" เรื่องราวต่างๆเป็นดั่งทองคำในเทพนิยาย เมื่อคุณแจกจ่ายไปมากขึ้น คุณก็ได้รับกลับมามากขึ้น " พอลลี แมคไกวร์
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2553
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
9 สิงหาคม 2553
 
All Blogs
 
002. Burma : Republic of the Union of Myanmar

Burma

From Wikipedia, the free encyclopedia
Flag of Myanmar

Coat of arms of Myanmar
Burma, officially the Union of Myanmar, is the largest country by geographical area in mainland Southeast Asia.[6] The country is bordered by People's Republic of China on the north-east, Laos on the east, Thailand on the south-east, Bangladesh on the west, India on the north-west and the Bay of Bengal to the south-west with the Andaman Sea defining its southern periphery. One-third of Burma's total perimeter, 1,930 kilometers (1,199 mi), forms an uninterrupted coastline.

The country's culture, heavily influenced by neighbors, is based on Theravada Buddhism intertwined with local elements. Burma's diverse population has played a major role in defining its politics, history and demographics in modern times, and the country continues to struggle to mend its ethnic tensions. The military has dominated government since General Ne Win led a coup in 1962 that toppled the civilian government of U Nu. Burma remains under the tight control of the military-led State Peace and Development Council.


Location of Burma (green)
Location Burma (Myanmar) ASEAN


Name

Main article: Names of Burma
The name "Burma" is derived from the Burmese word "Bamar" (), which in turn is the colloquial form of Myanmar () (or Mranma in old Burmese), both of which historically referred to the majority Burmans (or the Bamar). Depending on the register used the pronunciation would be "Bama" (pronounced [bəmà]), or "Myanmah" (pronounced [mjəmà]). The name "Burma" has been in use in English since the time of British colonial rule.

In 1989, the military government officially changed the English translations of many colonial-era names, including the name of the country to "Myanmar". This prompted one scholar to coin the term "Myanmarification" to refer to the top-down programme of political and cultural reform in the context of which the renaming was done. The renaming remains a contested issue.[7]

While most of the name changes are closer to their actual Burmese pronunciations, many opposition groups and countries continue to oppose their use in English because they recognise neither the legitimacy of the ruling military government nor its authority to rename the country or towns in English.[8] Various non-Burman ethnic groups choose to not recognise the name because the term Myanmar has historically been used as a label for the majority ethnic group, the Bamar, rather than for the country.[9][10][11]

Various world entities have chosen to accept or reject the name change. The United Nations, of which Burma (under the name Myanmar) is a member, endorsed the name change five days after its announcement by the junta.[12] However, governments of many countries including Australia, Canada, France,[13] the United Kingdom and the United States[14] still refer to the country as "Burma", with varying levels of recognition of the validity of the name change itself. Others, including the Association of Southeast Asian Nations and the governments of Germany, India, Japan,[15] Russia[16] and the People's Republic of China recognise "Myanmar" as the official name.

Media usage is also mixed. In spite of the usage by the US government, some American news outlets including The New York Times, The Wall Street Journal, The International Herald Tribune and CNN, and international news agencies the Associated Press, Reuters and Agence France-Presse have adopted the name "Myanmar". The name "Burma" is still widely used by other news outlets, including Voice of America, The Washington Post, the BBC, ITN and most British newspapers, The Times of India and Time. Other sources often use combined terms such as "Burma, also known as Myanmar." Some media outlets that use "Myanmar" refer to "Burma" as the nation's "colonial name."[17][18][19]

Confusion among English speakers on how to pronounce "Myanmar" gives rise to pronunciations such as /ˈmjɑːnmɑr/, /maɪənˈmɑr/, /ˈmiːənmɑr/ and /miːˈænmɑr/. The BBC recommends /mjænˈmɑ/ or /mjænˈmɑr/.[20][21][22] The common pronunciation in Burmese is [mjəmà].


Geography
Satellite image of the Ayeyarwady delta

Main article: Geography of Burma
Burma, which has a total area of 678,500 square kilometres (262,000 sq mi), is the largest country in mainland Southeast Asia, and the 40th-largest in the world.

It is bordered to the northwest by Chittagong Division of Bangladesh and Mizoram, Manipur, Nagaland and Arunachal Pradesh of India to the northwest. It shares its longest borders with Tibet to the north and Yunnan of China to the northeast for a total of 2,185 kilometres (1,358 mi). It is bounded by Laos and Thailand to the southeast. Burma has 1,930 kilometres (1,200 mi) of contiguous coastline along the Bay of Bengal and Andaman Sea to the southwest and the south, which forms one quarter of its total perimeter.[24]

Buddhist monastery on Taung Kalat southwest of Mount Popa


In the north, the Hengduan Shan mountains form the border with China. Hkakabo Razi, located in Kachin State, at an elevation of 5,881 metres (19,295 ft), is the highest point in Burma.[25] Three mountain ranges, namely the Rakhine Yoma, the Bago Yoma, and the Shan Plateau exist within Burma, all of which run north-to-south from the Himalayas.[26] The mountain chains divide Burma's three river systems, which are the Ayeyarwady, Salween (Thanlwin), and the Sittaung rivers.[23] The Ayeyarwady River, Burma's longest river, nearly 2,170 kilometres (1,348 mi) long, flows into the Gulf of Martaban. Fertile plains exist in the valleys between the mountain chains.[26] The majority of Burma's population lives in the Ayeyarwady valley, which is situated between the Rakhine Yoma and the Shan Plateau.


