Home, แจ้งลิงค์เสีย-ติชม-สอบถาม ตรงนี้เท่านั้น, ตั้งเวปเป็นหน้าแรก

พุทธทำนาย

[Main : กลับ หน้ารวมศาสนา]

ขออนุญาตคัดลอกบทความ พุทธทำนาย เรียบเรียงโดยพระอาจารย์ทูล ขิปปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ ต. เขือน้ำ อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี มาให้ชาวบล๊อคได้อ่านกันครับ

คำปรารภ

พุทธทำนายในสุบินนิมิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล ๑๖ ข้อ ที่ท่านกำลังอ่านอยู่ในขณะนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านในต้นฉบับเดิมที่นักปราชญ์เจ้าในยุคนั้นได้เรียบเรียงเอาไว้ ในบางจุด บางข้อความ บางสำนวน ผู้อ่านในยุคนี้อาจจะไม่เข้าใจในความหมาย ข้าพเจ้าจึงได้เอาจุดนั้น ข้อความนั้นมาเรียบเรียงให้เป็นสำนวนที่อ่านง่าย เข้าใจได้ง่าย ไม่ต้องตีความ อ่านแล้วจะเข้าใจ ในความหมายนั้นทันที ส่วนเนื้อหาสาระในความหมายเดิมทรงเอาไว้ ไม่ได้แก้ไขแต่อย่างใด เพียงเอาสำนวนเก่าในบางจุด มาเรียบเรียงใหม่ให้สอดคล้องกันกับยุคสมัยในปัจจุบันนี้เท่านั้น

ฉะนั้น ขอให้ท่านผู้อ่านได้พิจารณาความจริง ในพุทธทำนายนี้ ขอทุกท่านจงวินิจฉัยในคำพุทธทำนายดังจะได้อธิบายต่อไปดังนี้

พุทธทำนาย ๑๖ ข้อ

ในครั้งพุทธกาลโน้น พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสุบินนิมิตที่แปลกใจเป็นอย่างยิ่ง ไม่ทราบว่าจะเกิดเหตุดีร้ายอย่างไร จึงได้นำเรื่องนี้ไปนมัสการ ทูลถามพระพุทธเจ้า รวมทั้งหมด ๑๖ ข้อ

สุบินนิมิตข้อที่ ๑

พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นโคล่ำสัน ๔ ตัว วิ่งมาจากทิศทั้ง ๔ มีลักษณะอาการเกรี้ยวกราดประดุจจะชนกันด้วยความโกรธแค้นกันมานานพอโคทั้ง ๔ วิ่งเข้ามาใกล้กันแล้ว กลับถอยห่างออกจากกันไป ไม่ชนกันเลย

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น จะเกิดภัยธรรมชาติขึ้น คือ ฟ้าฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาล จะมีก้อนเมฆขนาดใหญ่ลอยมาจากทิศทั้ง ๔ เหมือนกับฟ้าฝนจะตกลงมาในพื้นปฐพีอย่างหนัก เมื่อก้อนเมฆทั้ง ๔ ลอยเข้ามาใกล้กันแล้วก็ลอยถอยห่างออกจากกันไป ไม่มีฝนตกลงมาในพื้นปฐพีเลย ข้าวกล้าในนา พืชผลธัญญาหารต่างๆ ก็แห้งแล้งตาย มนุษย์ และสัตว์ทั้งหลายก็พากันอดอยากยากเข็ญล้มตายเป็นจำนวนมาก เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น

สุบินนิมิตข้อที่ ๒

พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นต้นไม้นานาชนิดยังไม่ใหญ่โตพอที่จะมีดอกมีผล แต่ต้นไม้นั้นเต็มไปด้วยดอกและผลจนกิ่งก้านสาขาจะรองรับดอกผลนั้นไม่ไหว

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น กุมารีที่มีวัยยังไม่สมควรจะมีสามี แต่กุมารีนั้นอยากแต่งงานให้เป็นครอบครัว เพราะมีความกระสันใฝ่ฝันไนราคะ ตัณหา ใจมีความกำ เริบในกามคุณ มีความยินดีใน รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เป็นอย่างมาก มีความอยากในกามารมณ์แห่งความรักความใคร่ จึงได้แต่งงานกันเมื่ออายุยังวัยเด็ก ถูกต้องตามประเพณีนิยม บางคนมั่วสุมกัน ไม่มีความละอาย เยี่ยงสัตว์ดิรัจฉาน เมื่อตั้งครรภ์ขึ้นมาก็หาวิธีฆ่าลูกในท้องของตัวเอง จึงเป็นบาปกรรมต่อไปในภายภาคหน้ายิ่งนัก เด็กบางคนยังมีพ่อแม่เลี้ยงดูอยู่บ้าง เด็กบางคนพ่อแม่เลี้ยงดูไม่ไหว จึงได้ปล่อยปละละเลย ให้หาขอทานกินตามลำพัง เป็นเด็กเร่ร่อนจรจัด ไม่มีพ่อแม่ ไม่มีตระกูล ไม่มีการ ศึกษา ไม่มีที่พึ่งพาอาศัยในบ้านเรือน ค่ำที่ไหนนอนที่นั่น อดบ้าง อิ่มบ้าง น่าเวทนายิ่งนัก เหตุการณ์อย่างนี้จะมีในภายภาคหน้าโน้น ใครได้ไปเกิดในยุคนั้น สมัยนั้น ก็จะ ต้องพบเหตุการณ์อย่างนี้แล

