ธมฺมํ ปสฺสโต มโน สุขํ.
เมื่อมองเห็นธรรม ใจย่อมเป็นสุข ฯ
Group Blog
 
 
พฤศจิกายน 2557
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
9 พฤศจิกายน 2557
 
All Blogs
 
คนเราตายแล้วจะไปไหน ๑

มีคำถามว่าการที่เราเกิดมาได้อย่างไร มาจากไหนและจะเป็นอย่างไร ต่อไปในสงสารวัฏ ตอบว่า คนเราต่างไม่รู้ ไม่เข้าใจ ไม่รู้บุญไม่รู้บาป ไม่รู้สิ่งที่มีประโยชน์ ไม่ประโยชน์เมื่อเกิดมาแล้วในบ้านใด เมืองเมืองใดประเทศใด ถ้าไม่ได้ศึกษา ไม่รู้จักบาปไม่รู้บุญ ไม่รู้จักทุกข์ ไม่รู้สุขก็จะทำให้ชีวิตของเราตกต่ำลงไปเรื่อยๆได้ พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าคนเรานี้เกิดมาแล้วตายจะไปไหน เกิดมาด้วยอำนาจอะไร ที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ได้ศึกษา เราก็จะไม่เข้าใจในชีวิตของเราและคนอื่นว่าเกิดมาเพราะอะไร คนเรานั้นเกิดมาเพราะอำนาจของกรรมที่เรียกว่า

ชนกกรรมกรรมแต่งให้เกิดมาตามสภาวะที่เราสร้างกรรมไว้ เราจะเห็นคนเกิดมาในโลกนี้มีสูงต่ำดำ ขาว อ้วน ผอมก็ดี ร่ำรวย มั่งมี ยากจน มียศบรรดาศักดิ์ต่างๆ มีวาสนาบารมีนั้น ก็เพราะอำนาจของกรรมถ้าเราไม่ศึกษาเราก็ไม่รู้ว่ากรรมนั้นส่งเสริมให้มาเกิดตามสภาวะนั้นได้อย่างไรองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนว่า สัตว์โลกเกิดด้วยอำนาจกรรมกรรมนำตอบสนองและนำส่งสนองให้บุคคลเกิดมาตามอำนาจของกรรมที่เขาสร้างสมอบรมเอาไว้ในแต่ชาติอดีตชาติที่ผ่านมา ถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องนี้ เราก็จะไม่รู้ ไม่เข้าใจว่าคนเกิดอยู่บ้านใดเมืองใด ที่ใด มันเหมือนกันหมดไม่ผิดแผกแตกต่างกันอะไร มีทั้งร่ำรวย ยากจน สวยงามอัปลักษ์ก็เพราะกรรมสร้างสมมา บางคนเกิดมามีแต่โรคไข้เจ็บเบียดเบียนมาพร้อมร่างกายไม่ได้รับความสุข แต่ได้ทุกขเวทนาแทน ส่วนบางคนเกิดมามีร่างกายสมบูรณ์ไม่เคยมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนมีแต่ความสุขสบายมาเรื่อยๆมา บางคนตายตั้งแต่ยังเล็กบางคนมาตายเมื่อตอนเป็นหนุ่มสาว บางคนยังไม่ทันแก่ก็มาตายเสียก่อนเพราะโรคภัยมาเบียดเบียนจนสิ้นชีวิต

ทุกคนควรที่จะศึกษาให้รู้ว่า คนเราเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนี้จึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรจะพิจารณาให้เข้าใจว่า เกิดมาด้วยอำนาจของกรรมเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์ เราก็เห็นอยู่ด้วยสายตาของเราในเรื่องอย่างนี้เช่นพอเกิดมาก็เป็นคนทุพพลภาพ หูหนวก ตาบอด ปากแหว่ง มือด้วน ขาด้วนบางคนปัญญาอ่อนศึกษาไม่ได้ พูดไม่ได้ ทำไมมนุษย์โลกที่เกิดมาอย่างนี้ คนเราบางครั้ง ก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ด้วยอำนาจกรรมเหมือนกัน กรรมชื่อชนกกรรมแต่งให้เป็นอย่างนั้นตามที่เราทำเรียกว่ากรรมของตนๆ เรื่องนี้มาในพระสูตรมารับรองมากมายเรื่องนี้ถ้าเราศึกษาเราจะเข้าใจว่าในชีวิตของเราที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจชนกกรรมที่เราทำไว้มันจะแผกแตกต่างแต่กรรมที่เราจะทำในตอนนี้เราจะไปรับในภพชาติข้างหน้าข้อนี้เราไม่สามารถจะล่วงรู้ได้เลยเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้สาวกศึกษาชีวิตของตนว่าคนเราเกิดมาด้วยอำนาจชนกกรรมกรรมสนับสนุนสัตว์โลกที่เกิดมาแล้ว ถ้ากรรมสนับสนุนไม่ดีหรือไปอยู่ในสถานที่ไม่ดีเช่นคนชั่วที่ไม่รู้เรื่องบาปเรื่องบุญ ไม่รู้เรื่องที่เป็นเรื่องประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ในชีวิตขาดสติปัญญาก็พากันทำบาปความชั่วนานาต่างๆเกิดมาแล้ว เรียกว่า

