เมื่อ "เจ้านาย" ถูกตัดสิน ... ตอนที่ 3 สมเด็จพระพันวัสสาตรัสว่าจะยอมเป็นขอทาน
“ทำไมหนอรัฐบาลหลายรัฐบาลมาแล้วจึงไม่ยอมที่จะเข้าใจเลยว่า ฉันไม่มีความทะเยอทะยานในเรื่องอำนาจวาสนา ฉันต้องการอยู่ตามลำพังอย่างคนสามัญทั้งหลาย” พระดำรัสของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนชัยนาทฯ

“ฉันขอประกันด้วยทรัพย์สินที่ฉันมีอยู่ ถ้าหนีหาย ฉันก็จะยอมเป็นขอทาน ...”

เมื่อสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงทราบเรื่องแล้ว ก็มีพระราชเสาวนีย์ให้เจ้าพระยาพิชเยนทร์โยธิน 1 ใน 2 คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ มาเข้าเฝ้าฯ เพื่อให้หาทางช่วยเหลือกรมขุนชัยนาทฯ เจ้าพระยาพิชเยนทร์ฯ คนนี้เคยเป็นมหาดเล็กข้าหลวงเดิมของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร

“เธอกับฉันก็เห็นกันมาตั้งแต่ไหนๆ ครั้งนี้ทุกข์ของฉันเป็นที่สุด ขอให้เธอช่วยไปบอกจอมพล*ทีว่า อย่าจับกรมชัยนาทฯ เข้าห้องขัง มีผิดอะไรส่งมาให้ฉัน ฉันจะขังไว้เอง ให้มาอยู่ที่บ้านนี้ ข้างห้องฉันนี่ เพราะฉันเลี้ยงของฉันมาตั้งแต่ 12 วัน พระพุทธเจ้าหลวงอุ้มมาพระราชทานเอง ถ้ากรมชัยนาทหนีหาย ฉันขอประกันด้วยทรัพย์สินที่ฉันมีอยู่ ถ้าหนีหาย ฉันก็จะยอมเป็นขอทาน” (สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ : สมภพ จันทรประภา)

* เข้าใจว่าพระราชดำรัสนี้น่าจะมาจากคำบอกเล่าที่ผู้เขียนได้ฟังมาภายหลัง จึงได้ผิดพลาด เพราะเวลานั้นจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยังมียศเป็นเพียงพลตรี หลวงพิบูลสงคราม

การเจรจาที่ล้มเหลว

เจ้าพระยาพิชเยนทร์ฯ กราบบังคมทูลลาไปปฏิบัติตามพระราชเสาวนีย์ แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ ฝ่ายรัฐบาลไม่ยินยอมให้ปล่อยตัว เพราะ “เกี่ยวกับเรื่องของบ้านเมือง” เมื่อกลับมาทูลสมเด็จฯ จึงทรงโทมนัสแล้วตรัสว่า

…

“เขาจะแกล้งฉันให้ตาย ฉันไม่รู้จะอยู่ไปทำไม ลูกตายไม่ได้น้อยใจ ช้ำใจ เหมือนครั้งนี้เลย เพราะมีเรื่องหักได้ว่าเป็นธรรมดาโลก ครั้งนี้ทุกข์สุดที่จะทุกข์แล้ว”

แล้วตรัสสั่งว่า

“เธอจะไปทำอย่างไร ก็ขอให้ช่วยด้วย เห็นแก่ฉันเถอะ ฉันไม่พูดหรอกกับพระองค์อาทิตย์* เพราะเธอเป็นเด็กและเป็นญาติฉันด้วย” (* พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์อาทิตย์ทิพอาภา ประธานคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ กล่าวกันว่าทรงมีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาล)

