ธมฺมํ ปสฺสโต มโน สุขํ.
เมื่อมองเห็นธรรม ใจย่อมเป็นสุข ฯ
Group Blog
 
 
เมษายน 2555
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
9 เมษายน 2555
 
All Blogs
 
มงคลชีวิต 38 ประการ
เสียงธรรม มงคลชีวิต 38 ประการ
โดย พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพฯ

มงคลที่ 1.ไม่คบคนพาล
อย่าคบมิตร ที่พาล สันดานชั่ว
จะพาตัว เน่าดิบ จนฉิบหาย
แม้ความคิด ชั่วช้า อย่ากล้ำกราย
เป็นมิตรร้าย ภายใน ทุกข์ใจครัน

มงคลที่ 2.การคบบัณฑิต
ควรคบหา บัณฑิต เป็นมิตรไว้
จะช่วยให้ พ้นทุกข์ สบสุขสันต์
ความคิดดี เลิศล้ำ ยิ่งสำคัญ
ควรคบกัน อย่าเขว ทุกเวลา

มงคลที่ 3.การบูชาบุคคลที่ควรบูชา
ควรบูชา ไตรรัตน์ ขัตติเยศร์
ผู้วิเศษ ก่อเกื้อ เหนือเกศา
ครูอาจารย์ เจดีย์ ที่สักการ์
ด้วยบุปผา ปฏิบัติ สวัสดิ์การ

มงคลที่ 4.การอยู่ในถิ่นอันสมควร
เป็นเมืองกรุง ทุ่งนา หรือป่าใหญ่
ทางมา-ไป ครบครัน ธัญญาหาร
มีคนดี ที่ศึกษา พยาบาล
ปลอดภัยพาล ควรอยู่กิน ถิ่นนั้นแล

มงคลที่ 5.เคยทำบุญมาก่อน
กุศลบุญ คุณล้ำ เคยทำไว้
จะส่งให้ สวยเด่น เช่นดวงแข
ทั้งทรัพย์ยศ ไมตรี มีเย็นแด
เพราะกระแส บุญเลิศ ประเสริฐนัก

มงคลที่ 6 การตั้งตนชอบ
ต้องตั้งตน กายใจ ในทางถูก
เร่งฝังปลูก ตนไว้ ให้ถูกหลัก
เมื่อตัวตน ยังมี เป็นที่รัก
ควรพิทักษ์ ให้งาม ตามเวลา

มงคลที่ 7 ความเป็นพหูสูต
การสนใจ ใฝ่คว้า หาความรู้
ให้เป็นผู้ แก่เรียน เพียรศึกษา
มีศีลดี สติมั่น เกิดปัญญา
ย่อมนำพา ตัวรอด เป็นยอดดี

มงคลที่ 8 การรอบรู้ในศิลปะ
ศิลปะ ต่างอย่าง ทางอาชีพ
ควรเร่งรีบ เรียนรู้ ชูศักดิ์ศรี
มีบางคน จนอับ กลับมั่งมี
ฉลาดดี มีศิลป์ หากินพอ

มงคลที่ 9 มีวินัยที่ดี
อันวินัย นำระเบียบ สู่เรียบร้อย
คนใหญ่น้อย เปรมปรีดิ์ ดีนักหนา
วินัยสร้าง กระจ่างข้อ ก่อศรัทธา
เพราะรักษา กติกา พาร่วมมือ

ไม่พูดเท็จ พูดสอดเสียด และพูดมาก
ละความยาก สร้างวิบาก ฝากยึดถือ
คนหมู่มาก มักถางถาก ปากข่าวลือ
ต้องสัตย์ซื่อ ถือวินัย ใช้ร่วมกัน

มงคลที่ 10 กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต
เปล่งวจี สัจจะ นวลละม่อม
กล่าวเลลี้ยกล่อม ไพเราะ กาลเหมาะสม
เจือประโยชน์ เมตตา ค่านิยม
รื่นอารมณ์ ผู้ฟัง ดังเสียงทอง

