ดั้นด้นค้นหาคุณธรรม

สังสารวัฏฏ์


เข้าสู่ปลายปี 2564 - 2021 Coronavirus 19 ยังไม่มีทีท่าว่าจะเบาบางลงแถมมีสายพันธุ์ให้เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ แม้จะฉีดวัคซีนแล้วแต่ยังไม่สามารถต้านทายเชื้อโรคร้ายนี้ได้ปริมาณยา(ฟ้าทะลายโจร)ที่ใช้ในการรักษาโควิดในผู้ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรงคือรู้ตัวแต่เนิ่นๆนั่นเอง เพื่อระงับเชื้อโรคไม่ให้ลงปอด เพราะไม่สามารถพบแพทย์ได้ หรือปัญหาสถานพยาบาลไม่มีที่รองรับ  จำเป็นต้องช่วยตัวเองในเบื้องต้น

ขณะนี้เป็นสังสารวัฏฏ์

ตามความเข้าใจทั่ว ๆ ไป สังสารวัฏฏ์ หมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดวนเวียนอยู่ใน

ภพภูมิต่างๆหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่เจอซึ่งได้แต่เข้าใจเรื่องราวของสังสารวัฏฏ์

ไม่สามารถเข้าใจถึงสภาพธรรมจริง ๆ ท่านอาจารย์บรรยายไว้ว่าขณะนี้หรือเปล่า

สังสารวัฏฏ์จิตเกิดดับแต่ละขณะเป็นสังสารวัฏฏ์ขณะนี้เห็นเกิดแล้วดับแล้วไม่

กลับมาไม่ว่าจะทางตา ทางหู และทางใจ แต่ละขณะเกิดดับสืบต่อเป็นสังสารวัฏฏ์  

ไม่ใช่เกิดขณะเดียวในวันหนึ่ง ๆ มีธรรมหลากหลายปรากฏซึ่งสามารถเข้าใจ

ได้ว่าเป็นธรรมแต่ละอย่างไม่ใช่เราจนกว่าจะรู้ได้แต่ละอย่าง

บุคคลผู้ไม่รู้จักประมาณในโภชนะ

กระทำกรรมอันลามก

ด้วยอำนาจความอยากในรส

ย่อมจมลงในอบายทั้ง ๔

ส่วนชนเหล่าใดย่อมรู้จักประมาณในโภชนะ

ชนเหล่านั้นย่อมไม่จมลงทั้งในทิฏฐธรรม

ความเป็นไปในปัจจุบันภพนี้

ทั้งในสัมปรายภพ

ผู้เจริญวิปัสสนาทั้งหลาย เมื่ออายตนะภายในและภายนอกมากระทบกันเข้า มีความรู้สึกเกิดขึ้น ย่อมพิจารณาเป็นไตรลักษณญาณอย่างนี้ทุกขณะไม่ว่าอิริยบถใดๆทั้งหมด ถ้าพิจารณาจนชำนิชำนาญแล้ว มันจะเป็นไปโดยอัติโนมัติของมันเองมีความรู้เท่าตลอดเวลา จนเห็นว่าอารมณ์ทั้งปวง สักแต่ว่าอารมณ์ เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปตามสภาพของมัน(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)  

Create Date : 24 ตุลาคม 2564   
Last Update : 24 ตุลาคม 2564 19:08:15 น.   
Counter : 33 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

Nichiren Buddism
ขอความสะอาด 
สว่าง
สงบ
จงบังเกิดแก่ทุกท่าน
คุณพระคุ้มครอง
Nichiren Daishonin wrote this letter while he was in exile in Itō on the Izu Peninsula. It was addressed to Kudō Sakon-no-jō Yoshitaka, known also as Kudō Yoshitaka, the lord of Amatsu in Awa Province.

Kudō Yoshitaka is said to have converted to Nichiren Daishonin’s teachings around 1256, about the same time Shijō Kingo and Ikegami Munenaka did, a few years after the Daishonin first proclaimed his teachings. While the Daishonin was in exile on Izu, Yoshitaka sent offerings to him and continued to maintain pure faith. He was killed defending the Daishonin at the time of the Komatsubara Persecution in the eleventh month of 1264. The Four Debts of Gratitude is the only letter still extant that the Daishonin addressed to him.

