สาระน่ารู้เกี่ยวกับ แอร์บ้าน และระบบไฟฟ้าในบ้าน
Group Blog
 
All blogs
 
การเติมน้ำยาแอร์ R410aในปัจจุบัน น้ำยาแอร์ หรือสารทำความเย็น R410a เริ่มมีใช้งานอยู่ภายในแอร์หลายรุ่นหลายยี่ห้อ ซึ่งผู้ผลิตหลายๆแบรนด์ได้ทำการเปลี่ยนมาใช้ R410a แทนการใช้น้ำยาแอร์ตัวเดิม ซึ่งก็คือ R22 

แต่เพราะว่าช่างแอร์ทั่วๆไป ต่างก็คุ้นเคยกับการใช้ R22 มาเป็นเวลานาน ซึ่งเรื่องของการเติมน้ำยาแอร์ก็เช่นกัน เป็นอีกเรื่องที่ช่างแอร์หลายรายยังเข้าใจผิดและทำในแบบผิดๆอยู่การเติมน้ำยาแอร์เพิ่มในภายหลัง

หากเป็นแอร์แบบเดิมๆที่ใช้น้ำยา R22 กรณีที่แอร์ถูกติดตั้งใช้งานไปแล้ว และภายหลังได้มีการวัดแรงดันแล้วพบว่าน้ำยาแอร์ของเดิมที่มีอยู่มีไม่เพียงพอ เราก็สามารถเติม R22 ส่วนที่ขาดหายเพิ่มเข้าไปในระบบได้ทันที โดยอิงจากค่าแรงดันที่อ่านได้บนเกจวัดแรงดัน

แต่ในกรณีของแอร์ที่ใช้ R410a เมื่อติดตั้งใช้งานไปแล้ว หากตรวจสอบพบภายหลัง ว่าน้ำยาที่มีในระบบขาดหายไปหรือมีอยู่ไม่เพียงพอ การจะเติมน้ำยา R410a เพิ่มเข้าไปในระบบรวมกับของเดิม เพื่อทดแทนในส่วนที่ขาดหาย ไม่สามารถทำได้เหมือนในกรณีของ R22 
เหตุผลที่ R410a ไม่สามารถเติมเพิ่มเข้าไปภายหลังได้

ที่เป็นเช่นนี้เพราะ น้ำยา R410a เป็นสารผสม ซึ่งได้มาจากการผสมของสารทำความเย็นสองชนิด ซึ่งก็คือ R32 กับ R125 ในอัตราส่วน 50:50 สารทำความเย็นทั้งสองชนิด ต่างก็มีจุดเดือดและแรงดันไอที่ไม่เท่ากัน หากระบบแอร์ที่ใช้ R410a เกิดรอยรั่ว สารตัวที่มีแรงดันไอสูงกว่าก็จะมีโอกาสรั่วซึมออกไปได้มากกว่า ซึ่งนี่เองก็จะทำให้อัตราส่วนของสารที่ผสมกันอยู่ในระบบเกิดความผิดเพี้ยนไป การเติมของใหม่ตามเข้าไปก็จะยิ่งทำให้ส่วนผสมของน้ำยาผิดเพี้ยนไปจากเดิมอีก นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ไม่ควรเติม R410a ของใหม่เข้าไปในระบบที่มีน้ำยาของเก่าอยู่ เพราะถ้าหากสัดส่วนของน้ำยาผิดเพี้ยนไปจากสูตรเดิม ก็จะส่งผลให้แอร์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ การทำความเย็นทำได้ไม่ดีเท่าเดิม สิ้นเปลืองพลังงาน และอาจจะร้ายแรงถึงขั้นชิ้นส่วนในระบบเสียหายก่อนเวลาอันควร


สำหรับการซ่อมบำรุงแอร์ที่ใช้สารทำความเย็น หรือน้ำยา R410a กรณีที่มีการตรวจพบภายหลังว่าน้ำยาแอร์ที่มีในระบบ มีจำนวนไม่เพียงพอ จนแอร์ไม่สามารถทำความเย็นได้ตามปกติ ซึ่งน้ำยาส่วนที่หายไปนั้นอาจจะเกิดจากการรั่วซึมของระบบก็เป็นได้

ในกรณีดังกล่าว หากเป็นแอร์แบบเดิมๆ ที่ใช้น้ำยา R22 ก็สามารถเติมน้ำยาส่วนที่ขาดหายเพิ่มเข้าไปรวมกับของเดิมที่มีอยู่ได้