มงคลที่ 11 การบำรุงบิดามารดา
คนที่หา ได้ยาก มากไฉน
เพราะว่าใน โลกนี้ มีเพียงสอง
คือพ่อแม่ เกิดเกล้า เหล่าลูกต้อง
ตอบสนอง พระคุณ ได้บุญแรง

มงคลที่ 12 การสงเคราะห์บุตร
เป็นมารดา บิดา ทำหน้าที่
ให้บุตรมี พำนัก เป็นหลักแหล่ง
ส่งเสริมบุตร ธิดาตน กุศลแรง
ย่อมส่องแสง เพิ่มพูน ตระกูลวงศ์

มงคลที่ 13.การสงเคราะห์ภรรยา
มีคู่ครอง ต้องไม่ทำ ให้ช้ำจิต
จะพาผิด ไปข้าง ทงผุยผง
ต้องสงเคราะห์ แก่กัน ให้มั่นคง
รักยืนยง ด้วยกัน ถึงวันตาย

มงคลที่ 14.ทำงานไม่คั่งค้าง
จะทำงาน การใด ตั้งใจมั่น
อย่าผัดวัน ทำเล่น เช้า เย็น สาย
ไม่ทิ้งคา อากูล มากมูลมาย
เร่งคลี่คลาย ให้เสร็จ สำเร็จการ

มงคลที่ 15.การให้ทาน
ควรบำเพ็ญ ซึ่งทาน คือการให้
ท่านว่าไว้ สวยงาม สามสถาน
หนึ่งให้ของ สองธรรมะ ขนะมาร
อภัยทาน ที่สาม งามเหลือเกิน

มงคลที่ 16.การประพฤติธรรม
การประพฤติ ตามธรรม คำพระสอน
ไม่เดือดร้อน ถอนทุกข์ ยามฉุกเฉิน
คนรักธรรม ธรรมรักษ์คน ผลเจริญ
นั่ง,ยืน,เดิน นอน,สุข ทุกข์ไม่มี

มงคลที่ 17.การสงเคราะห์ญาติ
เมื่อยามญาติ อัตคัด เกินขัดข้อง
ควรหาช่อง สงเคราะห์ ไม่เลาะหนี
เขาซาบซึ้ง ถึงคุณ อบอุ่นดี
หากถึงที เราจน ญาติสนใจ

มงคลที่ 18 ทำงานไม่มีโทษ
งานรับจ้าง ล้างชาม ก็ตามเถิด
หากไม่เกิด โทษทัณฑ์ นั่นสดใส
เมื่อได้ช่อง ต้องจำ กระทำไป
ได้กำไร ทุกทาง ไม่ว่างงาน

มงคลที่ 19 ละเว้นจากบาป
กรรมชั่วช้า ลามก ต้องยกเว้น
หากขืนเล่น ด้วยกัน ถูกมันผลาญ
งดเว้นบาป กำราบให้ ไกลสันดาน
ในดวงมาลย์ ไม่ร้อน และอ่อนเพลีย

มงคลที่ 20 สำรวมจากการดื่มน้ำเม
ของมึนเมา ทุกชนิด พิษคล้ายเหล้า
ใครเสพเข้า น่าตำหนิ สติเสีย
เกิดโรคร้าย แรงร้อน กายอ่อนเพลีย
ใครงดเสีย เป็นสุข ไปทุกวัน

มงคลที่ 21 ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย
ไม่ประมาท คือมี สติพร้อม
คอยหน่วงน้อม ธรรมคุณ ไม่ผลุนผลัน
ธรรมอันใด ไม่ดี หลีกหนีพลัน
ธรรมดีนั้น ยึดแน่น ไม่แคลนคลอน