In this letter, in light of the reason for his banishment, Nichiren Daishonin expresses his conviction that he is a true practitioner of the Lotus Sutra. He mentions the “two important matters” that concern his Izu Exile. He states, “One is that I feel immense joy,” and explains the reasons for his joy. The greater part of the letter consists of this explanation. Following this, he states, “The second of the two important matters is that I feel intense grief.” Citing passages from the Lotus and Great Collection sutras that reveal the gravity of the offense of slandering the Law and its devotees, the Daishonin explains that he grieves at the thought of the great karmic retribution his tormentors must undergo. This is the concluding part of the letter.

In the body of the letter, the Daishonin gives two reasons for his “immense joy.” One is that he has been able to prove himself to be the votary of the Lotus Sutra by fulfilling the Buddha’s prediction made in the sutra that its votary in the Latter Day of the Law will meet with persecution. The other reason is that, by suffering banishment for the sutra’s sake, he can repay the four debts of gratitude. He declares that the ruler who condemned him to exile is the very person to whom he is the most grateful; thanks to the ruler, he has been able to fulfill the words of the Lotus Sutra and so prove himself to be its true votary.

Then, the Daishonin stresses the importance of repaying the four debts of gratitude set forth in the Contemplation on the Mind-Ground Sutra. p.47The four debts of gratitude are the debts owed to all living beings, to one’s father and mother, to one’s sovereign, and to the three treasures—the Buddha, the Law, and the Buddhist Order. Among these four debts of gratitude, the Daishonin places special emphasis on the debt owed to the three treasures, without which one could not attain Buddhahood.

พระนิชิเร็น ไดโชนินเขียนจดหมายนี้ขณะที่เขาลี้ภัยอยู่ในอิโต้บนคาบสมุทรอิซุ มันถูกจ่าหน้าถึงคุโดะ ซาคอน-โนะ-โจ โยชิทากะ หรือที่รู้จักในชื่อคุโด โยชิทากะ เจ้าเมืองอามัตสึในจังหวัดอาวะ

กล่าวกันว่าคุโด โยชิทากะได้เปลี่ยนคำสอนของพระนิชิเร็น ไดโชนินราวปี 1256 ในช่วงเวลาเดียวกับที่ชิโจ คิงโกะและอิเคงามิ มุเนนากะทำ ไม่กี่ปีหลังจากที่ไดโชนินประกาศคำสอนของเขาเป็นครั้งแรก ขณะที่ไดโชนินถูกเนรเทศไปยังอิซุ โยชิทากะได้ส่งเครื่องบูชาไปให้เขาและยังคงรักษาศรัทธาอันบริสุทธิ์ต่อไป เขาถูกสังหารเพื่อปกป้องไดโชนินในช่วงเวลาของการกดขี่ข่มเหงโคมัตสึบาระในเดือนที่สิบเอ็ดของปี 1264 หนี้สี่ประการแห่งความกตัญญูกตเวทีเป็นจดหมายฉบับเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ซึ่งไดโชนินส่งถึงเขา

ในจดหมายฉบับนี้ ด้วยเหตุผลของการถูกเนรเทศ พระนิชิเร็น ไดโชนินได้แสดงความเชื่อมั่นว่าเขาเป็นผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตรอย่างแท้จริง เขาพูดถึง "สองเรื่องสำคัญ" ที่เกี่ยวข้องกับ Izu Exile ของเขา เขากล่าวว่า “หนึ่งคือฉันรู้สึกปีติอันยิ่งใหญ่” และอธิบายเหตุผลสำหรับความปิติของเขา ส่วนใหญ่ของจดหมายประกอบด้วยคำอธิบายนี้ ต่อจากนี้ เขากล่าวว่า “เรื่องสำคัญที่สองในสองเรื่องคือฉันรู้สึกเศร้าโศกอย่างแรง” ไดโชนินอธิบายว่าเขาเสียใจเมื่อนึกถึงผลกรรมครั้งใหญ่ที่ผู้ทรมานของเขาต้องได้รับ นี่คือส่วนสุดท้ายของจดหมาย