สุบินนิมิตข้อที่ ๓

พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นฝูง พ่อแม่โคทั้งหลายพากันดูดกินนมลูกของตัวเอง

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น พ่อแม่ทั้งหลายจะได้อาศัยกินหยาดเหงื่อแรงงานของลูก อาศัยข้าวปลาอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ที่ลูกแสวงหามาเลี้ยงดู พร้อมทั้งเงินทองก็ต้องแบ่งปันให้พ่อแม่ได้จับจ่ายใช้สอย ในยุคนั้นสมัยนั้น พ่อแม่ ก็ต้องเอาอกเอาใจลูกยิ่งนัก ต้องประจบประแจงปะเหลาะลูกอยู่เสมอ ถ้าพูดต่อลูกดี ๆ ลูกก็แบ่งปัน เงินทองให้ได้ใช้บ้าง ถ้าพ่อแม่พูดไม่ดีก็จะไม่ได้รับส่วนแบ่งอะไรจากลูกนี้เลย เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น

สุบินนิมิตข้อที่ ๔

พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นฝูง คนทั้งหลายพากันจับลูกโคตัวเล็ก ๆ เข้ามาเทียมแอกเพื่อลากล้อเกวียน เมื่อลากไปไม่ไหวก็จะพากัน เฆี่ยนตี

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น คนทั้งหลายจะพากันนิยมเอาเด็กที่จบปริญญามาใหม่ ๆ ไปรับราชการแผ่นดิน บริหารการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองอันเป็นงานที่หนัก ถึงจะมีความรู้อยู่ก็ตาม แต่เด็กนั้นยังขาดประสบการณ์ ขาดความสามารถ ขาดความรอบรู้ ขาดความรอบคอบในการบริหารเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม จึงเกิดความผิดพลาดล่าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์ ขาดความรับผิดชอบ ขาดดุลการค้า ทำให้ประเทศชาติเสียหาย ทำให้ถ่วงความเจริญของประเทศชาติ ทำให้คนดุด่าว่ากล่าวนานาประการ เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น

สุบินนิมิตข้อที่ ๕

พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นม้าตัวเดียว หัวเดียว มีสองปากกินหญ้าได้สองทาง กินเท่าไรก็ไม่มีความอิ่มพอ

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น คนผู้มีหน้าที่ตัดสินคดีความต่าง ๆ จะใช้อุบายวิธีอันมีเล่ห์เหลี่ยมเพื่อเอาเงินจากคู่กรณีทั้งสอง เอาทั้งฝ่ายโจทก์เอาทั้งฝ่ายจำเลย เพื่อเป็นค่าจ้างรางวัลในการวินิจฉัยคดีความบ้าง เอาค่านั้นบ้าง เอาค่านี้บ้าง ถ้าไม่ได้ตามความเรียกร้องก็จะไม่รับเรื่องที่มาร้องเรียน ต้องการเท่าไรก็เรียกร้องเอาตามใจชอบ ถ้าเรื่อง เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็เรียกร้องเอาน้อย ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ ก็จะเรียกร้องเอาเงินอย่างเต็มที่ แล้วจึงจะมาวินิจฉัยคดีตัดสินต่อไป เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาคหน้าทั่วโลก

สุบินนิมิตข้อที่ ๖

พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นมีหมู่มนุษย์ถือถาดทองคำอันมีค่ามหาศาลไปวางให้สุนัขจิ้งจอกถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะใส่

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น กลุ่มคนที่โง่เขลาปัญญาทราม จะเอาพระธรรมคำสอนของเราตถาคต ไปให้ลัทธิต่าง ๆ เหยียบย่ำทำลาย แล้วถ่ายทอดลัทธิของเขา เอาคำสอนของเขาที่สกปรกโสโครกด้วยกิเลสตัณหา มากลบเกลื่อนในคำสอนของเรา แล้วดัดแปลงแก้ไขคำสอนของเราให้เข้ากันกับลัทธิของเขา แล้วประกาศว่าคำสอนของเราตถาคตเป็นส่วนหนึ่งในลัทธิของเขา ให้คนทั้งหลายมีความเข้าใจผิดว่าคำสอนของเราเข้ากันได้กับของเขา ถือว่าเป็นอันเดียวกัน ลัทธิเหล่านั้นก็จะไม่รู้คุณค่าของคำสอนของเราตถาคตแต่อย่างใด มนุษย์อย่างนี้ ก็จะมีในเมื่อเราตถาคตนิพพานไปแล้ว และจะมีลัทธิต่าง ๆ มาอวดอ้างว่าเป็นศาสนาเป็นจำนวนมาก