Climate
Limestone landscape of Mon State

Main article: Climate of Burma
Much of the country lies between the Tropic of Cancer and the Equator. It lies in the monsoon region of Asia, with its coastal regions receiving over 5,000 mm (196.9 in) of rain annually. Annual rainfall in the delta region is approximately 2,500 mm (98.4 in), while average annual rainfall in the Dry Zone, which is located in central Burma, is less than 1,000 mm (39.4 in). Northern regions of the country are the coolest, with average temperatures of 21 °C (70 °F). Coastal and delta regions have mean temperatures of 32 °C (89.6 °F).[23]


Wildlife

The country's slow economic growth has contributed to the preservation of much of its environment and ecosystems. Forests, including dense tropical growth and valuable teak in lower Burma, cover over 49% of the country, including areas of acacia, bamboo, ironwood and michelia champaca. Coconut and betel palm and rubber have been introduced. In the highlands of the north, oak, pine and various rhododendrons cover much of the land.[27] The lands along the coast support all varieties of tropical fruits and once had large areas of mangroves although much of this has disappeared. In the Dry Zone, vegetation is sparse and stunted.

Typical jungle animals, particularly tigers and leopards, occur sparsely in Burma. In upper Burma, there are rhinoceros, wild buffalo, wild boars, deer, antelope, and elephants, which are also tamed or bred in captivity for use as work animals, particularly in the lumber industry. Smaller mammals are also numerous, ranging from gibbons and monkeys to flying foxes and tapirs. The abundance of birds is notable with over 800 species, including parrots, peafowl, pheasants, crows, herons, and paddybirds. Among reptile species there are crocodiles, geckos, cobras, Burmese pythons, and turtles. Hundreds of species of freshwater fish are wide-ranging, plentiful and are very important food sources.[28]


History

Main article: History of Burma
After the First Burmese War, the Ava kingdom ceded the provinces of Manipur, Tenassarim, and Arakan to the British.[29] Rangoon and southern Burma were incorporated into British India in 1853. All of Burma came directly or indirectly under British India in 1886 after the Third Burmese War and the fall of Mandalay.[29] Burma was administered as a province of British India until 1937 when it became a separate, self-governing colony. The country became independent from the United Kingdom on 4 January 1948, as the "Union of Burma".

It became the "Socialist Republic of the Union of Burma" on 4 January 1974, before reverting to the "Union of Burma" on 23 September 1988. On 18 June 1989, the State Law and Order Restoration Council (SLORC) adopted the name "Union of Myanmar" for English transliteration. This controversial name change in English, while accepted in the UN and in many countries, is not recognised by opposition groups and by nations such as the United Kingdom and the United States.[30]


Early history

Main article: Early History of Burma
Archaeological evidence suggests that civilization in the region which now forms Burma is quite old. The oldest archaeological find was of cave paintings and a Holocene assemblage in a hunter-gatherer cave site in Padah Lin in Shan State.[31][32]

The Mon people are thought to be the earliest group to migrate into the lower Ayeyarwady valley, and by the mid-900s BC were dominant in southern Burma.[33]

The Tibeto-Burman speaking Pyu arrived later in the 1st century BC, and established several city states – of which Sri Ksetra was the most powerful – in central Ayeyarwady valley. The Mon and Pyu kingdoms were an active overland trade route between India and China. The Pyu kingdoms entered a period of rapid decline in early 9th century AD when the powerful kingdom of Nanzhao (in present-day Yunnan) invaded the Ayeyarwady valley several times.


Bagan (1044–1287)

Tibeto-Burman speaking Burmans, or the Bamar, began migrating to the Ayeyarwady valley from present-day Yunnan's Nanzhao kingdom starting in 7th century AD. Filling the power gap left by the Pyu, the Burmans established a small kingdom centred in Bagan in 849. But it was not until the reign of King Anawrahta (1044–1077) that Bagan's influence expanded throughout much of present-day Burma.

After Anawrahta's capture of the Mon capital of Thaton in 1057, the Burmans adopted Theravada Buddhism from the Mons. The Burmese script was created, based on the Mon script, during the reign of King Kyanzittha (1084–1112). Prosperous from trade, Bagan kings built many magnificent temples and pagodas throughout the country – many of which can still be seen today.