ในเนื้อความของจดหมาย ไดโชนินให้เหตุผลสองประการสำหรับ "ความสุขอันยิ่งใหญ่" ของเขา ประการหนึ่งคือท่านสามารถพิสูจน์ตนเองว่าเป็นพระสูตรแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตรโดยทำตามคำทำนายของพระพุทธเจ้าในพระสูตรว่าพระสูตรในธรรมยุคสุดท้ายจะพบกับการกดขี่ข่มเหง อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ โดยการทนทุกข์กับการถูกเนรเทศเพราะเห็นแก่พระสูตร เขาสามารถชำระหนี้สี่ประการแห่งความกตัญญูได้ เขาประกาศว่าผู้ปกครองที่ประณามเขาให้เนรเทศเป็นคนที่เขารู้สึกขอบคุณมากที่สุด ต้องขอบคุณผู้ปกครองที่ทำให้เขาสามารถบรรลุคำพูดของสัทธรรมปุณฑริกสูตรได้และได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นสัจธรรมที่แท้จริง

จากนั้น Daishonin เน้นถึงความสำคัญของการชำระหนี้สี่ประการของความกตัญญูที่กำหนดไว้ใน Contemplation on the Mind-Ground Sutra น.๔๗ หนี้บุญคุณ ๔ ประการ คือ หนี้ที่เป็นหนี้ของสรรพสัตว์ทั้งปวง บิดามารดา อธิปไตย และทรัพย์สมบัติ ๓ ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระพุทธบัญญัติ ในบรรดาหนี้แห่งความกตัญญูทั้งสี่นี้ ไดโชนินให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับหนี้ที่เป็นหนี้สมบัติทั้งสาม โดยที่ไม่มีใครสามารถบรรลุพุทธภาวะได้
 

Create Date : 11 กันยายน 2564   
Last Update : 11 กันยายน 2564 20:13:52 น.   
Counter : 141 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

จากหนังสือธรรมมะ
วันที่ 30/08/21 ได้ Vaccine ไป 1 เข็มเจอ Side effects เล่นงอมพระรามไป 2 - 3 วัน ฉีดก็ตาย ไม่ฉีดก็ต้องตายไหน ไหนจะตายก็ทดลองฉีดซ่ะหน่อยซึ่งความจริงฉีดกับไม่ฉีดก็ไม่ต่างกันเพราะเราต้องอยู่กับมันไปตลอดกาลอยู่แล้วถ้าใครติดเชื้อมรณะนี้ถ้าหายร่างกายก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าอย่างนั้นก็ต้องระวังตัวไม่ประมาทนั่นแหละดีที่สุดแล้ว

มรณาสันนวิถี ได้แก่วิถีจิตที่เกิดขึ้นเวลาใกล้ตาย มีชวนะเกิดได้ ๕ ขณะ เพราะจิตมีกำลังอ่อนลง เนื่องจากกรรมนำเกิดนั้นใกล้จะหมดอำนาจแล้ว และทั้งหทยวัตถุซึ่งเป็นที่ อาศัยเกิดก็กำลังเสื่อมลงทุกขณะเมื่อจุติ จิตของสัตว์นั้นดับแล้วทันทีนั่นเองปฏิสนธิจิตก็จะเกิดขึ้นโดยไม่มีอะไรคั่นเพราะยังมีโปโนพภ

วิภวตัณหา มรณะ มี ๔ อย่าง

๑.อายุกฺขยมรณํ ตายเพราะ สิ้นอายุ(กรรมยังไม่สิ้น)
๒.กมมกฺขยมรณํ ตายเพราะ สิ้นกรรม(อายุยังไม่สิ้น)
๓.อุภตกฺขยมรณํ ตายเพราะสิ้นทั้งอายุ สิ้นทั้งกรรม
๔.อุปจฺเฉทมรณํ ตายเพราะถูกกรรมอื่นตัดรอน ฯ