มงคลที่ 22 มีความเคารพ
ความเคารพ นับถือ คือเสน่ห์
ไม่โลเล เหมือนลิง วิ่งหลอกหลอน
ทั้งต่อหน้า ลับหลัง พึงสังวร
ย่อมงามงอน สวยสง่า ราคาแพง

มงคลที่ 23 มีความถ่อมตน
ไม่พองลม ก้มหัว เจียมตัวด้วย
มรรยาทสวย นิ่มนวล สิ้นส่วนแข็ง
เหมือนงูพิษ ถอดเขี้ยว หมดเรี่ยวแรง
ยามแถลง นอบน้อม พร้อมใจกาย

มงคลที่ 24 มีความสันโดษ
ความสันโดษ พอใจ ในสิ่งของ
เช่นเงินทอง ของตน แม้ล้นหลาย
เมื่อมีน้อย จ่ายน้อย ค่อยสบาย
ความจนหาย เลยลับ กลับมั่งมี

มงคลที่ 25 มีความกตัญญู
กตัญญู รู้บุญ คุณพ่อแม่
คนเฒ่าแก่ แลอาจารย์ ท่านทรงศีล
จอมมุนินทร์ ปิ่นเกล้า เจ้าธานี
หาวิธี แทนคุณ สมดุลกัน

มงคลที่ 26 การฟังธรรมตามกาล
การฟังธรรม ตามกาล ผ่านมาถึง
ควรคำนึง นิ่งนั่ง ฟังขยัน
ย่อมจะเกิด ปัญญา สารพัน
ตั้งใจมั่น ฟังดี นี่สมควร

มงคลที่ 27 มีความอดทน
ความอดทน ตรากตรำ ยามลำบาก
เจ็บไข้มาก ทนได้ ไม่โหยหวน
ถูกเขาด่า ให้ฟัง นั่งหน้านวล
ยิ้มเสสรวล ด้วยขันติ งามวิไล

มงคลที่ 28 เป็นผู้ว่าง่าย
ควรเป็นคน สอนง่าย ไม่ตายด้าน
ก่อรำคาญ ค่ำเช้า ไม่เข้าไหน
ไม่ซัดโทษ ของตน ให้คนใด
เมื่อมีใคร สอนพร่ำ ให้นำมา

มงคลที่ 29 การได้เห็นสมณะ
การพบเห็น สมณะ ผู้สงบ
แล้วนอบนบ ถามไถ่ ไตรสิกขา
หมั่นฝึกหัด ทุกวัน ด้วยปัญญา
ย่อมชักพา จิตตรง มงคลมี

มงคลที่ 30 การสนทนาธรรมตามกาล
ยามหดหู่ ฟุ้งซ่าน กาลสงสัย
เป็นสมัย ไต่ถาม ตามเหตุผล
เพื่อบรรเทา คลี่คลาย หายกังวล
ควรจะสน- ทนาธรรม ตามที่ควร

มงคลที่ 31 การบำเพ็ญตบะ
พึงบำเพ็ญ ตบะ ละกิเลส
อันเป็นเหตุ หักห้าม กามฉันท์
มุ่งทำลาย ถ่ายบาป สาบสูญพันธุ์
เข้าสู่ขั้น สุโข ฌาณโกลีย์

มงคลที่ 32 การประพฤติพรหมจรรย์
เร่งประพฤติ พรหมจรรย์ อันประเสริฐ์
เพื่อให้เกิด สุขล้วน โดยถ้วนถี่
ตั้งแต่ทาน ถึงสิกขา บรรดามี
สมบูรณ์ดี พรหมจรรย์ ย่อมมั่นคล

มงคลที่ 33 การเห็นอริยสัจ
การรู้เห็น ความจริง สิ่งเที่ยงแท้
ไม่ผันแปร สี่ชนิด ไม่ผิดหลง
ตัดตัณหา มูลราก พรากทุกข์ลง
เป็นการส่ง ข้ามฟาก จากสาคร

