ดั้นด้นค้นหาคุณธรรม

อุปสรรคมารหลังจากดูรูปภาพสถานที่ในอดีตเปรียบเทียบกับปัจจุบันแล้วเราก็มาเข้าเรื่องของกำลังใจกันต่อรูปภาพบนสุดของกระทู้นี้คือ โงะฮนซน ถ้าใครยังมีความทุกข์อยู่ให้ระลึกเสมอว่านี่คือ โอกาสที่จะได้ชำระล้างชะตากรรมสิ่งที่ไม่ดีออกไปโดยสวดมนต์ไดโมขุ นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว เปรียบเสมือนเราเอาน้ำสะอาดล้างท่อที่มันสกปรกล้างมันเรื่อย ๆ ล้างมันทุกวันท่อที่มันสกปรกอยู่ก็จะสะอาดในไม่ช้าลองทำดูน่ะเป็นการสร้างบุญวาสนาด้วย

บุญวาสนาออกมาจากจิตใจ และทำให้เราควรค่าในการเคารพ

ตราบใดที่การสนทนายังอยู่ในระดับของการวิเคราะห์ และวิจารณ์ หรือผลสรุปเป็นนามธรรมแล้ว ก็ไม่มีความก้าวหน้าอย่างแท้จริงในการแก้ปัญหา สิ่งสำคัญคือ สิ่งที่เราสามารถทำได้ในวันนี้ ให้เริ่มต้นเดี๋ยวนี้

พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

ในเวลานั้น อุปสรรค 3 มาร 4 จะแย่งชิงกันเกิดขึ้น

คนฉลาดจะดีใจ คนโง่เขลาจะท้อถอยไป

ความยากลำบาก แท้จริงแล้วเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่

ที่นี่ ขณะนี้ คือโอกาสที่เราจะเจริญเติบโต

ขอให้ปลุกเร้าจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ และไม่มีอะไรมาเอาชนะได้

ปฏิวัติมนุษย์ใหม่

สัทธรรมปุณฑริกสูตร คำสอน 8 ปีสุดท้าย ก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพานสอนว่าพวกเรามีพร้อมพลังชีวิตที่อยู่ภายในที่จะกระทำด้วยความหวังเปิดหนทางข้างหน้าด้วยความกล้าหาญจุดมุ่งหมายของพุทธธรรมคือการกระตุ้นพลังที่มีอยู่ภายในชีวิตเราให้เอาชนะความยากลำบากได้ทางด้านธรรมแล้ว จุดมุ่งหมายที่พวกเรานับถือศรัทธา

ก็คือ เพื่อการบรรลุพุทธภาวะของตนเอง ซึ่งทุกคนต่างมีอิสรเสรีในการปฏิบัติศรัทธา แต่ในระหว่างการปฏิบัติศรัทธา อาจจะพบกับอุปสรรค 3 มาร 4 บางคนที่ศรัทธาอ่อนแอก็อาจจะถอยศรัทธาไป โดยไม่ใช่เกิดจากการขัดขวางหรือข่มขู่ของเพื่อน ๆ ด้วยกันหมายความว่า ชีวิตทั้งหลายล้วนเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ทั้งหมดมีสิทธิ์และมีโอกาสที่จะมีความสุขได้อย่างแน่นอน

 

Create Date : 09 สิงหาคม 2562   
Last Update : 26 เมษายน 2564 16:09:11 น.   
Counter : 1813 Pageviews.  

ชวนคิดแล้วก็ชวนคุย

พบกับ 時々कभी कभी 一 อีกเช่นเคยในคอลัมท์ชวนคิด - ชวนคุย และคุยเพื่อคิดในโอกาสวันสงกรานต์นี้ก็จะนำเรื่องราวต่าง ๆ มา(ถกกัน)หรือว่าจะเถียงกันก็ได้คำถามมีอยู่ว่าพวกเรายังนิยมบริโภคเนื้อสัตว์อยุ่ใช่มั๊ย ? ครับบ้างก็ทานหมู - เห็ด -เป็ด -ไก่ หมูแดดเดียว ไก่ย่าง 5 ดาว แต่พวกเรารู้มั๊ย ?ว่ามันเป็นบาปบางคนอาจจะเถียงว่าสัตว์เหล่านั้นเป็นอาหารของคนตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์แต่ไม่ใช่น่ะครับมนุษย์เราต่างหากที่ไปเบียดเบียนชีวิตมันเพราะว่ามันอยู่ของมันดี ๆ เรากลับนำมาเชือดเป็นอาหารจริงอยู่ว่าบางคนอาจหลีกเลี่ยงที่จะบริโภคเนื้อสัตว์ไม่ได้รวมถึงตัวผู้เขียนเองด้วยแต่ปัญหามีอยู่ว่าเราอยู่เพื่อกินหรือกินเพื่ออยู่เอาเป็นทางสายกลางก็ได้ในเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรบริโภคเนื้อสัตว์ให้น้อยที่สุดคือ ลด - ละ - เลิกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปี่ยมล้นไปด้วยพระมหาเมตตาการุณธิคุณต่อเวไนยสัตว์ทั่วไป พระองค์ทรงถือว่าสัตว์โลกทั้งผองเป็นประดุจดั่งเอกภาพ 

