงสั้นๆ ในปี พ.ศ.2536 (ค.ศ.1993) เท่านั้น) ในปัจจุบัน รัฐบาลญี่ปุ่นเป็นรัฐบาลผสมระหว่างพรรคเสรีประชาธิปไตยและ พรรคโคเมโต (公明党 , Koumeitou , New Komeito Party)

** การแบ่งเขตการปกครองของญี่ปุ่น_ญี่ปุ่นแบ่งการปกครองออกเป็น 47 จังหวัด ซึ่งมักจะถูกจับเข้ากลุ่มตามเขตแดนที่ติดกันที่มีวัฒนธรรม และสำเนียงการพูดใกล้เคียงกัน

** เขตแดน : จังหวัด **
• ฮอกไกโด : ฮอกไกโด
• โทโฮะกุ : ฟุกุชิมะ มิยะงิ ยะมะงะตะ อะโอะโมะริ อะกิตะ อิวะเตะ
• คันโต : กุนมะ คะนะงะวะ จิบะ ไซตะมะ โตเกียว โทะจิงิ อิบะระกิ
• จูบุ : กิฟุ ชิซึโอะกะ นะงะโนะ นีงะตะ โทะยะมะ ฟุกุอิ ยะมะนะชิ อิชิกะวะ ไอจิ
• คันไซ : เกียวโตะ ชิงะ นะระ มิเอะ วะกะยะมะ โอซะกะ เฮียวโงะ
• จูโงะกุ : ชิมะเนะ โทตโตะริ ยะมะงุจิ โอะกะยะมะ ฮิโระชิมะ
• ชิโกะกุ : คะงะวะ โคจิ โทะกุชิมะ เอะฮิเมะ
• คิวชู : คะโงะชิมะ คุมะโมะโตะ ซะงะ นะงะซะกิ ฟุกุโอะกะ มิยะซะกิ โออิตะ
• โอะกินะวะ : โอะกินะวะ

** หมายเหตุ **
• คำว่าจังหวัดในภาษาญี่ปุ่นมี 4 แบบ คือ
• โทะ (都) ใช้เฉพาะโตเกียวซึ่งเป็นเมืองหลวง
• โด (道) เฉพาะฮอกไกโด
• ฟุ (府) ใช้กับเกียวโตะและโอซากาซึ่งเคยเป็นเมือง

** หลวงในอดีต **
• เค็ง (県) ใช้กับจังหวัดอื่นๆ
• เมื่อพูดถึงจังหวัดรวมๆ จะใช้ว่า โทะโดฟุเค็ง (都道府県)

** ภูมิศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น_ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นเกาะ ทำให้กูมิประเทศติดกับทะเล ไม่ติดกับประเทศใดเลย การที่ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นเกาะ ทำให้ญี่ปุ่นเผชิญกับปัญหาแผ่นดินไหวมากกว่าทุกๆ ประเทศในโลก ที่ทำให้ญี่ปุ่นประสบกับภาวะแผ่นดินไหวเช่นนี้ เพราะญี่ปุ่นมีสภาพภูมิศาสตร์ตั้งอยู่บนรอยเลื่อนต่างๆ มากมาย

** เศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่น_ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจญี่ปุ่น จะมีผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลก หน่วยเงินตราที่ใช้ คือ เยน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสามหน่วยเงินหลักของโลก ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่มีจำนวนน้อย แต่ที่มีอยู่มาก คือ ซีเมนต์ ที่ใช้วัตถุดิบ คือ หินภูเขาไฟ แก้ว ทอง เงิน ทองแดง และถ่านหิน อุตสาหกรรมนั้นเป็นเน้นไปที่การผลิต มีการนำเข้าน้ำมันดิบและแร่เหล็ก เพื่อนำไปผลิตรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ ส่งออกไปจำหน่าย ถือเป็นการค้าโดยการผลิต ในปัจจุบันมีการนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จากประเทศเกาหลีใต้และไต้หวัน โดยการนำเข้าแล้วส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์มีปริมาณมากที่สุด ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ประเทศในเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ สหภาพยุโรป ซาอุดิอาระเบีย และจีน โดยไม่มีการขาดดุลทางการค้า