มงคลที่ 34 การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน
ทำให้แจ้ง นิพพาน ผลาญสังโยชน์
ตรวจตราโทษ ธาตุ ขันธ์ หมั่นฝึกถอน
เอาอรหัต มรรคญาณ เผาราญรอน
ดับทุกข์ร้อน นิพพาน สำราญนัก

มงคลที่ 35 การมีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
ท่านผู้ใด ใจดำรง อยู่คงที่
ในเมื่อมี โลกธรรม ครอบงำหนัก
เช่น ลาภ ยศ สุข เศร้า เข้าง้างชัก
มิอาจยัก โยกท่าน ให้หวั่นใจ

มงคลที่ 36 การมีจิตไม่โศกเศร้า
คราวพลักพราก จากญาติ ขาดชีวิต
ถูกพิชิต จองจำ ทำโทษใหญ่
มีสติ คุมจิต เป็นนิตย์ไป
ไม่เสียใจ โศกเศร้า เฝ้าประคอง

มงคลที่ 37 มีจิตปราศจากกิเลส
หมดราคะ โทสะ โมหะแล้ว
จิตผ่องแผ้ว เลิศดี ไม่มีสอง
ย่อมมีค่า สูงจริง ยิ่งเงินทอง
เหมือนสูริย์ส่อง ท้องฟ้า สง่างาม

มงคลที่ 38 มีจิตเกษม
จิตเกษม เปรมปรีดิ์ ดีตลอด
เป็นจิตปลอด จากโอฆ ในโลกสาม
เครื่องผูกมัด สลัดหมด แสนงดงาม
เข้าถึงความ สุขสันต์ นิรันดร
Create Date : 09 เมษายน 2555
Last Update : 9 เมษายน 2555 16:31:10 น. 11 comments
Counter : 2418 Pageviews.

 


โดย: คืนฝันปีศาจน้อย วันที่: 9 เมษายน 2555 เวลา:16:32:09 น.  

 
สวัสดีค่ะคุงผี
สุข สมหวังในสงกรานต์ปีนี้นะคะ
สุขจรรโลงไป่เว้น................แววหวาน
โอนฤทธิ์จรัสเบิกบาน...........แบ่งแต้ม
ชะลอสลักรูปลงสาน............เสริมแต่ง
มานยิ่งพริ้งแยกแย้ม............หยดล้นชื่นเวหา

ปรารถนากลิ่นแก้ว................กำจาย
ให้ม่านค่อยเคลื่อนคลาย........คู่ฟ้า
หอมล้อมฉ่ำฟุ้งสาย...............สรวลสู่
โชติรุ่งบ่มีล้า........................แหล่งสิ้นกระแสสูญ

พูนเพิ่มผลทรัพย์เอื้อ..............อาบอวย
จิตมาดหมายมุ่งระรวย.............เรียบคล้อง
ชรรินแผ่เสริมสวย..................สู่สวัสดิ์
เย็นศิระอุระตรึงต้อง................ตอบรู้เกษมสมาน

นานเพิ่มแดดื่มด้น...................ดนุพจี
ฉมรื่นร้อยถ้อยวลี....................ละเมียดน้อม
ปิยะประจุแช่มสดศรี.................ศุภนิมิต
ใจจักหอมห่อห้อม...................ห่อนสิ้นพิลาสเสนอ

สม่ำเสมอจำจรัสห้อง.................เหินนภา
มธุรสคำพักตรา.........................แต่งแพร้ว
เหิมหอมวสะปรารถนา.................นึกวิโรจน์
กมลวิจิตรดังกล่อมแก้ว...............เกิดพริ้งประนอมหวัง


โดย: ญามี่ วันที่: 14 เมษายน 2555 เวลา:17:51:03 น.  

 
สวัสดีค่ะคุงผี อากาศร้อนๆหาอะไรชิมหน่อยนะคะ
โดย: ญามี่ วันที่: 9 พฤษภาคม 2555 เวลา:17:13:56 น.  