 
แต่ละชีวิตมีค่ายิ่งนักซึ่งยากที่จะนำเอาสิ่งอื่นใดขึ้นมาพรรณาเปรียบเปรยเทียบเท่าได้ สัตว์โลกทั้งหลายมีความรักตัวกลัวตาย เกลียดความทุกข์รักความสุข ไม่ยอมให้ผู้อื่นใดมารักแกข่มเหง ถ้าแม้นว่าผู้อื่นใดมารักแกข่มเหง มันก็จะต่อสู้อย่างสุดความสามารถทีเดียว อันความสำนึกเช่นนี้นั้นมีอยู่ในสำนึกของสามัญสัตว์ทั่วไป ดังนั้น พระพุทธองค์จึงได้ทรงบัญญัติสิกขาข้อปาณาไว้พื่อคุ้มครองความสวัสดิภาพแห่งชีวิตทั้งมวล จะด้วยตนเองฆ่าก็ดี จะด้วยเสี้ยมสอนให้ผู้อื่นฆ่าก็ดี จะด้วยเห็นดีเห็นชอบในการฆ่าก็ดี ทั้งสามข้อนี้เป็นการกระทำที่ละเมิดผิดต่อพุทธสิกขาบัญญัติ ฉะนั้น ท่านผู้เจริญทั้งหลายควรละเว้นพฤติกรรมเหล่านี้เสียคนเราไม่ควรเทอาหารที่เหลือทิ้ง แล้วจะให้ทำอย่างไรเล่า ? สวรรค์เลยให้หมูรับหน้าที่กินของเหลือ(ผลิตปุ๋ย)เพื่อคนจะได้ไม่บาปในการทิ้งขว้างอาหารที่เหลือแต่คนเดี่ยวนี้คิดว่าหมูเป็นสัตว์ไม่มีคุณค่า ก็เลยเลี้ยงเพื่อฆ่าเป็นอาหาร ทั้งที่ผิดศีลธรรม ด้วยเหตุนี้
 
กรรมแห่งการฆ่ายิ่งมากขึ้นทุกวันที่เล่ามาทั้งหมดเป็นหน้าที่ และความเป็นมาของสัตว์เลี้ยง อยากให้ผู้คนได้ไตร่ตรองดูให้ดี ๆหลายคนคิดว่า เป็ด ไก่ หมู วัว ควาย ฯลฯ สัตว์เหล่านี้เกิดมาเพื่อเป็นอาหาร พูดตามเหตุผลต้องได้รับโทษสนองเป็นอาหารของคน ทำไมจึงบอกว่าคนฆ่าสัตว์ไม่ได้ ?จะยกตัวอย่างให้เห็น ถ้ามีคนหนึ่งเป็นหนี้เเรา ก็ไม่สามารถฆ่าเขาเพื่อชดใช้หนี้ ควรให้เป็นหน้าที่ของศาล เพื่อชดใช้ให้ตามคำสั่งของศาลสั่งจิตโพธิสัตว์อาศัยเมตตาเห็นใจเขา ไม่อยากให้วิญญาณรับโทษ ก็เหมือนปฏิบัติต่อผู้พิการ ได้แต่บริจาคด้วยใจรักอย่างเดียวในสมัยโบราณวิทยาการไม่ก้าวหน้า สวรรค์เมตตาให้วัว ควาย เป็นสัตว์ช่วยทำไร่ไถ่นา เป็นเพื่อนที่มีคุณที่สุดของมนุษย์ นอกจากนี้ยังให้น้ำนม ช่วยเลี้ยงดูบุตร พอแก่ลงคนก็เนรคุณด้วยการจับไปฆ่ากินเนื้อ ไม่สงสารเขาบ้างหรือ ?มีนักปราชญ์ นักการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และผู้ที่ทรงคุณวุฒิมากท่านด้วยกันต่างก็ลงความเห็นเป็น
 