** ประชากรในประเทศญี่ปุ่น_เมืองสำคัญของญี่ปุ่น ได้แก่
• เมืองซัปโปโร (札幌市) ฮอกไกโด (北海道) : ประมาณ 1,900,000 คน
• เมืองเซนได (仙台市) จังหวัดมิยากิ (宮城県) :ประมาณ 1,000,000 คน
• เมืองไซตามะ (さいたま市) จังหวัดไซตามะ (埼玉県) : ประมาณ 1,200,000 คน
• เมืองชิบะ (千葉市) จังหวัดชิบะ ( 葉県) : ประมาณ 900,000 คน
• เมืองโยโกฮาม่า (横浜市) จังหวัดคานากาว่า (神奈川県) : ประมาณ 3,600,000 คน
• เมืองคาวาซากิ (川崎市) จังหวัดคานากาว่า (神奈川県) : ประมาณ 1,300,000 คน
• เมืองชิซุโอกะ (静岡市) จังหวัดชิซุโอกะ (静岡県) : ประมาณ 700,000 คน
• เมืองนาโกย่า (名古屋市) จังหวัดไอจิ (愛知県) : ประมาณ 2,200,000 คน
• เมืองเกียวโต (京都市) จังหวัดเกียวโต (京都府) : ประมาณ 1,500,000 คน
• เมืองโอซาก้า (大阪市) จังหวัดโอซาก้า (大阪府) : ประมาณ 2,600,000 คน
• เมืองโกเบ (神戸市) จังหวัดเฮียวโกะ (兵庫県) : ประมาณ 1,500,000 คน
• เมืองฮิโรชิม่า (広島市) จังหวัดฮิโรชิม่า (広島県) : ประมาณ 1,200,000 คน
• เมืองฟุกุโอกะ (福岡市) จังหวัดฟุกุโอกะ (福岡県) : ประมาณ 1,400,000 คน
• เมืองคิตะคิวชู (北九州市) จังหวัดฟุกุโอกะ (福岡県) : ประมาณ 1,000,000 คน

** วัฒนธรรมของญี่ปุ่น_1. ชุดกิโมโนเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติ ของผู้หญิงญี่ปุ่น 2. ธงรูปปลาคาร์ปเป็นสัญลักษณ์ของ วันเด็กผู้ชาย 3. ซูชิเป็นอาหารญี่ปุ่นชนิดหนึ่ง ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก


แค่รู้ว่ารักเธอ
Create Date : 10 กุมภาพันธ์ 2551
Last Update : 17 กุมภาพันธ์ 2551 19:51:07 น. 73 comments
Counter : 7582 Pageviews.

 
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะค้าบ


โดย: K_chang วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:10:18:05 น.  

 
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล


โดย: ปืนแก๊ป วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:10:35:27 น.  

 
ตามมาอ่านค่า


โดย: หลังจอ วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:13:24:22 น.  

 
ตามมาอ่านค่า


โดย: หลังจอ วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:13:24:35 น.  

 

ขอบคุงอับบบบบบบ


โดย: kk IP: 58.8.170.217 วันที่: 29 มีนาคม 2551 เวลา:14:10:20 น.  

 
ดีมาก ขอบคุณ สำหรับข้อมูล


โดย: kokkk IP: 125.24.62.31 วันที่: 30 มิถุนายน 2551 เวลา:21:27:27 น.  

 
ภาพสวยยยยยมากครับ


โดย: ด.ช.บีม IP: 58.9.154.25 วันที่: 6 สิงหาคม 2551 เวลา:23:25:09 น.  

 
comment เจ้า


โดย: PrAewWii IP: 117.47.47.210 วันที่: 25 สิงหาคม 2551 เวลา:20:24:05 น.  

