▶ ธนาคารออมสิน ให้พักชำระหนี้ 3เดือน
YOUTUBE
▶ ธนาคารออมสิน ให้พักชำระหนี้ 3เดือน

ธนาคารออมสิน พักหนี้ 3 เดือน พักชำระเงินต้น ดอกเบี้ย อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน ออมสิน จัดให้! พักหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย '3เดือน' ไม่ต้องลงทะเบียน นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยรวม โดยที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในทุกมิตินั้น ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มอบนโยบายให้สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ในการช่วยเหลือลูกหนี้ ซึ่งธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเป็นการเพิ่มเติม ด้วยโครงการช่วยเหลือด้านสินเชื่อ สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โดยธนาคารฯ จะดำเนินการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้โดยอัตโนมัติเป็นเวลา 3 เดือน ให้กับลูกค้าเงินกู้ทุกรายที่มีสถานะชำระปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเคหะที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท และสินเชื่อSMEsที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ธนาคารออมสินช่วยลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำในปี 2563 ถึงปี 2564 จากเดิม 10% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ เหลือ 5% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ จากนั้นในปี 2565 ให้ชำระในอัตรา 8% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ และปี 2566 อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำอยู่ที่ 10% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยดังกล่าวแล้ว ให้ลูกค้าชำระงวดค้างเดิมก่อนเข้ามาตรการ (ถ้ามี) แล้วจึงผ่อนชำระตามเงื่อนไขเดิม แต่หากไม่สามารถชำระได้ สามารถใช้วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือเลือกเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ที่ธนาคารฯ ได้ประกาศไปแล้วก่อนหน้าได้เลย ซึ่งเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยCreate Date : 03 เมษายน 2563
Last Update : 3 เมษายน 2563 1:19:16 น.
Counter : 529 Pageviews.

0 comment
▶ วิธีลงทะเบียน รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 5,000 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ,บัตรคนจนก็ลงทะเบียนได้เวบไซต์ https://www.เราไม่ทิ้งกัน.com/

เปิดลงทะเบียนมาตรการช่วยเหลือเยียวยาคนไทย จากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 นะครับ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นแรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบ ประกันสังคม มาตรา 33 ซึ่ง เป็นผู้ที่มีรายได้น้อย และไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา ในด้านอื่นๆมาก่อน ก็จะได้รับสิทธิ์ไปลงทะเบียน รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ได้แก่ เดือน เมยายน เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน รวม 15,000 บาท สำหรับ 4 ขั้นตอนหลักๆก็คือ หนึ่ง ตรวจสอบคุณสมบัติตัวเอง ผู้ที่มีคุณสมบัติจะลงทะเบียนได้ ต้องเป็นคนไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่ได้เป็นนักเรียน นักศึกษา ไม่ได้เป็นเกษตรกร ที่ได้รับการเยียวยามาแล้ว และไม่ได้อยู่ในระบบของประกันสังคม มาตรา 33 และต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ตกงาน หยุดงาน หรือรายได้หดหาย ลดน้อยลงไป ท่านก็มีสิทธิ์ไปลงทะเบียนได้ ย้ำว่า ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบนะครับ คนว่างงาน ไม่ได้นะครับ ส่วนที่สอง เรื่องของหลักฐานเอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน เบื้องต้นที่กำหนดไว้คือ หนึ่ง บัตรประจำตัวประชาชน ใช้เลขที่บัตร ทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับ สอง ข้อมูลส่วนบุคคล แจ้งให้เค้าทราบว่า ท่านทำงานที่ไหน ทำงานอะไร แล้วประสบปัญหาอย่างไรบ้าง ส่วนที่สามก็คือ การลงทะเบียน จะมีสองทางนะครับ ทางที่หนึ่ง ผ่านเวบไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือเลยครับ ช่องทางนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนในเวลา 18 นาฬิกาของวันที่ 28 มีนาคม เป็นต้นไปครับ เปิด 24 ชั่วโมง ยังไม่มีกำหนดปิดนะครับ ไม่ต้องรีบร้อนกันไป สอง เข้าไปลงทะเบียนโดยตรงที่ธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการอันได้แก่ ธนาคาร กรุงไทย ธนาคาร ออมสิน ธนาคาร ธกส ซึ่ง การไปลงทะเบียนโดยตรงกับธนาคารนี้ ยังไม่มีกำหนดออกมานะครับ ว่าจะเปิดให้เข้าไปลงทะเบียนกันได้เมื่อไหร่ เพราะฉะนั้น ช่วงนี้ยังไม่ต้องไปที่ธนาคารกันนะครับ จะกลายเป็นจุดแพร่กระจายเชื้อโรคซะมากกว่า และส่วนที่ 4 นะครับ ก็คือ ช่องทางสำหรับรับเงินช่วยเหลือนะครับ ตรงนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับ หนึ่ง ผ่านพร้อมเพย์ ที่ผูกกับบัตรประชาชน 13 หลักของท่าน สอง โอนผ่านบัญชีออมทรัพท์ของท่าน ตรงนี้ถ้าใครยังไม่มีบัญชีธนาคาร แนะนำให้รีบไปเปิดไว้ก่อนเลยนะครับ เดี๋ยวนี้เปิดง่ายแล้วครับ ไม่ยุ่งยากอะไร