สุบินนิมิตข้อที่ ๗

พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นชายคนหนึ่งเอาหนังเสือมานั่งฟั่น ให้เป็นเชือกอยู่บนม้านั่ง แล้วมีสุนัขจิ้งจอกคอยกัดกินอยู่ เมื่อฟั่นเชือกเสร็จ สุนัขจิ้งจอกก็กินหมดทันที

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น คนผู้มีจิตใจต่ำปัญญาทราม จะได้รับสมมุติยกย่องขึ้นเป็นผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ นั่งทำงานอยู่ในพระราชสำนักระดับสูง อาศัยอำนาจพระบารมีของพระมหากษัตริย์ ว่าราชการแผ่นดินแทนพระองค์อยู่เนืองนิตย์ โดยความโง่เขลาเบาปัญญา พูดจาขาดความสำรวม กล่าวเปิดเผยความลับต่าง ๆ ในพระราชสำนักให้หมู่ประชาชนได้รู้ คนลัทธิต่างๆ ที่ไม่มีความหวังดีต่อพระมหากษัตริย์อยู่แล้วได้ยินเข้า จึงนำเอาไปตีแผ่โฆษณาให้คนอื่นคลายศรัทธา หมดความเคารพในวงศ์พระมหากษัตริย์ และหมดความเชื่อถือในพระราชวงศ์ต่อไป เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น คนที่ไม่มีความหวังดีต่อพระมหากษัตริย์จะเป็นหนอนบ่อนไส้เสียเอง

สุบินนิมิตข้อที่ ๘

พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นโอ่งนํ้าใหญ่และโอ่งนํ้าเล็ก ตั้งอยู่ในที่แห่งเดียวกัน แล้วมีคนทั้งหลายแย่งกันตักน้ำเทใส่โอ่งน้ำใหญ่จนล้นเหลือ ส่วนโอ่งน้ำเล็กไม่มีใครตักน้ำใส่เลย

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น จะมีคนทำบุญโดยเลือกหน้า พระองค์ที่มีอายุมากพรรษามาก มียศถาบรรดาศักดิ์ในตำแหน่งต่าง ๆ จะมีคนให้ความสนใจ จะพากันถวายเครื่องไทยทานเป็นจำนวนมาก ล้วนแล้วแต่ของที่ดี ๆ มีค่ามีราคา ข้าวปลาอาหารปิ่นโตเถาขนาดใหญ่ตั้งต่อหน้าจนเหลือเฟือ ส่วนพระเล็กเณรน้อยนั่งอยู่รอบข้าง ไม่มีใครคิดถวายอะไรเลย มีแต่นั่งดูตาปริบ ๆ เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น

สุบินนิมิตข้อที่ ๙

พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นสระน้ำขนาดใหญ่ มีน้ำรอบนอกใสสะอาดเยือกเย็น ส่วนน้ำในกลางสระขุ่นข้นเป็นโคลนตม แล้วมีสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายพากันแย่งชิงกินน้ำในสระที่ขุ่นข้นเป็นตมนั้น ส่วนน้ำรอบนอกที่ใสสะอาดเยือกเย็นไม่มีสัตว์ตัวใดอยากจะกินเลย

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น คนจะมีความโลภ ความอยาก ไม่อิ่มพอในเงินทองมากขึ้น การงานที่สะอาดบริสุทธิ์ และสุจริตไม่อยากทำ ถือว่าเงินเดือนน้อยร่ำรวยช้า ไม่พอกับความโลภความอยากของตัวเอง จึงได้ลงสมัครตัวเข้ามาในสภาสันนิบาตเพื่อจะมีอำนาจในการบริหารงาน และบริหารเงินของแผ่นดินได้อย่างเต็มที่ ใช้อุบายวิธีอันมีเล่ห์เหลี่ยมทุจริตคิดมิชอบในเงินของแผ่นดิน มือใครยาวสาวได้สาวเอา จะได้เงินมาด้วยวิธีสกปรกอย่างไร จะไม่มีความละอายแก่ใจตัวเองเลย ขอให้ได้เงินก้อนโตมาก็เป็นที่พอใจ ในลักษณะนี้จะมีกันทั่วโลก มีทั่วทุกประเทศเขตแดน และจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น จะเกิดความยุ่งเหยิงในสภาสันนิบาตของประเทศนั้น ๆ เพราะการแบ่งสันตำแหน่งในการดูดกินเงินภายในประเทศนั้นไม่ลงตัว ผู้นั้นจะได้กินน้อย ผู้นั้นจะได้กินมาก ผู้นั้นจะไม่ได้กินอะไรเลย สุดท้ายก็เกิดงัดข้อกันเอง เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น