 
สวยมากคะ


โดย: ออย IP: 124.120.243.22 วันที่: 13 กันยายน 2551 เวลา:17:02:24 น.  

 
สวยมากเลยอ่ะ


โดย: sasy IP: 58.147.50.95 วันที่: 11 ตุลาคม 2551 เวลา:19:02:02 น.  

 
รูปสวยดีนะ


โดย: เม IP: 114.128.25.200 วันที่: 13 ตุลาคม 2551 เวลา:8:51:48 น.  

 
ดีๆๆคับ


โดย: ยิม IP: 81.233.44.74 วันที่: 24 ตุลาคม 2551 เวลา:2:06:28 น.  

 
ดี


โดย: เเอล...คร้าบบบบบบ IP: 58.9.57.119 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2551 เวลา:13:55:54 น.  

 
น่ารักดีนะค่ะ


โดย: แลม IP: 117.47.43.34 วันที่: 13 ธันวาคม 2551 เวลา:11:45:10 น.  

 
อยากปัยญี่ปุ่นจังเงย!!*-*


โดย: juicei_melon IP: 58.8.148.87 วันที่: 4 มกราคม 2552 เวลา:22:34:36 น.  

 
ขอบคุงงงม๊ากกสำหรับข้อมูลดีๆๆๆ-*-


โดย: พลอยซัง IP: 118.173.143.227 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:12:08:11 น.  

 
ญี่ปุ่นสวยมาก จุ๊บๆ


โดย: maki IP: 58.147.101.226 วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:10:53:39 น.  

 
สวยมากกกกกกกกกก


โดย: mmm IP: 119.42.81.138 วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:18:15:35 น.  

 
กำลังต้องการข้อมูลพอดีในการทำรายงาน ขอขอบคุณ คนน่ารักจริงๆ


โดย: ขิงซ่า IP: 118.174.165.155 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:18:44:06 น.  

 
เป็นข้อมูลที่ดีมากๆทำให้ได้รู้จักประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น


โดย: saku IP: 202.28.120.13 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:9:39:34 น.  

 
thx


โดย: thx IP: 125.25.98.50 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:0:31:41 น.  

 
ขอบคุนมากนะคะเป็นข้อมูลที่ดีมาก เ
กำลังหาไปทำงานส่งครูพอดีเลยค่ะ ^^


โดย: เกี๊ยวซ่า_PPK IP: 203.172.242.210 วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:14:48:47 น.  

 
ได้ความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นและภาพก้อสวยด้วยค่ะ


โดย: ~Wan~ IP: 118.173.94.55 วันที่: 8 มีนาคม 2552 เวลา:18:35:38 น.  

 
ประเทศญี่ปุ่น
เป็นประเทศที่หนูอยากไปมากๆๆๆๆๆ
ตอนนี้หนูก้อเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองอยู่

หนูมีความฝันที่อยากจะไปญี่ปุ่นในอนาคตค่ะ

แต่ช่วงปิดเทอมหน้าหนูจะได้ไปเกาหลีซะงั้น ไปกับเพื่อนๆค่ะ
แต่ ยังไงหนูก้อจะไปญี่ปุ่นต่อค่ะ
การเรียนภาษาญี่ปุ่น ทำไมมันยากจังค่ะ
ตัวอักษรมันงงๆอ่ะค่ะ
หนูจำได้แต่ แบบ ฮิริงะนะค่ะ
เพราะตัวมันสวยดี
และหนูก้อชอบสำเนียงการพูดด้วยค่ะ
มันเท่ดีอ่ะ ชอบมากๆ
อีกอย่าง หนูอยากรุว่า
ค่าเงินเรากะเค้าต่างกันเท่าไหร่อ่ะค่ะ
ตอบด้วยนะคะโดย: ใบตอง IP: 222.123.186.156 วันที่: 14 เมษายน 2552 เวลา:12:11:06 น.  