แต่ถ้าเป็นแอร์ที่ใช้น้ำยา R410a การเติมเพิ่มเข้าไปในตอนหลังแบบนี้ ไม่สามารถทำได้ เพราะน้ำยาของใหม่ที่ใส่เข้าไปนั้น จะไปผสมรวมกับของเดิมที่มีอยู่ในระบบ ซึ่งอาจจะทำให้น้ำยาแอร์ในระบบ มีสัดส่วนที่ผิดเพี้ยนไปจากสูตรเดิม

ตรงนี้เป็นข้อควรระวังที่ไม่ควรละเลย เพราะ R410a นั้นเป็นสารประกอบ ไม่เหมือน R22 ที่เป็นสารเดี่ยว 

การเติมน้ำยา R410a ในภายหลัง จะทำให้น้ำยาใหม่เข้าไปในระบบเกิดการผสมกับน้ำยาของเดิมที่มีอยู่ ซึ่งนี่ถือเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง เพราะจะทำให้อัตราสวนทางเคมีของน้ำยา R410a ที่มีในระบบ ผิดเพี้ยนไปจากสูตร อย่าคิดว่าเติมเข้าไปไม่มากแล้วสูตรทางเคมีของน้ำยาก็เพี้ยนไปเล็กน้อยคงไม่เป็นไร เพราะในเมื่อผู้ผลิตแอร์และผู้ผลิตน้ำยาตัวนี้ ได้บอกวิธีการที่ถูกต้องรวมถึงผลเสียไว้ชัดเจนแล้ว ในฐานะช่างก็ควรจะยึดถือและปฏิบัติตาม อย่าทำตามความเคยชินหรือทำตามใจตนจนขัดต่อวิธีการที่ถูกต้อง ซึ่งถ้าหากไม่ได้เป็นผู้คิดค้นก็ไม่ควรทำอะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่ผู้ผลิตกำหนดไว้
การซ่อมบำรุงแอร์ที่ใช้ R410a

หากเป็นการบำรุงรักษาแอร์ อย่างเช่นการล้างแอร์ที่ใช้ R410a ง หากเปิดเครื่องแล้วพบว่าแอร์ยังคงทำความเย็นได้ปกติทั้งก่อนและหลังล้าง ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเติมน้ำยาเพิ่มในภายหลัง เพราะในเมื่อแอร์ยังเย็นอยู่ก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ำยาที่มีในระบบจะไม่พอ ถ้าน้ำยามีไม่พอจริงแอร์ก็จะไม่เย็นในที่สุด 

เรื่องปริมาณน้ำยาแอร์ในระบบก็ไม่ต้องกังวลว่าน้ำยาจะขาดหายไปในระหว่างใช้งาน เพราะหากระบบแอร์ถูกติดตั้งมาดีไม่มีการรั่วซึม น้ำยาในระบบที่มีอยู่ก็สามารถใช้งานต่อเนื่องไปได้จนกว่าแอร์จะหมดอายุการใช้งาน 

ถ้าแอร์ที่ใช้ R410a ไม่สามารถทำความเย็นได้เท่าทีควร ก่อนจะดูค่าแรงดันน้ำยา ควรพิจารณาค่ากระแสไฟฟ้าที่เครื่องใช้ ซึ่งเมื่อวัดกระแสการใช้งานดูแล้วพบว่ากระแสไฟฟ้าขณะที่คอมเพรสเซอร์เดินเต็มกำลัง อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าระดับปกติ แล้วจึงวัดแรงดันด้านทางดูด หากพบว่าปริมาณน้ำยาในระบบมีเหลืออยู่น้อยกว่าครึ่ง ก็สมควรที่จะต้องเติมน้ำยาใหม่ให้แอร์เครื่องนั้น โดยการปล่อยของเดิมที่เหลืออยู่ออกให้หมด ตรวจสอบหารอยรั่ว/ซึม(ถ้ามี) แล้วทำการแว็คคั่มระบบ จากนั้นจึงจะเติมน้ำยาใหม่จากถังเข้าไปให้เต็ม
การเติมน้ำยา R410a อย่างถูกต้อง