 
หลับฝันดีค่ะคุงผี~โคลงสามสุภาพ~

อกเอยอุโฆษขืนควร.....เหมือนชักชวนจ่อมล้ำ
ใจเอยเหลือทนช้ำ...อย่างผู้ละห้อยเข็ญ

กาลผ่านร่วมรู้สึก...เจ็บเร้นลึกวันทิ้ง
ใจยังกร่ำกลืนสะอิ้ง...วันนี้สุดหวน

อารมณ์สู่ลานสงบ...คราใจสบเคลื่อนห้อม
ใจจักหลุดดวงล้อม...เลือนแล้วแห่งหน

รอคอยท่ามเปล่าดาย....จมจำหายทุกข์ร้อน
สืบบทแค่รอยย้อน....เหลือร้าวรอขาน

เก่าเลือนอันวันสถิต...แค่ชีวิตเคยลอบก้าว
วันนี้จากแล้วร้าว....วิถีขมสถานโดย: ญามี่ วันที่: 2 มิถุนายน 2555 เวลา:21:32:20 น.  

 
สวัสดีวันหยุด ที่ฟ้ามืดๆคล้ายฝนจะลงค่ะคุงผี~โคลงสองดั้น~

ความว่างเปลี่ยวโค้งคุ้ง....มาสรรค์เสกวาดรุ้ง...ส่องหา

ใจหนึ่งบนเหว่ว้า...เกิดรอยรานอ่อนล้า...สุดเฉลย

จวนจักวูบดับแล้ว...ท่ามวอมอ่อนเพียงแพร้ว...เจ็บเห็น

น้ำค้างหยดพรางคล้าย...หมอกมาใกล้ผ่านร้าย...หว่างขม

เสียงแผ่วแววมาท้วง...ลอยมาลวงในห้วง...คิดเสมอ

ใจหนึ่งยังคงรู้...เงียบงันเหงาตามสู้...สบสถาน

เจ็บจมจ่อมเร้นลี้...หงอยแทนที่ทุกข์นี้...บ่มหนาวโดย: ญามี่ วันที่: 10 มิถุนายน 2555 เวลา:14:47:33 น.  

 
สวัสดีค่ะคุงผี~โคลงดั้นสาม~

อักขระร่ายจุดหมาย...อธิษฐานรายฉาบฟ้า
ผ่านเห่ร่ายเบื้องหน้า...หนึ่งหวัง

ในนุภาพบรรเลง...ผ่านนัยเพลงฝากย้ำ
ถ้อยพร่ำลวงล้อล้ำ...เกิดเหงา

ปรารถนาจรดจารกานท์...ให้สืบสานร่วมพ้อง
อักษระเพียรรู้ต้อง...ตื่นถาม

รอยรำพันนัยคำ...ทุกลำนำโสตรู้
ห้วงเสน่ห์คอยคล้องสู้..ตอบหลง

อักษราเกษมถนอม...แฝงยินยอมสวาทใกล้
รักษ์หนึ่งลูบล้อมไล้...บอกฝัน


โดย: ญามี่ วันที่: 10 กรกฎาคม 2555 เวลา:18:33:46 น.  

 
หลับฝันดีค่ะคุงผี~โคลงดั้นบาทกุญชร~

อยากเก็บเธอซ่อนไว้....หว่างใจ
เก็บซ่อนเหมือนซ่อนแสง...สบฟ้า
คอยเติมห่วงให้ไหล...ลงสู่ กมลเฮย
แล้วแต่งแต้มหล้านั้น...นัดหวาน

ในลานฝันคู่ข้าง...ขับกลอน
เขียนห่วงมากมาประสาน...ส่องล้อม
มอบมากล่อมแทนศร....ศีตร่าง
เสียงเสนาะเพราะพร้อมพลิ้ว....เพิ่มสรรค์