อุปัตถัมภกรรม แปลว่า กรรมไม่ดี เมื่อเรามองดูเช่นนี้จะเห็นเขาอยู่บ้านใดเมืองใดที่เกิดถกเถียงทะเลาะวิวาทกันทุบตีฆ่าฟันกัน ทำให้ชีวิตย่อยยับดับตายไปเรียกว่ากรรมอุปถัมภ์หรือกรรมสนับสนุน เพราะเขาไปอยู่กับพวกอย่างนั้นหรือไปอยู่กับคนดื่มสุรา เขาก็ชักชวนให้ดื่มสุรา ไปอยู่กับคนเล่นการพนันเขาก็ชักชวนให้เล่นการพนัน อยู่ในหมู่นักเลงผู้หญิงเขาก็จะชักชวนให้เป็นนักเลงผู้หญิงหรือเรียกว่าเขาอยู่ในสมาคมใด เขาก็จะถูกชักชวนให้เป็นคนเช่นนั้นไปอย่างหลีกเหลี่ยงได้ยากพวกคนเหล่านี้เรียกว่าคนพาล ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรคอยจะชักชวนคนที่อยู่ด้วยให้ทำตัวตามตนเอง นี่เป็นการอยู่กับคนพาลเรียกว่าอุปถัมภ์ในฝ่ายไม่ดี ดังนั้นถ้าเขาไม่คอยระวังตัวเขาก็จะต้องเป็นคนพาลไปด้วย แต่ถ้าได้อยู่ในฝ่ายดี มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันด้วยความดีด้วยความเมตตา กรุณามุทิตาด้วยสิ่งของหรือด้วยคำแนะนำที่ดีมีประโยชน์ชี้แจงหนทางให้เรา วิถีชีวิตของเราจะดีขึ้นเดินไปตามคลองแนวพระธรรมเพราะอาศัยคำแนะนำนั้นนี่เรียกว่าได้อุปถัมภ์ฝ่ายดีสนับสนุนในทางที่ดีช่วยทำให้มีชีวิตเจริญรุ่งเรืองพร้อมด้วยรูปร่างหน้าตามีปัญญาเฉียบแหลมมีร่ำรวยเงินทอง