สุบินนิมิตข้อที่ ๑๐

พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นหม้อหุงข้าวหม้อเดียวมีความแตกต่างกัน ข้าวในหม้อซีกหนึ่งสุก ซีกหนึ่งดิบ ๆ สุก ๆ อีกซีกหนึ่งข้าวไม่สุกเลย

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น คนในโลกนี้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไป อีกกลุ่มหนึ่งจะมีความเชื่อว่า เราตถาคตเป็นที่พึ่งที่เคารพจริง พระธรรมคำสอนของเราตถาคตเป็นสวากขาตธรรม เมื่อนำไปปฏิบัติให้ถึงที่สุดแล้วจะพ้นจากทุกข์ได้จริง เชื่อว่ามีมรรคผลนิพพานจริง นรกสวรรค์มีจริง กรรมดีกรรมชั่วให้ผลแก่บุคคลที่กระทำจริง ตายแล้วเมื่อยังมีกิเลสตัณหาอยู่ เชื่อว่าได้มาเกิดใหม่ อีกกลุ่มหนึ่งยังไม่แน่ใจว่ามรรคผลนิพพานในยุคนี้สมัยนี้มีจริงหรือไม่ เพราะพระพุทธศาสนาได้ล่วงเลยไปนาน พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความสมบูรณ์อยู่หรือไม่ พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้บรรลุมรรคผลนิพพานในยุคนี้มีจริงหรือไม่ มีแต่ความสงสัยลังเลไม่แน่ใจ อีกกลุ่มหนึ่งปฏิเสธว่ามรรคผลนิพพานไม่มี นรกสวรรค์ไม่มี ทำดี ทำชั่วไม่ให้ผลในภายหน้า ชาติหน้าตายแล้วไม่ได้เกิดใหม่แต่อย่างใด ในช่วงปลายพุทธศาสนาโน้น คนจะเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิดมากขึ้น ๆ ดังนี้

สุบินนิมิตข้อที่ ๑๑

พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นคนพวกหนึ่งเอาแก่นจันทน์แดงที่มีค่าราคาแพง ไปแลกกับนมเปรี้ยวหม้อเดียว ซึ่งไม่สมค่าราคากันเลย

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น คนพวกหนึ่งจะเอาพระธรรมคำสอนของเราตถาคตไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตรา จะเขียนเป็นตำราเพื่อออกจำหน่ายขายกินหารายได้เพื่อเลี้ยงชีวิต เอาพระธรรมคำสอนของเราตถาคตทำเป็นการแสดง แต่งกลอนเพื่อผลประโยชน์ในกัณฑ์เทศน์ แสดงธรรมเพื่อเห็นแก่ค่าจ้างรางวัล อันเป็นอามิสไม่สมค่าราคากันเลย สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในช่วงปลายศาสนาของเราตถาคตโน้น

สุบินนิมิตข้อที่ ๑๒

พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นน้ำเต้าแห้งเปล่ากลวงใน ตามธรรมดาแล้วจะลอยอยู่บนน้ำ แต่น้ำเต้าเปล่านั้นกลับดิ่งจมลงในน้ำนั้นเสีย

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น คนดีมีความรู้ดี มีสติปัญญาดี มีความรอบรู้ มีความฉลาด มีความสามารถ มีทั้งพระและฆราวาส จะไม่ได้รับความยกย่องเชิดชูในสังคม จะถูกการขัดขวางจากกลุ่มคนพาลสันดานชั่วอยู่ตลอดเวลา ถ้าเป็นฆราวาสก็ไม่มีโอกาสได้ทำงานในการบริหารประเทศชาติบ้านเมือง คนมีความรู้ความสามารถมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีโอกาสได้รับเลือกตั้งเข้ามาในสภาสันนิบาต หรือได้รับเลือกเข้ามาแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ทำงานเพื่อประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ จะมีกลุ่มทุจริตคิดมิชอบเพื่อหวังผลประโยชน์ต่าง ๆ เบียดสีให้ตกเก้าอี้ไป ในสายตาของกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ จะมองเห็นคนดี ๆ ว่าเป็นตัวกาลกิณีของเขา ไม่ยอมที่จะให้เข้าไปรู้เห็นในความทุจริตคิดมิชอบของตน คนดี ๆ จึงไม่มีในสังคมนี้เลย ถ้าเป็นนักบวชก็เป็นในลักษณะนี้เช่นกัน ท่านองค์ใดมีใจบริสุทธิ์ผุดผ่องในพระธรรมวินัย มีความรู้ดีปฏิบัติชอบต่อมรรคผลนิพพาน ท่านเหล่านั้นจะ
ไม่มีใครให้ความสนใจ ไม่อยากเข้าใกล้ ไม่อยากฟังธรรม จะมองเห็นว่าเป็นพระคร่ำครึล้าสมัย ไม่เกิดศรัทธา ไม่อยู่ในสายตาของเขาแต่อย่างใด เพราะใจไม่มีความเคารพเชื่อถือในท่านเหล่านั้น แม้แต่จะแบ่งปันปัจจัยทั้งสี่ที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือก็ไม่เต็มใจ ถึงจะถวายให้ก็นิดหน่อยพอเป็นพิธีเท่านั้น ท่านเหล่านี้จึงมีชีวิตอยู่ด้วยความลำบาก ใครก็ไม่อยากบวชเป็นพระในลักษณะนี้ ในที่สุดพระดี ๆ มีคุณธรรมก็จะค่อยหมดไป ๆ ในศาสนาของเราตถาคต เรื่องเหล่านี้จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น