ยามราตรีเริ่มรั้ว....รายเทียน
ให้วับแสงพาฝัน....ฝากรั้ง
กล่อมนิจดั่งกับเวียน...แวะร่ำ
จนทั่วสว่างทั้งรู้...อุ่นหอม

จุมพิตเธอค่ำเช้า....ชายชวน
แสงอุ่นเกินจิตยอม...หยุดไว้
ให้วันผ่านรัญจวน...จับนิ่ง
เหมือนห่มดุจได้พร้อง...เพียบหวิว

ในฝันคล้ายวิ่งร้อย...รอยลม
อวลกลิ่นถวิลโปรยปลิว...เปี่ยมแล้
เบิกบานร่วมมาผสม...สุขห่ม
ในชื่นเริงแท้รู้...ร่วมขาน


โดย: ญามี่ วันที่: 13 กรกฎาคม 2555 เวลา:22:28:07 น.  

 
หลับฝันดีค่ะ พรุ่งนี้ตื่นมาอย่างสดชื่นนะคะคุงผี~กลบทดำเนินนางสระ~

ยามยิ้มพริ้มพราวกุมก้าวใกล้
ท่ามทาบวาบไหวนอกในหน่วง
ก่อกาลพานพบลึกหลบลวง
รู้ร้างห่างห้วงเช่าช่วงชม

ใจจริงวิ่งวุ่นคอยครุ่นคล้าย
พรางพจน์หมดหมายสุดสายสม
หวังวูบลูบไล้จำใจจม
เจตน์จิตสนิทสนมแต่ตรมตาม

รอยรินถวิลวางเคียงค้างเคลื่อน
เคลิ้มคล้อยลอยเลือนขัดเขื่อนข้าม
เวียนวนผลผุดยากหยุดยาม
จินต์จักหักห้ามตื่นตามตัว

ไขขานสานสิ่งยากยิ่งยื่น
ราวร่ำค่ำคืนเกิดกลืนกลั้ว
ก่อแกล้งแสงส่องมืดมองมัว
พลอยพลิกริกรัวทอดทั่วทาง

เงาเงียบเพียบพอรินรอเรื่อง
ว่างวุ้งนุ่งเนื่องมาเมืองหมาง
น้ำนิ่งยิ่งหยดคิดคดคราง
หยาดย้อยรอยรางวูบว้างวน


โดย: ญามี่ วันที่: 22 กรกฎาคม 2555 เวลา:19:40:22 น.  

 
หลับฝันดีนะคะคุงผี~โคลงกลบทก้านต่อดอก~

สภาวะโลกร้อน...รายชาย
ฤๅอาจพ้นแรงคลาย...ค่อยคล้อย
สภาวะโลกมาดหมาย...มอบขอบ กลายนา
สิ้นโลกฤๅมีถ้อย...ถ่วงลวง

หาวห้วงลึกลอบเร้น...รองละออง
กักเก็บร้อนกรอกรอง...กลั่นกั้น
ลมเย็นเปลี่ยนเป็นหมอง...มหันต์บั่น
กุมแตกแยกรอยชั้น...ใช่ไฉน

ในโลกกุมกลิ่นใกล้...เกลื่อนเตือน
จันทร์แกว่งดังคิดเบือน...บ่ ง้อ
น้ำไหลท่วมมาเหมือน...มุงทุ่ง
เกิดแหล่งจนสุดพ้อ...พร่องสนอง

ครองโลกนานมนุษย์ต้อง...แต่งแสดง
หมายมืดมาช่วยแจง...แจ่มแฉล้ม
เวทย์มนต์หมดสิ้นแสง...สะบั้นบั่น
โลกเสื่อมไม่ได้แอ้ม...อ่อนสลอน

โลกร้อนมาพิโยคพื้น...พรมขม
แผ่นอกคอยเคียงระทม..เท่าเศร้า
บัลลังก์ล่มพานผสม...เสียงเสี่ยง
โลกเปล่งคำมาเคล้า...คร่ำจำ


โดย: ญามี่ วันที่: 7 สิงหาคม 2555 เวลา:22:02:16 น.  