 
แหล่มเลยค๊าฟ

กำลังทามรายงานพอดีเลย


โดย: TT IP: 118.173.248.21 วันที่: 26 เมษายน 2552 เวลา:2:40:59 น.  

 
ชอบมากครับประเทศญี่ปุ่น ถ้ามีโอกาศได้ไปเที่ยวคงดีสินะโดย: ลิขิต สุดหอม IP: 124.157.239.9 วันที่: 1 พฤษภาคม 2552 เวลา:17:30:24 น.  

 
ขอบคุณมากกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: nut @_@ IP: 192.168.0.63, 203.172.184.113 วันที่: 25 พฤษภาคม 2552 เวลา:12:53:38 น.  

 
ขอบคุณมากกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: nut @_@ IP: 192.168.0.63, 203.172.184.113 วันที่: 25 พฤษภาคม 2552 เวลา:12:54:00 น.  

 
การแต่งเว็บไซต์แบบนี้ทำยังไงค่ะ กรุณาตอบด้วยค่ะ


โดย: นางนาลี IP: 125.27.122.133 วันที่: 26 พฤษภาคม 2552 เวลา:18:19:04 น.  

 
ชอบมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก


โดย: ภาวนา แพงศรี IP: 58.9.2.162 วันที่: 30 พฤษภาคม 2552 เวลา:12:12:12 น.  

 
ชอบสุดดดดดดดดดดดดดดเลย


โดย: DARKENER IP: 118.172.78.216 วันที่: 11 มิถุนายน 2552 เวลา:20:52:54 น.  

 
น่ารักจังเลยครับ การตกแต่งรูปภาพสวยมากเลย ขอบคุณที่เอาภาพมาให้พวกเราดูนะครับ


โดย: เบสท์ IP: 125.25.55.244 วันที่: 18 มิถุนายน 2552 เวลา:10:17:37 น.  

 
ประเทศญี่ปุ่นสวยมากอยากไปจังตัวหนังสือก้น่ารัก


โดย: . IP: 192.168.191.243, 61.19.121.178 วันที่: 1 กรกฎาคม 2552 เวลา:15:30:53 น.  

 
ขอบคุณมากๆน่ะค่ะสำหรับที่ให้ข้อมูลในการทำรายงาน


โดย: ตาล IP: 58.10.9.36 วันที่: 4 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:51:58 น.  

 
THANK YOU


โดย: 0814402314 IP: 58.9.39.161 วันที่: 4 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:56:42 น.  

 
ไปละน๊า


โดย: DAR IP: 58.10.9.36 วันที่: 4 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:59:13 น.  

 
ไปละน๊า


โดย: DAR IP: 58.9.39.161 วันที่: 4 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:59:29 น.  

 
สวยมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ จากคนหล่อ


โดย: เสือ IP: 117.47.153.58 วันที่: 7 กรกฎาคม 2552 เวลา:18:26:44 น.  

 
น่ารักจังค่ะ ^^


โดย: -nana- IP: 114.128.49.213 วันที่: 8 กรกฎาคม 2552 เวลา:12:03:24 น.  

 
น่ารัก
มั้กมาก
"-"


โดย: มุกก้าบ IP: 115.67.215.134 วันที่: 8 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:14:45 น.  

 
ขอบคุณมากที่หาสาระดีมาให้ได้อ่านกันดีมากๆเลยล่ะ


โดย: มิสุกิ IP: 125.26.64.61 วันที่: 11 กรกฎาคม 2552 เวลา:7:59:25 น.  

 
merci beaucoup


โดย: jenny IP: 125.27.213.193 วันที่: 15 กรกฎาคม 2552 เวลา:19:45:10 น.  

 
ชอบประเทศญีปุ่นมากๆเลยค่ะ


โดย: nanachale IP: 203.114.105.242 วันที่: 16 กรกฎาคม 2552 เวลา:12:49:41 น.  