สุบินนิมิตข้อที่ ๑๓

พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นก้อนศิลาแท่งทึบขนาดใหญ่เท่าเรือนลอยอยู่บนผิวน้ำ เหมือนกับเรือสำเภาเปล่า ตามธรรมดาแล้วก้อนศิลาย่อมจมอยู่ใต้น้ำ แต่ก้อนศิลานั้นกลับลอยอยู่บนผิวน้ำ

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น คนพาลสันดานชั่ว คนทุศีล คนทุธรรม คนขี้โกง คนหัวประจบสอพลอ คนทุจริตคิดมิชอบ คนไม่มีความละอาย จะได้เป็นที่ยกย่องเชิดชูในสังคม เป็นผู้มีบทบาท มีอำนาจ มีชื่อเสียงเกียรติยศ มีพวกพ้องบริวารมาก ถ้าเป็นฆราวาสก็จะมีแต่ผู้เชิดหน้าชูตา ไปไหนมาไหนมีแต่คนเคารพยำเกรง มีฝูงชนให้การต้อนรับเอาใจ เรียกว่าเป็นกระจกบานใหญ่ให้แสงสะท้อนเงาของประเทศนั้น ๆ สังคมของประเทศนั้นมีความเจริญหรือเสื่อมลงก็ให้ดูกระจกบานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในสภา จะเป็นสื่อบอกประตูหน้าต่างของสังคมได้เป็นอย่างดี ประเทศใดมีตัวแทนในลักษณะใด จะรู้ได้ว่าผู้ที่เลือกเขาเข้ามาก็เป็นลักษณะอย่างนั้น เขาจะเลือกเอาระดับเดียวกันชนิดเดียวกัน ถ้าเป็นนักบวช นักพรต ก็เป็นลักษณะนี้ ศาสนาจะมีความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงก็ขึ้นอยู่กับบริษัททั้งสี่ ลำพังพระอย่างเดียวจะโดดเด่นขึ้นในท่ามกลางของสังคมนั้นไม่ได้ พระที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังก็เพราะญาติโยมนำไปออกข่าวโฆษณา ว่าองค์นั้นมีความขลังอย่างนั้น องค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ มีอภินิหารไปทางไหนก็นำไปออกข่าว องค์ไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ องค์ไหนเป็นพระอริยะเจ้า ฆราวาสก็จะเป็นผู้คาดการณ์ให้เอง ในยุคสมัยนั้นพระอรหันต์จะเกิดจากลูกศิษย์ยกให้เอง ศิษย์แต่ละครู ศิษย์แต่ละสำนักจะผลิตจะกำหนดรูปแบบอาจารย์ของตัวเองให้เป็นพระอรหันต์ขึ้น เรื่องข้อวัตรปฏิบัติของอาจารย์มีความเคร่งครัดอย่างไรก็นำไปโฆษณาอย่างหยดย้อยทีเดียว นี่เองก้อนศิลาแท่งทึบจึงได้ลอยอยู่บนผิวน้ำ มีความโดดเด่นเห็นได้อย่างชัดเจน จึงเป็นธุรกิจในคราบผ้ากาสาวพัสตร์บังหน้า เอาศาสนามาแอบอ้างหากิน เมื่อช่วงปลายศาสนาโน้น คนจะหมดความเลื่อมใสในศาสนาของเราตถาคต คนที่มี
ศรัทธาเบาบางก็จะค่อยจืดจางไปเพราะเห็นความชั่วร้ายในพระยุคนั้น ๆ ผู้ที่มีปัญญาดี มีความมั่นคง มีเหตุมีผล เขาจะแสวงหาพระที่เป็นพระได้อย่างถูกต้อง เมื่อปลายศาสนาโน้นเรื่องอย่างนี้จะต้องเกิดขึ้นแน่นอน

สุบินนิมิตข้อที่ ๑๔

พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นนางเขียดน้อยไล่กินงูเห่าตัวมหึมา เมื่อไล่ทันก็กระโดดคาบกลืนกินทันที