Bagan's power slowly waned in 13th century. Kublai Khan's Mongol forces invaded northern Burma starting in 1277, and sacked Bagan city itself in 1287. Bagan's over two century reign of Ayeyarwady valley and its periphery was over.

Pagodas and temples continue to exist in present-day Bagan, the capital of the Bagan Kingdom


Small kingdoms (1287–1531)

The Mongols could not stay for long in the searing Ayeyarwady valley. But the Tai-Shan people from Yunnan who came down with the Mongols fanned out to the Ayeyarwady valley, Shan states, Laos, Siam and Assam, and became powerful players in Southeast Asia.

The Bagan empire was irreparably broken up into several small kingdoms:

The Burman kingdom of Ava or Innwa (1364–1555), the successor state to three smaller kingdoms founded by Burmanised Shan kings, controlling Upper Burma (without the Shan states)
The Mon kingdom of Hanthawady Pegu or Bago (1287–1540), founded by a Mon-ised Shan King Wareru (1287–1306), controlling Lower Burma (without Taninthayi).
The Rakhine kingdom of Mrauk U (1434–1784), in the west.
Several Shan states in the Shan hills in the east and the Kachin hills in the north while the north-western frontier of present Chin hills still disconnected yet.
This period was characterised by constant warfare between Ava and Bago, and to a lesser extent, Ava and the Shans. Ava briefly controlled Rakhine (1379–1430) and came close to defeating Bago a few times, but could never quite reassemble the lost empire. Nevertheless, Burmese culture entered a golden age. Hanthawady Bago prospered. Bago's Queen Shin Saw Bu (1453–1472) raised the gilded Shwedagon Pagoda to its present height.

By the late-15th century, constant warfare had left Ava greatly weakened. Its peripheral areas became either independent or autonomous. In 1486, King Minkyinyo (1486–1531) of Taungoo broke away from Ava and established a small independent kingdom. In 1527, Mohnyin (Shan: Mong Yang) Shans finally captured Ava, upsetting the delicate power balance that had existed for nearly two centuries. The Shans would rule Upper Burma until 1555.


Taungoo (1531–1752)

Reinforced by fleeing Burmans from Ava, the minor Burman kingdom of Taungoo under its young, ambitious king Tabinshwehti (1531–1551) defeated the more powerful Mon kingdom at Bago, reunifying all of Lower Burma by 1540. Tabinshwehti's successor King Bayinnaung (1551–1581) would go on to conquer Manipur (1556), Shan states (1557), Chiang Mai (1557), Ayutthaya (1564, 1569) and Lan Xang (1574), bringing most of western South East Asia under his rule. Preparing to invade Rakhine, a maritime power controlling the entire coastline west of Rakhine Yoma, up to Chittagong province in Bengal.

Bayinnaung's massive empire unravelled soon after his death in 1581. Ayutthaya Siamese had driven out the Burmese by 1593 and went on to take Tanintharyi. In 1599, Rakhine forces aided by the Portuguese mercenaries sacked the kingdom's capital Bago. Chief Portuguese mercenary Filipe de Brito e Nicote (Burmese: Nga Zinga) promptly rebelled against his Rakhine masters and established Portuguese rule in Thanlyin (Syriam), then the most important seaport in Burma. The country was in chaos.

The Burmese under King Anaukpetlun (1605–1628) regrouped and defeated the Portuguese in 1611. Anaukpetlun reestablished a smaller reconstituted kingdom based in Ava covering Upper Burma, Lower Burma and Shan states (but without Rakhine or Taninthayi). After the reign of King Thalun (1629–1648), who rebuilt the war-torn country, the kingdom experienced a slow and steady decline for the next 100 years. The Mons successfully rebelled starting in 1740 with French help and Siamese encouragement, broke away Lower Burma by 1747, and finally put an end to the House of Taungoo in 1752 when they took Ava.

A British 1825 lithograph of Shwedagon Pagoda reveals early British occupation in Burma during the First Anglo-Burmese War


Konbaung (1752–1885)

King Alaungpaya (1752–1760), established the Konbaung Dynasty in Shwebo in 1752.[34] He founded Yangon in 1755. By his death in 1760, Alaungpaya had reunified the country. In 1767, King Hsinbyushin (1763–1777) sacked Ayutthya. The Qing Dynasty of China invaded four times from 1765 to 1769 without success. The Chinese invasions allowed the new Siamese kingdom based in Bangkok to repel the Burmese out of Siam by the late 1770s.

King Bodawpaya (1782–1819) failed repeatedly to reconquer Siam in 1780s and 1790s. Bodawpaya did manage to capture the western kingdom of Rakhine, which had been largely independent since the fall of Bagan, in 1784. Bodawpaya also formally annexed Manipur, a rebellion-prone protectorate, in 1813.

King Bagyidaw's (1819–1837) general Maha Bandula put down a rebellion in Manipur in 1819 and captured then independent kingdom of Assam in 1819 (again in 1821). The new conquests brought the Burmese adjacent to the British India. The British defeated the Burmese in the First Anglo-Burmese War (1824–1826). Burma had to cede Assam, Manipur, Rakhine (Arakan) and Tanintharyi (Tenessarim).