เจ้าพระยาพิชเยนทร์ ได้ฟังดังนั้นก็ร้องไห้ กราบถวายบังคมลาออกไปทั้งน้ำตานอง

เมื่อเจ้าพระยาพิชเยนทร์ไปแล้ว สมเด็จก็ตรัสสั่งให้ ม.จ. สนิทประยูรศักดิ์ รังสิต พระโอรสองค์เล็ก ในสมเด็จกรมพระยาชัยนาทฯ ให้เสด็จต่างประเทศทันที โดยทรงเกรงว่าจะถูกรังแกไปด้วย ธนบัตรที่เป็นเงินปีและเก็บอยู่ในซองหลายต่อหลายซองถูกทรงฉีกนำออกมาพระราชทานเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยพระองค์เอง เมื่อท่านชายสนิทฯ เสด็จไปแล้วก็ทรงเบาพระทัย แต่ก็ยังไม่คลายทุกข์ ทรงถือว่ารัฐบาลแกล้งบีบคั้นพระองค์โดยเฉพาะ จึงตรัสสั่งห้ามเจ้านายฝ่ายหน้าทุกพระองค์ที่เป็นหลานและทรงทำราชการอยู่ไม่ให้เสด็จมาเกี่ยวข้องกับพระองค์ท่าน เพราะทรงกลัวจะถูกแกล้งต่อไปอีก วังสระปทุมเวลานั้นมีสภาพเป็นวังร้าง (สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ : สมภพ จันทรประภา)

และด้วยทรงเชื่อว่ารัฐบาลแกล้งบีบคั้นเฉพาะพระองค์ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่ทรงให้พระองค์เจ้าอาทิตย์ฯ ช่วยเหลือสมเด็จกรมพระยาชัยนาทฯ เพราะเกรงว่าพระองค์อาทิตย์ฯ จะโดน "...รังแก...” ด้วยอีกพระองค์หนึ่ง

เคราะห์ซ้ำราชสำนัก “ทูลกระหม่อมป้าของในหลวง” ประชวรหนัก

เมื่อสมเด็จกรมพระยาชัยนาทฯ ทรงถูกจับเพียงไม่กี่วัน ก็มีผู้มากราบทูลสมเด็จพระพันวัสสาฯ ว่าสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้า เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร พระราชธิดาทรงพระประชวรหนักด้วยพระโรคพระวักกะพิการ และหมอไม่สามารถถวายการรักษาได้เพราะไม่เข้าใจสมมติฐานของโรค มีแต่เพียงแต่สมเด็จกรมพระยาชัยนาทฯ เท่านั้นที่ทรงอธิบายได้ จึงทรงเรียกเจ้าพระยาพิชเยนทร์ฯ มาเข้าเฝ้าฯ และทรงขอให้ไปติดต่อรัฐบาลเพื่ออนุญาตนำตัวสมเด็จกรมพระยาชัยนาทฯ ออกมาชี้แจงสมมติฐานแก่หมอ แต่รัฐบาลก็ไม่ยินยอม

สมเด็จฯ จึงทรงให้ไปเจรจาอีกครั้งโดยขอให้หมอได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จกรมพระยาชัยนาทฯ เพื่อฟังการชี้แจงสมมติฐาน รัฐบาลแจ้งว่าแล้วแต่กรมตำรวจ (ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันว่าในเวลานั้นจอมพล ป. พิบูลสงคราม เกรงใจหลวงอดุลเดชจรัส อธิบดีกรมตำรวจอยู่มาก) เจ้าพระยาพิชเยนทร์ฯ ไปอ้อนวอนกรมตำรวจ และขอให้สมเด็จฯ ทรงบริจาคเงินสองหมื่นบาทช่วยราชการทหารจนเป็นที่ตกลง แต่ยังไม่ทันได้ดำเนินการอะไรสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้า เจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ก็สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481

ขออนุญาตนอกเรื่องสักเล็กน้อย เกี่ยวกับเรื่องงานพระเมรุสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฯ ครับว่า “...แต่มาถึงงานพระเมรุสมเด็จพระราชธิดาซึ่งดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้า รัฐบาลแจ้งให้ทราบว่าไม่มีเงินที่จะใช้ในการพระมรุตามพระราชอิสสริยยศถ้าต้องพระประสงค์ จะถวายพระเพลิงก็ต้องพระราชทานเงิน(เอง)...” (สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ : สมภพ จันทรประภา)

เป็นอันว่าเจ้าพระยาพิชเยนทร์โยธิน ไม่อาจสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระพันวัสสาได้ สมเด็จกรมพระยาชัยนาทฯ ถึงทรงถูกขังอยู่ต่อมาจนทรงถูกศาลพิเศษพิพากษาคดีCreate Date : 28 กันยายน 2548
Last Update : 28 กันยายน 2548 16:36:32 น.
Counter : 8528 Pageviews.