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น นักบวชองค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง มีคำพูดเป็นวาทศิลป์ เคยแผ่พังพานในการแสดงธรรม มีบทบาทในสังคม มีประชาชนให้ความ เคารพเชื่อถือเป็นอย่างมาก ได้รับ ลาภ ยศ สรรเสริญจนลืมตัว ไม่มีสติ ไม่มีปัญญารักษาใจ ไม่มีความฉลาด จึงขาดในการสำรวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ปล่อยให้ไปสัมผัสในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จึงทำให้ใจเกิดอิฏฐารมณ์ คือ อารมณ์แห่งความรักความใคร่ในกามคุณ มีความกำหนัดย้อมใจ จึงทำให้อีนางเขียดน้อย (สตรี) ได้มองเห็นช่องโหว่ จึงได้วางแผนหว่านล้อมด้วยมารยานานาประการ มีคำหวานอันหยดย้อยเหมือนน้ำอ้อยน้ำตาล ชโลมหัวใจงูเห่าจนหน้ามืดตาลายหายใจไม่เต็มปอด อีนางเขียดน้อยได้จังหวะก็กระโดดคาบกลืนกินทันที เรียบร้อยไป

สุบินนิมิตข้อที่ ๑๕

พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นหงส์สีทองทั้งหลายไปห้อมล้อมอีกา อีกาไปไหนฝูงหงส์สีทองทั้งหลายก็ห้อมล้อมเป็นบริวาร

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น พระเณรผู้บวชใหม่ใจยังมีความบริสุทธิ์อยู่ในศีลในธรรม จะห้อมล้อมพระที่ทุศีลทุธรรม จะยกให้เป็นครูอาจารย์เพื่อเคารพกราบไหว้อย่างเหลือเฟือ อีกาฉลาด มีเล่ห์เหลี่ยมในการหาอาหารฉันใด พระทุศีลทุธรรมเหล่านี้ก็ฉลาดมีเล่ห์เหลี่ยมในการหาลาภสักการะได้ฉันนั้น และแบ่งลาภสักการะให้แก่หงส์เล็กหงส์ใหญ่ได้อย่างทั่วถึง ฝูงหงส์ทั้งหลายจึงให้ความสำคัญในอีกาเป็นอย่างมาก ในยุคต่อไปช่วงปลายศาสนาโน้น การเปลี่ยนไปในสังคมของสมณะก็จะเป็นอย่างนี้ พระที่ทุศีลทุธรรมก็จะเพิ่มมากขึ้น พระเณรที่ขาดการศึกษาก็จะไม่รู้ธรรมวินัย ไม่เข้าใจว่าอะไรควรอะไรไม่ควร อะไรผิดศีลอะไรผิดธรรม จะไม่รู้ในหน้าที่ของตนเพียงบวชกันตามประเพณีเท่านั้น เหตุการณ์อย่างนี้ก็จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น

สุบินนิมิตข้อที่ ๑๖

พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นฝูงแพะทั้งหลายพากันไล่จับเสือมาเป็นอาหาร พากันเคี้ยวกินอยู่กรอบ ๆ

พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่า

อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น ประชาชนทั้งหลายไม่พอใจในการปกครองแบบราชาธิปไตย จึงได้พากันจับกลุ่มเพื่อเรียกร้องต่อต้านในการปกครองของพระราชา เพื่อให้ได้มาในการปกครองแบบประชาธิปไตย เพื่อให้พระราชาลดบทบาท ลดอำนาจลง ให้อยู่ในการปกครองภายใต้กฎหมายเท่าเทียมกัน เมื่อพระราชาไม่ยินยอม ก็จะพากันปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจ ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน ถ้าพระราชาองค์ใดขัดขืนก็จะลบล้างในพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศนั้น ๆ พร้อมด้วยพระราชวงศ์ให้หมดไปจากประเทศชาตินั้นเสีย มีบางประเทศที่พระราชายินยอมตามคำขอร้องของประชาชน ยอมลงจากอำนาจเดิมคือราชาธิปไตย ประชาราษฎรในบ้านนั้นเมืองนั้น ก็จะพากันให้ความเคารพเชื่อถือในองค์พระมหากษัตริย์ จึงพากันยกย่องเชิดชูในพระราชวงศ์นั้นจนสุดชีวิต เพื่อให้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นสมมุติเทพกราบไหว้เทิดทูน ให้เป็นศูนย์รวมน้ำใจของประเทศนั้น ๆ ตลอดไปสิ้นกาลนาน เหตุการณ์อย่างนี้ก็จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น

เรียบเรียงโดย
พระอาจารย์ทูล ขิปปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ ต. เขือน้ำ อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี

[Main : กลับ หน้ารวมศาสนา]
 

Create Date : 27 ตุลาคม 2550
33 comments
Last Update : 27 ตุลาคม 2550 0:07:47 น.
Counter : 1316 Pageviews.