 
ขอบใจมากน่ะกับข้อสงสัยของประเทศญี่ปุ่นเราชอบอากาศของเขาดูแล้วมันสบายใจอากาศก็ดี


โดย: นิช IP: 118.172.33.58 วันที่: 16 กรกฎาคม 2552 เวลา:23:50:04 น.  

 
ทำเวบสวยมากเลยค่ะ อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นมากกเลยค่ะ


โดย: จอย IP: 58.10.64.206 วันที่: 21 กรกฎาคม 2552 เวลา:13:49:49 น.  

 
ขอระบายความแค้นนิดนึงนะคะ..- -"

ว่าแต่คำขวัญญี่ปุ่นมีนึเปล่าคะ?


โดย: นางกำนัลฮึดฆ่าท่านหญิงชั่วชื่อ...(ไม่บอก) IP: 125.27.115.62 วันที่: 21 กรกฎาคม 2552 เวลา:15:49:05 น.  

 
อยากไปบ้างจัง


โดย: tata maemi IP: 222.123.232.2 วันที่: 22 กรกฎาคม 2552 เวลา:15:40:46 น.  

 
เห็นแล้วอยากไปเที่ยวจัง
เว็บน่ารักดีนะคับ

ชอบชอบ


โดย: รักจริงๆ IP: 118.172.154.131 วันที่: 12 สิงหาคม 2552 เวลา:11:25:55 น.  

 
ขอบคุณทุกข้อมูลเลยนะคะ


โดย: ธารใส IP: 114.128.27.97 วันที่: 12 สิงหาคม 2552 เวลา:22:33:44 น.  

 
สวยจัง(ล้อเล่น)


โดย: *-*มาเม้นแล้วนะ*-* IP: 192.168.1.206, 203.172.178.166 วันที่: 20 สิงหาคม 2552 เวลา:15:42:31 น.  

 
ขอบคุณค้าบ


โดย: Toy IP: 117.47.158.141 วันที่: 24 สิงหาคม 2552 เวลา:13:51:41 น.  

 
จะไปเดือนตุลาคร่า อิอิ


โดย: aoao IP: 125.25.246.70 วันที่: 25 สิงหาคม 2552 เวลา:14:48:57 น.  

 
ขอบคุง สำหรับข้อมูล จ้า


โดย: ............ IP: 117.47.77.32 วันที่: 28 สิงหาคม 2552 เวลา:18:56:30 น.  

 
เยี่ยม


โดย: ฝน IP: 58.11.66.177 วันที่: 29 สิงหาคม 2552 เวลา:16:36:06 น.  

 
เยี่ยม


โดย: ฝน IP: 58.8.252.215 วันที่: 29 สิงหาคม 2552 เวลา:16:36:58 น.  

 
ขอเบอรครับเบอรผม0811621045


โดย: ย้อด IP: 222.123.18.101 วันที่: 31 สิงหาคม 2552 เวลา:14:22:23 น.  

 
ชอบมากๆ สวยจริง
ขอบคุณที่เอื้อเฟื้อ


โดย: นกน้อย IP: 118.174.61.78 วันที่: 5 กันยายน 2552 เวลา:12:25:28 น.  

 
ชอบมากๆคราบ


โดย: นนท์ IP: 113.53.207.65 วันที่: 22 ตุลาคม 2552 เวลา:11:16:32 น.  

 
สวยจัง คะ ... -*-*-*- ฉันเป็นคนชอบประเทศ ญี่ปุ่น มากเลยนะ คะ ... -*-*-*- ฉันเป็นคนชอบดู การ์ตูน ญี่ปุ่น มากๆๆ เลย คะ ... -*-*-*- และ การ์ตูน อื่นๆๆ ด้วย คะ ... -*-*-*- แล้ว ก็ เกมส์ ญี่ปุ่น และ ก็ เกมส์ อื่นๆๆ ด้วยนะ คะ ... -*-*-*- ... -*-*-*-


โดย: กิ๊ก IP: 117.47.11.137 วันที่: 14 สิงหาคม 2553 เวลา:1:09:14 น.  