In 1852, the British attacked a much weakened Burma during a Burmese palace power struggle. After the Second Anglo-Burmese War, which lasted 3 months, the British had captured the remaining coastal provinces: Ayeyarwady, Yangon and Bago, naming the territories as Lower Burma.

King Mindon (1853–1878) founded Mandalay in 1859 and made it his capital. He skilfully navigated the growing threats posed by the competing interests of Britain and France. In the process, Mindon had to renounce Kayah (Karenni) states in 1875. His successor, King Thibaw (1878–1885), was largely ineffectual. In 1885, the British, alarmed by the French conquest of neighbouring Laos, occupied Upper Burma. The Third Anglo-Burmese War (1885) lasted a mere one month insofar as capturing the capital Mandalay was concerned. The Burmese royal family was exiled to Ratnagiri, India. British forces spent at least another four years pacifying the country – not only in the Burmese heartland but also in the Shan, Chin and Kachin hill areas. By some accounts, minor insurrections did not end until 1896


Colonial era (1886–1948)


The British conquest of Burma began in 1824 in response to a Burmese attempt to invade India. By 1886, and after two further wars, Britain had incorporated the entire country into the British Raj. Burma was administered as a province of British India until 1937 when it became a separate, self-governing colony. To stimulate trade and facilitate changes, the British brought in Indians and Chinese, who quickly displaced the Burmese in urban areas. To this day Rangoon and Mandalay have large ethnic Indian populations. Railways and schools were built, as well as a large number of prisons, including the infamous Insein Prison, then and now used for political prisoners. Burmese resentment was strong and was vented in violent riots that paralysed Yangon on occasion all the way until the 1930s.[35]

Much of the discontent was caused by a disrespect for Burmese culture and traditions, for example, what the British termed the Shoe Question: the colonisers' refusal to remove their shoes upon entering Buddhist temples or other holy places. In October 1919, Eindawya Pagoda in Mandalay was the scene of violence when tempers flared after scandalised Buddhist monks attempted to physically expel a group of shoe-wearing British visitors. The leader of the monks was later sentenced to life imprisonment for attempted murder. Such incidents inspired the Burmese resistance to use Buddhism as a rallying point for their cause. Buddhist monks became the vanguards of the independence movement, and many died while protesting. One monk-turned-martyr was U Wisara, who died in prison after a 166-day hunger strike to protest a rule that forbade him from wearing his Buddhist robes while imprisoned.[36]

Eric Blair (George Orwell), served in the Indian Imperial Police in Burma for five years; his experience yielded the novel Burmese Days (1934) and the essays "A Hanging" (1931) and "Shooting an Elephant" (1936). An earlier writer with the same convoluted career path was Saki. During the colonial period, intermarriage between European male settlers and Burmese women, as well as between Anglo-Indians (who arrived with the British) and Burmese caused the birth of the Anglo-Burmese community. This influential community was to dominate the country during colonial rule and through the mid-1960s.

On 1 April 1937, Burma became a separately administered territory, independent of the Indian administration. The vote for keeping Burma in India, or as a separate colony "khwe-yay-twe-yay" divided the populace, and laid the ground work for the insurgencies to come after independence. In the 1940s, the Thirty Comrades, commanded by Aung San, founded the Burma Independence Army. The Thirty Comrades received training in Japan.[37]
British troops firing a mortar on the Mawchi road, July 1944

During World War II, Burma became a major front-line in the Southeast Asian Theatre. The British administration collapsed ahead of the advancing Japanese troops, jails and asylums were opened and Rangoon was deserted except for the many Anglo-Burmese and Indians who remained at their posts. A stream of some 300,000 refugees fled across the jungles into India; known as 'The Trek', all but 30,000 of those 300,000 arrived in India. Initially the Japanese-led Burma Campaign succeeded and the British were expelled from most of Burma, but the British counter-attacked using primarily troops of the British Indian Army. By July 1945, the British had retaken the country.

Although many Burmese fought initially for the Japanese, some Burmese, mostly from the ethnic minorities, also served in the British Burma Army.[38] In 1943, the Chin Levies and Kachin Levies were formed in the border districts of Burma still under British administration. The Burma Rifles fought as part of the Chindits under General Orde Wingate from 1943 to 1945. Later in the war, the Americans created American-Kachin Rangers who also fought against the Japanese. Many others fought with the British Special Operations Executive. The Burma Independence Army under the command of Aung San and the Arakan National Army fought with the Japanese from 1942–1944, but switched allegiance to the Allied side in 1945.

