"เจ้านาย" ผู้มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์ เมื่อปี พ.ศ. 2477 (ตอนที่ 2)
ตอนที่ 2 ตั้งรัชทายาท ในสมัยรัชกาลที่ 6

"...พอเสร็จงานบรมราชาภิเษกลงแล้ว ฉันก็ได้ลงมือร่างพระราชกฤษฎีกาเรื่องตั้งรัชทายาทให้กรมหลวงเทววงศ์ทรงช่วยแก้เกลาประโยคประทานให้สละสลวย ข้อความในหนังสือฉบับนั้นกล่าวโดยย่อก็มีอยู่เปน ๓ ข้อ..." (ประวัติต้นรัชกาลที่ 6 : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)

เมื่อทรงร่างและมีการตรวจทานพระราชกฤษฎีกาเรื่องเลือกรัชทายาทเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการประชุมเสนาบดีสภา และได้นำทรงนำเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุม โดยมีพระยาศรีสุนทรโวหาร เลขาธิการสภา เป็นผู้อ่านพระราชกฤษฎีกา และสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ ทรงอ่านคำปฏิญาณในการที่จะไม่ทรงยกพระโอรสของพระองค์ที่ประสูติจากหม่อมคัทรินขึ้นเป็นรัชทายาท เมื่ออ่านจบแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ที่เข้าประชุมเสนาบดีสภาในวันนั้นลงพระนาม และนามรับรอง ซึ่งมีทั้งหมด 13 ท่าน เช่น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต กรมหลวงนเรศวรวรฤทธิ์ เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร เจ้าพระยายมราช (พระยศและยศในขณะนั้น) เป็นต้น

สำหรับข้อความในพระราชกฤษฎีกาพอสรุปได้ดังนี้

ข้อ 1 พระราชปรารภเกี่ยวกับการตั้งรัชทายาท

"...เปนธรรมดาผู้ที่สมควรเปนรัชทายาทแท้ก็คือบุตร์, แต่ในเวลานี้ตัวของฉันยังไม่มีบุตร์ และเพื่อจะตั้งอยู่ในอัปปะมาทะธรรม, จึ่งอยากเลือกรัชทายาทไว้ชั่วคราว..."

ข้อ 2 พระราชกระแสร์เกี่ยวกับการเลือกผู้ที่จะเป็นรัชทายาท ให้ถือตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 5

"...ฉนั้นในระหว่างเวลาที่ฉันยังไม่มีลูก, ขอให้ถือว่าน้องที่ร่วมอุทรกันเปนรัชทายาทตามลำดับอายุพรรษากาล, จำเดิมแต่น้องชายเล็กลงไป..."

ข้อ 3 คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นรัชทายาท

"...ตามโบราณราชประเพณีนิยมมีอยู่ว่า ผู้ที่จะเปนรัชทายาทสืบราชสันตติวงศ์ควรต้องเปนอุภโตสุชาติ ฉนั้นแม้มีเหตุบังเกิดขึ้น ซึ่งจะบันดาลให้น้องของฉันคนใดได้เปนรัชทายาทสืบสันตติวงศ์๋ ก็ขออย่าให้เลือกเอาลูกของตนซึ่งมิได้อุภโตสุชาติเปนรัชทายาทสืบไปเลย ขอให้เลือกน้องร่วมอุทรเปนรัชทายาทเหมือนเช่นที่ตัวฉันเลือกครั้งนี้เถิด ข้อ ๓ นี้ มีได้ด้วยความมุ่งหมายที่จะป้องกันมิให้น้องชายเล็กเลือกเอาลูกที่เกิดด้วย......เปนรัชทายาทต่อไป..."

จึงเป็นอันว่ารัชกาลที่ 6 ได้ทรงแต่งตั้งให้สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ เป็นรัชทายาทชั่วคราวถูกต้องโดยนิตินัยทุกประการ แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ทรงตัดสิทธิ์หม่อมเจ้าพงษ์จักร (ภายหลังได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์) ออกจากลำดับการสืบสันตติวงศ์ในรัชกาลของพระองค์ด้วย

สำหรับลำดับการสืบสันตติวงศ์ตามพระราชกฤษฎีกาเป็นดังนี้

พระราชโอรสในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
1. สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ (ต้นราชสกุลจักรพงษ์)
2. สมเด็จเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ (ต้นราชสกุลอัษฎางค์)
3. สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก (ต้นราชสกุลจุฑาธุช)
4. สมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์Create Date : 22 กุมภาพันธ์ 2549
Last Update : 9 เมษายน 2549 21:11:22 น.
Counter : 3219 Pageviews.

15 comments
  
ให้ความรู้ดีมาก ๆ ครับ
โดย: cK (cK ) วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:12:06:40 น.
  
ขอบคุณค่ะ
โดย: jingsija วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:12:46:36 น.
  