อุปปีฬกรรม แปลว่า กรรมบีบคั้นกรรมตัวนี้ทำให้คนเราเกิดมาแล้วมีแต่โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนร่างกายทำให้มีแต่ความทุกข์เราจะเห็นด้วยตาตนเองภายในโรงพยาบาลมีคนเจ็บนอนอยู่นอนเต็มไปหมดต่างก็ถูกโรคภัยต่างๆบีบคั้นจนต้องไปให้หมอรักษาบางคนนอนไม่รู้สึกตัวมีแต่สายยางห้อยระโยงระยางเต็มไปหมด มีลมหายใจแต่ไม่รู้สึกตัวเวลาจะกินอาหาร ก็ต้องใส่ทางท่อ แม้กระทั่งลมหายใจก็ยังต้องอาศัยสายยางมีความทุกข์เพราะโรคภัยมาบีบคั้น พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าเป็นอุปปีฬกรรมกรรมที่เขาสร้างเอาไว้ เขาสร้างกรรมไว้อย่างนั้น เขาก็จะต้องมารับกรรมนั้น ให้พระพุทธบริษัทน้อมสิ่งที่เห็นมาสู่ตัวว่าเราจะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาสู่ตัวเราหรือไม่ หรือว่าถ้าเราเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆแล้วก็ถือว่าร่างกายของเรานี้เป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บ แต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาก็สามารถรักษาให้บรรเทาทุกข์ได้บางคนรักษาแล้วหายจากโรคนั้นมีชีวิตอย่างเป็นสุข แต่บางคนถูกอุปฬิกกรรมนั้นบีบคั้นไม่เป็นอย่างนั้นเขาจะกินยาจากโรงพยาบาลไหน หมอจบจากวิทยาลัยไหนก็ช่วยให้หายจากโรคนั้นไม่ได้พระพุทธตรัสว่าโรคกรรม คนเป็นโรคนี้ จะกินยาแพงแค่ไหน หมอจะเรียกค่าเยียวยาเท่าใดก็ไม่สามารถจะรักษาให้หายได้ ก็เพราะอำนาจกรรมบีบคั้นอยู่ ทำให้ผู้นั้นไม่ได้รับความสุขจนตลอดชีวิตเพราะกรรมของสัตว์โลกคอยบีบคั้นสัตว์โลก ส่วนบางคนไม่เคยเจ็บป่วย ทั้งๆที่ทำงานตากแดดตากฝนก็ไม่เจ็บป่วย ทำงานไปตามปกติ ก็เพราะเขาไม่มีอุปปีฬกกรรมมาคอยบีบคั้นเพราะว่าเขาไม่เคยสร้างกรรมอย่างนั้นทำให้เขาเกิดมาไม่มีอุปปีฬกรรมมีร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยป่วยไข้ คนเช่นนี้นับว่าเป็นคนโชคดีที่สุดโชคดีที่เขาไม่เคยทำกรรมชั่ว ทำแต่ความดีแต่อดีตชาติ มาชาตินี้ถ้าเขาทำความดีอีกก็จะทำให้เขาไปเกิดในที่ดีกว่ามนุษย์ด้วยอำนาจกรรมที่เขาสั่งสมมา ทั้งอดีตชาติทั้งในปัจจุบันชาติถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็ทำความเข้าใจว่า คนเราเมื่อเกิดมาขึ้นแล้วจะต้องรับผลของกรรมที่ตนเองสร้างไว้กรรมก็เหมือนเงาติดตามเราที่เดินไปท่ามกลางแดดแสงแดดส่งเข้ารูปของเราทำให้เกิดเงาบนพื้นดินหรือข้างกำแพง เราไปไหนเงาก็จะติดตามเราไปทุกที่เหมือนอำนาจของกรรมที่เราสร้างไว้ ไม่ว่าเราจะไปเกิดในที่ใดกรรมก็จะติดตามเราไปทุกที่ ทุกภพ เราจะต้องรับผลของกรรมนั้นแน่นอน

ดังนั้นพวกเราควรเชื่อผลขอผลกรรมพระพุทธเจ้าสอนให้พุทธบริษัทเชื่อผลของกรรมทั้งที่เป็นกรรมดีและกรรมชั่วกรรมที่เป็นบาปกรรมที่เป็นกุศล กรรมที่เป็นบาปอกุศลจะทำให้สัตว์โลกทนทุกข์ทรมานเมื่อทำกรรมกุศลจะทำให้สัตว์มีความสุข ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนก็เพราะอำนาจกรรมดีเราพิจารณาอย่างนี้ จะทำให้เรารู้ว่าเราหรือคนอื่นเกิดมาเพราะกรรมจริงๆ

อุปฆาตกรรม แปลว่ากรรมตัดรอนถ้ารูปร่างของเราสวยงาม ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนแต่มีคนคิดอิจฉาพยาบาท คอยจองเวรอยากมาทุบตีเรา อยากมาเบียดเบียนให้เราไม่ได้รับความสุข หรือบางครั้งมีคนนินทาหลับหลังด่าว่าหลับหลังหรือมีคนคิดร้ายต่อเรา ทั้งๆที่เราไม่เคยก่อกรรมสร้างเวรกับพวกเขาเลยสักครั้งแต่เพราะกรรมเก่าในอดีตชาติติดตามมาทำให้เราไม่มีสุข ไม่มีความสบายใจ จะเดินไปไหนก็ต้องคอยระวังตัวจะนั่งจะนอนก็ไม่มีความสุข เพราะกรรมคอยหลอกหลอน ทั้งๆที่เรารู้ว่าเราไม่เคยค่าใครไม่เคยคิดจะทำร้ายใคร ไม่เคยนินทาว่าร้ายใคร ทำไมถึงมีคนคิดร้ายเรา มีคนใส่ร้ายเราสิ่งต่างๆนั้นทำให้เรามั่นใจเถิดว่าเราเคยคิดร้าย เคยคิดว่าร้าย เคยคิดทำร้าย กับเขาในอดีตชาติที่ผ่านมากรรมนี้จะไม่ลดราว่าศอก แล้วก็จะตามให้ผลอยู่ตลอดเรียกว่าอุปฆาตกรรมตามที่บรรยายมาดังนี้