หากพบว่าแอร์เครื่องที่ใช้ R410a มีปริมาณน้ำยาในระบบไม่เพียงพอ จนไม่สามารถทำความเย็นได้เท่าที่ควร การจะเติมน้ำยาแอร์เพิ่มเข้าไปให้เต็มระบบ จะต้องปล่อยส่วนที่เหลือในระบบของเดิมออกมาจนหมด ส่วนที่ปล่อยออกมานั้นมักจะปล่อยทิ้งไปสู่บรรยากาศ หลังจากน้ำยาที่เหลือถูกปล่อยทิ้งหมดแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนของการทำสุญญากาศ หรือแว็คคั่ม (Vacuum) ทั้งระบบ ซึ่งควรจะทำสุญญากาศระบบประมาณ 30 นาที 

แล้วจึงนำเอาถังน้ำยา R410a มาเติมโดยการคว่ำถังลงให้วาล์วถังน้ำยาอยู่ด้านใต้ เพื่อชาร์จน้ำยา R410a ในสถานะของเหลวเข้าสู่ระบบแอร์ การชาร์จน้ำยา R410a วิธีที่ถูกต้องนั้น จะต้องวางถังไว้บนตราชั่ง(โดยทั่วไปจะใช้ตราชั่งดิจิตอลเพราะให่ค่าที่แม่นยำ) เพื่ออ่านค่าของปริมาณน้ำยาที่เติมเข้าไป ซึ่งแอร์แต่ละเครื่องจะมีการระบุน้ำหนักของน้ำยาแอร์ที่กำหนดไว้บนแผ่นป้ายเนมเพลตข้างตัวเครื่องแล้ว การชาร์จน้ำยาแอร์โดยอิงตามน้ำหนักจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด 


สรุป

สำหรับผู้ปฏิบัติงานท่านใดที่ไม่เคยผ่านการอบรมจากทางผู้ผลิตหรือไม่เคยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ R410a มาก่อน ควรจะทำความเข้าใจวิธีการที่ถูกต้องในการให้บริการการและปฏิบัติตามวิธีการที่ถูกต้อง ซึ่งสิ่งที่ต้องจำไว้หลักๆคือ การเติมน้ำยา R410a ในระบบแอร์บ้านทั่วไป ควรเติมเข้าไปให้เต็มระบบในครั้งแรกครั้งเดียว ไม่มีการมาเติมเพิ่มทีละนิดเหมือนที่ทำกันใน R22 โดยหากต้องการจะเติม R410a ใหม่ต้อง ก็จะต้องปล่อยของเดิมที่อยู่ในระบบทิ้งก่อน แล้วแว็คคั่มระบบใหม่ก่อนจะเติมน้ำยา จากนั้นนำถังน้ำยามาต่อสายเกจโดยการเติมน้ำยาตัวนี้จะต้องคว่ำถังเพื่อเติมเข้าไปในสถานะของเหลวจนเต็มระบบ โดยใช้น้ำหนักของน้ำยาเป็นตัวบอกปริมาณการเติมทิ้งท้ายสำหรับเจ้าของบ้าน

ท่านเจ้าของบ้านที่เรียกช่างมาล้างแอร์ที่บ้าน ควรทำความรู้จักแอร์ของท่านด้วย ว่าแอร์เครื่องนั้นใช้สารทำความเย็นชนิดใด ซึ่งกรณีแอร์ระบบอนเวอร์เตอร์และแอร์รุ่นที่ผลิตมาในยุคหลังๆมักจะใช้น้ำยา R410a หากแอร์ที่ใช้เป็นน้ำยา R410a เวลาเรียกช่างมาล้างแอร์เครื่องนี้ หลังจากล้างเสร็จถ้าช่างมีการเรียกเก็บค่าน้ำยาเพิ่ม โดยระบุว่าน้ำยาแอร์ขาดต้องเติมเพิ่มเข้าไปอีก...ปอนด์ ก็แสดงว่าช่างรายนี้เป็นช่างที่มั่วไม่รู้จริง แถมยังจะเล่นไม่ซื่อด้วยการคิดค่าน้ำยาแอร์เพิ่มอีก 


Create Date : 17 กรกฎาคม 2558
Last Update : 20 กรกฎาคม 2558 1:19:57 น. 25 comments
Counter : 82115 Pageviews.

 
การเติมR410a ควรเติมทางด้าน low หรือhight


โดย: nawin IP: 118.175.176.50 วันที่: 15 กันยายน 2558 เวลา:10:39:15 น.  

 
แล้วถ้าจะเก็บน้ำยาแอร์ไว้ในคอมต้องทำไงอ่ะครับ


โดย: เป้ IP: 49.229.10.255 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา:0:49:51 น.  