*** สำหรับท่านที่อยู่ในระบบประกันสังคม แยกออกเป็นสองส่วนชัดเจนตามนี้นะครับ หนึ่ง ถ้าท่านอยู่ในมาตรา 33 ก็คือเป็นลูกจ้าง อยู่ในสถานประกอบการ ห้างรัาน บริษัทต่างๆนะครับ ตรงนี้ ท่านไม่มีสิทธิ์ไปลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือส่วนนี้นะครับ เนื่องจากท่านได้รับการเยียวยาจากประกันสังคมไปแล้ว สอง ผู้ที่อยู่ในมาตรา 39 มาตรา 40 หรืออยู่ในมาตรา 33 แต่ยังไม่เกิดสิทธิ์ หรือก็คือพึ่งสมัครเข้ามา มีสิทธิ์ลงทะเบียน รับเงินช่วยเหลือตรงนี้ได้นะครับ อีกส่วนที่ไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือตรงนี้ได้ก็คือ ข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ ท่านไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินตรงนี้นะครับ เช่นเดียวกับผู้ที่เป็นเกษตรกร ที่เคยได้รับความช่วยเหลือ ทางด้านอื่นๆของรัฐไปแล้ว ตรงนี้ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเหมือนกันนะครับ ตรงนี้ภาครัฐประเมินไว้ว่า ผู้ที่น่าจะได้เงินช่วยเหลือตรงนี้ น่าจะมีประมาณ 3 ล้านคน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จำกัดไว้แค่ 3 ล้านคนนะครับ กระทรวงการคลังเค้าออกมาชี้แจงแล้ว ตัวเลขสามล้านคน คือตัวเลขประมาณการ เท่านั้น ถ้ามีผู้เดือดร้อน เกินกว่า สามล้านคน ก็มีสิทธิ์รับการช่วยเหลือตรงนี้ได้ ทางกระทรวงการคลัง เค้าเตรียมมาตรการรองรับไว้แล้วครับ อีกส่วนที่ถามกันเข้ามามาก ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถยื่นคำร้องได้หรือไม่ ตรงนี้ตอบได้เลยว่า ได้ครับ คลังเค้าออกมาชี้แจงแล้ว สองเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันครับ ถึงมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ก็ยังสามารถลงทะเบียน รับสิทธิ์์ตรงนี้ได้ อายุ เกิน 60 แต่ยังทำงานอยู่ แล้วงานของคุณได้รับผลกระทบ ก็รับสิทธิ์ได้ แต่ถ้าคุณเป็นคนว่างงาน ไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากกรณีนี้ ตรงนี้คุณไม่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือนะครับ

#COVID19 #โควิด19 #รับเงิน50Create Date : 30 มีนาคม 2563
Last Update : 30 มีนาคม 2563 23:15:54 น.
Counter : 448 Pageviews.

0 comment
▶ เตือนโปร10Mbps AIS และ DTAC อย่าเติมเงินทิ้งไว้ จะไม่ได้โทรฟรีนะครับ
YOUTUBE

▶ เตือนโปร10Mbps AIS และ DTAC อย่าเติมเงินทิ้งไว้ จะไม่ได้โทรฟรีนะครับ

ตรงนี้อัพเดทล่าสุดจริงๆครับ จากที่เอไอเอสกับดีแทคออกซิม SUPER SOCIAL กับ HAPPY NET ออกมา เมื่อเดือนก่อน สรุปว่า ถ้านำมาใช้กับโปร 10 Mbps เน็ตไม่อั้นเนี่ย เราต้องรอให้เน็ตตัดก่อน ค่อยเติมเงิน ถึงจะได้โทรฟรีด้วยนะครับ ถ้าเติมเงินก่อน เท่ากับว่า เราเติมเงินเข้างวดเดือนนี้ ไม่ได้ตัดไปเดือนหน้าให้เหมือนของทรูนะครับ นั่นคือ เราจะไม่ได้โทรฟรีนะครับ!!! แต่ถ้าใครเติมก่อนไปแล้ว ก็ไม่เป็นไรครับ ถ้าอยากให้ได้โทรฟรีกลับมา ก็แค่เติมเงินของเดือนถัดไป รอไว้ก่อนเลย มันก็จะเข้าเงื่อนไข เติมเงินเกิน 150 บาท ของเดือนถัดไปแล้วครับ เพียงแค่ ต้องระวังในการโทรออกเท่านั้นเอง ระวังอย่าให้เกิน 15 นาทีนะครับ มันจะหักเงินเราครับCreate Date : 30 มีนาคม 2563
Last Update : 30 มีนาคม 2563 1:53:42 น.
Counter : 565 Pageviews.

0 comment
วิธีรับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาท เริ่ม 18.00 น. วันที่ 28 มีนาคม นี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้


YOUTUBE

4 เรื่องต้องรู้ ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยา เดือนละ 5,000 บาท

เวบไซต์ https://www.เราไม่ทิ้งกัน.com/
เปิดลงทะเบียน 18.000 น. วันเสาร์ที่ 28 มี.ค.นี้เป็นต้นไป
#COVID19 #โควิด19 #รับเงิน5000Create Date : 28 มีนาคม 2563
Last Update : 28 มีนาคม 2563 9:41:36 น.
Counter : 516 Pageviews.

0 comment
▶ วิธีลงทะเบียน(ออนไลน์) รับเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ( ประกันการใช้ไฟฟ้า )
▶ วิธีลงทะเบียน(ออนไลน์) รับเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ( ประกันการใช้ไฟฟ้า )
สามารถลงทะเบียนได้ 2 ทางนะครับ จะดาวน์โหลดแอพก็ได้ หรือจะผ่านเวบไซต์ก็ได้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/default.aspx
การไฟฟ้านครหลวง : https://measy.mea.or.th/

#การไฟฟ้า #คืนเงิน #ธุรกรรมออนไลน์

Create Date : 26 มีนาคม 2563
Last Update : 26 มีนาคม 2563 1:22:55 น.
Counter : 893 Pageviews.

1 comment
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  

ฟาฬ
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]ฝากช่องยูทูป Misterfharl ด้วยนะครับ
All Blog