bloggang.com mainmenu search
1. คุกกี้อบแล้วแผ่แบน รูปทรงไม่สวย

แสดงว่า...ใช้แป้งที่มีปริมาณโปรตีนต่ำเกินไป
ทางแก้ไข...ใช้แป้งที่มีปริมาณโปรตีน สูงขึ้น

แสดงว่า...แป้งที่ผสมแล้วมีลักษณะอ่อนตัว
ทางแก้ไข...นำแป้งไปเข้าตู้เย็นสักครู่ เติมแป้ง ลงไปเล็กน้อย

แสดงว่า...อุณหภูมิของเตาอบไม่ถูกต้อง
ทางแก้ไข...ปรับอุณหภูมิให้ถูกต้อง

แสดงว่า...ถาดอบทาไขมันมากเกินไป
ทางแก้ไข...ทาไขมันถาดอบให้น้อยลง

แสดงว่า...น้ำตาลในส่วนผสมมากเกินไป
ทางแก้ไข...ลดปริมาณน้ำตาลลง

แสดงว่า...ถาดอบขนมร้อนขณะหยอด
ทางแก้ไข...ใช้ถาดอบเย็น ๆ หยอดขนมก่อนอบ
2. ขอบคุกกี้เป็นสีน้ำตาลไหม้และแข็งเปราะ

แสดงว่า...อบขนมนานเกินไป
ทางแก้ไข...อบตามเวลาที่กำหนด
3. คุกกี้แซะแล้วหักติดถาด

แสดงว่า...แซะคุกกี้ออกจากถาดอบเมื่อขนมเย็นเกินไป
ทางแก้ไข...แซะคุกกี้จากถาดอบในขณะที่ยังร้อน

แสดงว่า...ทาไขมันน้อยเกินไป
ทางแก้ไข...ทาไขมันให้ทั่วถาด
4. คุกกี้แข็งกระด้างไม่ร่วน เนื้อเหนียว

แสดงว่า...ระหว่างการผสมแป้งคนนานเกินไป ทำให้แป้งเกิดกลูเต้น
ทางแก้ไข...ผสมแป้งใช้ระยะเวลาเร็วขึ้น
5. คุกกี้ไม่กรอบนิ่ม ข้างใน

แสดงว่า...อบไฟแรง
ทางแก้ไข...ปรับอุณหภูมิให้ถูกต้อง
6. คุกกี้ไม่แผ่ขยายตัว

แสดงว่า...ตีครีมขึ้นน้อยเกินไป
ทางแก้ไข...ตีครีมจนขึ้นฟู

แสดงว่า...ส่วนผสมแข็งเกินไป
ทางแก้ไข...ลดปริมาณแป้งลง

แสดงว่า...ผสมแป้งนานจนแป้งเหนียว
ทางแก้ไข...ผสมแป้งด้วยระยะเวลาสั้น

แสดงว่า...สารที่ช่วยให้ขึ้นฟูน้อย
ทางแก้ไข...เพิ่มปริมาณสารที่ช่วยให้ขึ้นฟู

แสดงว่า...ปริมาณของเหลวน้อย
ทางแก้ไข...เพิ่มปริมาณของเหลวให้มากขึ้น
จาก //www.hs6ap.com/web-h/ellocookies/mistake.htm
Create Date :26 กรกฎาคม 2551 Last Update :26 กรกฎาคม 2551 19:59:29 น. Counter : Pageviews. Comments :2