อุปเฉทกกรรม แปลว่ากรรมที่ตัดรอนเสียทีเดียวกรรมนี้มีกำลังมากที่มนุษย์ทำไว้ คำว่ากรรมตัดรอนนั้นเปรียบเหมือนว่าเราตั้งใจจะไปทำบุญเตรียมสิ่งของเสร็จกำลังจะไปทำบุญทำกุศล กรรมตัวนี้ก็ส่งผลทำให้เราไม่ได้ไปทำบุญ ทำกุศล จะสร้างเหตุมาห้ามเราเช่นป่วยเจ็บฉับพลันหรือไม่มียานพาหนะจะพาไปเป็นต้น กรรมตัวนี้ก็จะสร้างเหตุมากลางกั้นไม่ให้เราไปทำบุญทำประโยชน์ บางคนกำลังทำสมาธิหรือคิดพิจารณาสิ่งต่างๆเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของคนอื่นกรรมตัวนี้ก็มาตัดรอนเสียเช่นมีเสียงดังรบกวน หรือมีคนมาชวนคุยเป็นต้นถ้าเราคิดรักษาศีลรักษาอุโบสถ กรรมมันก็มาตัดรอนเสีย เหมือนลูกหลานบางคนเมื่อเห็นปู่ย่าตายายจะไปรักษาศีลฟังเทศ เขาก็ไม่ให้ไป ให้อยู่เฝ้าบ้านเหมือนปู่โสมเฝ้าทรัพย์บางคนก็ยังใช้ให้เลี้ยงลูกของตนเองเหมือนคนรับใช้เลยก็มี บางคนภรรยาจะไปทำบุญรักษาศีล สามีก็ไม่ยอมให้ไปหรือสามีจะไปทำบุญ ภรรยาก็ไม่ยอมให้ไปนั่นเพราะกรรมตัดรอนมันติดตามมาถึง มันจึงห้ามไม่ให้เราไปทำบุญเพื่อตนเองมันติดตามคอยรบกวนเราตลอดเวลา ที่น่ากลัวที่สุดก็คือการตัดรอนชีวิตเราคงเห็นข่าวมากมายที่คณะทำบุญจะไปทอดกฐิน ไปทอดผ้าป่าที่โน้นที่นี่เมื่อเดินทางไม่ยังจุดหมายก็เกิดอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิตเสียก่อนหรือคิดจะไปร่วมงานบุญของญาติก็เกิดอุบัติเหตุเสียก่อนทำให้ไม่ทันได้ทำบุญ เมื่อเร็วนี้มีข่าวว่าโยมนิมนต์พระเพื่อทำบุญตระเตรียมสิ่งของเสร็จเรียบร้อยแต่ปรากฏว่ารถที่ไปรับพระกลับเกิดอุบัติเหตุในระหว่างพาพระ มาที่บ้านในข่าวนั้นบอกว่ามีพระมรณภาพหลายรูปจงพิจารณาดูเถิดว่ากรรมตัดรอนมาร้ายแรงแค่ไหน มันเอาถึงชีวิตทีเดียว

เพราะเหตุอย่างนี้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าคนเราทุกคนเกิดมาแล้ว ใครจะสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่ว เป็นหน้าที่ตนเองจะเป็นผู้รับไม่มีใครจะมาไถ่ถอนกรรมของเราได้ในโลกนี้ไม่มีเลยจริงๆแม้พระพุทธที่สั่งสมบารมีมาตั้งหลายแสนโกฏิกัปก์ก็ทรงแก้กรรมให้ผู้ใดไม่ได้( แต่มีผู้อวดอ้างว่าสามารถแก้กรรมได้เราอยากรู้ว่าเขาสามารถแก้กรรมของตนเองได้หรือไม่กรรมในที่นี้เราหมายถึงกรรมที่ทำให้เขามาเกิดเป็นมนุษย์ พระอานนท์ซึ่งเป็นเอกอัครสาวกข้างซ้ายมีฤทธิ์มากมายก่อนมรณภาพยังถูกโจรทุบตีจนตายเพราะกรรมเก่าตามมาทันแล้วผู้อวดอ้างว่าแก้กรรมได้เขามีฤทธิ์มากเพียงไหนหรือๆมีฤทธิ์มากกว่าพระพุทธเจ้าถึงบังอาจแก้กรรมให้ผู้อื่นอ้าว ซวยแล้ว ดันสร้างอุปปีฬกรรมแล้ว ขออโหสิกั๊ป ) เป็นเรื่องเราเองที่จะต้องรับผลของกรรมนั้นพระพุทธเจ้าตรัสสอนพุทธบริษัทให้ศึกษาชีวิตของตนและคนอื่นที่เกิดมาแล้วเราจึงเห็นชัดเจนว่าบางคนนอนอยู่ในโรงพยาบาลเดือนหนึ่งปีหนึ่งหรือมากกว่านั้นกว่าจะตายบางคนยังไม่ถึงโรงพยาบาลเลยก็สิ้นใจเสียก่อนแล้ว