British soldiers waged a guerrilla war against Japanese forces in Burma. Chindits were formed into long range penetration groups trained to operate deep behind Japanese lines.[39] A similar American unit, Merrill's Marauders, followed the Chindits into the jungle in 1943.[40] Although roughly 150,000 Japanese were to be killed in Burma, only 1,700 were taken prisoner, of whom only 400 could be described as physically fit.[41]

In 1947, Aung San became Deputy Chairman of the Executive Council of Burma, a transitional government. But in July 1947, political rivals assassinated Aung San and several cabinet members.[37]


Democratic republic (1948–1962)

On 4 January 1948, the nation became an independent republic, named the Union of Burma, with Sao Shwe Thaik as its first President and U Nu as its first Prime Minister. Unlike most other former British colonies and overseas territories, it did not become a member of the Commonwealth. A bicameral parliament was formed, consisting of a Chamber of Deputies and a Chamber of Nationalities,[42] and multi-party elections were held in 1951–1952, 1956 and 1960.

The geographical area Burma encompasses today can be traced to the Panglong Agreement, which combined Burma Proper, which consisted of Lower Burma and Upper Burma, and the Frontier Areas, which had been administered separately by the British.[10]

In 1961, U Thant, then the Union of Burma's Permanent Representative to the United Nations and former Secretary to the Prime Minister, was elected Secretary-General of the United Nations; he was the first non-Westerner to head any international organisation and would serve as UN Secretary-General for ten years.[43] Among the Burmese to work at the UN when he was Secretary-General was a young Aung San Suu Kyi, who went on to become winner of the 1991 Nobel Peace Prize.


Rule by military junta (1962 – present)

See also: Military of Burma

Democratic rule ended in 1962 when General Ne Win led a military coup d'état. He ruled for nearly 26 years and pursued policies under the rubric of the Burmese Way to Socialism. Between 1962 and 1974, Burma was ruled by a revolutionary council headed by the general, and almost all aspects of society (business, media, production) were nationalized or brought under government control (including the Boy Scouts).[29] In an effort to consolidate power, Ne Win and many other top generals resigned from the military and took civilian posts and, from 1974, instituted elections in a one-party system.

Between 1974 and 1988, Burma was effectively ruled by Ne Win through the Burma Socialist Programme Party (BSPP),[44] which from 1964 until 1988 was the sole political party. During this period, Burma became one of the world's most impoverished countries. The Burmese Way to Socialism[45] combined Soviet-style nationalisation and central planning with the governmental implementation of superstitious beliefs.[citation needed] Criticism was scathing, such as an article published in a February 1974 issue of Newsweek magazine describing the Burmese Way to Socialism as 'an amalgam of Buddhist and Marxist illogic'.[46]

Almost from the beginning, there were sporadic protests against the military rule, many of which were organised by students, and these were almost always violently suppressed by the government. On 7 July 1962, the government broke up demonstrations at Rangoon University, killing 15 students.[29] In 1974, the military violently suppressed anti-government protests at the funeral of U Thant. Student protests in 1975, 1976 and 1977 were quickly suppressed by overwhelming force.[44]

Ne Win's rise to power in 1962 and his relentless persecution of "resident aliens" (immigrant groups not recognised as citizens of the Union of Burma) led to an exodus of some 300,000 Burmese Indians.[47] They migrated to escape racial discrimination and wholesale nationalisation of private enterprise a few years later in 1964.[48]

A new constitution of the Socialist Republic of the Union of Burma was adopted in 1974.

Hundreds of thousands of Rohingya Muslims fled Burma and many refugees inundated neighbouring Bangladesh including 200,000 in 1978 as a result of the King Dragon operation in Arakan.[49]

Protesters gathering in central Rangoon, 1988

In 1988, unrest over economic mismanagement and political oppression by the government led to widespread pro-democracy demonstrations throughout the country known as the 8888 Uprising. Security forces killed thousands of demonstrators, and General Saw Maung staged a coup d'état and formed the State Law and Order Restoration Council (SLORC). In 1989, SLORC declared martial law after widespread protests. The military government finalised plans for People's Assembly elections on 31 May 1989.[50] SLORC changed the country's official English name from the "Socialist Republic of the Union of Burma" to the "Union of Myanmar" in 1989.

In May 1990, the government held free elections for the first time in almost 30 years. The National League for Democracy (NLD), the party of Aung San Suu Kyi, won 392 out of a total 489 seats, but the election results were annulled by SLORC, which refused to step down.[51] Led by Than Shwe since 1992, the military regime has made cease-fire agreements with most ethnic guerilla groups. In 1992, SLORC unveiled plans to create a new constitution through the National Convention, which began 9 January 1993. In 1997, the State Law and Order Restoration Council was renamed the State Peace and Development Council (SPDC).