 
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลดีๆ


โดย: thanawat IP: 49.237.200.21 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:15:57:40 น.  

 
ขอบคุณมากครับ


โดย: wuttikai popan IP: 192.99.14.34 วันที่: 4 มีนาคม 2559 เวลา:20:46:20 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆครับ


โดย: พิทักษ์ IP: 171.4.250.233 วันที่: 8 มีนาคม 2559 เวลา:17:25:30 น.  

 
เนื้อหามีประโยชน์ ขอบคุณครับ


โดย: มานพ IP: 49.230.23.216 วันที่: 21 เมษายน 2559 เวลา:12:48:49 น.  

 
แอร์ 1ตัน / 12500BTU เติมน้ำยาไหม่-410ใช้งบเท่าไรครับ ( กรณีรั่วซึม )


โดย: สมชาย IP: 171.96.172.22 วันที่: 29 เมษายน 2559 เวลา:15:06:22 น.  

 
ตอบ ความคิดเห็นที่_7

กรณีจะเติมน้ำยา R410a ถ้าในระบบมีของเดิมอยู่แต่อาจมีไม่พอ ก่อนเติมใหม่ให้ถ่ายของเก่าทิ้งกินครั้ง แล้วเติมเข้าไปใหม่จากถัง จะเติมเท่าไหร่ก็ให้ไปดูบนเนมเพลตแอร์ตัวนั้น มันจะระบุว่าต้องใช้น้ำยากี่กรัม แล้วก็เติมเข้าไปโดยการชั่งถังน้ำยาไว้เลยครับ การชั่งที่ดีที่สุดต้องใช่ตราช่างดิจิตอลนะครับ เพราะมันจะอ่านค่าได้ตรงตามที่ต้องใช้จริง

นี่คือการเติมที่ถูกต้องตามมาตรฐานสำหรับ R410a นะครับ
อย่าไปเติมใหม่เพิ่มรวมกับของเก่า แบบที่เคยทำกับ R22 เพราะผมเจอมาเยอะหลายคนที่อวดรู้กว่าที่ผู้ผลิตแนะนำมา สุดท้าย แอร์ไม่เย็นหรือไม่ก็มีปัญหาอื่นตามมา แต่ช่างที่อวดรู้ผู้สร้างเรื่องกลับตามไม่มา ต้องให้ร้านตัวแทนที่มีมาตรฐานไปตามแก้ตลอด


โดย: KanichiKoong วันที่: 30 เมษายน 2559 เวลา:6:01:44 น.  

 
ขอบคุณครับเป็นความรู้ที่ดีมากๆครับ


โดย: ช่างบ่าว IP: 183.89.28.177 วันที่: 27 พฤษภาคม 2559 เวลา:20:13:49 น.  

 
รับซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ซ่อมตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ตู้คาราโอเกะ ตู้เติมเงินมือถือ เครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ หยอดเหรียญ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ หรือไฟฟ้า อิเลคทรอนิค ระบบประปา แอร์บ้าน จานดาวเทียม โทรสอบถามก่อนได้ ปรึกษาได้ ระยอง ID LINE =hacker52 080-0999808 ธนกร บ้านค่ายระยอง


โดย: ธนกร ศรีจันทร์ IP: 223.204.243.35 วันที่: 22 กรกฎาคม 2559 เวลา:21:34:37 น.  

 
ตอนเติมน้ำยาR410Aยังไม่ต้องเดินเครื่องเปิดแอร์ ใช่ไหมครับ


โดย: ปรีชา IP: 125.24.250.165 วันที่: 16 ธันวาคม 2559 เวลา:20:18:05 น.  

 
ถ้าเป็นระบบa410ในรถยนต์จะเติมยังงัยคับ


โดย: ธเนศ เพชรสเ IP: 1.47.110.221 วันที่: 7 กรกฎาคม 2560 เวลา:11:38:19 น.  

 
รถยนต์ใช้ R134a นะครับ
R410a ออกแบบมาให้ใช้กับแอร์บ้านเป็นหลักครับ


โดย: KanichiKoong วันที่: 17 กรกฎาคม 2560 เวลา:23:31:43 น.  