15 comments
  
เป็นข้อมูลที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแฮะ ขอบคุณมากครับ ที่เอามาให้อ่านกัน
โดย: กริช IP: 61.91.118.168 วันที่: 30 กันยายน 2548 เวลา:14:37:08 น.
  
ขอบคุณครับ เป็นประโยชน์จริงๆ
โดย: เด็กท้ายวัง (เด็กท้ายวัง ) วันที่: 6 ตุลาคม 2548 เวลา:23:48:15 น.
  
D...ka very good mak ka!
โดย: big mouth IP: 86.129.120.217 วันที่: 20 ตุลาคม 2548 เวลา:10:48:38 น.
  
ตั้งตา คอยตอนต่อไป
ติดตามอ่านเรื่องราวต่าง ๆ ที่คุณใบรอยใบลาน นำเสนอ
อยู่เสมอ ขอบคุณค่ะ
โดย: เล็ก IP: 219.78.176.230 วันที่: 23 ตุลาคม 2548 เวลา:21:44:45 น.
  
สาระเยอะมาก สนุกดีค่ะเดี๋ยวแวะมาใหม่ เด็กเมืองมหา
โดย: ฟักแฟง IP: 203.188.28.155 วันที่: 30 ตุลาคม 2548 เวลา:14:19:32 น.
  
อ่านแล้วสะเทือนใจมากเลยค่ะ
โดย: เลือยหายไปพร้อมกับกาลเวลา IP: 203.114.118.27 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2548 เวลา:20:55:09 น.
  
อ่านด้วยความตั้งใจค่ะ
โดย: คนที่พอฯ IP: 66.56.79.25 วันที่: 4 มีนาคม 2549 เวลา:1:22:06 น.
  
เป็นอีก มุม หนึ่ง ที่ไม่ เคย รู้เลย ค่ะ
โดย: ไม้ยมก&แหนมมัด วันที่: 6 พฤษภาคม 2549 เวลา:18:35:26 น.
  
เหตุใดพระองค์อาทิตย์ทิพอาภา จึงทรงลงพระนามอนุมัติให้จับเสด็จอาของท่านเอง
โดย: q IP: 192.198.53.151 วันที่: 7 พฤษภาคม 2549 เวลา:5:53:03 น.
  
เรื่องเป็นมายังไงครับ
และเกิดอะไรขึ้นกับ กรมหลวงชัยนาทฯครับ
โดย: ไทยสยาม IP: 124.121.21.250 วันที่: 7 มกราคม 2551 เวลา:20:16:10 น.
  
รู้สึกว่ารัฐบาลแย่จริงๆ สงสารแต่สมเด็จพระราชปิตุจฉา ไม่รุสิ บอกไม่ถูก
โดย: 000 IP: 113.53.40.141 วันที่: 1 เมษายน 2552 เวลา:22:30:35 น.
  
มีเพื่อนในFacebookของผ มแกแย้งเนื้อหาในBlogนี้ไว้ดังนี้ครับ

เนื้อหาหลายท่อนบิดเบือนความจริง โดยเฉพาะท่อนที่เขียนว่า

- ...และด้วยทรงเชื่อว่ารัฐบาลแกล้งบีบคั้นเฉพาะพระองค์ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่ทรงให้พระองค์เจ้าอาทิตย์ฯ ช่วยเหลือสมเด็จกรมพระยาชัยนาทฯ เพราะเกรงว่าพระองค์อาทิตย์ฯ จะโดน "...รังแก...” ด้วยอีกพระองค์หนึ่ง... -

ถ้าพระพันวสาทรงเขียนเช่นนี้จริง ก็ถือว่าทรงตอแหลมาก เพราะเอกสารในหอจดหมายเหตุ มีจดหมายส่วนพระองค์มาถึงคณะผู้สำเร็จราชการ ให้พระองค์เจ้าอาทิตยฯ ช่วย แต่พระองค์เจ้าอาทิตยฯ เขียนตอบกลับไปในทำนองว่าการทำแบบนี้จะเป็นการแทรกแซงกิจการบ้านเมือง ไม่มีอำนาจทำ และทำไม่ได้ ฯ

ดูเหมือนพวกฝ่ายเจ้าจะไม่เข้าใจว่าระบอบรัฐธรรมนูญ สิ่งใดที่ทำได้ สิ่งใดที่ทำไม่ได้ จะนึกแต่เอาฝ่ายตนเองเป็นใหญ่ คิดว่ายังมีอำนาจเหมือนแต่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง
โดย: ไทยวรรษ สีทันดรสมุทร (spiralhead ) วันที่: 12 พฤษภาคม 2554 เวลา:18:20:16 น.
  