สักขีพะยานว่า พืชผักนั้นเป็นอาหารที่บริบูรณ์ด้วยธาตุบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกาย สะอาดบริสุทธิ์ ไม่เป็นภัยต่อร่างกาย มีประโยชน์อย่างเอนกประการ จึงเป็นอาหารที่บำรุงหล่อเลี้ยงชีพมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ผู้ที่บริโรคแต่อาหารผักนั้น ก็จะเป็นผู้ที่มีร่างกายและจิตใจสุขสบาย มีอายุมั่นขวัญยืน เนื้อสัตว์เป็นอาหารที่สกปรกแปดเปื้อนน่าพรั่นพรึงหวาดกลัว มิใช่เป็นอาหารที่จำเป็นแก่มนุษย์อย่างแท้จริง ซึ่งอาจจะนำเอาโรคร้ายที่น่ากลัวเข้ามาสู่ผู้บริโภคได้ และทั้งนี้มิได้ทำให้ร่างกายและจิตใจเป็นสุขสบายได้อย่างแท้จริงด้วย ฉะนั้นบรรดาท่านนักปราชญ์จึงได้พากันสนับสนุนแนะนำให้ชาวโลกเราเสพย์พืชผักผลไม้เป็นอาหาร
 

Create Date : 19 ธันวาคม 2561   
Last Update : 27 เมษายน 2564 21:10:49 น.   
Counter : 600 Pageviews.  

เทศกาลงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ประจำปี 2561GPEwC.jpg GWYcT.jpg


GWsvC.jpg
 
 
 
บรรยากาศโดยทั่วไปยังเงียบ ๆ อยู่ ๆ เพราะเพิ่งเป็นวัน(ล้างท้อง)ฝนก็กระหน่ำลงมา(วันที่ 8 ตุลาคม 2561)จะมีพิธีอัญเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 9 พระองค์เสด็ลงมาโปรดมวลมนุษย์ชาติเป็นธรรมเนียมจะต้องมีฝนตกหนักทุกปีเลย ภายใน 10 วันนี้และ(วันที่ 8 - 18 ตุลาคม 2561)ถ้าใคร ลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิดจะเป็นสร้างบุญบารมีอันยิ่งใหญ่สัตว์ - น้อยใหญ่รอคอยความเมตตาจากทุก ๆ ท่านอยู่โดยเฉพาะวัว - ควาย ซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่รู้คุณกตเวทิตาและมีบุญคุณต่อมนุษย์วันนี้(อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561)ไปสังเกตุการณ์และถ่ายรูปมาและภายใน 10 วันนี้จะมีกิจกรรมเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ จนวันสุดท้าย 
 
 
 
ฟ้าใส - ใจสบาย - ใจสะอาด - สว่าง - และสงบ
 
 
 
 

Create Date : 07 ตุลาคม 2561   
Last Update : 26 เมษายน 2564 16:28:08 น.   
Counter : 531 Pageviews.  

ขบวนอัญเชิญเจ้าแม่ลิ้มโกวเนี้ยจากภาคใต้ 


 
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ไปทำธุระที่คลองถม 11.30 น.ออกจากบ้านนั่งรถมาถึงท่าพระจันทร์เดินเล่นที่ท่าพระจันทร์ ท่าช้าง ท่ามหาราช เลือกซื้อของนิดหน่อยแล้วต่อรถมาที่ถนน เจริญกรุง เดินไปเรื่อย ๆ ไม่รีบร้อนมากนักมาถึงคลองถมเหนื่อยก็แวะพักกินก๋วยเตี๋ยวที่คลองถมแล้วเดินทะลุไปถนนพลับพลาไชย ประมาณ 16.00 น.แวะพักที่ศาล ไต้ฮงกง สมัสการอากงเห็น อาซิ้ม อาอึ้ม ใส่ชุดขาวในใจคิดว่าวันนี้ต้องมีอะไรพิเศษแน่ ๆ มาถึงบาง -
 
- อ้อก็ต่อเมื่อเจ้าที่ในศาลประกาศว่า ขบวนอัญเชิญเจ้า แม่ลิ้มกอเนี้ย มาถึงอ้อมน้อยแล้วในใจคิดว่าจะอยู่ได้ถึงขบวนอัญเชิญเจ้าแม่ลิ้มกอเนี้ยมาถึงหรือเปล่า ? น๊าเพราะว่าต้องรีบกลับบ้านกลัวไม่มีรถกลับบ้านก็คิดไปเดินไปเรื่อย ๆ เดินไปถ่ายภาพไปจนถึง มูลนิธิเทียนฟ้า กราบนมัสการ พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์แล้วก็นั่งพักสักครู่เห็นมีขบวนรถ ของมูลนิธิ ปอเต็กตึ้ง รอรับเจ้าแม่ลิ้มกอเนี้ย และได้ยินอีกว่า ขบวนเจ้าแม่ มาถึงย่านสะพานขาว ยมราชแล้ว ก่อนหน้านี้ไปเดินคลองถมอยู่พักใหญ่ นั่งพักที่ศาล พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ ได้ไม่นานขบวนรถเจ้าแม่ก็มา
 
