Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2553
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
3 มิถุนายน 2553
 
All Blogs
 
‘สุข’ด้วยปัญญาท่ามกลางความขัดแย้งเข็มทิศนำชีวิตไปในสิ่งถูกต้อง

"ความสุขและความทุกข์"
ของแต่ละคนมักมีนิยามที่ไม่เหมือนกัน
อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนบางคนแม้เจ็บป่วย
แต่หากมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต
จิตใจก็สงบลงได้บางคนเพรียบพร้อมทุกอย่าง
แต่ก็อาจหาความสุขที่ยั่งยืนไม่ได้
นั่นเป็นเพราะมุมมองต่อความสุขและความทุกข์ของแต่ละคนแตกต่างกัน
แต่หากรู้จักมองสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอย่างตื่นรู้
ก็จะทำให้จิตใจสงบลงได้ดังสำนวนไทยที่ว่า จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว"นพ.บัญชา
พงษ์พานิช กรรมการบริหารแผน คณะ 6
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า
ในเรื่องของความสุขนั้นเรามักจะยึดติดอยู่กับเรื่องของการมีความสุขทางกาย
และทางใจซึ่งเป็นความสุขที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวถือว่าเป็นความ
สุขเทียม ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงทาง
สสส.จึงได้ตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าจะทำอย่างไรให้เกิดความสุขที่แท้จริงได้ คือ
อยากให้คนไทยมีสุขภาวะที่ยั่งยืน ประกอบด้วยสุขภาวะทางกาย จิต สังคม
และปัญญา ที่ไม่ใช่เพียงแค่การปราศจากโรคภัยหรือความพิการเท่านั้น