มรณาสันนวิถี  ๙ ประเภท

๑.จุติ->จาก กามภูมิ ๑๑ แล้วปฏิสนธิในกามภูมิ ๑๑
๒.จุติ->จาก กามสุคติภูมิ ๗ แล้วปฏิสนธิในรูปภูมิ ๑๖
๓.จุติ->จาก กามสุคติภูมิ ๗ แล้วปฏิสนธิในอรูปภูมิ ๔
๔.จุติ->จาก รูปภูมิ แล้วปฏิสนธิในรูปภูมิ
๕.จุติ->จาก รูปภูมิ แล้วปฏิสนธิในกามสุคติภูมิ
๖.จุติ->จาก รูปภูมิแล้วปฏิสนธิในอรูปภูมิ
๗.จุติ->จาก อรูปภูมิแล้วปฏิสนธิในอรูปภูมิ
๘.จุติ->จาก อรูปภูมิแล้วปฏิสนธิในกามสุคติภูมิ
๙.จุติ->ของพระอรหันต์มี ๕ อย่างจุติแล้วไม่มีปฏิสนธิกาล

มรณาสันนวิถี ของกามจุติและกามปฏิสนธิ  ของปุถุชน และเสกขบุคคลเมื่อใกล้จะตายก่อนจุติจิตจะเกิดขึ้นถ้ามี รูป -  เสียง  -กลิ่น -  รส - สัมผัส  เป็นอารมณ์มรณาสันนวิถี ->นั้น เรียกว่า มรณาสันนวิถีทางปัญจทวารถ้าใจมีความรู้สึกนึกคิดทางใจมรณาสันนวิถี นั้นเรียกว่ามรณาสันนวิถีทางมโนทวารซึ่งมรณาสันนวิถีทั้งทางปัญจทวารและมโนทวารมีอย่างละ ๔ นัย คือ

ตี. น. ท. ป. วิ. สํ. ณ. วุ. ช. ช. ช. ช. ช. ต. ต. จุติ.
ตี. น. ท. ป. วิ. สํ. ณ. วุ. ช. ช. ช. ช. ช. ต. ต. ภ.จุติ.
ตี. น. ท. ป. วิ. สํ. ณ. วุ. ช. ช. ช. ช. ช.จุติ.
ตี. น. ท. ป. วิ. สํ. ณ. วุ. ช. ช. ช. ช. ช.ภ.จุติ

มรณาสันนวิถี ทางมโนทวารมี ๔ วิถี คือ

น. ท. มโน.ช. ช. ช. ช. ช. ต. ต.จุติ.
น.ท. มโน.ช. ช. ช. ช. ช. ต.ต.ภ.จุติ.
น. ท.มโน.ช. ช. ช. ช. ช.จุติ.
น. ท.มโน.ช. ช. ช. ช. ช.ภ.จุติ

จาก หนังสือธรรมมะ

1 กันยายน 2564 วันพุธ

CV 19 อย่างประมาทในวันและวัย


 

Create Date : 01 กันยายน 2564   
Last Update : 1 กันยายน 2564 21:34:29 น.   
Counter : 214 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

ภัยพิบัต

ภัยธรรมชาิตในหลายประเทศ ภัยจากน้ำมือมนุษย์ ที่อินเดียเจอเชื้อราดำมากระหน่ำ CV - 19 อีก ตั้งเริมปี 2021 โลกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสงครามเชื้อโรคความขัดแย้งระหว่างประเทศอันจะทำให้สงครามโลกครั้งที่ 3 อาจประทุขึ้นได้ใครจะคิดว่าครั้งหนึ่งเราเคยดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขแต่แล้ววันหนึ่งมหนันตภัยก็เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงโลกโดยใช้เวลาไม่นาน


บทส่งเสริมกำลังใจ
ขอให้ดำเนินชีวิตจนถึงที่สุด
ในการอุทิศตัวเราเพื่อการเผยแผ่(ธรรม)
และในการปฏิบัติธรรมนี้
ขอให้ก้าวหน้าต่อไปชั่วนิรันดร์

อย่างร่าเริงและพากเพียร
ในยุคสมัยของเรายิ่งมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นวันแล้ววันเล่า
การสูญเสียความกล้าหาญทำให้เราตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวด
ล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 

Create Date : 23 กรกฎาคม 2564   
Last Update : 24 กรกฎาคม 2564 19:16:36 น.   
Counter : 280 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