ถึงเราก็เลยรีบหยิบกล้องขึ้นเตรียมตัวเต็มทีได้ภาพมา 4 - 5 ภาพเห็นจะได้มีการจุดประทัดต้อนรับเจ้าแม่ด้วยเสียงประทัดดังมากและมีสะเก็ดประทัดมาโดนที่ขาด้วยรู้สึกเจ็บ ๆ อะไรกันว่ะแต่ขณะนั้นก็ไม่คิดถึงชีวิตตัวเองแล้วขอให้ได้ภาพงาม ๆ เถอะจะตายก็ยอมว่ะ ขณะนั้น 5 โมงเย็นแล้วเห็นรถเมล์มาจึงตัดใจกระโดดขึ้นรถเดินทางกลับบ้านถึงบ้านเอา 19.00 น.กลับมาถึงบ้านล้างเท้าเสร็จก็รีบดูภาพที่ถ่ายมาได้มีตอนจุดประทัดควันโขมง นึกอยู่ในใจเวลาอยากได้ภาพงาม ๆ ไม่คำนึงถึงชีวิตเลย เอ้า...พับผ่าซิถ้าสมมุติประทัดเป็นระเบิดป่านนี้เน่าไปนานแล้วแต่นี่เป็นประทัด ได้ภาพมาโพสให้ดู 2 ภาพก่อนน่ะภาพที่ถ่ายมายอมแลกด้วยชีวิตเชียวน่ะ 
 
หมายเหตุ.....ถ้าไม่รีบกลับบ้านคงได้ภาพมามากว่านี้ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ไว้จะเอาภาพให้ดูวันหลังน่ะคนอื่นเขาคงได้ภาพเยอะกว่าผมครับ
 
มัชฌิมประภาสปุญสถาน

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคนเทอญ...... 

Create Date : 15 ตุลาคม 2553   
Last Update : 28 เมษายน 2564 20:51:52 น.   
Counter : 983 Pageviews.  

ชีวิตงามการดำรงชีวิตที่ถูกต้อง

สวัสดี...กัลยาณมิตรทุก ๆ ท่านวันนี้เป็นอาทิตย์ใกล้จะสิ้นเดือนและใกล้จะสิ้นปีอีกแล้วเวลา และวันผ่านไปอย่างรวดเร็วผมอยากจะบอกว่าถ้าเรามองทุกสิ่งในด้านบวกเราก็จะได้ซึมซับสิ่งดี ๆ เหล่านั้นเหมือนตัวผมพกกล้องถ่ายรูปท่องเที่ยวไปเราก็สามารถบันทึกเหตุการต่าง ๆ ได้ทันท่วงทีจะถ่ายเป็นวีดีโอหรือภาพนิ่งก็ได้ผมยังกลุ้มใจอยู่เลยมีไฟล์เยอะแยะไปหมดแต่ไม่รู้ว่าเก็บไว้ที่ไหนบ้างจะนำมาใช้ก็ต้องหาเป็นเวลานานเลยทีเดียว

เครื่องมือที่ยิ่งใหญ่ซึ่งทำให้เราบรรลุชัยชนะสามารถพบได้ในอักษรสองตัวของคำว่า กล้าหาญจงก้าวหน้าอย่างกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวด้วยเจตนารมณ์ของเราขอให้พวกเราแต่ละคนเขียนประวัติศาสตร์ที่ไม่มีอะไรมาเทียบได้ในชีวิตของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยพบมาก่อนจงใช้ชีวิตของเราอย่างร่วมใจกันอยู่เสมอ

เกิดมาแล้วเป็น [มิตร] ต่อกัน มีความหวังดีต่อกันคนที่เป็นมิตรไม่ได้หวังร้ายต่อใคร

ความดีความประพฤติมักน้อยเป็นความดีการอยู่โดยไม่มีห่วงใยเป็นความดีทุกเมื่อ ฯลฯ พึงเป็นผู้มีปกติเจริญ[เมตตา]พึงเป็นผู้ว่าง่ายไม่ถือตัวอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
 

Create Date : 01 กันยายน 2553   
Last Update : 26 เมษายน 2564 16:40:39 น.   
Counter : 783 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  

BlogGang Popular Award#17


 
suchu
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เงียบ ๆ และชอบสันโดษ ไม่พูดมาก ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่ชอบคุยhttps://leemupai.tumblr.com/post/167978216820/in-bangkok-1900


IMG0813 L
[Add suchu's blog to your web]