เพราะเหตุนี้ ความตาย พวกเรา(รวมทั้งผู้อ่านด้วยนากั๊ป)สมควรจะน้อมระลึกถึงทุกเวลาที่ว่างแต่ถ้าหากชีวิตของเราอยู่ดี ไม่มีโรคภัยมาบีบคั้น ไม่เป็นเหตุตัดรอนพวกเราต้องรีบขวนขวายสร้างแต่กรรมดีบ่อยๆเพื่อจะได้ละกรรมที่เราได้เคยสร้างในอดีตชาติในปัจจุบันชาติหรือจะสร้างในอนาคตชาติ ตอนนี้นับว่าเรามีโชคดังนั้นเราจึงรีบขวนขวายทำบุญให้มากๆ กรรมใดๆที่เราทำด้วยความไม่รู้ นึกไม่ได้ในอดีตชาติปัจจุบันชาติ ตั้งแต่เกิดถึงตอนนี้ จะเป็นกรรมหนักหรือกรรมเบาหน้าที่ของเราที่จะต้องลดกรรมนั้นมุ่งหน้าทำแต่บุญสร้างแต่คุณงามความดีที่เกิดทางกายวาจาทางใจ สร้างได้อย่างไรสร้างอย่างนี้คือ ทางกายทางวาจาให้รักษาศีลห้า ส่วนทางใจให้รักษาตามพรหมธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา เท่านั้นแต่เราจะไม่อธิบายในตอนนี้ เราจะอธิบายต่อเมื่อเรารักษาธรรมสองข้อนี้แล้วก็นับว่าชีวิตของเราเกิดมาทำประโยชน์เพื่อตัวเองสมกันที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์คนเรานั้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ที่มีร่างกายสมบูรณ์ครบ ๓๒ ประการ ต้องอาศัยบุญกุศลมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาส เราไม่ควรพลาดโอกาสนั้นอย่าปล่อยให้ชีวิตล่วงเลยไปอย่างเปล่าประโยชน์

มนุษย์คือสัตว์โลกชนิดหนึ่งซึ่งสูงกว่าสัตว์โลกชนิดอื่นๆมีสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเพราะมนุษย์มีปัญญาในการดำรงชีวิตมีปัญญาในการทำตัวเองให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆที่จะเข้ามากระทบตน รวมทั้งการทำให้ตนเองพ้นจากทุกข์ด้วยเพราะความมีปัญญาเฉลียวฉลาด ดังนั้น เราควรที่จะพยายามสร้างสรรค์พัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับการเกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นผู้มีจิตรใจสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายอย่าทำลายตนเองทำให้เสียโอกาสทำคุณงามความดีเลย เพราะมันจะทำให้ตนเองต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งการกระทำ การพูด การคิดทุกอย่าง สามารถทำให้เราตกลงไปในอบายได้ตลอดเวลาอย่าได้รอคอยว่า วันนั้นจะทำบุญ เดือนนั้นปีนั้นจะทำบุญหรือว่าเราแก่เฒ่าถึงจะเข้าวัดรักษาศีลมันอาจจะพลาดให้เราตายเสียก่อนก็ได้ อุปเฉทกกรรมน่ากลัวนัก กรรมตัวนี้ไม่มีเว้นให้ผู้ใดมีสิทธิ์ร้องอุทรเลยดังนั้น เมื่อกรรมนี้ยังไม่มาถึง ก็ต้องรีบทำบุญทำกุศลให้มากทำให้ชีวิตของเราในวันนี้มีคุณค่าสมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์

เอกมฺปิ ปาปํ กโรติปาโปเยวาติ วุจฺจติ.

บุคคลทำความชั่วแม้ครั้งเดียวเขาก็เรียกว่าคนชั่วเหมือนกัน.

บรรยายโดย...ปีศาจน้อยจอมซน.. 

คนเราตายแล้วไปไหน ๒ //www.bloggang.com/viewdiary.php?id=paniesclomviyr&group=7 




Create Date : 09 พฤศจิกายน 2557
Last Update : 10 พฤศจิกายน 2557 13:28:54 น. 0 comments
Counter : 752 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะ VIP Friend
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

คืนฝันปีศาจน้อย
Location :
สมุทรสาคร Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]




web stats
free counters
Friends' blogs
[Add คืนฝันปีศาจน้อย's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.