 
ตอบคุณปรีชา ความคิดเห็นที่_11

ใช่แล้วครับ ตอนเติม R410a เข้าไปในระบบ ไม่ต้องเดินเครื่องก่อนครับ เพราะการเติมน้ำยาตัวนี้จะต้องเติมเข้าไปในสถานะของเหลว หากเติมไปในขณะที่เดินเครื่อง อาจจะทำให้ชิ้นส่วนภายในของคอมเพรสเซอร์โรตารี่เสียหายได้ครับ
ทางที่ดีเมื่อเติมน้ำยาเข้าไปจนได้ปริมาณตามน้ำหนักที่ต้องการแล้ว ก็รอสักพัก ประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเดินเครื่องครับ


โดย: KanichiKoong วันที่: 17 กรกฎาคม 2560 เวลา:23:34:49 น.  

 
ไม่มีตาชั่งดิจิตอลใช้คีบแอมป์จับกระแสได้ไหมครับ


โดย: кна IP: 110.169.239.1 วันที่: 2 กันยายน 2560 เวลา:14:20:27 น.  

 
ขอบคุณกับข้อคิดดีๆครับและคำแนะนำ


โดย: สมศักดิ์ IP: 184.22.219.59 วันที่: 12 มกราคม 2561 เวลา:16:14:07 น.  

 
ขอบคุณมากไป ครับ


โดย: ศุภชัย IP: 27.55.91.103 วันที่: 14 พฤษภาคม 2561 เวลา:13:01:33 น.  

 
ขอโทษครับ ผมเขียนผิด ขอบคุณ มากไป ครับ


โดย: ศุภชัย IP: 27.55.91.103 วันที่: 14 พฤษภาคม 2561 เวลา:13:03:20 น.  

 
ถ้า ท่อ น้ำยา ยาวกว่า 4 ม. ต้องเดิม เพิ่ม หรือไม่ เพราะ ระยะทางมาขึ้น แล้ว จะ เพิ่มเท่าไหร่ ยังไง


โดย: Aree IP: 171.99.121.245 วันที่: 10 กรกฎาคม 2561 เวลา:15:49:57 น.  

 
0k


โดย: ธนภัทรเซอร์วิส IP: 110.169.42.102 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา:22:18:00 น.  

 
อยากทราบว่า แอร์ซัมซุงอินเวอร์เตอร์ 12000 btu เติมน้ำยากี่ปอนด์ เท่ากับ กี่กิโล


โดย: เก๋ IP: 182.232.32.84 วันที่: 16 มีนาคม 2563 เวลา:20:38:24 น.  

 
เนเธฅเน‰เธฒเธ–เน‰เธฒเธ—เนˆเธญเนเธญเธฃเนŒเธขเธฒเธง10mเธ„เธงเธขเน€เธ•เธดเธกเธ™เธณเธขเธฒเธ•เธฒเธกเธ—เธตเนˆเธเธณเธซเธ™เธ”เธซเธฃเธทเธญเน€เธ›เธฅเนˆเธฒ


โดย: เนเธกเธ™ IP: 182.232.250.197 วันที่: 25 กรกฎาคม 2563 เวลา:15:03:57 น.  

 
ขอบคุณมากเลยครับ แอร์น้ำยาซึมช่างเคยหาจุดรั่วไม่เจอ ผมกะว่าจะไปซื้อน้ำยามาเติมเองเป็นครั้งๆ ไป ก็รุ่นอินเวอเตอร์ซื้อมาเสียแพง เปลี่ยนทิ้งก็เสียดาย พอมาอ่านไพสต์นี้ เปลี่ยนใจเลยครับ ขอบคุณ ขอบคุณ


โดย: กร IP: 182.232.149.101 วันที่: 30 มกราคม 2564 เวลา:7:40:29 น.  

 
ถ้าคอมR22แล้วจะสามารถเปลี่ยนมาใช้น้ำยาR410aได้ไหมครับ


โดย: สุรสิทธิ์ IP: 27.55.78.196 วันที่: 10 มีนาคม 2564 เวลา:8:31:00 น.  

 
แอร์ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 75000 BTU และ 100000 BTU เติมน้ำยา R410 กี่ปอร์ดหรือกี่กิโลกรัม ครับ


โดย: Tiger IP: 183.89.221.134 วันที่: 27 เมษายน 2565 เวลา:14:38:24 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

KanichiKoong
Location :
สงขลา Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 275 คน [?]
ช่องทางการติดต่อผู้จัดทำ

- หลังไมค์
- E-mail : aum_tawatchai@hotmail.com
- ID Line : atb1992
-------------------------------------
-------------------------------------
New Comments
Friends' blogs
[Add KanichiKoong's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.