On 23 June 1997, Burma was admitted into the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). The National Convention continues to convene and adjourn. Many major political parties, particularly the NLD, have been absent or excluded, and little progress has been made.[citation needed] On 27 March 2006, the military junta, which had moved the national capital from Yangon to a site near Pyinmana in November 2005, officially named the new capital Naypyidaw, meaning "city of the kings".[52] The CIA World Factbook, however, still considers the capital to be Rangoon.[53]

In November 2006, the International Labour Organization (ILO) announced it will be seeking – at the International Criminal Court[54] – "to prosecute members of the ruling Myanmar junta for crimes against humanity" over the continuous forced labour of its citizens by the military. According to the ILO, an estimated 800,000 people are subject to forced labour in Myanmar.[55]

The 2007 Burmese anti-government protests were a series of anti-government protests that started in Burma on 15 August 2007. The immediate cause of the protests was mainly the unannounced decision of the ruling junta, the State Peace and Development Council, to remove fuel subsidies which caused the price of diesel and petrol to suddenly rise as much as double, and the price of compressed natural gas for buses to increase fivefold in less than a week.[56] The protest demonstrations were at first dealt with quickly and harshly by the junta, with dozens of protesters arrested and detained. Starting 18 September, the protests were led by thousands of Buddhist monks, and those protests were allowed to proceed until a renewed government crackdown on 26 September.[57] During the crack-down, there were rumours of disagreement within the Burmese armed forces, but none were confirmed. Some news reports referred to the protests as the Saffron Revolution.[58][59]Protesters in Yangon with a banner that reads non-violence: national movement in Burmese, in the background is Shwedagon Pagoda


During the 2007 anti-government protests a significant role was played by Aung San Suu Kyi, the leader of the opposition to the Burmese military government. Aung San Suu Kyi had been under strict house arrest since 1989. In September 2007, hundreds of monks paid respects to her at the gate of her home, which was the first time in four years that people were able to see her in public. She was then given a second public appearance on 29 September, when she was allowed to leave house arrest briefly and meet with a UN envoy trying to persuade the junta to ease its crackdown against a pro-democracy uprising, to which the Myanmar government reluctantly agreed.

On 7 February 2008, SPDC announced that a referendum for the Constitution would be held and Elections by 2010. The Burmese constitutional referendum, 2008 was held on 10 May and promised a "discipline-flourishing democracy" for the country in the future.

World governments remain divided on how to deal with the military junta. Calls for further sanctions by Canada, the United Kingdom, the United States and France are opposed by neighbouring countries; in particular, China has stated its belief that "sanctions or pressure will not help to solve the issue".[60] There is some disagreement over whether sanctions are the most effective approach to dealing with the junta, such as from a Cato Institute study and from prominent Burmese such as Thant Myint-U (a former senior UN official and Cambridge historian), who have opined that sanctions may have caused more harm than good to the Burmese people.[61][62]

In 1950, the Karen became the largest of 20 minority groups participating in an insurgency against the government of Burma. The conflict continues as of 2009.[63] In 2004, the BBC, citing aid agencies, estimates that up to 200,000 Karen have been driven from their homes during decades of war, with 120,000 more refugees from Burma, mostly Karen, living in refugee camps on the Thai side of the border. Many accuse the military government of Burma of ethnic cleansing.[64] As a result of the ongoing war in minority group areas, more than two million people have fled Burma to Thailand.[65]

On 3 May 2008, Cyclone Nargis devastated the country when winds of up to 215 km/h (135 mph)[66] touched land in the densely populated, rice-farming delta of the Irrawaddy Division.[67] It was the worst natural disaster in Burmese history. Reports estimated that more than 200,000 people were dead or missing, and damage totaled to 10 billion dollars (USD). The World Food Programme reported, "Some villages have been almost totally eradicated and vast rice-growing areas are wiped out."[68] The United Nations projects that as many as 1 million were left homeless; and the World Health Organization "has received reports of malaria outbreaks in the worst-affected area."[69] Yet in the critical days following this disaster, Burma's isolationist regime hindered recovery efforts by delaying the entry of United Nations planes delivering medicine, food, and other supplies. The government's action was described by the United Nations as "unprecedented."[70]

On 4 May 2009, an American, John Yettaw, allegedly swam across the lake uninvited to the house of Aung San Suu Kyi and remained there for two nights, resulting in the arrest of Yettaw and Suu Kyi, who are being held in Insein prison near Yangon.[71] As a result, Suu Kyi is being charged with violating the terms of her house arrest, and faces a sentence of up to five years.[72] Suu Kyi's house arrest was due to end on 27 May 2009.[73] On 11 August 2009, Suu Kyi was sentenced to an additional 18 months of house arrest following conviction on charges of violating the terms of her previous incarceration.[74] British Prime Minister Gordon Brown stated, "This is a purely political sentence designed to prevent her from taking part in the regime's planned elections next year."