 

สวัสดีค่ะ คุณต่อ สบายดีมั้ยคะ

ไม่ได้คุยกันนานเลยค่ะ

เศร้าค่ะวันนี้

ทราบเรื่องคุณซออู้

แล้วคุยกันนะคะ

ปล.รักษาสุขภาพนะคะ

 

โดย: yadegari 27 ตุลาคม 2550 3:18:32 น.  

 

สวัสดีครับคุณต่อตระกูล ผมขอเชิญคุณต่อตระกูล แวะเข้ามานั่งพักผ่อนได้ที่ blog นะครับ หวังว่าวันนี้คุณต่อตระกูลน่าจะสบายดีนะครับ(คำทำนายในเกือบทุกเรื่องเป็นความจริงครับ แต่ถ้าฟังคำทำนายแต่เพียงอย่างเดียวและไม่มีใครจะหาญกล้าแก้ปัญหาหรือไม่มีคำแก้ปัญหา เราทุกคนต้องพบกับเรื่องเลวร้ายกว่านี้แน่ๆนะครับ)

 

โดย: veerar 27 ตุลาคม 2550 9:45:20 น.  

 

แม่นจริงๆเลยนะคะ

ขอบคุณคุณต่อฯ มากๆนะคะที่แวะไปทักทายกัน

ฝนตกบ่อยๆ รักษาสุขภาพนะคะ

 

โดย: janeko 27 ตุลาคม 2550 18:14:36 น.  

 

อันกลับมาแล้วคร่า ^^

 

โดย: เด็กน้อยขี้แย 27 ตุลาคม 2550 20:24:34 น.  

 


ขอบคุณที่นำสิ่งดีดีมาฝากกันเสมอค่ะ
ชอบ

 

โดย: อุ้มสี 27 ตุลาคม 2550 21:14:50 น.  

 

Dear K tor ,
that's great as usual krub.


thank you .

I will go abck to work in USA soon.


nice to read your blog .


from OHM
Thai crew
Boi inter mount rue sumran.

Live from Chiang rai now

 

โดย: OHM Somratchana (sochana9 ) 28 ตุลาคม 2550 1:08:09 น.  

 

โอ้โห ไม่น่าแปลกใจเลย สำหรับการมีผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมมากมายในทุกเดือน

ขอบคุณครับ

 

โดย: POL_US 28 ตุลาคม 2550 1:58:22 น.  

 

สวัสดีคร๊าบ ขอบคุณที่แวะไปทักผม บัดดี้กับพี่ยีนคู่หูเอาหนมปังสังขยามาฝาก 

โดย: อ้วนดำปื๊ดปื๊อ 29 ตุลาคม 2550 3:08:31 น.  

 

ทำบล๊อกดีมีสาระลงตัวที่สุด ขอบคุณขอให้มีความสุขและเจริญก้าวหน้าปัญญาดี อายุยืนยาว และอยู่เป็นส่วนเล็กๆในการค้ำจุนสังคมต่อไปนะคะ

 

โดย: jat.mi-n_@hotmail.com IP: 124.120.160.108 29 ตุลาคม 2550 17:14:11 น.  

 

............ขอให้มีความสุขมากๆนะครับ............

 

โดย: doctorbird 29 ตุลาคม 2550 18:10:18 น.  

 

คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทันสมัยเสมอเลยนะค๊ะ

 

โดย: fuku 29 ตุลาคม 2550 20:35:12 น.  

 

เข้ามาอ่านสาระดีๆคะ ขอบคุณนะคะที่นำมาให้อ่านกัน

 

โดย: ตัวหนอน (sawkitty ) 29 ตุลาคม 2550 23:22:56 น.  

 


*** สวัสดีจ้า วันนี้แวะมาเยี่ยม หากมีเวลาว่างสักนิด อย่าลืมแวะไปเยี่ยม...หน่อยอิง...บ้างนะคะ ***

 

โดย: หน่อยอิง 30 ตุลาคม 2550 9:33:08 น.  

 

ขอบคุณสำหรับเนื้อหาดีๆ ครับ


ว่างๆ มาประกอบ Paper Model กัน

 

โดย: emukidz IP: 203.146.136.88 30 ตุลาคม 2550 10:02:46 น.  

 

เคยอ่านมาแล้วเหมือนกันค่ะ

หมั่นสร้างความดี(แบบไม่งมงาย)กันไว้นะคะ

 

โดย: พจมารร้าย 30 ตุลาคม 2550 10:53:07 น.  

 

แวะมาทักทายค่ะ

รักษาสุขภาพนะคะ

 

โดย: janeko 30 ตุลาคม 2550 17:27:26 น.  

 

แวะมาทักทายเช่นกันครับ

 

โดย: คนขับช้า 30 ตุลาคม 2550 22:23:35 น.  