 
หนู ... -*-*-*- อายุ ... -*-*-*- 13 ... -*-*-*- นะ ... -*-*-*- คะ ... -*-*-*- ... ฮิฮิ ... -*-*-*-


โดย: กิ๊ก IP: 117.47.11.137 วันที่: 14 สิงหาคม 2553 เวลา:1:18:01 น.  

 
กิ๊ก ... ด.ญ ... ฐิติมา ... ตุลาการ ... -*-*-*-


โดย: กิ๊ก ...ด.ญ ...ฐิติมา ... ตุลาการ ... -*-*-*- IP: 117.47.11.137 วันที่: 14 สิงหาคม 2553 เวลา:1:32:00 น.  

 
สวยมากเลยนะค๊ะ ฉันเองก์ชอบประเทศญี่ปุ่นมากมากเลยสวยสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: คนที่รักท์อป IP: 223.205.106.219 วันที่: 4 มิถุนายน 2554 เวลา:15:26:28 น.  

 
อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นจังเลยเพราะที่ญี่ปุ่นสวยมากค่ะมาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: ด.ญ. พัชริดา ยานะคำ IP: 203.172.201.181 วันที่: 5 กรกฎาคม 2554 เวลา:14:46:36 น.  

 
ดีมากนะค่ะ


โดย: ด.ญ พรเพ็ญ IP: 171.98.12.255 วันที่: 23 มกราคม 2555 เวลา:15:52:43 น.  

 
ต้องขอบคุณมากนะค่ะสำหรับข้อมูลนี้ เพราะทำให้รู้ว่ามี่ที่หน้าเที่ยวมากมาย และชอบญี่ปู่นมากขึ่นเลยค่ะ


โดย: ด.ญ พรเพ็ญ IP: 171.98.12.255 วันที่: 23 มกราคม 2555 เวลา:15:57:35 น.  

 
สวยมากเยย!!!!!!!!! อยากไปง่ะ ปายเม่อรัยบอกเค้าด้วย ออยากปายจัง


โดย: นัตตี้ IP: 203.114.125.50 วันที่: 31 มกราคม 2555 เวลา:12:03:39 น.  

 
รุปภาพสวยมากเยย555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555


โดย: นัตตี้ IP: 118.173.240.140 วันที่: 31 มกราคม 2555 เวลา:12:06:40 น.  

 
อยากไปอยู่ญี่ปุ่นกับแฟน


โดย: supasita IP: 203.121.135.158 วันที่: 18 มีนาคม 2555 เวลา:17:09:41 น.  

 
อยากไปนั่งเล่นจัง อิอิ


โดย: แมน IP: 192.168.2.106, 203.172.167.195 วันที่: 29 พฤษภาคม 2555 เวลา:12:03:54 น.  

 
เพื่อนผมบอกว่าอยากไปจังเลย


โดย: นก IP: 192.168.2.106, 203.172.167.195 วันที่: 29 พฤษภาคม 2555 เวลา:12:06:05 น.  

 
เพื่อนผมบอกว่าอยากไปจังเลย


โดย: นก IP: 192.168.2.106, 203.172.167.195 วันที่: 29 พฤษภาคม 2555 เวลา:12:06:18 น.  

 
อยากไปญี่ปุ่นคร้าา


โดย: som IP: 115.67.96.142 วันที่: 8 มิถุนายน 2555 เวลา:20:10:09 น.  

 
อยากกินชูชิที่ญี่ปุ่นจัง


โดย: อัญชลี จำปาแก้ว IP: 115.67.166.151 วันที่: 7 กรกฎาคม 2556 เวลา:18:15:32 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
 

au_444
Location :
ชลบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]
สวัสดีทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมนะค่ะ ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีข้อมูลมากนะค่ะ ต้องขอโทษด้วย และอาจจะโหลดช้านิดนึงนะค่ะ
[Add au_444's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com