 
สุขใดที่ว่าเลิศ สุขนั้น
มาพลันเกิด แด่ คุงผีนะคะ~กลบทนารายณ์ประลองศิลป์~

ด้วยรักจัก ด้วยด่ำร่ำ ให้เฝ้าถนอม
ใจพร้อมยอม ใจรับหลับ ทุกสิ่งเห็น
ยอมทั้งพลั้ง ยอมทนวน ตามเจ้าเป็น
ยังเข็ญเย็น ยังเวียนเปลี่ยน ใจเจ้ามี

รักนานผ่าน รักเฝ้าเจ้า ทั่วทุกหน
ยอมล้นกมล ยอมพ่ายปลาย ในทุกที่
อยู่เหนือเชื่อ อยู่ข้างวาง ด้วยท่วงที
มากดีถี่ มากมอบรอบ ตัวเจ้าชม

รักแม่แท้ รักพลอยคอย พิทักษ์อยู่
ว่าดูรู้ ว่าเพียรเวียน จักขัดสม
ตามจริงพิง ตามโรยโชย ทุกเล่ห์ลม
อารมณ์พรม อาศัยชัย จงตรงมา

เสน่ห์เห่ เสนาะเพราะ คำของแม่
ปลดแก้แปร ปลดพรั่นวัน ได้หรรษา
ประวิงพิง ประเปรียวเหลียว รอบทั่วนภา
รื่นค่าดา รื่นใจไป สวัสดิ์บังกุม

พานพบจบ พานดีมี ทุกทั่วทิศ
มีสิทธิ์คิด มีครุ่นหมุน ให้ชื้นชุ่ม
จูงมือถือ จูงใจใกล้ แต่เริงประชุม
ให้กุมกลุ้ม ให้เลือนเยือน หลากโรคภัย


โดย: ญามี่ วันที่: 12 สิงหาคม 2555 เวลา:13:57:47 น.  

 
หลับฝันดีค่ะคุงผี~กลบทโคลงกินนรเก็บบัว~

เหงานิ่งสงบนิ่งน้าว....นัดหนาว
ขานขื่นขับขื่นคราว....คร่ำไห้
บทเบี่ยงเลี่ยงเบี่ยงหาว...หาถิ่น
ขมหน่วงลวงหน่วงใกล้...กระหน่ำหมอง

ส่องสิทธิ์ผ่านสิทธิ์ห้วง...หาหวง
เศร้าผลัดหาผลัดทวง...เที่ยวพ้อ
ใจหนึ่งเลือกหนึ่งสรวง..สวาดิบั่น
โหดร่ายเพียรร่ายท้อ...ท่วมโหย

โรยร่วงรินร่วงถ้อย...ถามถึง
ภาพคั่งคล้ายคั่งตรึง...แต่งเร้น
เพียงพรากเพิ่มพรากหึง...หาอุ่น
โศกพร่ำผ่านพร่ำเว้น...วาดฝัน

สรรค์ฝากเฝ้าฝากสร้าง...สื่อสม
ไกลเอ่ยเกินเอ่ยนิยม...แย่งสะท้อน
หยุดแววแผ่วแววขม...ขนานทั่ว
แต่จิตแห่งจิตย้อน...ยอกหลง

เวียนวกวนวกว้าง...วายถวิล
เฉกเปลี่ยวเดินเปลี่ยวยิน...หยดน้ำ
หวนคิดค่อยคิดบิน....บอกจาก
ใจกลับเดินกลับล้ำ...ลอบเข็ญ


โดย: ญามี่ วันที่: 14 สิงหาคม 2555 เวลา:23:45:41 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะ VIP Friend
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

คืนฝันปีศาจน้อย
Location :
สมุทรสาคร Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
web stats
free counters
Friends' blogs
[Add คืนฝันปีศาจน้อย's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.