 

เห็นมีแต่คนแวะเข้ามา เลยแวะมาบ้าง blog ตัวเองไม่ทำ ชอบท่องเที่ยวกับ blog ของคนอื่น พอเข้ามาเจอพุทธทำนาย มันโดนใจพอดี แต่อ่านช้า จึงค่อยๆศึกษาไป ยังไงก็อนุโมทนาบุญที่เอาของดีๆมาฝากนะคะ

 

โดย: waxgourd (WaxGourd ) 30 ตุลาคม 2550 22:44:07 น.  

 

สุดยอดอ่ะ
ขอบคุณจริงๆ ที่นำสิ่งดีๆ มาเผยแพร่

 

โดย: null (sanomaru ) 31 ตุลาคม 2550 15:11:19 น.  

 

 

โดย: i_nookae 31 ตุลาคม 2550 15:39:52 น.  

 
 

โดย: doctorbird 31 ตุลาคม 2550 17:11:48 น.  

 


สุขสันต์วันฮัลโลวีนค่ะ

 

โดย: thattron 31 ตุลาคม 2550 18:44:05 น.  

 

สวัสดีครับคุณต่อตระกูล ขอบคุณที่แวะเข้าทดลองนั่งเก้าอี้อเนกประสงค์ครับ ผมขอให้คุณต่อตระกูลมีความสุขในวันฮาโลวีนนะครับ(ผมก็ว่าอยู่เหมือนกันครับเห็นกระดาษลูกฟูกทีไรน้ำลายไหลทุกที)

 

โดย: veerar 31 ตุลาคม 2550 22:42:48 น.  

 


ไม่ค่อยกล้าอ่าน กลัวจะเคลิ้ม แล้วง่วง ...ขอโทษด้วย เพราะเป็นคนห่างวัดครับ

 

โดย: yyswim 1 พฤศจิกายน 2550 1:55:41 น.  

 

คุณ yyswim อ่านตอนแรกก็จะเคลิ้มหน่อยนะ
แต่นานๆ ไป ท่านจะเริ่มเข้าใจสัจจธรรม
... เหมือนเรา ที่เสียดาย เมื่อก่อนไม่เคยสนใจ ใคร่รู้ เรื่องพวกนี้

 

โดย: Linlada ..ดอกไม้ป่า .. IP: 125.26.195.212 1 พฤศจิกายน 2550 10:54:15 น.  

 

สาธุค่ะ

อ่านตอนเช้าก็ใจเย็น อ่านตอนเย็นก็เย็นใจ

ขอขอบคุณนะคะ.

 

โดย: ~Baan_Ohana~ 1 พฤศจิกายน 2550 19:27:52 น.  

 

รู้สึกจะเคยเห็นภาพเหล่านี้ที่วัดกลางน้ำในพม่า ตอนนั้นฟังไม่หมดทุกภาพ ไงก็ขอบคุณค่ะที่นำมาให้อ่าน เพราะถ่ายภาพไว้ จะได้มาดูประกอบกัน

 

โดย: รถเมล์สาย 170 1 พฤศจิกายน 2550 21:02:08 น.  

 


........คนไทยทุกคนรักพ่อ และจะทำดีเพื่อพ่อของเราตลอดไป........

 

โดย: doctorbird 1 พฤศจิกายน 2550 23:52:36 น.  

 

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวสะกิดใจให้คิดค่ะ

 

โดย: ศรีสุรางค์ 2 พฤศจิกายน 2550 9:34:38 น.  

 

นั่งฟังเทศน์ฟังธรรมเมื่อยแล้วก็ออกทะเลกันหน่อยก็ดีนะครับ
"นำเที่ยวเกาะล้านในหนึ่งวัน"

 

โดย: NickyNick 2 พฤศจิกายน 2550 13:23:00 น.  

 

เข้ามาฟังเพลงค่ะ สุขสันต์วันสุดสัปดาห์ค่ะ

 

โดย: นักเดินทางพเนจร IP: 125.25.23.228 2 พฤศจิกายน 2550 13:50:18 น.  

 

สวัสดีค่ะ
ไม่ได้มาทักทายเสียนาน
สบายดีนะคะ
มีความสุขนะคะ

 

โดย: โสนบ้านนา 2 พฤศจิกายน 2550 15:11:10 น.  

 

ขอบคุณมากครับสำหรับสิ่งดีๆขอให้ความดีคุ้มครองป้องภัยนะครับ

 

โดย: มนัส สถานเถื่อน IP: 124.121.95.78 22 กุมภาพันธ์ 2551 13:48:22 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


ต่อตระกูล
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 21 คน [?]
Online Since 10.01.2006
          

Custom Search

หน้าหลัก / Guest Book-ติดต่อสอบถาม, เข้าแชทรูม
Free counter and web stats
Group Blog
 
 
ตุลาคม 2550
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
27 ตุลาคม 2550
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ต่อตระกูล's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.