"ประจวบ
เหมาะกับที่เครือข่ายพุทธิกาได้ดำเนินการส่งเสริมความสุขให้แก่พี่น้อง
ประชาชนอยู่พอดี ดังนั้น ทาง สสส.
จึงได้เข้าไปให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมต่างๆ
ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและในปีนี้ก็เป็นปีที่ 2 แล้ว ที่ทั้ง 2
องค์กรได้ดำเนินการร่วมกัน โดยโครงการล่าสุดที่ได้จัดทำขึ้นมาคือ
การจัดประกวดวิดีโอคลิปในหัวข้อ"สุขแท้ด้วยปัญญา"
เพื่อเปิดพื้นที่ระดมสื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัยจากประชาชนทั่วไป
ในการเผยแพร่แนวคิดสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา
โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดล้วนเต็มไปด้วยมุมมอง "ความสุขที่แท้"
ในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน" นพ.บัญชา กล่าวพร้อม
กันนี้ยังได้จัดงานมอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ด้วย
ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาฯ แยกคอกวัว
กรุงเทพฯพร้อมเชิญวิทยากรจากหลากสาขาอาชีพ
มาร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำชีวิตให้มีความสุขในหัวข้อ
"สุขแท้ด้วยปัญญา ท่ามกลางความขัดแย้งของสังคม" ด้วย
สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล
ล้วนมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการหลากหลายสาขา
ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา และนักวิจารณ์ศิลปะที่มีความรู้
ความสามารถมาดำเนินการนพ.บัญชา
กล่าว่า จะเห็นว่าในแต่ละเรื่องที่ได้รับรางวัลนั้น
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องเหมาะสม
ด้วยการเสนอแง่คิดเกี่ยวกับการรู้จักทุกข์
รู้จักสุขโดยสามารถอธิบายถึงความทุกข์ของคนคนหนึ่งที่มีผลกระทบต่อคนรอบข้าง
ได้เป็นอย่างดีและหากทุกคนตั้งมั่นอยู่ในธรรมใช้ปัญญาแก้ไขปัญหา
ทุกข์ที่มีอยู่ก็จะสามารถคลี่คลายกลายมาเป็นความสุขได้"สำหรับโครงการสุขแท้ด้วยปัญญา
เป็นโครงการที่มุ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนทางทัศนคติ4 ประการ
อันเป็นพื้นฐานสู่สุขภาวะทางปัญญาได้แก่ 1.คิดถึงผู้อื่นมากกว่าตนเอง
2.ไม่พึ่งพิงความสุขทางวัตถุอย่างเดียว
3.เชื่อมั่นในความเพียรของตนไม่หวังลาภลอย คอยโชคและ
4.รู้จักคิดอย่างมีเหตุมีผลและเป็นประโยชน์เกื้อกูล" นพ.บัญชา กล่าวด้านพระมหาพงษ์นรินทร์ ฐิตวังโสพระนักคิด นักเขียน
และเจ้าของรางวัลศรีบูรพาปีล่าสุดร่วมอภิปรายว่า
ปัญญาถือเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขอันประเสริฐ
นอกจากจะปกป้องให้เราไม่เป็นเหยื่อของเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบแล้ว
ยังเป็นเสมือนเข็มทิศที่ช่วยนำพาชีวิตให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องได้ก่อให้
เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่น
ความปกติสุขทางปัญญาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สุขภาวะทางปัญญา"
สุขภาวะดังกล่าวแม้มีความสำคัญอย่างยิ่งแต่มักถูกมองข้าม
ผู้คนจำนวนมากกลับไปพึ่งพาวัตถุสิ่งเสพและวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องจึงประสบกับ
ความทุกข์และก่อปัญหาแก่สังคมหากคนไทยหันมาใส่ใจกับสุขภาวะทางปัญญาให้มาก
ขึ้น สังคมไทยจะกลายเป็นสังคมที่มีความสุขและน่าอยู่กว่านี้มาก
ขณะเดียวกันครอบครัวก็จะอบอุ่น ชุมชนก็จะเข้มแข็งขึ้นด้วยส่วนมีสุขแจ้งมีสุข พิธีกรชื่อดัง กล่าวว่าเหตุการณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ้นมานั้นล้วนมีเหตุผลอยู่ในตัวมันเองเสมอ
เพียงแค่ต้องมองให้รอบด้าน อย่ามองแค่ในมุมของเรา
แต่จะต้องมองในมุมของคนอื่นด้วย
โดยต้องเข้าใจว่าทำไมพวกเขาเหล่านั้นจึงตัดสินใจกระทำการต่างๆ ออกมา
พูดง่ายๆ ก็คือ จะต้องใช้ปัญญาในการมองและแก้ไขปัญหาด้วยนั่นเอง
"กับเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมานั้น
ไม่เคยรู้สึกโกรธแค้นเลย แต่กลับเข้าใจมากกว่า
ถึงสาเหตุของการกระทำเปรียบเสมือนกับฝีเม็ดเล็กๆ
ที่เกิดขึ้นบนตัวเราซึ่งเราไม่สามารถเกลียดมันได้
เพราะมันอยู่ในตัวของเราเอง นับวันฝีเม็ดนั้นก็เริ่มขยายวงกว้างออกไป
จนในที่สุดก็แตก"มีสุข กล่าวขณะที่ ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์ นักกิจกรรม จากเครือข่ายสันติวิธี
กล่าวว่าพฤติกรรมทั้งหมดของเราล้วนเริ่มต้นจากความคิด ความเห็น
และความเชื่อ เราคิดหรือเชื่ออย่างไร
เราก็ทำอย่างนั้นหากสิ่งเหล่านั้นประกอบด้วยปัญญามีเหตุผล
หรือตั้งอยู่บนความรู้ที่ถูกต้องย่อมส่งผลให้เรามีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงาม
และนำไปสู่ความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขทางกาย สังคม หรือจิตใจ
จะเกิดขึ้นได้ล้วนขึ้นอยู่กับว่าเรามีปัญญาหรือใช้ปัญญามากน้อยเพียงใดนี่คือความเห็นเกี่ยวกับเรื่องความสุขของชีวิตจากผู้อภิปรายชื่อดัง
ที่ระบุตรงกันว่าความสุขหรือความทุกข์อยู่ที่มุมมองของเราต่อสิ่งที่เข้า
มากระทบกับ
หากมองทุกสิ่งรอบตัวอย่างมีสติและรู้เท่าทันก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
ที่ยั่งยืนได้ปัญญาถือเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขอันประเสริฐ
นอกจากจะปกป้องให้เราไม่เป็นเหยื่อของเหตุการณ์ต่างๆ
ที่มากระทบแล้วยังเป็นเสมือนเข็มทิศที่ช่วยนำพาชีวิตให้เป็นไปในทางที่ถูก
ต้องได้
ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
Free TextEditor


Create Date : 03 มิถุนายน 2553
Last Update : 3 มิถุนายน 2553 16:22:48 น. 0 comments
Counter : 135 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Misstakob
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add Misstakob's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.