In early August 2009, a conflict known as the Kokang incident broke out in Shan State in northern Burma. For several weeks, junta troops fought against ethnic minorities including the Han Chinese,[75] Va, and Kachin.[76][77] From August 8–12, the first days of the conflict, as many as 10,000 Burmese civilians fled to Yunnan province in neighbouring China.[76][77][78]


List of historical capitals

Amarapura
Ava
Bagan
Bago
Mandalay
Mrauk U
Naypyidaw
Rangoon (Yangon)
Sagaing
Shwebo
Thaton

Bagan


Government and politics

Main article: Politics of Burma
Burma is governed by a military junta with the head of state being Senior General Than Shwe, who holds the posts of "Chairman of the State Peace and Development Council" and "Commander in Chief of the Defence Services" as well as the Minister of Defence. General Khin Nyunt was prime minister until 19 October 2004, when he was replaced by General Soe Win, after the purge of Military Intelligence sections within the Myanmar armed forces. The Prime Minister is General Thein Sein, who took over upon the death of General Soe Win on 2 October 2007. The majority of ministry and cabinet posts are held by military officers, with the exceptions being the Ministry of Health, the Ministry of Education, the Ministry of Labour, and the Ministry of National Planning and Economic Development, posts which are held by civilians.[79]

Elected delegates in the 1990 People's Assembly election formed the National Coalition Government of the Union of Burma (NCGUB), a government-in-exile since December 1990, with the mission of restoring democracy.[80] Dr. Sein Win, a first cousin of Aung San Suu Kyi, has held the position of prime minister of the NCGUB since its inception. The NCGUB has been outlawed by the military government.

Major political parties in the country are the National League for Democracy and the Shan Nationalities League for Democracy, although their activities are heavily regulated and suppressed by the military government. Many other parties, often representing ethnic minorities, exist.[citation needed] The military government allows little room for political organisations and has outlawed many political parties and underground student organisations. The military supported the National Unity Party in the 1990 elections and, more recently, an organisation named the Union Solidarity and Development Association.[81]

Government propaganda poster states: "Tatmadaw and the people, cooperate and crush all those harming the union."


In 1988, the army violently repressed protests against economic mismanagement and political oppression. On 8 August 1988, the military opened fire on demonstrators in what is known as 8888 Uprising and imposed martial law. However, the 1988 protests paved way for the 1990 People's Assembly elections. The election results were subsequently annulled by Senior General Saw Maung's government. The National League for Democracy, led by Aung San Suu Kyi, won over 60% of the vote and over 80% of parliamentary seats in the 1990 election, the first held in 30 years. The military-backed National Unity Party won less than 2% of the seats.

Aung San Suu Kyi....

Create Date : 09 สิงหาคม 2553
Last Update : 4 พฤศจิกายน 2556 21:31:09 น. 7 comments
Counter : 5483 Pageviews.

 
Burma : Republic of the Union of Myanmar (ต่อ)


Aung San Suu Kyi has earned international recognition as an activist for the return of democratic rule, winning the Nobel Peace Prize in 1991. The ruling regime has repeatedly placed her under house arrest. Despite a direct appeal by former UN Secretary General Kofi Annan to Senior General Than Shwe and pressure by the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), the military junta extended Aung San Suu Kyi's house arrest another year on 27 May 2006 under the 1975 State Protection Act, which grants the government the right to detain any persons on the grounds of protecting peace and stability in the country.[82][83]

The junta faces increasing pressure from the United States and the United Kingdom. Burma's situation was referred to the UN Security Council for the first time in December 2005 for an informal consultation. In September 2006, ten of the United Nations Security Council's 15 members voted to place Myanmar on the council's formal agenda.[84] On Independence Day, 4 January 2007, the government released 40 political prisoners, under a general amnesty, in which 2,831 prisoners were released.[85] On 8 January 2007, UN Secretary-General Ban Ki-moon urged the national government to free all political prisoners, including Aung San Suu Kyi.[86] Three days later, on 11 January, five additional prisoners were released from prison.[85]

ASEAN has also stated its frustration with the Union of Myanmar's government. It has formed the ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus to address the lack of democratisation in the country.[87] Dramatic change in the country's political situation remains unlikely, due to support from major regional powers such as India, Russia, and, in particular, China.[88][89]

In the annual ASEAN Summit in January 2007, held in Cebu, Philippines, member countries failed to find common ground on the issue of Burma's lack of political reform.[90] During the summit, ASEAN foreign ministers asked Burma to make greater progress on its roadmap toward democracy and national reconciliation.[91] Some member countries contend that Burma's human rights issues are the country's own domestic affairs, while others contend that its poor human rights record is an international issue.[91]

Burma's army-drafted constitution was overwhelmingly approved (by 92.4% of the 22 million voters with alleged voter turnout of 99%) on 10 May in the first phase of a two-stage referendum amid Cyclone Nargis. It was the first national vote since the 1990 election. Multi-party elections in 2010 would end 5 decades of military rule, as the new charter gives the military an automatic 25% of seats in parliament. NLD spokesman Nyan Win, inter alia, criticised the referendum: "This referendum was full of cheating and fraud across the country; In some villages, authorities and polling station officials ticked the ballots themselves and did not let the voters do anything."[92] The constitution would bar Aung San Suu Kyi, from public office. 5 million citizens will vote 24 May in Yangon and the Irrawaddy delta, worst hit by Cyclone Nargis.[93] Burma has a high level of corruption, and ranks 178th out of 180 countries worldwide according to Transparency International, which publishes its own Corruption Perceptions Index.[94]


โดย: Burma : Republic of the Union of Myanmar (moonfleet ) วันที่: 9 สิงหาคม 2553 เวลา:20:04:40 น.  