เพิ่งได้กลับมาเช็คบล็อกเลยเพิ่งเห็นข้อความของคุณไทยวรรษ ผมขขออนุญาตตอบดังนี้ครับ

1. ประเด็นเรื่องพระองค์อาทิตย์ฯ ข้อความดังกล่าวเป็นงานเขียนที่ผมเรียบเรียงขึ้นจากข้อมูลที่่ผมมีอยู่ หากเกิดข้อผิดผลาดนั่นหมายถึงเป็นความรับผิดชอบทางวิชาการของผม และขอความดังกล่าวผมไม่ได้เขียนอ้างอิงท้ายข้อความว่าเป็นพระดำรัสหรือพระหัตถเลขา ฉะนั้นผมไม่เห็นด้วยที่่คุณกล่าวพาดพิงสมเด็จพระพันวัสสาฯ ด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม เพียงเพราะมีคติกับกลุ่มเจ้า

2. ขอบคุณสำหรับแหล่งข้อมูลในการค้นคว้า เพราะฉะนั้นเมื่อผมได้ไปหอสมุดแห่งชาติและเจอเอกสารดังกล่าว จะนำมาแจ้งให้ทราบในบล๊อกนี้อีกครั้งหนึ่ง

3. แน่นอครับว่ากลุ่มเจ้า ในฐานะผู้สูญเสียอำนาจและบทบาทในการเมืองการปกครอง และสังคม ย่อมต้องมีหลายพระองค์ที่ยังไม่สามารถปรับตัวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระพันวัสสาฯ ซึ่งพระชนมพรรษามากแล้ว ย่อมอาจไม่ค่อยดีว่าการปกครองระบบอรับธรรมนูญนั้นเป็นอย่างไร เช่นเดียวกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทสในขณะนั้นก็ยังไม่คุ้นเคยหรือเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบนี้มากนัก และก็เป็นธรรมดาของพ่อแม่ที่ลูกโดนจับเข้าคุกก็ต้องช่วยเหลืออย่างเต็มที่ มันเป็น "สามัญสำนึก" ของธรรมดาเท่านั้นเองครับ คงมิได้นึกว่าพระองค์ใหญ่โตอะไร เพราะถ้าทรงนึกว่าพระองค์มีอำนาจวาสนามาก คงจะเสด็จไปเปิดคุกให้พระราชโอรสออกมาด้วยพระองค์เองแล้วล่ะครับ แต่นี่ทรงรู้แก่พระราชหฤทัยว่าพระราชโอรสของพระองค์อาจจะไม่ผิด จึงได้พยายามขอให้ท่านผู้มีอำนาจวาสนาท่านอื่นช่วย

ขอบคุณครับ
โดย: รอยใบลาน วันที่: 6 กรกฎาคม 2554 เวลา:13:22:37 น.
  
ขอบคุณสำหรับสาระดีๆนะคะ.. ^^
โดย: ภาวศุทธิ IP: 110.168.207.170 วันที่: 21 กันยายน 2554 เวลา:2:39:11 น.
  
แสดงให้เห็นได้ชัดเจนแล้วว่า รัฐบาลของทหาร สามารถจะเอาผิด กล่าวหาในสิ่งที่ไม่ใช่ความเป็นจริง หรือจัดฉากสร้างความผิดให้แก่ใครก็ได้ แม้กับพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้ประกอบคุณงามความดีให้กับประเทศชาติ นับประสาอะไรกับคนธรรมดาในยุคปัจจุบันที่พวกรัฐบาลทหาร (ที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหาร) จะกล่าวหา สร้างโทษให้อย่างไรก็ได้ แล้วก็ออกข่าวเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับรู้ตามที่พวกทหารต้องการจะให้ประชาชนได้รู้ ... ก็เท่านั้น
โดย: ธรรม์ดี IP: 110.164.161.242 วันที่: 4 กันยายน 2560 เวลา:18:07:11 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

รอยใบลาน
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 35 คน [?]สโมสรของอัศวินแห่งอินทรนคร
All Blog