อุปสรรค 3 มาร 4


ในยามที่ Corona Virus ทุกสายพันธุ์กำลังจะยึดโลก ณ.วันนี้ 11 กรกฎาคม 2564 มวลมนุษยชาติจะรอดมั๊ย ? หรือว่าผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดตอนนี้ที่ Netflix มีหนังเกี่ยวกับ Virus ออกมาให้ดูหลายเรื่องซึ่งก็น่าสนใจ สถานการณ์ตอนนี้มีบางสายพันธุ์ที่แม้แต่ Vaccine ก็ต้านไม่อยู่นั่นก็หมายถึงว่าเกิดการหายน่ะอย่างแน่นอนประชากรโลกล้มตายไปมากกว่า 3 - 4 ล้านกว่าคนแล้วที่น่ากังวล คือ สายพันธุ์ เดลต้า ซึ่งแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อเราตระหนักรู้ว่า การปรากฏของอุปสรรค 3 มาร 4 เป็นสัญญาณว่า เราใกล้ถึงการบรรลุการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งภายในชีวิตของเรา เราจะพร้อมและลุกขึ้นท้าทายกับมัน และหัวใจของเราเต็มไปด้วยความกล้าหาญและมั่นใจในตนเอง ตรงกันข้าม ถ้าเรายอมให้ตัวเราหวั่นกลัวและพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคมารแล้ว เราจะจบลงด้วยความสิ้นหวังและสงสัย และถูกดึงออกจากเส้นทางไปสู่พุทธภาวะ พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า ผู้ฉลาดจะดีใจ ในขณะที่คนโง่จะถอยไป(ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 637)

แสดงถึงหลักการนิรันดร์ของการปฏิบัติพุทธธรรมของเราเราสามารถค้นพบความหวัง ความกล้าหาญและคำมั่นสัญญาอันไร้ขีดจำกัดในธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเร็นไดโชนิน ข้อความเหล่านั้นช่วยให้เรานำปัญญาที่มีอยู่ในชีวิตออกมาเพื่อการมีชัยชนะในชีวิต ทำให้ความเชื่อมั่นที่มีต่อพลังของธรรมมหัศจรรย์ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและจุดประกายจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ให้ลุกโชนขึ้นมาการนำธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเร็นไดโชนินมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการ อ่าน ข้อความเหล่านั้นด้วยชีวิต จะทำให้เราสามารถกวัดแกว่ง ดาบคม แห่งความศรัทธาที่สามารถตัดทุกอุปสรรคและทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้(ส่วนหนึ่งจากบทความ ปัญญาเพื่อสรรค์สร้างความสุขและสันติภาพ วารสารสู่ความสุข เดือน 6/64 หน้า 57)

พลังและศักยภาพที่เราดึงออกมาได้เมื่อสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวและทำงานเพื่อการเผยแผ่ธรรมช่างยอดเยี่ยมและน่าอัศจรรย์ทีเดียวพวกเราสร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่องได้โดยไม่พ่ายแพ้แม้แต่เรื่องที่ท้าทายที่สุดในชีวิตด้วยการเปิดศักยภาพที่สูงสุดของชีวิตออกมา นี่คือเส้นทางแห่งความศรัทธาเท่ากับการดำเนินชีวิตและพุทธธรรมเท่ากับสังคมเมื่อเราลงมือปฏิบัติโดยปรารถนาที่จะตอบแทนบุญคุณอาจารย์ผู้มีพระคุณด้วยจิตใจที่อุทิศตนร่วมกัน ชีวิตของเราก็จะสอดคล้องกับจังหวะอันยอดเยี่ยมและมหัศจรรย์ของธรรมมหัศจรรย์ อีกทั้งยังจะรู้สึกถึงความปีติยินดีอันไร้ขอบเขตของการปฏิวัติชีวิตมนุษย์ของตนเองพร้อมกับช่วยเหลือผู้อื่นให้ทำเช่นเดียวกันได้(ส่วนหนึ่งจากบทบรรณาธิการของอาจารย์อิเคดะ ในวารสารไดเบียะขุเร็งเงะ ฉบับเดือน 2/2021) 

Create Date : 11 กรกฎาคม 2564   
Last Update : 11 กรกฎาคม 2564 18:44:29 น.   
Counter : 317 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

1  2  3  4  5  6  

BlogGang Popular Award#17


 
suchu
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เงียบ ๆ และชอบสันโดษ ไม่พูดมาก ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่ชอบคุย


https://leemupai.tumblr.com/post/167978216820/in-bangkok-1900

[Add suchu's blog to your web]