 
Burma : Republic of the Union of Myanmar (ต่อ)

Human rights

Main article: Human rights in Burma
Further information: Internal conflict in Burma, Health in Burma, and HIV/AIDS in Burma
Human rights in Burma are a long-standing concern for the international community and human rights organisations. There is consensus that the military regime in Burma is one of the world's most repressive and abusive regimes.

Several human rights organisations, including Human Rights Watch and Amnesty International, and the American Association for the Advancement of Science have reported on human rights abuses by the military government.[95][96] They have claimed that there is no independent judiciary in Burma. The military government restricts Internet access through software-based censorship that limits the material citizens can access on-line.[97][98] Forced labour, human trafficking, and child labour are common.[99] The military is also notorious for rampant use of sexual violence as an instrument of control, including allegations of systematic rapes and taking of sex slaves as porters for the military. A strong women's pro-democracy movement has formed in exile, largely along the Thai border and in Chiang Mai. There is a growing international movement to defend women's human rights issues.[100]

The Freedom in the World 2004 report by Freedom House notes that "The junta rules by decree, controls the judiciary, suppresses all basic rights, and commits human rights abuses with impunity. Military officers hold all cabinet positions, and active or retired officers hold all top posts in all ministries. Official corruption is reportedly rampant both at the higher and local levels."[101]

Brad Adams, director of Human Rights Watch's Asia division, in a 2004 address described the human rights situation in the country as appalling: "Burma is the textbook example of a police state. Government informants and spies are omnipresent. Average Burmese people are afraid to speak to foreigners except in most superficial of manners for fear of being hauled in later for questioning or worse. There is no freedom of speech, assembly or association."[102]

Evidence has been gathered suggesting that the Burmese regime has marked certain ethnic minorities such as the Karen for extermination or 'Burmisation'.[103] This, however, has received little attention from the international community since it has been more subtle and indirect than the mass killings in places like Rwanda.[104]

In April 2007, the U.S. Government Accountability Office (GAO) identified financial and other restrictions that the military government places on international humanitarian assistance. The GAO report, entitled "Assistance Programs Constrained in Burma", outlined the specific efforts of the government to hinder the humanitarian work of international organisations, including restrictions on the free movement of international staff within the country. The report notes that the regime has tightened its control over assistance work since former Prime Minister Khin Nyunt was purged in October 2004. The military junta passed guidelines in February 2006, which formalised these restrictive policies. According to the report, the guidelines require that programs run by humanitarian groups "enhance and safeguard the national interest" and that international organisations coordinate with state agents and select their Burmese staff from government-prepared lists of individuals. United Nations officials have declared these restrictions unacceptable.

Burma's government spends the least percentage of its GDP on health care of any country in the world, and international donor organisations give less to Burma, per capita, than any other country except India.[105] According to the report named "Preventable Fate", published by Doctors without Borders, 25,000 Burmese AIDS patients died in 2007, deaths that could largely have been prevented by Anti Retroviral Therapy drugs and proper treatment.[105]

Further information: Health in Burma and HIV/AIDS in Burma


โดย: Burma : Republic of the Union of Myanmar (moonfleet ) วันที่: 9 สิงหาคม 2553 เวลา:20:05:59 น.  

 


โดย: Divisions and states (moonfleet ) วันที่: 9 สิงหาคม 2553 เวลา:20:11:29 น.  

 
ไม่แปลเลย


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 9 สิงหาคม 2553 เวลา:21:11:10 น.  

 
I have been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Studying this information So i??m happy to show that I've a very excellent uncanny feeling I found out just what I needed. I most certainly will make sure to do not forget this web site and give it a look on a continuing basis.
Ray Ban Aviators //www.curcioenterprises.com/


โดย: Ray Ban Aviators IP: 94.23.252.21 วันที่: 4 สิงหาคม 2557 เวลา:0:37:30 น.  

 
This blog was... how do you say it? Relevant!! Finally I've found something which helped me. Thank you!
acheter timberland canada //www.capteo.com/wp-content/cache/meta/fr-timberland/6FmsIEV3GB/


โดย: acheter timberland canada IP: 157.7.205.214 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2557 เวลา:2:39:26 น.  

 
I want to to thank you for this very good read!! I certainly loved every little bit of it. I've got you book marked to look at new things you post??
ugg boots //www.penben.com/wp-content/uploads/uggs.html


โดย: ugg boots IP: 192.99.14.36 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา:22:31:27 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

moonfleet
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
ไม่มีสิ่งใดจะเกิดขึ้นมาได้ หากไม่เคยเป็นความฝันมาก่อน
New Comments
Friends' blogs
[Add moonfleet's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.