มาอ่านทุกตอนจนจบ ได้ความรู้ละเอียดเพิ่มขึ้นค่ะ ขอบคุณมาก
โดย: เตย (terrynop ) วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:16:22:32 น.
  
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ

สมเด็จเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ ท่านทรงสิ้นพระชนม์เสียก่อนไม่กี่ปี เหมือนเคยอ่านเจอว่า ทรงเปรยก่อนสิ้นว่า เสียดายไม่มีวาสนาจะได้เป็นเจ้าแผ่นดินทั้งที่มีโอกาส ใช่ไหมครับ
โดย: แม็ก (Derek ) วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:12:13:37 น.
  
หวัดดีค่ะคอเดียวกันเลย
โดย: เบน (ว่าที่สะใภ้ต่างแดน ) วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:14:49:32 น.
  
จริงๆ แล้วการเป็นรัชทายาทต้องดูความเหมาะสมหลายอย่างนะ เป็นการสมควรแล้วครับ
โดย: ณัฐ IP: 61.90.64.67 วันที่: 14 มีนาคม 2549 เวลา:12:47:20 น.
  
การสืบราชสันตติวงศ์ในพระราชวงศ์ไทยนั้นผมคิดว่าท่านคงดูความเหมาะสมหลายประการนะครับ ใช่ว่าเป็นเจ้าฟ้าแล้วจะได้สืบฯ พระองค์เจ้าถ้ากระทำคุณงามความดีมากกว่าก็มีสิทธิในการสืบฯ ครับโดย: เก่งจัง (dkr_kengjung2006@hotmail.com IP: 58.9.194.53 วันที่: 16 มีนาคม 2549 เวลา:10:39:23 น.
  
ราชสกุลอัษฎางค์นะไม่มีครับเพราะสมเด็จเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ ทรงไม่มีทายาทครับ
โดย: q IP: 192.198.53.151 วันที่: 7 พฤษภาคม 2549 เวลา:5:31:40 น.
  
แต่ก่อนนามสกุลจักรพงษ์แต่สิ้นสุดสมัยคุณตาเพราะเพี้ยนเป็น จักรพรม
โดย: แก้ม IP: 203.172.61.129 วันที่: 14 กรกฎาคม 2550 เวลา:4:59:13 น.
  
ผมอยากรูว่านามสกุลของผมเปงเชื้อพระวงค์อะป่าว สุคนธารมย์ ณ พัทลุง อะคับ
โดย: พิพัฒน์พงษ์ IP: 119.31.121.75 วันที่: 26 พฤษภาคม 2552 เวลา:15:24:59 น.
  
เเล้วเเม่ผมนามสกุล รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เปงนามสกุลของใครผมอยากรู้
โดย: พิพัฒน์พงษ์ IP: 119.31.121.75 วันที่: 26 พฤษภาคม 2552 เวลา:15:27:56 น.
  
ส่วนยายนามสกุล จักรพันธ์ เเต่ท่านไม่ใช้นามสกุลของตา คือ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ช่วยหาคำตอบให้ด้วย 3นามสกุลนี้
โดย: พิพัฒน์พงษ์ IP: 119.31.121.75 วันที่: 26 พฤษภาคม 2552 เวลา:15:31:35 น.
  
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นนามสกุลพระราชทานให้กับเจ้าเมืองภูเก็ตในอดีต นามสกุลตัวเองยังไม่รุ้ประวัติภูมิใจหรือเปล่า เสียใจแทนบรรพบุรุษ ที่จริงมีข้อมูลเยอะ แต่อยากให้คุณพิพัฒน์พงษ์หาข้อมูลเอาเองจะได้ภูมิใจในบรรพบุรุษตัวเอง
โดย: หนุ่มสุรินทร์ IP: 203.113.20.134 วันที่: 24 กันยายน 2553 เวลา:10:12:29 น.
  
เมื่อบิดาป่วยได้พักรักษาตัวอยู่ที่ตึกอัษฎางค์ ได้เห็นพระฉายาลักษณ์ของเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ ไม่ทราบว่าเป็นใคร เมื่อได้ศึกษาจากอินเทอร์เน็ทแล้ว ได้ทราบพระประวัติของพระองค์ท่าน น่าเสียดายที่พระองค์ท่านมิได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน แต่พระองค์ท่านก็ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการทหารเรือไทย
โดย: ครูเจ IP: 124.122.240.116 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2555 เวลา:20:05:43 น.
  
นามสกุล ณ อะไรก็ตามแต่ที่ ไม่ใช่ ณ อยุธยา ต่อท้าย
ไม่ถือว่าเป้นราชสกุล

ถือว่าเป็นนามสกุลพระราชทานให้แก่เจ้าเมืองที่ทำคุณงามความดีค่ะ
โดย: แต้ม IP: 171.4.22.57 วันที่: 28 สิงหาคม 2556 เวลา:19:20:53 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

รอยใบลาน
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 35 คน [?]สโมสรของอัศวินแห่งอินทรนคร
All Blog